velkommen til viborg katedralskole

vibkat

2ehVg97

VIBORG

KATEDRALSKOLE

velkommen til viborg katedralskole 2017-18

Det bedste fundament for uddannelse


STX-elever opnår det højeste karaktergennemsnit på landsplan, og VK

ligger bedst placeret blandt gymnasierne i det tidligere Viborg Amt.

Indhold

Rektors velkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kære kommende elev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Gymnasiets struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Studieretningsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Studieretningerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

IB Diploma-uddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Confucius Classroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Bliv så dygtig du kan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Fest! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Har du talent? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Er du vild med science og matematik? . . . . . . . . . . 32

Idrætsgymnasiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Idræt som valgfag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Team Danmark-elev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Nyt moderne test- og træningscenter . . . . . . . . . . 38

Elevindflydelse og -engagement . . . . . . . . . . . . . 40

Elevorganisationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Kollegiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Viborg Katedralskole

Gl. Skivevej 2 – 8800 Viborg

Telefon: 86 62 06 55

E-mail: vibkat@vibkat.dk

Rektor: Helge Markussen

Få nærmere information om skolen på

Vidste du det?

Viborg Katedralskole er over 900 år gammel, og den nuværende

flotte bygning – tegnet af den berømte arkitekt

Hack Kampmann – blev opført i 1926.

VK har omkring 1.000 elever og over 100 lærere.

Der er til skolen tilknyttet et kollegium med plads til ca.

140 elever fra hele landet.

www.viborgkatedralskole.dk

Foto: Niels Eriksen, Marie Tofte, Bo Østergaard m.fl.


Velkommen på VK

At tage en studentereksamen på Viborg Katedralskole giver

dig de allerbedste forudsætninger for dit videre uddannelsesforløb.

STX er den ungdomsuddannelse, der ruster

dig bedst til dit fremtidige valg, og her på VK kan du være

sikker på at få tre års uddannelse af meget høj kvalitet.

På VK er vi kendt for et meget højt fagligt niveau. Vi har

dygtige lærere, der brænder for deres fag og har ambitioner

på elevernes vegne. Derfor har VK et højt eksamensgennemsnit.

Også i udlandet anerkender man VK’s høje

faglighed. Cambridge University har således udvalgt VK

til at være med i uddannelsesprogrammet 'Cambridge: A

guide to excellence' som en af bare 100 institutioner i

verden. VK er ligeledes blevet udvalgt som et af kun fem

gymnasier i Danmark til at indgå i Confucius Classroomsamarbejdet

med det kinesiske kulturinstitut på Aalborg

Universitet.

På VK kan du vælge mellem en bred vifte af studieretninger,

både naturvidenskabelige, sproglige, samfundsfaglige

og kunstneriske. På skolen er der også mulighed for

at tage den internationale ungdomsuddannelse IB (International

Baccaleurate), der er et stærkt fundament, hvis

du ønsker en uddannelse i udlandet. På IB kan du møde

elever fra næsten hele verden, hvilket giver et spændende

studiemiljø.

Ud over undervisningen kan vi også tilbyde et omfattende

talentprogram, der dækker alt fra naturvidenskab, sprog

og historie til musik og sport på et højt niveau. Naturligvis

byder de tre år som gymnasieelev på VK også på rejser,

fester, cafeer, morgensamlinger, fællestimer, aktivitetsdage,

fritidsinteresser og masser af nye venskaber. Vi

er mere end 1.000 elever, så chancen for at finde nogen at

dele interesser med er stor.

I det kommende skoleår tager vi fat på en ny gymnasiereform.

Det betyder for dig, at du skal igennem et grundforløb

på tre måneder, før du skal vælge din studieretning.

I løbet af de tre måneder vil du stifte bekendtskab med flere

studieretninger, så du er klædt på til at tage dit endelige

valg. Vi glæder os til reformen, som lægger op til mange

nye og spændende tiltag, der vil gøre STX endnu stærkere.

For os er undervisning ikke kun noget, der foregår inde i

klasselokalet, for skolen skal hænge sammen med verden

omkring os. Derfor lægger vi vægt på at bringe samfundet

ind i klasselokalet og undervisningen ud i samfundet.

Vi samarbejder med virksomheder og institutioner både i

nærområdet og internationalt. Det skaber motivation og

læring, ligesom det klæder vores elever på til en fremtid,

hvor de skal kunne agere innovativt og internationalt.

Viborg Katedralskole har mere end 900 års historie bag

sig, og det er vi stolte af. Vi har en smuk skole med masser

af sjæl, vi har sjove traditioner og en stærk identitet. Den

historie bærer vi med os i hverdagen, hvor vi er en moderne

skole med lækre faciliteter. Skolen lægger netop nu sidste

hånd på en omfattende renovering, der eksempelvis

har skabet en helt ny biotek-afdeling og nye musiklokaler

til glæde for skolens stærke musikmiljø.

På VK vil du opleve, at vi tager eleverne alvorligt. Faktisk

ser vi det som en af vores fornemste opgaver at give eleverne

ansvar og lade dem præge deres egen hverdag. Derfor

er der adskillige muligheder for at gøre en forskel, hvis

man gerne vil. Der står elever bag mange aktiviteter på VK,

som for eksempel skolens musical, der er skrevet og opsat

af eleverne selv. Det giver masser af erfaring og sammenhold.

Her kan du læse om undervisningen og aktiviteterne på

Viborg Katedralskole. Hvis du ønsker at vide mere, er du altid

velkommen til at kontakte skolen.

Velkommen på VK!

– det bedste fundament for uddannelse

Helge Markussen

Rektor

4 5


Kære kommende elev

Det føles nogle gange umuligt at skulle vælge ungdomsuddannelse.

Jeg vil forsøge at løfte lidt af tvivlen af dine

skuldre og fortælle, hvorfor det at vælge Viborg Katedralskole

er et af de bedste valg, man kan træffe i sit ungdomsliv.

Inde bag skolens dominerende, nærmest slotsagtige

facade gemmer der sig nemlig en hel masse andet end

udenadslære, karakterer og lektier. Undervisningen på

skolen giver rum til, at vi som elever udfordres og udvider

vores horisonter. Vi har nogle helt enormt engagerede lærere,

der virkelig ønsker, at vi skal udnytte vores potentiale

fuldt ud. Om man så interesserer sig for fysik, musik eller

idræt, så tilbyder skolen muligheden for, at du kan udfolde

dig. Siden jeg selv startede, er jeg blevet langt mere moden

og ansvarsbevidst, og dette er værdier skolen hjælper

med at udvikle. Dette kaldes med et fint begreb for almen

dannelse.

en del af og samles om på skolen. Det er i høj grad også

disse ting, der gør gymnasietiden på VK speciel.

Når jeg kigger tilbage på mine første år af gymnasiet, er

det nemlig festerne, studieturene, spisepauserne i skolegården

og venskaberne, som jeg husker. For selvom det

nogle gange kan være lidt hårdt at gå i skole, så opvejes

dette hurtigt af alt det fede, der sker i gymnasiet.

Så selvom dit uddannelsesvalg måske føles svært, så behøver

det ikke at være det. Jeg ville i hvert fald ønske, at

det var mig, der stod foran tre år mere på Viborg Katedralskole.

Mathias Pedersen 3.y

Formand for Sentatet

Selvom vi udvikler os og bliver klogere, så er dette selvfølgelig

ikke det eneste, skolen har at byde på. Vi har en

række meget aktive elevorganisationer, der samler elever

på tværs af årgange og klasser. Fester, politik, journalistik,

musik og bæredygtighed er alle ting, man aktivt kan være

7


Gymnasiets struktur

Vidste du det?

VK har tradition for at oprette fransk fortsættersprog.

Gymnasiet er delt op i et kort grundforløb og et studieretningsforløb.

Inden du starter i gymnasiet, skal du tilkendegive hvilket

2. fremmedsprog (dvs. et sprog ud over engelsk) og, hvilket

kunstnerisk fag du ønsker. På VK kan du vælge imellem:

2. fremmedsprog

··

Tysk fortsættersprog B

··

Fransk fortsættersprog B

··

Fransk begyndersprog A

··

Italiensk begyndersprog A

··

Kinesisk begyndersprog A

··

Spansk begyndersprog A

Kunstneriske fag

··

Musik

··

Billedkunst

··

Dramatik

··

Mediefag

Flerfagligt samarbejde

Fagene i gymnasiet vil i løbet af de tre skoleår samarbejde

om en række emner og projekter, der bl.a. har fokus på,

hvordan du kan bruge fagene på forskellige måder og til

belysning af forskellige centrale problemstillinger og konkrete

sager. Det flerfaglige samarbejde er med til at forberede

dig til en videregående uddannelse.

Når grundforløbet nærmer sig sin afslutning, bliver du

bedt om at afgive dit ønske til studieretning. Du har altså

grundforløbet til at blive sikker på, hvilken studieretning,

der passer bedst til dig.

