25.01.2023 Views

Program 2023 - Haveselskabet Aabenraa

Havenyt 2023 medlemsblad for Haveselskabet Aabenraa

Havenyt 2023 medlemsblad for Haveselskabet Aabenraa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Havenyt<br />

<strong>Aabenraa</strong> Havekreds - 39. årgang <strong>2023</strong>


<strong>Aabenraa</strong> Havekreds -<br />

bestyrelsen<br />

Formand<br />

Tove Bøttcher, Dambjerg 21,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>. Tlf. 23 11 96 68.<br />

Mail: tove.bottcher@icloud.com<br />

Best. medlem<br />

Oluf Hansen, Bygbjergvej 18,<br />

Felsted Mark, 6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Tlf. 61 28 25 04. Mail: o.luf@live.dk<br />

Næstformand<br />

Jette Winther, Jættevej 14,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>. Tlf. 20 33 26 41.<br />

Mail: jw-14@hotmail.com<br />

Kasserer<br />

Preben Westh, Dambjerg 15,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>. Tlf. 60 21 95 71.<br />

Mail: koldingwesth@gmail.com<br />

Bestyrelsessuppleanter<br />

Yrsa Schmidt, Torp Bygade 13,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Tlf. 25 70 36 45.<br />

Mail: yrla@live.dk<br />

Tove Olesen, Sofiedalvej 64,<br />

6330 Padborg tlf 20318576<br />

Mail: Tove.olesen@hotmail.com<br />

Sekretær<br />

Ingrid Clausen, Birkevej 48,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>. Tlf. 29 85 00 82.<br />

Mail: ingrid.clausen@youmail.dk<br />

Øvrige medvirkende i bestyrelsesarbejdet<br />

Lene Hansen<br />

Mail: lha@<strong>Aabenraa</strong>.dk<br />

Dorthe Mikkelsen<br />

Mail: dorthegotz@hotmail.com<br />

Havenyt<br />

Kim Winther, Jættevej 14, Hostrupskov, 6200 <strong>Aabenraa</strong>, Tlf. 61 70 37 02<br />

E-mail: kimwinther88@gmail.com<br />

Hjemmeside: www.haveselskabet.dk/aabenraa eller på<br />

facebook - <strong>Haveselskabet</strong> <strong>Aabenraa</strong> Kreds.<br />

E-mail service<br />

Vi vil gerne opfordre dig til at sende din e-mail adresse til formanden på<br />

tove.bottcher@icloud.com. Der bliver udsendt en lille reminder forud for de enkelte<br />

arrangementer, så du ikke går glip af en god haveoplevelse.


Velkommen<br />

til haveglæden <strong>2023</strong><br />

Mens disse linjer skrives, er novembervejret mildt, og vinteren virker<br />

langt væk. Georginerne har endnu ikke givet op, de viser den sidste<br />

rest af den pragt, de ikke fik lov til at vise i den tørre sommer. Vejret<br />

har været lunefuldt i 2022: skal man anlægge en præriehave, grave en<br />

stor regnvandstank ned eller gå efter de seje udholdende planter til<br />

staudebedet?<br />

I <strong>2023</strong> ønsker vi os foruden fred på jorden, at bestyrelsen udvides og<br />

rigtig gerne med medlemmer fra andre steder end <strong>Aabenraa</strong> by. Hvis<br />

byerne i kommunen skal have lokale aktiviteter, og det satser<br />

bestyrelsen på, så har vi brug for lokale repræsentanter med lokalt<br />

netværk og lokalkendskab. Du er velkommen til at deltage i et par<br />

bestyrelsesmøder for at blive klogere på, om det er noget for dig.<br />

<strong>Haveselskabet</strong> bygger på haveglæde; haveglæde med omtanke, så<br />

vores aktiviteter stræber efter en positiv indvirken på den omkringliggende<br />

natur. Vi bruger haveglæden til at åbne vores øjne for alt det,<br />

vi skal værne om i naturen, og vi gør det gerne i fællesskaber.<br />

Vores haveinteresse gør ikke vores haver ens, og den inkluderer alle<br />

slags haver, de vilde og de klippede, de blomstrende og de grønne. Det<br />

er forskelligheden, som er spændende og pirrer nysgerrigheden, derfor<br />

er alle vores haver rigtige haver. En snak over hækken, kom og se mit<br />

nye højbed eller kan du bruge et par courgetter? Del din haveglæde og<br />

inviter din nabo med til det næste arrangement i <strong>Haveselskabet</strong>. Måske<br />

