25.02.2022 Views

Haven Light 2021 - 'vildt pæn' have.

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Skab en<br />

fuld af liv<br />

FOTO: HØSTANEMONE, ANEMONE HUPEHENSIS, AF HAVESELSKABET<br />

Designidéer til en<br />

“vildt pæn” <strong>have</strong><br />

Mad til sommerfuglene<br />

5 vilde planter til staudebedet


ER DU VILD<br />

MED AT GÅ I HAVEN?<br />

Mange <strong>have</strong>ejere er måske stadig af den opfattelse, at der kun findes to typer <strong>have</strong>r: Enten har man<br />

en traditionel <strong>have</strong> med staudebede, roser og klippet plæne, eller også har man en vild <strong>have</strong> for<br />

naturens skyld, hvor græs og urter får lov at gro, som det vil. Men sådan behøver det ikke at være.<br />

Der er mange måder at give plads til dyreliv og biodiversitet på, ikke mindst til insekterne, som har<br />

det trangt i den danske natur – og det vil Haveselskabet gerne sætte fokus på. Hvis du følger med<br />

på vores forskellige kanaler, vil du få gode råd til, hvad du helt konkret kan gøre hjemme<br />

i din egen <strong>have</strong>. Få fx fem designideer – læs mere på side 20.<br />

Vi kalder det “vildt pæn” <strong>have</strong><br />

Hvad er biodiversitet? En levende <strong>have</strong> fuld af dyreliv og<br />

variation af planter behøver ikke at se ud, som om alt er<br />

overladt til tilfældigheder. Haveselskabet vil inspirere dig til<br />

at få en “vildt pæn” <strong>have</strong>.<br />

Kig efter dette mærke. De planter, der er<br />

mærket med dette ikon, er planter, der er<br />

attraktive for insekter.<br />

I hvert nummer af medlemsmagasinet <strong>Haven</strong> får du gode<br />

tips og smukke reportager, og i hvert nummer kan du blive<br />

en lille smule klogere på<br />

“vildt pæne” <strong>have</strong>r.<br />

Find meget<br />

mere viden om<br />

biodiversitet<br />

På <strong>have</strong>selskabet.dk kan<br />

du finde spændende<br />

temaer om biodiversitet,<br />

“vildt pæne” <strong>have</strong>r, dyr i<br />

<strong>have</strong>n og meget mere.<br />

Nogle artikler kan læses<br />

af alle, andre er forbeholdt<br />

vores medlemmer.<br />

Find os på Facebook<br />

Her deler vi sæsonaktuelle artikler – og gode<br />

idéer til, hvad du skal lave i <strong>have</strong>n lige nu.<br />

Se, lyt, og lær om <strong>have</strong>livet<br />

på YouTube-kanalen:<br />

youtube.com/<strong>have</strong>selskabetvideo.<br />

2 HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV


FOTO: ANN MALMGREN<br />

Følg os på Instagram<br />

Havebilleder, blomsterbilleder og <strong>have</strong>humor.<br />

Følg os, og del <strong>have</strong>glæden, eller tag dit eget<br />

billede med #<strong>have</strong>selskabet, så kan det være, at<br />

vi reposter netop dit billede.<br />

FOTO: THOMAS WASS EVALDSEN<br />

Haveglæde i (vildt)<br />

godt selskab<br />

I Haveselskabet har vi fire værdier, der gennemsyrer<br />

vores forening.<br />

VIDSTE DU, AT ...<br />

Haveselskabet er en nonprofitforening?<br />

Danmarks<br />

Vilde Haver<br />

Vi er med i kampagnen “Danmarks<br />

Vilde Haver” sammen<br />

med WWF Verdensnaturfonden<br />

og Ikea, Danmark.<br />

Der findes i Danmark ca.<br />

1,2 millioner huse og 230.000<br />

sommerhuse og koloni<strong>have</strong>r,<br />

hvoraf de fleste har en <strong>have</strong>.<br />

Derudover er der altaner og<br />

fællesarealer, der står uudnyttede<br />

hen. Samlet<br />

giver dette et stort<br />

naturareal, og idéen<br />

med projektet er, at flest mulige danskere gør deres <strong>have</strong>r, altaner<br />

eller fællesarealer en lille smule vildere.<br />

Man kan tilmelde sig kampagnen på danmarksvilde<strong>have</strong>r.dk –<br />

der er ikke noget at vinde, ej heller nogen forpligtelser, du vil blot<br />

modtage nyhedsbreve med gode fif og idéer til, hvordan du kan<br />

gøre din <strong>have</strong> vildere.<br />

Haveglæde • Omtanke for naturen • Fællesskab • Troværdighed<br />

Haveglæden er glæden ved at dyrke <strong>have</strong>n. Det er<br />

limen, der binder os sammen, og interessen udleves<br />

med omtanke, så den har en positiv indvirkning på den<br />

omkringliggende natur. I vores tid udtaler mange sig<br />

om meget, men du kan være sikker på, at Haveselskabet<br />

aldrig går på kompromis med troværdigheden. Vi går<br />

i dybden og viderebringer solid viden, man kan regne<br />

med. At Haveselskabet er en nonprofitforening betyder,<br />

at vi bruger alle midler til at fremme <strong>have</strong>sagen, og vi gør<br />

det i forening – i fællesskab.<br />

Det er derfor meget naturligt for os at tale om biodiversitet.<br />

Vi arbejder for at øge biodiversiteten i de danske<br />

<strong>have</strong>r. Vi er imod brugen af sprøjtemidler og er aktive i<br />

kampen mod invasive arter.<br />

Her hos os kan du dyrke <strong>have</strong>glæden i godt selskab. Jeg<br />

håber, du har lyst til at blive medlem og være med til at<br />

dele og dyrke <strong>have</strong>glæden.<br />

Charlotte Garby, direktør<br />

HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV 3


Liv i den<br />

naturlige <strong>have</strong><br />

Man kan skabe en vidunderlig, naturlig <strong>have</strong> med almindelige, sunde og robuste<br />

<strong>have</strong>planter. Ikke kun vilde planter giver <strong>have</strong>n et naturligt udtryk, og mange<br />

<strong>have</strong>planter er rigtig gode for insekter og fugle. Det ser man i <strong>have</strong>designer<br />

