Montagevejledning - DS Elcobyg A/S

ds.staalprofil.dk
  • No tags were found...

Montagevejledning - DS Elcobyg A/S

www.ds-staalprofil.dk DS Stålprofil Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro | Oktober 2013 3DS Modtagelse og kontrolDet påhviler modtageren af leverancen at kontrollere, atde modtagne varer er i overensstemmelse med den bestilteordre og at varerne er uden skader. Uoverensstemmelserskal skriftligt anføres på følgesedlen ved modtagelsenaf varen. Kopi heraf afleveres til chaufføren. Reklamationover eventuelle mangler skal fremsættes skriftlig inden 8dage efter modtagelse af varen.Køber oplyser leveringsadresse og har ansvaret for aten fuld læsset lastbil kan køre ved egen kraft på jævntbæredygtigt underlag. DS Stålprofil påtager sig intetansvar for kørevejens evt. manglende bæreevne og skaderafledt deraf. Transportforsikring tegnes kun på købersopfordring og for dennes regning. Korrekt håndtering ogoplagring fremgår af denne montagevejledning.Sikkerhed på byggepladsenHvis der er mere end 2,0 meter fra disse arbejds steder tildet omgivende underlag, skal der opsættes rækværk elleranden effektiv afspærring.Der skal altid etableres faldsikring uanset faldhøjden, hvisfald til det omgivende underlag er forbundet med særligfare, f.eks. opstablede materialer, udragende armeringsjern,lyskasser, trappe- eller kælderskakte, eller hvis der arbejdesmed sandblæsning, højtryksrensning eller lignendefarlige håndværktøjer.Se At-vejledning A.2.1, November 2005.Varer tages kun retur efter forudgående aftale og medhenvisning til følgeseddel eller faktura. I øvrigt gældervore salgs- og leveringsbetingelser som aftalegrundlag forenhver leverance.

More magazines by this user
Similar magazines