aner hun ikke, hvad hun går glip af!<br />

Lad os i fællesskab vise, at <strong>Haveselskabet</strong> ikke er for en bestemt slags<br />

haveglæde og del gerne din fryd over, at der altid er noget pænt at<br />

kigge på i din have, med din ven og din nabo.<br />

I 2022 åbnede 9 medlemmer i <strong>Haveselskabet</strong> <strong>Aabenraa</strong> deres haver,<br />

vidt forskellige haver og vidt forskellige besøgende. Vær med når vi<br />

åbner haverne igen næste år, lokalt d. 17.-18. juni. <strong>Haveselskabet</strong>s<br />

nationale Havefestival finder sted weekenden før, d. 10.-11. juni.<br />

Velkommen i haven – vi ses i <strong>2023</strong>.<br />

3


Aktivitetskalender<br />

<strong>Aabenraa</strong> Havekreds <strong>2023</strong><br />

Februar Onsdag den 22. februar kl. 19.00 på Det Tyske Bibliotek, Vestergade 30, 6200<br />

<strong>Aabenraa</strong>. Foredrag om grønne tage, biodiversitet m.m. Efter foredraget er<br />

der generalforsamling.<br />

Marts Onsdag den 29. marts kl. 19.00 på Rise Sognegård, Rise Bygade 19, 6230<br />

Rødekro. Foredrag om havens rum.<br />

April Onsdag den 19. april kl. 19.00 på Det Tyske Bibliotek, Vestergade 30, 6200<br />

<strong>Aabenraa</strong>. Foredrag om fugle i haven.<br />

Søndag den 30. april kl. 11.00 - 14.00, Genforeningspladsen ved biblioteket.<br />

Plantearrangement/workshops i samarbejde med ”Naturfamilier” BBB, DN,<br />

Fuglelund, biblioteket.<br />

Maj<br />

Juni<br />

Juli<br />

August<br />

Lørdag den 6. maj kl. 10.00-13.00. Plantemarked på pladsen mellem Løvbjerg<br />

og Museet, H.P. Hanssens Gade 37, 6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Onsdag den 31. maj kl. 17.00. ”Kør selv tur” aftentur til Bønderengene.<br />

I samarbejde med DN, som er tovholder på turen til et biodiversitetsprojekt i<br />

<strong>Aabenraa</strong> kommune, med naturvejleder.<br />

Aftentur i Jebsens have, Lindsnakkevej 95, 6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Rundvisning i haven og en del af huset. Turen bliver sandsynligvis udbudt<br />

til gennemførelse i maj, og vi vil orientere jer i nyhedsbrevet om<br />

tidspunkt, mødested, indhold m.m., så snart vi ved mere.<br />

Torsdag den 8. juni kl. 18.30. Aftentur til gravefri have/hobbylandbrug i<br />

Genner hos Stine og Bjørn Kikkenborg, Genner Bygade 16A, 6230 Rødekro.<br />

Lørdag den 24. juni kl. 08.00. Sommerudflugt til Bettys Have i Spandet og<br />

Tambours have ved Varde.<br />

Torsdag den 20. juli kl. 19.00. ”Kør selv tur”. Aftentur til Vagns Have,<br />

Uffesvej 8, 6330 Padborg.<br />

Lørdag den 12. august, kl. 11.00 - 15.00. Høst- og plantemarked ved Super<br />

Brugsen, Bovvej 9, 6330 Padborg.<br />

Søndag den 20. august kl. 14.00. ”Kør selv tur” Noldes have i Seebüll, DE-<br />

25927 Neukirchen – HUSK PAS.<br />

September Lørdag den 2. september, kl. 14.00 – 17.00. Høst- og plantemarked,<br />

Michelsens Gård, Toften 37, 6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Oktober<br />

Lørdag den 7. oktober kl. 10.00 – 13.00. ”Kør selv tur”. Svampetur i<br />

Jørgensgård skov.<br />

November Tirsdag den 7. november kl. 19.00. Det Tyske Bibliotek, Vestergade 30,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>. Foredrag, Naturalistiske bede og græsser.<br />

Onsdag den 22. november kl. 19.00. Julearrangement i Damms Gård,<br />

Gråstenvej 12, Felsted, 6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

4


Februar<br />

Generalforsamling og foredrag ”mere<br />

biodiversitet i haven- fra teori til<br />

praksis”<br />

Onsdag den 22. februar kl. 19.00 på<br />

Det Tyske Bibliotek, Vestergade 30,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Foredrag af Kristian Nordstrøm.<br />

