30.11.2021 Views

Ildhu 04 2021

Tema: Kom med!

Tema: Kom med!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong><br />

LEDERMAGASIN<br />

Tema:<br />

Kom<br />

med!<br />

Kickstart<br />

året sammen<br />

med gruppen<br />

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK


LEDER<br />

KOM MED!<br />

Mørket er over os, året lakker mod enden. En masse spejdermøder<br />

og spejderlejre er endelig blevet afholdt og sammen har<br />

vi skabt minder. Årets minder. Vi lukker snart ned og ser frem<br />

mod et nyt år.<br />

Vi håber for alle spejdergrupper, at I sammen kan få skabt en<br />

god afslutning på året, der er gået sammen med jeres spejdere<br />

og deres familier og at I sammen kan få skabt grundlag for et<br />

godt nyt spejderår.<br />

Til årets første møde kan I blive inspireret til et nytårsmøde på<br />

side 6-7. Eller hvis lederne skal forkæles med en særlig start på<br />

det nye år, så læs med på side 26-27.<br />

Både i dette og måske i det kommende år, kan det være, at<br />

mange af jer skal på spejderlejr og endda måske på telttur. Hvis<br />

I i den anledning har lyst til at forsøge jer med at bage noget<br />

lækkert brød eller kage, så skal I læse med på side 24-25.<br />

Vi håber for alle grupper, at I kan få skabt en masse gode spejderoplevelser<br />

for spejdere rundt om i landet - og ikke mindst få<br />

hjælp af spejdernes forældre. I Ikast gruppe førte ledermangel<br />

til forældreinddragelse. Læs mere om det på side 4-5.<br />

Vi ønsker jer alle nogle gode sidste spejdermøder og byder jer<br />

velkommen i det nye år.<br />

De bedste ønsker til jer,<br />

jeres <strong>Ildhu</strong>-redaktion<br />

#<strong>04</strong> DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Udgiver<br />

KFUM-Spejderne i Danmark<br />

Oplag: 6.150 eksemplarer. ISSN 19<strong>04</strong>-1950<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Lisette Lykke Andersen<br />

Kommunikationskonsulent<br />

Redaktion<br />

Linea Blom-Bloch<br />

Sofie Lindgaard Nielsen<br />

Jeppe Madsen<br />

Lukas Bozek Lundbye<br />

Skribenter<br />

Ikast gruppe<br />

Sofie Lindgaard Nielsen<br />

Agnete Rønne<br />

Lukas Bozek Lundbye<br />

Stine Kirk<br />

Maiken Kuld<br />

Carl Oehlenschläger<br />

Zenia Bille<br />

Grafisk design og layout<br />

KFUM-Spejdernes Kommunikationsteam<br />

Juliane Holmstrøm<br />

Freelance: Anne-Marie Krogh<br />

Forsidefoto<br />

Pernille Bille Tvedt<br />

Fotos og illustration<br />

Ikast gruppe s. 4-5<br />

Anne-Marie Krogh s. 6-7, 17-19<br />

Pernille Bille Tvedt s. 8<br />

Elsebet Kjems Gregersen s. 10-11<br />

Johny Kristensen s. 12<br />

Juliane Holmstrøm s. 13-16<br />

Lystrup gruppe s. 19<br />

Carl Oehlenschläger s.23<br />

Kanodamerne s. 24-25<br />

Christian Blom-Bloch s. 27<br />

Tryk<br />

proffset.dk<br />

<strong>Ildhu</strong> trykkes på rest-papir fra andre udgivelser.<br />

Det betyder, at ikke alle blade er trykt i samme<br />

papirkvalitet og papiret kan være både mat og<br />

blankt. På den måde er KFUM-Spejderne med til at<br />

reducere et muligt papirspild.<br />

Foto, artikler og andet indhold må citeres/gengives<br />

når kildeangivelse »KFUM-Spejderne i Danmark –<br />

<strong>Ildhu</strong>« er angivet sammen med nr. og årgang<br />

Ris, ros og forslag til indhold<br />

ildhu@kfumspejderne.dk<br />

KFUM-Spejderne i Danmark<br />

Wagnersvej 33 / 2450 København SV<br />

Tlf.: 70 10 26 66 / info@kfumspejderne.dk<br />

Yderligere oplysninger<br />

www.kfumspejderne.dk/ildhu<br />

Linea<br />

Blom-Bloch<br />

Sofie Lindgaard<br />

Nielsen<br />

Lukas Bozek<br />

Lundbye<br />

Jeppe<br />

Madsen<br />

Næste udgaver<br />

Nr. 1/2022 medio marts<br />

Nr. 2/2022 ultimo juni


INDHOLD<br />

GYMNASIEELEV,<br />

GLOBETROTTER<br />

OG GRUPPELEDER 10<br />

STOR FORSIKRINGS-<br />

SUM VISTE SIG AT<br />

VÆRE FOR LILLE 17<br />

4 Ledermangel førte til succesfuld forældreinddragelse<br />

6 Det gode nytårsmøde<br />

8 Klar til en oplevelse for livet?<br />

10 Den gode historie: Gymnasieelev, globetrotter og gruppeleder<br />

12 Formandskabets klumme: Kom nu, kom med!<br />

13 Oversigt: Forårets kurser 2022<br />

17 Stor forsikringssum viste sig at være for lille<br />

20 Opslagstavlen<br />

22 Bag om det lilla mærke<br />

24 Bagning på bål<br />

26 Kickstart året sammen i gruppen<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

3


Ledermangel førte til<br />

succesfuld forældreinddragelse<br />

AF IKAST GRUPPE<br />

Det er onsdag, og ulvemødet er i fuld gang i Ikast gruppe. Men det er ikke<br />

kun spejdere og spejderledere, der er engageret. Foruden de godt 30 børn og<br />

nogle spejderledere er der også tre forældre, og nej, de er der ikke for at se på,<br />

tværtimod. Siden sommerferien har ulve-enheden i Ikast nemlig haft forældre til<br />

at hjælpe til på de ugentlige møder.<br />

Hos Ikast gruppe stod vi efter sommerferien med 32<br />

ulvespejdere og kun fire ledere. Gennem foråret havde<br />

vi forsøgt at finde yderligere leder-ressourcer til<br />

enheden, men uden den store succes. Derfor valgte<br />

vi at lave en forældrehjælper-ordning, hvor vi har fået<br />

en række forældre til at komme og hjælpe til fire uger<br />

i løbet af det næste halvår. Det betyder, at vi til hvert<br />

møde har tre forældre, som kommer et kvarter før,<br />

hvor de bliver sat ind i aftenens program, så de er klar<br />

til at hjælpe, når børnene kommer.<br />

4 ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Om forældrehjælper-ordningen<br />

