02.04.2019 Views

Brochure Beton Pools

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

En pool uden begrænsninger


INDLEDNING

Kom godt i gang

Side 3-5

POOLMODEL

Vælg jeres model

Side 6-11

INDRET POOLEN

Nu skal poolen

indrettes

Side 12-14

RENSNING AF

POOLVANDET

Vælg rensningsanlægget

Side 15-20

OVERDÆKNINGER

Vælg en

overdækning

Side 21-26

OPVARMNINGS-

MULIGHEDER

Skal poolen

opvarmes?

Side 27-30

TILBEHØR

TIL POOLEN

Giv poolen liv

Side 31-33

Velkommen hos iPool

EN

STABIL

SPARRINGS-

PARTNER

Lad os hjælpe med

at realisere jeres

drømme.

Vi er en virksomhed som er specialiseret

i private pool- og badeanlæg.

Ud fra jeres idéer udformer og indretter

vi poolen sammen.

KANT- OG BELÆG-

NINGSFLISER

Færdiggør poolen.

Side 34-35

GARANTIPROGRAM

jeres sikkerhed er

vigtig for os

Side 36

Vores primære fokusområde er den service,

vi tilbyder vores kunder via vores butik

i Smørum, vores online netbutik og vores

servicearbejde.

VI VIL GERNE BYGGE SAMMEN MED JER

Et poolprojekt begynder typisk med at I

fortæller os om jeres idéer og drømme til

hvordan jeres pool skal se ud.

FOKUS PÅ DETALJERNE

Et poolanlæg skal indrettes korrekt og der

skal altid være stor fokus på detaljerne

igennem hele byggeprojektet.

Hos iPool lægger vi vægt på grundigheden

i valget af materialer og udførelsen af arbejdet.

Vi fungerer både som jeres kvalitetssikring

og jeres sikkerhed for at arbejdet bliver

udført korrekt.

Vi glæder os til at hjælpe jer i gang med

projektet.

iPool A/S

Smørum Nordre Gade 9

2765 Smørum

Telefon: 44 20 91 18

mail@ipool.dk

www.ipool.dk

3


LIDT OM BETONPOOLEN

1. POOLMODEL

Start med at vælge

hvilken form- og

størrelse poolen

skal have.

Betonpoolen er den stærkeste poolløsning der findes. Betonkonstruktionen

gør det muligt at konstruere holdbare løsninger til ethvert projekt.

Normalt bygger man betonpoolen i standard størrelser hvor de korte sider

er halv længde af de lange sider på poolen (f.eks. 4 x 8 m.). Men faktisk har

betonpoolen ingen begrænsninger. Man kan nemlig bygge poolen i den

størrelse og form man ønsker.

De fleste vælger en pooldybde på 1,5 meter, men også her er valget reelt

ens helt eget. Det er også muligt at lave 2 forskellige dybder eller at bygge

indvendige eller udvendige trapper i poolen.

8. POOLEN ER NU

VALGT

Så er det bare at komme

i gang. Vi er klar til

at hjælpe jer med

projektet.

HURTIGGUIDE

TIL EN NY

POOL

Start ved punkt

nr. 1 og følg der

efter pilene rundt.

2. INDRET

POOLEN

Så indrettes poolen med

stige, skimmer, dyser

og lys.

Betonpoolen er en langsigtet og stabil løsning, som altid kan

renoveres eller ombygges. Levetiden på en standard

betonpool er ca. 35-40 år før den skal renoveres.

SPAR PENGE

Hos iPool bygger vi sammen.

Et poolprojekt består af forskellige arbejdsopgaver.

I næsten alle poolprojekter bygger vi poolen sammen

med Jer og opdeler arbejdsopgaverne imellem os.

Typisk opdeles arbejdsopgaverne i poolprojektet således at vi

(iPool) udfører skitsering af af poolen, levering af alt tilbehør til

poolprojektet, svejsning af tæthedsmembran i poolen og opbygning af

rensningsanlægget til poolen.

Det betyder at arbejdsopgaver som udgravning af poolen, støbning

af poolen og reetablering efter bygning af poolen enten udføres af Jer

eller af mennesker I kender.

Kvalitetssikring

BYG

SELV

DET

BETALER

SIG

For at projektet kan blive en succes fører vi tilsyn med arbejdsprojektet og

instruerer og forklarer hvordan I eller Jeres entreprenør skal udføre Jeres

arbejdsopgaver.