5<br />

Kom og hør Kristian Nordstrøm<br />

fortælle om sit liv inden for det<br />

grønne, biodiversitet, grønne tage,<br />

insekthoteller, sin haveglæde og en<br />

masse andet.<br />

Kristian er uddannet anlægsgartner<br />

og jordbrugsteknolog og har arbejdet<br />

både inden for anlægsgartner<br />

branchen og det offentlige, og er i<br />

dag selvstændig og arbejder med<br />

havetegning, professionel grøn rådgivning<br />

og rådgivning om omlægning<br />

til biodiversitet.<br />

Der serveres kaffe og kage.<br />

Efter kaffepausen er der generalforsamling<br />

ifølge gældende regler. Se<br />

dagsorden til generalforsamlingen på<br />

www.haveselskabet.aabenraa<br />

Tilmelding til Tove Bøttcher på mail<br />

tove.bottcher@icloud.com eller tlf.<br />

23119668 eller via <strong>Haveselskabet</strong>s<br />

hjemmeside.<br />

Pris: medlemmer gratis, andre: 50 kr.


Marts<br />

Havens vægge og rumoplevelser<br />

i mindre haver<br />

Onsdag den 29. marts kl. 19.00.<br />

Foredrag med havearkitekt<br />

Ellen Lærke Jørgensen, Rise Sognegaard,<br />

Rise Bygade 23, 6230<br />

Rødekro.<br />

Hemmelighederne bag opbygningen af<br />

en have er mange, men én af dem er at<br />

opdele haven i forskellige haverum.<br />

Høje og tætte vægge i haven giver markante<br />

haverum, hvorimod lette og gennemsigtige<br />

vægge kun antyder rummene<br />

i haven. Vi gennemgår eksempler på<br />

rumdelere i haven i varierede materialer<br />

og højder og ser de fordele og muligheder,<br />

der er ved at skabe læ, adskille aktiviteter,<br />

styre kig og give varierede oplevelser mv.<br />

Et godt skelet giver også en fleksibel have<br />

med rige muligheder for at udskifte indhold<br />

i de enkelte haverum, når interesser<br />

og behov skifter gennem livet.<br />

Haver med mange haverum får haverne<br />

til at virke større, der bliver mulighed for<br />

at lege med mange farver, flere stilarter,<br />

dyrke egne grøntsager, bygge huler mv. Vi<br />

går på opdagelse i mange forskellige villaog<br />

parcelhushaver og ser, hvordan der er<br />

skabt indholdsrige opholdsrum og plads til<br />

alle i familien.<br />

Havearkitekt Ellen Lærke Jørgensen kommer<br />

til Rise Sognegaard,<br />

og holder foredrag om havens rum.<br />

Ellen er uddannet landskabsarkitekt og<br />

har igennem mange år tegnet haver i store<br />

dele af Jylland og på Fyn. Hun har tidligere<br />

været konsulent i <strong>Haveselskabet</strong> og de<br />

sidste 17 år været selvstændig havearkitekt<br />

i Havearkitekgruppen. Eksemplerne<br />

i foredraget er bl.a. et udsnit af egne<br />

arbejder, men også haveeksempler hentet<br />

blandt kollegaer i ind- og udland.<br />

Pris: Medlemmer 50 kr andre: 100 kr.<br />

Tilmelding til Tove.bottcher@icloud.com<br />

eller mobil 23119668 eller Havesleskabets<br />

hjemmeside.<br />

6


April<br />

Havens fugle<br />

Onsdag den 19. april kl. 19.00-<br />

21.00, Damms Gård,<br />

Gråstenvej 12, Felsted,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Kender du det, når du sidder med<br />

