30.11.2021 Views

Ildhu 04 2021

Tema: Kom med!

Tema: Kom med!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ILDHU 04 2021

LEDERMAGASIN

Tema:

Kom

med!

Kickstart

året sammen

med gruppen

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK


LEDER

KOM MED!

Mørket er over os, året lakker mod enden. En masse spejdermøder

og spejderlejre er endelig blevet afholdt og sammen har

vi skabt minder. Årets minder. Vi lukker snart ned og ser frem

mod et nyt år.

Vi håber for alle spejdergrupper, at I sammen kan få skabt en

god afslutning på året, der er gået sammen med jeres spejdere

og deres familier og at I sammen kan få skabt grundlag for et

godt nyt spejderår.

Til årets første møde kan I blive inspireret til et nytårsmøde på

side 6-7. Eller hvis lederne skal forkæles med en særlig start på

det nye år, så læs med på side 26-27.

Både i dette og måske i det kommende år, kan det være, at

mange af jer skal på spejderlejr og endda måske på telttur. Hvis

I i den anledning har lyst til at forsøge jer med at bage noget

lækkert brød eller kage, så skal I læse med på side 24-25.

Vi håber for alle grupper, at I kan få skabt en masse gode spejderoplevelser

for spejdere rundt om i landet - og ikke mindst få

hjælp af spejdernes forældre. I Ikast gruppe førte ledermangel

til forældreinddragelse. Læs mere om det på side 4-5.

Vi ønsker jer alle nogle gode sidste spejdermøder og byder jer

velkommen i det nye år.

De bedste ønsker til jer,

jeres Ildhu-redaktion

#04 DECEMBER 2021

Udgiver

KFUM-Spejderne i Danmark

Oplag: 6.150 eksemplarer. ISSN 1904-1950

Ansvarshavende redaktør

Lisette Lykke Andersen

Kommunikationskonsulent

Redaktion

Linea Blom-Bloch

Sofie Lindgaard Nielsen

Jeppe Madsen

Lukas Bozek Lundbye

Skribenter

Ikast gruppe

Sofie Lindgaard Nielsen

Agnete Rønne

Lukas Bozek Lundbye

Stine Kirk

Maiken Kuld

Carl Oehlenschläger

Zenia Bille

Grafisk design og layout

KFUM-Spejdernes Kommunikationsteam

Juliane Holmstrøm

Freelance: Anne-Marie Krogh

Forsidefoto

Pernille Bille Tvedt

Fotos og illustration

Ikast gruppe s. 4-5

Anne-Marie Krogh s. 6-7, 17-19

Pernille Bille Tvedt s. 8

Elsebet Kjems Gregersen s. 10-11

Johny Kristensen s. 12

Juliane Holmstrøm s. 13-16

Lystrup gruppe s. 19

Carl Oehlenschläger s.23

Kanodamerne s. 24-25

Christian Blom-Bloch s. 27

Tryk

proffset.dk

Ildhu trykkes på rest-papir fra andre udgivelser.

Det betyder, at ikke alle blade er trykt i samme

papirkvalitet og papiret kan være både mat og

blankt. På den måde er KFUM-Spejderne med til at

reducere et muligt papirspild.

Foto, artikler og andet indhold må citeres/gengives

når kildeangivelse »KFUM-Spejderne i Danmark –

Ildhu« er angivet sammen med nr. og årgang

Ris, ros og forslag til indhold

ildhu@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark

Wagnersvej 33 / 2450 København SV

Tlf.: 70 10 26 66 / info@kfumspejderne.dk

Yderligere oplysninger

www.kfumspejderne.dk/ildhu

Linea

Blom-Bloch

Sofie Lindgaard

Nielsen

Lukas Bozek

Lundbye

Jeppe

Madsen

Næste udgaver

Nr. 1/2022 medio marts

Nr. 2/2022 ultimo juni


INDHOLD

GYMNASIEELEV,

GLOBETROTTER

OG GRUPPELEDER 10

STOR FORSIKRINGS-

SUM VISTE SIG AT

VÆRE FOR LILLE 17

4 Ledermangel førte til succesfuld forældreinddragelse

6 Det gode nytårsmøde

8 Klar til en oplevelse for livet?

10 Den gode historie: Gymnasieelev, globetrotter og gruppeleder

12 Formandskabets klumme: Kom nu, kom med!

13 Oversigt: Forårets kurser 2022

17 Stor forsikringssum viste sig at være for lille

20 Opslagstavlen

22 Bag om det lilla mærke

24 Bagning på bål

26 Kickstart året sammen i gruppen

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

3


Ledermangel førte til

succesfuld forældreinddragelse

AF IKAST GRUPPE

Det er onsdag, og ulvemødet er i fuld gang i Ikast gruppe. Men det er ikke

kun spejdere og spejderledere, der er engageret. Foruden de godt 30 børn og

nogle spejderledere er der også tre forældre, og nej, de er der ikke for at se på,

tværtimod. Siden sommerferien har ulve-enheden i Ikast nemlig haft forældre til

at hjælpe til på de ugentlige møder.

Hos Ikast gruppe stod vi efter sommerferien med 32

ulvespejdere og kun fire ledere. Gennem foråret havde

vi forsøgt at finde yderligere leder-ressourcer til

enheden, men uden den store succes. Derfor valgte

vi at lave en forældrehjælper-ordning, hvor vi har fået

en række forældre til at komme og hjælpe til fire uger

i løbet af det næste halvår. Det betyder, at vi til hvert

møde har tre forældre, som kommer et kvarter før,

hvor de bliver sat ind i aftenens program, så de er klar

til at hjælpe, når børnene kommer.

4 ILDHU 04 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Om forældrehjælper-ordningen

• Forældrehjælperne hjælper

fire gange, gerne i træk.

• Bestyrelsen står for al kontakt

med forældrehjælperne.

• Forældrehjælperne kommer

15 minutter før mødet.

• Forældrehjælperne låner

et tørklæde og bliver budt

velkommen foran børnene

ved mødets start.

