25.01.2023 Views

Program 2023 - Haveselskabet Aabenraa

Havenyt 2023 medlemsblad for Haveselskabet Aabenraa

Havenyt 2023 medlemsblad for Haveselskabet Aabenraa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Havenyt

Aabenraa Havekreds - 39. årgang 2023


Aabenraa Havekreds -

bestyrelsen

Formand

Tove Bøttcher, Dambjerg 21,

6200 Aabenraa. Tlf. 23 11 96 68.

Mail: tove.bottcher@icloud.com

Best. medlem

Oluf Hansen, Bygbjergvej 18,

Felsted Mark, 6200 Aabenraa.

Tlf. 61 28 25 04. Mail: o.luf@live.dk

Næstformand

Jette Winther, Jættevej 14,

6200 Aabenraa. Tlf. 20 33 26 41.

Mail: jw-14@hotmail.com

Kasserer

Preben Westh, Dambjerg 15,

6200 Aabenraa. Tlf. 60 21 95 71.

Mail: koldingwesth@gmail.com

Bestyrelsessuppleanter

Yrsa Schmidt, Torp Bygade 13,

6200 Aabenraa.

Tlf. 25 70 36 45.

Mail: yrla@live.dk

Tove Olesen, Sofiedalvej 64,

6330 Padborg tlf 20318576

Mail: Tove.olesen@hotmail.com

Sekretær

Ingrid Clausen, Birkevej 48,

6200 Aabenraa. Tlf. 29 85 00 82.

Mail: ingrid.clausen@youmail.dk

Øvrige medvirkende i bestyrelsesarbejdet

Lene Hansen

Mail: lha@Aabenraa.dk

Dorthe Mikkelsen

Mail: dorthegotz@hotmail.com

Havenyt

Kim Winther, Jættevej 14, Hostrupskov, 6200 Aabenraa, Tlf. 61 70 37 02

E-mail: kimwinther88@gmail.com

Hjemmeside: www.haveselskabet.dk/aabenraa eller på

facebook - Haveselskabet Aabenraa Kreds.

E-mail service

Vi vil gerne opfordre dig til at sende din e-mail adresse til formanden på

tove.bottcher@icloud.com. Der bliver udsendt en lille reminder forud for de enkelte

arrangementer, så du ikke går glip af en god haveoplevelse.


Velkommen

til haveglæden 2023

Mens disse linjer skrives, er novembervejret mildt, og vinteren virker

langt væk. Georginerne har endnu ikke givet op, de viser den sidste

rest af den pragt, de ikke fik lov til at vise i den tørre sommer. Vejret

har været lunefuldt i 2022: skal man anlægge en præriehave, grave en

stor regnvandstank ned eller gå efter de seje udholdende planter til

staudebedet?

I 2023 ønsker vi os foruden fred på jorden, at bestyrelsen udvides og

rigtig gerne med medlemmer fra andre steder end Aabenraa by. Hvis

byerne i kommunen skal have lokale aktiviteter, og det satser

bestyrelsen på, så har vi brug for lokale repræsentanter med lokalt

netværk og lokalkendskab. Du er velkommen til at deltage i et par

bestyrelsesmøder for at blive klogere på, om det er noget for dig.

Haveselskabet bygger på haveglæde; haveglæde med omtanke, så

vores aktiviteter stræber efter en positiv indvirken på den omkringliggende

natur. Vi bruger haveglæden til at åbne vores øjne for alt det,

vi skal værne om i naturen, og vi gør det gerne i fællesskaber.

Vores haveinteresse gør ikke vores haver ens, og den inkluderer alle

slags haver, de vilde og de klippede, de blomstrende og de grønne. Det

er forskelligheden, som er spændende og pirrer nysgerrigheden, derfor

er alle vores haver rigtige haver. En snak over hækken, kom og se mit

nye højbed eller kan du bruge et par courgetter? Del din haveglæde og

inviter din nabo med til det næste arrangement i Haveselskabet. Måske

aner hun ikke, hvad hun går glip af!

Lad os i fællesskab vise, at Haveselskabet ikke er for en bestemt slags

haveglæde og del gerne din fryd over, at der altid er noget pænt at

kigge på i din have, med din ven og din nabo.

