12.03.2018 Views

Aktivitetshæfte for KFUM-Spejdernes Svanemærke

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SVANEMÆRKET

Aktivitetshæfte

for "KFUM-Spejdernes Svanemærke"


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Værsgo. Her har du aktivitetshæftet for "KFUM-Spejdernes Svanemærke" ,

der er blevet til i et samarbejde mellem KFUM-Spejderne i Danmark og

Miljømærkning Danmark.

God arbejdslyst.

TAK TIL: Rikke Madsen Lauridsen, Bent Knudsen, Lone Hansen, Kristina

Andersen, Ida Marie Haslev og Sara Borgioni, der alle bidrog med kreative

og sjove ideer til aktivitetshæftet.

TAK TIL: Tropspejderne i Hellerup for at afprøve udvalgte

aktiviteter og give konstruktiv feedback.

Tekst: Jakob Frost og Therese Bjørndal Halvorsen

Grafisk design: Anne-Marie Krogh

Foto: Johny Kristensen, Christian Bloch Hansen og Harald Møller

Illustrationer: Anne-Marie Krogh og Miljømærkning Danmark

Udgivet af KFUM-Spejderne i Danmark

Version 01, marts 2017

Henvisninger: ecolabel.dk og

/ svanemaerket

SVANEMÆRKET

Svanemærket tryksag 5041 0647

2 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

KFUM-Spejderne tager

medansvar for miljøet

KFUM-Spejderne i Danmark og Miljømærkning Danmark er gået sammen

om at udvikle et aktivitetshæfte målrettet: Ulve, Juniorer og Tropspejdere.

KFUM-Spejdernes vision: ”Sammen rykker vi verden – med vilje” bliver forstærket

af partnerskabet med Miljømærkning Danmark. Når vi rækker ud over os

selv og indgår i et partnerskab som dette, tager vi initiativ til, at KFUM-Spejderne

tager medansvar for miljøet. Med aktivitetshæftet kan op mod 12.000 spejdere

få et kvalificeret kendskab til Svanemærket. Herigennem kan spejderne

opleve en stolthed over, at de sammen med andre bidrager til at passe på

miljøet og hinanden.

SVANEMÆRKET

3


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

4


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Indhold

INTRODUKTION 6

Paletten 6

Sådan tager du mærket 8

Svanemærket 9

Livscyklus 10

En svanemærket tryksag 12

Svanemærkede servicer 13

Svanejagt 15

RÅVAREFASEN 17

Til Spejderlederne 19

Byg til nyt 20

Naturlysestager 23

Leg for miljøet 24

Svanemærket står for … 25

PRODUKTIONSFASEN 27

Til Spejderlederne 29

Regnvandsopsamler 30

Farv din egen T-shirt 33

Byg en solovn 34

BRUGSFASEN 37

Til Spejderlederne 39

Lav en snittekniv 40

Svanepasser 43

Klar, parat … Spejderlejr! 44

Svanemærket står for … 45

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN 47

Til Spejderlederne 49

Papirproduktion 50

Affaldssortering 53

Tøjmarked 54

Svanemærket står for … 55

OPSAMLING

10 ting du nu ved om Svanemærket 56

Byg en svanemærket spejderhytte 57

Tak 58

5


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Paletten

UDVIKLINGSOMRÅDER OG LÆRINGSZONER

I KFUM-Spejdernes arbejdsprogram arbejdes der med

udviklingen af spejderens kompetencer inden for de

seks udviklingsområder i Paletten. Med aktiviteterne

i dette hæfte er det oplagt at fokusere på spejderens

udvikling på samme måde, som når man arbejder

med andre af Palettens mærker. Aktiviteterne er knyttet

til tre af Palettens seks udviklingsområder og dertil

er tre læringszoner tilknyttet.

SVANEMÆRKETS AKTIVITETER UDVIKLER

SPEJDERNE:

Socialt: Samfundsengagement

Samfundsengagement er at udvikle sine kompetencer

i forhold til at gøre en aktiv indsats for andre end

sig selv. Spejderne skal opleve, at det at gøre en god

gerning har en betydning for andre, og at man med

en lille indsats kan gøre en stor forskel.

Selvstændigt: Tag ansvar

Læringszonen Tag ansvar skal udvikle spejderens

kompetencer i forhold til at tage ansvar for de udfordringer,

de møder. Spejderne skal kunne vælge en ny

vej og kunne forklare konsekvenserne af de valg, de

træffer.

Intellektuelt: Løs problemet

Læringszonen Løs problemet skal udvikle spejdernes

kompetencer i at arbejde løsningsorienteret i forhold

til de problemer og udfordringer, spejderne kan

møde i hverdagen. Her skal spejderen også erkende,

at der ikke kun er en løsning, men ofte flere gode

løsninger på det samme problem eller den samme

udfordring.

6 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

samfundsengagement

fællesskab

vær god ved din krop

brug din krop

kommunikation

SOCIALT

FYSISK

løs problemet

INTELLEKTUELT

SELVSTÆNDIGT

tag ansvar

ÅNDELIGT

FØLELSESMÆSSIGT

kend dig selv

moral og etik

hvad tror vi på

vores følelser

slip følelserne fri

INTRODUKTION

7


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Sådan tager du mærket

Når du som spejder tager "KFUM-Spejdernes Svanemærke",

skal du sammen med din gruppe tage udgangspunkt

i aktivitetshæftet. Hæftet er opbygget efter Svanemærkets

livscyklustankegang, som du møder på de næste

sider. Sammen med din spejdergruppe skal du arbejde

med alle fire faser i livscyklustankegangen:

• Råvarefasen

• Produktionsfasen

• Brugsfasen

• Affalds- og genbrugsfasen

I hæftet finder du aktiviteter til hver fase. På én af de sidste

sider er der en afkrydsningsliste med "10 ting du nu ved

om Svanemærket’". På den liste kan du løbende sætte et

kryds, når du har lært noget nyt. Til sidst skal du sammen

med de andre i gruppen bruge den viden, du har fået gennem

aktiviteterne, til at bygge en miniudgave af en svanemærket

spejderhytte.

