Snaply strategi 3

Snaply.dk

Lad os

rocke de

sociale

medier!

Vi drømmer om at alle unge får en fritidsaktivitet, og øge kendskabsgraden

hertil. Samtidig med at vi udvikler og dyrker digitale fællesskaber. Alt

sammen gennem værdiskabende indhold og kommunikation på sociale

medier.


Indhold

Brandudvikling 1

Værdiskabende indhold 4

Ambassadør program 5

Ungdomsskolen som vidensdeler 6

Målgruppe og personer: 7

KPI’er og Målsætning 8


Brandudvikling

Opbygning af opmærksomhed omkring brandet af ungdomsskolen, kræver en strategisk og konsekvent tilgang. Overordnet

set arbejder vi ud fra 3 målsætninger, der alle 3 er med til at skabe og udvikle os. Nedenfor ses en model over fokusområder

samt metrlcs, der gør det let for os at måle udviklingen. Altså vi ønsker at udvikle brandet ved at skabe

opmærksomhed om os. Vi vil opbygge og engagere et fællesskab digitalt, med afsæt i værdi skabende indhold. Dette

underbygger vores ønske om at skaffe flere tilmeldinger.

Målsætning Social medie målsætning Metrics

Udvikle brand Opmærksomhed + Følgere

Opbyg og engager digitalt

fællesskab

Engagement

+ Likes

+ gnt. engagements rate

Øge tilmeldinger

Konverteringer

+ Klik til site

+ Mentions

Udvikle brand - opmærksomhed og kendskabsgrad

1. Vi vil have folk til at følge vores sociale medier og mindst hver måned vækste i antal følgere på tværs af kanaler.

2. Vi vil have en vækstrate på mindst 20% hver måned. Vækstraten = (Nye følgere/total antal følgere x 100)

3. Vi vil have folk til at poste indhold om os på sociale medier. Det gør vi ved, at lægge op til at folk nævner os (@ungdomsskolenavn)

Opbyg og engager digitalt fællesskab

I relation til at vi gerne vil opbygge og engagere et fællesskab digitalt, vil vi måle på, om vores følgere kan lide det indhold

vi laver. Derfor vil vi måle på, hvor mange der gennemsnitligt liker og interagere med vores indhold. Dette gør vi

ved, at tracke på likes og gennemsnitligt antal likes pr. indhold. Ved at tracke på det, kan vi skabe endnu mere meningsfuldt

og værdiskabende indhold.

Øge tilmeldinger

Selvom vi gerne vil motivere og undervise i digitale fællesskaber, vil vi stadig gerne skabe tilbud til unge i den fysiske

verden. Derfor vil vi have flere tilmeldinger til vores tilbud på tværs af ungdomsskolen. Det vil vi, ved at linke til hjemmesiden

og andre tilmeldingsformularer i post og indhold vi udgiver. Vi vil kunne se tilmeldingerne via organisk indhold.


Værdiskabende indhold

Hvad vi kommunikerer hvor, er vigtigt for at opnå de bedste resultater. Derfor er vores budskaber og målgruppe forskellige

alt efter hvilken platform vi bruger. (TIP: Er I i tivl om hvor I skal poste og hvad, så brug funktionen: Creator i Snaply,

(den vil guide jer) Budskabet i jeres indhold er også vigtigt, derfor bruger vi nedenstående guidlines:

Platforme

Hjemmeside - Er vores samlingspunkt for alt praktisk information om alle vores tilbud samt generel information.

Facebook - Er vores primære kanal. Her kommunikerer vi bredt, og til alle vores målgrupper, dog primært forældre. Her

fortæller vi nyheder, promoverer begivenheder, underholder og uddanner.

Instagram - Bruger vi til at kommunikere til de unge og ønsker at inspirere, underholde, samt promovere ungdomsskolen,

og vores tilbud.

Snapchat - Bruger vi til at opbygge et digitalt fælleskab omkring ungdomsskolen som samlingspunkt. Vi kommunikerer

primært til de unge og ønsker at inspirere og underholde.

Youtube - Er vores vidensbank. Her uddanner, underholder og deler ud af den viden, vi har.

LinkedIN - Bruger vi til at informere om det vigtige arbejde vi i ungdomsskolen laver. Vores målgruppe her er politikkere,

nuværende og kommende samarbejdspartnere.