I 2022 åbnede 9 medlemmer i Haveselskabet Aabenraa deres haver,

vidt forskellige haver og vidt forskellige besøgende. Vær med når vi

åbner haverne igen næste år, lokalt d. 17.-18. juni. Haveselskabets

nationale Havefestival finder sted weekenden før, d. 10.-11. juni.

Velkommen i haven – vi ses i 2023.

3


Aktivitetskalender

Aabenraa Havekreds 2023

Februar Onsdag den 22. februar kl. 19.00 på Det Tyske Bibliotek, Vestergade 30, 6200

Aabenraa. Foredrag om grønne tage, biodiversitet m.m. Efter foredraget er

der generalforsamling.

Marts Onsdag den 29. marts kl. 19.00 på Rise Sognegård, Rise Bygade 19, 6230

Rødekro. Foredrag om havens rum.

April Onsdag den 19. april kl. 19.00 på Det Tyske Bibliotek, Vestergade 30, 6200

Aabenraa. Foredrag om fugle i haven.

Søndag den 30. april kl. 11.00 - 14.00, Genforeningspladsen ved biblioteket.

Plantearrangement/workshops i samarbejde med ”Naturfamilier” BBB, DN,

Fuglelund, biblioteket.

Maj

Juni

Juli

August

Lørdag den 6. maj kl. 10.00-13.00. Plantemarked på pladsen mellem Løvbjerg

og Museet, H.P. Hanssens Gade 37, 6200 Aabenraa.

Onsdag den 31. maj kl. 17.00. ”Kør selv tur” aftentur til Bønderengene.

I samarbejde med DN, som er tovholder på turen til et biodiversitetsprojekt i

Aabenraa kommune, med naturvejleder.

Aftentur i Jebsens have, Lindsnakkevej 95, 6200 Aabenraa.

Rundvisning i haven og en del af huset. Turen bliver sandsynligvis udbudt

til gennemførelse i maj, og vi vil orientere jer i nyhedsbrevet om

tidspunkt, mødested, indhold m.m., så snart vi ved mere.

Torsdag den 8. juni kl. 18.30. Aftentur til gravefri have/hobbylandbrug i

Genner hos Stine og Bjørn Kikkenborg, Genner Bygade 16A, 6230 Rødekro.

Lørdag den 24. juni kl. 08.00. Sommerudflugt til Bettys Have i Spandet og

Tambours have ved Varde.

Torsdag den 20. juli kl. 19.00. ”Kør selv tur”. Aftentur til Vagns Have,

Uffesvej 8, 6330 Padborg.

Lørdag den 12. august, kl. 11.00 - 15.00. Høst- og plantemarked ved Super

Brugsen, Bovvej 9, 6330 Padborg.

Søndag den 20. august kl. 14.00. ”Kør selv tur” Noldes have i Seebüll, DE-

25927 Neukirchen – HUSK PAS.

September Lørdag den 2. september, kl. 14.00 – 17.00. Høst- og plantemarked,

Michelsens Gård, Toften 37, 6200 Aabenraa.

Oktober

Lørdag den 7. oktober kl. 10.00 – 13.00. ”Kør selv tur”. Svampetur i

Jørgensgård skov.

November Tirsdag den 7. november kl. 19.00. Det Tyske Bibliotek, Vestergade 30,

6200 Aabenraa. Foredrag, Naturalistiske bede og græsser.

Onsdag den 22. november kl. 19.00. Julearrangement i Damms Gård,

Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa.

4


Februar

Generalforsamling og foredrag ”mere

biodiversitet i haven- fra teori til

praksis”

Onsdag den 22. februar kl. 19.00 på

Det Tyske Bibliotek, Vestergade 30,

6200 Aabenraa.

Foredrag af Kristian Nordstrøm.

5

Kom og hør Kristian Nordstrøm

fortælle om sit liv inden for det

grønne, biodiversitet, grønne tage,

insekthoteller, sin haveglæde og en

masse andet.

Kristian er uddannet anlægsgartner

og jordbrugsteknolog og har arbejdet

både inden for anlægsgartner

branchen og det offentlige, og er i

dag selvstændig og arbejder med

havetegning, professionel grøn rådgivning

og rådgivning om omlægning

til biodiversitet.

Der serveres kaffe og kage.

Efter kaffepausen er der generalforsamling

ifølge gældende regler. Se

dagsorden til generalforsamlingen på

www.haveselskabet.aabenraa

Tilmelding til Tove Bøttcher på mail

tove.bottcher@icloud.com eller tlf.

