Montagevejledning - DS Stålprofil

ds.staalprofil.dk
  • No tags were found...

Montagevejledning - DS Stålprofil

www.ds-staalprofil.dk DS Stålprofil Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro | Oktober 2013 5DS OverfladebeskrivelseOverfladebeskrivelsePural 50 µmEn af DS Stålprofils nyeste belægninger og fremtidens absolutte overfladebehandlingtil både tag og facade. Med den fleksible, glatte ogUV-bestandige overflade giver Pural bygningen en smuk og særdelesholdbar overflade gennem mange år. Pural er PvC fri og dermed enmiljøvenlig løsning.Mat Pural 50 µmDS Stålprofils mest eksklusive overfladebehandling. Overfladen fremstårutrolig smuk og næsten velour-agtig i sit udtryk. Mat Pural adskillersig fra alm. Pural ved at være mere mat i overfladen. Belægningen erUV bestandig og PVC fri og er derfor også en miljøvenlig løsning.Purex 26 µmEn overfladebelægning med et moderne og attraktivt look, som bl.a. erkendetegnende ved en let struktureret og mat fremtoning. DS Purexopnår via sin høje kvalitet lave livtidsomkostninger som naturligvisresulterer i et fremragende forhold mellem pris og kvalitet. DS Purex ernaturligvis CE-godkendt og indeholder ingen miljøskadelige elementer.Udvalget af overfladebelægningerI DS Stålprofils produktprogram findes der5 forskellige typer overfladebehandlinger:Polyester 25 µmKlassikeren blandt overfladebehandlinger. Polyester er en økonomiskoverfladebehandling af god kvalitet, der anvendes både til væg- ogtagbeklædning. Med sin gode korrosions- og farvebestandighed erPolyester en af de mest anvendte overfladebehandlinger i Europa50 µm Pural.......RC550 µm Mat Pural ..RC526 µm Purex ......RC425 µm Polyester ..RC3Korrosionsklasserne fra RC1 til RC5 viser, hvor korrosionsbestandigoverfladen er. Overfladen med en RC5klassificering er mest modstandsdygtig mod korrosion.De 5 overflader kan fås i mange forskellige farver iht.vort farveprogram.

More magazines by this user
Similar magazines