Tony Skovsendes sommerhus<strong>have</strong> i Rågeleje.<br />

TEKST: MARIAN HAUGAARD STEFFENSEN, AGRONOM OG HAVESKRIBENT. FOTO: PERNILLE KAALUND, FOTOGRAF<br />

Tony Skovsendes <strong>have</strong> er ikke<br />

“instant gardening”. <strong>Haven</strong>s<br />

idé og design er noget, han<br />

har udviklet som resultat af<br />

afprøvninger og erfaringer med vilde<br />

og dyrkede planter igennem de sidste<br />

25 år. De grundlæggende erfaringer fik<br />

Tony i sin tidligere sommerhus<strong>have</strong>.<br />

Det var en naturgrund, hvor græsser,<br />

vildtvoksende vedbend og brombærkrat<br />

herskede på de åbne arealer, mens<br />

selvetableret guldregn, hassel, birk og<br />

ahorn lukkede for lys og luft i store<br />

dele af <strong>have</strong>n, fortæller han. Han ryddede<br />

det meste bortset fra guldregn,<br />

som skulle skabe en skov hen over<br />

en beplantning, der kunne ændre sig<br />

med træernes udvikling. »Jeg var opsat<br />

på at bevare et uformelt og naturligt<br />

udtryk, og de store, ryddede arealer<br />

skulle hurtigst muligt dækkes af kønne<br />

blomster,« fortæller han.<br />

Robuste stauder blev en succes<br />

Først afprøvede han frøblandinger<br />

til blomsterenge, men græsserne<br />

fik lyn hur tigt magten, og de spinkle,<br />

enstilkede frøplanter, som fik etableret<br />

sig, lå vandret over jorden ved<br />

den første slagregn. Derfor samlede<br />

han frø og stiklinger af de planter, der<br />

klarede sig godt i andre ryddede, sandede<br />

områder af sommerhusområdet:<br />

blodrød storkenæb, lægebaldrian, røllike,<br />

nyserøllike, ærenpris, fingerbøl,<br />

tjærenellike, katost, kattehale, akeleje<br />

og gederams blandt andet. »Når de<br />

Her er vi<br />

Hvem: Tony Skovsende og<br />

Henning Erik Holm.<br />

Hvad: Naturlig sommerhus<strong>have</strong>.<br />

Hvor: Rågeleje.<br />

Jordtype: Sandjord.<br />

Areal: 1.100 m2.<br />

Læs meget mere på: Dennaturlige<strong>have</strong>.dk<br />

samt Facebook, Den Naturlige Have.<br />

kunne klare sig, kunne deres mere<br />

kommercielle fætre og kusiner nok<br />

også. Jeg supplerede med pragtrøllike,<br />

virginsk ærenpris og mange, mange<br />

sorter af forædlede storkenæb. Sibirisk<br />

iris, dagliljer, visse asters, torskemund<br />

og knoldet mjød urt er også planter,<br />

der ikke lader sig slå ud af græsser og<br />

ukrudt, når først de er etablerede,«<br />

forklarer han.<br />

Stauderne blev indkøbt i store<br />

mængder og plantet tæt – seks til otte<br />

planter pr. kvadratmeter – for at de<br />

skulle lukke hurtigt til.<br />

»Det blev en succes! Det hele blev<br />

meget smukt og lidt af et udflugtsmål<br />

i kvarteret, indtil de levende hegn lukkede<br />

for indsyn. Naboer og venner bad<br />

mig om at skabe noget lignende hos<br />

dem,« fortæller han. Grunden var lagt<br />

for en virksomhed med <strong>have</strong>design.<br />

For ti år siden flyttede Tony sammen<br />

med sin ægtefælle, Henning, ind<br />

i det smukke, gamle sommerhus, hvor<br />

de nu bor. Det gav nye udfordringer<br />

og muligheder. Huset ligger i kort<br />

afstand fra det gamle, og jorden er<br />

også her sandet. Den nye <strong>have</strong> blev<br />

anlagt efter de samme principper, som<br />

havde været en succes i den gamle<br />

<strong>have</strong>, men nu med et mere bevidst<br />

design og et bredere planteudvalg. Øer<br />

med stauder blev stykke for stykke<br />

etableret i plænen, og de 600 af grundens<br />

1.100 m2 består i dag af blomstrende<br />

bede.<br />

4 HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV


PÅ BESØG<br />

HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV 5


1<br />

2<br />

4<br />

5<br />

6 HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV


PÅ BESØG<br />

3<br />

6<br />

Gode insektplanter<br />

Tony Skovsendes <strong>have</strong> er et paradis<br />

for insekter og fugle. Stort set alle<br />

planterne er enkeltblomstrende, så<br />

insekterne nemt kan komme til pollen<br />

og nektar, og der er blomster fra tidligt<br />

forår til vinter. Her er blot nogle af de<br />

mange sommerblomstrende planter,<br />

som insekterne nyder godt af:<br />

1. Glatbladet tidselkugle, Echinops ritro,<br />

tiltrækker humlebier og sommerfugle<br />

til <strong>have</strong>n.<br />

2. Ved filtbladet kongelys, Verbascum<br />

thapsus, kan man være heldig at se<br />

hunner af uldbier i gang med at samle<br />

redematerialer fra plantens behårede<br />

blade.<br />

3. Hestemonarda, Monarda didyma, er<br />

rige på nektar og virker som magneter<br />

på humlebier og sommerfugle.<br />

4. Aksærenpris, Veronica spicata,<br />

blomstrer frodigt i sommermånederne<br />

og er attraktive for <strong>have</strong>ns bier.<br />

5. Blomstrende høstanemone, Anemone<br />

hupehensis, er attraktive for insekterne<br />

sidst på blomstringssæsonen.<br />

6. De metalblå russisk mandstro, Eryngium<br />

planum, tiltrækker mange slags<br />

bier, svirrefluer og sommerfugle.<br />

Andre af Tonys favoritter<br />

• Nyserøllike, Achillea ptarmica.<br />

• Kæmpejernurt, Verbena bonariensis.<br />

• Virginsk ærenpris, Veronicastrum<br />

virginicum.<br />

Find de gode<br />

insektplanter<br />

Det britiske <strong>have</strong>selskab (RHS)<br />

har afprøvet mange <strong>have</strong>planters<br />

nytte som nektar- og pollenføde<br />

for insekter. Den fulde<br />

liste kan findes her: rhs.org.uk/<br />

plantsforpollinators.<br />

Efterligner naturen<br />

med <strong>have</strong>planter<br />

»En naturlig <strong>have</strong> er en <strong>have</strong> med stor<br />

biodiversitet,« forklarer Tony Skovsende.<br />

»I naturen kan der på kun én<br />

kvadratmeter findes over 100 forskellige<br />

plantearter. De enkelte arter blomstrer<br />

skiftevis gennem sæsonen, så det<br />

visuelle udtryk skifter. Den rytme skal<br />

man efterligne, hvis man ønsker et<br />

naturligt udtryk i sin <strong>have</strong>.«<br />

Havedesigneren har derfor store,<br />

blå driver af pragtstorkenæb ned igennem<br />

<strong>have</strong>n. De blomstrer i juni, mens<br />

udtrykket ændrer sig i juli til bølger af<br />

hvidt og gult med kongelys. »Det er<br />

vigtigt, at bedet opleves som en helhed<br />

og ikke fragmenteret. Det er det<br />

væsentligste designelement, vi lærer<br />

af at iagttage naturen,« fastslår han.<br />

Vilde planter er vanskelige at<br />

arbejde med. Drømmen om en vild<br />

blomstereng bliver sjældent til virkelighed,<br />

men de dyrkede planter kan<br />

også skabe en <strong>have</strong>, som er nyttig for<br />

insekter og fugle – særligt når man<br />

vælger arter, som er hjemmehørende<br />

eller i familie med de hjemmehørende<br />

samt enkeltblomstrende. Det vigtige<br />

er primært, at græsplæner og befæstelser<br />

begrænses. »Der skal ikke meget<br />

til for at bibringe privat<strong>have</strong>rne større<br />

naturlighed, for situationen er jo den,<br />

at de fleste <strong>have</strong>r i dag er udlagt med<br />

græsplæner og beton. Ethvert lille bed,<br />

enhver tilplantet krukke er et skridt i<br />

den rigtige retning,« fastslår Tony.<br />

»Insekterne skal nok indfinde sig.<br />

De er ligeglade med, om det er vilde<br />

planter eller forædlede sorter, så<br />

længe blomsten kan byde på nektar<br />

og pollen. Sørg for, at der er blomster i<br />

hele sæsonen. På den måde er menneskenes<br />

og insekternes interesser sammenfaldende,«<br />

tilføjer den naturlige<br />

<strong>have</strong>s fortaler.<br />

En dynamisk proces<br />

Tony og Hennings egen <strong>have</strong> har<br />

noget at byde insekterne på gennem<br />

hele året. Erantis, krokus, stinkende<br />

nyserod, skilla, anemone, mahonie,<br />

spidsløn, fuglekirsebær, æble og pære<br />

er bare nogle af de planter, der med<br />

tidlig blomstring giver føde til de<br />

første insekter. Sommeren er ét flor<br />

HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV 7


De høje, hvide kongelys, Verbascum, som løfter sig op over beplantningen, går igen og samler bedet.<br />

af gode pollen- og nektarplanter med<br />

storkenæb, røllike, indianermynte,<br />

løvemund, solhat, margerit, kattehale,<br />

tidselkugle og mandstro blandt<br />

mange andre. I efteråret er her kæmpejernurt,<br />

solhat, stolt kavaler, akantus,<br />

asters, kvæsurt, sankthansurt,<br />

sølvlys, klematis og hjortetrøst. I<br />

vin ter tiden er her mange gode skjulesteder,<br />

for Tony klipper først sine<br />

bede ned i for års tiden og river ikke<br />

pertentligt de nedfaldne blade væk.<br />

Fuglene mæsker sig i frø fra stauderne,<br />

nedfaldne æbler og pærer og bær fra<br />

taks og kristtorn. Stedsegrønne planter<br />

giver læ og ly i kulden.<br />

»Den naturlige <strong>have</strong> giver <strong>have</strong>ejeren<br />

mu lig hed for at blive en del af en<br />

dynamisk proces, der involverer alle<br />

sanser. Sæt dig på en skammel, og kig<br />

ind i et blomsterbed en times tid en<br />

sommerdag, og alverdens dramaer<br />

udspiller sig for dine øjne, og det sker i<br />

de smukkeste rammer,« slutter <strong>have</strong>ns<br />

designer.<br />

Sådan skaber Tony Skovsende sammenhæng i sine bede<br />

Når mange planter af samme slags går igen i forløb igennem beplantningen, skaber de<br />

sammenhæng. Udtrykket skifter hen over sæsonen, så bedene præges af blå pragtstorkenæb,<br />