På siderne 11-23 finder du en oversigt over studieretningerne

på VK. Studieretningerne er sammensat, så de giver

adgang til langt de fleste videregående uddannelser.

Vidste du det?

VK har et meget lille frafald.

Grundforløbet

I 1.g starter du med et grundforløb, hvor alle klasser

har de samme fag. Grundforløbet varer ca. tre måneder

og afsluttes den første uge i november. Grundforløbet

indeholder et introduktionsforløb, der letter din

overgang til gymnasiet.

I løbet af grundforløbet vil du møde en række af gymnasiets

fag og få mulighed for at afprøve forskellige

studieretninger, inden du træffer dit endelige studieretningsvalg.

Formålet med grundforløbet er bl.a. at forberede skiftet

fra folkeskoleelev til gymnasieelev, og du vil stifte

bekendtskab med arbejdsmetoder i gymnasiet og en

stor del af de fag, der senere vil indgå i studieretninger

eller være mulige valgfag.

Der er både enkeltfaglig og flerfaglig undervisning i

grundforløbet.

Fag i grundforløbet

··

Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt.

··

Kunstnerisk fag:

Billedkunst/dramatik/mediefag eller musik, som

vælges, inden du starter.

··

2. fremmedsprog:

Tysk/fransk/italiensk/spansk eller kinesisk, som

vælges, inden du starter.

··

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

– er et flerfagligt samarbejde mellem de naturvidenskabelige

fag fysik, biologi, kemi og naturgeografi.

··

Almen sprogforståelse (AP)

– er et forløb, hvor sprogene samarbejder om

undervisningen i sproglig bevidsthed og sproglig

analysefærdighed.

··

Korte studieretningsforløb inden for:

Naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og

musik.

Studieretningsforløbet

Overordnet sammensætning af studieretningsforløbet

Obligatoriske fag

··

Dansk A

··

Historie A

··

Matematik B/C

··

Engelsk B

··

2. fremmedsprog A/B

··

Samfundsfag C

··

Fysik C

··

Idræt C

··

Religion C

··

Oldtidskundskab C

··

Kunstnerisk fag C

0-2 af fagene

··

Biologi C

··

Kemi C

··

Naturgeografi C

Antal og fag afhænger af, hvilken studieretning du vælger.

Et af fagene eller fysik skal opgraderes til B-niveau

(gælder ikke for elever med tre eller flere fremmedsprog).

2-3 studieretningsfag

Et studieretningsfag er et obligatorisk fag på et højere

niveau eller et helt nyt fag.

Mindst 2 valgfag

Antallet og niveauerne afhænger af din studieretning.

Studieretningsforløbet begynder efter grundforløbet

og består af studieretningsfag, obligatoriske fag samt

valgfag. Studieretningen vælges som en pakke og er en

kombination af fag, som giver din uddannelse en særlig

profil, og som giver dig mulighed for at fordybe dig.

Studieretningerne indeholder to-tre studieretningsfag,

hvor fagene hver især indgår på A- eller B-niveau.

A er det højeste niveau, og i løbet af gymnasietiden skal

du have mindst fire fag på dette niveau inkl. dansk og

historie. De obligatoriske fag tones så vidt muligt efter

studieretningen. Det betyder, at et fag som f.eks. historie

vil være tonet fra studieretning til studieretning.

Valgfag på VK

Som elev på VK har du mange muligheder, når du skal

vælge valgfag. De fleste fag, som du har på B- eller C-

niveau, kan du vælge at få som valgfag på et højere niveau.

Ud over muligheden for at hæve et fags niveau, er

der helt nye fag, du kan vælge som valgfag.

··

Astronomi C

··

Billedkunst B/C

··

Biologi B/C

··

Dramatik B/C

··

Engelsk A

··

Erhvervsøkonomi C

··

Filosofi C

··

Fransk fortsættersprog A

··

Fysik A/B

··

Idræt B

··

Innovation C

··

Kemi A/B/C

··

Latin C

··

Matematik A/B

··

Mediefag B/C

··

Musik B/C

··

Naturgeografi B/C

··

Psykologi B/C

··

Religion B

··

Samfundsfag A/B

··

Tysk fortsættersprog A

8 9


Studieretningsoversigt

På VK lægger vi vægt på at udbyde en bred vifte af studieretninger på et højt fagligt niveau. Vi udbyder i

2017-18 en række spændende studieretninger inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige,

sproglige og kunstneriske område. Desuden udbyder skolen PreIB og IB (International Baccalaureate) samt

sportsstudieretninger.

Herunder finder du den samlede oversigt og de nærmere

beskrivelser for hver enkelt studieretning. Studieretningerne

oprettes, hvis de søges af et tilstrækkeligt antal elever.

På vores hjemmeside viborgkatedralskole.dk kan du

læse nærmere om skolens studieretninger.

Naturvidenskabelige studieretninger

1 Science Fysik A + Matematik A + Kemi B

2 Science kemi A + Matematik A + Fysik B

3 Science matematik A + Fysik B + Kemi B

4 Biotek bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

5 Politik og økonomi Samfundsfag A + Matematik A

6 det Globale Samfund Samfundsfag A + Engelsk A

7 global Society Class Samfundsfag A + Engelsk A

Sproglige studieretninger

8 Klassikerlinjen Græsk A + Latin A

9 Verdenssprog Spansk A + Engelsk A + Fransk A/Italiensk A, Kinesisk A, Tysk fortsætter B eller Latin C

10 sprog og Samfund Engelsk A + Samfundsfag B + Fransk begynder A eller Tysk fortsætter A

Kunstneriske studieretninger

11 Musiklinje musik A + Engelsk A

12 Musiklinje musik A + Matematik A

Sportsstudieretninger

13 Sportslinje Engelsk A + Samfundsfag A

14 Sportslinje Matematik A + Fysik B + Kemi B

Instruktøren Niels Malmros' film Kærestesorger er optaget på VK.

Mange af skolens elever medvirkede i filmen.

PreIB

15 PreIB social studies A + English A + Mathematics B

10 11


Naturvidenskabelige studieretninger

Er du interesseret i naturvidenskab, vil du opleve, at der er rige muligheder på VK. Her har vi tradition for at oprette

mange naturvidenskabelige fag på A-niveau, og ved siden af undervisningen er der aktiviteter, hvor du

både kan blive udfordret og støttet i din faglige udvikling. Vi udbyder fire naturvidenskabelige studieretninger

i 2017.

Science-studieretningerne giver dig følgende muligheder:

Du kan også vælge

1 / Science

3 / Science

Fysik A + Matematik A + Kemi B

Matematik A + Fysik B + Kemi B

eller

2 / Science

Kemi A + Matematik A + Fysik B

Begge disse studieretninger giver mulighed for at løfte B-

niveau faget til A-niveau. Det betyder, at du kan få en studentereksamen

med fem A-fag.

Med denne kombination har du mulighed for i højere grad

at tone din studieretning gennem dine valgfag.

Alle tre muligheder er for dig, der er interesseret i matematik

og naturvidenskab. Både i de enkelte fag fysik og kemi

og i samarbejdet mellem dem får du en dybere indsigt i,

hvordan naturen er indrettet og virker – fra de allermindste

partikler, som alt stof er opbygget af, over de stoffer

og materialer vi møder i vores hverdag, til de allerstørste

strukturer vi kender – universet i sin helhed. I matematik

får du en omfattende teoretisk basisviden om matematiske

begreber og metoder, samtidig med at den samme

matematik bliver anvendt i fysik og kemi. Ud over studieretningsfagene

får du også biologi på C-niveau med mulighed

for at opgradere faget til et højere niveau. Med denne

studieretning får du en solid naturvidenskabelig grunduddannelse,

der giver dig et rigtigt godt fundament til en

videregående naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig

eller teknisk uddannelse.

Der arbejdes i studieretningen blandt andet med:

··

Kemiske og fysiske eksperimenter

··

Fundamentale teoretiske lovmæssigheder i både

fysik og kemi

··

En dyb forståelse af avancerede matematiske begreber

og metoder

··

Hvordan matematik kan anvendes

i fysik og kemi.

4 / Biotek

Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Studieretningen er for dig, der synes at gener, kloning,

gensplejsning og medicinsk forskning er spændende. Bioteknologi

er teknologi baseret på biologisk viden. Du vil

lære om kemiske og biologiske processer, og om hvordan

levende organismer kan bruges forskningsmæssigt og

industrielt. I matematik får du en omfattende teoretisk

basisviden, og faget anvendes til at bearbejde data

fra eksperimenter i fysik og bioteknologi. Hvis du ønsker

det, har du mulighed for at opgradere kemi eller fysik til A-

niveau i 3.g i denne studieretning. Studieretningen er et

godt skridt på vejen mod en videregående uddannelse

inden for naturvidenskab eller sundhedsvidenskab.