Del gerne dit arbejde med aktiviteterne med

#svanemærket.

God fornøjelse!

8 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Svanemærket

Kan du se svanen i logoet? Svanen symboliserer styrke

og ren hed og bruges i det officielle miljømærke i

Norden. Norden er Danmark, Sverige, Norge, Finland

og Island.

Du finder Svanemærket på forskellige produkter,

f.eks. på sæbe, møbler, vaskepulver og bagepapir. I

Danmark findes der over 11.000 svanemærke de produkter

og services. Alle produkter med Svanemærket

er blevet kontrolleret, så de lever op til specifikke

krav, som skåner miljøet.

Det kan være krav til, at man ikke bruger så meget

energi, når man laver et produkt, og krav til, at shampoo

og cremer ikke indeholder skadelige stoffer, som

kan være dårlige for dig eller for miljøet.

Svanemærket stiller forskellige krav til forskellige

produkter. Det kan du læse mere om på www.ecolabel.dk.

Bedre for miljøet. Bedre for dig.

INTRODUKTION

9


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Livscyklus

Svanemærket er, sammen med mærket EU-Blomsten, særligt i forhold til

andre mærkeordninger. Forestil dig, at et produkt har et liv. Først skal der

skaffes råvarer til produktet. Så skal produktet designes og produceres på

en fabrik. Herefter bruges produktet. Og til sidst smides produktet ud – eller

gives måske videre til genbrug. Det hele er en del af produktets liv, og for at

produktet kan svanemærkes, skal det som regel leve op til nogle krav i alle

faserne. Kravene afhænger af, hvilket produkt det er.

Andre mærkeordninger stiller som regel kun krav til en enkelt fase, som

f.eks. at råvarerne er dyrket på en måde, der ikke skader miljøet, men

Svane mærket stiller krav til hele produktets liv.

På de næste sider kan du læse mere om livscyklustankegangen. Du kan

bl.a. læse, hvordan Svanemærket stiller krav til en tryksag som dette hæfte,

og hvordan det stiller krav til forskellige dele af en service som f.eks. en

bilvaskehal.

10 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

år du vælger miljømærkede varer og serices

er du med til at drive

roduktudviklingen AFFALD i en mere / bæredygtig

etning. GENBRUG

lle de ting vi omgiver os

ed kommer fra et sted, og

ar været igennem en

roduktionsproces, hvor

åvarer er blevet udvundet

nten i form af træ,

ineraler eller andre

essourcer. Derefter er der

rugt energi og kemikalier

il at fremstille selve

roduktet, som er blevet

akket ind og transporteret

undt i verden. Til sidst

liver det brugt af dig, og

ndelig bliver det kasseret

om affald eller recirkulret.

ålet med miljømærkning

r at mindske forbrugets

amlede miljøbelastning.

erfor ser miljømærkerne

å hele produktets rejse og

e miljøproblemer der

pstår undervejs – til gavn

ennesker, miljø og

ordens ressourcer.

AFFALDS-/

GENBRUGSFASEN

Affalds- /

recirkulering

Affalds-/

recirkuleringsfasen

Sidste del af produktets

rejse er affalds- og genbrugsfasen.

Eller måske er det i

er det i virkeligheden her,

rejsen

rejsen begynder? Kan

produktet eller dele af det

genbruges? giftstoffer, Kan vi undgå, når produktet at

der bliver frigivet giftstoffer,

når produktet nedbrydes

eller brændes? Kan vi tilføre

jorden noget af det, vi tog,

da vi udvandt råvarerne?

Sidste del af produktets rejse er

affalds- og recirkuleringsfasen.

begynder? Kan produktet, eller

dele af det, recirkuleres? Kan vi

undgå, at der bliver frigivet

nedbrydes eller brændes? Kan

vi tilføre jorden noget af det, vi

tog, da vi udvandt råvarerne?

Forbrug

RÅVAREFASEN

Vi henter ressourcer fra naturen,

men kan den nå at reetablere sig,

efter vi har taget det, vi har brug

for? Og beholder dyr og mennesker i

Råvarefasen

nærområdet deres livsgrundlag, når

vi f.eks. fælder træer i deres skov?

Vi henter ressourcer fra naturen, men kan den nå at reetablere

sig efter at vi har taget det, vi har brug for?

Og beholder dyr og mennesker i nærområdet deres livsgrundlag,

når vi fx fælder træer i deres skov?

RÅVARER

Råvarer

PRODUKTIONS-

FASEN

Kan vi bruge mindre

Kan energi? der bruges Kan mindre der bruges

færre skadelige

kemikalier? Indgår

træet fra bæredygtigt

der genbrugsmaterialer,

og er træet

skovbrug?

fra bæredygtigt

skovbrug?

Produktion

Produktionsfasen

Kan vi bruge mindre energi?

miljøskadelig kemi? Indgår

der genbrugsmaterialer og er

BRUG

BRUGSFASEN

Brugsfasen

Kan rengøringen klares med færre og mindre miljøskadelige

kemikalier? Kan PCen klare sig med mindre strøm? Og

kan Svanemærkets skrappe kemikaliekrav beskytte dig?

Kan rengøringen klares med færre

og mindre skadelige kemikalier? Kan

printeren klare sig med mindre strøm?

