Eurasier - Hunden

hunden.dk

Eurasier - Hunden

Eurasieren har et moderat motionsbehov. Den indstiller let sit aktivitetsniveau efter familiens.med, at Julius Wipfel ikke ville havde denudbredt, før han syntes, det optimale varfremavlet. Først i 1974 blev racen anerkendtaf FCI, DKK’s moderorganisation.I dag findes eurasieren over store dele afverden – men i begrænset omfang. Størster den i hjemlandet, hvor de – med et forsigtigtslag på tasken – har 3-4000 eksemplarer.- De første eurasiere kom til Danmarkfor cirka 20 år siden. Også her forløb udviklingenganske langsomt. Da vi for 6 årsiden fik vores første eurasier, var her kunomkring 100 eksemplarer, men siden erdet virkelig eskaleret, for i dag har vi i omegnenaf 350 stk.En sand hyggehund- Eurasieren er virkelig en hyggehund. Denholder meget af menneskeligt selskab ogknytter sig ikke bare til ét familiemedlemmen til hele familien, og den har det klartbedst, når alle medlemmerne er samlet.Man ser også tit, at den følger med rundtfra rum til rum, alt efter hvor familien opholdersig. Selvom eurasieren altså gerneer i nærheden af sine mennesker og holderaf at blive klappet og kælet for, kan dengodt få nok af den fysiske kontakt. Den bliverikke ved med at hænge op ad en. Nårdet er nok, lægger den sig lidt væk eller gårind under bordet og tager en slapper.- Overfor fremmede kan nogle eurasieregodt virke lidt tilbageholdende. Men nårgæsterne først er godkendt af dens familie,plejer de nærmest at blive betragtet somen del af familien.Ikke det store motionsbehov- Eurasieren har en kraftig pels, der gør3HUNDEN nr. 4 - April 2006


. . . FAMILIEHUND MED STORT Foverhovedet kunne gø. Det kan den altsågodt, om end det ikke er meget, man hørerdet. Alligevel er det en vagtsom hund,som reagerer meget især på lyde. Kommerder nogen til døren, fortæller den det vedat gå frem til døren og undersøge sagen.I det hele taget er det en meget nysgerrighund, der følger med i alt, hvad der foregår.Tænk hvis den skulle gå glip af noget!Nysgerrigheden kombineret med engod evne til at aflæse vores signaler gør,at eurasieren ikke er nem at narre, hvisnoget er under opsejling. Skal vi ud, stårvores hunde straks klar. Og alt skal bareundersøges. Kommer vi slæbende med nogetnyt, står de gerne i vejen for at kommetil at undersøge, hvad det er. ■Se mere påwww.eurasier.spidshundeklubben.dkGRAFIKER: TJAEurasieren må have alle farver undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet. I Danmarker rød samt grå de mest almindelige farver, hvorimod den sorte endnu ikke ersærlig kendt.4den i stand til at modstå frost og kulde,og den holder rigtig meget af at opholdesig ude – dog ikke i regnvejr... Men det erikke det samme, som at den har et stortmotionsbehov. Selvfølgelig skal den havesine daglige gåture, men det kan også gøredet.- Eurasieren vil gerne lege, men detskal være på dens præmisser og efter densidéer. Et meget sigende eksempel har vi i etbesøg, vi engang havde af en dreng. Hanville gerne lege med vores ene hund, ogden var da også med på at hente boldenet par gange, når han smed den. Men såtog den bolden mellem tænderne, gik overpå den anden side af huset og kom gladtilbage uden. Det var ligesom dens mådeat sige ”Nu er det nok”.- Det er en ret adræt hund, og vi kenderflere, der har succes på agilitybanen.Næsearbejde, hvor man f.eks. kaster foderud på græsplænen, er også en fin beskæftigelse.Men man kan ikke sige, at eurasierener en brugshund; det er og bliveren familiehund, og den er ikke særlig arbejdsvillig.En hund efter ros- Det er rimelig nemt at lære en eurasierde basale ting, en familiehund skal kunnefor at fungere godt i hverdagen. Men deter ikke alle, der ligefrem elsker videre træning– specielt ikke hvis der er mange gentagelser.- Den bedste måde at træne eurasierenpå er at bruge masser af ros, kærlighed oggodbidder, for det er den en sand hundefter. Sindsmæssigt er det en blød hund,så en hård hånd/tone er ikke måden atopdrage den på.Din nabo vil elske den- Sådan var der engang en opdrætter, derskrev. Ordene udspringer af, at eurasierener en meget stille hund. En af voreshvalpekøbere spurgte engang, om denEurasieren holder meget af at være udendørs,så det bør man give den mulighedfor.HUNDEN nr. 4 - April 2006

More magazines by this user
Similar magazines