I studieretningen kan der f.eks. arbejdes med:

··

Hvad kan genetisk fingeraftryk bruges til?

··

Hvordan gensplejser man?

··

Kan bioteknologi sikre fremtidens energibehov?

Vidste du det?

VK har eget astronomisk observatorium.

Nora Bredsgaard, 3.u:

"VK er for mig ikke kun et undervisningssted.

Men et sted, hvor venner, læring og

sammenhold går hånd i hånd."

··

Hvordan laver man øl?

··

Hvordan behandler man sukkersyge?

12 13


Samfundsvidenskabelige studieretninger

På VK udbyder vi i 2017 en række stærke samfundsvidenskabelige studieretninger, som er for dig, der er særligt

interesseret i at undersøge og diskutere både danske og internationale samfundsforhold.

Niels Eriksen, student 2015:

“Min tid på VK har formet mig til at blive

et mere oplyst menneske. På VK bliver ens

horisont udvidet, og man lærer at tænke

selvstændigt.”

Vidste du det?

Fire eftermiddage om ugen er der lektiecafé på skolen.

Her kan du få hjælp til skriftlige afleveringer og til de daglige

lektier i en række fag – eller du kan komme for hyggen

og småkagernes skyld.

5 / Politik og Økonomi

6 / Det globale samfund

7 / Global Society Class (USA)

Samfundsfag A + Matematik A

Samfundsfag A + Engelsk A

Samfundsfag A + Engelsk A

Interesserer du dig for den politiske og økonomiske udvikling

i Danmark og resten af verden, så er dette studieretningen

for dig! I samarbejdet mellem fagene samfundsfag

og matematik får du en række redskaber til at analysere

f.eks. international politik, demokrati, velfærd, politiske

beslutninger, beslutningsprocesser og deres betydning for

samfundet.

Studieretningen 'Politik & Økonomi' giver dig et solidt fundament

for en videregående uddannelse inden for det

samfundsvidenskabelige og/eller økonomiske område.

Herunder bl.a. også uddannelser med fokus på International

Business.

Der kan f.eks. arbejdes med følgende spørgsmål:

··

Hvad er årsagerne til finanskrisen – og kan vi løse den?

··

Hvordan kan økonomiske sammenhænge beskrives og

analyseres matematisk?

··

Hvilken betydning har værdipolitik i dansk politik i dag,

og hvorfor mener politikerne det, de gør?

Studieretningen er for dig, der er globalt orienteret. Her

vil du kunne opnå en dybere forståelse af samfundet og

få redskaber til at forstå den komplekse virkelighed, du

lever i. I samfundsfag fokuseres på danske og internationale

samfundsforhold, og sammen med engelsk bliver der

rig mulighed for at fordybe sig i internationale problemstillinger

og sammenligninger af danske og engelske/amerikanske

forhold. Engelsk er samtidig det vigtigste internationale

kommunikationssprog, og ud over den sproglige

dimension vil der her være fokus på engelsksproget litteratur

samt britisk/amerikansk historie og samfundsforhold.

Studieretningen givet et solidt fundament for en videregående

samfundsvidenskabelig uddannelse.

Ønsker du at blive undervist på engelsk? Ønsker du at opleve

et øget fokus på internationale forhold og problemstillinger

i uddannelsen? Global Society Class (GSC) er en særlig

variant af studieretningen Det globale samfund. GSC

er for dig, der er globalt orienteret, og som måske ønsker

et videre studieforløb i udlandet eller på engelsksprogede

studier i Danmark. I vores GSC-klasse undervises på engelsk

i udvalgte fag (samfundsfag, engelsk, historie/religion),

og du vil derfor opleve en markant udvikling af dine

kompetencer i både mundtlig og skriftlig engelsk.

Studierejsen i denne studieretning går til USA, og GSC-klasser

deltager desuden i ekskursioner og arrangementer

med andre danske GSC-klasser f.eks. fra Risskov Gymnasium

og Rungsted Gymnasium. Studieretningen giver den

samme adgangskompetence som alle andre studieretninger

på gymnasiet, og Undervisningsministeriet har givet

denne særlige studieretning det blå stempel bl.a. ved at

sikre samme høje kvalitet af eksamenerne på engelsk som

ved andre STX-eksamener.

Temaer kunne være:

··

Globaliseringens konsekvenser

··

Politisk indflydelse og kommunikation

··

Hvad betyder Obama for verden?

··

Vil USA fortsat være verdens supermagt?

··

Medier og det digitale samfund.

14 15


Sproglige studieretninger

Kinesisk, russisk, spansk, tysk, italiensk, engelsk, fransk, græsk og latin – på VK har vi tradition for mange

fremmedsprog. I 2017 udbyder vi tre sproglige studieretninger, der med forskelligt fokus henvender sig til

dig, der gerne vil udvikle dine sproglige færdigheder og dermed blive godt rustet til at begå dig i en globaliseret

verden.

8 / Supersprog: Klassikerlinje

Græsk A + Latin A

Klassikerlinjen er en supersproglig studieretning, hvor du

får fire sprog (Latin, Græsk, Engelsk samt et fremmedsprog

du selv vælger). Klassikerlinjen er for dig, der er

interesseret i de antikke græske og romerske kulturer, og

i hvordan disse har formet den måde, vi tænker på i den

vestlige verden i dag. Den er for dig, der ønsker at få en

grundig sproglig ballast, men som samtidig er interesseret

i kultur, filosofi, religion, samfund og historie. Vi skal

lære at læse mange forskellige slags originale græske og

romerske tekster – lige fra filosofiske skrifter over kærlighedsdigte

til episke helteberetninger, og hele tiden se på,

hvordan disse tanker har formet det samfund, vi har i dag.

9 / Supersprog: Verdenssprog

Spansk A + Engelsk A

+ Fransk A, Italiensk A, Kinesisk A, Tysk fortsætter B

eller Latin C

Studieretningen er for dig, der er særligt interesseret

i sprog, kultur og samfundsforhold i den engelsk- og

spansktalende verden. Du kommer til at tale og skrive engelsk

og spansk på højt niveau. Men sprogundervisningen

er ikke bare grammatik og gloser, vi skal også beskæftige

os med levevilkår i og på tværs af de forskellige lande.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i forskellig slags litteratur,

artikler, TV, film, teater og musik. I denne studieretning

får du tre fremmedsprog, da du skal vælge yderligere

et sprog på A- eller B-niveau.

Skolen er udsmykket med flotte kunstgaver fra

Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond.

I studieretningen kan der bl.a. arbejdes med:

Emner, der f.eks. kunne arbejdes med:

··

Latinamerikanere på begge sider – grænselandet

Mexico og USA

··

Multikulturel identitet

··

Opdagelsesrejser, kolonisering, globalisering

··

De to Amerika’er: Nord og Syd

··

Diktatur, demokrati og styreformer i de spansktalende

lande

··

Spansk og engelsk: mange sprog, mange verdener.

··

Sprogblandinger: Spanglish!

··

Politisk retorik i antikken og i dag.

··

Det athenske demokrati og vores.

··

Myter, helte og sagn.

··

Arkitekturens historie.

··

Den romerske kejser.

··

De græske og romerske guder: Døde eller levende?

··

Tragedie og komedie.

10 / Sprog og samfund

Engelsk A + Samfundsfag B

+ Fransk begynder A eller Tysk fortsætter A

Kan du lide at tale, læse og lytte til engelsk? Synes du,

det er spændende at undersøge, hvorfor individer handler,

som de gør, og hvordan samfundet er indrettet? Så er

denne studieretning noget for dig, og fagene kan sammen

belyse en række spændende emner. Du kan vælge mellem

tysk fortsættersprog eller fransk begyndersprog.

Vidste du det?

I år udbyder VK en studieretning med engelsk som undervisningssprog,

og vi udbyder klassikerstudieretningen

med græsk og latin til elever som er stærke i fremmedsprog.

Karoline Fomsgaard Lynderup, 1.h:

”Rammerne på VK gør mig motiveret til

at lære.”

Vi kan blandt andet arbejde med disse spørgsmål:

··

Hvad er hooliganisme, og hvorfor bliver man hooligan?

··

Hvordan opstår fordomme om f.eks. indvandrere?

··

Hvorfor er Barack Obama en god taler? Og gør det ham

til en god politiker?

··

Hvordan skaber man som ung sin egen identitet i en

verden, hvor alle værdier er til diskussion?

··

Hvilke roller og normer dominerer i forskellige ungdomskulturer

inden for bl.a. musik, sport eller uddannelse?

Vidste du det?

Cambridge University – verdens førende universitet –

har udpeget VK til at være med i deres prestigefyldte

’Guide to Excellence’ som en af blot 100 institutioner i

verden!