Og er møblet i så god kvalitet, at du

kan beholde det i mange år?

PRODUKTION

INTRODUKTION

11


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

En svanemærket tryksag

Et eksempel på et fysisk produkt, som kan miljømærkes.

En svanemærket tryksag, som det hæfte du sidder med i hånden, er produceret

på et svanemærket trykkeri. Tryksagen lever op til Svanemærkets

skrappe miljøkrav i alle fire faser af tryksagens livscyklus. Det betyder, at

der bliver taget hensyn til naturen, klimaet og os mennesker. Målet med at

svanemærke et produkt er at nedbringe den samlede miljøbelastning og på

den måde passe på naturen og miljøet. Her kan du læse nogle af de krav,

der er til en svanemærket tryksag.

Råvarefasen

Papiret skal laves med en andel af træ, som kommer

fra bæredygtigt skovbrug, og/eller af genbrugspapir

eller savsmuld. Bæredygtigt skovbrug betyder, at

der ikke bliver brugt træ, som stammer fra beskyttede

områder som gammel urørt skov eller skove med

høj bevaringsværdi, når man laver papirmassen til

papiret. Det betyder også, at der ikke bliver fældet

mere træ, end skoven kan nå at reproducere, og at

dyre- og plantelivet bliver beskyttet.

Produktionsfasen

Fabrikken, som laver papirmassen, og trykkeriet,

som laver tryksagen, skal bruge så lidt energi som

muligt og forurene mindst muligt. Der er skrappe

krav til de kemikalier, de må bruge. Kemikalierne

skal nemlig tage hensyn til vores vandmiljø, så vores

drikkevand ikke bliver forurenet. Når fabrikkerne

lever op til Svane mærkets skrappe kemikaliekrav,

passer de samtidig godt på de mennesker, der arbejder

på fabrik kerne, fordi de får et renere arbejdsmiljø.

Brugsfasen

Trykfarver er en slags kemikalier. Derfor stiller Svanemærket

krav til de trykfarver, der må bruges til en tryksag.

Affald/genbrug

Når du en dag smider dit hæfte væk, skal det i en papircontainer

til genbrug. Her vil kravene i de tidligere

faser betyde, at tryksagen er egnet til at indgå i genbrug.

Det betyder, at tryksagen kan bruges til at lave

nye tryksager eller noget andet lavet af papir.

12 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Svanemærkede servicer

Her er nogle eksempler på servicer, som kan miljømærkes.

Det er ikke kun fysiske produkter,

der kan få et Svanemærke. Det kan

servicer også.

En service er noget, du køber, men ikke får med hjem.

Du og din familie kan f.eks. have brug for at få vasket

jeres bil i en bilvaskehal, overnatte på et hotel eller

sende noget tøj på renseri – så kan I købe den service,

at nogle andre tager sig af opgaven.

De firmaer, som tilbyder svanemærkede servicer, lever

op til skrappe krav, der nedbringer den samlede

miljøbelastning. Fuldstændig som et svanemærket

produkt gør det. Kravene til en svanemærket service

kan bare ikke så nemt forklares med livscyklus-tegningen

på side 11, eller som i eksemplet på side 12.

Her kan du se et par eksempler på svanemærkede

servicer – og hvad de gør for at begrænse miljøbelastningen:

En svanemærket bilvaskehal:

• En del af vandet fra bilvaskehallen bliver til spildevand

på samme måde, som når vi hælder opvaskevandet

ud. Men her skal en svanemærket

bilvaskehal sørge for, at der ikke er en masse metaller

og snavs, som ender i kloakken. Det gør den

ved at rense spildevandet, så der udledes mindre

olie og færre uønskede metaller i kloakken, f.eks.

zink, kobber, bly og krom.

• Begrænser forbruget af rent vand fordi man også

bruger renset spildevand fra sidste bilvask.

• Bruger vaske- og plejemidler, der lever op til

skrappe kemikaliekrav. Bilvaskehallen skal f.eks.

også dosere sæben korrekt, så der ikke bliver brugt

mere end nødvendigt.

Et svanemærket hotel:

• Sparer på elektriciteten og begrænser dermed

CO2-udslippet. Det gør de f.eks. ved at installere

energieffektiv belysning og ventilationsanlæg, der

kun kører, når der er nogen i rummet.

• Sparer på vandet. Det gør de f.eks. med vandhaner

og blandingsbatterier, hvor mindre vand løber

igennem.

• Serverer et udvalg af økologisk mad og vegetariske

retter.

INTRODUKTION

13


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

14 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Svanejagt

Du har nu fået kendskab til Svanemærket, hvordan

det ser ud, og hvad det vil sige, at et produkt har en

livscyklus med forskellige faser.

Der er ting, som ikke kan svanemærkes f.eks. mad og

drikkevarer. Her er det Ø-mærket, som står for miljørigtig

produktion.

Man kan heller ikke svanemærke ting, som kan være

decideret farlige for os eller miljøet f.eks.:

• Cigaretter

• Våben

• Fyrværkeri

• Klorin

Nu skal du gå på jagt efter svanemærkede produkter

derhjemme og i spejderhytten. Det kan være

håndsæbe, bagepapir, tusser, opvaskemiddel, papir,

toiletpapir, batterier og meget mere. Listen af svanemærkede

produkter er rigtig lang, så husk at kigge

alle steder. Også i supermarkedet, næste gang du er

ude at handle med dine forældre.

Eksempler på ting som kan

svane mærkes

· Huse

· Senge

· Madpapir

· Hoteller

· Vaskehaller til biler

· Legetøj

· Cremer

· Rengøringsmidler

· Tøj

· Printere

· Maling

· Toiletpapir

· Stearinlys

Se efter Svanemærket

Du kan se alle de produkter, der kan svanemærkes,

på ecolabel.dk under "Produkter".