23119668 eller via Haveselskabets

hjemmeside.

Pris: medlemmer gratis, andre: 50 kr.


Marts

Havens vægge og rumoplevelser

i mindre haver

Onsdag den 29. marts kl. 19.00.

Foredrag med havearkitekt

Ellen Lærke Jørgensen, Rise Sognegaard,

Rise Bygade 23, 6230

Rødekro.

Hemmelighederne bag opbygningen af

en have er mange, men én af dem er at

opdele haven i forskellige haverum.

Høje og tætte vægge i haven giver markante

haverum, hvorimod lette og gennemsigtige

vægge kun antyder rummene

i haven. Vi gennemgår eksempler på

rumdelere i haven i varierede materialer

og højder og ser de fordele og muligheder,

der er ved at skabe læ, adskille aktiviteter,

styre kig og give varierede oplevelser mv.

Et godt skelet giver også en fleksibel have

med rige muligheder for at udskifte indhold

i de enkelte haverum, når interesser

og behov skifter gennem livet.

Haver med mange haverum får haverne

til at virke større, der bliver mulighed for

at lege med mange farver, flere stilarter,

dyrke egne grøntsager, bygge huler mv. Vi

går på opdagelse i mange forskellige villaog

parcelhushaver og ser, hvordan der er

skabt indholdsrige opholdsrum og plads til

alle i familien.

Havearkitekt Ellen Lærke Jørgensen kommer

til Rise Sognegaard,

og holder foredrag om havens rum.

Ellen er uddannet landskabsarkitekt og

har igennem mange år tegnet haver i store

dele af Jylland og på Fyn. Hun har tidligere

været konsulent i Haveselskabet og de

sidste 17 år været selvstændig havearkitekt

i Havearkitekgruppen. Eksemplerne

i foredraget er bl.a. et udsnit af egne

arbejder, men også haveeksempler hentet

blandt kollegaer i ind- og udland.

Pris: Medlemmer 50 kr andre: 100 kr.

Tilmelding til Tove.bottcher@icloud.com

eller mobil 23119668 eller Havesleskabets

hjemmeside.

6


April

Havens fugle

Onsdag den 19. april kl. 19.00-

21.00, Damms Gård,

Gråstenvej 12, Felsted,

6200 Aabenraa.

Kender du det, når du sidder med

søndagskaffen, kigger ud på fuglebrættet

og du får øje på en smuk fugl? Nu kan

du få nogle fif til fuglefodring, hvordan

du kan tiltrække fugle til haven og måske

også lidt hjælp til fuglegenkendelse.

Glæden ved haven og glæden ved fugle

kombineres i dette foredrag. Oplægsholderne

bliver formand Gert Fahlberg

og bestyrelsesmedlem Bjarne Nielsen,

Dansk Ornitologisk Forenings Sønderjyske

afdeling, de vil fortælle om, hvad du som

haveejer kan gøre for at lave en fuglevenlig

have.

Der bliver serveret kage til egen medbragte

kaffe.

Tornsanger. Foto: Bjarne Nielsen

Pris for deltagelse er 50 kroner for

medlemmer og 100 kr for ikke

medlemmer.

Tilmelding skal ske til Dorthe Mikkelsen på

dorthegotz@hotmail.com.

7


April

Familiens natur- og plantedag

Søndag den 30. april kl. 11.00-

14.00 på biblioteket og

Genforeningspladsen, Haderslevvej

3, 6200 Aabenraa.

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening,

Naturcenter Fuglelund,

Naturfamilier og biblioteket inviterer Haveselskabet

til en hyggelig familiesøndag

med aktiviteter for hele familien. Vi mærker

på kriblekrable dyr, folder urtepotter af

avispapir, sår forskellige frø, snedkererer

insekthotel, planter stiklinger, farver med

blomster og meget mere.

Vi er både ude og inde og alle er hjertelig

velkommen. Der er mulighed for at være

kreativ, få en plante med hjem og have en

sjov søndag sammen.

Arrangementet er gratis for alle.

8


Maj

Plantemarked 2023

- planter og kunst til din have

Lørdag den 6. maj kl. 10.00-13.00

på pladsen mellem Løvbjerg og

Museet, H.P. Hanssens Gade 37,

6200 Aabenraa.

Havekredsen afholder sit årlige plantemarked

med stauder, alpine planter, træer,

buske, krydderurter, geranier, dahlia,

stenskulptur, pileflet, jern, træarbejde,

honning og biavl m.m.