• Forældrehjælperne hjælper<br />

fire gange, gerne i træk.<br />

• Bestyrelsen står for al kontakt<br />

med forældrehjælperne.<br />

• Forældrehjælperne kommer<br />

15 minutter før mødet.<br />

• Forældrehjælperne låner<br />

et tørklæde og bliver budt<br />

velkommen foran børnene<br />

ved mødets start.<br />

Udfordret af ledermangel<br />

Ideen udsprang af, at vi også havde ledermangel<br />

til bæverne og ulvenes sommerlejre,<br />

og vi derfor valgte at få forældre til at<br />

hjælpe, hvilket var en stor fornøjelse. Op til<br />

sommerferien kontaktede bestyrelsen derfor<br />

en række forældre og spurgte, om de ville<br />

hjælpe til fire møder i det kommende halvår,<br />

og opbakningen var overvældende. Samtlige<br />

forældre synes om ideen, og de få som ikke<br />

havde mulighed for at hjælpe til de ugentlige<br />

møder pga. arbejde, tilbød at hjælpe til<br />

lejre og lignende. Så efter sommerferien var<br />

de klar og kom med en fed energi og motivation,<br />

og allerede efter tre spejderaftener<br />

spurgte den ene, om hun måtte fortsætte<br />

med at være spejderleder, fordi hun syntes,<br />

det var hyggeligt!<br />

Forældrehjælper-ordningen har også ført til<br />

andre gode ting. Først og fremmest en stor<br />

anerkendelse og ros for ledernes indsats.<br />

Derudover er der flere forældre, som har<br />

sagt, at de gerne vil tilkaldes, hvis der opstår<br />

ekstra behov en aften, og andre som har<br />

skaffet huggeblokke, uld og lignende. Det, at<br />

børnene på skift har en forælder med til spejder,<br />

gør det også nemmere for forældrene at<br />

snakke med barnet om spejder og se værdien<br />

i spejderarbejdet.<br />

Kom godt i gang<br />

En anden fordel ved at have forældre med til<br />

at hjælpe til møderne er, at vi fik mulighed for<br />

at spørge ind til, hvad de tror er vigtigt for at<br />

engagere forældrene. Her kommer deres råd:<br />

• Gør opgaverne konkrete med mulighed<br />

for udvidelse.<br />

Det er overskueligt at skulle hjælpe fire gange<br />

på et halvt år eller en weekend på en lejr,<br />

hvorimod det kan være voldsomt at blive<br />

spurgt, om man vil være spejderleder. Så<br />

start i det små, ros forældrene og lad dem<br />

vide, at der altid er mulighed for at blive spejderleder,<br />

hvis de får lyst.<br />

• Skab et inkluderende fællesskab.<br />

• Husk, at et stærkt lederfællesskab kan<br />

virke lukket udefra. Byd forældrene<br />

velkommen foran børnene, og lad dem<br />

låne et tørklæde.<br />

• Tænk over, hvordan I tager imod børn<br />

og forældre.<br />

• Det betyder meget, om lederne står i en<br />

klump og har gang i en intern joke, eller<br />

om lederne er fokuseret på børnene og<br />

leger med.<br />

Vær synlig<br />

Mange spejdergrupper oplever, at det er<br />

svært at få forældrene ind til spejderhytten,<br />

og at de blot sætter børnene af ved vejen.<br />

Hvis det er tilfældet, kan det være en god<br />

idé at gå ud til vejen og tage imod børnene,<br />

da det kan åbne op for mere dialog og bedre<br />

forældrekontakt.<br />

Husk, at forældrene er vant til at skulle hjælpe:<br />

Mange forældre er vant til at skulle hjælpe<br />

med at køre børn til fodboldkampe, stå i<br />

kiosk i svømmehallen eller lignende. <br />

i Danmark<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

5


Det gode<br />

nytårsmøde<br />

AF SOFIE LINDGAARD NIELSEN<br />

6 ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

KFUM-SPEJDERNE


I denne artikel kan du blive inspireret af fem gruppers måde at bruge det<br />

første møde i det nye år på. Der er alt fra stille hygge, til noget med knald på<br />

og helt over til noget, der er vådt. Lad dig inspirere, og se om din enhed skal<br />

til at starte en ny tradition op for årets første møde.<br />

Brænd julen væk<br />

I Harlev-Framlev gruppe starter ulvene året ud med et<br />

møde med knald på! Ulvene inviteres til “Brænd julen<br />

væk”- møde. Her er høj fysisk aktivitet i højsædet, samtidig<br />

med at det krydres med et stort bål bestående af<br />

ledernes juletræer sammen med de allersidste pebernødder.<br />

Juniorspejderne har “spil dine julegaver væk”<br />

på årets første møde.<br />

Nytårstaffel for bævere<br />

I Bjergby-Mygdal gruppe starter bæverne ud med at<br />

mødes omkring bålet og sammen få gang i ilden. For at<br />

fejre indgangen holder de nytårstaffel ligesom hos dronningen.<br />

Efter bålet er kommet i gang, laver spejderne<br />

i fællesskab noget lækkert over bålet, som spises som<br />

afslutning, alt imens man ønsker hinanden godt nytår.<br />

Lanterneoptog<br />

I Høruphav gruppe samles hele gruppen til årets to<br />

første møder. Årets første møde bruges på at lave lanterner<br />

med små lyskæder. Til nytårskuren, som er årets<br />

andet møde, startes der så ud med lanterneoptog rundt<br />

i byen, inden spejderne vender tilbage til hytten til suppe<br />

at varme sig på, inden aftenen rundes af af sognets<br />

ungdomspræst.<br />

Julen varer lige til påske<br />

I Ikast gruppe starter gruppens juniorer ud med at fortsætte<br />

med julehyggen - vi ved jo alle sammen, at julen<br />

varer lige til påske! Derfor starter de det nye spejderår<br />

op stille og roligt med spil og juleknas. Juniorspejderne<br />

tager deres yndlingsspil med og tømmer hjemmet for<br />

rester af konfekt, julesmåkager og andet godt fra ferien,<br />

så spejdermødet kan emme af hygge.<br />

Årets bad<br />

I Rakkeby gruppe starter det nye år med, at hele gruppen<br />

tager i svømmehallen til årets bad! Alle gruppens<br />

spejdere, deres familier og venner inviteres med til en<br />

aften i svømmehallen. Tina Bolet, som er leder i gruppen<br />

beskriver: “Det er en gammel tradition i vores gruppe,<br />

og så er det en god og hyggelig måde at starte spejderåret<br />

på”.<br />

i Danmark<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

7


Klar til en oplevelse<br />

for livet?<br />

AF AGNETE RØNNE<br />

Spejdernes lejr 2022<br />

Hvornår: 23. – 31. juli 2022<br />

Hvor: Hedeland Naturpark i samarbejde<br />

med Høje-Taastrup, Greve og Roskilde<br />

Kommune<br />

Hvem: Den primære aldersgruppe for<br />

deltagere er 10-17 år, men lejren er åben<br />

for alle! Du kan også blive frivillig ;)<br />

Hvor tilmelder jeg mig? Få link til tilmeldingen<br />

og læs mere på spejderneslejr.dk.<br />

Om mindre end 250 dage bliver Nordens største<br />

spejderlejr skudt i gang, når vi slår teltene op<br />

på Spejdernes Lejr 2022. Op mod 40.000 danske<br />

og internationale spejdere samles på ét sted,<br />

nemlig i Hedeland Naturpark på Sjælland.<br />

Programmet er proppet med spændende<br />

aktiviteter, kæmpestore lejrbål, nye venner og<br />

spejderfællesskab.<br />

8 ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Temaet for Spejdernes Lejr 2022 er FÆLLES OM FREM-<br />