Geranium x magnificum, i juni, af forskellige kongelys, Verbascum, i hvidt og gult<br />

i juli, af høje, gule dagliljer, Hemerocallis altissima, midt i juli og af violfrøstjerner, Thalictrum<br />

delavayi, og kæmpejernurt, Verbena bonariensis, frem til vinter.<br />

Gult er godt i den naturlige <strong>have</strong><br />

En naturlig <strong>have</strong> er ikke farvekoordineret. Det er vigtigt, at hele farvepaletten<br />

er repræsenteret, hvis <strong>have</strong>n skal se naturlig ud, pointerer Tony Skovsende, som<br />

savner gult og orange i de danske <strong>have</strong>r. »Det har i mange år været moderne med<br />

farvekoordinerede blomsterbede inden for den lille del af farvespektret, der går<br />

fra rosa til blå. Det er fint nok, men når tendensen er så udbredt, lades store grupper<br />

af insekter, der orienterer sig efter den gule blomst, i stikken. Jeg vil gerne slå<br />

et slag for gult. Man kan godt designe sit bed i rosa, lavendel og pastelblå, men<br />

giv dem en ramme af gult, så sættes de kunstneriske bestræbelser i et helt andet<br />

perspektiv. Eller skru en chokerende gul bandit lige ned i bedet, og hele bedet vil<br />

løfte sig mod lyset,« argumenterer <strong>have</strong>designeren og tilføjer: »På samme måde<br />

som hvidt er gult med til at gøre <strong>have</strong>n levende om aftenen og natten. De gule<br />

blomster er naturens svar på <strong>have</strong>lampen, og vi skal også huske på, at mange<br />

insekter er nataktive. Når man indretter sin <strong>have</strong> med farver, kan man prøve at<br />

forestille sig, at man indretter sin stue i stedet. De gule og hvide farver sættes der,<br />

hvor man ville sætte sine lamper.«<br />

8 HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV


PÅ BESØG<br />

Der er et flimmer af blomster i alle farver og former i<br />

Tonys bede. Den mørkerøde kærtepileurt, Persicaria<br />

amplexicaulis, til venstre er smuk, men findes ikke<br />

mere i <strong>have</strong>n. Tony har – efter at dette foto er taget<br />

– fjernet alle kærtepileurt undtagen den hvide, for de<br />

mørkerøde breder sig ukontrollabelt i bedene.<br />

HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV 9


30/03/2020 10.50<br />

NYTTIGE<br />

NOTER<br />

Vi anbefaler<br />

en god bog<br />

Sommerfugle<strong>have</strong> handler om at<br />

indrette <strong>have</strong>r, så de bliver gode<br />

levesteder for sommerfugle, for til<br />

trods for den store interesse for de<br />

vingede yndigheder mangler der<br />

kundskaber om sommerfugle<strong>have</strong>r<br />

– navnlig om, hvilke planter de enkelte<br />

sommerfuglearter behøver for at<br />

formere sig. Mange ved måske ikke,<br />

at sommerfugle er meget kræsne<br />

med valg af steder, hvor de lægger<br />

æg, og at larverne ofte kun æder én<br />

type plante. Disse såkaldte værtsplanter<br />

er som regel hjemmehørende<br />

danske planter, som ikke er så<br />

nemme at få fat på i <strong>have</strong>centrene.<br />

FOTO: FLICKR/HARALD HENKEL<br />

FOTO: FLICKR/HARALD HENKEL<br />

Vil du <strong>have</strong> flere af dem her ...?<br />

1<br />

3<br />

FOTO: FLICKR/ROLF DIETRICH BRECHER<br />

2<br />

FOTO: FLICKR/UNBUNT FOTO: FLICKR/YLESRAM<br />

-<br />

,<br />

,<br />

MICHAEL STOLTZE<br />

MONA KLIPPENBERG<br />

SUSAN TROLLE<br />

MICHAEL STOLTZE<br />

MONA KLIPPENBERG<br />

SUSAN TROLLE<br />

Sommerfugle<strong>have</strong><br />

Hvordan vores <strong>have</strong>r kan<br />

blive gode levesteder<br />

for farverige sommerfugle<br />

5<br />

s<br />

-<br />

s<br />

i<br />

r,<br />

r<br />

Sommerfugle<strong>have</strong><br />

Gyldendal<br />

Bogen indeholder fem generelle<br />

kapitler om <strong>have</strong>r og sommerfugle,<br />

og i tre kapitler deler de tre forfattere<br />

deres erfaringer fra egne <strong>have</strong>r.<br />

Forfatterne er: Michael Stoltze,<br />

biolog, ph.d. og forfatter; Mona Klippenberg,<br />

lektor med speciale i historie;<br />

Susan Trolle, der siden 1970’erne<br />

har udviklet en romantisk <strong>have</strong> med<br />

stor biodiversitet.<br />

Pst! Sommerfugle<strong>have</strong>. Gyldendal.<br />

Køb bogen på <strong>have</strong>selskabet.dk/<br />

webshop til 289 kr.<br />

FOTO: THOMAS EVALDSEN<br />

4<br />

... så lad dem her stå<br />

Nogle af de mest farvestrålende dag som mer fugle<br />

i Danmark lægger nemlig deres æg på nælden:<br />

1. nældens takvinge (Danmarks nationalsommerfugl),<br />

2. dag på fug le øje, 3. det hvide C, 4. næl desommerfugl,<br />

5. tidselsommerfugl og 6. admiral. Så<br />

vil du gerne se flere som mer fug le i <strong>have</strong>n, så lad brændenælderne<br />

stå udvalgte steder.<br />

FOTO: FLICKR/DORNENWOLF<br />

6


FOTO: HAVESELSKABET<br />

Insekthotel med stor prydværdi<br />

GRØN<br />

Brug <strong>have</strong>ns råvarer i form af<br />

GENBRUG<br />

visne bloms ter stan de, kogler<br />

og grene til at lave et smukt<br />

insekthotel, som også fungerer<br />

som et dekorativt indslag<br />

i <strong>have</strong>n. Alle tørre blomsterstande<br />

kan bruges, så længe<br />

der er lidt “hold” på dem, så<br />

de ikke falder helt fra hinanden.<br />

Simple kasser med ruminddeling<br />

kan anvendes, eller<br />

man kan demontere nogle<br />

af rummene i en gammel sættekasse, så der skabes større inddelinger. Man kan<br />