7. KANT- OG

BELÆGNINGSFLISER

Til slut vælges afslutningen

på- og omkring poolen.

Poolen afsluttes pænt med

en kantflise med tilstødende

belægning.

6. TILBEHØR

Der findes meget tilbehør til

pools, f.eks. aut. støvsugere

til rensning af poolen eller

brusere til vask af kroppen

før/efter badning.

På de følgende

sider i denne

brochure kan

I blive klogere

på alle de

muligheder

man

har når

poolen

skal

vælges.

Hvis I har

spørgsmål

står

vi klar

til at

hjælpe

jer

God fornøjelse.

3. RENSNING AF POOLEN

Hvor ren skal poolen være?

Vælg hvilken pumpe og

hvilket sandfilter

I ønsker og tag stilling til

om I ønsker aut. løsninger

til doseringen af

desinfektionsmidlerne.

4. OVER-

DÆKNINGER

Det skandinaviske klima

har kolde nætter. Hvis man

ønsker højere temperaturer

i badevandet bør man

derfor vælge en

overdækning

til sin pool.

5

5. OPVARMNING

Skal poolen

opvarmes? Hvis

den skal, skal

I tage stilling til

hvilken varmekilde

I vil tilknytte

poolanlægget.


1. VÆLG POOLTYPE

Dybde Størrelse Vand volume (m 3 ) Dybde (lav ende) Dybde (dyb ende) Størrelse Vand volume (m 3 )

1,3 m. eller 1,5 m.

3,0 m. x 6,0 m.

21,6 m 3 eller 25,2 m 3

1,2 m.

1,8 m.

3,5 m. x 7,6 m. 37,2 m 3

1,3 m. eller 1,5 m.

29,4 m 3 eller 34,3 m 3

1,2 m.

1,8 m.

3,5 m. x 8,6 m.

42,1 m 3

1,3 m. eller 1,5 m.

4,0 m. x 8,0 m.

38,4 m 3 eller 44,8 m 3

1,2 m.

1,8 m.

4,0 m. x 8,6 m.

48,2 m 3

1,3 m. eller 1,5 m.

4,0 m. x 10,0 m.

48,0 m 3 eller 56,0 m 3

1,2 m.

1,8 m.

4,0 m. x 9,6 m.

53,8 m 3

1,3 m. eller 1,5 m.

4,0 m. x 12,0 m.

57,6 m 3 eller 67,2 m 3

1,2 m.

1,8 m.

4,0 m. x 11,6 m.

65,0 m 3

1,3 m. eller 1,5 m.

4,5 m. x 9,0 m.

48,6 m 3 eller 56,7 m 3

1,2 m.

1,8 m.

4,5 m. x 10,6 m.

66,8 m 3

1,3 m. eller 1,5 m.

5,0 m. x 10,0 m.

60,0 m 3 eller 70,0 m 3

1,2 m.

1,8 m.

5,0 m. x 10,6 m.

74,2 m 3

1,3 m. eller 1,5 m.

6,0 m. x 12,0 m.

86,4 m 3 eller 100,8 m 3

1,2 m.

1,8 m.

6,0 m. x 12,6 m.

105,8 m 3


2. INDRET POOLEN

TRAPPER

GIV POOLEN

MERE VÆRDI

... også

mulighed for

at tilvælge farver

til LED lyset!

SPAR

PENGE

Lavere strømforbrug,

højere lysstyrke, længere

levetid og lavere

etableringsomkostninger

1

4

LED UNDERVANDSLYS

2

5

LED undervandslys er det eneste rigtige valg

til nye pools. LED lyset kombinerer en utrolig

stærk lysstråle med et lavt strømforbrug og

en lang levetid.

LED lyset er desuden lettere at montere end

traditionelle undervandslys (12 v - 300 w) og

minimerer samtidig muligheden for fremtidige

utætheder ved indstøbningsdelene.

3

6

Vælg størrelse og fronte

LED lyset findes i 2 størrelser:

ø100 mm (til mindre pools)

og ø 170 mm (til større pools).

Frontene findes i både pvc/abs

fronte og rustfri fronte.