TIDEN. Vi som spejdere tager ansvar for vores klode,<br />

menneskene på den og vores fælles fremtid. Derudover<br />

samarbejder spejdere både på tværs af aldersgrupper,<br />

spejderkorps og lande. Som spejdere er vi et fællesskab,<br />

som løfter hinanden og løser udfordringer, som måtte<br />

opstå. Temaet skaber rammerne for arbejdet både før,<br />

under og efter lejren.<br />

I din egen gruppe kan I tale om, hvordan I sammen kan<br />

støtte op om temaet. Det kunne være med aktiviteter,<br />

som I synes styrker vores fælles fremtid. Det kan være<br />

alt fra aktiviteter om medborgerskab, at støtte det lokale<br />

omkring gruppen, samle skrald og lave kunst af det eller<br />

noget helt andet. Kun kreativiteten sætter grænser!<br />

En midlertidig spejderby<br />

Spejdernes Lejr 2022 finder sted i Hedeland Naturpark på<br />

grænsen mellem Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommune.<br />

Naturparken er et naturskønt område med bakker,<br />

søer, marker og fantastiske omgivelser for nordens største<br />

spejderlejr. Det er oplagte omgivelser for aktiviteter<br />

både til lands og til vands – og det skal udnyttes.<br />

I en uge forvandler vi det grønne kuperede terræn til en<br />

midlertidig spejderby med alt fra butikker og caféer til<br />

hospital, brandvæsen og religiøse bygninger.<br />

Du kommer til at bo i en af fire underlejre. Tre af underlejrene<br />

bliver opkaldt efter værtskommunerne, altså<br />

Høje-Taastrup, Greve og Roskilde, og den sidste underlejr,<br />

Hedeland, bliver frivillig-område. Hver underlejr har<br />

kvarterer, som er opkaldt efter noget, der er karakteristisk<br />

ved værtskommunerne. For eksempel skal kvartererne<br />

i Underlejr Roskilde hedde Domkirken, Vikingeskibet<br />

og Musikken. Underlejrene vil have et samlet<br />

spejdertorv med supermarked, caféer, spejderbutikker,<br />

mødesteder og meget mere.<br />

Derudover vil der være en stor scene, hvor der kommer<br />

til at blive afholdt kæmpestore lejrbål for de cirka<br />

40.000 spejdere, som er med på Spejdernes Lejr 2022.<br />

Du kan godt glæde dig!<br />

Deltagerpris<br />

Prisen for at deltage på Spejdernes Lejr 2022 er 2.250<br />

kroner. Prisen er fastlagt, så spejderne kan opleve de<br />

fedeste aktiviteter, transporten til og fra lejren, vildt lejrbål<br />

samt mad på raftebordet. Prisen er bæredygtig og<br />

ansvarlig, for at lejren kan løbe rundt. Du kan se, hvad<br />

pengene går til i diagrammet øverst til højre.<br />

For at anerkende de frivillige, som arbejder før, under eller<br />

efter lejren bliver prisen 1.575 kroner for dem.<br />

Bliv frivillig!<br />

Vil du være med til at skabe en fantastisk lejr for 40.000<br />

spejdere fra hele verden? Så meld dig som frivillig til<br />

Spejdernes Lejr 2022. Bag lejren står nemlig en stor<br />

frivillig lejrorganisation, som du kan være med i. Vi har<br />

altid brug for flere, og vi har sikkert noget, du synes er<br />

spændende.<br />

I lejrorganisationen er vi en blandet flok: Nogle har været<br />

spejdere i mange år; andre har aldrig været det før.<br />

Nogle har planlagt store lejre før; andre er nybegyndere.<br />

Det vigtigste er vores fælles mål om at give børn og unge<br />

en fantastisk spejderoplevelse, som bygger på spejdernes<br />

mission om at gøre børn og unge beredt til livet gennem<br />

fællesskab, friluftsliv og udfordringer. Vi tror på, vi<br />

lykkes, fordi vi er et stærkt fællesskab.<br />

Vi er allerede i gang – og du er velkommen. På spejderneslejr.dk<br />

kan du læse mere om de fem forskellige områder<br />

og skrive dig op som frivillig i det område, du gerne<br />

vil beskæftige dig med. Derefter vil du blive kontaktet<br />

af et fantastisk team, som sørger for, at du kommer lige<br />

derhen du gerne vil. <br />

Fun facts<br />

Et gammelt damplokomotiv med gods- og<br />

personvogne kommer til at køre igennem<br />

lejren. Og du kan hoppe på!<br />

Fra toppen af ”skibakken” kan man se hele<br />

lejren, hvis man drejer rundt om sig selv.<br />

Det er første gang, det bliver muligt at se<br />

hele lejren uden at flyve over eller se dronebilleder!<br />

i Danmark<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

9


DEN GODE HISTORIE<br />

Gymnasieelev,<br />

globetrotter og<br />

gruppeleder<br />

AF LUKAS BOZEK LUNDBYE<br />

Sigurd Seindal Krabbe er lidt af et<br />

særsyn blandt de ca. 430 gruppeledere<br />

hos KFUM-Spejderne i Danmark. Han<br />

er nemlig 19 år gammel, og dermed en<br />

af de absolutte yngste gruppeledere i<br />

korpset.<br />

Da den afgående gruppeleder i Hedensted gruppe mellem<br />

Vejle og Horsens, for nogle år siden så ud på ledergruppen,<br />

var der ikke nogen, der stod på spring for at afløse ham.<br />

Så løsningen blev en opdeling af gruppelederens ansvarsområder,<br />

og Sigurd Seindal Krabbe påtog sig opgaven som<br />

gruppesekretær med ansvar for bestyrelsesarbejdet.<br />

Sigurd beskriver sig selv som spejder med stort S, og har<br />

været at finde i den grønne uniform i mere end et årti. Han<br />

er desuden også aktiv på korpsniveau i Styregruppen for Internationale<br />

Aktiviteter (SIA).<br />

Som tiden gik, gik det op for Sigurd, at han godt kunne<br />

tænke sig den fulde gruppelederpost og få mulighed for at<br />

sætte en retning for gruppen. De overvejelser, han gjorde<br />

10 ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


DEN GODE HISTORIE<br />

“Så kan de se: 'Okay, de mener<br />

det faktisk, når de siger, at de<br />

uddanner fremtidens ledere'. De<br />

kan jo ikke se, at der sidder en<br />

rigtig stærk ledergruppe lige nedenunder,<br />

som har min ryg.”<br />

sig, drejede sig hovedsageligt om tid: “Jeg mangler ikke ligefrem<br />

ting at se til”, griner Sigurd, og refererer til sine poster<br />

som både næstformand for elevrådet og talsperson for<br />

miljørådet på sit gymnasium samt spejder både lokalt og på<br />

korpsniveau.<br />

“Men jeg vil jo gerne spejderarbejdet. Også det lokale, som<br />

jeg ikke får i SIA. Arbejdet i SIA kan godt virke lidt fjernt fra de<br />

spejdere, som det berører. Her kan det være fedt at komme<br />

helt tæt på og mærke, at ens arbejde har en direkte, positiv<br />

effekt på spejderne”.<br />

Og med et farvel til ugentlige tropmøder som enhedsleder,<br />

gik tidsligningen endelig op, og de ca. 90 medlemmer i Hedensted<br />

gruppe kunne nu kalde Sigurd for gruppeleder.<br />