Udfordret af ledermangel

Ideen udsprang af, at vi også havde ledermangel

til bæverne og ulvenes sommerlejre,

og vi derfor valgte at få forældre til at

hjælpe, hvilket var en stor fornøjelse. Op til

sommerferien kontaktede bestyrelsen derfor

en række forældre og spurgte, om de ville

hjælpe til fire møder i det kommende halvår,

og opbakningen var overvældende. Samtlige

forældre synes om ideen, og de få som ikke

havde mulighed for at hjælpe til de ugentlige

møder pga. arbejde, tilbød at hjælpe til

lejre og lignende. Så efter sommerferien var

de klar og kom med en fed energi og motivation,

og allerede efter tre spejderaftener

spurgte den ene, om hun måtte fortsætte

med at være spejderleder, fordi hun syntes,

det var hyggeligt!

Forældrehjælper-ordningen har også ført til

andre gode ting. Først og fremmest en stor

anerkendelse og ros for ledernes indsats.

Derudover er der flere forældre, som har

sagt, at de gerne vil tilkaldes, hvis der opstår

ekstra behov en aften, og andre som har

skaffet huggeblokke, uld og lignende. Det, at

børnene på skift har en forælder med til spejder,

gør det også nemmere for forældrene at

snakke med barnet om spejder og se værdien

i spejderarbejdet.

Kom godt i gang

En anden fordel ved at have forældre med til

at hjælpe til møderne er, at vi fik mulighed for

at spørge ind til, hvad de tror er vigtigt for at

engagere forældrene. Her kommer deres råd:

• Gør opgaverne konkrete med mulighed

for udvidelse.

Det er overskueligt at skulle hjælpe fire gange

på et halvt år eller en weekend på en lejr,

hvorimod det kan være voldsomt at blive

spurgt, om man vil være spejderleder. Så

start i det små, ros forældrene og lad dem

vide, at der altid er mulighed for at blive spejderleder,

hvis de får lyst.

• Skab et inkluderende fællesskab.

• Husk, at et stærkt lederfællesskab kan

virke lukket udefra. Byd forældrene

velkommen foran børnene, og lad dem

låne et tørklæde.

• Tænk over, hvordan I tager imod børn

og forældre.

• Det betyder meget, om lederne står i en

klump og har gang i en intern joke, eller

om lederne er fokuseret på børnene og

leger med.

Vær synlig

Mange spejdergrupper oplever, at det er

svært at få forældrene ind til spejderhytten,

og at de blot sætter børnene af ved vejen.

Hvis det er tilfældet, kan det være en god

idé at gå ud til vejen og tage imod børnene,

da det kan åbne op for mere dialog og bedre

forældrekontakt.

Husk, at forældrene er vant til at skulle hjælpe:

Mange forældre er vant til at skulle hjælpe

med at køre børn til fodboldkampe, stå i

kiosk i svømmehallen eller lignende.

i Danmark

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

5


Det gode

nytårsmøde

AF SOFIE LINDGAARD NIELSEN

6 ILDHU 04 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE


I denne artikel kan du blive inspireret af fem gruppers måde at bruge det

første møde i det nye år på. Der er alt fra stille hygge, til noget med knald på

og helt over til noget, der er vådt. Lad dig inspirere, og se om din enhed skal

til at starte en ny tradition op for årets første møde.

Brænd julen væk

I Harlev-Framlev gruppe starter ulvene året ud med et

møde med knald på! Ulvene inviteres til “Brænd julen

væk”- møde. Her er høj fysisk aktivitet i højsædet, samtidig

med at det krydres med et stort bål bestående af

ledernes juletræer sammen med de allersidste pebernødder.

Juniorspejderne har “spil dine julegaver væk”

på årets første møde.

Nytårstaffel for bævere

I Bjergby-Mygdal gruppe starter bæverne ud med at

mødes omkring bålet og sammen få gang i ilden. For at

fejre indgangen holder de nytårstaffel ligesom hos dronningen.

Efter bålet er kommet i gang, laver spejderne

i fællesskab noget lækkert over bålet, som spises som

afslutning, alt imens man ønsker hinanden godt nytår.

Lanterneoptog

I Høruphav gruppe samles hele gruppen til årets to

første møder. Årets første møde bruges på at lave lanterner

med små lyskæder. Til nytårskuren, som er årets

andet møde, startes der så ud med lanterneoptog rundt

i byen, inden spejderne vender tilbage til hytten til suppe

at varme sig på, inden aftenen rundes af af sognets

ungdomspræst.

Julen varer lige til påske

I Ikast gruppe starter gruppens juniorer ud med at fortsætte

med julehyggen - vi ved jo alle sammen, at julen

varer lige til påske! Derfor starter de det nye spejderår

op stille og roligt med spil og juleknas. Juniorspejderne

tager deres yndlingsspil med og tømmer hjemmet for

rester af konfekt, julesmåkager og andet godt fra ferien,

så spejdermødet kan emme af hygge.

Årets bad

I Rakkeby gruppe starter det nye år med, at hele gruppen

tager i svømmehallen til årets bad! Alle gruppens

spejdere, deres familier og venner inviteres med til en

aften i svømmehallen. Tina Bolet, som er leder i gruppen

beskriver: “Det er en gammel tradition i vores gruppe,

og så er det en god og hyggelig måde at starte spejderåret

på”.

i Danmark

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

7


Klar til en oplevelse

for livet?

AF AGNETE RØNNE

Spejdernes lejr 2022

Hvornår: 23. – 31. juli 2022

Hvor: Hedeland Naturpark i samarbejde

med Høje-Taastrup, Greve og Roskilde

Kommune

Hvem: Den primære aldersgruppe for

deltagere er 10-17 år, men lejren er åben

for alle! Du kan også blive frivillig ;)

Hvor tilmelder jeg mig? Få link til tilmeldingen

og læs mere på spejderneslejr.dk.

Om mindre end 250 dage bliver Nordens største

spejderlejr skudt i gang, når vi slår teltene op

på Spejdernes Lejr 2022. Op mod 40.000 danske

og internationale spejdere samles på ét sted,

nemlig i Hedeland Naturpark på Sjælland.

Programmet er proppet med spændende

aktiviteter, kæmpestore lejrbål, nye venner og

spejderfællesskab.