9


2. INDRET POOLEN

- PVC -

INDSTØBNINGS-

DELE

Rustfri skimmer

Stærk og flot skimmer til alle

typer pools. Skimmeren kan

fås med standard hals og

lang hals.

PVC skimmer (standard)

Kraftig skimmer med stort bladfang. Skimmeren er

udformet med “hals” så man opnår en flottere finish når

poolen afsluttes med f.eks. kantsten. Skimmeren fås også

med en bredere “mund”.

Rustfri dyser

Justérbare indløbsdyser

med flot finish til alle

størrelser pools.

PVC bundudløb

Bundudløbet

optimerer vandbehandlingen

og

sikrer ens

temperatur

i top/bund af

PVC dyser

Justérbare indløbsdyser

til alle størrelser pools.

Bundudløb

Flot bundudløb der optimerer

vandbehandlingen i poolen og

sikrer ens varmefordeling i

top/bund af poolen.

Pool volume (m 3 ) Skimmer (antal) Dyse (antal) Bundudløb (antal)

0-15 m 3

1 stk.

1 stk.

-

80-110 m 3 4 stk. (standard) 3 stk. (bred) 6 stk.

1 stk.

16-40 m 3

1 stk.

2 stk.

1 stk. (ved dybde på over 1,4 m.)

41-60 m 3

2 stk. (standard) 1 stk. (bred) 2-4 stk.

1 stk.

61-80 m 3

2 stk.

4 stk.

1 stk.

10

Pool volume (m 3 ) Skimmer (antal) Dyse (antal) Bundudløb (antal)

0-15 m 3

16-40 m 3

41-60 m 3

61-80 m 3

80-110 m 3 1 stk.

1 stk.

1-2 stk.

2 stk.

3 - 4 stk.

1 stk.

2 stk.

2-4 stk.

4 stk.

6 stk.

-

1 stk. (ved dybde på over 1,4 m.)

1 stk.

1 stk.

1 stk.

11


Folie/liner

Farve: Lys blå

Det skandinaviske klima giver store temperaturforskelle på sommer

og vinter. Tæthedsløsninger som klinker, fliser og andre malede

overflader kan have svært ved at klare temperaturer under frysepunktet

og vil derfor kræve vedvarende vedligeholdelse.

Folie/liner er vedligeholdelsesfrit og tager ikke skade ved f.eks.

meget lave temperaturer. Lineren har en ensartet overflade, der

forhindrer at skidt og andet organisk materiale i at sætte sig på

overfladen.

Lineren findes i mange forskellige farver og mønstrer så man har

muligheden for at finde den farve, der passer bedst til det behov

man har. På de følgende sider kan I se hvilke farver, der findes til

betonpools.

Sådan gør man

Folien/lineren leveres i ruller i bredderne 1,65 m. eller 2,00 meter.

Lineren tilpasses (svejses sammen) til poolen når den er færdigbygget.

Inden lineren lægges i poolen fastgøres specielle svejseskinner

til poolens trappetrin og poolens overkant.

Derefter svejses lineren i poolen. Lineren samles og svejses ved

poolens hjørner og kanter for at give den bedste finish til det

færdige resultat.

Alle svejseskinner m.m. dækkes samtidig af lineren.

Farve: Standard blå

Afslutningsvis lægges en foliefuge ved alle samlinger i poolen

for at undgå indtrængen af poolvand i armeringstrådene.

Info om folie/liner

Folie/liner er blød pvc. Den er 1,5 mm. tyk og forstærket af en lodret og

en vandret armeringstråd, der sikrer stor styrke.

Lineren er CE godkendt og overholder den Europæiske Standard EN 71/3 for

frigivelse af skadelige stoffer i pvc-dele (den samme standard som anvendes

til bl.a. sikring af skadelige stoffer i legetøj, der sælges i EU).


Farve: Turkis

Farve: Sand

Farve: Hvid

Farve: Lysgrå


Farve: Antracit

Farve: Marmor blå

Farve: Sort

Farve: Mosaik blå


Farve: Mosaik grå

Farve: Mosaik

silver lagoon

Farve: Mosaik

terracotta

Farve: Mosaik

silver black


Farve: Pearl blue

Farve: Pearl sand

Farve: Pearl white

Farve: Pearl black


3. RENSNING AF POOLEN

Rent

og sundt

badevand

Sådan holder man

poolvandet

rent

22

Pumper

Hjertet af poolen

Poolpumpen transporterer poolvandet. Poolpumpen er nødvendig for at sikre rent badevand.