VK er det eneste gymnasium i området, som er medlem

af eliteidrætsgymnasier.dk

Casper Esmann Rasmussen, 1.a:

”Viborg Katedralskole er et virkelig fantastisk

gymnasium. Det faglige niveau er

højt, men alle kan følge med, fordi lærerne

er meget dygtige. Stemningen er hyggelig,

og jeg kan mærke, at jeg bliver mere

og mere glad for at være her."

16 17


Phillipa, student 2016:

”Musiklinjen er en super

måde at kombinere

STX-uddannelsen med

sit kreative talent. Her

mødes alverdens musiske

typer. De lærer af

hinanden, udvider deres

musiske og menneskelige

horisont og giver

hverdagen en spændende

drejning.”

Kunstneriske

studieretninger

På VK har vi fire kreative fag – musik, mediefag, drama og billedkunst – der medvirker til at skabe en levende

skole. I 2017 udbyder vi to musikstudieretninger for dig, der gerne vil udvikle og udfordre dine kreative musiske

evner. Studieretningen giver dig enten engelsk eller matematik på A-niveau.

11 / Musiklinje

12 / Musiklinje

Sportsstudieretninger

VK har to indgange for nye sportselever på Idrætsgymnasiet. Begge indgange giver dig en uddannelse på et

højt fagligt niveau, et stærkt fællesskab og masser af sport. Du får spændende faglige kombinationsmuligheder,

hvor du – via valgfag og f.eks. sprogfag – kan tone din studieretning i den retning, du foretrækker.

Musik A + Engelsk A

I denne studieretning med musik på A-niveau kommer du

til at arbejde sammen med andre, der ligesom du er særligt

interesseret i musik. Du vil bl.a. komme til at beskæftige

dig med musik i teori og praksis samt sprog og samfundsforhold

i den engelsktalende del af verden. Der er

ikke krav om specielle forkundskaber i musik. Du kan glæde

dig til masser af praktisk musikudfoldelse, sammenspil,

kor, stemmetræning, koncertarrangementer både på og

uden for skolen samt en bred musikalsk indføring i teori,

analyse og musikhistorie.

Fælles temaer, der f.eks. kan arbejdes med:

··

Hvilken betydning havde bluesmusikken for slavernes

frigørelse i USA?

··

Hvordan er rapmusik et udtryk for kulturelle og

sociale forhold?

Musik A + Matematik A

I denne studieretning med musik og matematik på A-

niveau kommer du til at arbejde sammen med andre, der

ligesom du er særligt interesseret i både musik og matematik.

Du kommer til at beskæftige dig med musik både

i teori og praksis. Der er ikke krav om specielle forkundskaber

i musik. Du kan glæde dig til masser af praktisk musikudfoldelse,

sammenspil, kor, stemmetræning, koncertarrangementer

både på og uden for skolen samt en bred

musikalsk indføring i teori, analyse og musikhistorie.

Et fælles tema for musik og matematik kunne være:

··

Hvad er det matematiske system bag en toneskala?

13 / Sportslinje

Engelsk A + Samfundsfag A

14 / Sportslinje

Matematik A + Fysik B + Kemi B

Begge sportsstudieretninger er treårige og med samme

høje faglige krav og forventninger som skolens mange

andre studieretninger. Forskellen er, at på Idrætsgymnasiet

er sport og fysisk aktivitet en integreret del af din

skoledag. De to studieretninger kan du også vælge som

almindelige studieretninger uden morgentræning eller

håndbold- og fodboldundervisning.

Dino Drejlevic, 1.i:

”Det er fantastisk at gå på idrætsgymnasiet,

fordi man både kan

have fokus på sport og på skolegang.

Jeg er utrolig glad for mit valg.

Skolemiljøet er rigtig godt, og lærerne

sørger virkelig for at tage

hånd om en.”

Vidste du det?

VK har indviet helt nye musiklokaler i 2015.

Vidste du det?

Martin Hedegaard, der som den allerførste vandt

X-factor, er student fra VK. Han gik på musiklinjen

og er lige nu aktuel med bandet Saveus.

Vidste du det?

Viborg Katedralskoles fodboldpiger vandt

guld ved DM i gymnasiefodbold i 2016.

18 19


FORSLAG A

IB Diploma-uddannelsen

– en verden af muligheder

Med den to-årige IB Diploma-uddannelse (International Baccalaureate) på Viborg Katedralskole åbner der sig

en verden af muligheder. IB Diploma-uddannelsen er den førende internationale uddannelse for 16-19 årige

og udbydes i mere end 150 lande. Uddannelsen anerkendes overalt for at skabe modne, studieparate og fagligt

dygtige studenter. Der lægges vægt på både det høje akademiske niveau og et socialt engageret og internationalt

orienteret menneskesyn. IB Diploma giver adgang til universiteter verden over.

PreIB og IB Diploma på VK

Viborg Katedralskole udbyder både IB Diploma-uddannelsen

og den forberedende PreIB-uddannelse. Sidstnævnte

er skræddersyet de elever, som ikke har mulighed

for direkte at blive optaget på IB Diploma-uddannelsen.

Vælger du IB Diploma-uddannelsen eller PreIB, bliver du

en del af skolens internationale miljø. Sameksistensen

mellem det danske og det internationale skolesystem

samt en velfungerende kostskole sikrer et åbent og dynamisk

akademisk miljø, hvor der er plads til alle.

FORSLAG B

FORSLAG C

Mere information

Har du lyst til at vide mere om strukturen og indholdet af

PreIB og IB Diploma-uddannelsen, er du velkommen til at

kontakte skolens IB-koordinator Mads Fedder Henriksen.

+45 86 62 06 55 mf@vibkat.dk

International

Baccalaureate

International

Baccalaureate

20 21


15 / PreIB

The PreIB year is equivalent to the Danish 1st year, the line

‘Global society’. This line offers a broad spectrum of subjects,

a great deal of which can be continued in the IB Diploma.

If you choose to do so, you will also be able to continue

in the stx-system after the foundation course (until

1 November) or after the first year. For this to be possible

you must have a 2nd language.

Patryk Sawicki, IB1:

“I want to improve my English and I

think IB will give me more opportunities

than normal school in the future."

Subjects

··

Danish (either for beginners or in the Danish stx

programme)

··

English

··

Language 2 (3!): We offer the following languages in

the school: French for beginners and continuous, German

continuous, Spanish beginners, Chinese beginners,

Italian beginners. For some of these Danish skills are

required, for some of them not. Talk to us about your

possibilities.

··

Social studies

··

History

··

Physics

··

Chemistry

··

Mathematics

··

A creative subject (to be decided)

··

Physical Education.

Additional basic courses in General linguistics and General

sciences. Please read more about IB and PreIB in the

special leaflet.

IB subjects

Higher Level

Standard Level

Did you know?

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6

Danish Literature

A

English Lang. &

Lit. A

Danish A

English A

Self Taught

Language

English B

Danish B

German B

English B

Danish B

German B

Spanish ai

Mandarin ai

The architect of the famous Grand Arche de la Defense

in Paris, Carl Otto von Spreckelsen, is a student from VK.

The beautiful school buildings are said to have inspired

the shape of the Grand Arche.

Economics

History

Psychology

Economics

History

Psychology

Biology

Chemistry

Physics

Biology

Chemistry

Physics

Did you know?

Mathematics

Mathematics

Mathematical

Studies

Visual Arts. Or

an additional

subject from

group 1, 2, 3

or 4.

Visual Arts. Or

an additional

subject from

group 1, 2, 3

or 4.

The first manager of Rundetårn [The Round Tower]

in 1642 was also a student from and later headmaster

at VK.

22 23


En verden af muligheder …

Confucius Classroom

Et helt unikt tilbud, hvor elever med kinesisk får mulighed for at få et stipendiat til et eller to

semestres studieophold på Beijing Normal University med alt betalt.

Confucius Classroom på VK er et samarbejde mellem Viborg

Katedralskole og det kinesiske kulturinstitut, Confucius

Institute ved Aalborg Universitet. Gennem samarbejdet

får Viborg Katedralskole adgang til en række

ressourcer, så som lærebogsmateriale, deltagelse i kurser

i kinesisk kultur og historie, mulighed for besøg af gæsteundervisere

fra Kina samt efteruddannelse af skolens lærere.

Studenter med kinesisk fra Viborg Katedralskole får

mulighed for tildeling af et stipendiat til studier ved Beijing

Normal University. En række studenter fra Viborg Katedralskole

har allerede været afsted på særdeles vellykkede

ophold på universitetet i Beijing. Confucius-samarbejdet

giver desuden Viborg Katedralskole mulighed for

at sende elever med kinesisk på et betalt to-ugers sprogskoleophold

i sommerferien på Beijing Normal University i

Kina. Kun fem gymnasier i Danmark har i øjeblikket mulighed

for at tilbyde Confucius Classroom.