Motivation af lederne vigtigt<br />

“Nu har jeg svært ved at sige, om mine mål skyldes min alder.<br />

Men jeg har et mål om at skabe et bedre sammenhold blandt<br />

lederne, så de også kan tage på ture. Målet kan selvfølgelig<br />

godt skyldes, at jeg selv stadig tager på ture og lader op af<br />

det. Derfor mener jeg, de andre ledere også skal opleve den<br />

glæde”, svarer Sigurd på spørgsmålet om, hvordan man kan<br />

mærke på gruppen, at han som ung sidder for bordenden.<br />

Han vil gerne fokusere på det, som motiverer hans ledere til<br />

at troppe op uge efter uge.<br />

Men han mener også, det kan have andre fordele, at han<br />

som under 20-årig er gruppeleder: “I forhold til at “brande”<br />

gruppen, så giver det rigtig meget, at man har sat en af de<br />

unge op til at være gruppeleder, især i lokalsamfundene,” siger<br />

Sigurd og fortsætter: “Så kan de se: 'Okay, de mener det<br />

faktisk, når de siger, at de uddanner fremtidens ledere'. De<br />

kan jo ikke se, at der sidder en rigtig stærk ledergruppe lige<br />

nedenunder, som har min ryg".<br />

Internationalt udsyn<br />

Rundt om halsen bærer Sigurd det rød-hvide internationale<br />

tørklæde. Han er nemlig ikke bare engageret lokalt, men har<br />

også fokus på det internationale aspekt i spejderarbejdet.<br />

Han fortæller, at et år på udveksling i Brasilien for to år siden<br />

vækkede interessen for det internationale aspekt. Han<br />

tvivlede ikke det mindste på, at han nok skulle finde en lokal<br />

spejdergruppe, nu spejderne er verdens største ungdomsorganisation.<br />

Året i Brasilien kastede derfor både en lang række<br />

spejderlejre af sig, samt utallige nye spejderkammerater:<br />

“Da jeg kom hjem, gav det internationale frivillige arbejde så<br />

mange muligheder, at jeg ikke bare kunne slippe det igen.<br />

Det gjaldt ikke bare inden for spejderverdenen, men helt generelt”.<br />

Ikke lang tid efter hjemkomsten tilbage på dansk grund,<br />

tikkede der en ansøgning ind fra Sigurd hos Future Leaders,<br />

som er KFUM-Spejdernes samarbejde med det tunesiske<br />

spejderkorps.<br />

Den ansøgning vakte begejstring, og før Sigurd vidste af det,<br />

var den også videresendt til SIA, Styregruppen for Internationale<br />

Aktiviteter, som også ville have ham med ombord.<br />

Fremtidens gruppeledere<br />

Sigurd mener ikke, man skal dømme nogen ude på baggrund<br />

af deres alder. Han peger selv på, at rollerne som tropleder<br />

og gruppesekretær har forberedt ham på hans nuværende<br />

rolle. Han opfordrer andre gruppeledere til at give de unge<br />

mere ansvar ude i grupperne, som kan forberede dem på det<br />

tunge hverv senere: “Selvom man får mulighed for at komme<br />

på kursus, og man er afsted og lærer en masse, så er det<br />

ikke altid, man får mulighed for at bruge det hjemme i grupperne”,<br />

påpeger han.<br />

Selv er han ikke i tvivl: “Der skal nok være andre derude,<br />

som har kompetencerne. Det er jeg ikke i tvivl om”, afslutter<br />

Sigurd med et smil. <br />

i Danmark<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

11


FORMANDSKABETS KLUMME<br />

Kom nu, kom med!<br />

AF STINE KIRK<br />

Hold nu op, hvor har der været mange forandringer<br />

det seneste år i samfundet som helhed,<br />

men også hos KFUM-Spejderne i Danmark. Vi<br />

har alle måtte tænke spejdermetoden på en<br />

helt ny måde i skyggen af corona, og måske<br />

især punktet om livet i naturen har fået helt nyt<br />

liv den senere tid. Mange børn og unge har fået<br />

øjnene op for vores spejderværdier og søger at<br />

komme med i fællesskabet.<br />

Måske er det netop fordi, fællesskabet har haft<br />

trange kår de sidste mange måneder, hvor<br />

både forsamlingsforbud og -loft har hersket,<br />

at vi nu oplever fremgang og medlemsvækst<br />

i mange grupper. Det er dejligt, at vi kan give<br />

flere børn og unge mulighed for at blive en del<br />

af fællesskabet.<br />

Jeg skulle for nylig fortælle om, hvorfor det er,<br />

at det der spejder stadig virker, og hvorfor vores<br />

fællesskab tiltaler børnene og de unge. En<br />

stor del af det, handler i al sin enkelthed om,<br />

at den måde vi bedriver spejderliv på - altså<br />

spejdermetoden - stadig er relevant og motiverende.<br />

Især det at vi bedriver learning by<br />

doing, men også at børn leder børn. Vi giver<br />

børnene lige præcis det ansvar, de kan holde<br />

til - og måske lidt mere - for at de kan lære af<br />

det. De voksne sørger for de gode rammer, og<br />

så fylder spejderne dem selv ud.<br />

Spejdermetoden er også en stor grund til, at vi<br />

kan samles 40.000 spejdere næste år i Hedeland<br />

til Spejdernes Lejr uden at forvente kaos<br />

og et rod uden lige bagefter på pladsen. Det<br />

bliver en kæmpe oplevelse, og i hovedbestyrelsen<br />

glæder vi os til at se alle næste sommer!<br />

Inden vi når så langt, skal vi dog have sørget<br />

for de gode rammer til spejderne, og der er<br />

stadig mange muligheder for at være med til<br />

planlægningen indenfor lige præcis det område,<br />

man interesserer sig mest for. Kig på lejrens<br />

hjemmeside og kom med!<br />

Til sidst vil jeg på hovedbestyrelsens vegne<br />

gerne takke jer alle for en kæmpe indsats i det<br />

forgangne år. Heldigvis har vi også kunne samles<br />

til Landstræf <strong>2021</strong>, hvor vi sammen kunne<br />

fejre den nye udgivelse af Spejderliv samt vores<br />

fællesskab med hinanden. Vi kigger nu ind<br />

i en mørkere, men hyggelig tid, hvor julens glade<br />

budskab vil fylde os, og vi kan pleje de mange<br />

fællesskaber, vi ellers er med i. De nære, de<br />

fjerne og dem lige midt imellem.<br />

Det vigtigste er ikke at lade nogen alene tilbage<br />

- kom nu, kom med! <br />

Stine Kirk Jensen og Tobias Simonsen<br />

har været henholdsvis formand og<br />

næstformand siden Landsmødet<br />

2020. De skriver på skift formandskabets<br />

klumme.<br />

12 ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin


Forårs<br />

KURSER<br />

2022<br />

#tagpåkursus<br />

Julen falder tidligt i år, da vi allerede nu kan præsentere de spændende<br />

kurser der skal foregå i påsken/foråret 2022. Mange af kursusstabene<br />

har været klar til at afvikle deres kursus siden 2020.<br />

Du kan derfor forvente nogle af de mest velovervejede, velplanlagte<br />

og spejderilds-drevne kurser, der længe har været afholdt.