Rensnings filtre

Filtrering af badevandet

Badevandet filtreres når det kommer igennem filteret. Rensningsfiltrene filtrerer

bl.a. døde hudceller og andet nedfald.

Doseringsudstyr

Hjælp til desinficering

Få hjælp til doseringen af kemikalierne i poolen. Anlæggene findes i forskellige udgaver

alt efter behov.

Kemikalier

Desinficering

pH justerende midler, klor, klorfri desinfektion, salt, algemidler, flokningsmidler og

meget mere.


Pumper

Sandfiltre

Standard poolpumpe

Der findes mange forskellige mærker af

standard pumpen. En standard poolpumpe

er betegnet ved at den kører i en hastighed.

Den består af et forfilter og en motordel.

Standardpumpen fås fra 0,25 hK til 2,0 hK.

Standard sandfilter

Standard sandfilter udført i polyethylen, der

giver god stabilitet og styrke i sandfilteret.

Sandfilteret er udstyret med 6-vejs-ventil,

manometer og overtryksventil.

Variabel Speed pumpe (VS2)

En variabel speed pumpe er karakteriseret

ved at pumpen kan indstilles til den

hastighed man ønsker

(fra 0,5 hK til ca. 1,5 hK).

Pumpen er lydsvag og har et lavt

strømforbrug.

Patron filter

Smalt og elegant filter udformet med et

patronfilter. På trods af filterets smalle

form så filtrerer filteret væsentlig bedre

end sandfiltre i samme størrelse som

patronfilteret.

Filterpatronen renses let ved at udtage

patronen og skylle det.

Variabel Flow pumpe (VSF)

VSF pumpen er en udbygning af

VS pumpen. Pumpens kapacitet går fra

0,5 hK til 3,0 hK. Den er meget lydsvag

og har et lavt strømforbrug. Der ud over

har pumpen en indbygget styring så man

f.eks. kan indstille timerfunktionen eller

integrere pumpen med andre systemer.

Pentair ClearPro sandfilter

Et sandfilter i en klasse for sig. Sandfilteret

er udført med lateralrør med ClearPro

teknologi, som giver 4 gange så god

filtrering som et alm. filter med samme

sand.

Filteret er helstøbt og udført i glasfiber

med en udvendig coatning som sikrer

filteret imod eventuel UV lys.

Fås også med.

Værd at vide om poolpumper

Poolpumpen er hjertet af poolen. Pumpen står for at drive

poolvandet fra poolen og videre igennem rensningsanlægget.

Hvis man vil sikre en god vandkvalitet er det første sted man

starter ved poolpumpen. Det er meget vigtigt at have en

driftsikker stabil poolpumpe, der er dimensioneret efter

poolens behov.

Værd at vide om rensningsfiltre

Lige efter poolpumpen sidder filteret placeret på filterinstallationen.

Filteret er poolens filtrerings- og rensningsanlæg.

Poolvandet ledes igennem sandfilteret for at frafiltrere

alle de urenheder der enten bliver tilført til badevandet når

vi benytter poolen . Det kan f.eks. være nedfald fra træer eller

buske, døde hudceller eller bakterier og alger.


DOSERINGSUDSTYR

Semi-automatiske løsninger

DOSERINGSUDSTYR

Fuldautomatiske løsninger

Klorinator

Simpelt og virksomt

Ekstra hjælp til den daglige

dosering af klor i poolvandet.

Enheden monteres på filterinstallationen.

En gang ugentligt

tilsættes klor i enheden

hvorefter klorinatoren doserer

kloren “løbende”.

UV Lys

Nedbringer klorforbruget

UV-lyset dræber bakterier

og alger i poolvandet, der

passerer gennem røret.

Nedbringer klorforbruget

væsentligt!

Salt generator

Fremragende hjælp

Salten i poolvandet blødgør

vandet og mindsker

irritationen fra kloren.

Saltgeneratoren omdanner

via en elektrode salten i

poolvandet til klor.

På den måde sikrer man

hele tiden at poolvandet

desinficeres.