– som vist – lege lidt med materialerne og strukturerne og sætte flere materialer<br />

sammen i samme rum. Til sidst kan man hæfte et hønsenet eller lignende foran,<br />

så indholdet ikke blæser/vælter ud, og fuglene ikke laver for meget ravage i<br />

materialerne. Her er der bl.a. anvendt tidselkugle, kartebolle, artiskok og forskellige<br />

typer af grene og kviste.<br />

FOTO: GAP PHOTOS/JULIA BOULTON<br />

God genbrug af brædder<br />

Her er nogle gamle planker brugt som et<br />

lavt – og nærmest skulpturelt – stakit. Det<br />

er fra Katrine Turners show<strong>have</strong> til Cph<br />

Garden 2019, hvor mange af materialerne<br />

var genbrug.<br />

Pst! Glæd dig til 2022 – hvor der igen er<br />

Cph Garden.<br />

Vidste du, …<br />

… at verdens tørvemoser – dem,<br />

som vi bruger til at udvinde<br />

spagnum fra – indeholder<br />

dobbelt så meget CO 2<br />

som<br />

alle verdens skove tilsammen?<br />

Lyt og lær<br />

Hvad kan vi selv gøre for at<br />

blive mere bæredygtige i<br />

vores <strong>have</strong>r? Lyt til podcasten,<br />

hvor Haveselskabet<br />

taler med meteorolog Peter<br />

Tanev, biolog Rikke Milbak,<br />

journalist og forfatter Signe<br />

Wenneberg samt Rie Birk Lauridsen<br />

om klimaforandringer og biodiversitet<br />

i <strong>have</strong>n. Gå ind på <strong>have</strong>selskabet.<br />

dk/podcast, hvor du finder Jord<br />

under neglene-serien af podcasts.<br />

FOTO: HAVESELSKABET<br />

Web<br />

Sådan gør du<br />

Se, hvordan du gør, og få gode tips på<br />

<strong>have</strong>selskabet.dk/insekthotel.<br />

Lækkerier til<br />

bierne og øjet<br />

En ny indianermynte, Agastache<br />

‘Beelicious Purple’, er mere kompakt i<br />

væksten end andre indianermynte og<br />

bliver kun 40-50 cm høj. Det gør den<br />

velegnet til krukker eller forkanten af<br />

staudebedet. Den er genblomstrende<br />

og særdeles blomsterrig fra juni til september.<br />

En rigtig god insektplante, som<br />

navnet også antyder. Den trives i sol i<br />

en veldrænet jord. Spørg efter den i dit<br />

lokale <strong>have</strong>center.<br />

Planteidéer<br />

Almindelig vedbend,<br />

Hedera helix Norðîc<br />

‘Golden Choiz’<br />

Mange kender vedbend som en<br />

kraftigtvoksende bunddækkeplante,<br />

men denne vedbend er en voksenform,<br />

hvilket vil sige, at den ikke laver<br />

krybende og klatrende skud, men i<br />

stedet danner en busk med gulgrønne<br />

blomster i efteråret og senere<br />

dekorative, gule bær, hvis den bestøves<br />

af en anden sort. ‘Golden Choiz’ bliver<br />

ca. en halv meter høj og bred og kan<br />

plantes ind som lave, stedsegrønne<br />

indslag i kanten af bede eller som pur<br />

eller bunddække.<br />

FOTO: MARIANNE BACHMANN ANDERSEN<br />

HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV 11


Alle planter i denne artikel er attraktive for<br />

insekter. Her er det sommerfuglen nældens<br />

takvinge på en dueskabiose, som er en af<br />

de vilde planter i den danske natur, der vil<br />

gøre sig godt i ethvert staudebed.<br />

FOTO: GAP PHOTOS/ROBERT MABIC<br />

Dueskabiose, Scabiosa columbaria<br />

Den lyslilla dueskabiose er nært<br />

beslægtet med djævelsbid, Succisa<br />

pratensis, og almindelig blåhat, Knautia<br />

arvensis, og i øvrigt også makedonsk<br />

blåhat, Knautia macedonica, som vi<br />

kender fra staudebedene. I modsætning<br />

til denne rammes dueskabiose<br />

ikke af meldug, men trives og blomstrer<br />

i en lang periode fra midsommer, til<br />

frosten sætter ind. Spinkel og løs i væksten<br />

og tilfører lethed til bedet.<br />

Værdi for insekter: Tilbyder pollen og<br />

nektar i rigelige mængder og besøges<br />

af mange forskellige insekter. Den flotte<br />

natsværmer seksplettet køllesværmer<br />

søger især skabiose, blåhat og djævelsbid.<br />

Type: Flerårig, visner ned om vinteren<br />

og kommer igen år efter år.<br />

Vækstform: 50-80 cm høj og lige så<br />

bred.<br />

Blomst: Talrige 2-3 cm store, lyslilla<br />

blomsterhoveder, som svæver diffust<br />

over bladene.<br />

Jordtype: Trives i tør og kalkrig bund<br />

eller veldrænet <strong>have</strong>jord.<br />

Formering: Sås nemt fra frø, som modner<br />

i august/september. Sås med det<br />

samme.<br />

12 HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV


PORTRÆT<br />

Fem vilde<br />

planter til staudebedet<br />

Mange <strong>have</strong>ejere vil gerne invitere vilde og insektvenlige planter indenfor.<br />