INTRODUKTION

15


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

16 RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

RÅVAREFASEN

RÅVAREFASEN

17


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Råvarer er materialer, som kommer fra naturen og bruges til at

lave produkter. Det kan f.eks. være træ, som bruges til at bygge

med, metal, som bruges til skruer, eller olie, som bruges til

plastik. Træ, metal og olie er jordens ressourcer, og dem skal vi

passe på. Derfor stiller Svanemærket krav til, at virksomheder

ikke bruger for mange ressourcer, og at de udvinder dem på en

bæredygtig måde.

Nogle gange stiller Svanemærket også krav om, at råvarerne

skal komme fra genbrug. Andre gange må råvarerne derimod

ikke komme fra genbrug – f.eks. hvis det er til mademballage,

fordi det vil kunne skade sundheden. Hvis det ikke er muligt at

anvende genbrugsmaterialer, skal materialerne være mulige at

forny som f.eks. træ. Ressourcerne skal udnyttes på en skånsom

måde, der sikrer, at ressourcen også vil være tilgængelig

for de børn, I får og også deres børn.

18 RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Til Spejderlederne

I råvarefasen, som er den første fase i Svanemærkets

livscyklustankegang, er målet, at spejderne får kendskab til

disse punkter:

• At vi henter råvarer fra naturen, f.eks. olie til plastik, træ til møbler

og bomuld til tøj, og at disse ressourcer ikke er ubegrænsede.

• Hvis vi bliver ved med at bruge jordens ressourcer lige så hurtigt,

som vi gør nu, har vi i år 2050 behov for mere end to jordkloder.

• Når Svanemærket er på en ting, f.eks. en seng eller en papirblok,

er den fremstillet med brug af færrest mulige nye ressourcer.

Det betyder, at de råvarer, der er brugt, så vidt muligt er

bæredygtige eller kommer fra genbrug.

RÅVAREFASEN

19


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Byg til nyt

Et produkt består ofte af flere mindre dele. Og der er

brugt mange forskellige råvarer til at producere f.eks.

en stol, en legetøjsbil eller en dukkevogn. Svanemærket

stiller krav til, at genanvendelige dele bliver brugt til nye

produkter.

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Til spejdermødet skal du medbringe en eller flere

ting, som du ikke længere bruger, eller som er gået

i stykker. Hvis du ikke har noget, som er gået i stykker,

derhjemme, så spørg dine naboer eller på genbrugsstationen.

Det kan også være gamle shampooflasker,

en legetøjsbil, plastikting mm.

Til spejdermødet skal du skille de forskellige ting ad

og sortere de forskellige dele, efter hvilke råvarer de

er lavet af. Herefter skal du finde på noget brugbart,

som du kan bygge ud af de materialer, du har til rådighed.

Det kan være alt fra et en sparegris, et kunstværk

af en svane eller noget helt tredje.

Ulve:

Junior:

Trop:

Lav et kunstværk af

materialerne.

Besøg en genbrugsstation.

Tal om, hvilke råvarer

der er brugt til produktets

forskellige

dele.

20

RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

RÅVAREFASEN

21


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

22 RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Naturlysestager

Nu skal du gå ud i skoven og finde pinde og grene,

som du kan bruge til at lave lysestager. Svanemærket

stiller krav til, at naturens ressourcer bruges på

en skånsom måde. Husk det, når du går i skoven for

at finde pinde til lysestagerne.

En anden måde at skåne naturen på er at bruge materialer

fra genbrug. Til lysestagerne skal du også bruge

gamle syltetøjsglas eller lignende. Du skal vaske

dem med kogende vand og sæbe.

Når glassene er rene, og pindene er fundet, kan du

med en limpistol gå i gang med at lave dine lysestager.

MATERIALER

• Syltetøjsglas

• Pinde

• Limpistol

Svanemærkede stearinlys

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Junior:

Trop:

Oplev skovens stilhed

og tal om, hvordan

I kan bidrage til at

passe på skoven.

Besøg skoven og

hør om bæredygtigt

skovbrug.

Undersøg, hvordan

glas produceres og

genanvendes.

RÅVAREFASEN 23


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Leg for miljøet

I dag ved vi, at hvis vi bliver ved med at bruge jordens

ressourcer lige så hurtigt, som vi gør nu, har vi i 2050

behov for mere end to jordkloder.

Sammen med patruljen skal du udvikle en leg, som

handler om råvarefasen i et produkts livscyklus. Det

kan f.eks. være en kimsleg eller en helt anden leg. I

kan dykke ned i fasen og de tidligere aktiviteter for at

finde inspiration til legen.

FAKTA

• Olie → plastik

• Bomuld → tøj

• Træ → møbler

• Husdyrgødning → biogas

• Bomuld → vat

• Uld → tøj

• Kobber → ledninger

• Olie → kemikalier

• Malm → metal

• Metaller → elektronik

• Træ → papir

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Junior:

Trop:

Lav et vendespil med

råvarer.

Lav kimsleg med

produktet og /eller

råvarer.

Lav et spil, der har

fokus på bæredygtighed

eller genbrug.

24 RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

FAKTA

Svanemærket står for

… skrappe miljøkrav – i alle relevante faser af

produktets livscyklus

For hver produktgruppe er der udarbejdet forskellige miljøkrav,

som producenterne skal overholde, før de må bruge Svanemærket

på deres produkter og services. De skrappe miljøkrav har til mål at

mindske den samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærket på

hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs.