søndagskaffen, kigger ud på fuglebrættet<br />

og du får øje på en smuk fugl? Nu kan<br />

du få nogle fif til fuglefodring, hvordan<br />

du kan tiltrække fugle til haven og måske<br />

også lidt hjælp til fuglegenkendelse.<br />

Glæden ved haven og glæden ved fugle<br />

kombineres i dette foredrag. Oplægsholderne<br />

bliver formand Gert Fahlberg<br />

og bestyrelsesmedlem Bjarne Nielsen,<br />

Dansk Ornitologisk Forenings Sønderjyske<br />

afdeling, de vil fortælle om, hvad du som<br />

haveejer kan gøre for at lave en fuglevenlig<br />

have.<br />

Der bliver serveret kage til egen medbragte<br />

kaffe.<br />

Tornsanger. Foto: Bjarne Nielsen<br />

Pris for deltagelse er 50 kroner for<br />

medlemmer og 100 kr for ikke<br />

medlemmer.<br />

Tilmelding skal ske til Dorthe Mikkelsen på<br />

dorthegotz@hotmail.com.<br />

7


April<br />

Familiens natur- og plantedag<br />

Søndag den 30. april kl. 11.00-<br />

14.00 på biblioteket og<br />

Genforeningspladsen, Haderslevvej<br />

3, 6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening,<br />

Naturcenter Fuglelund,<br />

Naturfamilier og biblioteket inviterer <strong>Haveselskabet</strong><br />

til en hyggelig familiesøndag<br />

med aktiviteter for hele familien. Vi mærker<br />

på kriblekrable dyr, folder urtepotter af<br />

avispapir, sår forskellige frø, snedkererer<br />

insekthotel, planter stiklinger, farver med<br />

blomster og meget mere.<br />

Vi er både ude og inde og alle er hjertelig<br />

velkommen. Der er mulighed for at være<br />

kreativ, få en plante med hjem og have en<br />

sjov søndag sammen.<br />

Arrangementet er gratis for alle.<br />

8


Maj<br />

Plantemarked <strong>2023</strong><br />

- planter og kunst til din have<br />

Lørdag den 6. maj kl. 10.00-13.00<br />

på pladsen mellem Løvbjerg og<br />

Museet, H.P. Hanssens Gade 37,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Havekredsen afholder sit årlige plantemarked<br />

med stauder, alpine planter, træer,<br />

buske, krydderurter, geranier, dahlia,<br />

stenskulptur, pileflet, jern, træarbejde,<br />

honning og biavl m.m.<br />

Kom endelig forbi og se og få en god<br />

havesnak eller køb lidt nyt hjem til haven.<br />

Havemarkedet har normalt 10-15 stande<br />

med et bredt udvalg til haven og udeliv.<br />

Alle er velkomne til at komme og stille en<br />

stand op, det er gratis<br />

<strong>Aabenraa</strong> Havekreds inviterer hvert år stadeholdere,<br />

det non-kommercielle hensyn<br />

vægtes højt.<br />

9<br />

Det er muligt at kontakte Tove Bøttcher på<br />

tlf. 23119668 for at høre mere om plantemarked<br />

og deltagelse.