Soleo

styresystem

Automatisk dosering

Soleo systemet måler både

pH værdi og klor indhold i

poolvandet. Anlægget doserer

selv syre og klor for at opretholde

den perfekte vandbalance

i badevandet. Ingen bekymringer

og mindst mulig arbejde

til poolejeren. Anlægget kan

ikke gå online.

Speedeo

styresystem

Opgradering af Soleo

Som tillæg til Soleo systemet

kan Speedeo også kontrollere

hastigheden på poolpumpen,

styre en aut. returskylningsventil,

tænd/sluk poollyset

og f.eks. regulere kemikalietilsætning

m.m. når et poolcover

dækker poolen.

Intellipool

styresystem

Uovertruffent styresystem

Bare lige lidt større og lidt

mere komplet end de foregående

to styresystemer.

Intellipoolsystemet har fuld

opkobling til nettet og alle

komponenter i installtionen

kan tilgås og justeres let og

hurtigt. Ekstra-ordinær

sikkerhed til ethvert

poolsystem.

26

27


POOLKEMI

Fokus på kemien til poolen giver rent badevand

Rengøringsmidler

Heldigvis findes der en serie af produkter til at hjælpe

med rengøringen af poolen, rørene og filterinstallationen.

Hjælpemidler

Har man problemer med uklart eller grønt vand,

så findes der hjælpemidler, der hjælper

til at badevandet igen bliver klart igen.

pH værdien

pH værdien er essentiel for at sikre at kemikalierne fungerer

når de tilsættes. pH værdien i badevandet justeres med pH

bl.a. pH minus og pH plus.

En god

investering

til poolen

Det fornuftige

valg

4. OVERDÆKNINGER

Derfor er en overdækning en god investering

Det skandinaviske klima er forfriskende og

uforudsigeligt. Men om sommeren vil de fleste

poolejere helst have stabilt og varmt vejr.

Netop de svingende temperaturer kombineret

med nedbør og vind gør, at man som poolejer

i Skandinavien, er nødt til at fokusere på hvordan

man overdækker sin pool.

På de følgende sider kan I læse mere om hvilke

overdækninger der findes.

Desinficering

Når pH værdien er på plads desinficerer man badevandet.

Desinficeringen sker ved tilsætning af f.eks. klor, baquacil

(klorfri) eller andre oxiderende midler.

28

29


SAFETY

COVER

3 i én

Raffineret poolcover der kan

integreres i poolen så man

ikke ser det når det er

trukket fra.

Med

safetycoveret

får man sikkerhed,

isolering af pool

overfladen og

afskærmning af poolen

for nedfald - alt

sammen i samme

løsning.

LAMEL

COVER

Fantastisk finish!

Lamelcoveret kombinerer

æstetik og

funktionalitet.

Coveret

fås i mange

varianter. Det kan

bl.a. nedbygges i

poolen og/eller leveres i

en speciel solar udgave,

så poolvandet bliver

opvarmet når

coveret

Egenskaber

Varianter

Egenskaber

Varianter

100% Sikkerhed

Coveret lukker tæt til omkring poolen

vha. aluminiumsprofilerne.

Overdækker poolen

Coveret sørger for at blade,

grene og andet nedfald ikke ender i poolen.

Isolerer overfladen

Coveret isolerer vandoverfladen og sikrer

bl.a. at vinden ikke nedkøler poolvandet

Manuelt eller automatisk

Safetycoveret leveres i en manuel og en

automatisk udgave. Vælger man en manuel

udgave leveres coveret som en bænkmodel,

der står bagved poolen. Vælges coveret i

automatisk udgave kan det også placeres

under terræn så man ikke kan se det.

Farver

Coveret findes i 5 standard farver; Lys blå,

mørk blå, ”dusky” blå, skovgrøn og grå.

Termoeffekt

Uovertruffen isolering af vandoverfladen.

Integrering i poolen

Coveret kan integreres og indbygges i

selve poolkonstruktionen.

En flot afslutning på poolen

Lamelcoveret fremstår elegant og let

når det ligger på poolvandet. Det faktum

at coveret fremstår så pænt som det gør

er en egenskab i sig selv.

Bænkmodel eller nedbygget

Lamelcoveret kan vælges som bænkmodel

hvor coveret står for enden af poolen eller

nedbygget i selve poolen.

