09.01.2023 Views

Haveselskabet Nibe - program 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NIBE KREDS

Program 2023

Foto: ASH

DATO AKTIVITET ARRANGET AF

31. januar

Generalforsamling

Fortællinger og billeder

Albert Steen-Hansen

18. februar Frøsamlerne

Kulturarv og velsmag/KulturKlubFOKUS

25. marts Obelisk-tårne

Kursus v/Ege Bech

13. maj Havemarked

Terndrup Apotek

20. maj Havemarked

Rhododendronparken

21. maj Vandretur i Halkær Ådal

Karen Hald


Nibe

De fem kredse*

Nibe

Midthimmerland

Brønderslev

De fem kredse*

10. & 11. juni HavefesKval Haveselskabet

17. juni Havemarked

Østre Anlæg

Aalborg

20. juni Bag havelågerne & Apotekerhaven Nibe

12. august Havemarked

Rhododendronparken

13. august Havemarked

Vester Hassing Bypark

26. august Havemarked

Jernbanegade Støvring

August/

september

Havedyrker og madskribent

Hannu Sarenström

9. september Familie-sanke-kursus

Karen Hald, Koppes Mølle

Brønderslev

Hals

Midthimmerland

De fem kredse*

Nibe

* De fem kredse: Aalborg, Hals, Hammer Bakker, Midthimmerland, Nibe


AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris

Generalforsamling 31/1 Grønnegade 29, Nibe

Kl 19.00

Ingen \lmelding


2023 er skudt ind, og generalforsamlingen skyder tradi\onelt også

ak\viteterne i Haveselskabet Nibe Kreds ind.

Vi er klar \l en ny sæson, men under lidt andre vilkår, idet

Haveselskabet får ny struktur.

Det vil formand Bente Kragh informere om.

Men først skal vi høre naturelsker og naturfotograf

Albert Steen-Hansen fortælle og vise billeder. Han har skudt

utallige smukke og unikke fotos og har en imponerende viden om

fugle og natur. A^enens emne er sommerfugle, fugle og trækfugle i

vores haver, samt hvorledes vi gør vores haver a_rak\ve for dem.

Det bliver interessant.

Haveselskabet Nibe kreds er vært med kaffe/the og kage

Gra\s

AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris

Frøsamlerne

kommer forbi

18/2

FOKUS

Strandvejen 19, Aalborg

Kl 13

Bente Kragh

20412462

fokusaalborg.nemtilmeld.dk/

217

Tilmelding senest 17/2 kl 9.00

Frøsamlerne er en organisa\on, som arbejder for at bevare og udvikle kulturplanternes

mangfoldighed. De_e og om frøets forunderlige liv vil John Kruuse fortælle om. John

Kruuse medbringer frø af både tomater, bønner og blomster, og der er

mulighed for at få spændende frø med hjem. Har I frø i overskud, så tag

dem med \l evt by_e.

Det er et samarbejde mellem De fem Kredse og KulturKlub FOKUS og der

er brunch kl. 11.00 i KaffeFair inden foredraget.

Pris foredrag: 5o kr, /graKs for medl. af Haveselskabet og KulturKlub FOKUS

Pris inkl. brunch: 200 kr./150 kr. for medl. af Haveselskabet og KulturKlub FOKUS.

Gra\s/50

150/200

www.haveselskabet.dk/nibe

Facebook: Nibe Havekreds - en del af Haveselskabet


AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris

Obelisk-tårne 25/3 Sønderholm Hedevej 9

10-16


Vi skal bygge fritstående espalier/obelisktårn instrueret af Ege Bech.

Materialer leveres. Medbring håndsav, hammer og tommestok.

Prisen er for et tårn, som giver højde i din have.

Det er dekora\vt og sjovt at frems\lle.

Haveselskabet er vært med formiddagskaffe og brød

Me_e Ørbæk Andreasen

28810111

me_eoerbaek@gmail.com

Tilmelding senest 11/3

350/400

ved \lmelding

AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/

senest

Vandretur i

Halkær

21/5 Halkær Kro

Halkærvej 59

kl. 11-13

Bente Kragh

20412462

kraghchr@post3.tele.dk

Tilmelding senest 14/5

Pris

60 medl.

70 andre

Denne søndag får vi en guidet vandring i Halkær ved frilu^svejleder Karen Hald Asp. Vi skal

se fælleden, en økologisk dyrket køkkenhave og vandre \l Mølle sø, og undervejs får vi

forhåbentligt gøgeurten og andre vilde planter at se og ikke at forglemme,

panoramaudsigten på bakken bag møllen.

E^er vandringen kan sandwich spises på kroen, pris 85 kr. Øl og vand kan også købes.

AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris

Hannu

Sarenström

August/

september

Endnu ikke fastlagt

Helga Hald

idehaven@idehaven.net

Det kommende arrangement er et samarbejde med KulturKlub FOKUS.

Den svenske haveguru Hannu Sarenström fly_ede for få år siden fra Sverige \l Langeland,

hvor han dyrker sin haveglæde.

Arrangementet er endnu ikke helt på plads, så hold øje med Haveselskabets hjemmeside

og Facebook.

Læs ar\klen “Skødesløs elegance i Hannu´s køkkenhave i Haven/aprilnummer 2021.

?

www.haveselskabet.dk/nibe

Facebook: Nibe Havekreds - en del af Haveselskabet


AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/

senest

Bag havelågerne

&

Apotekerhaven

20/6

Nørregade 28, Nibe

18.30-21.00

Bente Kragh

20412462

kraghchr@post3.tele.dk

Pris

60/75

Vi kan kaste stjålne blikke ind i folks haver i forbifarten, men ikke stå s\lle og kigge

nysgerrigt.

Det råder vi i år bod på, da bestyrelsen længe har været opmærksom på,

at der gemmer sig små haveperler bag lågerne og husene i Nibe,

og denne sommera^en er vi inviteret indenfor i fem haver.

Vi mødes i Nørregade nr. 28, går videre \l nr. 18B og nr. 12 og dere^er \l

Kirkes\en 4 og vi runder havevandringen af i Apotekerhaven, hvor

Haveselskabet er vært ved et mindre traktement.

AkKvitet Dato Sted og klokkeslæt Tilmelding/kontakt/senest Pris

Familie-sanke-tur

Smag på naturen

9/9 Halkær Kro

Halkærvej 59

11.00-13.00

Dorrit Wassermeier

60466566

dwassermeier@gmail.com

Tilmelding senest 2/9

Børn gra\s

60/70

Vi skal ud for at sanke og smage på naturen guidet af frilu^svejleder Karen Hald.

Sanketuren henvender sig \l alle aldre, så tag familien med på denne \dlige e^erårsdag/

måske sensommerdag.

Turen går langs banes\en og op på Halkær Fælled, og

vi ser hvad september mon kan byde på af bær, frugter

og planter.

Vi vil helt sikkert finde brændenælde, brombær, røllike

og rønnebær.

Vi sanker \l eget brug og afrunder turen ved bålhy_en

på Halkær Fælled, hvor vi får smagsprøver på

røllikesmør, brændenældete, rønnebærsnaps,

brombærsyltetøj og måske lidt ekstra.

www.haveselskabet.dk/nibe

Facebook: Nibe Havekreds - en del af Haveselskabet

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!