Maj<br />

Aftentur og rundvisning i<br />

Jebsens have og dele af huset<br />

Kør-selv tur: Havevandring i<br />

Jebsens have på<br />

Lindsnakkevej 95, 6200 <strong>Aabenraa</strong><br />

Pris: Medlemmer 50 kr andre: 100 kr.<br />

Tilmelding til Tove.bottcher@icloud.com<br />

eller mobil 23119668.<br />

Igen i <strong>2023</strong> har vi fået et forhåndstilsagn<br />

om en guidet tur til Jebsens fantastiske<br />

have. En have, som præsenterer sig<br />

mere som park end have og ligger med<br />

den skønneste udsigt over <strong>Aabenraa</strong><br />

fjord og med Jørgensgaard Skov som<br />

nærmeste nabo. Der har været stor<br />

og tiltagende interesse fra forskellige<br />

organisationer og foreninger, som gerne<br />

vil tilbyde deres medlemmer denne<br />

oplevelse, derfor afventer vi besked<br />

om de nærmere detaljer. Turen bliver<br />

sandsynligvis udbudt til gennemførelse i<br />

maj og vi vil orientere jer i nyhedsbrevet<br />

om dette samt tidspunkt, mødested,<br />

indhold m.m., så snart vi ved mere.<br />

Der er 40 pladser.<br />

10


Industrivej 4<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong><br />

Telefon: 74 62 11 59<br />

Mobil: 23 20 71 59<br />

Vagt telefon 23207159<br />

E-mail: mail@koeler.dk<br />

<strong>Aabenraa</strong><br />

Ramsherred 38 · Tlf. 9632 5202<br />

ENTREPRENØR – HAVESERVICE – TRÆFÆLDNING & MM<br />

CVR NR: 250 88 336<br />

HENRIKHAMANN.INFO<br />

Tlf.: 2286 9719 / 2622 7707<br />

11


Maj<br />

“Kør selv tur”<br />

Aftentur til bønderengene<br />

Et biodiversitetsprojekt i<br />

<strong>Aabenraa</strong> kommune.<br />

Onsdag den 31. maj kl. 17.00,<br />

Bøndervej, 6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

I samarbejde med Danmarks<br />

Naturfredningsforening og <strong>Aabenraa</strong><br />

kommune går aftenturen til Bønderengene,<br />

et stort engareal vest for<br />

<strong>Aabenraa</strong>. Området skal udlægges<br />

til fællesgræsning, vandløbet Hesselbækken,<br />

som løber gennem arealet,<br />

skal genskabes, så den oprindelige<br />

engflora får gode betingelser. En<br />

naturvejleder viser os rundt og vi<br />

håber på at finde smukke blomster,<br />

måske vilde orkidéer.<br />

Vi mødes ved hjørnet mellem Vestvejen<br />

og Bøndervej kl. 17.00.<br />

Tilmelding ikke nødvendig, der er<br />

gratis adgang. Hvis du har brug for<br />

yderligere info, kan du kontakte Tove<br />

Bøttcher tlf. 23119668.<br />

Juni<br />

Lokal HAVEFESTIVAL i<br />

<strong>Haveselskabet</strong> <strong>Aabenraa</strong><br />

Lørdag den 17. juni og søndag den 18. juni gentager vi succesen med vores<br />

egne åbne haver fra 2022. Vi håber, at du vil være med og både åbne din egen<br />

have og også besøge de åbne haver i <strong>Haveselskabet</strong> <strong>Aabenraa</strong>. Når du deltager,<br />

er du med til at understøtte vores vision om, at alle haver er ”rigtige” haver,<br />

for der findes ingen facitliste. Til gengæld findes der mangfoldighed og haveglæde<br />

i rigt mål. Det ligger derude og venter blot på at blive vist frem og set.<br />

Når du/I har besluttet jer for at åbne haven, så kontakt Ingrid Clausen, email:<br />

ingrid.clausen@youmail.dk. Ingrid sørger for at information om haven og jeres<br />