Vidste du det?

VK-elever blev i 2012 velsignet af Paven i

Rom som pilgrimmene fra Viborg.

Studie- og sprogrejser på VK

I løbet af dine første to år på VK vil du blive tilbudt to længere

rejser. I foråret rejser 1. g’erne på sprogrejser, hvor du

får mulighed for at udvikle dit 2. fremmedsprog. Turen kan

f.eks. gå til Frankrig, Tyskland, Kina, Italien eller Spanien.

Sprogrejserne kan arrangeres som udveksling eller kan indeholde

undervisning på en sprogskole.

Studierejsen ligger typisk i foråret i 2.g. Normalt rejser man

med to fag, og rejsen varer ca. fem dage. Rejsen vil gå til

et rejsemål, der er relevant for de to fag, du rejser med. Ud

over disse rejser, kan du komme på en række ekskursioner

af 1-4 dages varighed. Det kan for eksempel være feltstudier

af forskellig art, teaterbesøg, koncerter og ture til universiteter

og museer.

24 25


STX-elever opnår det højeste karaktergennemsnit

på landsplan, og VK ligger bedst placeret

blandt gymnasierne i det tidligere Viborg Amt.

Bliv så dygtig du kan!

På Viborg Katedralskole har vi høje ambitioner på dine

vegne. Vi vil gerne have, at du lærer så meget, du kan –

uanset hvad dit udgangspunkt er. Vi vil også gerne give dig

tydelige mål og lære dig at se, hvornår du har rykket dig i

forhold til at nå dine mål.

Det hedder synlig læring, og det giver motivation i undervisningen.

For når du som elev kan se, at du efterhånden

når dine mål, bliver du også motiveret for at lære mere.

Tryghed og læring går hånd i hånd. Derfor er det vigtigt

for os på Viborg Katedralskole at skabe et trygt og åbent

læringsmiljø, hvor der er plads og rum til, at den enkelte

kan udvikle sig. Derfor har vi for eksempel også lektiecafé

fire dage om ugen, hvor lærere kan give en hånd med afleveringerne,

og hvor man også kan få sig en kop te og en

småkage imens.

Når du får en karakter, forstår du måske ikke altid, hvorfor

du har fået den, eller hvad du skal gøre for at blive bedre.

På Viborg Katedralskole arbejder vi derfor aktivt med at

give dig feedback, som du kan bruge fremadrettet.

Forskning har vist, at man på den måde lærer meget mere

end ellers. Uanset om en karakter er god eller dårlig, giver

den ingen opskrifter på, hvordan man kommer videre,

men det gør samværet og samtalen med en faglærer til

gengæld.

Søren Tinghøj 1.z:

”Jeg valgte VK, fordi uddannelsen her åbner op for mange

muligheder efterfølgende, og så havde jeg også hørt, at det

var en god skole – og det har jeg fået bekræftet.”

26 27


Festudvalget Minerva holder fem fantastiske

fester hvert skoleår!

Fest!

Hvert år er der fem fantastiske og farverige fester på skolen

arrangeret af festudvalget Minerva: Blomsterballet,

Broget aften, Julebal, Karnebal og Prom. Derudover kan

man som elev på skolen se frem til koncerter, gallafest og

naturligvis studenterfesten.

Pharfar, Wafande, Thomas Warberg og mange andre

kunstnere har gæstet skolen ved festlige lejligheder!

28 29


Har du talent?

På Viborg Katedralskole arbejder vi målrettet med at udfordre elever med et særligt talent. Det betyder, at vi

opmuntrer de elever, der kan noget og har lysten til at lære endnu mere, til at deltage i særlige talentforløb. For

talent smitter – og de dygtige elever spiller derfor en rolle i forhold til at løfte niveauet og bidrage til det faglige

fællesskab til gavn for alle skolens elever.

Cambridge English på VK

Dedicated to delivering educational excellence.

Vi tilbyder særligt interesserede elever mulighed for at

udvide deres engelskkundskaber med henblik på senere

studie- og karriereophold i udlandet. Du har mulighed for

at træne til og gå til prøve i Cambridge English – Advanced

(CAE), som er en internationalt anerkendt eksamen

for alle, der ikke har engelsk som første sprog. Certifikatet,

som du vil få fra det prestigefyldte universitet, accepteres

verden over som et bevis på 'high-level achievement' og

giver adgangsmuligheder til over 4.000 universiteter i den

engelsksprogede verden.

Musikalsk Grundkursus

Elever, der følger MGK-kurset på Viborg Musikskole, kan få

tilrettelagt et fireårigt forløb på VK. Det giver mulighed for

at kombinere undervisning på musikskolen med en gymnasieuddannelse.

Undervisningen tilrettelægges, så man

gemmer nogle fag til 4. g og har derved færre fag og lektier

i 2. og 3. g. Du er velkommen til at henvende dig til skolen

og høre nærmere om ordningen.

Akademiet for talentfulde unge

Elever fra Katedralskolen deltager hvert år i Akademiet

for talentfulde unge (ATU). ATU er et to-årigt forløb møntet

på at inspirere og udfordre udvalgte elever indenfor

både samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

VK-eleverne møder på Aarhus Universitet elever fra andre

gymnasier til workshops og foredrag med en række af landets

dygtigste forskere og foredragsholdere.

SubUniversity

SubUniversity er for udvalgte talentfulde elever, som

har potentiale til at gennemføre en lang videregående

uddannelse. Forløbet har til formål at give deltagerne

indsigt i, hvad en universitetsuddannelse indebærer.

Talentforløbet foregår i 2.g, hvor eleverne deltager i

en række workshops, aktiviteter og foredrag på Aarhus

Universitet. Eleverne får tildelt to universitetsstuderende,

som igennem hele forløbet fungerer som mentorer.

European Business Game

Skolens erhvervsøkonomihold dyster hvert år med unge

fra andre skoler i konkurrencen European Business Game.

Her handler det om at udvikle den bedste forretningsidé

med international rækkevidde. Projekterne skal udvikles

i tæt samarbejde med erhvervsliv og banker, og igennem

projektet får deltagerne kontakt til gymnasier i hele

Europa.

Vidste du det?

En af Tycho Brahes assistenter i

1500-tallet var student fra VK.

Musiktalent

Vores musikelever deltager hvert år i en række spændende

arrangementer på skolen, i byen, på landsplan og i udlandet.

Vi har klasser, der deltager i 'Huskunstner' talentprojekter

– støttet af Statens Kunstfond, hvor de sammen

med professionelle komponister og tekstforfattere

arbejder med at komponere musik og skrive tekster. Vi

har musikelever, der har deltaget i en stor opsætning af

Mozarts Requiem sammen med Aarhus Symfoniorkester

i Musikhuset Aarhus og Viborg Domkirke. Tidligere år har

musikelever deltaget i Comenius-musikprojekter med elever

fra syv europæiske lande.

Johanne Lyngsø, 3.t:

"At være en del af Akademiet for Talentfulde

Unge har givet mig mange spændende

og anderledes oplevelser. Fælles for alle

disse er, at de har været inspirerende og

øget min nysgerrighed på verden. Akademiet

er en mulighed for at gå i dybden

med en bred vifte af fagområder, og dermed

udvide sin horisont. Samtidig får man

chancen for at lære en masse nye interessante

og meget forskellige mennesker

at kende."

30 31


Er du vild med science og matematik?

Viborg Katedralskole har en lang række tilbud til elever, der interesserer sig for naturvidenskab, og som gerne

vil noget ekstra. Vi tilbyder f.eks. MasterClasses i forskellige naturvidenskabelige fag, sender elever på science-

og summer camps, deltager forskellige konkurrencer og tager på besøg ud af huset – f.eks. til Århus Universitet,

Regionshospitalet, Lundbeck og Foulum.

Mange berømtheder startede deres karriere på VK. Listen indeholder blandt

andre en nobelprisvinder, NATO's tidligere generalsekretær, kendte filminstruktører,

forskere, folketingspolitikere, journalister, arkitekter, musikere,

tv-værter med flere.

ScienceTalenter

Inden for naturvidenskab er VK bl.a. med i ScienceTalenters

Gymnasienetværk. Netværket giver vores elever mulighed

for at deltage i spændende camps, science events,

konkurrencer, forløb og foredrag.

Georg Mohr

Elever med matematik på A- eller B-niveau deltager i 1.

runde af Georg Mohr-konkurrencen. Konkurrencen har til

formål at udfordre de dygtigste elever med opgaver, der

i sværhedsgrad ligger ud over det de møder i den daglige

undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led

i udvælgelsen af deltagere til Den Internationale Matematikolympiade.

De elever, der klarer sig godt i 1. runde, går

videre i konkurrencen, og skolen arrangerer særlige forberedelsesworkshops

for disse elever.