Roland<br />

Roland 1<br />

10. april - 17. april<br />

Port Arthur Spejdercenter, Fyn<br />

9. april - 16. april<br />

Houens Odde Spejdercenter, Sydøstjylland<br />

Roland 1 er en spejderoplevelse uden for gruppens<br />

vante rammer. Du kommer i en patrulje med nye spejdervenner,<br />

hvori I sammen skal bygge lejrplads, lave<br />

mad over bål og generelt få finpudset (eller grovpudset)<br />

jeres evner indenfor friluftsliv.<br />

Aldersgruppe: 13 - 15 år<br />

Roland 1 for voksne<br />

26. maj - 29. maj<br />

Flamsted Centret, Nordjylland<br />

Roland 1 for voksne er et kursus, der henvender sig<br />

til flere forskellige voksne spejdere. Fra dem, der<br />

lige er begyndt med spejder og gerne vil tilegne sig<br />

spejderfærdigheder for bedre at kunne hjælpe egne<br />

spejdere, til dem der har været spejder i mange år,<br />

men aldrig selv har været afsted på ungdomskursus<br />

og derfor gerne selv vil opleve “Roland-ånden”.<br />

Aldersgruppe: 18+ år<br />

Roland 2<br />

10. april - 17. april<br />

Brommecentret, Vestsjælland<br />

Roland 2 er overvejende et indendørs kursus, der<br />

sætter fokus på dig som værende én, der går forrest.<br />

Du vil få værktøjer til at omsætte idéer til konkrete<br />

aktiviteter, og til at få videreformidlet idéerne til din<br />

patrulje.<br />

Aldersgruppe: 14 - 16 år<br />

#tagpåkursus<br />

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK KURSUSOVERSIGT FORÅR 2022


Diamant<br />

Gilwell 55<br />

9. april - 16. april<br />

Thorup Hede Spejdercenter, Nordjylland<br />

På Diamant kan du forvente det uforventelige.<br />

Kurset foregår udendørs, og du kommer til at<br />

udforske dine egne grænser. Derfor kommer det<br />

også til at kræve mere af dig, både fysisk og psykisk,<br />

end du tidligere har været vant til. Du bliver klogere<br />

på, hvordan du selv og dine medmennesker<br />

reagerer i pressede situationer og får værktøjer til at<br />

håndtere dette.<br />

Aldersgruppe: 15 - 17 år<br />

ULK<br />

Del 1 – 12. - 15. maj (St. Bededagsferien)<br />

Del 2 – 25. - 29. maj (Kr. Himmelfartsferien)<br />

Del 3 – 4. - 6. november<br />

Houens Odde Spejdercenter, Sydøstjylland<br />

Gilwell er et uddannelsesforløb for erfarne ledere,<br />

som har lyst til at sætte fokus på personlig udvikling<br />

og det at være leder i sit eget liv. Med<br />

udgangspunkt i ny viden, refleksion og øget<br />

selvforståelse danner Gilwell rammerne for, at du<br />

kan skabe positive forandringer i både dit liv og dit<br />

spejderliv. Det er en forudsætning for forløbet, at<br />

du som deltager er villig og i stand til at flytte dig<br />

selv som spejder og som menneske.<br />

Aldersgruppe: 18+ år<br />

ULK 67<br />

9. april - 16. april<br />

Houens Odde Spejdercenter, Sydøstjylland<br />

På UngdomsLederKursus oplever du, hvor<br />

inspirerende spejderarbejdet kan være. Niveauet er<br />

højt og tempoet er hæsblæsende, når du bliver sat<br />

ind i topprofessionelle teknikker til dit spejderliv.<br />

ULK er primært et teoretisk kursus, men du får også<br />

mulighed for at prøve teknikkerne i praksis.<br />

Aldersgruppe: 17 - 21 år<br />

Tilmeld dig et kursus på:<br />

kfumspejderne.dk/uddannelsestilbud<br />

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK KURSUSOVERSIGT FORÅR 2022<br />

Fotos / Johny Kristensen


Del dit spejderliv med @kfumspejderne og #tagpåkursus


Stor forsikringssum<br />

viste sig at være<br />

for lille<br />

AF MAIKEN KULD<br />

Man kan samle meget spejdergrej sammen gennem årene. Det<br />

måtte Lystrup gruppe sande, da de mistede deres hytte og alt grej<br />

i en påsat brand - og ikke var forsikret i tilstrækkelig grad. Læs her,<br />

hvordan I sikrer, at jeres forsikringssum er den rette.<br />

I sommeren 2020 stod Lystrup gruppe og skulle afsted på sommerlejr.<br />

Et par uger forinden var den ene halvdel af deres hytte<br />

brændt ned til grunden, efter nogen havde sat ild til den. Det<br />

skulle dog ikke ødelægge hverken den gode stemning eller<br />

sommerlejren, og heldigvis havde gruppen reddet nogle ting fra<br />

loftet, som de flyttede til den anden, og tilbageværende, halvdel<br />

af hytten.<br />

Det høje humør faldt dog brat, da det helt utænkelige skete - nogen<br />

havde igen sat ild til hytten, og denne gang brændte den<br />

helt ned til grunden. Gruppen havde allerede fat i deres forsikringsselskab<br />

efter den første brand, og tog fat i dem igen. Det<br />

var her, at de fandt ud af, at de var massivt underforsikrede, fortæller<br />

Line Gadegaard, der er kasserer og familiespejderleder i<br />

Lystrup gruppe.<br />

Forsikringssummen lød på 600.000 kroner, og det lyder måske<br />

af meget. Det var også det, gruppebestyrelsen i Lystrup tænkte.<br />

Det var indtil, at de begyndte at tælle sammen, hvilke ting<br />

de havde haft i hytten. Noget, der ikke er særligt let, skulle Line<br />

hilse at sige. Med et kæmpe loftrum og en del år til at samle sammen,<br />

så ender man med en stor bunke spejdergrej. De havde<br />

heriblandt en masse telte, en del nyt klatreudstyr, køkkenting<br />

og meget mere. Da listen var lavet, var det endelige beløb på en<br />

million kroner i værdi.<br />

Husk, at opdatere jeres forsikring<br />

Hvorfor havde gruppen så ikke en forsikringssum, der dækkede<br />

det? “Forsikringen er tegnet før min tid, og den har sikkert passet<br />

på det tidspunkt, men der er kommet flere ting til. Hvis man<br />

har pladsen, så samler man som regel ting sammen”, forklarer<br />

Line og fortsætter: “Der er tit skiftende personer i en frivillig organisation<br />

som vores, så hvem står med forsikringen? Hvornår<br />

blev den sidst opdateret?”<br />

Derfor råder Line til, at hvis man ikke lige ved, hvornår man sidst<br />

kiggede på sin forsikringspolice og summen, man er dækket for,<br />

“så skal man helt klart sætte sig ned og gøre det og aftale, hvor<br />

tit man gør det.” Det er især en god idé, hvis man har været ude<br />

og skaffe sig nye materialer, siger Line, som er glad for, at de ikke<br />

nåede at købe nye telte for de fondsmidler, de havde fået tildelt.<br />

Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at hvis man øger sin<br />

forsikringssum, så øger man også policen. Derfor skal man også<br />

lige tænke over, hvilke ting man vil forsikre - så har man hvert<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

