09.01.2023 Views

Haveselskabet Nibe - program 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NIBE KREDS<br />

Program <strong>2023</strong><br />

Foto: ASH<br />

DATO AKTIVITET ARRANGET AF<br />

31. januar<br />

Generalforsamling<br />

Fortællinger og billeder<br />

Albert Steen-Hansen<br />

18. februar Frøsamlerne <br />

Kulturarv og velsmag/KulturKlubFOKUS<br />

25. marts Obelisk-tårne<br />

Kursus v/Ege Bech<br />

13. maj Havemarked<br />

Terndrup Apotek<br />

20. maj Havemarked<br />

Rhododendronparken<br />

21. maj Vandretur i Halkær Ådal<br />

Karen Hald<br />

<br />

<strong>Nibe</strong><br />

De fem kredse*<br />

<strong>Nibe</strong><br />

Midthimmerland<br />

Brønderslev<br />

De fem kredse*<br />

10. & 11. juni HavefesKval <strong>Haveselskabet</strong><br />

17. juni Havemarked<br />

Østre Anlæg<br />

Aalborg<br />

20. juni Bag havelågerne & Apotekerhaven <strong>Nibe</strong><br />

12. august Havemarked<br />

Rhododendronparken<br />

13. august Havemarked<br />

Vester Hassing Bypark<br />

26. august Havemarked<br />

Jernbanegade Støvring<br />

August/<br />

september<br />

Havedyrker og madskribent<br />

Hannu Sarenström<br />

9. september Familie-sanke-kursus<br />

Karen Hald, Koppes Mølle<br />

Brønderslev<br />

Hals<br />

Midthimmerland<br />

De fem kredse*<br />

<strong>Nibe</strong><br />

* De fem kredse: Aalborg, Hals, Hammer Bakker, Midthimmerland, <strong>Nibe</strong>


AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris<br />

Generalforsamling 31/1 Grønnegade 29, <strong>Nibe</strong><br />

Kl 19.00<br />

Ingen \lmelding<br />

<br />

<strong>2023</strong> er skudt ind, og generalforsamlingen skyder tradi\onelt også<br />

ak\viteterne i <strong>Haveselskabet</strong> <strong>Nibe</strong> Kreds ind. <br />

Vi er klar \l en ny sæson, men under lidt andre vilkår, idet<br />

<strong>Haveselskabet</strong> får ny struktur. <br />

Det vil formand Bente Kragh informere om.<br />

Men først skal vi høre naturelsker og naturfotograf <br />

Albert Steen-Hansen fortælle og vise billeder. Han har skudt<br />

utallige smukke og unikke fotos og har en imponerende viden om<br />

fugle og natur. A^enens emne er sommerfugle, fugle og trækfugle i<br />

vores haver, samt hvorledes vi gør vores haver a_rak\ve for dem. <br />

Det bliver interessant.<br />

<strong>Haveselskabet</strong> <strong>Nibe</strong> kreds er vært med kaffe/the og kage<br />

Gra\s<br />

AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris<br />

Frøsamlerne<br />

kommer forbi<br />

18/2<br />

FOKUS<br />

Strandvejen 19, Aalborg<br />

Kl 13<br />

Bente Kragh<br />

20412462<br />

fokusaalborg.nemtilmeld.dk/<br />

217<br />

Tilmelding senest 17/2 kl 9.00<br />

Frøsamlerne er en organisa\on, som arbejder for at bevare og udvikle kulturplanternes<br />

mangfoldighed. De_e og om frøets forunderlige liv vil John Kruuse fortælle om. John<br />

Kruuse medbringer frø af både tomater, bønner og blomster, og der er<br />

mulighed for at få spændende frø med hjem. Har I frø i overskud, så tag<br />

dem med \l evt by_e.<br />

Det er et samarbejde mellem De fem Kredse og KulturKlub FOKUS og der<br />

er brunch kl. 11.00 i KaffeFair inden foredraget.<br />

Pris foredrag: 5o kr, /graKs for medl. af <strong>Haveselskabet</strong> og KulturKlub FOKUS<br />

Pris inkl. brunch: 200 kr./150 kr. for medl. af <strong>Haveselskabet</strong> og KulturKlub FOKUS.<br />

Gra\s/50<br />

150/200<br />

www.haveselskabet.dk/nibe<br />

Facebook: <strong>Nibe</strong> Havekreds - en del af <strong>Haveselskabet</strong>


AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris<br />

Obelisk-tårne 25/3 Sønderholm Hedevej 9<br />

10-16<br />

<br />

Vi skal bygge fritstående espalier/obelisktårn instrueret af Ege Bech. <br />

Materialer leveres. Medbring håndsav, hammer og tommestok. <br />

Prisen er for et tårn, som giver højde i din have. <br />

Det er dekora\vt og sjovt at frems\lle.<br />

<strong>Haveselskabet</strong> er vært med formiddagskaffe og brød<br />

Me_e Ørbæk Andreasen<br />

28810111<br />

me_eoerbaek@gmail.com<br />

Tilmelding senest 11/3<br />

350/400<br />

ved \lmelding<br />

AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/<br />

senest<br />

Vandretur i<br />

Halkær<br />

21/5 Halkær Kro<br />

Halkærvej 59<br />

kl. 11-13<br />

Bente Kragh<br />

20412462<br />

kraghchr@post3.tele.dk<br />

Tilmelding senest 14/5<br />

Pris<br />

60 medl.<br />

70 andre<br />

Denne søndag får vi en guidet vandring i Halkær ved frilu^svejleder Karen Hald Asp. Vi skal<br />

se fælleden, en økologisk dyrket køkkenhave og vandre \l Mølle sø, og undervejs får vi<br />

forhåbentligt gøgeurten og andre vilde planter at se og ikke at forglemme,<br />

panoramaudsigten på bakken bag møllen.<br />

E^er vandringen kan sandwich spises på kroen, pris 85 kr. Øl og vand kan også købes.<br />

AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris<br />

Hannu<br />

Sarenström<br />

August/<br />

september<br />

Endnu ikke fastlagt<br />

Helga Hald<br />

idehaven@idehaven.net<br />

Det kommende arrangement er et samarbejde med KulturKlub FOKUS. <br />

Den svenske haveguru Hannu Sarenström fly_ede for få år siden fra Sverige \l Langeland,<br />

hvor han dyrker sin haveglæde. <br />

Arrangementet er endnu ikke helt på plads, så hold øje med <strong>Haveselskabet</strong>s hjemmeside<br />

og Facebook.<br />

Læs ar\klen “Skødesløs elegance i Hannu´s køkkenhave i Haven/aprilnummer 2021.<br />

?<br />

www.haveselskabet.dk/nibe<br />

Facebook: <strong>Nibe</strong> Havekreds - en del af <strong>Haveselskabet</strong>


AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/<br />

senest<br />

Bag havelågerne <br />

&<br />

Apotekerhaven<br />

20/6<br />

Nørregade 28, <strong>Nibe</strong><br />

18.30-21.00<br />

Bente Kragh<br />

20412462<br />

kraghchr@post3.tele.dk<br />

Pris<br />

60/75<br />

Vi kan kaste stjålne blikke ind i folks haver i forbifarten, men ikke stå s\lle og kigge<br />

nysgerrigt. <br />

Det råder vi i år bod på, da bestyrelsen længe har været opmærksom på, <br />

at der gemmer sig små haveperler bag lågerne og husene i <strong>Nibe</strong>, <br />

og denne sommera^en er vi inviteret indenfor i fem haver.<br />

Vi mødes i Nørregade nr. 28, går videre \l nr. 18B og nr. 12 og dere^er \l<br />

Kirkes\en 4 og vi runder havevandringen af i Apotekerhaven, hvor <br />

<strong>Haveselskabet</strong> er vært ved et mindre traktement.<br />

AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris<br />

Familie-sanke-tur<br />

Smag på naturen<br />

9/9 Halkær Kro<br />

Halkærvej 59<br />

11.00-13.00<br />

Dorrit Wassermeier<br />

60466566<br />

dwassermeier@gmail.com<br />

Tilmelding senest 2/9<br />

Børn gra\s<br />

60/70<br />

Vi skal ud for at sanke og smage på naturen guidet af frilu^svejleder Karen Hald. <br />

Sanketuren henvender sig \l alle aldre, så tag familien med på denne \dlige e^erårsdag/<br />

måske sensommerdag.<br />

Turen går langs banes\en og op på Halkær Fælled, og<br />

vi ser hvad september mon kan byde på af bær, frugter<br />

og planter.<br />

Vi vil helt sikkert finde brændenælde, brombær, røllike<br />

og rønnebær. <br />

Vi sanker \l eget brug og afrunder turen ved bålhy_en<br />

på Halkær Fælled, hvor vi får smagsprøver på<br />

røllikesmør, brændenældete, rønnebærsnaps,<br />

brombærsyltetøj og måske lidt ekstra.<br />

www.haveselskabet.dk/nibe<br />

Facebook: <strong>Nibe</strong> Havekreds - en del af <strong>Haveselskabet</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!