Brochuren2016_2

bjdj82

SPAR OP TIL 27%

Husker jeres virksomhed at få

den udenlandske moms retur?

Undgå komplicerede regler og

tidskrævende papirarbejde, og

lad os skaffe jeres penge retur.

Krænhavs Sti 3, Klitmøller

7700 Thisted

97 97 55 55

es@elin-schnedler.coml Fuld refusion

m Delvis

y Særregler

Belgien

Bulgarien

l l y l l l l l l l l l l l l l y l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Konferencer, kurser… l l y l l l l l l l l l l l l l y l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Hotel y l y l l l l l y l l l l y l l l l l l y m l l l l l l l

Forplejning y l m l l l l y l l y m l l l y

Vi har Repræsentation næsten 30 års erfaring og

y l l y l m l l m l y y

lægger Diesel, stor etc… vægt (lastbil/varebil) på at have personlig

Benzin, kontakt etc… med (personbil) vores kunder m

m l l

l

l l

l

l

l

l

l

m l

l

l l

l

l l l

m

m

m

y

y

l l

l

l

l

l l m l

l

l

l

l l

l

y m

m

l

l

l

l

l

l

l l

samt Leje at af tilbyde bil m l l l l l m m y l m l l l m m l l

den bedste service

Motorvejsafgift l m y l y l

til fordelagtige priser.

Taxa l l l l l l l y l l l l l l y l l l l

Citat: Telefon Elin Schnedler

l l l l l l l l l l l l l l l y l l l l l l l l l l l l l l l l m l

Reklame, marketing l l l l l l l l l l l l l l l y l l l l l l l l l l l l l l l l l l


Canada

Cypern

Danmark

England

Estland

Finland

Frankrig

Færøerne

Grækenland

Holland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Japan

Letland

Litauen

Luxembourg

Malta

Norge

Polen

Portugal

Rumænien

Schweiz

Serbien

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Sverige

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig

I sender jeres bilag

til os.

Vi sorterer bilag, laver

ansøgning, har kontakt

med myndighederne,

indsender evt. appel

samt opfølgning.

Når ansøgningen er

godkendt, overfører vi

pengene til jeres konto,

modregnet vores provision

på 12%.

Christa Elin Mette Jovita Karina

www.elin-schnedler.com


OVERSIGT OVER

REFUSIONSMULIGHEDER

OM ELIN SCHNEDLER APS

omsfirmaet Elin Schnedler

ApS er en konsulentvirksomhed

Vi holder til i “Cold Hawaii”,

Klitmøller i Thy, men på trods

med kernekompetencer inden af den yderlige placering ved

l Fuld l Fuld refusion refusion

m Delvis m Delvis

for moms. Vi servicerer virksom- Vesterhavet er vores kunders beliggenhed

spredt over hele landet.

y Særregler y heder i forbindelse med momsrefusion,

momsregistrering, momsl

l yl yl l l l l l l l l l l l l l y yl l l l kontrol l l og l repræsentation.

l l l l l l l l Den l faste l l

medarbejderstab l

tæller

Konferencer, kurser… kurser… l l yl yl l l l l l l l l l l l l l y yl l l l l l l l l l l l l l l seks l l personer, l

l som hver sidder

Hotel Hotel y yl yl yl l l l l yl y l l l l l l y yl l l l Vi l startede l op l i yl slutningen ym ml laf l1988

l l med l l deres l

ansvarsområder. l

Dette

Forplejning y y l ml ml l l l l l l y y l l med det formål l yl at ym hente m en l stor l l gør, l lat I yfår ydirekte kontakt med

Repræsentation y y l l l y yl ml ml l del af den lmoms, l msom m ikke blev l l den y yperson, y yder behandler jeres

Diesel, Diesel, etc… etc… (lastbil/varebil) m ml l l l l l l ml ml l l l l l ml m y yl l l l refunderet l l ml ml fra l udlandet, l l yl hjem ym ml til l sag, l og l via l

den l personlige kontakt

Benzin, Benzin, etc… etc… (personbil) m m l l l l l l l l l l m m m y y l l l Danmark. Dette l l er llykkedes l l mover

ml l kan l

vi l yde den bedste service.