Det er til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

RÅVAREFASEN

25


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

26 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

PRODUKTIONS-

FASEN

PRODUKTIONSFASEN

27


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

CO 2 CO2

Forarbejdning af råvarer, som bruges til et produkt, og selve

produktionen kræver ofte energi, vand og kemikalier. Det kan

forurene luften og vandet og derfor være skadeligt for naturen

og os mennesker. Svanemærket stiller krav til produktionsfasen

for at sikre, at vi passer bedst muligt på vores natur og klimaet.

Det vil sige, at der ikke må bruges skadelige kemikalier eller

bruges for meget energi.

Hvis produkter har en god kvalitet og lang holdbarhed, skal

vi ikke hele tiden købe nyt og bruge unødvendigt meget af en

ressource. Derfor hænger god kvalitet og bæredygtighed sammen.

Og derfor stiller Svanemærket også krav til produkternes

kvalitet.

28 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Til Spejderlederne

I den anden fase i Svanemærkets livscyklustankegang er

det målet, at spejderne forstår at:

• De varer, vi køber, er resultatet af en produktionsproces.

I produktionen bliver råvarerne forarbejdet.

• Forarbejdningen kræver næsten altid energi og kemikalier.

Det kan være skidt for vores natur, luft og vand.

• Når Svanemærket er på en vare, betyder det, at der blev

passet på naturen og klimaet, da varen blev produceret.

• Det betyder også, at kvalitet og holdbarhed skal være god,

så vi ikke hele tiden skal købe nyt.

PRODUKTIONSFASEN

29


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Regnvandsopsamler

Hver dag bruges der rigtig meget vand til rigtig mange

forskellige ting. Det kan være vand til at drikke,

til badet, til opvasken eller tøjvasken, til at vande

blomster med og ikke mindst til at lave mange af de

produkter, vi f.eks. køber i supermarkedet.

Det er nemt at glemme, at vand ikke er en uudtømmelig

kilde. Vand pumpes op af jorden, hvilket kræver

energi. Derfor er det en god ide at opsamle regnvand,

som kan bruges til at vande blomster, skylle

sko og støvler og lignende.

SÅDAN TILPASSER DU

SOM SPEJDERLEDER

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Junior:

Reflekter over, til

hvad og hvor regnvandet

kan bruges.

Besøg et vandrensningsanlæg.

Du skal sammen med din patrulje lave en regnvandsopsamler,

som kan bruges enten ved hytten eller på

spejderlejren. Du kan lade dig inspirere af illustrationen

på næste side.

Trop:

Rens regnvand.

Husk at du ikke må drikke regnvand, og at du heller

ikke må bade i regnvand, da det ikke er så rent som

vandet i vandhanen.

30 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

PRODUKTIONSFASEN

31


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

32 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Farv din egen T-shirt

Svanemærket stiller skrappe krav til, hvilke kemikalier

og mængden af kemikalier der må bruges til at lave et

produkt. Kemikalier kan være skadelige for miljøet, og

nogle kemikalier kan f.eks. skade vores kroppe. Nu skal

du prøve at lave farver, hvor der ikke er tilsat kemikalier

– de er nemlig kogt på grønsager.

LAV FARVER

Hak grøntsagerne, og læg dem i en gryde med vand.

Der skal være dobbelt så meget vand som grøntsager.

Herefter skal grøntsagerne simre i en lille time.

Når grøntsagerne er kogt færdig, skal vandet sies

fra. Nu har du farverne, som kan bruges til at farve

T-shirts, male på æg og mange andre sjove aktiviteter.

spinat = lys grøn

rødkål = lilla

skallen på løg = orange

MATERIALER

• Gryder

• Hvide bomulds T-shirts

• Grøntsager

• Eddike

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Farv æg.

T-SHIRTEN

Hvis du vælger at farve en T-shirt med grøntsagsfarverne,

skal du gøre T-shirten modtagelig over for farverne.

Det gør du ved at koge en bomulds T-shirt i 1

del eddike og 4 dele vand i en lille time. Når T-shirten

er kogt færdig, skyller du den i koldt vand.

Du kan nu farve T-shirten ved at lægge den i vandet

med farve. Jo længere T-shirten ligger i farven, desto

mere farve tager den imod.

Junior:

Trop:

Eksperimenter med

at lave flere farver.

Undersøg de problemer,

kemikalier i tøj

kan medføre.

PRODUKTIONSFASEN

33


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Byg en solovn

Svanemærket stiller krav til, at energiforbruget ved

et produkt eller en service er så minimalt som muligt.

De hyppigste energiformer:

A. Vedvarende energi

Mange energikilder er afhængige af jordens ressourcer.

Dette gælder ikke for vedvarende energi, og det

er derfor en god form for energi, da sol og vind ikke

bliver brugt op.

Du skal nu prøve at bygge en ovn, der virker ved

hjælp af solens energi. På internettet findes der også

mange seje instruktioner til at lave effektive solovne.

SÅDAN GØR DU:

B. Forbrændingsenergi

C. Strålingsenergi

1. Afstanden mellem de to kasser skal være 5 cm.

Mellemrummet mellem kasserne skal fyldes ud

med et isolerende materiale f.eks. avispapir eller

flamingo. Husk også at lægge isolering i bunden.

2. Lim sølvpapir på den yderste kasses flapper, så

solens lys kan reflekteres ned i den inderste kasse.

3. Mal den inderste kasse sort, så den tiltrækker solens

stråler.

4. Akrylpladen lægges på den inderste kasse som

låg. Det tillader varmen fra solens stråler at trække

ind, samtidig med at låget holder på varmen.

34 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

MATERIALER

• 2 kasser, den ene skal kunne

være inde i den anden

• Sort maling

• Sølvpapir

• Avispapir, halm eller

flamingo

• Gennemsigtig akrylplade til

låg, kan fås i byggemarkeder

• Gaffatape

• Termometer

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Junior:

Trop:

Lav dej til at bage i

solovnen.