Kom endelig forbi og se og få en god

havesnak eller køb lidt nyt hjem til haven.

Havemarkedet har normalt 10-15 stande

med et bredt udvalg til haven og udeliv.

Alle er velkomne til at komme og stille en

stand op, det er gratis

Aabenraa Havekreds inviterer hvert år stadeholdere,

det non-kommercielle hensyn

vægtes højt.

9

Det er muligt at kontakte Tove Bøttcher på

tlf. 23119668 for at høre mere om plantemarked

og deltagelse.


Maj

Aftentur og rundvisning i

Jebsens have og dele af huset

Kør-selv tur: Havevandring i

Jebsens have på

Lindsnakkevej 95, 6200 Aabenraa

Pris: Medlemmer 50 kr andre: 100 kr.

Tilmelding til Tove.bottcher@icloud.com

eller mobil 23119668.

Igen i 2023 har vi fået et forhåndstilsagn

om en guidet tur til Jebsens fantastiske

have. En have, som præsenterer sig

mere som park end have og ligger med

den skønneste udsigt over Aabenraa

fjord og med Jørgensgaard Skov som

nærmeste nabo. Der har været stor

og tiltagende interesse fra forskellige

organisationer og foreninger, som gerne

vil tilbyde deres medlemmer denne

oplevelse, derfor afventer vi besked

om de nærmere detaljer. Turen bliver

sandsynligvis udbudt til gennemførelse i

maj og vi vil orientere jer i nyhedsbrevet

om dette samt tidspunkt, mødested,

indhold m.m., så snart vi ved mere.

Der er 40 pladser.

10


Industrivej 4

6200 Aabenraa

Telefon: 74 62 11 59

Mobil: 23 20 71 59

Vagt telefon 23207159

E-mail: mail@koeler.dk

Aabenraa

Ramsherred 38 · Tlf. 9632 5202

ENTREPRENØR – HAVESERVICE – TRÆFÆLDNING & MM

CVR NR: 250 88 336

HENRIKHAMANN.INFO

Tlf.: 2286 9719 / 2622 7707

11


Maj

“Kør selv tur”

Aftentur til bønderengene

Et biodiversitetsprojekt i

Aabenraa kommune.

Onsdag den 31. maj kl. 17.00,

Bøndervej, 6200 Aabenraa.

I samarbejde med Danmarks

Naturfredningsforening og Aabenraa

kommune går aftenturen til Bønderengene,

et stort engareal vest for

Aabenraa. Området skal udlægges

til fællesgræsning, vandløbet Hesselbækken,

som løber gennem arealet,

skal genskabes, så den oprindelige

engflora får gode betingelser. En

naturvejleder viser os rundt og vi

håber på at finde smukke blomster,

måske vilde orkidéer.

Vi mødes ved hjørnet mellem Vestvejen

og Bøndervej kl. 17.00.

Tilmelding ikke nødvendig, der er

gratis adgang. Hvis du har brug for

yderligere info, kan du kontakte Tove

Bøttcher tlf. 23119668.

Juni

Lokal HAVEFESTIVAL i

Haveselskabet Aabenraa

Lørdag den 17. juni og søndag den 18. juni gentager vi succesen med vores

egne åbne haver fra 2022. Vi håber, at du vil være med og både åbne din egen

have og også besøge de åbne haver i Haveselskabet Aabenraa. Når du deltager,

er du med til at understøtte vores vision om, at alle haver er ”rigtige” haver,

for der findes ingen facitliste. Til gengæld findes der mangfoldighed og haveglæde

i rigt mål. Det ligger derude og venter blot på at blive vist frem og set.

Når du/I har besluttet jer for at åbne haven, så kontakt Ingrid Clausen, email:

ingrid.clausen@youmail.dk. Ingrid sørger for at information om haven og jeres

åbningstid kommer på vores hjemmeside.

12


Juni

Aftentur til gravefri have/

hobbylandbrug i Genner

Torsdag den 8. juni kl. 18.30 hos

Stine og Bjørn Kikkenborg, Genner

Bygade 16A, 6230 Rødekro.

Stine kalder sig: “kok 24-7”, forstået

sådan, at hun “altid” tænker i mad. Hver

gang hun går i haven, glæder hun sig til,

at der kommer et produkt, som hun kan

tage med i køkkenet og tilberede.