Typer af indhold

I vores indhold vil vi være konsekvente i forhold til vores budskab i de enkelte post. Hvad er det vi gerne vil, og hvem er

det vi gerne vil aktivere, er styret af hvilken platform vi kommunikerer på. ( TIP: Er I - i tvivl, kan I søge mere inspiration

til indhold og målgruppe via funktionen: Creator i Snaply)

Promovere

- Aktivitet

- Undervisning

- Event

Inspirere

- Citater

- Fakta

- Personlige succes historier

Underholde

- Memes

- Jokes

- Konkurrencer

Samtale

- Spørgsmål

- Afstemninger

Forbinde

- Behind the scenes

- Præsentation af medarbejdere

Uddanne

- Tips, tricks og hacks

- Forskning

- Case studies


Struktur på indholdet

Kontinuerlighed og konsekventhed er vores nøgleord i forhold til strukturen på vores indhold. Vi følger Nedenstående

kalender i forhold til, hvor tit Ii skal lægge indhold ud på jeres sociale medier. Hvert medie har en hovedansvarlig,

som har ansvaret for at indholds kalenderens kontinuerlighed bliver overholdt.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag


Prioritering af indhold

For at få en nuanceret og bred kommunikation har hvert opslag deres eget budskab. Her har vi valgt at fordele de 6

overordnede budskaber ud på følgende medier og dage.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag


Ung-Ambassadør program

Som et led i at skabe stærke digitale relationer og let at kunne identificere sig med ungdomsskolen, vil vi bringe unge

stærke ambassadører i front. På den måde personliggøre vi os, og derved gør det lettere for unge at kunne spejle sig i

os. Det vil ses både i interaktionen i vores kommunikation på sociale medier med unge, men også i vores brandudvikling.

Helt konkret vil vi sammensætte et team af frontløber-unge fra ungdomsskolen. Unge med forskellige baggrunde,

interesserer, køn, alder og motiv for at gå i ungdomsskole.

Vi ønsker at skabe en ung-til-ung kommunikation direkte fra vores egne kanaler og platforme. Vi vil give de unge frihed

til at komme med input til hvordan de ønsker at kommunikere og i hvilket format. Dog er det et krav at de følger vores

guidelines som vi vil lave i samspil med dem selv. Vi vil bruge medier hvor det primært er unge der er tilstede, altså medier

som Snapchat og evt. instagram.

Ideer til aktivering af ambassadører

- En Ung-ambassadør vil tage ungdomsskolens snapchat med på besøg til et nyt hold hver uge.

- Ungdomsskole-nyt: En nyhedskanal hvor ambassadørerne præsenterer forskellige nye aktiviteter i ungdomsskolen.

- En ide er, at lave disse ambassadør programmer som reelle fritids hold, hvor de unge bliver undervist i sociale medier

og samtidig producerer indhold for ungdomsskolen.

Eksempel på guideline

Mængde indhold

Min. 4 sekvenser

Max. 10 sekvenser

Huske regler

• Tal ordenligt! Husk du er ungdomsskolens stemme!

• Film ikke andre, der ikke vil filmes!

• Informer folk omkring dig om, at du filmer til ungdomsskolens

sociale medier.

• Altid kun på my story og ikke direkte til andre.

Præsentation af ambassadør

• Hvad hedder du?

• Hvilket hold går du på?

• Alder?

• Hvor er du?

Aktivitet/Handling:

• Hvad laver I på dit holdt?

• Hvad laver I normalt på holdet?

• Hvem er underviseren?

Afslutning:

• Personlig holdning

• Farvel og tak

• Swipe up: Hjemmeside


Målgrupper

Vores kommunikation og tilstedeværelse på forskellige medier kræver forståelse for vores forskellige målgrupper. Derfor

arbejder vi med disse 4 målgrupper, når vi kommunikerer. Vi forestiller os en bestemt person og hvor de er hænde

i deres dag, både fysisk og mentalt, når vi vil præsentere vores indhold for dem.

Unge

Morgen:

Formiddag:

Eftermiddag:

Aften:

07:00-08:00 Inden skole, sammen med forældre, transporttid

11:30:12:00 I frokostpausen, sammen med venner

14:00-17:00 Efter skole, transporttid, sammen med venner

19:00-21:00 Efter aftensmad, sammen med forældre og venner

Forældre

Morgen:

Formiddag:

Eftermiddag:

Aften:

06:00-08:00 Inden arbejde, lige stået op, transporttid

11:30:12:00 frokostpausen, sammen med kollegaer, privat snak

16:00-18:00 Efter arbejde, transporttid, praktiske ting

19:00-22:00 Efter aftensmad, sammen med familien

Politikere

Morgen:

Arbejde:

Eftermiddag:

Aften:

06:00-08:00 Inden arbejde, lige stået op, transporttid

08:00-16:00 Arbejde, er aktiv på professionelle medier (Linkedin)

16:00-18:00 Efter arbejde, transporttid, praktiske ting

19:00-22:00 Efter aftensmad, sammen med familien

Samarbejdspartnere

Morgen:

Arbejde:

Eftermiddag:

Aften:

06:00-08:00 Inden arbejde, lige stået op, transporttid

08:00-16:00 Arbejde, er aktiv på professionelle medier (Linkedin)

16:00-18:00 Efter arbejde, transporttid, praktiske ting

19:00-22:00 Efter aftensmad, sammen med familien


Ungdomsskolen på LinkedIN

Vi ønsker at være tilstede på linkedin med ungdomskolen, som en professionel organisation specialiseret i unges udvikling.

Vi vil skabe professionelle connections.