Men hvad skal man gå efter? Vi har udvalgt fem smukke og nemme vilde<br />

planter, alle i nuancer af lilla, som vil kunne passe ind<br />

i de fleste almindelige staudebede.<br />

TEKST: RIE BIRK LAURIDSEN, HORTONOM<br />

Insektlivet omkring vilde urter er<br />

markant større end livet omkring<br />

kultiverede <strong>have</strong>planter. De vilde<br />

har været her i tusindvis af år,<br />

har tilpasset sig vejr og vind og har<br />

udviklet et forfinet samarbejde med<br />

insekter og andre dyr og organismer.<br />

Mange bier og sommerfugle er afhængige<br />

af tilstedeværelsen af bestemte<br />

vilde planter; for eksempel vil sommerfuglen<br />

lille ildfugl kun lægge sine<br />

æg på planter i syreslægten, Rumex,<br />

og blåhatjordbien samler kun pollen<br />

fra blåhat, Knautia. På samme måde<br />

lever de efterhånden sjældne perlemorsommerfugles<br />

larver kun på violer.<br />

Insekterne her i landet er opstået og<br />

udviklet sammen med vilde planter,<br />

og de kan ikke klare sig uden dem,<br />

så selvom sommerfuglebuske kan<br />

levere masser af pollen og nektar i en<br />

periode hver sommer, er det ikke nok<br />

for insekterne. De har brug for de vilde<br />

planter.<br />

Ikke frit valg af farve<br />

Vilde planter er ikke så følsomme over<br />

for svampesygdomme, skiftende klima<br />

og insektangreb, til gengæld kan<br />

man ikke vælge farve og former frit,<br />

som man ofte kan med mange forædlede<br />

stauder, man kan købe i <strong>have</strong>centrene.<br />

Man kan kun vælge det udseende,<br />

planten selv har udviklet. De ser<br />

ud, som de gør og har gjort i årtusinder,<br />

og det har været effektivt, for ellers<br />

var de for længst uddøde.<br />

Dagpragtstjerne, Silene dioica<br />

Dagpragtstjerne ser man ofte ud ad bilvinduet,<br />

hvor den står i store bestande langs<br />

landeveje og i skovbryn midt på sommeren.<br />

Den er umiskendelig med de pink<br />

blomster og oppustede bægre. Planten er<br />

tvebo, hvilket vil sige, at der er både hanog<br />

hunplanter. På afstand er der ingen<br />

forskel på blomsternes udseende, men tæt<br />

på ses det, at hunblomsten har fem støvfang,<br />

og hanblomsten har ti støvdragere.<br />

En sund og meget eftertragtet plante for<br />

insekter.<br />

Værdi for insekter: Alle arter i nellikefamilien<br />

har et rigt dyreliv omkring sig, bl.a.<br />

lever den lille snudebille nellikegnaver<br />

både her og på andre planter i nellikefamilien.<br />

Tiltrækker også mange bier og sommerfugle.<br />

Type: Flerårig. Spreder sig med frø og<br />

korte udløbere.<br />

Vækstform: 30-80 cm. Opret med endestillet<br />

blomsterstand.<br />

Blomst: 2-3 cm store, pink blomster i majaugust.<br />

Jordtype: Trives i fugtig, næringsrig jord i<br />

fuld sol eller halvskygge.<br />

Formering: Frøformeres eller deles i efteråret.<br />

FOTO: GAP PHOTOS/JONATHAN BUCKLEY<br />

HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV 13


FOTO: GAP PHOTOS/FHF GREENMEDIA<br />

FOTO: ALAMY STOCK PHOTO/BLICKWINKEL<br />

Skovgaltetand,<br />

Stachys sylvatica<br />

I læbeblomstfamilien finder man mange<br />

fine planter – alle med firkantet stængel<br />

og små, orkidélignende blomster, bl.a.<br />

døvnælde, Lamium album, almindelig brunelle,<br />

Prunella, og flere arter af galtetand,<br />

Stachys. Skovgaltetand er en høj og statelig<br />

plante med store, bløde, hjerteformede<br />

blade og spir af ret store, purpurfarvede<br />

blomster. Den vil stå fint i det lidt fugtige,<br />

skyggefulde skovbed sammen med bregner,<br />

hosta og storkenæb.<br />

Værdi for insekter: Tre arter af blomstertæger<br />

lever kun på denne plante og er helt<br />

afhængige af dens tilstedeværelse, ligesom<br />

det lille galtetandhalvmøl, Anania stachydalis,<br />

primært lever på skovgaltetand.<br />

Type: Flerårig. Breder sig moderat.<br />

Vækstform: 100 cm høje spir over en fyldig<br />

bladmasse.<br />

Blomst: 1-2 cm store, purpurfarvede blomster<br />

med hvide tegninger i juni-august.<br />

Jordtype: Trives i fugtig til våd, næringsrig<br />

<strong>have</strong>jord. Gerne i halvskygge.<br />

Formering: Formeres ved deling i efteråret.<br />

Almindelig aftenstjerne, Hesperis matronalis<br />

Almindelig aftenstjerne kendes også som<br />

vellugtende aftenstjerne, og den minder<br />

på mange måder i udseende om høstfloks<br />

med de lyslilla, mørklilla eller hvide, kuplede<br />

blomsterstande i juni-august. Den<br />

dufter dejligt af violer – især om aftenen,<br />

hvor den tiltrækker aftensværmere som<br />

fx duehale, som står stille i luften og<br />

suger nektar som en lille kolibri. Planten er<br />

beslægtet med løgkarse, Alliaria, og judaspenge,<br />

Lunaria annua, og er – ligesom<br />

disse – vært for mange arter af sommerfuglelarver.<br />

Den betegnes som en flerårig,<br />

men dog kortlivet plante, da den enkelte<br />

plante kun kommer igen to til tre år. Til<br />

gengæld sår den sig ret nemt, og den kan<br />

blive til en større bestand uden dog på<br />

nogen måde at være besværlig. Mange<br />

kalder den fejlagtigt natviol, men det er<br />

arten Hesperis tristis, som er spinklere og<br />

har brunlige blomster.<br />

Værdi for insekter: Den kraftige duft, som<br />

planten udsender om aftenen, tiltrækker<br />

bl.a. aftensværmerne, som kommer og<br />

suger nektar og spiser pollen.<br />

Type: Flerårig, men dog kortlivet. Breder<br />

sig moderat.<br />

Vækstform: 30-90 cm høje, slanke planter.<br />

Blomst: Kuplet blomsterstand med mange<br />

små blomster i alle nuancer fra hvid til<br />

violet.<br />

Jordtype: Trives i fugtig, næringsrig <strong>have</strong>jord.<br />

Gerne i halvskygge.<br />

Formering: Frøformeres.<br />

14 HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV


PORTRÆT<br />

FOTO: ALAMY STOCK PHOTO/JOLANTA D BROWSKA<br />

Almindelig knopurt, Centaurea jacea<br />

Almindelig knopurt er alt for oversete af<br />

<strong>have</strong>ejerne. De blomstrer med adskillige<br />

store, violette hoveder på hver plante<br />

og er beslægtet med den velkendte<br />

kornblomst, Centaurea cyanus, og den<br />

kultiverede bjergknopurt, Centaurea<br />

montana, begge med blå blomster. Med<br />

en blomstring på næsten to måneder fra<br />

juli til september kan man næsten ikke<br />

forlange mere. Den har tendens til at<br />

vælte og må støttes enten af naboplanter<br />

eller et stativ, hvis man ikke vil lade<br />

den lægge sig over og imellem de andre<br />

planter i bedet.<br />

Værdi for insekter: Flere arter af galhvep<br />

se og minérfluer lever kun på<br />

knop urt og har ligefrem fået navn efter<br />

planten, fx minérfluen Liriomyza centaureae.<br />

Knopurt er også en meget ef tertrag<br />

tet pollen- og nektarkilde.<br />

Type: Flerårig.<br />

Vækstform: 50-80 cm høj og bred.<br />

Blomst: 3-5 cm store, violette blomsterhoveder.<br />

Jordtype: Trives i tør og lysåben, veldrænet<br />

og muldrig <strong>have</strong>jord.<br />

Formering: Sås nemt fra frø, som modner<br />

i august-september. Sås med det<br />

samme.<br />

HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV 15


SPØRG BARE<br />

RÅDGIVNINGEN<br />

FOTO: WIKIMEDIA<br />

FOTO: HAVESELSKABET<br />

Haveselskabets rådgivning sidder<br />

klar til at svare på alle medlemmers<br />

spørgsmål om:<br />

• Stauder, prydgræsser og træer.<br />

• Grøntsager, frugter og bær.<br />

• Idéer til bede.<br />

• Kompost, gødning og jord.<br />

• Ukrudt, skadedyr og<br />

plantesygdomme.<br />

• Hvad du kan plante hvor.<br />

FOTO: WIKIMEDIA<br />

Almindelig kvalkved.<br />

FOTO: THOMAS EVALDSEN<br />

FOTO: THOMAS EVALDSEN<br />