åbningstid kommer på vores hjemmeside.<br />

12


Juni<br />

Aftentur til gravefri have/<br />

hobbylandbrug i Genner<br />

Torsdag den 8. juni kl. 18.30 hos<br />

Stine og Bjørn Kikkenborg, Genner<br />

Bygade 16A, 6230 Rødekro.<br />

Stine kalder sig: “kok 24-7”, forstået<br />

sådan, at hun “altid” tænker i mad. Hver<br />

gang hun går i haven, glæder hun sig til,<br />

at der kommer et produkt, som hun kan<br />

tage med i køkkenet og tilberede.<br />

Hun har stor passion for de råvarer, hun<br />

bruger, og dyrker derfor en stor del af<br />

familiens forbrug af grøntsager i sin store<br />

køkkenhave.<br />

Hun går efter den optimale kvalitet, der<br />

ikke kan købes, men som virkelig smager!<br />

Hun gør dog også et stort nummer ud af<br />

at gøre havearbejdet overkommeligt og<br />

ikke nødvendigvis dyrke store arealer med<br />

en masse knokkel- og lugearbejde, men<br />

gerne flere afgrøder efter hinanden på<br />

samme mindre og gravefrie jordstykke.<br />

Stine vil fortælle om, hvordan hun arbejder<br />

med jorddække, kompost, vanding,<br />

sædskifte, forspiring og direkte såning<br />

mm.<br />

I den arkitekttegnede have omkring<br />

ejendommen er der også blevet plads til<br />

en mængde frugttræer og frugtbuske, og<br />

mon ikke Stine giver en smagsprøve på sin<br />

hjemmelavede cider og fortæller lidt om,<br />

hvordan hun laver den?<br />

Praktisk: Begrænset deltagerantal, så<br />

tilmelding efter først-til-mølle princippet<br />

Stine bager kage til os, men medbring selv<br />

kaffe/the. Medbring også gerne en klapstol<br />

eller lignende, da der er et begrænset<br />

antal siddepladser i haven.<br />

Pris: 20 kr.<br />

Tilmelding: Oluf Hansen, mail o.luf@live.<br />

dk, tlf. 61282504.<br />

13


Juni<br />

Bustur og sommerudflugt til<br />

Bettys Have i Spandet og<br />

Tambours have, ved Varde<br />

Lørdag den 24. juni kl. 08.00. Vi<br />

mødes på P-pladsen bag Folkehjem,<br />

Haderslevvej 7, 6200 <strong>Aabenraa</strong>,<br />

hvorfra bussen kører.<br />

Vi starter turen med at besøge Tambours have<br />

ved Varde. Haven er skabt af Gerhard Tambour,<br />

der startede i 1939 med at opkøbe et stykke<br />

jord ved Karlsgårde Sø. Det var dengang åben<br />

hede, og der blev plantet træer for at skabe læ<br />

for køkken- og frugthaven, der blev gødet med<br />

grøde fra Holme Å.<br />

Tambour var en mand med mange idéer og<br />

store planer. Køkkenhaven blev afløst af plæner<br />

og staudebede, der kom eksotiske planter til,<br />

og den geografiske have blev etableret med<br />

tema fra forskellige verdensdele. Der blev<br />

skabt en håndgravet kanal og senere blev en sø<br />

udgravet. Ved hjælp af stensætninger skabtes<br />

en japansk inspireret have i flere højder rundt<br />

om søen. Der blev også skabt en kunstig bæk<br />

med norske skærver og senest en have med<br />

krydderurter og lægeplanter.<br />

I dag ejes Tambours Have af Varde kommune<br />

som samarbejder med støtteforeningen Tambours<br />

Haves Venner om den videre udvikling<br />

af haven.<br />

Vi får en rundvisning i haven og spiser vores<br />

medbragte frokost i pavillonen.<br />

Efter frokostpausen kører vi videre til Spandet<br />

til Bettys have.<br />

Betty har en stor flot have fyldt med mange<br />

forskellige blomster og planter, især hosta men<br />

også rhododendron, klematis, orkidéer og<br />

trillium.<br />

Haven er skabt over en længere periode af<br />

Betty Jensen og hendes nu afdøde mand. Efter<br />

godt syv års arbejde blev det til ”åben have”,<br />

som hurtigt blev en stor succes.<br />

Sammen med haven har Betty Jensen en mindre<br />

planteskole, så der er mulighed for at købe<br />

et rigt udvalg af planter med hjem.<br />

Der er ingen decideret rundvisning, men<br />

Betty vil gå med os rundt i haven og svare på<br />

spørgsmål.<br />

<strong>Haveselskabet</strong> giver kaffe og kage i haven.<br />

Vi forventer at være tilbage i <strong>Aabenraa</strong> omkring<br />

kl. 18.00.<br />

Pris: 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for<br />

andre. Medbring frokost og drikkevarer.<br />

Tilmelding inden den 20.6.<strong>2023</strong> til Ingrid Clausen,<br />

mail ingrid.clausen@youmail.dk eller tlf.<br />

29850082 eller på <strong>Haveselskabet</strong>s hjemmeside.<br />

14


Juli<br />

Aftentur til Vagns have<br />

i Padborg<br />

Kør selv tur.<br />

Torsdag den 20. juli kl. 19.00,<br />

Uffesvej 8, 6330 Padborg.<br />

Velkommen til havevandring i Vagn Heiselbergs<br />

have i Padborg på en forhåbentlig<br />

lun og lys sommeraften. I den veletablerede<br />

staudehave kan vi nyde højsommerens<br />

blomsterflor, foruden mange<br />

hosta blomstrer floks og dagliljer blandt<br />

mange andre stauder.<br />

For yderligere info kontakt Tove Bøttcher<br />

på tlf. 23119668. Kontakt også Tove, hvis<br />

du mangler kørelejlighed fra <strong>Aabenraa</strong>,<br />