8 ILDHU 04 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Temaet for Spejdernes Lejr 2022 er FÆLLES OM FREM-

TIDEN. Vi som spejdere tager ansvar for vores klode,

menneskene på den og vores fælles fremtid. Derudover

samarbejder spejdere både på tværs af aldersgrupper,

spejderkorps og lande. Som spejdere er vi et fællesskab,

som løfter hinanden og løser udfordringer, som måtte

opstå. Temaet skaber rammerne for arbejdet både før,

under og efter lejren.

I din egen gruppe kan I tale om, hvordan I sammen kan

støtte op om temaet. Det kunne være med aktiviteter,

som I synes styrker vores fælles fremtid. Det kan være

alt fra aktiviteter om medborgerskab, at støtte det lokale

omkring gruppen, samle skrald og lave kunst af det eller

noget helt andet. Kun kreativiteten sætter grænser!

En midlertidig spejderby

Spejdernes Lejr 2022 finder sted i Hedeland Naturpark på

grænsen mellem Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommune.

Naturparken er et naturskønt område med bakker,

søer, marker og fantastiske omgivelser for nordens største

spejderlejr. Det er oplagte omgivelser for aktiviteter

både til lands og til vands – og det skal udnyttes.

I en uge forvandler vi det grønne kuperede terræn til en

midlertidig spejderby med alt fra butikker og caféer til

hospital, brandvæsen og religiøse bygninger.

Du kommer til at bo i en af fire underlejre. Tre af underlejrene

bliver opkaldt efter værtskommunerne, altså

Høje-Taastrup, Greve og Roskilde, og den sidste underlejr,

Hedeland, bliver frivillig-område. Hver underlejr har

kvarterer, som er opkaldt efter noget, der er karakteristisk

ved værtskommunerne. For eksempel skal kvartererne

i Underlejr Roskilde hedde Domkirken, Vikingeskibet

og Musikken. Underlejrene vil have et samlet

spejdertorv med supermarked, caféer, spejderbutikker,

mødesteder og meget mere.

Derudover vil der være en stor scene, hvor der kommer

til at blive afholdt kæmpestore lejrbål for de cirka

40.000 spejdere, som er med på Spejdernes Lejr 2022.

Du kan godt glæde dig!

Deltagerpris

Prisen for at deltage på Spejdernes Lejr 2022 er 2.250

kroner. Prisen er fastlagt, så spejderne kan opleve de

fedeste aktiviteter, transporten til og fra lejren, vildt lejrbål

samt mad på raftebordet. Prisen er bæredygtig og

ansvarlig, for at lejren kan løbe rundt. Du kan se, hvad

pengene går til i diagrammet øverst til højre.

For at anerkende de frivillige, som arbejder før, under eller

efter lejren bliver prisen 1.575 kroner for dem.

Bliv frivillig!

Vil du være med til at skabe en fantastisk lejr for 40.000

spejdere fra hele verden? Så meld dig som frivillig til

Spejdernes Lejr 2022. Bag lejren står nemlig en stor

frivillig lejrorganisation, som du kan være med i. Vi har

altid brug for flere, og vi har sikkert noget, du synes er

spændende.

I lejrorganisationen er vi en blandet flok: Nogle har været

spejdere i mange år; andre har aldrig været det før.

Nogle har planlagt store lejre før; andre er nybegyndere.

Det vigtigste er vores fælles mål om at give børn og unge

en fantastisk spejderoplevelse, som bygger på spejdernes

mission om at gøre børn og unge beredt til livet gennem

fællesskab, friluftsliv og udfordringer. Vi tror på, vi

lykkes, fordi vi er et stærkt fællesskab.

Vi er allerede i gang – og du er velkommen. På spejderneslejr.dk

kan du læse mere om de fem forskellige områder

og skrive dig op som frivillig i det område, du gerne

vil beskæftige dig med. Derefter vil du blive kontaktet

af et fantastisk team, som sørger for, at du kommer lige

derhen du gerne vil.

Fun facts

Et gammelt damplokomotiv med gods- og

personvogne kommer til at køre igennem

lejren. Og du kan hoppe på!

Fra toppen af ”skibakken” kan man se hele

lejren, hvis man drejer rundt om sig selv.

Det er første gang, det bliver muligt at se

hele lejren uden at flyve over eller se dronebilleder!

i Danmark

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

9


DEN GODE HISTORIE

Gymnasieelev,

globetrotter og

gruppeleder

AF LUKAS BOZEK LUNDBYE

Sigurd Seindal Krabbe er lidt af et

særsyn blandt de ca. 430 gruppeledere

hos KFUM-Spejderne i Danmark. Han

er nemlig 19 år gammel, og dermed en

af de absolutte yngste gruppeledere i

korpset.

Da den afgående gruppeleder i Hedensted gruppe mellem

Vejle og Horsens, for nogle år siden så ud på ledergruppen,

var der ikke nogen, der stod på spring for at afløse ham.

Så løsningen blev en opdeling af gruppelederens ansvarsområder,

og Sigurd Seindal Krabbe påtog sig opgaven som

gruppesekretær med ansvar for bestyrelsesarbejdet.

Sigurd beskriver sig selv som spejder med stort S, og har

været at finde i den grønne uniform i mere end et årti. Han

er desuden også aktiv på korpsniveau i Styregruppen for Internationale

Aktiviteter (SIA).

Som tiden gik, gik det op for Sigurd, at han godt kunne

tænke sig den fulde gruppelederpost og få mulighed for at

sætte en retning for gruppen. De overvejelser, han gjorde

10 ILDHU 04 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


DEN GODE HISTORIE

“Så kan de se: 'Okay, de mener

det faktisk, når de siger, at de

uddanner fremtidens ledere'. De

kan jo ikke se, at der sidder en

rigtig stærk ledergruppe lige nedenunder,

som har min ryg.”

sig, drejede sig hovedsageligt om tid: “Jeg mangler ikke ligefrem

ting at se til”, griner Sigurd, og refererer til sine poster

som både næstformand for elevrådet og talsperson for

miljørådet på sit gymnasium samt spejder både lokalt og på

korpsniveau.

“Men jeg vil jo gerne spejderarbejdet. Også det lokale, som

jeg ikke får i SIA. Arbejdet i SIA kan godt virke lidt fjernt fra de

spejdere, som det berører. Her kan det være fedt at komme

helt tæt på og mærke, at ens arbejde har en direkte, positiv

effekt på spejderne”.