Undersøg, hvilke

andre vedvarende

energiformer der

findes.

Lav en vindmølle,

som kan producere

lys.

PRODUKTIONSFASEN

35


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

36 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

BRUGSFASEN

BRUGSFASEN

37


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Brugsfasen er der, hvor du, din familie og mange andre danskere

bruger de produkter, I køber. Svanemærket sikrer, at der bliver

passet godt på både miljøet og på dig, når du bruger produkterne.

Svanemærket stiller f.eks krav til, hvilke og hvor mange kemikalier

der er i produktet.

Svanemærket stiller også krav til kvalitet og holdbarhed. På et

produkts emballage finder du de retningslinjer, der er for, hvordan

et produkt skal bruges. På den måde kan et produkt holde

længst muligt og skade mindst muligt. Det er derfor altid en god

ide at læse på pakken, inden du bruger produktet.

38 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Til Spejderlederne

I brugsfasen, som er den tredje i Svanemærkets

livscyklustankegang, er målet, at spejderne kender til

disse punkter:

• Det har betydning for både os selv og for natur og klima, når

vi bruger en vare.

• F.eks. havner vaskepulveret og shampooen i spildevandet,

tv’et bruger strøm, og cremen optages i kroppen.

• Når Svanemærket er på en vare, er den bedre for miljøet og

bedre for dig.

BRUGSFASEN

39


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Lav en snittekniv

Formålet med Svanemærket er at

reducere den samlede miljøbelastning.

Derfor stiller Svanemærket

også krav til kvalitet – og ved nogle

produkter også krav til, at de skal

kunne repareres. På den måde kan

et produkt nemlig holde længere,

og dermed sparer man både råvarer

og energiforbrug til produktion

af nye produkter.

Du skal nu lave din egen snitte kniv,

som med lidt pleje kan holde hele

livet.

Sådan gør du

Knivbladet pakkes forsvarligt ind i

malertape. Så kan du holde fast i

det uden at skære dig.

1. Find et stykke træ, som kan bruges

til skaftet. Træet bankes fast

på knivens angel. Det gør du ved

at sætte kniven fast i en skruestik

eller ned i en huggeblok. Anglen

skal være parallel med årringene

i træet. Hvis kniven har en lang

angel, kan den afkortes.

2. Du kan opleve, at selv om træet

er helt friskt, så kan det flække –

så er det bare at prøve igen. Hvis

træet viser tegn på at flække, er

du også nødt til prøve igen, da

træet vil flække helt, når træet

tørrer.

3. Når skaftetræet sidder godt fast,

er det tid til at snitte, file og pudse,

indtil du har et godt og personligt

skaft.

4. Fugtigt træ kan med fordel tørres

i et køleskab for at undgå, at

træet flækker.

5. Når skaftet har den form, det

skal have, skal træet behandles

med olie – f.eks. solsikkeolie.

MATERIALER

• 1 knivklinge (kan købes på

nettet og i nogle friluftsbutikker)

• Et stykke friskfældet ahorn

eller birk

• Malertape

• Kniv, fil, rasp og sandpapir

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Junior:

Trop:

Lav et personligt skaft

til hver deres kniv

Lav en skede til deres

kniv

Deltag i hele processen

fra valg af klinger,

skaft, metode osv.

40 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

BRUGSFASEN 41


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

42 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Svanepasser

Som du nu ved, passer Svanemærket rigtig godt på

miljøet og dermed også på dig. Derfor skal du nu

passe på svanerne ved at være svanepasser.

Til at løse opgaven skal du lave bue og pil. Når du har

lavet din bue og pil, er det tid til at løfte opgaven som

svanepasser ude på jagtmarken.

Til at begynde med skal du lave en tydeligt markeret

jagtmark. Det er vigtigt, at alle kan se, at der inden

for et konkret område bliver skudt med bue og pil.

Så kommer ingen til skade.

Svanemærkede produkter og ikke-svanemærkede

produkter sættes op i forskellige højder og sværhedsgrader.

Det skal være tydeligt, hvilke produkter

der er svaner (de svanemærkede produkter), og

hvilke produkter (ikke-svanemærkede produkter) du

som svanepasser skal nedlægge.

MATERIALER

• Snittekniv

• Grene – der skal være nok til

både bue og pile

• Snor – skal være solid og

gerne en anelse elastisk

• Snor til at afmærke

skydebanen

• Træstubbe til at stille produkterne


SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Junior:

Tegn Svanemærket.

Lav selv skydebanen

og skilte til produkterne.

Trop:

Sammenlign indholdsdeklarationerne


svanemærkede og

ikke-svanemærkede

produkter.

BRUGSFASEN

43


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Klar, parat … Spejderlejr!

På alle svanemærkede rengøringsprodukter findes

der en vejledning til, hvordan produktet doseres korrekt.

På den måde sikrer Svanemærket, at et produkt

kan række længst muligt og skade mindst muligt.

Derfor er det vigtigt, at du doserer rigtigt, når du vasker

dit spisegrej, smører en gryde ind i brun sæbe mm.

Inden årets sommerlejr eller en anden spejdertur

med gruppen skal du sørge for, at alt dit udstyr er

gjort rent og klar til at tage i brug, når du kommer

frem. Til klargøringen er det en god ide at vaske det

spejdergrej, du skal have med. På samme måde kan

du også regne ud, hvor meget sæbe du skal have med

på turen.

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Pioner så meget som

muligt med en konkret

mængde rafter

og reb.