så organiserer vi samkørsel fra Madevej i<br />

<strong>Aabenraa</strong>.<br />

Medbring kaffe og krus, så har vi taget<br />

kage med til alle.<br />

15


August<br />

Kør selv tur<br />

Noldes Have<br />

Søndag den 20. august kl. 14.00.<br />

Kør selv søndagstur til Noldes<br />

have og museet i Seebüll, Seebüll<br />

31, DE-25927 Neukirchen.<br />

Lad søndagsturen gå til den berømte have<br />

ved Nolde Museum lige syd for grænsen.<br />

Vi mødes uden for museet kl. 14.00 og går<br />

samlet ind som gruppe. Herefter kan man<br />

se film og udstillinger af Noldes værker<br />

inde på museet, og man kan gå en tur i<br />

den historiske meget smukke have. Der er<br />

mulighed for en rundvisning i haven.<br />

Museet drives i dag af Nolde Stiftung Seebüll,<br />

som testamentarisk blev sat i verden<br />

af kunstneren selv. Emil Nolde var meget<br />

produktiv og derfor indeholder de skiftende<br />

udstillinger udelukkende værker af<br />

Nolde. Det ses af udstillingerne, at haven<br />

spillede en stor rolle for kunstneren.<br />

Den historiske have består foruden sommerblomster<br />

af ca. 500 til dels meget<br />

gamle stauder. De er robuste og hjemmehørende<br />

i Nordfriesland. De mest kendte<br />

stauder er tyrkisk valmue, ridderspore,<br />

sværdlilje, pudeprimula, pæon og lupin.<br />

I august er det især den op til to m høje<br />

Lythrum salicaria (kattehale) der fanger<br />

blikket.<br />

Vi nyder kaffe og kage i museets café og<br />

tager måske et ekstra blik på haven, inden<br />

vi vender hjem igen.<br />

Pris: medlemmer 150 kr., andre 250 kr.<br />

Du får entré til museum og have og kaffe/<br />

kage.<br />

Rundvisning i haven kan tilkøbes for 35 kr.<br />

Tilmelding og info: Ingrid Clausen, mail<br />

ingrid.clausen@youmail.dk, tlf. 29850082.<br />

Kontakt Ingrid, hvis du har ekstra plads i<br />

bilen eller ønsker at køre med, så mødes<br />

vi forinden på Madevej i <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Husk pas.<br />

16


August<br />

Høst- og plantemarked<br />

i Padborg<br />

Lørdag den 12. august kl. 11.00 -<br />

15.00.<br />

Ved SuperBrugsen, Bovvej 9,<br />

6330 Padborg.<br />

I Padborg holder <strong>Haveselskabet</strong> fast i<br />

traditionen for eftersommerens plantemarked<br />

ved SuperBrugsen.<br />

Vi inviterer både medlemmer og ikke<br />

medlemmer til at sætte en bod op og<br />

sælge aflæggere af planter fra haven,<br />

høstudbytte fra haven, hjemmelavede<br />

kranse og buketter, honning, pileflet<br />

eller andre haverelaterede ting. <strong>Haveselskabet</strong><br />

er en nonprofit organisation,<br />

så udbyttet er nærmere en god<br />

havesnak og glæden ved at finde en fin<br />

plante eller andet godt end profit. Der<br />

bliver salg af kaffe og kage.<br />

Vi glæder os til at byde velkommen til<br />

dette pantemarked, hvor du kan gøre<br />

en god handel, møde <strong>Haveselskabet</strong> og<br />

få en bid til ganen, alle er velkomne!<br />

Kontakt gerne Tove Bøttcher på tlf.<br />

23119668, hvis du ønsker at sætte en<br />

bod op eller har spørgsmål til<br />

arrangementet.<br />

Der vil komme meget mere information<br />

i nyhedsbreve, når august nærmer<br />

sig.<br />

September<br />

Høst- og<br />

plantemarked<br />

Lørdag den 2. september kl. 14.00<br />

-17.00. Michelsens Gård, Toften 37,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Kom og stil din bod op med planter, frugt<br />

og grønt fra haven, eller find nye spændende<br />

planter til haven.<br />

Samme dag afholder Michelsens Gård<br />

”den store bagedag” med aktiviteter i<br />

huset, haven og bagehuset.<br />

Alle er velkomne til at deltage.<br />

17


Oktober<br />

Kør-selv-tur<br />

Svampetur i<br />

Jørgensgård skov<br />

Kør-selv tur lørdag den<br />

7. oktober kl. 10.00-13.00.<br />

<strong>Haveselskabet</strong> inviterer på svampejagt i Jørgensgård<br />

Skov i <strong>Aabenraa</strong> i september måned.<br />

Det er en klassisk efterårsaktivitet, fordi<br />

skovbunden på den tid er mest lun og fugtig.<br />

Er du heldig, støder du måske ind i masser af<br />

gode spisesvampe, og ellers er en tur ud at<br />

lede efter dem altid en dejlig naturoplevelse<br />

uanset vejr og årstid.<br />

Selv om der er masser af svampe i skoven,<br />

der er helt ufarlige og meget lækre, så er der<br />

også nogle, der er giftige og som vi skal undgå.<br />

Hertil får vi hjælp af 2 svampeeksperter, Birgitte<br />

Marcussen og Birger Marcussen, fra Synnejyske<br />

Svampe, der er en lokal afdeling under<br />

Foreningen til Svampekundskabens Fremme.<br />

November<br />

Naturalistiske<br />

bede – med<br />

naturen som<br />

forbillede<br />

Tirsdag den 7. november kl. 19.00.<br />

Det tyske Bibliotek, Vestergade<br />

30, 6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Vi får besøg af Poul Petersen fra Overdam<br />