Og med et farvel til ugentlige tropmøder som enhedsleder,

gik tidsligningen endelig op, og de ca. 90 medlemmer i Hedensted

gruppe kunne nu kalde Sigurd for gruppeleder.

Motivation af lederne vigtigt

“Nu har jeg svært ved at sige, om mine mål skyldes min alder.

Men jeg har et mål om at skabe et bedre sammenhold blandt

lederne, så de også kan tage på ture. Målet kan selvfølgelig

godt skyldes, at jeg selv stadig tager på ture og lader op af

det. Derfor mener jeg, de andre ledere også skal opleve den

glæde”, svarer Sigurd på spørgsmålet om, hvordan man kan

mærke på gruppen, at han som ung sidder for bordenden.

Han vil gerne fokusere på det, som motiverer hans ledere til

at troppe op uge efter uge.

Men han mener også, det kan have andre fordele, at han

som under 20-årig er gruppeleder: “I forhold til at “brande”

gruppen, så giver det rigtig meget, at man har sat en af de

unge op til at være gruppeleder, især i lokalsamfundene,” siger

Sigurd og fortsætter: “Så kan de se: 'Okay, de mener det

faktisk, når de siger, at de uddanner fremtidens ledere'. De

kan jo ikke se, at der sidder en rigtig stærk ledergruppe lige

nedenunder, som har min ryg".

Internationalt udsyn

Rundt om halsen bærer Sigurd det rød-hvide internationale

tørklæde. Han er nemlig ikke bare engageret lokalt, men har

også fokus på det internationale aspekt i spejderarbejdet.

Han fortæller, at et år på udveksling i Brasilien for to år siden

vækkede interessen for det internationale aspekt. Han

tvivlede ikke det mindste på, at han nok skulle finde en lokal

spejdergruppe, nu spejderne er verdens største ungdomsorganisation.

Året i Brasilien kastede derfor både en lang række

spejderlejre af sig, samt utallige nye spejderkammerater:

“Da jeg kom hjem, gav det internationale frivillige arbejde så

mange muligheder, at jeg ikke bare kunne slippe det igen.

Det gjaldt ikke bare inden for spejderverdenen, men helt generelt”.

Ikke lang tid efter hjemkomsten tilbage på dansk grund,

tikkede der en ansøgning ind fra Sigurd hos Future Leaders,

som er KFUM-Spejdernes samarbejde med det tunesiske

spejderkorps.

Den ansøgning vakte begejstring, og før Sigurd vidste af det,

var den også videresendt til SIA, Styregruppen for Internationale

Aktiviteter, som også ville have ham med ombord.

Fremtidens gruppeledere

Sigurd mener ikke, man skal dømme nogen ude på baggrund

af deres alder. Han peger selv på, at rollerne som tropleder

og gruppesekretær har forberedt ham på hans nuværende

rolle. Han opfordrer andre gruppeledere til at give de unge

mere ansvar ude i grupperne, som kan forberede dem på det

tunge hverv senere: “Selvom man får mulighed for at komme

på kursus, og man er afsted og lærer en masse, så er det

ikke altid, man får mulighed for at bruge det hjemme i grupperne”,

påpeger han.

Selv er han ikke i tvivl: “Der skal nok være andre derude,

som har kompetencerne. Det er jeg ikke i tvivl om”, afslutter

Sigurd med et smil.

i Danmark

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

11


FORMANDSKABETS KLUMME

Kom nu, kom med!

AF STINE KIRK

Hold nu op, hvor har der været mange forandringer

det seneste år i samfundet som helhed,

men også hos KFUM-Spejderne i Danmark. Vi

har alle måtte tænke spejdermetoden på en

helt ny måde i skyggen af corona, og måske

især punktet om livet i naturen har fået helt nyt

liv den senere tid. Mange børn og unge har fået

øjnene op for vores spejderværdier og søger at

komme med i fællesskabet.

Måske er det netop fordi, fællesskabet har haft

trange kår de sidste mange måneder, hvor

både forsamlingsforbud og -loft har hersket,

at vi nu oplever fremgang og medlemsvækst

i mange grupper. Det er dejligt, at vi kan give

flere børn og unge mulighed for at blive en del

af fællesskabet.

Jeg skulle for nylig fortælle om, hvorfor det er,

at det der spejder stadig virker, og hvorfor vores

fællesskab tiltaler børnene og de unge. En

stor del af det, handler i al sin enkelthed om,

at den måde vi bedriver spejderliv på - altså

spejdermetoden - stadig er relevant og motiverende.

Især det at vi bedriver learning by

doing, men også at børn leder børn. Vi giver

børnene lige præcis det ansvar, de kan holde

til - og måske lidt mere - for at de kan lære af

det. De voksne sørger for de gode rammer, og

så fylder spejderne dem selv ud.

Spejdermetoden er også en stor grund til, at vi

kan samles 40.000 spejdere næste år i Hedeland

til Spejdernes Lejr uden at forvente kaos

og et rod uden lige bagefter på pladsen. Det

bliver en kæmpe oplevelse, og i hovedbestyrelsen

glæder vi os til at se alle næste sommer!

Inden vi når så langt, skal vi dog have sørget

for de gode rammer til spejderne, og der er

stadig mange muligheder for at være med til

planlægningen indenfor lige præcis det område,

man interesserer sig mest for. Kig på lejrens

hjemmeside og kom med!

Til sidst vil jeg på hovedbestyrelsens vegne

gerne takke jer alle for en kæmpe indsats i det

forgangne år. Heldigvis har vi også kunne samles

til Landstræf 2021, hvor vi sammen kunne

fejre den nye udgivelse af Spejderliv samt vores

fællesskab med hinanden. Vi kigger nu ind

i en mørkere, men hyggelig tid, hvor julens glade

budskab vil fylde os, og vi kan pleje de mange

fællesskaber, vi ellers er med i. De nære, de

fjerne og dem lige midt imellem.

Det vigtigste er ikke at lade nogen alene tilbage

- kom nu, kom med!