Trine Larsen,<br />

landskabsarkitekt.<br />

Trine har arbejdet<br />

som landskabsarkitekt<br />

og har<br />

desuden erfaring<br />

som gartner. Derudover<br />

har hun et<br />

stort kendskab til vild naturpleje, og<br />

hvordan man forener de vilde arter<br />

med de mere traditionelle <strong>have</strong>planter.<br />

Marlene Nielsen,<br />

planteskolegartner<br />

og<br />

landskabsarkitekt.<br />

Marlene har i ni år<br />

været selvstændig<br />

<strong>have</strong>arkitekt<br />

og arbejdet med<br />

design og plantevalg til private <strong>have</strong>r.<br />

Hun har stor erfaring med plantesammensætninger<br />

med stauder, buske og<br />

SPØRG OM ALT<br />

– ALLE FÅR SVAR<br />

Alle medlemmer kan tage kontakt til<br />

Haveselskabets rådgivning og få et<br />

godt <strong>have</strong>råd. Hvis Trine eller Marlene<br />

er i tvivl, så har de et stort korps af<br />

eksperter tilknyttet inden for bl.a.<br />

sygdomme, indretning, køkken<strong>have</strong>,<br />

drivhuse, roser og meget mere.<br />

Hver måned bringer vi interessante<br />

spørgsmål og svar fra medlemmer i<br />

magasinet – men alle medlemmer, der<br />

henvender sig, får svar, ikke kun dem,<br />

der bliver vist.<br />

Almindelig hassel.<br />

Hvilke buske er egnede<br />

til læhegn og også<br />

gode for dyrelivet?<br />

Jeg bor i et parcelhusområde i det nordøstlige<br />

Frederikshavn. Vi har et ca. fire<br />

meter bredt bælte mellem parcelhus<strong>have</strong>rne<br />

og en større vej – hovedsageligt<br />

liguster- og spiræahæk. Desværre har<br />

der ikke været nogen optimal strategi<br />

med tilplantningen af bæltet. Det blev<br />

tilplantet i halvfjerdserne med noget, som<br />

hurtigt blev for stort. Hvad kan I foreslå<br />

af beplantning, som er god for fugle og<br />

insekter, med en maksimumhøjde på trefire<br />

meter?<br />

Med venlig hilsen Torben<br />

SVAR Fugle og insekter har det som<br />

re gel bedst i noget, som får lov at stå<br />

helt urørt og blive til tæt krat. Lader man<br />

også nogle døde planter stå, og får grene<br />

lov til at ligge på jorden og for vit re, så<br />

er der både føde- og levesteder til rigtig<br />

mange dyr.<br />

Institut for Geovidenskab og Na turfor<br />

valt ning, der hører under Københavns<br />

Vrietorn.<br />

Universitet, har i en lang årrække forsket<br />

i gode planter til løvfældende læhegn i<br />

for skel li ge jordtyper og med forskellige<br />

anvendelser. Jeg har her valgt buske, som<br />

er hårdføre og egnede til læhegn, hjemme<br />

hø ren de planter, som er vært for mest<br />

muligt dyreliv, og som samtidig ikke er<br />

så høje. Derudover kan de tilføre noget<br />

æstetisk i form af enten blomster, bær<br />

eller gode høstfarver. Jeg vil derfor foreslå<br />

dig følgende buske:<br />

• Almindelig hassel, Corylus avellana, trefem<br />

meter. Nødder som vinterføde. Kan<br />

skæres helt i bund med års mellemrum.<br />

• Almindelig kvalkved, Viburnum opulus,<br />

tre-fem meter. Smuk med blomster og<br />

bær.<br />

• Vrietorn, Rhamnus cathartica, tre-fire<br />

meter. Blomster og bær. Vært for forskellige<br />

sommerfugle.<br />

Jo flere forskellige buske, des bedre for<br />

dyrelivet.<br />

Hilsen Trine


PORTRÆT<br />

Findes der et<br />

godt alternativ til<br />

spagnum?<br />

Som rododendrondyrker er jeg nysgerrig<br />

efter viden om, hvorvidt man kan klare<br />

sig uden spagnum, som jeg ved graves<br />

op af højmoser, som er en truet naturtype,<br />

og på den måde få en mere bæredygtig<br />

dyrkning af surbundsplanter. Hvad kan I<br />

anbefale?<br />

Med venlig hilsen Søren<br />

FOTO: THOMAS WASS EVALDSEN<br />

3 korte<br />

Spiser pindsvin<br />

dræbersnegle?<br />

SVAR Pindsvin elsker sprød mad og<br />

tager først og fremmest snegle med<br />

hus eller insekter, der knaser. Dræbersnegle<br />

kan de spise, men det er<br />

absolut ikke øverst på menuen.<br />

FOTO: WIKIMEDIA OG HAVESELSKABET<br />

SVAR Det er korrekt, at spagnum er delvist<br />

omsat mos, som stammer fra højmoser. I<br />

Danmark graves der dog ikke fra aktive<br />

højmoser, men alligevel er det ganske<br />

fornuftigt at overveje, hvordan man kan<br />

begrænse forbruget, da det er en begrænset<br />

ressource, og vi også importerer spagnum<br />

fra udlandet. Spagnum har to store<br />

fordele. Dels er pH-værdien lav, og dels<br />

er det et meget luftigt voksemedie, som<br />

samtidig er godt til at holde på vand.<br />

Hvis du vil dyrke helt uden brug af spagnum,<br />

kan du dyrke i komposteret gran.<br />

Den har nogenlunde de samme egenskaber.<br />

Granen kan med fordel findeles i<br />

en kompostkværn, og herefter skal den<br />

ligge og kompostere minimum et år, inden<br />

der kan plantes i den, og der skal bruges<br />

meget gran. Du kan også bruge den findelte<br />

gran til at fylde oven på dine eksisterende<br />

bede. Her behøver granen ikke at<br />

blive komposteret inden. Udlæg et lag på<br />

ca. 10 cm. Brug kun sunde nåletræer for at<br />

undgå spredning af svampesygdomme.<br />

Venlig hilsen Marlene<br />

Hvorfor blomstrer de om vinteren?<br />

Angående vinterblomstrende planter kan I så give en logisk begrundelse for, at de blomstrer<br />

her om vinteren. Der er jo ikke nogen insekter til at bestøve dem.<br />

Venligst fra Helle<br />

FOTO: PXHERE<br />

SVAR Vi har faktisk enkelte insekter, som er fremme sidst på vinteren<br />

og det allertidligste forår, som fx humlebidronninger. Overvintrende<br />

insekter kan danne en type alkohol i blodet, som gør,<br />

at de ikke fryser til is. Der kan være enkelte “varme” dage i<br />

februar og starten af marts, hvor solen er fremme, hvilket<br />

giver mulighed for, at insekterne kan flyve. Og mange<br />

af de helt tidlige blomster som erantis og krokus er jo<br />

indrettet, så deres blomster er små paraboler, som drejer<br />

sig efter solen. Nogle blomster har endda sorte pletter i<br />

bunden, alt sammen for at temperaturen i blomsten skal<br />

stige en smule. Nogle vinterblomstrende planter kan også<br />

klare sig uden insekters indblanding, fx hassel. Pollen fra de<br />

hanlige rakler spredes med vinden, og en tidlig bestøvning<br />

betyder, at der god tid til frugtmodning.<br />

Venlig hilsen Marlene<br />

Hvad er en nematode?<br />

SVAR En nematode er en mikroskopisk<br />

rundorm. Nogle nematoder<br />

bruger vi til at bekæmpe larver og<br />

uønskede snegle med. Der findes<br />

tusindvis af forskellige arter af<br />

nematoder, og de lever oftest i jordvæsken.<br />

Nogle betragtes som nyttedyr,<br />

mens andre kan gøre skade<br />

på planterne.<br />

Hvorfor har jeg så mange<br />

flagermus i <strong>have</strong>n?<br />

SVAR Flagermus tiltrækkes af mange<br />

forskellige<br />

insekter, som<br />

de gladeligt<br />

fortærer, så<br />

flagermus er<br />

en indikator<br />

på, at vi har<br />

et rigt insektliv<br />

i <strong>have</strong>n, og<br />

den hjælper<br />

os med at<br />

slippe af med<br />

mængden af<br />

fx irriterende<br />

myg.<br />

HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV 17


Den optimale<br />

bæredygtige <strong>have</strong><br />

Per Gundersen, professor i skovøkologi, og<br />

Katrine Turner, biolog og ekspert i natur<strong>have</strong>r,<br />

har hver især givet deres input til, hvordan du<br />

bliver mere bæredygtig og får et rigere<br />

dyreliv i <strong>have</strong>n.<br />

TEKST: LONE RUBIN, JOURNALIST. FOTO: THOMAS EVALDSEN, FOTOGRAF<br />

FOTO: WIKIMEDIA<br />

Lav et naturligt hegn af brænde, flettede grene eller kvas til at<br />

af græn se <strong>have</strong>ns rum med. Det tjener som både CO₂-lager og<br />