Drughunter Dysten

Vores biotek-elever deltager i forskellige projekter under

Biotech Academy – bl.a. Lundbecks Drughunterdyst, hvor

eleverne arbejder med opgaver formuleret af Lundbecks

egne topforskere. Opgaverne er udformet, så de giver indsigt

i den igangværende forskning i centralnervesystemsygdomme,

deres årsager, samt hvordan de behandles og

forebygges.

OL i biologi, fyisk og kemi

Der afholdes hvert år indledende runder for OL i henholdsvis

biologi, fysik og kemi på Viborg Katedralskole for primært

3.g elever med biologi (A), og/eller fysik (A) og/

eller kemi (A). Konkurrencen består af en række opgaver,

og de bedste besvarelser har mulighed for at gå videre til

en dansk finale og efterfølgende en international finale.

Science Club

Den Europæiske Science Olympiade (EUSO)

EUSO er en konkurrence i fysik, biologi og kemi for 1.gelever.

Skolen udvælger et hold på tre personer, der repræsenterer

VK ved 'danmarksmesterskabet'. De to bedste

danske hold går videre til den Europæiske Science Olympiade,

der i 2017 afholdes i København.

Science Club er en klub for Viborg Katedralskoles elever,

der interesserer sig for og udviser talent for naturvidenskab.

Der bliver udbudt forskellige forløb. Forløbet i skoleåret

2016-17 er: Matematik og lægemiddeludvikling, ølbrygning,

medicinalkemi og astronomi. Udover de faglige

forløb arrangeres der også deltagelse i foredrag på

Aarhus Universitet.

32 33


Hvem kan søge om optagelse i de to sportsstudieretninger,

og hvordan bliver sporten en del af din skoledag?

Der er to mulige indgange som ny sportselev på idrætsgymnasiet.

Begge indgange giver dig en uddannelse på

et højt fagligt niveau, et stærkt fællesskab og masser af

sport. To indgange med masser af spændende faglige

kombinationsmuligheder, hvor du selv, via valgfag og valg

af eksempelvis sprogfag, er med til at tone din studieretning

i den retning, som du foretrækker.

Idrætsgymnasiet

På idrætsgymnasiet er du sikret en gymnasieuddannelse på et højt fagligt niveau og et fantastisk socialt fællesskab

samtidig med, at du kan dyrke din sport. Idrætsgymnasiet er områdets førende ungdomsuddannelse

i forhold til at kunne kombinere sport og uddannelse. Vi har stor erfaring hermed, og vi har et tæt samarbejde

med lokale sportsklubber.

Idrætsgymnasiet

··

Giver mulighed for at kombinere sport og uddannelse

··

Har et unikt socialt miljø med ca. 150 sportselever på

skolen

··

Har et tæt samarbejde med en række klubber, såsom

Viborg HK, Viborg FF, Team Viborg, FK Viborg og Viborg

Svømmeklub

indgang A: Fodbold og håndbold

Til dig som er vild med håndbold eller fodbold

Du kan søge om optagelse uanset dit sportslige niveau,

og der er heller ingen krav eller forventning om,

at du spiller i en bestemt klub. Vi forventer, at du gerne

vil have en fysisk aktiv skoledag, og at du er interesseret

i enten fodbold eller håndbold.

Håndbold- og fodboldundervisning

Du har i alle tre år typisk 3-4 idrætslektioner af 70

minutters varighed om ugen. Heraf er de to lektioner

fastlagte som enten håndbold- eller fodboldundervisning.

Du vælger selv, om det skal være håndbold

eller fodbold. Som håndbold- og fodboldelev har

du idræt B og biologi C som valgfag. Derudover skal

du i løbet af din gymnasietid supplere med yderligere

valgfag.

Håndbold- og fodboldundervisningen sker i samarbejde

med dygtige og uddannede trænere fra Viborg

FF, Team Viborg og Viborg HK. Håndboldundervisningen

foregår i Stadionhallerne i Viborg, og fodboldundervisningen

er på Viborg FF’s træningsanlæg. Det

foregår hver tirsdag og torsdag fra kl. 8.00-9.00.

indgang B: Alle sportsgrene

Til dig som dyrker sport på højt niveau

– også håndbold og fodbold

Du kan søge om optagelse, uanset hvilken sportsgren

du dyrker. Det kan være alt fra svømning, dans, løb og

så videre – og selvfølgelig også fodbold og håndbold.

Dette sker i tæt samarbejde med Viborg Elite og lokale

klubber.

Du vil som sportselev få morgentræning to gange om

ugen i alle tre år. Morgentræningen organiseres af

Viborg Elite i tæt samarbejde med lokale klubber. For

at sikre et så stort sportsligt udbytte af morgentræningen

som muligt, vil der være en dialog med din

træner.

Du vil fra skolen og fra lærerne opleve stor forståelse

for, at din sport fylder meget i din hverdag og dermed

også forståelse for sportsligt fravær. Vi bakker dig op,

så du i en travl hverdag kan holde fokus på både din

uddannelsesmæssige og sportslige karriere.

··

Har en god beliggenhed i centrum af Viborg – tæt på de

fleste sportsklubber og foreninger

··

Har et topmoderne test- og træningscenter

Vi udbyder to sportsstudieretninger

Når du har valgt mellem Indgang A og Indgang B, skal du vælge én af de to sportsstudieretninger.

··

Er Team Danmark-uddannelsespartner og med i foreningen

eliteidrætsgymnasier.dk

indgang a

indgang B

··

Samarbejder med blandt andre Friskolen Hald Ege,

elite-idrætsklasserne på Nordre Skole, Hald Ege Efterskole

og Aarhus Universitet elitesport

Engelsk A +

Samfundsfag A

Matematik A +

Fysik B + Kemi B

Engelsk A +

Samfundsfag A

Matematik A +

Fysik B + Kemi B

··

Giver dig mulighed for at bo i gode og trygge omgivelser

på Viborg Katedralskoles kollegium

··

Giver dig mulighed for at blive Team Danmark elev, hvis

du opfylder kriterierne

··

Giver dig den bedste gymnasieuddannelse!

Begge studieretninger er tre-årige og med samme høje

faglige krav og forventninger, som skolens mange andre

studieretninger. Forskellen er, at på Idrætsgymnasiet er

sport og fysisk aktivitet en integreret del af din skoledag.

Du har udover dine studieretningsfag en række obligatoriske

fag: dansk, engelsk, matematik og historie.

Du skal også supplere med nogle valgfag f.eks. psykologi,

erhvervsøkonomi, innovation eller astronomi.

De to studieretninger kan du også vælge som almindelige

studieretninger uden morgentræning eller håndbold- og

fodboldundervisning.

34 35


Optagelse på idrætsgymnasiet

Du skal søge om optagelse på Viborg Katedralskole på

optagelse.dk. Du skal være erklæret uddannelsesparat for

at kunne optages. Dette gælder for alle nye sportselever.

Ønsker du som sportselev optagelse via indgang A, stilles

der ikke sportslige krav eller forventning om at du spiller i

en bestemt klub. Vi forventer, at du er interesseret i fodbold

eller håndbold, og gerne vil have en fysisk aktiv skoledag.

Ønsker du som sportselev optagelse i samarbejdet med

Viborg Elite via indgang B, skal du udover at søge om optagelse

på Viborg Katedralskole på optagelse.dk søge

om optagelse via Viborg Elite. Ansøgningsskemaet findes

viborgelite.dk. Her kan du også læse mere om optagelsesproceduren,

morgentræning mv.

Anders Øster, 2.g og fodboldspiller:

”Jeg har valgt Idrætsgymnasiet, fordi det er fedt

at få mere sport ind i sin hverdag samtidig med,

at man også får en gymnasial uddannelse. Det

giver også et helt unikt sammenhold i klassen,

når alle interesserer sig for sport.”

For at blive optaget i samarbejdet med Viborg Elite, skal du

bo og/eller spille i en klub i Viborg Kommune. Du skal desuden

for at komme i betragtning være et lokalt talent. Et lokalt

talent vil f.eks. som drengefodboldspiller sige, at du spil

ler på byens højeste niveau for din årgang. Du skal altså

normalt være tilknyttet FK Viborg for at blive optaget som

drengefodboldspiller. Dette er dog ingen garanti for at blive

optaget.

Idræt som valgfag

Idræt på C-niveau er obligatorisk for alle elever i alle

tre år på gymnasiet. Du har derudover mulighed for

at vælge idræt på B-niveau som valgfag.

Vælger du idræt på B-niveau som valgfag, vil du få et dybere

indblik i, hvordan teori og praksis hænger sammen

i idrætten. Du får med andre ord indsigt i, hvordan samfund

og idræt spiller sammen og i hvordan kroppen fungerer

samtidig med, at du har masser af timer, hvor du er fysisk

aktiv.