Her er eksempler på, hvordan vi ønsker at bruge Linkedin som et led i vores sociale medie strategi:

- Udvikle vores relationer på tværs af forskellige grupper (Forældre, personale, fagpersoner, lokalsamfund)

- Kommunikere opad, for at gøre politikere opmærksomme på det værdifulde arbejde, ungdomsskolen som institution

laver.

- Dele jobopslag og rekruttere kompetent og nysgerrigt personale

- Finde samarbejdspartnere til projekter i ungdomsskolen. Herunder kapitalfunding til større projekter.

- Opfordre til debat, herunder udvikling af unge og vigtigheden herom.

Typer af indhold på linkedIN der engagerer

Nyheder og opdateringer relateret til jeres ungdomsskole.

Deling af nyheder og historier fra hverdagen, er det mest oplagte og letteste at producere og fungerer rigtig godt.

Tænk på alt, hvad der sker i et enkelt skoleår. Uanset om det er kommende nye fritids hold, nyt program, frivilligt arbejde

som medlemmer af din skole har deltaget i eller nye kollegaer, er dette en fantastisk type indhold, der kan deles på

din side.

Fokus på personhistorier og succeser

Et af de mest populære slags indhold til denne platform, fokuserer på unge i ungdomsskolen (som hvor er de nu historier).

Dette er en mulighed for at fokusere på, hvad de unge er igang med. Har de fået et fritidsjob, kort tid efter - de gik

på et hold i at skrive job-ansøgning? Har de opnået noget usædvanligt? Dette er ikke kun en stor mulighed for at vise

deres succeser, men også binde det tilbage til din skole, og hvor de startede.

Ungdomsskolen som vidensdeler

Vi bearbejder meget viden om unge i hverdagen,, og vil gerne udgive artikler omkring disse erfaringer, vi løbende får.

Hver udgivelse vil dykke ned i et fokusområde eller have en form for tema, som er med til at skabe belæg for vores professionelle

tilgang til unges udvikling. Dette vil samtidig være med til at styrke vores brand og øge vores kendskabsgrad

i faglige kredse.


Redaktionsmødet

Redaktionsmødet er rygraden i vores struktur på Sociale medier. Et møde vi holder hver uge eller hver 14. dag. Dette

møde giver den/de ansvarlige:

OVERBLIK over aktiviteter: Rollen som Social- medie-ansvarlig er, at få så meget viden, som muligt om, hvad der foregår

af aktiviteter i hele organisationen i ugen/måneden der kommer, og dermed så meget godt indhold som muligt..

HJÆLPERE - den samlende hold-indsats: Det er en fordel at relevante personer deltager - vi involverer dem, som har

overblik over aktiviteter på de forskellige områder. Alle deltagere har aktiviteter med, som de gerne vil have ud på vores

sociale medie-kanaler. På den måde involverer vI hele organisationen og får samtidig folk til at tænke i indhold og vinkler

på aktiviteter, der skal promoveres.

NOGLE AT BRAINSTORME MED: Dernæst kan vI sammen brainstorme og finde muligheder for udvikling af vores sociale

medier.

Redaktionsmødet afholdes regelmæssigt - gerne en gang ugentligt eller hver 14. dag, helst først på ugen, så der er tid

til at producere indhold - fx hver mandag kl. 10:00-11:00 (hvordan gør I, så flest muligt kan deltage, så ofte som muligt)

Indkald via kalenderen - og tænk også over, hvor mødet skal foregå fysisk og hvad man skal gøre, hvis man ikke kan deltage;.Afstem

om man så sender en mail med tekst + billede/video eller, hvordan det skal foregå.

Dagsorden til redaktionsmødet

Ugen der gik: Hvordan gik sidste uge på vores sociale

medier?

- Hvordan har vores opslag på de forskellige kanaler, i

den sidste uge klaret sig ifht. vores målsætninger.

- Hvem producerer/er tovholder på hvilket indhold og

hvornår skal SOME-ansvarlig senest have billede/video/tekst?

Få aftaler på plads!

- Hvad har vi lært om vores fans/følgere? - hvilke opslag

har engageret (=likes, kommentarer, tags og delinger)

dem? Hvad virker det til, de godt kan lide?

(- Hvordan fungerer vores SOME-arbejdsprocesser internt?

- er der fx noget der skal justeres, så flowet bliver

bedre?

I pipeline: Hvad har vi af større indsatser den kommende

måned?

- Hvilke større indsatser har vi fokus på den næste

måned? - fx “hvordan kommer vi igang med Snapchat?”

“Hvordan får vi undervisere til at producere flere

stories til insta?” “Ny cover-video på FB - hvem tager

den?”, “skal vi have et ugentligt take-over på Instaen

- hvordan gør vi det?” etc

Ugen der kommer: Hvad har vi af aktiviteter den

kommende uge?

- Hvem producerer/er tovholder på hvad? Budget til fx

covervideo-produktion?

- Hvilke aktiviteter har vi den kommende uge?

- Hvad skal lægges op, hvornår og på hvilken kanal? -

brug Funktionen Planner i Snaply

Similar magazines