som bolig og skjulested for insekter og smådyr. Og så kan det<br />

være ganske dekorativt. Lad evt. ærter og bønner vokse op ad<br />

det.<br />

Skræl muldjorden væk, og giv plads til et stykke næringsfattigt<br />

overdrev med masser af sol, blomster og summende insekter. Har<br />

du et naturligt overdrev i nærheden, så høst frø fra blomster og<br />

græsser derfra, og spred det i dit bed. På den måde understøtter<br />

du den lokale natur.<br />

Fakta om CO₂-indholdet i træer<br />

• Levende træer og planter optager CO₂ fra atmosfæren<br />

som en del af fotosyntesen.<br />

• Luften indeholder 0,1 ‰ kulstof, men træer indeholder<br />

50 % – et ton pr. m 3 .<br />

• Man kan anslå, hvor meget CO₂ et levende træ rummer i<br />

kg CO₂, ved at bruge en simpel formel: 600 x H x D 2 . (H er<br />

træets højde i meter, og D er stammens diameter i brysthøjde<br />

i meter).<br />

• Når træer og grene dør og begynder at rådne, afgiver de<br />

langsomt CO₂ igen.<br />

Supplér de naturlige levesteder<br />

med hjemmebyggede fuglekasser<br />

og insekthoteller. Det kan<br />

være en god familieaktivitet,<br />

samtidig med at man inviterer<br />

flere beboere ind i <strong>have</strong>n.<br />

Indhegn kvasbede rundt om træerne<br />

med afklippede grene, der flettes<br />

ind imellem nogle større grene. Det holder<br />

ca. ti år. Kvaset falder sammen og bliver til<br />

CO₂-rig humus. Det tilfører næring, tiltrækker biller, bænkebidere<br />

og andre organismer, der nedbryder materialet, og det holder på<br />

fugten og hæmmer ukrudt. Påskeliljer og krokus finder fint vej<br />

igennem kvaset.<br />

18 HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV


RÅD & VEJLEDNING<br />

Byg et stengærde på en<br />

solrig plads – det tiltrækker<br />

vekselvarme<br />

dyr som firben og<br />

skaber skjulesteder<br />

for mus og andre<br />

smådyr. Stengærdet<br />

kan desuden<br />

ramme en af<br />

<strong>have</strong>ns nicher ind.<br />

FOTO: HAVESELSKABET<br />

Grav en balje ned i jorden, gerne i sol eller let skygge, og fyld<br />

den op med vand. Alle dyr har brug for vand, og alt for mange<br />

vandhuller er forsvundet fra den danske natur. Vand slukker fugles<br />

og andre dyrs tørst og tiltrækker skrubtudser, salamandere,<br />

guldsmede og andre insekter, som flagermus og fugle lever af.<br />

Blomster er en vigtig kilde til nektar og pollen, som mange<br />

insekter er afhængige af. Planlæg <strong>have</strong>n, så der er blomster i hele<br />

vækstsæsonen. Skab variation med hjemmehørende blomstrende<br />

frugttræer, løgplanter, stauder, buske og vilde blomster. Blomstren<br />

de “ukrudt” ser måske ikke ud af så meget, men er vigtige<br />

planter for mange larver og insekter.<br />

Lad døde og hule træer stå så længe som muligt.<br />

Det er et mekka for svampe, insekter og mange fugle,<br />

ikke mindst spætter. Når træet til sidst vælter, vil det<br />

gamle, formuldede rodnet kunne aflede vand enormt<br />

effektivt. Det er især en fordel ved kraftig regn på<br />

tung lerjord (her er det hule træ brugt til opbevaring<br />

af bambuspinde, når de ikke bruges i køkken<strong>have</strong>n).<br />

Fælder du et større træ, så lad stammen ligge, evt. skåret<br />

ud i stubbe. Træet er nu et CO₂-lager. Brug dem som<br />

siddeplads om bålet eller til at stille blomsterkrukker på.<br />

Stiller du dem i tørvejr på en overdækket terrasse, er de<br />

tørre, lette at flytte med og kan holde i evigheder. Her<br />

er det en smukt snoet hyld med de dekorative svampe<br />

judasører.


5 designidéer<br />

til en “vildt pæn”<br />

<strong>have</strong><br />

En levende <strong>have</strong> fuld af dyreliv og<br />

variation af planter behøver ikke at se ud,<br />

som om alt er overladt til tilfældigheder. I<br />

denne artikel kigger vi på de større linjer i<br />

<strong>have</strong>n og viser, hvordan du i praksis kan<br />

indrette <strong>have</strong>n, så du får en “vildt pæn”<br />

<strong>have</strong>.<br />

TEKST: MORTEN LINNEMANN<br />

FOTO: METTE RØNNE<br />

1. Sæt ramme om de vilde områder<br />

Der er intet i vejen for at indramme vildere områder med en tydelig<br />

og skarp afgrænsning. Det giver et roligere og ordentligere<br />

udtryk.<br />

Mange <strong>have</strong>ejere har nok stadig den opfattelse,<br />

at der kun findes to typer <strong>have</strong>r: Enten har<br />

man en traditionel <strong>have</strong> med staudebede,<br />

roser, krukker og klippet plæne, eller også har man<br />

en vild <strong>have</strong> for naturens skyld, hvor græs og urter får<br />

lov at gro, som det vil. Men sådan behøver det ikke at<br />

være. Der er mange måder at give plads til dyreliv og<br />

biodiversitet på, ikke mindst til insekterne, som har<br />

det trangt i den danske natur.<br />

Her er masser af insektvenlige stauder plantet i store bede med en klar<br />

afgrænsning til det klippede græs rundtom. I det cirkelformede bed ses<br />

bl.a. sorter af hosta, storkenæb, Geranium, astilbe, fingerbøl, Digitalis,<br />

alunrod, Heuchera, og prydløg. Indimellem er der lagt små trædesten,<br />

så man kan komme til at luge.<br />

Her ses et område med vilde planter, der er rammet ind i en helt cirkelrund hæk.<br />

Fra <strong>have</strong>arkitekt Mette Rønnes egen <strong>have</strong>.<br />

2. Skab former og afgrænsning<br />

Et helt grundlæggende element i alt <strong>have</strong>design er at give form<br />

til forskellige dele af <strong>have</strong>n – ikke mindst, når man har områder<br />

med vildere planter, er det vigtigt, at man skaber tydelige former.<br />

FOTO: THOMAS EVALDSEN<br />

20 HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV


DESIGN<br />

FOTO: NIELS HOUGAARD, FOTOGRAF<br />

FOTO: THOMAS EVALDSEN<br />

Noget af det mest livgivende, man kan tilføre sin <strong>have</strong>, er vand. Det er vigtigt,<br />

at der ikke er stejle kanter hele vejen rundt, men at der er direkte adgang for<br />

dyrene.<br />

3. Vand i <strong>have</strong>n<br />

En lille sø eller et bassin kan være et smukt element i <strong>have</strong>n og<br />

tiltrækker både insekter, fugle, padder og pindsvin. Når stenene<br />

er opvarmede af solen, er de perfekte rastepladser for padder og<br />

de varmeelskende sommerfugle.<br />

Hvorfor ikke sætte gode insektplanter i krukker? Her er det forrest en<br />

purpurfarvet indianermynte, Agastache rupestris, og bagved står en lyslilla<br />

dueskabiose, Scabiosa columbaria, som er en af vores hjemmehørende arter.<br />

Der ses også en rød purpursolhat, Echinacea.<br />

4. Design med de gode planter<br />

Måske er det en fordom mod <strong>have</strong>r med høj biodiversitet, at<br />

planterne helst skal stå sådan lidt vildt og tilfældigt imellem hinanden.<br />

Men dyr har ikke noget imod æstetik i <strong>have</strong>indretningen,<br />

og derfor er der intet i vejen for at samle planterne i større eller<br />

mindre grupper, som man plejer i staudebedet, hvis det er det,<br />

man helst vil. Det afgørende er, at det er de rigtige planter, som<br />

tilbyder mad eller levesteder for insekterne.<br />

5. Skab levesteder<br />

Insekter har ikke kun brug for mad og<br />

vand, men også levesteder i <strong>have</strong>n, fx i<br />

form af kvashegn, brændestabler eller<br />

stenbunker. I stedet for at tænke, at disse<br />

elementer skal gemmes væk i et hjørne af<br />

<strong>have</strong>n, kan man gøre en dyd ud af nødvendigheden<br />

og bringe dem helt frem i<br />

fokus.<br />

FOTO: EGE BECH<br />

Insekter og fugle har ikke noget imod, at deres levesteder<br />

er sat i rammer. Her er der fuglekasser og<br />

insekthotel rundt om døråbningen med et fint kig<br />

til næste rum i <strong>have</strong>n. Der bor sågar fugle i de to blå<br />

vandkander. Nederst til højre er der et vildere<br />

hjørne med bregner og grene, der får lov at ligge til<br />

glæde for bænkebidere, biller og andre smådyr.