Stine Kirk Jensen og Tobias Simonsen

har været henholdsvis formand og

næstformand siden Landsmødet

2020. De skriver på skift formandskabets

klumme.

12 ILDHU 04 2021 Ledermagasin


Forårs

KURSER

2022

#tagpåkursus

Julen falder tidligt i år, da vi allerede nu kan præsentere de spændende

kurser der skal foregå i påsken/foråret 2022. Mange af kursusstabene

har været klar til at afvikle deres kursus siden 2020.

Du kan derfor forvente nogle af de mest velovervejede, velplanlagte

og spejderilds-drevne kurser, der længe har været afholdt.


Roland

Roland 1

10. april - 17. april

Port Arthur Spejdercenter, Fyn

9. april - 16. april

Houens Odde Spejdercenter, Sydøstjylland

Roland 1 er en spejderoplevelse uden for gruppens

vante rammer. Du kommer i en patrulje med nye spejdervenner,

hvori I sammen skal bygge lejrplads, lave

mad over bål og generelt få finpudset (eller grovpudset)

jeres evner indenfor friluftsliv.

Aldersgruppe: 13 - 15 år

Roland 1 for voksne

26. maj - 29. maj

Flamsted Centret, Nordjylland

Roland 1 for voksne er et kursus, der henvender sig

til flere forskellige voksne spejdere. Fra dem, der

lige er begyndt med spejder og gerne vil tilegne sig

spejderfærdigheder for bedre at kunne hjælpe egne

spejdere, til dem der har været spejder i mange år,

men aldrig selv har været afsted på ungdomskursus

og derfor gerne selv vil opleve “Roland-ånden”.

Aldersgruppe: 18+ år

Roland 2

10. april - 17. april

Brommecentret, Vestsjælland

Roland 2 er overvejende et indendørs kursus, der

sætter fokus på dig som værende én, der går forrest.

Du vil få værktøjer til at omsætte idéer til konkrete

aktiviteter, og til at få videreformidlet idéerne til din

patrulje.

Aldersgruppe: 14 - 16 år

#tagpåkursus

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK KURSUSOVERSIGT FORÅR 2022


Diamant

Gilwell 55

9. april - 16. april

Thorup Hede Spejdercenter, Nordjylland

På Diamant kan du forvente det uforventelige.

Kurset foregår udendørs, og du kommer til at

udforske dine egne grænser. Derfor kommer det

også til at kræve mere af dig, både fysisk og psykisk,

end du tidligere har været vant til. Du bliver klogere

på, hvordan du selv og dine medmennesker

reagerer i pressede situationer og får værktøjer til at

håndtere dette.

Aldersgruppe: 15 - 17 år

ULK

Del 1 – 12. - 15. maj (St. Bededagsferien)

Del 2 – 25. - 29. maj (Kr. Himmelfartsferien)

Del 3 – 4. - 6. november

Houens Odde Spejdercenter, Sydøstjylland

Gilwell er et uddannelsesforløb for erfarne ledere,

som har lyst til at sætte fokus på personlig udvikling

og det at være leder i sit eget liv. Med

udgangspunkt i ny viden, refleksion og øget

selvforståelse danner Gilwell rammerne for, at du

kan skabe positive forandringer i både dit liv og dit

spejderliv. Det er en forudsætning for forløbet, at

du som deltager er villig og i stand til at flytte dig

selv som spejder og som menneske.

Aldersgruppe: 18+ år

ULK 67

9. april - 16. april

Houens Odde Spejdercenter, Sydøstjylland

På UngdomsLederKursus oplever du, hvor

inspirerende spejderarbejdet kan være. Niveauet er

højt og tempoet er hæsblæsende, når du bliver sat

ind i topprofessionelle teknikker til dit spejderliv.

ULK er primært et teoretisk kursus, men du får også

mulighed for at prøve teknikkerne i praksis.

Aldersgruppe: 17 - 21 år

Tilmeld dig et kursus på:

kfumspejderne.dk/uddannelsestilbud

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK KURSUSOVERSIGT FORÅR 2022

Fotos / Johny Kristensen


Del dit spejderliv med @kfumspejderne og #tagpåkursus


Stor forsikringssum

viste sig at være

for lille

AF MAIKEN KULD

Man kan samle meget spejdergrej sammen gennem årene. Det

måtte Lystrup gruppe sande, da de mistede deres hytte og alt grej

i en påsat brand - og ikke var forsikret i tilstrækkelig grad. Læs her,

hvordan I sikrer, at jeres forsikringssum er den rette.

I sommeren 2020 stod Lystrup gruppe og skulle afsted på sommerlejr.

Et par uger forinden var den ene halvdel af deres hytte

brændt ned til grunden, efter nogen havde sat ild til den. Det

skulle dog ikke ødelægge hverken den gode stemning eller

sommerlejren, og heldigvis havde gruppen reddet nogle ting fra

loftet, som de flyttede til den anden, og tilbageværende, halvdel

af hytten.

Det høje humør faldt dog brat, da det helt utænkelige skete - nogen

havde igen sat ild til hytten, og denne gang brændte den

helt ned til grunden. Gruppen havde allerede fat i deres forsikringsselskab

efter den første brand, og tog fat i dem igen. Det

var her, at de fandt ud af, at de var massivt underforsikrede, fortæller

Line Gadegaard, der er kasserer og familiespejderleder i

Lystrup gruppe.

Forsikringssummen lød på 600.000 kroner, og det lyder måske

af meget. Det var også det, gruppebestyrelsen i Lystrup tænkte.

Det var indtil, at de begyndte at tælle sammen, hvilke ting

de havde haft i hytten. Noget, der ikke er særligt let, skulle Line

hilse at sige. Med et kæmpe loftrum og en del år til at samle sammen,

så ender man med en stor bunke spejdergrej. De havde

heriblandt en masse telte, en del nyt klatreudstyr, køkkenting

og meget mere. Da listen var lavet, var det endelige beløb på en

million kroner i værdi.

Husk, at opdatere jeres forsikring

Hvorfor havde gruppen så ikke en forsikringssum, der dækkede

det? “Forsikringen er tegnet før min tid, og den har sikkert passet

på det tidspunkt, men der er kommet flere ting til. Hvis man

har pladsen, så samler man som regel ting sammen”, forklarer

Line og fortsætter: “Der er tit skiftende personer i en frivillig organisation

som vores, så hvem står med forsikringen? Hvornår

blev den sidst opdateret?”