Katrine R. Nielsen, 3.g og fodboldspiller:

”Det er fedt at være elev på Idrætsgymnasiet

og holde fokus både på min

sportslige og faglige udvikling. Det er

også fedt at være en del af det fællesskab,

der er i klassen.”

Dyrker du en individuel sportsgren, sker optagelsen ud fra

en individuel vurdering. Der er altså ingen krav om, at du er

på ungdomslandshold eller lignende for at blive optaget.

Team Danmark

Det er ikke et krav, at du er eller kan blive Team Danmarkgodkendt

for at blive optaget. Ligesom det heller ikke er

et krav, at din sportsgren hører ind under Team Danmark.

Hvis optagelsesprocessen ender med, at du ikke kan optages

via indgang B, kan du selvfølgelig fortsat optages på

skolen.

Mere information

Du kan læse mere om optagelseskrav, optagelsesprocedure

med videre på viborgelite.dk, ligesom du er velkommen

til at kontakte uddannelseschef Anders Høgenhaug

Johnsen.

+45 86 62 06 55 ah@vibkat.dk

Viborg Katedralskole er som den eneste skole i området

udnævnt til Team Danmark-uddannelsespartner. Team

Danmark er dermed en af skolens mange samarbejdspartnere,

og vi har på skolen Team Danmark-elever inden

for mange forskellige sportsgrene såsom fodbold, svømning,

håndbold, cricket, gymnastik og dans.

Du vælger selv som Team Danmark-elev, om du ønsker at

tage gymnasiet over tre år eller fire år. Beslutningen tages

i løbet af 1.g. Skolen hjælper med råd og vejledning. Du har

desuden mulighed for supplerende undervisning, hvis du

deltager i forbundsaktiviteter på skoledage.

De fleste Team Danmark-elever vælger sportsstudieretningerne,

men du er selvfølgelig også velkommen til at

vælge en af skolens mange andre studieretninger.

FOTO: Ingelis Ørum

Tudor-Gabriel Andrei, 1.g og danser:

”Jeg har valgt Viborg Katedralskole, fordi skolen er Team Danmarkuddannelsespartner.

Det medvirker til, at skolen og lærerne har stor

forståelse for, at dans fylder meget i mit liv.”

36 37


Nyt test- og træningscenter

På Viborg Katedralskole etablerer vi p.t. et topmoderne test- og træningscenter. Testcenteret giver uanede

muligheder i undervisningen i især idræt, biologi og fysik. Du og dine klassekammerater vil få mulighed for at

bruge jer selv som testpersoner og foretage målingerne på hinanden eller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Testcenteret giver unikke muligheder for at foretage mange forskellige målinger af kroppen, og

i træningscenteret bliver der mulighed for at udføre træningsforløb som led i idrætsundervisningen.

Simon Knudsen, 2.g og atletikudøver:

”Testcenteret giver mig mulighed for at følge

min fysiske udvikling og giver dermed en

masse vigtig data ift., hvor meget jeg kan

præstere. Det kan derved hjælpe mig med

at forbedre de små, tekniske detaljer, hvilket

er utrolig vigtigt i stort set alle sportsgrene.

Derudover giver det blod på tanden

at se, hvor meget man kan udvikle sig.”

Testcenteret giver nogle unikke muligheder i idrætsundervisningen,

og særligt vil sportselever med Idræt B opleve

spændende forløb. I stedet for bare at læse om fysiologi

i en bog, giver det mulighed for, at man kan bruge sig

selv og hinanden i forskellige tests.

Sportselever tilknyttet Viborg Elite tilbydes én gratis test

om året i Idrætsfysiologisk Testcenter. Testen giver et

præcist indblik i det enkelte talents fysiske egenskaber.

Testen tager udgangspunkt i præstationsspecifikke krav i

den enkelte idrætsdisciplin og vil derfor også blive tilpasset

den enkelte, så vi får mest mulig data at vejlede ud fra.

Netop vejledningen i den daglige træning og muligheden

for at opstille nye målsætninger for den kommende sæson

eller drømmen om at blive blandt de bedste er meget

vigtig. Vi har i Idrætsfysiologisk Testcenter erfaring med at

teste nogle af landets bedste atleter inden for deres disciplin,

og vi kan derfor sammenligne resultater med elevernes

egne.

Træningscenter på Viborg Katedralskole

Alle sportselever har efter skoletid, om aftenen og i weekenderne

gratis adgang til skolens nye træningscenter.

Træningscenteret bruges desuden aktivt i idrætsundervisningen

og giver nogle oplagte fordele, da man i et nyt

træningscenter med vægt på moderne, funktionel træning

vil få nogle sjove og spændende idrætstimer med høj puls

og sved på panden.

38 39


Elevindflydelse og -engagement

På VK kan du præge din hverdag. Her er der tradition for

stor elevindflydelse og -engagement, og gode elevinitiativer

bakkes op. Vi har en række veletablerede elevorganisationer

som Senatet (elevrådet), Minerva (festudvalget)

og Café, og hvis du brænder for noget, er her plads til og

mulighed for at realisere det. International Club, Running

Club, bloggruppen NOVUS, Radio Wad Up og VK's bæredygtige

initiativ 'GRØN VK' er eksempler på initiativer, der

gør det ekstra sjovt at gå på VK.

Vi har jævnligt morgensamling på VK. De er planlagt og

styret af eleverne – og hvert andet år opfører skolens elever

en musical. Det særlige er her, at det under hele processen

og på alle områder er elever, der sidder for bordenden.

I 2016 var det den fantastiske musical Enden før

begyndelsen, der var på plakaten med ikke færre end 120

elever involveret i alt fra skuespil, musik, dans, instruktion,

scenografi, økonomi til promotion.

Vidste du det?

VK opfører hvert andet år

en elevskabt musical.

Niels Lund-Andersen, 3.w:

”En gang om måneden samles VK til morgensamling. Her er fællesskabet

i højsædet, når elever, lærere og udefrakommende organisationer

tilsammen afholder et festligt show, hvor alle former for indslag

er velkomne. Showet er sat sammen af det altid veloplagte og engagerede

morgensamlingsudvalg, der sørger for at gøre alles morgen

en smule lysere."

40


Elevorganisationer

Minerva

Minerva skaber VK’s farverige fester. Igennem skoleåret

er der fem fede og flotte fester, hvor vi til tider er så

heldige at kunne hyre nogle af Danmarks mest anerkendte

kunstnere. I sensommeren præsenterer vi Blomsterbal,

hvor 1.g-drengene bejler med roser. Til efterårets fest

har Minerva friheden til at finde på deres helt eget kreative

tema. Til jul præsenterer vi Julebal; her klinger julemusikken,

og misteltenen hænger over alle de feststemte nissehuer.

I foråret kommer det farverige Karnebal, hvor eleverne

møder op i sjove kostumer. Sidst på året kommer Prom,

hvor vi siger farvel til 3.g’erne med et brag af en fest.

At sprede sjove og minderige øjeblikke for

alle de festglade elever på VK er Minervas

mærkesag!

NOVUS

En skole er ikke kun de bygninger, undervisningen foregår

i. Den er derimod summen af alle de mennesker, der har

deres hverdag på skolen. Deres tanker, følelser og idéer

udgør skolen. Formålet med NOVUS er løbende at portrættere

Viborg Katedralskoles sjæl – den levende og pulserende

ånd, der gør skolen til det helt specielle sted, vi alle

sammen ved, det er.

NOVUS er Viborg Katedralskoles elevstyrede blog. Vi er

en platform med plads til stort og småt. En platform, som

i det daglige fungerer som et samlingspunkt mellem elever

på tværs af klasser og årgange. Bloggen er fyldt med

alt fra øjebliksbilleder fra frokost i kentaurhaven til debatindlæg

og julekalender. Ja, kun fantasien sætter grænserne,

og alle har mulighed for at blive hørt.

Senatet

Senatet er skolens elevråd. Senatet er her for dig. Den enkelte

elev. Til dagligt ledes senatet af en formand, næstformand

og en kasserer. Senatet har blandt andet skaffet

musik på toiletterne, gode vandhaner og oplyser hele tiden

kontoret om, hvordan lokalerne opgraderes bedst muligt.

Vi er to elever fra hver klasse, hvilket får os op på det flotte

tal af ca. 50-60 medlemmer.

Hver måned holder vi et møde, hvor stort som småt bliver

vendt. Ledelsen er altid interesseret i vores input, og

vi har chancen for at have indflydelse på f.eks. afviklingen

af studierejser. Derudover tager vi også alle forslag til forbedringer

af skolen fra elever op, og prøver at få dem ført

ud i livet.

