STRATEGIC BOARD ROOM

boardgovernance

Dannelse og værdiskabelse

Som bestyrelsesmedlem bør du i langt højere grad fokusere på den forretningsmæssige

værdiskabelse og i mindre grad på den bagudrettede kontrol af direktionen.

Bestyrelsen skal være med til at sætte forretningsmæssige mål og skabe resultater.

Under uddannelsen vil du blive præsenteret for metoder, modeller og eksempler på nye

måder at tænke bestyrelsesarbejdet på. Du bliver præsenteret for metoder, der understøtter

den samlede topledelse (direktion & bestyrelse) og deres indbyrdes samarbejde.

Metoder og modeller

Hvordan aktiverer du dine personlige ressourcer og erfaringer i bestyrelsessammenhænge?

Bestyrelsesarbejde stiller andre krav til arbejdsformer og brug af personlige ressourcer end

andet erhvervsarbejde. Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsværktøjer inden for

moderne ledelses- og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde.

Du vil blive udfordret på, hvordan du som bestyrelsesmedlem kan bidrage mellem møderne

og udarbejde egne oplæg til bestyrelsen.

”Et øget fokus på professionelle

bestyrelsesuddannelser er en klar følge

af, at kravene til bestyrelsesmedlemmer

skærpes, således at

bestyrelsesmedlemmer bliver bedre til at

tackle de forskellige udfordringer,

som en virksomhed står over for.”

Willy B. Hansen

Adm. direktør Skagen Havn

Alumne STRATEGIC BOARD ROOM

& CHAIRPERSON

Similar magazines