Hun har stor passion for de råvarer, hun

bruger, og dyrker derfor en stor del af

familiens forbrug af grøntsager i sin store

køkkenhave.

Hun går efter den optimale kvalitet, der

ikke kan købes, men som virkelig smager!

Hun gør dog også et stort nummer ud af

at gøre havearbejdet overkommeligt og

ikke nødvendigvis dyrke store arealer med

en masse knokkel- og lugearbejde, men

gerne flere afgrøder efter hinanden på

samme mindre og gravefrie jordstykke.

Stine vil fortælle om, hvordan hun arbejder

med jorddække, kompost, vanding,

sædskifte, forspiring og direkte såning

mm.

I den arkitekttegnede have omkring

ejendommen er der også blevet plads til

en mængde frugttræer og frugtbuske, og

mon ikke Stine giver en smagsprøve på sin

hjemmelavede cider og fortæller lidt om,

hvordan hun laver den?

Praktisk: Begrænset deltagerantal, så

tilmelding efter først-til-mølle princippet

Stine bager kage til os, men medbring selv

kaffe/the. Medbring også gerne en klapstol

eller lignende, da der er et begrænset

antal siddepladser i haven.

Pris: 20 kr.

Tilmelding: Oluf Hansen, mail o.luf@live.

dk, tlf. 61282504.

13


Juni

Bustur og sommerudflugt til

Bettys Have i Spandet og

Tambours have, ved Varde

Lørdag den 24. juni kl. 08.00. Vi

mødes på P-pladsen bag Folkehjem,

Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa,

hvorfra bussen kører.

Vi starter turen med at besøge Tambours have

ved Varde. Haven er skabt af Gerhard Tambour,

der startede i 1939 med at opkøbe et stykke

jord ved Karlsgårde Sø. Det var dengang åben

hede, og der blev plantet træer for at skabe læ

for køkken- og frugthaven, der blev gødet med

grøde fra Holme Å.

Tambour var en mand med mange idéer og

store planer. Køkkenhaven blev afløst af plæner

og staudebede, der kom eksotiske planter til,

og den geografiske have blev etableret med

tema fra forskellige verdensdele. Der blev

skabt en håndgravet kanal og senere blev en sø

udgravet. Ved hjælp af stensætninger skabtes

en japansk inspireret have i flere højder rundt

om søen. Der blev også skabt en kunstig bæk

med norske skærver og senest en have med

krydderurter og lægeplanter.

I dag ejes Tambours Have af Varde kommune

som samarbejder med støtteforeningen Tambours

Haves Venner om den videre udvikling

af haven.

Vi får en rundvisning i haven og spiser vores

medbragte frokost i pavillonen.

Efter frokostpausen kører vi videre til Spandet

til Bettys have.

Betty har en stor flot have fyldt med mange

forskellige blomster og planter, især hosta men

også rhododendron, klematis, orkidéer og

trillium.

Haven er skabt over en længere periode af

Betty Jensen og hendes nu afdøde mand. Efter

godt syv års arbejde blev det til ”åben have”,

som hurtigt blev en stor succes.

Sammen med haven har Betty Jensen en mindre

planteskole, så der er mulighed for at købe

et rigt udvalg af planter med hjem.

Der er ingen decideret rundvisning, men

Betty vil gå med os rundt i haven og svare på

spørgsmål.

Haveselskabet giver kaffe og kage i haven.

Vi forventer at være tilbage i Aabenraa omkring

kl. 18.00.

Pris: 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for

andre. Medbring frokost og drikkevarer.

Tilmelding inden den 20.6.2023 til Ingrid Clausen,

mail ingrid.clausen@youmail.dk eller tlf.

29850082 eller på Haveselskabets hjemmeside.

14


Juli

Aftentur til Vagns have

i Padborg

Kør selv tur.

Torsdag den 20. juli kl. 19.00,

Uffesvej 8, 6330 Padborg.

Velkommen til havevandring i Vagn Heiselbergs

have i Padborg på en forhåbentlig

lun og lys sommeraften. I den veletablerede

staudehave kan vi nyde højsommerens

blomsterflor, foruden mange

hosta blomstrer floks og dagliljer blandt

mange andre stauder.