Derfor råder Line til, at hvis man ikke lige ved, hvornår man sidst

kiggede på sin forsikringspolice og summen, man er dækket for,

“så skal man helt klart sætte sig ned og gøre det og aftale, hvor

tit man gør det.” Det er især en god idé, hvis man har været ude

og skaffe sig nye materialer, siger Line, som er glad for, at de ikke

nåede at købe nye telte for de fondsmidler, de havde fået tildelt.

Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at hvis man øger sin

forsikringssum, så øger man også policen. Derfor skal man også

lige tænke over, hvilke ting man vil forsikre - så har man hvert

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

17


fald haft snakken, hvis uheldet er ude, påpeger Line. Hun håber,

at deres ærgerlige situation kan hjælpe med at sætte fokus på,

om man er forsikret ordentligt. “Man bliver nødt til at forestille

sig det værste, der kan ske, så man kan være forberedt.”

Efterfølgende har gruppen selv valgt ikke at øge deres forsikringssum.

Det kommer blandt andet af, at de jo nu har købt

alting fra nyt, og derfor kender den præcise værdi, som ikke er

nået op på 600.000 kroner endnu. Det er heller ikke alle deres

materialer, de har valgt at erstatte. “Man går jo ikke lige ud og

køber 30 grydesæt igen” griner Line, og fortsætter “desuden har

vi heller ikke pladsen i vores nye midlertidige hytte. Men beløbet

skal helt sikkert sættes op, hvis vi på et tidspunkt kommer i

nærheden af grænsen, så vi kan undgå at stå i samme situation

igen.”

Intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget

Selvom gruppen helst ville have været branden foruden, så

bragte den alligevel noget positivt med sig. Line forklarer, at

“det var lidt held i uheld, at branden skete under corona, da man

jo ikke måtte være indenfor. Det har lært os, at vi kan lave en helt

masse udenfor, selvom det er mørkt og koldt.”

Derudover oplevede gruppen også en stor opbakning fra folk og

spejdergrupper omkring dem. De blev blandt andet tilbudt telte,

og skulle bare sige til hvis der ellers var noget, de manglede

til sommerlejren. Kommunen fik også hurtigt omplaceret dem

til nogle gamle barakker, som ellers skulle rives ned. Håbet er, at

Lystrup-gruppens nye hytte står klar i foråret 2023.

Bliv forsikret gennem Topdanmark

Hvis jeres gruppe vil undgå at stå i samme situation som Lystrup-gruppen,

så start med at finde ud af, om I er forsikret og

hvordan. KFUM-Spejderne har et samarbejde med forsikringsselskabet

Topdanmark, hvor I som spejdergruppe kan få en forsikring,

der er skræddersyet til jer og spejderlivet. Lystrup-gruppen

var selv forsikret gennem dette samarbejde, og på trods af

den ærgerlige situation har de kun gode ting at sige om det: “Vi

skiftede over til dem i 2019, efter korpset meldte ud, at man havde

dette samarbejde. Det sparede os for en del penge, og under

hele forløbet, har de kun været hurtige og venlige, og de tilbød

endda, at vi kunne få pengene udbetalt akut, hvis nødvendigt. Vi

er ikke utilfredse med dem overhovedet” siger Line.

Disse forsikringer skal gruppen have

Hvis I ligesom Lystrup-gruppen lejer jeres

hytte af kommunen, skal I sørge for at have

en forsikring på jeres inventar, altså hvidevarer,

møbler og selvfølgelig alt jeres grej. Har I

derimod jeres egen hytte, så skal I også sørge

for at have en bygningsforsikring oveni, så I er

sikret i tilfælde af brand, storm og lignende.

Begge disse forsikringer kan I få gennem Topdanmark.

Deres løsøreforsikring dækker også

fx shelters og bålhytter i tilfælde af hærværk,

storm og brand. Vælger i Topdanmark, så får

I desuden flere forskellige fordele, såsom 0 kr

i selvrisiko, samt cyber- og netbankforsikring.

Og har jeres gruppe fx en trailer, båd, bil eller

lignende, så tilbyder de også forsikringstilbud

på disse – dermed er I sikret hele vejen rundt,

så I kan bruge jeres tid og kræfter på det, I

virkelig vil.

Læs mere om forsikring gennem Top Danmark

på topdanmark.dk/erhverv/kfum-spejderne

18 ILDHU 04 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE


KFUM-Spejderne har et samarbejde

med forsikringsselskabet Topdanmark,

hvor I som spejdergruppe kan få en

forsikring, der er skræddersyet til jer

og spejderlivet.

i Danmark

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

19


OPSLAGSTAVLEN

HEJ SPEJDER!

Du sidder nu med sidste nummer af Ildhu for i

år. Redaktionen har glædet sig til, at du skulle

læse med på de artikler, som vi har forberedt til

jer! Vi håber, I bliver klogere på en række områder,

og får ny inspiration til spejderarbejdet.

Som altid er ønsker og gode idéer altid velkomne

i vores indbakke. Hvad drømmer du om, at

Ildhu skriver om?

KFUM-Spejderne har rundet

de 111 år som korps!

Den 28. september kunne vi fejre

111 år med godt spejderarbejde,

livet i naturen, ny læring,

åndelighed og fordybelse og

fantastiske venskaber.

Det blev markeret med disse

111 tændte lys.

Skriv endelig til os på ildhu@kfumspejderne.dk

Vidste du, at 11 ud af de bare 12

mennesker, der nogensinde har

gået på månen, har været spejdere?

Neil Armstrong, den første

mand på månen, havde et af

de lilla verdensspejder-mærker

med på turen til månen på Apollo

11-missionen i 1969.

Slotsgruppen: I dag arbejdede bæverne med bæverloven

#slotsgruppen #kfumspejderne #voresbidrag #frederiksberg

#spejder #beaverscout #scout #samarbejde

Kilde: NASA.gov og scout.org

Lystrupgruppe: Efter en formiddag på vandet i kajak er

vi taget på jagt efter mikroplast i skoven

#houensoddespejdercenter #voresbidrag

20


Temaet for Spejdernes Lejr 2021 er

Fælles om fremtiden.

