Har sundhedskampagner en effekt?

vidensraad.dk

Har sundhedskampagner en effekt?

Har sundhedskampagneren effekt?Bente Halkier, Roskilde Universitet


Kampagner og medier Almindelige forbrugeretillægges individueltansvar for at løsesamfundsproblemer,f.eks. folkesundhed Sundhedskampagner erforandringskommunikation Borgerne kommer iberøring hermed pgamedialiseringen afsamfundet


Almindeligt dagligdags forbrugbliver problematiseret Den enkelte forbrugerforventes at bidragetil at løseproblemerne – ved atændre på sineforbrugs-vaner Forhandlinger afpraktisk moralitet


Forestillingen om den aktive En stor del af densamfunds-videnskabeligeforskning argumentererfor, at forandringskommunikationkan”puffe” forbrugerne til atændre vaner Hvis nok information Hvis rette værdierforbruger


Gængs målgruppetænkning ogdens udfordringer “The deficit model”- Overdrevet forestillingom vigtigheden afvidens-drevet fornuftog individuelle valg “Segmenteringsmodeller”- Overdrevet forestillingom stabilitet i livsstil


Realiteterne i hverdagslivet Mad-praksisser erselvfølgelige rutiner Mad-praksisser indgår ien mangfoldighed afandre praksisser, socialerelationer og betingelser ihverdagen Mad-praksisser signalereridentitet Mad-praksisser kan værebåde ”passende” og”upassende”


”Sundere” mad i hverdagenMaria: ”Min søster, ved du hvad hun gør. Hunbruger kun to teskeer og så når de er brunede, ikkeogså, så tager hun olien ud og smider det væk. Også laver det, det er derfor hendes mad det smagerså dårligt,”Sada: ”Mimi?”Maria: ”Ja fordi hun tager olien ud. Når hun HARbrunet løgene.”Sada: ”Jeg har også undret mig over at det smagersom det gør.”Maria: ”Så putter hun alle mulige andreingredienser i…”Sada: ”Men derfor kan hun godt sige at hun harbrugt olie.”Maria: ”Jah...Men hun bruger ikke så meget. Altsåhun bruger næsten ikke noget. Hun bruger det kuntil at brune det og så tager hun det ud og smiderdet væk.”[latter]Sada: ”Det er ikke godt. Det smager ikke godt ihvert fald.”Maria: ”Nej det smager jo ikke godt, men så harhun syntes at hun har gjort en god gerningikke...Nu spiser vi sundt!”


Effekter af sundhedskampagner? Styring – socialkontrol ogdisciplinering Mægtiggørelse –handlerum ogpraktisk moral Praksis – rutiner ogforhandling

More magazines by this user
Similar magazines