For yderligere info kontakt Tove Bøttcher

på tlf. 23119668. Kontakt også Tove, hvis

du mangler kørelejlighed fra Aabenraa,

så organiserer vi samkørsel fra Madevej i

Aabenraa.

Medbring kaffe og krus, så har vi taget

kage med til alle.

15


August

Kør selv tur

Noldes Have

Søndag den 20. august kl. 14.00.

Kør selv søndagstur til Noldes

have og museet i Seebüll, Seebüll

31, DE-25927 Neukirchen.

Lad søndagsturen gå til den berømte have

ved Nolde Museum lige syd for grænsen.

Vi mødes uden for museet kl. 14.00 og går

samlet ind som gruppe. Herefter kan man

se film og udstillinger af Noldes værker

inde på museet, og man kan gå en tur i

den historiske meget smukke have. Der er

mulighed for en rundvisning i haven.

Museet drives i dag af Nolde Stiftung Seebüll,

som testamentarisk blev sat i verden

af kunstneren selv. Emil Nolde var meget

produktiv og derfor indeholder de skiftende

udstillinger udelukkende værker af

Nolde. Det ses af udstillingerne, at haven

spillede en stor rolle for kunstneren.

Den historiske have består foruden sommerblomster

af ca. 500 til dels meget

gamle stauder. De er robuste og hjemmehørende

i Nordfriesland. De mest kendte

stauder er tyrkisk valmue, ridderspore,

sværdlilje, pudeprimula, pæon og lupin.

I august er det især den op til to m høje

Lythrum salicaria (kattehale) der fanger

blikket.

Vi nyder kaffe og kage i museets café og

tager måske et ekstra blik på haven, inden

vi vender hjem igen.

Pris: medlemmer 150 kr., andre 250 kr.

Du får entré til museum og have og kaffe/

kage.

Rundvisning i haven kan tilkøbes for 35 kr.

Tilmelding og info: Ingrid Clausen, mail

ingrid.clausen@youmail.dk, tlf. 29850082.

Kontakt Ingrid, hvis du har ekstra plads i

bilen eller ønsker at køre med, så mødes

vi forinden på Madevej i Aabenraa.

Husk pas.

16


August

Høst- og plantemarked

i Padborg

Lørdag den 12. august kl. 11.00 -

15.00.

Ved SuperBrugsen, Bovvej 9,

6330 Padborg.

I Padborg holder Haveselskabet fast i

traditionen for eftersommerens plantemarked

ved SuperBrugsen.

Vi inviterer både medlemmer og ikke

medlemmer til at sætte en bod op og

sælge aflæggere af planter fra haven,

høstudbytte fra haven, hjemmelavede

kranse og buketter, honning, pileflet

eller andre haverelaterede ting. Haveselskabet

er en nonprofit organisation,

så udbyttet er nærmere en god

havesnak og glæden ved at finde en fin

plante eller andet godt end profit. Der

bliver salg af kaffe og kage.

Vi glæder os til at byde velkommen til

dette pantemarked, hvor du kan gøre

en god handel, møde Haveselskabet og

få en bid til ganen, alle er velkomne!

Kontakt gerne Tove Bøttcher på tlf.

23119668, hvis du ønsker at sætte en

bod op eller har spørgsmål til

arrangementet.

Der vil komme meget mere information

i nyhedsbreve, når august nærmer

sig.

September

Høst- og

plantemarked

Lørdag den 2. september kl. 14.00

-17.00. Michelsens Gård, Toften 37,

6200 Aabenraa.

Kom og stil din bod op med planter, frugt

og grønt fra haven, eller find nye spændende

planter til haven.

Samme dag afholder Michelsens Gård

”den store bagedag” med aktiviteter i

huset, haven og bagehuset.

Alle er velkomne til at deltage.

17


Oktober

Kør-selv-tur

Svampetur i

Jørgensgård skov

Kør-selv tur lørdag den

7. oktober kl. 10.00-13.00.

Haveselskabet inviterer på svampejagt i Jørgensgård

Skov i Aabenraa i september måned.

Det er en klassisk efterårsaktivitet, fordi

skovbunden på den tid er mest lun og fugtig.

Er du heldig, støder du måske ind i masser af

gode spisesvampe, og ellers er en tur ud at

lede efter dem altid en dejlig naturoplevelse

uanset vejr og årstid.

Selv om der er masser af svampe i skoven,

der er helt ufarlige og meget lækre, så er der

også nogle, der er giftige og som vi skal undgå.