Hvad for nogle tanker sætter

dette tema i gang hos jer?

SL2022

Lejrsang fra

Spejdernes Lejr 2017

(Omkvæd)

Kom nu, kom med. Vi sætter spor og vi gør det sammen

Kom nu, kom afsted. Kursen finder vi hen ad vejen

Kom nu, kom med. Vi sætter spor og vi gør det sammen

Kom nu, kom afsted, og tag din makker med

Tekst: Anne Krarup, Jens Knagh Trojahn, Klaus Junget,

Mikkel Schultz & Niels Christian Simmelsgaard.

Del jeres spejderliv

Tag @kfumspejderne på Instagram, og

brug #voresbiddrag. Så er det måske

jer, som bliver delt på KFUM-Spejdernes

profil eller kommer med i bladet!

21


Kom med bag

det lilla mærke

AF CARL OEHLENSCHLÄGER

Vi ved allesammen, at det lille, lilla mærke på højre bryst, er mærket for

verdensspejderbevægelsen. Men hvad svarer du, når dine spejdere spørger om, hvad

den der bevægelse egentligt er for noget? Bliv klogere ved at få et indblik i dagene

omkring sidste verdenskonference, hvor skribenten var med.

I den lokale gruppe sidder der ofte en gruppeleder

med en gruppebestyrelse omkring sig. De er bindeledet

mellem gruppen og distriktet, de varetager

gruppens interesser og sørger for at gruppens

interne struktur hænger sammen. Det kan de gøre

ved at stable arrangementer på benene eller ved

fx at støtte lederflokken til at lægge det gode halvårsprogram.

Det samme gælder i distriktet. Her er de konkrete

løsninger en smule anderledes, men kerneopgaven

er stort set den samme. De er bindeleddet

mellem de lokale grupper i distriktet og korpset.

De sørger også for, at spejderne i distriktet får den

støtte, de skal bruge. Som korps har vi en hovedbestyrelse,

også kendt som HB. Deres opgaver er

også - i princippet - de samme som for en gruppebestyrelse

og distriktsledelse. Det er bare nogle

lidt andre metoder og formater, de arbejder med.

KFUM-Spejder i den 12 mands store bestyrelse

Nu kommer vi til det lilla mærke. Det lille mærke

viser, at vi som KFUM-Spejdere er en del af Verdensspejderbevægelsen,

i daglig tale kendt som

WOSM – World Organisation of the Scout Movement.

WOSM har naturligvis også en bestyrelse.

Der sidder KFUM-spejder, Pia Melin Graasbøll fra

Virum-Sorgenfri gruppe. Hun er altså en af de 12

spejdere, der er blevet valgt til at sætte retningen

og varetage interesser for over 50 millioner spejdere

verden over.

Opgaverne spænder over alt fra at arbejde med en

ny vision og strategi for alle medlemmer af WOSM,

til at lave en standardiseret form for samværsregler,

som kommer til at gælde for alle spejdere,

der bærer det lilla mærke på uniformen. Det er

også her, man arbejder med de kommende store

lejre og events, fx Verdensjamboreen i Sydkorea

22 ILDHU 04 2021 Ledermagasin

KFUM-SPEJDERNE


i 2023. Paletten, som de fleste KFUM-spejdere

helt sikkert har stiftet bekendtskab med, bygger

faktisk på WOSMs retningslinjer for programstof.

Det er også WOSM, der står bag Panda-mærket,

Miljømærket og Messengers of Peace-mærket og

arbejdsprogrammet.

Det er egentlig ikke særlig nyt, at Pia sidder i bestyrelsen

for WOSM. Hun blev faktisk valgt ind for

lidt over tre år siden til den forrige Verdenskonference

i Baku. Dette er noget både Pia, KFUM-spejderne

og Danmark kan være meget stolte over.

I slutningen af august i 2021 blev der afholdt endnu

en verdenskonference. Dog blev den, ligesom

alt andet, afholdt online. I Danmark var vi dog så

heldige, at vi ikke kun havde muligheden for at

mødes med den resterende delegation og være

fysisk til stede med hinanden. Vi kunne også være

sammen med hele den svenske delegation.

Således kunne det lade sig gøre at samle omkring

40 spejdere til vores egen ”mini-konference”. Det

var især givende for motivationen at kunne sidde

blandt gode spejderkammerater og følge konferencen

tæt. Man satte især stor pris på det, når

man så, at mange af de andre landes delegationer

måtte sidde alene hver for sig.

Ungeinddragelse højt på dagsordenen

Målet for især den danske delegation var naturligvis

at få Pia genvalgt til en post i verdenskomiteen.

Det var specielt intenst at følge udviklingen

på konferencen, jo tættere man kom på valget. Vi

brugte især mange kræfter på at kontakte spejderkammerater

fra hele verden, for at advokere

for Pia og for at verdenskomiteen havde brug

for lige netop hende. Dette foregik sideløbende

med at en masse vedtægter og resolutioner blev

drøftet og ivrigt debatteret online med en masse

andre spejdere fra hele verden. Et emne, der blev

lagt særligt meget fokus på, var, hvordan vi kunne

sikre en stabil ungeinddragelse af høj kvalitet i og

omkring verdenskomiteen. Måske et rådgivningspanel

kun bestående af unge? Alderskvoter i selve

komiteen? Eller noget helt tredje? Det blev alt

sammen debatteret til langt ud på natten.

Selve konferencen var selvfølgelig ikke det samme,

som man er vant til. Men vi forsøgte at genskabe

mange af de samme rutiner, som man ofte

har på de større internationale konferencer. Fx

samledes den danske delegation i vores delegationslokale

hver morgen for at drøfte dagens

program og de opgaver, der skulle klares. Dette

gjorde vi, selvom vi alligevel sad sammen meget

af den resterende tid. Det var dog blandt andet

med til at skabe en stemning af, at man alligevel

var på en ”rigtig” konference.