HUSK AT:

Jo længere levetid → jo færre råvarer

skal der bruges → jo mindre energi, vand

og kemikalier skal der bruges → jo færre

produkter skal transporteres rundt i verden

→ jo færre kemikalier udledes ved brug → jo

mindre affald produceres.

Junior:

Trop:

Lav en pakkeliste og

marker, hvilke ting

der fås i en svanemærket

udgave.

Undersøg, hvilke kemikalier

der kan være

sundhedsskadelige.

44 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

FAKTA

Svanemærket står for

… stramning af krav

for at skabe en bæredygtig udvikling

Cirka hvert fjerde-femte år strammes kravene til en specifik produktgruppe.

Når der kommer nye krav, skal alle miljømærkede

varer i produktgruppen dokumentere, at de lever op til de nye krav.

Ellers må de ikke længere have Svanemærket på. På den måde

sørger Svanemærket for en bæredygtig udvikling.

BRUGSFASEN

45


HELSID

SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

46 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

EFOTO

AFFALDS- /

GENBRUGSFASEN

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN

47


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Affald er alt det, der skal smides ud, når man har brugt et produkt.

Det vil sige selve produktet og evt. emballage, som produktet er

pakket ind i.

Svanemærket stiller krav til, at mængden af affald skal være så

lille som mulig. Hvis der er muligt, skal svanemærkede produkter

bruge genbrugsmateriale til produkterne og emballagen. Og

ved nogle produkttyper kræver Svanemærket, at man nemt skal

kunne skille produkterne ad, så dele af produktet kan bruges til

nye produkter.

For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at forbrugerne –

altså dig og din familie – sorterer affaldet korrekt. På et produkt

kan du ofte læse, om det kan genanvendes, og hvordan du sorterer

affaldet rigtigt.

48 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Til Spejderlederne

I affalds- / genbrugsfasen, som er den fjerde fase i

Svanemærkets livscyklustankegang, er målet,

at spejderne får kendskab til disse punkter:

• Når vi er færdige med at bruge en ting, skal den enten smides

ud, bruges til at lave nye ting af eller gives videre til andre, der

kan bruge den.

• Det har stor betydning for naturen og klimaet, hvad der sker

med en ting, når vi er færdige med at bruge den.

• Når en service, f.eks. et hotel, er svanemærket, skal hotellet

blandt andet sortere sit affald, så mest muligt kan genanvendes.

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN 49


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Papirproduktion

Når vi genbruger ting, eller når vi

f.eks. laver nye ting af genbrugsmaterialer,

sparer vi på jordens

ressourcer.

Til papirproduktion bruges der

træer. Svanemærket stiller, som du

hørte om på siden om en svanemærket

tryksag, krav til, at en del

af papiret skal laves af træ, der

kommer fra bæredygtigt skovbrug,

og/eller af genbrugs papir eller

savsmuld.

Nu skal du selv lave papir af genbrugsmaterialer.

Aktiviteten kan

svine en smule, men det gør ikke så

meget. Du skal blot huske, hvad du

har lært om brug af vaskemiddel,

når du rydder op.

Aktiviteten strækker sig over to

spejdermøder.

Papirmassen

1. Riv gammelt avispapir, æggebakker

osv. i små stykker og

hæld kogende vand over, så

det dækker alt papiret og lidt

til. Lad papiret stå i en times

tid. Mens du venter, skal du

lave en papirramme.

2. Efter en time skal du blende

papiret i en blender. Hvis det

er svært, skal der mere vand i

papirmassen.

Trærammerne

1. Sav listerne op i 4 stk. af 18

cm og 4 stk. af 24 cm. Sæt

listerne sammen, så du får to

lige store rammer.

2. Sæt insektnet eller stålnet

stramt på den ene ramme

med en klipsemaskine.

3. Lad listerne tørre til næste

spejdermøde.

Papiret

1. Find trærammen og papirmassen

fra sidste spejder -

møde. Rør godt rundt i

papirmassen, inden du går i

gang.

2. Hold trærammerne tæt

sammen, så de ikke glider fra

hinanden. Nettet skal være

i midten af de to rammer.

Placér rammen uden net

øverst.

3. Rammerne dyppes lodret ned

i papirmassen. Mens rammerne

holdes nede i papirmassen,

vendes den fra lodret til

vandret. Rammen føres ind

mod kroppen/dig selv.

4. Løft rammerne vandret op

over papirmassen, ryst let og

lad vandet dryppe fra. Løft den

øverste træramme uden net

af. Undgå, at der drypper vand

ned på papiroverfladen. Læg

den øverste ramme væk. Bær

rammen med det våde papir

hen på et fugtet viskestykke.

5. Tip den over, så papiroverfladen

lægges mod det

fugtede stof. Dup bagsiden af

trådnettet på rammen med en

svamp. Løft derefter forsigtigt

rammen med trådnettet af.

6. Lad papiret tørre. Du kan evt.

lægge et stykke avis over og

stryge det tørt.

50 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

MATERIALER

• En stor balje

• Papirrester, æggebakker,

mm.

• Vand, evt. regnvand

• Blender

• Trælister

• Nylon / stålnet

• Klipsemaskine

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Junior:

Lav også kul til at

tegne på papiret.

Undersøg, hvordan

papirproduktion på

en fabrik foregår.

Trop:

Diskuter, hvorfor det

er vigtigt, at vi passer

på træer og skove.

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN

51


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

52 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Affaldssortering

Vi danskere producerer store mængder affald. Hvis

du tænker på, hvor meget du smider ud i løbet af en

dag, og hvor mange andre, som smider lige så meget

ud i resten af Danmark, så bliver det til rigtig meget

affald.

Svanemærket ser affald som en ressource, der skal

udnyttes. Mange ting kan genbruges og laves om til

noget nyt. Derfor er det vigtigt, at vi sorterer vores

affald.