Hertil får vi hjælp af 2 svampeeksperter, Birgitte

Marcussen og Birger Marcussen, fra Synnejyske

Svampe, der er en lokal afdeling under

Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

November

Naturalistiske

bede – med

naturen som

forbillede

Tirsdag den 7. november kl. 19.00.

Det tyske Bibliotek, Vestergade

30, 6200 Aabenraa.

Vi får besøg af Poul Petersen fra Overdam

Planteskole, planteskolen som er kendt for

et kæmpe udvalg af græsser. Græsser, som

stadigt udvikles og udvælges. Græsser kan

med fordel plantes i samspil med stauder,

18

Birgitte og Birger guider os på hele turen og

foretager bestemmelse af alle de indsamlede

svampe, så vi kan være sikre på, at det udbytte

vi vender hjem med, kan blive til lækre retter.

Turen er for alle, både dem, der er velkendte

med svampejagt og dem der for første gang

vil have et indblik i svampenes spændende

verden. Og det er for både børn og voksne.

På turen skal man være praktisk påklædt med

solidt fodtøj. Man skal medbringe en kurv til

svampene, der ikke tåler at komme i en plasticpose.

Desuden en lille kniv til at skære roden af

svampene.

Tag gerne kaffe med. Haveselskabet giver lidt

til ganen.

Pris: 25 kr. for medlemmer, 50 kr. for andre,

børn gratis.

Mødestedet i Jørgensgård skov meddeles ved

tilmelding.

Tilmelding senest den 3.10.2023 til Ingrid

Clausen, mobil. 2985 0082, mail ingrid.

clausen@youmail.dk eller på Haveselskabets

hjemmeside. For at sikre at alle kan få bestemt

deres svampefund, er deltagerantallet begrænset

til 30.

så blomsternes løv, frøstande og farvespillet

i græs og blomster året rundt giver

sammenhæng og ro for øjet, kombineret

med en minimal arbejdsindsats, med

nektar til insekter i en lang blomstringssæson.

Kom så, haveejer!

I dette foredrag får du inspiration og tips

til at komme i gang fra en erfaren plantemand

med stor planteglæde. Poul medbringer

et udvalg af græsser og stauder til

salg. Se mere om græsser og naturalistiske

staudebed på www.overdam.dk

Pris: Medlemmer 50 kr. andre: 100 kr.

Tilmelding til Tove.bottcher@icloud.com

eller mobil 23119668.


November

Julearrangement

Onsdag den 22. november

kl. 19.00-21.00, Damms Gård,

Gråstenvej 12, Felsted,

6200 Aabenraa.

Kom og vær med til en spændende aften

i hyggelige omgivelser, hvor vi forbereder

os på julen, som er lige om hjørnet. Tag

gerne naboer og venner med, når vi sammen

skal lave juledekorationer.

Britt Lauritzen, ejer af virksomheden

Gården i Skoven, som er kendt for sine

skønne julekranse, vil give os inspiration

til hvordan vi selv laver nogle flotte

julekranse. Britt bruger gerne materiale

fra naturen og haven til sine julekranse.

tag dem gerne med, så vi kan dele vores

haveglæde med hinanden og finde inspiration

ved hinandens kreationer.

Der vil traditionens tro blive afholdt amerikansk

lotteri med mange flotte gevinster.

Pris: Medlemmer 50 kr. andre: 100 kr.

Tilmelding til Ingrid Clausen, tlf. 29850082

eller mail ingrid.clausen@youmail.dk.

Tilmelding kan

også ske på hjemmesiden

www.haveselskabet.dk

I pausen vil der være æbleskiver, gløgg og

kaffe som er inkluderet i prisen.

Efter pausen kan vi alle arbejde med vores

egne medbragte kranse, så medbring

gerne det som du arbejder med. Hvis du

allerede har lavet dine juledekorationer, så

19


• Blomster

• Specialiteter

• Chokolade

• Vin

JUHL’S Blomster

Forstallé 23 • Aabenraa • Tlf. 7462 2284 • 4606@interflora.dk

Book gratis synstest på

nytsyn.dk

Hos de fleste Nyt Syn optikere kan du bestille tid online

til en synstest, linsekontrol eller en anden aftale.

Skrænten 28 . 6200 Aabenraa . Tlf. 7475 0506

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!