17


fald haft snakken, hvis uheldet er ude, påpeger Line. Hun håber,<br />

at deres ærgerlige situation kan hjælpe med at sætte fokus på,<br />

om man er forsikret ordentligt. “Man bliver nødt til at forestille<br />

sig det værste, der kan ske, så man kan være forberedt.”<br />

Efterfølgende har gruppen selv valgt ikke at øge deres forsikringssum.<br />

Det kommer blandt andet af, at de jo nu har købt<br />

alting fra nyt, og derfor kender den præcise værdi, som ikke er<br />

nået op på 600.000 kroner endnu. Det er heller ikke alle deres<br />

materialer, de har valgt at erstatte. “Man går jo ikke lige ud og<br />

køber 30 grydesæt igen” griner Line, og fortsætter “desuden har<br />

vi heller ikke pladsen i vores nye midlertidige hytte. Men beløbet<br />

skal helt sikkert sættes op, hvis vi på et tidspunkt kommer i<br />

nærheden af grænsen, så vi kan undgå at stå i samme situation<br />

igen.”<br />

Intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget<br />

Selvom gruppen helst ville have været branden foruden, så<br />

bragte den alligevel noget positivt med sig. Line forklarer, at<br />

“det var lidt held i uheld, at branden skete under corona, da man<br />

jo ikke måtte være indenfor. Det har lært os, at vi kan lave en helt<br />

masse udenfor, selvom det er mørkt og koldt.”<br />

Derudover oplevede gruppen også en stor opbakning fra folk og<br />

spejdergrupper omkring dem. De blev blandt andet tilbudt telte,<br />

og skulle bare sige til hvis der ellers var noget, de manglede<br />

til sommerlejren. Kommunen fik også hurtigt omplaceret dem<br />

til nogle gamle barakker, som ellers skulle rives ned. Håbet er, at<br />

Lystrup-gruppens nye hytte står klar i foråret 2023.<br />

Bliv forsikret gennem Topdanmark<br />

Hvis jeres gruppe vil undgå at stå i samme situation som Lystrup-gruppen,<br />

så start med at finde ud af, om I er forsikret og<br />

hvordan. KFUM-Spejderne har et samarbejde med forsikringsselskabet<br />

Topdanmark, hvor I som spejdergruppe kan få en forsikring,<br />

der er skræddersyet til jer og spejderlivet. Lystrup-gruppen<br />

var selv forsikret gennem dette samarbejde, og på trods af<br />

den ærgerlige situation har de kun gode ting at sige om det: “Vi<br />

skiftede over til dem i 2019, efter korpset meldte ud, at man havde<br />

dette samarbejde. Det sparede os for en del penge, og under<br />

hele forløbet, har de kun været hurtige og venlige, og de tilbød<br />

endda, at vi kunne få pengene udbetalt akut, hvis nødvendigt. Vi<br />

er ikke utilfredse med dem overhovedet” siger Line. <br />

Disse forsikringer skal gruppen have<br />

Hvis I ligesom Lystrup-gruppen lejer jeres<br />

hytte af kommunen, skal I sørge for at have<br />

en forsikring på jeres inventar, altså hvidevarer,<br />

møbler og selvfølgelig alt jeres grej. Har I<br />

derimod jeres egen hytte, så skal I også sørge<br />

for at have en bygningsforsikring oveni, så I er<br />

sikret i tilfælde af brand, storm og lignende.<br />

Begge disse forsikringer kan I få gennem Topdanmark.<br />

Deres løsøreforsikring dækker også<br />

fx shelters og bålhytter i tilfælde af hærværk,<br />

storm og brand. Vælger i Topdanmark, så får<br />

I desuden flere forskellige fordele, såsom 0 kr<br />

i selvrisiko, samt cyber- og netbankforsikring.<br />

Og har jeres gruppe fx en trailer, båd, bil eller<br />

lignende, så tilbyder de også forsikringstilbud<br />

på disse – dermed er I sikret hele vejen rundt,<br />

så I kan bruge jeres tid og kræfter på det, I<br />

virkelig vil.<br />

Læs mere om forsikring gennem Top Danmark<br />

på topdanmark.dk/erhverv/kfum-spejderne<br />

18 ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

KFUM-SPEJDERNE


KFUM-Spejderne har et samarbejde<br />

med forsikringsselskabet Topdanmark,<br />

hvor I som spejdergruppe kan få en<br />

forsikring, der er skræddersyet til jer<br />

og spejderlivet.<br />

i Danmark<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

19


OPSLAGSTAVLEN<br />

HEJ SPEJDER!<br />

Du sidder nu med sidste nummer af <strong>Ildhu</strong> for i<br />

år. Redaktionen har glædet sig til, at du skulle<br />

læse med på de artikler, som vi har forberedt til<br />

jer! Vi håber, I bliver klogere på en række områder,<br />

og får ny inspiration til spejderarbejdet.<br />

Som altid er ønsker og gode idéer altid velkomne<br />

i vores indbakke. Hvad drømmer du om, at<br />

<strong>Ildhu</strong> skriver om?<br />

KFUM-Spejderne har rundet<br />

de 111 år som korps!<br />

Den 28. september kunne vi fejre<br />

111 år med godt spejderarbejde,<br />

livet i naturen, ny læring,<br />

åndelighed og fordybelse og<br />

fantastiske venskaber.<br />

Det blev markeret med disse<br />

111 tændte lys.<br />

Skriv endelig til os på ildhu@kfumspejderne.dk<br />

Vidste du, at 11 ud af de bare 12<br />

mennesker, der nogensinde har<br />

gået på månen, har været spejdere?<br />

Neil Armstrong, den første<br />

mand på månen, havde et af<br />

de lilla verdensspejder-mærker<br />

med på turen til månen på Apollo<br />

11-missionen i 1969.<br />

Slotsgruppen: I dag arbejdede bæverne med bæverloven<br />

#slotsgruppen #kfumspejderne #voresbidrag #frederiksberg<br />

#spejder #beaverscout #scout #samarbejde<br />

Kilde: NASA.gov og scout.org<br />

Lystrupgruppe: Efter en formiddag på vandet i kajak er<br />

vi taget på jagt efter mikroplast i skoven<br />

#houensoddespejdercenter #voresbidrag<br />

20


Temaet for Spejdernes Lejr <strong>2021</strong> er<br />

Fælles om fremtiden.<br />

Hvad for nogle tanker sætter<br />

dette tema i gang hos jer?<br />

SL2022<br />

Lejrsang fra<br />

Spejdernes Lejr 2017<br />

(Omkvæd)<br />

Kom nu, kom med. Vi sætter spor og vi gør det sammen<br />

Kom nu, kom afsted. Kursen finder vi hen ad vejen<br />

Kom nu, kom med. Vi sætter spor og vi gør det sammen<br />

Kom nu, kom afsted, og tag din makker med<br />

Tekst: Anne Krarup, Jens Knagh Trojahn, Klaus Junget,<br />

Mikkel Schultz & Niels Christian Simmelsgaard.<br />

Del jeres spejderliv<br />

Tag @kfumspejderne på Instagram, og<br />

brug #voresbiddrag. Så er det måske<br />

jer, som bliver delt på KFUM-Spejdernes<br />

profil eller kommer med i bladet!<br />

21


Kom med bag<br />

det lilla mærke<br />

AF CARL OEHLENSCHLÄGER<br />

Vi ved allesammen, at det lille, lilla mærke på højre bryst, er mærket for<br />

verdensspejderbevægelsen. Men hvad svarer du, når dine spejdere spørger om, hvad<br />

den der bevægelse egentligt er for noget? Bliv klogere ved at få et indblik i dagene<br />