Café på VK

Viborg Katedralskoles fredagscafé er en gammel og

hyggelig tradition. Caféudvalget, bestående af 12

elever fra alle årgange, stiller fem gange om året op

til en eftermiddag, hvor skolens elever kan mødes

med venner og klassekammerater og få en pause

fra hverdagens vante rammer. Til fredagscafeerne

er der altid sørget for underholdning i form af temaer,

åben scene, diverse spil mv. samt mulighed for at købe

toast og drikkevarer til SU-venlige priser. Foruden at få en

sjov og hyggelig eftermiddag på skolen, samt en god start

på weekenden, giver caféerne rig mulighed

for at mødes på tværs af klasser og

årgange, og er dermed et godt bidrag til

skolens sociale liv.

Jonas Storgaard Kristensen, 2.c

Minerva

Her på redaktionen bestræber vi os på altid at bringe aktuelle

indlæg, og med vores forskellige passioner spænder

vi over en bred interessesfære. Så vi har også plads til dig.

NOVUS er for dig, der har lyst til at skrive og bidrage til en

elevorganisation, som forener Viborg Katedralskole!

Find os på Facebook eller via skolens

hjemmeside.

Tag del i fællesskabet!

På vegne af NOVUS

Emma-Cecilie Voxnæs Søndergaard, 3.f

Mathias Lehmann Dahl Pedersen, 3.y

Formand for Senatet

Sofus Bruun Bovbjerg, 3.e

Caféudvalget

Ylias Samadi, student 2016:

"VK er et sted, hvor der er plads til alle. Man får

hurtigt en masse nye venner på tværs af årgange.

Det store fællesskab er med til at gøre

de tre år helt specielle"

42 43


Radio Wad Up

Grøn VK

Radio Wad Up fungerer som skolens radio. Gruppen blev

dannet i 2011 på baggrund af et initiativ fra to elever, som

manglede musik i frikvartererne og havde viljen til at stable

en radio på benene. Den kom til at hedde Radio Wad

Up og eksisterer stadig i bedste velgående. Radioen er

100 % elevstyret, og vores hovedopgave er at spille musik

for eleverne i det store frikvarter. Vi spiller også ofte

til fredagscafeerne. Vi spiller alt slags musik og tager gerne

imod ønsker og forslag. Derudover poster vi også jævnligt

musikudgivelser, events og musikrelaterede artikler på

vores Facebook-side. Radioen er ikke en særligt stor organisation

– men ikke desto mindre nyder

vi at lægge tid i dette projekt, som vi alle

finder super vigtigt og givende.

Emil Gjedsig Høgh 2.t

Radio Wad Up

Grøn VK er skolens miljøråd, en organisation bestående af

passionerede elever, som har visioner om at gøre VK grønnere.

Vi arbejder hårdt for hele tiden at indføre nye grønne

initiativer og skabe øget fokus på en mere bæredygtig

levevis. Gennem vores arbejde har vi bl.a. indført affaldssortering

på skolen, samt afholdt 'cykelkampagner' for at

opfordre elever og lærere til at benytte en mere miljørigtig

transportform til og fra skole. Derudover har vi etableret

udendørs klasselokaler i skolegården og således været

med til at flytte undervisningen ud i den friske luft.

Det er fedt og givende at være med i en organisation som

Grøn VK, idet vi bidrager til at gøre folk opmærksomme

på vores fælles ansvar; at værne om miljøet. Gennem et

tæt samarbejde mellem elever og lærere

stræber vi efter at opfylde et fælles mål,

nemlig at gøre hverdagen her på Viborg

Katedralskole mere grøn.

Laura Lysgaard Cebula, 3.j

Grøn VK

Vidste du det?

VK's elever har flere gange sat rekord i antallet af

deltagere i Røde Kors’ Go Collect indsamling.

Morgensamlingsudvalget

og Jinglebandet

Charity VK

Morgensamlingsudvalget består af 10 elever, der planlægger

skolens morgensamlinger i samarbejde med nogle

lærere og rektor. Vi gør meget ud af at gøre morgensamlingerne

underholdende samtidig med, at man her kan få

vigtige informationer om de ting, der rører sig på skolen.

En vigtig del af morgensamlingerne er Jinglebandet, der

leverer god musik og kreative jingles undervejs i programmet.

I Jinglebandet er vi særligt kendte

for vores kendingsmelodi til skolens rektor,

Helge Markussen, som vi spiller, hver

gang han får ordet.

Niels Lund-Andersen, 3.w

Morgensamlingsudvalget

On Spot

Vi interesserer os for film og video, så derfor

er vi altid klar til at forevige de store begivenheder

på Viborg Katedralskole! Eksempelvis tager vi til

café, laver et par interviews og derefter klipper en video

sammen, som bliver vist på vores Facebookside og måske

også til den næste morgensamling.

Røde Kors Udvalget

På Viborg Katedralskole har vi tradition for at stille med et

stærkt hold indsamlere til årets Røde-Kors indsamling. Vi

er hvert år en gruppe elever, der står for at finde indsamlere

og gøre opmærksom på, hvad pengene går til. I år var

vi over 160 elever, der var ude for at samle ind. Det er en

fantastisk oplevelse at kunne gøre noget for at hjælpe andre,

ikke mindst når man tænker på, at bare to indsamlere

kan skaffe mad til 28 børn i en måned. Og når man så

får masser af positiv feedback fra folk på

selve indsamlingsdagen, giver det virkelig

en følelse af, at man gør en forskel.

Charity VK er en helt ny velgørenhedsgruppe, dannet af

elever på Viborg Katedralskole. Charity VK samler penge

ind til forskellige formål, og vores første projekt kalder vi

for: 'Reframing South Sudan' – som er et projekt, hvor vi

sammen med Oxfam Ibis samler penge ind til Sydsudan. Vi

laver materiale og fede events for at skabe

opmærksomhed omkring vores projekter.

I år kan man for eksempel finde os

i gågaden på Black Friday!

Rasmus Klinkby Jørgensen

Charity VK

Hvert år afholder vi i samarbejde med mediefagslærerne

en filmfestival, hvor mediefagsholdenes film vises i Fotorama.

Ida Elmholdt Bland, 2.d

Røde Kors Udvalget

44 45


Marisa Hansen, 3.b:

"Som elev på VK er man en del af et større

fællesskab. Den helt specielle VK-ånd skaber

sammenhold på tværs af årgangene."

Kollegiet

Vil du gerne væk hjemmefra og være en del af noget større? Så er Viborg Katedralskoles Kollegium måske

noget for dig. På kollegiet bor der 137 forskellige slags mennesker, der kommer fra hele Danmark og resten af

verden. På kollegiet er der plads til alle, og vi indeholder alt fra flittige sportsmennesker, musikalske talenter,

til akademiske science-elever, velformulerede, samfundsfaglige elever og sproglige vidundere, der alle inspirerer

og bidrager til den særlige 'Kolle-ånd'.

Vidste du det?

På VK kan du få en mentor,

hvis du får brug for det.

Kollegiet eller 'Kolle', som det kaldes i daglig tale, er et

sted, hvor man bliver en del af noget større, et fællesskab,

som hverken folkeskoleklasser eller gymnasieklasser kan

give dig. Du får simpelthen en helt ny familie, der vil give

dig venskaber, der kan vare hele livet. De venskaber og relationer,

der skabes på Kolle, bliver ikke kun skabt på de

seks gange, men på tværs af gangene, årgange og køn.

På kollegiet er der altid gang i den, og altid noget man kan

lave. Der er film i biografen, fælles madlavning i køkkenerne,

en hyggelig sludder over eftermiddagskaffen eller

brætspil i Pejsestuen. Hertil kan der benyttes flere af skolens

faciliteter, som træningscenteret og musiklokalerne.

Kollegiet har desuden sin egen badmintonklub, der hver

mandag giver muligheden for et intenst eller venskabeligt

slag badminton med andre kollegianere i skolens hal. En

anden af kollegiets store stoltheder er drengenes fodboldklub,

Kolle Bold Klub, der er en officiel klub, der i løbet af

året i bedste sendetid spiller legendariske kampe på KBK

Arena, der ligger bag skolen.

At bo på kollegiet er et privilegium, der lærer dig at tage

ansvar for dig selv, samt at kunne acceptere og tolerere

forskellige slags situationer og mennesker, der til gengæld

giver dig så mange sjove og gode minder igen.

Som kollegianer, der kører på sidste år, vil jeg opfordre dig

til at springe ud i det, hvis du overvejer at søge ind på kollegiet.

Det bliver tre år, du ikke vil glemme. Der er ingen tvivl

om, at jeg, når min tid på skolens er slut, vil huske tilbage

på den gode tid på kollegiet samt de venskaber, der blev

knyttet her. Så tag springet, du vil ikke fortryde det!

Camilla Kremmer 3.h og kollegianer.

46 47


VIBORG

KATEDRALSKOLE

Viborg Katedralskole

Gymnasium i klassiske rammer

Gl. Skivevej 2 – 8800 Viborg

Telefon: +45 86 62 06 55 – www.viborgkatedralskole.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Mie Dissing – Tryk: BB-Offset

Similar magazines