Stort udvalg af lameller

Lamelcoveret kan fås i mange farver og

produceres i pvc eller polycarbonat (forskellig

levetid). Der ud over kan man vælge om man

ønsker indbygget solfilm i lamellerne så

coveret fungerer som en stor solfanger når

det ligger på poolen.

Prisniveau

Prisniveau

Lavt

Mellem

Højt Lavt Mellem

Højt

Manuelt

safetycover

Automatisk

safetycover

Lamel

cover

30 31


GLAS

OVERDÆKNING

Funktionalitet

Glasoverdækningen er den mest

funktionelle overdækning til en

pool. Overdækningen giver

badegæsten mulighed for at

benytte poolen mens

overdækningen stadig

dækker poolen.

TERMO

TÆPPE

Billigt og praktisk

Termotæppet er den

mest anvendte

overdækning til pools

“world-wide”.

Termotæppet

er let at montere.

Dets hovedformål er at

isolere poolens

overflade og sikrer

at vinden ikke afkøler

poolvandet.

Egenskaber

Varianter

Egenskaber

Varianter

Sikkerhed

Coveret lukker tæt til omkring poolen

ved hjælp af aluminiumsprofilerne.

Overdækker poolen

Overdækningen sørger for at blade, grene

og andet nedfald ikke ender i poolen.

Uovertruffen funktionalitet

Samtidig med at overdækningen isolerer

vandoverfladen giver den også badegæsterne

mulighed for at bade i poolen

mens overdækningen er henover poolen.

Mange muligheder

Glasoverdækningerne leveres i mange

forskellige varianter. De mange valgmuligheder

sikrer, at man kan finde en glasoverdækninger,

der passer til poolen og haven.

To forskellige typer glas

Når glasoverdækningen vælges skal man tage

stilling til om man vil have klarplast glas eller

kanalplast (polycarbonat) glas.

Isolerer overfladen

Termotæppet ligger ”fladt” til poolvandet

og isolerer på den måde overfladen.

Absorberer solens stråler

Termotæppet har indlagt en solfilm på

undersiden af tæppet, der absorberer

solens stråler.

Kan bruges til alle pools

Termotæppet kan let tilpasses til alle

poolformer.

Med hjul (flytbar)

Oprulningsstativet kan fås med hjul. Ved at

vælge denne variant får man muligheden for

at køre termotæppet væk, hvis man ikke

ønsker at se på det når man bruger poolen.

“Fast-monteret eller fast-stående”

Hvis man ønsker at oprulningsstativet forbliver

samme sted kan man vælge en fastmontereteller

en faststående løsning.

Prisniveau

Prisniveau

Lavt

Mellem

Højt Lavt Mellem

Højt

Glas

overdækning

32 33

Termo

tæppe


VINTER

COVER

Luk poolen af om vinteren

Raffineret poolcover der kan

integreres i poolen så man

ikke ser det når det er

trukket fra.

Med

safetycoveret

får man sikkerhed,

isolering af pool

overfladen og

afskærmning af poolen

for nedfald - alt

sammen i samme

løsning.

Egenskaber

Lavt

Lukker poolen

Vintercoveret sikrer poolen fra nedfald af

blade, grene osv. i vinterhalvåret.

Sikkerhed

Vintercoveret er udført i stærke nylontråde,

der er forstærket i længde og/eller bredde

retningen. Det sikrer, at man ikke falder

igennem coveret.

Gør opstart af poolen let til foråret

Coveret skal blot fjernes, så kan poolen

blive startet op.

Vinter

cover

Varianter

Prisniveau

Mellem

Former

Vintercoveret fås i alle størrelser og alle

former. Så selvom an vælger en pool med

f.eks. udvendig trappe, så kan man sagtens

bestille et vintercover til poolen.

Farver

Vintercoveret findes i farverne:

Blå/sort, grøn/sort, grå/sort og sand/sort.

Højt

34 35

5. OPVARMNING

Opvarmning til poolen

VIDSTE

DU?

... at gennemsnits

temperaturen i badesæsonen

i uopvarmede

pools er 19 til 20

grader?

Det er let at koble varme til poolanlægget.

Opvarmning af poolvandet gøres enten ved hjælp

af solvarme, en varmepumpe eller en varmeveksler.

Læs mere om opvarmning på de næste sider.


