3.3 Ydervægge 319-384 2 farver-2005.indd - Gyproc

gyproc.dk

3.3 Ydervægge 319-384 2 farver-2005.indd - Gyproc

Projektering / THERMOnomic Ydervægge / LinietabLinietabVarmetab ved kuldebroer (linietab) angiveti de efterfølgende tabeller er beregnet efterregler i DS418, 6.udgave, 2002, DS/EN ISO6946, DS/EN ISO 10211-1:1997 og BR-95, kap.8.2 og 8.5 og BR-S 98, kap. 5.2.1 og 5.5.1Linietab ved fundamenterKrav til linietab Ψ f[W/mK] ved fundamenter jf. BR-95 og BR-S-98 med tillægYdervægsfundamenterYdervægsfundamenter ved terrændæk med gulvvarmeGenerelle krav0,250,20Maks. linietab0,600,603.3.1Linietabet afhænger af fundamentets udformning,ydervægskonstruktionens U-værdiog terrændækkets U-værdi. For GyprocTHERMOnomic ydervægge kan der regnesmed følgende linietab (for isolering er benyttetλ-klasse 37):Linietab Ψ f[W/mK] for Gyproc THERMOnomic ydervægge ved fundamenterTerrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mmU [W/m²K] 0,30 0,20 0,10 0,20 0,10Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2Fundamentstype1a1b1c230,8200,7350,7290,3130,2370,5630,4050,3590,2200,1840,7920,7080,7070,2740,1950,5320,3540,3290,1820,1450,7970,695-0,2410,1560,5120,322-0,1530,1100,1840,1630,1590,1130,0960,1710,1510,1220,0820,0700,2180,174-0,1120,0870,1940,150-0,0830,063Vægkonstruktion:V1: TH 150/150 (600E) 1-1 M150V2: TH 200/200-Z (600E) 1P-1-1 M200+100De pågældende THERMOnomic vægge angiverydergrænser for linietab.Ved vægtyper med andre isoleringstykkelserkan linietabet bestemmes ved interpolationmellem tabellens værdier.322


Projektering / THERMOnomic Ydervægge / LinietabFundamentstyper1a. Beton1b. Beton med kuldebroafbrydelse langs terrændækketskant1c. Beton med lodretisolering indvendigt3.3.12. Letklinkerbeton 3. Letklinkerbetonmed midterisolering1a. Beton med varmeledningsevne 1,6 W/mK.1b. Beton med 15 mm isolering medvarmeledningsevne højst 0,04 W/mKlangs terrændækkets rand.1c. Beton med 15 mm isolering medvarmeledningsevne højst 0,04 W/mKlangs terrændækkets rand og 100 x 300mm lodret isolering på indersiden medvarmeledningsevne på højst 0,04 W/mK.2. Letklinkerbeton med middeldensitet600 kg/m³. For lette vægge er breddenpå fundamentet 23 cm og for de øvrigekonstruktioner 33 cm.3. Letklinkerbeton med middeldensitet600 kg/m³, de øverste 40 cm midterisoleretmed 75 mm isolering med envarmeledningsevne på højst 0,04 W/mK.Der skal således normalt anvendes fundamenteraf type 2 eller 3 eller isoleringover gulvbeton for at få en løsning,som ikke kræver ekstra isoleringaf andre bygningsdele for at overholdevarmetabsrammen.323


Projektering / THERMOnomic Ydervægge / LinietabLinietab ved vindues- og dørfalseKrav til linietab Ψ f[W/mK] ved vindues- og dørfalse jf. BR-95 og BR-S-98 med tillægGenerelle kravMaks. linietabSamlinger mellem ydervæg og vinduer, døre m.v. 0,03 0,10Indbygning af døre og vinduer i GyprocTHERMOnomic ydervægge med enkeltskeletLinietab for konstruktionen og for samlingenomkring døre og vinduer for enkeltskeletvægge.Tabellens værdier er angivet foren materialetykkelse på 1,0 mm, men kanmed god tilnærmelse også anvendes for 0,7og 1,2 mm.Linietab Ψ [W/mK] for Gyproc THERMOnomic ydervægge (TH-vægge) ved vinduer og døreRegnskærm Ψ K(λ-klasse 37) Ψ S(λ-klasse 37)3.3.1Materialetykkelsefor profilmmProfilbredde/isoleringstykkelsemmProfilbredde/isoleringstykkelsemm150 200 150 200Pladebeklædning og lign.SkalmurSkalmur (X50)*1,01,01,00,0320,0130,0080,0300,0170,0100,0430,0530,0550,0550,0580,060* Gyproc THERMOnomic ydervægge med yderligere 50 mm isolering mellem yderste gipsplade og ventileret spalte.Ved vindues- og dørfalse optræder der totyper linietab:Ψ k: Linietab for konstruktionenΨ s: Linietab for samlingerRegnskærm af pladebeklædningeller lignendeRegnskærm af skalmur324


Projektering / THERMOnomic Ydervægge / LinietabIndbygning af døre og vinduer i GyprocTHERMOnomic ydervægge med krydsendeZ-profilerLinietab for konstruktion og samling omkringdøre og vinduer for vægge med krydsendeZ-profiler.Tabellens værdier gælder for en materialetykkelsepå 1,0 mm, men kan med god tilnærmelseogså anvendes for 0,7 og 1,2 mm.Linietab [W/mK] ved vinduer og døre for Gyproc THERMOnomic ydervægmed krydsende Z-profilerRegnskærm Ψ K(λ – klasse 37) Ψ S(λ – klasse 37)Materialetykkelsefor profilmmProfilbredde/isoleringstykkelsemmProfilbredde/isoleringstykkelsemmT1T245150452004515045200Pladebeklædning og lign.Skalmur1,01,00,0150,0090,0150,0090,0580,0630,0670,068Ved vindues- og dørfalse optræder der totyper linietab:Ψ k: Linietab for konstruktionenΨ s: Linietab for samlinger3.3.1T2T1T1T2Regnskærm af pladebeklædningeller lignendeRegnskærm af skalmur325


Projektering / THERMOnomic Ydervægge / LinietabLinietab ved gennembrydningerLinietabet forårsaget af gennembrydningeraf ydervægge eller etagedæk arealvægtesog indregnes i ydervæggens U-værdi.Linietab Ψ k[W/mK] for Gyproc THERMOnomic ydervægge ved betondæk/vægKonstruktionstykkelse,dmmΨ K(λ – klasse 37)Isoleringstykkelse, Tmm50 75 100 1501752002500,200,200,220,150,150,170,120,120,130,080,080,08Td3.3.1Linietab ved betondæk/væg326


Projektering / THERMOnomic Ydervægge / LinietabLinietab Ψ k[W/mK] for Gyproc THERMOnomic ydervægge ved stålbjælke/søjleKonstruktionstykkelse,dmmΨ K(λ – klasse 37)Isoleringstykkelse, Tmm50 75 100 1501002003000,220,260,300,160,200,230,130,160,180,080,100,12TdLinietab ved bjælke/søjleLinietab Ψ k[W/mK] for Gyproc THERMOnomic ydervægge ved TCA-etagedækKonstruktionstykkelse,dmmΨ K(λ – klasse 37)Isoleringstykkelse, Tmm3.3.150 75 100 1502002503000,180,190,200,150,160,160,120,130,130,090,090,09TdLinietab ved TCA-Etagedæk327

More magazines by this user
Similar magazines