omkring sidste verdenskonference, hvor skribenten var med.<br />

I den lokale gruppe sidder der ofte en gruppeleder<br />

med en gruppebestyrelse omkring sig. De er bindeledet<br />

mellem gruppen og distriktet, de varetager<br />

gruppens interesser og sørger for at gruppens<br />

interne struktur hænger sammen. Det kan de gøre<br />

ved at stable arrangementer på benene eller ved<br />

fx at støtte lederflokken til at lægge det gode halvårsprogram.<br />

Det samme gælder i distriktet. Her er de konkrete<br />

løsninger en smule anderledes, men kerneopgaven<br />

er stort set den samme. De er bindeleddet<br />

mellem de lokale grupper i distriktet og korpset.<br />

De sørger også for, at spejderne i distriktet får den<br />

støtte, de skal bruge. Som korps har vi en hovedbestyrelse,<br />

også kendt som HB. Deres opgaver er<br />

også - i princippet - de samme som for en gruppebestyrelse<br />

og distriktsledelse. Det er bare nogle<br />

lidt andre metoder og formater, de arbejder med.<br />

KFUM-Spejder i den 12 mands store bestyrelse<br />

Nu kommer vi til det lilla mærke. Det lille mærke<br />

viser, at vi som KFUM-Spejdere er en del af Verdensspejderbevægelsen,<br />

i daglig tale kendt som<br />

WOSM – World Organisation of the Scout Movement.<br />

WOSM har naturligvis også en bestyrelse.<br />

Der sidder KFUM-spejder, Pia Melin Graasbøll fra<br />

Virum-Sorgenfri gruppe. Hun er altså en af de 12<br />

spejdere, der er blevet valgt til at sætte retningen<br />

og varetage interesser for over 50 millioner spejdere<br />

verden over.<br />

Opgaverne spænder over alt fra at arbejde med en<br />

ny vision og strategi for alle medlemmer af WOSM,<br />

til at lave en standardiseret form for samværsregler,<br />

som kommer til at gælde for alle spejdere,<br />

der bærer det lilla mærke på uniformen. Det er<br />

også her, man arbejder med de kommende store<br />

lejre og events, fx Verdensjamboreen i Sydkorea<br />

22 ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

KFUM-SPEJDERNE


i 2023. Paletten, som de fleste KFUM-spejdere<br />

helt sikkert har stiftet bekendtskab med, bygger<br />

faktisk på WOSMs retningslinjer for programstof.<br />

Det er også WOSM, der står bag Panda-mærket,<br />

Miljømærket og Messengers of Peace-mærket og<br />

arbejdsprogrammet.<br />

Det er egentlig ikke særlig nyt, at Pia sidder i bestyrelsen<br />

for WOSM. Hun blev faktisk valgt ind for<br />

lidt over tre år siden til den forrige Verdenskonference<br />

i Baku. Dette er noget både Pia, KFUM-spejderne<br />

og Danmark kan være meget stolte over.<br />

I slutningen af august i <strong>2021</strong> blev der afholdt endnu<br />

en verdenskonference. Dog blev den, ligesom<br />

alt andet, afholdt online. I Danmark var vi dog så<br />

heldige, at vi ikke kun havde muligheden for at<br />

mødes med den resterende delegation og være<br />

fysisk til stede med hinanden. Vi kunne også være<br />

sammen med hele den svenske delegation.<br />

Således kunne det lade sig gøre at samle omkring<br />

40 spejdere til vores egen ”mini-konference”. Det<br />

var især givende for motivationen at kunne sidde<br />

blandt gode spejderkammerater og følge konferencen<br />

tæt. Man satte især stor pris på det, når<br />

man så, at mange af de andre landes delegationer<br />

måtte sidde alene hver for sig.<br />

Ungeinddragelse højt på dagsordenen<br />

Målet for især den danske delegation var naturligvis<br />

at få Pia genvalgt til en post i verdenskomiteen.<br />

Det var specielt intenst at følge udviklingen<br />

på konferencen, jo tættere man kom på valget. Vi<br />

brugte især mange kræfter på at kontakte spejderkammerater<br />

fra hele verden, for at advokere<br />

for Pia og for at verdenskomiteen havde brug<br />

for lige netop hende. Dette foregik sideløbende<br />

med at en masse vedtægter og resolutioner blev<br />

drøftet og ivrigt debatteret online med en masse<br />

andre spejdere fra hele verden. Et emne, der blev<br />

lagt særligt meget fokus på, var, hvordan vi kunne<br />

sikre en stabil ungeinddragelse af høj kvalitet i og<br />

omkring verdenskomiteen. Måske et rådgivningspanel<br />

kun bestående af unge? Alderskvoter i selve<br />

komiteen? Eller noget helt tredje? Det blev alt<br />

sammen debatteret til langt ud på natten.<br />

Selve konferencen var selvfølgelig ikke det samme,<br />

som man er vant til. Men vi forsøgte at genskabe<br />

mange af de samme rutiner, som man ofte<br />

har på de større internationale konferencer. Fx<br />

samledes den danske delegation i vores delegationslokale<br />

hver morgen for at drøfte dagens<br />

program og de opgaver, der skulle klares. Dette<br />

gjorde vi, selvom vi alligevel sad sammen meget<br />

af den resterende tid. Det var dog blandt andet<br />

med til at skabe en stemning af, at man alligevel<br />

var på en ”rigtig” konference.<br />

Selvom langt størstedelen af konferencen forgik<br />

online, var det alligevel en kæmpe oplevelse at<br />

være med til. Selve kampagnedelen for Pia var<br />

utrolig spændende og intens, og alle debatterne<br />

var virkelig lærerige og sjove. Men fornemmelsen<br />

af, at der i netop denne uge sad spejdere fra<br />

hele verden i, hvad der føltes som jordens største<br />

zoom-møde, og alle sammen ventede i spænding<br />

på at få valgt den nye verdenskomite, dette<br />

skabte virkelig en fornemmelse af, at vi er verdens<br />

største ungdomsorganisation. <br />

i Danmark<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

23


BAGNING PÅ BÅL<br />

AF SOFIE LINDGAARD NIELSEN<br />

Findes der noget bedre end at starte morgenen<br />

med at blive forkælet med nybagt brød eller<br />

trække en friskbagt chokoladekage ud af ovnen til<br />