Varmepumper

Varmevekslere

Lidt om varmepumpen:

En varmepumpe bruger luften til at give poolens

vand varme. Ved at drive poolvandet igennem

varmepumpen, videregiver varmepumpen den varme,

den optager fra luften.

Spar penge

Konceptet “varmepumper til pools” er bygget for

at spare store mængder strøm i forhold til traditionel

opvarmning af poolvandet med el-varmevekslere.

En standard varmepumpe har en COP værdi (udnyttelsesgrad)

på ca. 5,0. Dvs. at hvis man giver varmepumpen 1 kW (strøm),

giver varmepumpen 5 kW tilbage. Man får altså 5 gange så meget

ud af strømmen!

En varmepumpe kan indstilles til en ønsket temperatur (f.eks. 25 grader).

Varmepumpen vil ud fra den ønskede temperatur selv slukke og tænde når

behovet for opvarmning er nødvendig.

Varmepumpen

er let at montere.

Den behøver kun

poolvand, frisk luft

og strøm.

strøm

Vidste du?

En varmeveksler bruger temperaturen fra en ekstern

varmekilde (f.eks. fjernvarme, gasfyr, pillefyr eller

jordvarmeanlæg) til at give poolens vand varme.

Ved at drive poolvandet igennem varmeveksleren,

videregiver varmeveksleren den varme, den får fra

den eksterne varmekilde.

Høj kapacitet

En varmeveksler modtager oftest varme fra

en ekstern varmekilde såsom et gasfyr eller

et pillefyr. Den eksterne varmekilde leder høj

varme til varmeveksleren. Det betyder, at

poolens vand kan holdes varmt selv i rigtig

kolde tider.

Vidste du?

Opvarmning i udlejningshuse

Varmevekslere bliver typisk brugt

i udlejnings-huse. Normalt anvendes

elvekslere (elpatroner) i udlejningshuse hvor

den eneste mulighed for opvarmning er el.

El-vekslere forbindes ligesom almindelige

varmevekslere på filterinstallationen hvorefter

elveksleren kobles til strøm.

Kan

fås som

horisontal

og vertikal

model.

Fås

også

i titanium


Solvarme

6. TILBEHØR

Vidste du?

Solvarme bruger solens varme til at varme poolvandet

op. Solvarme til pools består af specielle solvarmepaneler,

der placeres på et garagetag, et hustag eller

lignende. Vandet fra poolanlægget drives igennem

solvarmepanelerne og bliver på den måde opvarmet

af solens varme.

Gratis opvarmning

Når først solvarmeanlægget er monteret og

tilsluttet poolanlægget, får man gratis

opvarmning af poolvandet. Solvarmepanelerne

absorberer solens varme og videregiver

varmen til poolvandet, som drives igennem

panelerne.

Med et korrekt dimensioneret solvarmeanlæg

får man normalt mellem 5-8 grader varmere

poolvand i forhold til poolanlæg uden

solvarme-anlæg.

Vidste du?

Vandtilførslen fra poolanlægget til solpanelerne

kan styres enten manuelt eller

automatisk.

Man har altså mulighed for at vælge

forskellige løsninger til solstyringen alt

efter hvilket behov man har.

TILBEHØR

TIL POOLEN

Stiger

Gode tilvalg til

poolen

Rutchebaner

Modstrømsanlæg

Grøn

energi

Mange valgmuligheder

Stigerne kan fås i mange

forskellige størrelser og

udformninger. I kan helt

sikkert finde den stige der

passer til jeres projekt.

“Leg” til børnene

Et bedre legetøj end en

rutchebane til poolen fås

næsten ikke. Har man

pladsen og økonomien, så

er det et fantastisk legetøj

til børnene.

“Leg” til de voksne

Modstrømsanlægget kan både

fungere som en svømmetræner

og til leg i poolen med f.eks.

baderinge m.m. Ideelt legetøj

til de større børn (og voksne).

Samlemuffe

39


TILBEHØR

TIL POOLEN

Hjælp til at holde

poolen ren

TILBEHØR

TIL POOLEN

Giv poolen

ekstra liv

Rengøringsudstyr

Mange valgmuligheder

Stigerne kan fås i mange

forskellige størrelser og

udformninger. I kan helt

sikkert finde den stige der

passer til jeres projekt.