Planteskole, planteskolen som er kendt for<br />

et kæmpe udvalg af græsser. Græsser, som<br />

stadigt udvikles og udvælges. Græsser kan<br />

med fordel plantes i samspil med stauder,<br />

18<br />

Birgitte og Birger guider os på hele turen og<br />

foretager bestemmelse af alle de indsamlede<br />

svampe, så vi kan være sikre på, at det udbytte<br />

vi vender hjem med, kan blive til lækre retter.<br />

Turen er for alle, både dem, der er velkendte<br />

med svampejagt og dem der for første gang<br />

vil have et indblik i svampenes spændende<br />

verden. Og det er for både børn og voksne.<br />

På turen skal man være praktisk påklædt med<br />

solidt fodtøj. Man skal medbringe en kurv til<br />

svampene, der ikke tåler at komme i en plasticpose.<br />

Desuden en lille kniv til at skære roden af<br />

svampene.<br />

Tag gerne kaffe med. <strong>Haveselskabet</strong> giver lidt<br />

til ganen.<br />

Pris: 25 kr. for medlemmer, 50 kr. for andre,<br />

børn gratis.<br />

Mødestedet i Jørgensgård skov meddeles ved<br />

tilmelding.<br />

Tilmelding senest den 3.10.<strong>2023</strong> til Ingrid<br />

Clausen, mobil. 2985 0082, mail ingrid.<br />

clausen@youmail.dk eller på <strong>Haveselskabet</strong>s<br />

hjemmeside. For at sikre at alle kan få bestemt<br />

deres svampefund, er deltagerantallet begrænset<br />

til 30.<br />

så blomsternes løv, frøstande og farvespillet<br />

i græs og blomster året rundt giver<br />

sammenhæng og ro for øjet, kombineret<br />

med en minimal arbejdsindsats, med<br />

nektar til insekter i en lang blomstringssæson.<br />

Kom så, haveejer!<br />

I dette foredrag får du inspiration og tips<br />

til at komme i gang fra en erfaren plantemand<br />

med stor planteglæde. Poul medbringer<br />

et udvalg af græsser og stauder til<br />

salg. Se mere om græsser og naturalistiske<br />

staudebed på www.overdam.dk<br />

Pris: Medlemmer 50 kr. andre: 100 kr.<br />

Tilmelding til Tove.bottcher@icloud.com<br />

eller mobil 23119668.


November<br />

Julearrangement<br />

Onsdag den 22. november<br />

kl. 19.00-21.00, Damms Gård,<br />

Gråstenvej 12, Felsted,<br />

6200 <strong>Aabenraa</strong>.<br />

Kom og vær med til en spændende aften<br />

i hyggelige omgivelser, hvor vi forbereder<br />

os på julen, som er lige om hjørnet. Tag<br />

gerne naboer og venner med, når vi sammen<br />

skal lave juledekorationer.<br />

Britt Lauritzen, ejer af virksomheden<br />

Gården i Skoven, som er kendt for sine<br />

skønne julekranse, vil give os inspiration<br />

til hvordan vi selv laver nogle flotte<br />

julekranse. Britt bruger gerne materiale<br />

fra naturen og haven til sine julekranse.<br />

tag dem gerne med, så vi kan dele vores<br />

haveglæde med hinanden og finde inspiration<br />

ved hinandens kreationer.<br />

Der vil traditionens tro blive afholdt amerikansk<br />

lotteri med mange flotte gevinster.<br />

Pris: Medlemmer 50 kr. andre: 100 kr.<br />

Tilmelding til Ingrid Clausen, tlf. 29850082<br />

eller mail ingrid.clausen@youmail.dk.<br />

Tilmelding kan<br />

også ske på hjemmesiden<br />

www.haveselskabet.dk<br />

I pausen vil der være æbleskiver, gløgg og<br />

kaffe som er inkluderet i prisen.<br />

Efter pausen kan vi alle arbejde med vores<br />

egne medbragte kranse, så medbring<br />

gerne det som du arbejder med. Hvis du<br />

allerede har lavet dine juledekorationer, så<br />

19


• Blomster<br />

• Specialiteter<br />

• Chokolade<br />

• Vin<br />

JUHL’S Blomster<br />

Forstallé 23 • <strong>Aabenraa</strong> • Tlf. 7462 2284 • 4606@interflora.dk<br />

Book gratis synstest på<br />

nytsyn.dk<br />

Hos de fleste Nyt Syn optikere kan du bestille tid online<br />

til en synstest, linsekontrol eller en anden aftale.<br />

Skrænten 28 . 6200 <strong>Aabenraa</strong> . Tlf. 7475 0506

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!