Selvom langt størstedelen af konferencen forgik

online, var det alligevel en kæmpe oplevelse at

være med til. Selve kampagnedelen for Pia var

utrolig spændende og intens, og alle debatterne

var virkelig lærerige og sjove. Men fornemmelsen

af, at der i netop denne uge sad spejdere fra

hele verden i, hvad der føltes som jordens største

zoom-møde, og alle sammen ventede i spænding

på at få valgt den nye verdenskomite, dette

skabte virkelig en fornemmelse af, at vi er verdens

største ungdomsorganisation.

i Danmark

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

23


BAGNING PÅ BÅL

AF SOFIE LINDGAARD NIELSEN

Findes der noget bedre end at starte morgenen

med at blive forkælet med nybagt brød eller

trække en friskbagt chokoladekage ud af ovnen til

eftermiddagskaffen? Det synes jeg ikke. Men indtil

jeg stødte på reflektorovnen, troede jeg ikke det

kunne ske på en telttur i skoven!

En reflektorovn er lige til at pakke med i vandrerygsækken,

hvis du vil imponere dine spejdere eller medledere med noget

hjemmebag rundt om bålet! Der findes selvfølgelig forskellige

slags, men den vi afprøvede, vejer ikke noget særligt og har

plads til at sætte en pande fra det store trangiasæt ind i “ovnen”.

Når man bager i reflektorovne, er det vigtigt at have et godt

varmt bål i gang. Så sættes ovnens åbning ind mod bålets flammer,

og så lader du ellers bålets varme gøre resten af magien.

Alt efter hvor meget knald der er på bålet, kan det godt være

nødvendigt at vende pande inde i ovnen.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan

bage i en reflektorovn: Lasagne, æblekage, pizzasnegle, ja listen

kunne nok fortsættes i lang tid. Den største begrænsning

er størrelsen på panden.

Verdens nemmeste brød på tur - passer lige

i en trangia-pande.

Reflektorovnen er købt på bushcraftbutikken.dk

Se lignende ovne hos 55nord.dk

24 ILDHU 04 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Ingredienser

En pose pakket hjemmefra med:

300 g mel, 1 tsk sukker, lidt salt

½ pakke tørgær

Lidt neutral olie til at smøre panden

2,5 dl lunkent vand

Fremgangsmåde

Gæren opløses i det lunkne vand. Når det er gjort, hældes det

hele over i melblandingen - mens det stadig er i posen. Så kan

du nemt ælte dejen uden at få fedtede fingre. Når du har fået

æltet dejen godt og sikret dig at alle klumper er forsvundet,

smøres trangia-panden med olie for at sikre at brødet kan slippe

formen, når det er bagt.

Nu hældes dejen over i panden. Du kan evt bruge letfugtede

fingre til at presse dejen ud i hele panden. Den skal nu stå en

halv times tid og hæve - imens kan du få stablet et godt bål på

benene og stille reflektorovnen klar.

Nu sættes brødet ind i ovnen, og hvis bålet er godt kørende,

kan det godt bages på 20-25 min. Hvis du er utålmodig, kan du

også vælge at “flippe” brødet undervejs i bagningen.

i Danmark

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

25


Kickstart året sammen

i ledergruppen

AF ZENIA BILLE OG SOFIE LINDGAARD NIELSEN

Når vi starter et nyt år ud, kan det være hyggeligt, at gruppeledelsen samler

alle gruppens ledere til at få taget godt hul på det nye år i fællesskab. Her kommer

tre opskrifter til en formidabel start på året i ledergruppen.

26 ILDHU 04 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE


Nytårskur, med alt der hører til

Inviter dine medledere til nytårskur. Gør noget ud af at

lave en fin invitation til dine medledere, præcis som du

gør, når du sender en seddel om tur hjem med dine spejdere.

En nytårskur er en middag med god mad og drikkevarer,

hvor det sociale mellem lederne bliver boostet!

Det kan være I mødes og forbereder maden i fællesskab,

imens der planlægges lidt underholdning til aftenen. Det

kan også være, I tænker lederne skal komme og bare

nyde, så der er mad serveret ved ankomst. Hvis man har

lyst, kan det også være sjovt at invitere ledernes partnere

med, så man får et bredere indblik i hinandens liv, end

bare hvem man er med uniformen på.

Få timers fokus kan være drivkræftens kilde

Saml hele gruppen til en fælles dag. Hav fokus på hinanden.

Spørg spejderne:

“Hvad er det sjoveste ved at være spejder?”

“Hvad er det mest lærerige ved at være spejder?”

“Hvad kan du blive bedre til ved at være spejder?”

Byg lørdagen op om disse spørgsmål, så spejderne hygger

sig og I hygger jer. Spis tidlig fælles aftensmad, og send da

spejdere og forældre hjem i seng. Herefter har I ledere aftenen

til at tage svarene fra de ærlige spejdere op og krydre

det med enhedernes interesser og mål for det næste

halve år. Herefter lægges planerne på tværs af enhederne

sammen, så alle kan komme igennem det næste halve år

uden stress.

Lær af hinanden

Saml lederne til en udviklingsdag eller -weekend. Her går

det hele ud på at gøre hinanden bedre, og gøre klar til

næste spejderår. Det er vigtigt at veksle mellem læring og

leg, særligt når det er i lederstaben. I kan vælge et tema

for weekenden og fx få en af korpsets udviklingskonsulenter

ud og lave et oplæg for jer. Hvis I er samlet på tværs

af enhederne, kan det være en god idé at gøre en indsats

for at ryste lederne sammen for at styrke gruppens sammenhold

gennem teambuilding. Ligesom ved nytårskuren,

kan det være en fin måde at vise lederne, at gruppen

værdsætter deres indsats, ved at sørge for noget lækker

aftensmad efter en god og produktiv dag fyldt med grin,

udvikling og fællesskab. ■

Er I klar til start, energiske og

kan bare ikke få nok?

Så kombinér de forskellige

opskrifter, brug to eller brug

dem alle tre til at få det næste

spejder-halvår skudt i gang på

allerbedste vis!

i Danmark

ILDHU 04 2021 Ledermagasin

27


Ildhu trykkes på rest-papir fra andre udgivelser. Det betyder,

at ikke alle blade er trykt i samme papirkvalitet og papiret kan

være både mat og blankt. På den måde er KFUM-Spejderne

med til at reducere et muligt papirspild.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!