PLANTER, SOM<br />

SOMMERFUGLENE VIL ELSKE<br />

Hjælp sommerfuglene, og få flere af dem i din <strong>have</strong>. Her får du gode råd om,<br />

hvordan du skaber gode vilkår for sommerfuglene.<br />

TEKST: SUSANNE HARDING, BIOLOG<br />

FOTO: WIKIMEDIA FOTO: STUART MCINTYRE<br />

Enkeltblomstrende georgine, Dahlia ‘Topmix<br />

Pink’, er populær blandt sommerfugle.<br />

Her kan de nemt komme til at samle pollen<br />

og nektar i blomstens midte. Mange<br />

georginer har store, fyldte blomster. Dem<br />

har sommerfugle og andre insekter ingen<br />

glæde af. Derfor er det vigtigt at vælge<br />

enkeltblomstrende planter, hvis man gerne<br />

vil <strong>have</strong> sommerfugle i <strong>have</strong>n.<br />

Mørk blåskæg, Caryopteris x clandonensis.<br />

Det er en løvfældende busk på ca. 1 m i<br />

højden. Planten får lavendelblå blomster<br />

i tætte kvaster fra august til september.<br />

Den er en af sommerfuglenes mest yndede<br />

buske sidst på sommeren, hvor mange<br />

andre planter for længst er afblomstret.<br />

Blåskæg foretrækker at vokse i let og tør<br />

jord på et lunt sted med læ.<br />

FOTO: WIKIMEDIA<br />

FOTO: PIXABAY<br />

5 gode råd<br />

Sørg for nektar året rundt<br />

For at sommerfuglene kan trives i<br />

din <strong>have</strong>, skal der være et duftende<br />

og farvestrålende blomsterflor<br />

sæsonen igennem.<br />

Forstærk duften – plant i grupper<br />

I det tidlige forår er der ikke meget<br />

nektar at finde. Sørg for at plante<br />

det, der blomstrer, tæt på hinanden.<br />

Energi til rejsen sydpå<br />

Sent på sommeren er der heller ikke<br />

så mange blomster, men du kan<br />

plante sentblomstrende planter som<br />

fx sankthansurt, asters, kæmpejernurt<br />

og blåskæg.<br />

Elsker sol, læ og ly<br />

Sommerfugle holder til på solrige<br />

steder i <strong>have</strong>n. De skal helst <strong>have</strong><br />

luft og plads omkring sig, men ikke<br />

for meget vind. Sørg derfor for at<br />

placere dine sommerfugleplanter på<br />

steder med sol og læ.<br />

Pil, Salix, er et træ/en busk på 1-10 m i højden.<br />

Pil er en vigtig nektarkilde for overvintrende<br />

sommerfugle i det tidlige forår.<br />

Nogle arter blomstrer allerede i marts, bl.a.<br />

spydpil, S. hastata, og seljepil, S. caprea.<br />

Bladene er desuden vigtige som foder for<br />

larverne af mere end 100 forskellige sommerfuglearter.<br />

Pil findes i mange forskellige arter og<br />

sorter, som har stor prydværdi i <strong>have</strong>n på<br />

grund af deres smukke vækstformer, dekorative<br />

bark og dunede “gæslinger”.<br />

Havepurpursolhat, Echinacea purpurea, er<br />

en staude på 60-90 cm. Havepurpursolhat<br />

findes i et utal af smukke sorter i strålende<br />

farver fra hvid og sart gul over gulorange<br />

til stærk pink og dyb purpurrød. De blomstrer<br />

fra juli til oktober og tiltrækker et<br />

mylder af sommerfugle, bier og andre<br />

insekter.<br />

Havepurpursolhat stammer fra steppeområder<br />

og trives derfor bedst i en tør,<br />

men næringsrig jord i solen.<br />

Foder til de kræsne larver<br />

Nogle larver kan kun leve på blade<br />

eller blomsterknopper af en helt<br />

bestemt planteart! Har du brændenælder,<br />

så lad nogle stå i et hjørne<br />

– så kan du følge med i udviklingen<br />

fra æg til færdig sommerfugl af bl.a.<br />

nældens takvinge, admiral, dagpåfugleøje<br />

og nældesommerfugl.<br />

22 HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV


PORTRÆT<br />

FOTO: BIOPIX. KILDE: HUMLEBIER AF Y.L. DUPONT OG H.B. MADSEN (2010).<br />

Mørk jordhumle<br />

(Bombus terrestris)<br />

Aktiv i: Marts-august.<br />

Typiske kendetegn: Mørkegul krave<br />

og bånd på bagkroppen, hvid hale,<br />

resten sort.<br />

Tungelængde: Kort.<br />

Antal individer/koloni: 100-600.<br />

Tungelængden<br />

betyder noget<br />

Humlebier indsamler nektar med en<br />

sugesnabel, som normalt kaldes en<br />

tunge, og de kan opdeles i korttungede<br />

og langtungede arter. Typisk<br />

indsamler korttungede arter nektar<br />

fra blomster med kort kronrør<br />

som fx hvidkløver og timian, mens<br />

arter med lang tunge indsamler på<br />

blomster med langt kronrør som<br />

fx rødkløver og hestebønne. Nogle<br />

korttungede arter kan finde på at<br />

bide hul i bunden af blomster med<br />

langt kronrør og hente nektaren<br />

herigennem. Når det sker, bestøver<br />

bierne ikke blomsten. Generelt har<br />

de langtungede arter sværere ved<br />

at finde føde end de korttungede.<br />

Havehumle<br />

(Bombus hortorum)<br />

Aktiv i: April-juli.<br />

Typiske kendetegn: Tre gule bånd ved<br />

kraven, det bagerste af brystet og på<br />

bagkroppen, hvid hale, resten sort.<br />

Tungelængde: Lang.<br />

Antal individer/koloni: 50-120.<br />

DE 5 ALMINDELIGSTE HUMLEBIARTER<br />

Vi har kendt til 29 humlebier i Danmark, men nogle af dem er forsvundet,<br />

og andre er truede. De viste arter er almindelige i vores <strong>have</strong>r.<br />

Hushumle<br />

(Bombus hypnorum)<br />

Aktiv i: April-august.<br />

Typiske kendetegn: Normalt brunt<br />

bryst, hvid hale, resten sort. Brystet kan<br />

være mere eller mindre sort.<br />

Tungelængde: Kort.<br />

Antal individer/koloni: 80-400.<br />

Stenhumle<br />

(Bombus lapidarius)<br />

Aktiv i: April-august.<br />

Typiske kendetegn: Gul krave, der tit<br />

mangler eller er meget lille hos dronninger<br />

og arbejdere, mørkerød hale, resten<br />

sort.<br />

Tungelængde: Kort.<br />

Antal individer/koloni: 100-300.<br />

Lille skovhumle<br />

(Bombus pratorum)<br />

Aktiv i: April-juli.<br />

Typiske kendetegn: Gul krave, der kan<br />

mangle hos dronninger og arbejdere,<br />

orangerød hale, resten sort. Der kan<br />

være et gult bånd på bagkroppen.<br />

Tungelængde: Kort.<br />

Antal individer/koloni: 50-120.<br />

HAVESELSKABET | SKAB EN “VILDT PÆN” HAVE FULD AF LIV 23


HAVEGLÆDE I GODT SELSKAB<br />

Plantemarkeder<br />

Magasinet <strong>Haven</strong><br />

Om Haveselskabet<br />

Haveselskabet er en nonprofitforening.<br />

Vi lever og ånder for at sprede<br />

<strong>have</strong>viden og <strong>have</strong>glæde.<br />

Bliv medlem og få:<br />

Besøg åbne <strong>have</strong>r<br />

10 numre af magasinet <strong>Haven</strong><br />

_<br />

Onlineadgang til tidligere<br />

numre af <strong>Haven</strong><br />

_<br />

_<br />

_<br />

Fælles oplevelser og arrangementer<br />

Adgang til gratis, uvildig rådgivning<br />

Gode medlemsfordele i webshoppen<br />

Se flere fordele, og bliv medlem på<br />

<strong>have</strong>selskabet.dk<br />

Gode<br />

medlemstilbud<br />

Fællesskab & oplevelser<br />

Ring og få hjælp

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!