Aut.

rengøringsudstyr

Et fantastisk tilvalg

En automatisk bundstøvsuger

kan selv rengøre poolen for

nedfalnde blade, sandkorn osv.

Alt du behøver er blot at trykke

på én knap!

Brusere

Vidste du …

at en uvasket person afgiver

ca. 100 millioner bakterier til

badevandet? Husk derfor altid

at vaske jer inden poolen

tages i brug.

Vandfald

Elegant vandfald

En flot og raffineret løsning til

poolen. Vandfaldet placeres

langs siden på poolen. Det fås

i forskellige størrelser og

leveres med sugemundstykke

til indbygning i poolen og

separat pumpe.

Bobler

Gør poolen til en spa!

Med denne indbygningsdel

til bunden af poolen er det

muligt at tilføre bobler til

poolvandet. Indbygningsdelen

er stilren og kan indbygges

i alle nye pools. Leveres

med speciel luftpumpe til

indblæsning af luften.

“Sprinkler”

Legetøj og vandfald

på samme tid

“Sprinkleren” er ideel til

familier med børn.

Springvandet står flot for

sig selv, men den kan også

bruges til at lege med vand

når man er i poolen.

41


KANTFLISER

Til alle typer pools

BELÆGNINGSFLISER

KANTFLISER TIL ETHVERT BEHOV

Kantfliser fås til alle typer pools. Så uanset

om man har en rund, oval eller 8-tals pool,

så kan man få kantfliser, der passer til den

pool man har.

DEN PERFEKTE AFSLUTNING

Poolens overkant giver ofte anledning til

panderynker. Hvordan skal man afslutte poolen

og hvordan bliver poolen bedst og flottest

integreret i terrassen omkring poolen? Svaret

er heldigvis simpelt. Poolen bør altid blive

afsluttet med en kantflise.

MATCH POOLEN I RESTEN AF HAVEN

En flot kantflise til poolen kan både stå alene

eller kombineres med en lige så flotte

belægningsflise. Helt ekslusivt tilbyder vi også

belægningsfliser, der matcher kantfliserne.

MANGE MULIGHEDER

Belægningsfliserne fås i forskellige forbandter

og forskellige nuancer. Det giver jer muligheden

for at sætte jeres helt eget præg på miljøet

omkring poolen.

Kantflisen sikrer en elegant overgang mellem

vandet og miljøet omkring poolen. Flisen står

godt til såvel stenterrasser som træterrasser.

Man kan få kantfliser i både keramiske, beton

og granit.

DERFOR ER KANTFLISER ET FORNUFTIGT VALG

Der er en række fordele ved at vælge kantfliser til sin pool. Her er nogle af dem;

1. Kantflisen forsegler poolkanten og forhindrer at fugt trænger ned i betonen og giver anledning

til frostskader m.m.

2. Skridsikker overflade.

3. Absorberer solens varme så fliserne stadig er varme henad aftenen.

4. Let at tilpasse til enhver pool.

FLISERNE

leveres med

tilbehør


OVERSIGT

PUMPER

3 års garanti på VSF cirkulationspumper (Pentair produkt)

2 års garanti på SuperFlo pumper og VS2 pumpe (Pentair produkter)

2 års reklamationsret på resterende poolpumpe-program

FILTRE

1 års garanti samt 2 års reklamationsret på filtre

2 års reklamationsret på hele sandfilter-programmet

DOSERING

2 års garanti på Intellichlor

2 års garanti på Intellipool

2 års reklamationsret på resterende doseringsenheder

INDSTØBNINGSDELE

2 års garanti på alle indstøbningsdele

OPVARMNING

2 års produkt- og materiale garanti på varmepumper

2 års reklamationsret på øvrig opvarmningskilder

OVERDÆKNING

Termotæppe: 2 års fuld reklamationsret

Safetycover: 2 års garanti på motor. 2 års fuld

reklamationsret på øvrigt materiel til safetycover

Glasoverdækninger: 2 års fuld reklamationsret

Vintercover: 2 års garanti

LINER

10 års garanti på svejsesamlinger (ved 1,5 mm. liner)

10 års garanti på tæthed i membranen (ved 1,5 mm. liner)

Overholder EU standard EN 71-3

CE certificeret.

design: www.double-u.dk · tryk: www.frydenberg.dk · 03/19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!