eftermiddagskaffen? Det synes jeg ikke. Men indtil<br />

jeg stødte på reflektorovnen, troede jeg ikke det<br />

kunne ske på en telttur i skoven!<br />

En reflektorovn er lige til at pakke med i vandrerygsækken,<br />

hvis du vil imponere dine spejdere eller medledere med noget<br />

hjemmebag rundt om bålet! Der findes selvfølgelig forskellige<br />

slags, men den vi afprøvede, vejer ikke noget særligt og har<br />

plads til at sætte en pande fra det store trangiasæt ind i “ovnen”.<br />

Når man bager i reflektorovne, er det vigtigt at have et godt<br />

varmt bål i gang. Så sættes ovnens åbning ind mod bålets flammer,<br />

og så lader du ellers bålets varme gøre resten af magien.<br />

Alt efter hvor meget knald der er på bålet, kan det godt være<br />

nødvendigt at vende pande inde i ovnen.<br />

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan<br />

bage i en reflektorovn: Lasagne, æblekage, pizzasnegle, ja listen<br />

kunne nok fortsættes i lang tid. Den største begrænsning<br />

er størrelsen på panden.<br />

Verdens nemmeste brød på tur - passer lige<br />

i en trangia-pande.<br />

Reflektorovnen er købt på bushcraftbutikken.dk<br />

Se lignende ovne hos 55nord.dk<br />

24 ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Ingredienser<br />

En pose pakket hjemmefra med:<br />

300 g mel, 1 tsk sukker, lidt salt<br />

½ pakke tørgær<br />

Lidt neutral olie til at smøre panden<br />

2,5 dl lunkent vand<br />

Fremgangsmåde<br />

Gæren opløses i det lunkne vand. Når det er gjort, hældes det<br />

hele over i melblandingen - mens det stadig er i posen. Så kan<br />

du nemt ælte dejen uden at få fedtede fingre. Når du har fået<br />

æltet dejen godt og sikret dig at alle klumper er forsvundet,<br />

smøres trangia-panden med olie for at sikre at brødet kan slippe<br />

formen, når det er bagt.<br />

Nu hældes dejen over i panden. Du kan evt bruge letfugtede<br />

fingre til at presse dejen ud i hele panden. Den skal nu stå en<br />

halv times tid og hæve - imens kan du få stablet et godt bål på<br />

benene og stille reflektorovnen klar.<br />

Nu sættes brødet ind i ovnen, og hvis bålet er godt kørende,<br />

kan det godt bages på 20-25 min. Hvis du er utålmodig, kan du<br />

også vælge at “flippe” brødet undervejs i bagningen.<br />

i Danmark<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

25


Kickstart året sammen<br />

i ledergruppen<br />

AF ZENIA BILLE OG SOFIE LINDGAARD NIELSEN<br />

Når vi starter et nyt år ud, kan det være hyggeligt, at gruppeledelsen samler<br />

alle gruppens ledere til at få taget godt hul på det nye år i fællesskab. Her kommer<br />

tre opskrifter til en formidabel start på året i ledergruppen.<br />

26 ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Nytårskur, med alt der hører til<br />

Inviter dine medledere til nytårskur. Gør noget ud af at<br />

lave en fin invitation til dine medledere, præcis som du<br />

gør, når du sender en seddel om tur hjem med dine spejdere.<br />

En nytårskur er en middag med god mad og drikkevarer,<br />

hvor det sociale mellem lederne bliver boostet!<br />

Det kan være I mødes og forbereder maden i fællesskab,<br />

imens der planlægges lidt underholdning til aftenen. Det<br />

kan også være, I tænker lederne skal komme og bare<br />

nyde, så der er mad serveret ved ankomst. Hvis man har<br />

lyst, kan det også være sjovt at invitere ledernes partnere<br />

med, så man får et bredere indblik i hinandens liv, end<br />

bare hvem man er med uniformen på.<br />

Få timers fokus kan være drivkræftens kilde<br />

Saml hele gruppen til en fælles dag. Hav fokus på hinanden.<br />

Spørg spejderne:<br />

“Hvad er det sjoveste ved at være spejder?”<br />

“Hvad er det mest lærerige ved at være spejder?”<br />

“Hvad kan du blive bedre til ved at være spejder?”<br />

Byg lørdagen op om disse spørgsmål, så spejderne hygger<br />

sig og I hygger jer. Spis tidlig fælles aftensmad, og send da<br />

spejdere og forældre hjem i seng. Herefter har I ledere aftenen<br />

til at tage svarene fra de ærlige spejdere op og krydre<br />

det med enhedernes interesser og mål for det næste<br />

halve år. Herefter lægges planerne på tværs af enhederne<br />

sammen, så alle kan komme igennem det næste halve år<br />

uden stress.<br />

Lær af hinanden<br />

Saml lederne til en udviklingsdag eller -weekend. Her går<br />

det hele ud på at gøre hinanden bedre, og gøre klar til<br />

næste spejderår. Det er vigtigt at veksle mellem læring og<br />

leg, særligt når det er i lederstaben. I kan vælge et tema<br />

for weekenden og fx få en af korpsets udviklingskonsulenter<br />

ud og lave et oplæg for jer. Hvis I er samlet på tværs<br />

af enhederne, kan det være en god idé at gøre en indsats<br />

for at ryste lederne sammen for at styrke gruppens sammenhold<br />

gennem teambuilding. Ligesom ved nytårskuren,<br />

kan det være en fin måde at vise lederne, at gruppen<br />

værdsætter deres indsats, ved at sørge for noget lækker<br />

aftensmad efter en god og produktiv dag fyldt med grin,<br />

udvikling og fællesskab. ■<br />

Er I klar til start, energiske og<br />

kan bare ikke få nok?<br />

Så kombinér de forskellige<br />

opskrifter, brug to eller brug<br />

dem alle tre til at få det næste<br />

spejder-halvår skudt i gang på<br />

allerbedste vis!<br />

i Danmark<br />

ILDHU <strong>04</strong> <strong>2021</strong> Ledermagasin<br />

27


<strong>Ildhu</strong> trykkes på rest-papir fra andre udgivelser. Det betyder,<br />

at ikke alle blade er trykt i samme papirkvalitet og papiret kan<br />

være både mat og blankt. På den måde er KFUM-Spejderne<br />

med til at reducere et muligt papirspild.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!