Leje Leje af bil af bil m m l l l l l l l l m m m y y l l al forventning, m m l l og lvi lhar lopnået

m m ml l

l

Motorvejsafgift l l m m y y stor anerkendelse l l for vort arbejde. y y l l

Taxa Taxa l l l l l l l l l l l l y y l l l l l l l l l yl yl l l l l l

Telefon Telefon l l l l l l l l l l l l l l l l l y yl l l l l l l l l l l l l l l l ml ml

l

Reklame, Reklame, marketing l l l l l l l l l l l l l l l l l y yl l l l l l l l l l l l l l l l l l

l

Belgien

Belgien Bulgarien

Bulgarien Canada

Canada Cypern

Cypern Danmark

Danmark England

England Estland

Estland Finland

Finland Frankrig

Frankrig Færøerne

Færøerne Grækenland

Grækenland

Holland

Holland Irland

Irland Island

Island Italien

Italien Kroatien

Kroatien

Japan

Japan Letland

Letland Litauen

Litauen Luxembourg

Luxembourg

Malta

M

Malta Norge

Norge Polen

Polen Portugal

Portugal Rumænien

Rumænien Schweiz

Schweiz Serbien

Serbien Slovakiet

Slovakiet Slovenien

Slovenien Spanien

Spanien Sverige

Sverige Tjekkiet

Tjekkiet Tyskland

Tyskland Ungarn

Ungarn Østrig

Østrig

www.elin-schnedler.com


VORES SERVICEYDELSER

Momsrefusion

Fra den mindste til den største

virksomhed er det vigtigt at

få den udlagte moms tilbage i

virksomheden, specielt da det ikke

længere er muligt skattemæssigt

at fratrække den moms, som kan

refunderes fra udlandet.

Reglerne er forskellige fra land

til land, og der sker løbende

ændringer, men vi vil gerne være

behjælpelige, og det kræver

kun, at du sender de originale

udenlandske momsbilag til os og

tilmelder os hos SKAT.

- Så klarer vi resten!

Momsregistrering

Vil det af forskellige årsager

være nødvendigt, at jeres virksomhed

skal momsregistreres i

udlandet, kan vi enten selv, eller

i samarbejde med udenlandske

repræsentanter, hjælpe med

selve registreringen. Vi tilbyder

også vejledning i forbindelse med

de nødvendige momsopgørelser,

eller vi kan klare det for jer.

I tilfælde af, at der kræves en

repræsentant i det pågældende

land, vil vi kunne formidle kontakten.

Momskontrol

Vi tilbyder også intern momskontrol,

hvor vi gennemgår og

kontrollerer posteringerne i jeres

danske rejseafregninger/

medarbejderudlæg.

Dette for at sikre at den moms,

som I fradrager, er korrekt og i

overensstemmelse med de noget

komplicerede danske momsregler.

Problemløsning

Vi fungerer som problemløsere i

forbindelse med momstekniske

spørgsmål. Er I i tvivl om, hvor

et salg skal momses, eller hvem

der skal betale momsen? Har I

problemer med indførselsmoms

fra 3. lande? Har I spørgsmål eller

problemer med moms i forbindelse

med handel med udlandet, står vi

til rådighed med vores ekspertise

og brede kontaktflade.

Repræsentation

Vi fungerer som repræsentationskontor

for udenlandske virksomheder,

der er momsregistreret i

Danmark.

Vi registrerer det udenlandske

selskab hos Erhvervs- og

selskabsstyrelsen og angiver

bl.a. energiafgift, punktafgift,

lønsumsafgift og moms til SKAT

samt lovpligtige tal til Danmarks

Statistik.

www.elin-schnedler.com

More magazines by this user
Similar magazines