På en emballage er der ofte en mærkning, som fortæller,

hvordan den skal sorteres. Du skal begynde

med at finde forskellige mærkninger på forskelligt

emballage. Bagefter skal du undersøge, hvad de forskellige

mærkninger betyder.

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Ulve:

Junior:

Trop:

Undersøg, hvor i

nærområdet I kan

aflevere tøj og sko.

Besøg en lokal genbrugsstation.

Besøg affaldsforbrændingen

i nærområdet.

Til sidst skal du undersøge de lokale affaldsregler, så

du kan lave en affaldssortering i spejderhytten. Tal

gerne om, hvad de forskellige dele af din affaldssortering

kan bruges til.

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN

53


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Tøjmarked

MATERIALER

Svanemærket ser affald som en ressource, som skal

udnyttes, når det er muligt. Det blev du allerede bekendt

med i råvarefasen, hvor Svanemærket gerne

ser, at materialerne til et produkt er lavet af genbrugsmaterialer.

Du har også lavet en affaldssortering, der betyder,

at du er med til at reducere forbruget af ressourcer

i fremtiden.

• Tøj

• Strygejern

• Sakse

• Linealer

• Tryk til tøj

• Nål og sytråd

• Perler, pailletter, knapper osv.

SÅDAN KAN DU SOM

SPEJDERLEDER TILPASSE

OPGAVEN TIL:

Nu skal du selv prøve at udnytte aflagt og gammelt

tøj som en ressource. Du skal til spejdermødet give

en T-shirt, en taske eller noget helt tredje et nyt liv.

Derfor skal du medbringe tøj, som du selv eller din

familie ikke længere bruger.

Hvis du har andre gode ting, som perler, mønstre eller

andet godt, som kan bruges, så tag det endelig

med. Alt kan bruges til at give gammelt tøj nyt liv.

Ulve:

Junior:

Trop:

Opfrisk et konkret

produkt.

Lav en lokal tøjindsamling

op til aktiviteten.

Hold et lokalt loppemarked

med det

overskydende tøj og

tjen penge til spejdergruppen.

54 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

FAKTA

Svanemærket står for

… certificering og kontrol – så du kan være tryg.

En virksomhed skal leve op til konkrete krav, før den må bruge

Svanemærket på sine produkter. Virksomheden skal dokumentere

over for Miljømærkning Danmark, at den lever op til kravene. Og

Miljømærkning Danmark kontrollerer, at produktet bliver lavet på

den måde, som virksomheden fortæller. Det vil altså sige, at der er

nogen, der har tjekket de svanemærkede produkter for dig,

så du trygt kan bruge dem.

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN

55


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE


10 ting du nu ved om

Svanemærket

SVANEMÆRKET

Svanemærket er Nordens officielle

miljømærke.

Svanemærket er bedre for miljøet og bedre

for dig.

Du kan f.eks. finde Svanemærket på

shampoo, cremer, rengøringsmidler, møbler,

bilvaskehaller, madpakkepapir, stearinlys,

papir – og hæfter som dette.

Svanemærket sørger for, at man både passer

på natur og klima, når man laver produkterne.

Og for at de holder længe, så vi ikke hele tiden

skal købe nyt.

Man kan svanemærke produkter og servicer,

men f.eks. ikke mad og drikkevarer.

I Danmark finder du Svanemærket på mere

end 11.000 produkter og servicer.

Svanemærket sørger for, at der bliver brugt

færrest mulige nye ressourcer, når man laver

produkterne.

Svanemærket sørger for, at et produkt gør mest

mulig gavn og mindst mulig skade, når det ikke

skal bruges mere.

Svanelogoet er enten grønt og hvidt eller sort

og hvidt.

Svanemærket forbyder mange usunde og

miljøskadelige kemikalier i f.eks. shampoo,

cremer og rengøringsmidler.

56 OPSAMLING


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Byg en

svanemærket

spejderhytte

Nu har du gennem forskellige aktiviteter arbejdet med,

hvad Svanemærket er, hvordan Svanemærkets unikke

livscyklustankegang er, og hvordan Svanemærket stiller

skrappe miljøkrav til de produkter og servicer, mærket

sidder på.

Du skal nu bruge tjeklisten "10 ting du nu ved om

Svanemærket" plus alt det andet, du har lært, til at

bygge en svanemærket mini-spejderhytte.

Du kan med fordel bladre tilbage i aktivitetshæftet,

så du husker at forholde dig til Svanemærkets forskellige

krav.

Når du er færdig, skal du vise spejderhytten frem for

resten af gruppen og fortælle, hvad der gør, at din

spejderhytte kan svanemærkes.

OPSAMLING

57


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE

Tak

Tak fordi du læste med og har arbejdet med aktiviteter i de fire

faser, som Svanemærket også arbejder med.

Vi håber, at du synes, det har været sjovt at lære om Svane mærket.

Og selv om du nu er nået til sidste side i hæftet, håber vi, at du også

i fremtiden vil gå på ”svanejagt”. F.eks. når du er ude at handle med

din familie. Svanemærket gør det nemlig nemt at vælge mange af

de produkter, du og din familie har brug for.

Når du og din familie vælger Svanemærket, gør I en forskel:

I skåner natur og miljø

I passer på jer selv

I sparer på jordens ressourcer

I viser omtanke for fremtidens klima

SVANEMÆRKET

Bedre for miljøet. Bedre for dig.

58


KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Aktivitetshæfte for "KFUM-Spejdernes Svanemærke"

Et samarbejde mellem KFUM-Spejderne i Danmark og Miljømærkning Danmark

SVANEMÆRKET

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!