11.01.2013 Views

Kursuskatalog, udsendt januar 2013 - Advokaternes HR

Kursuskatalog, udsendt januar 2013 - Advokaternes HR

Kursuskatalog, udsendt januar 2013 - Advokaternes HR

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

advoKaternes-Hr dK

Kursusprogram 2013

obligatorisK efteruddannelse for advoKater

... ejerrettighederne, patientombuddet, generalforsamlingen, udbytte, erhvervsdrivende

fonde, paradigmaer, reglernes samspil, rykkergebyrer, omsættelighedsbegrænsninger,

inkassogebyr, straffesager, sanktioner, kapitalgevinster, retsafgift,

undtagelser, chikane, insiderhandel, bilagskontrol, mødesalær, aktindsigt, skifteretten,

konkursbehandling, rekonstruktion, rekvisitionssalær, inhabilitet, proklama,

EU-regulering, dødsbobehandling, myndighedsmisbrug, seneste lovændringer,

selskabsret, advokatsalær, undersøgelsessager, conflict resolution, patientskadesager,

arvelov, ferieloven, overgangsregler, kursmanipulation, pantsatte aktiver, ægtefællebeskatning,

revisionspåtegning, forhandlingsteknik, vedtægter, deling af fællesbo,

boopgørelse, forældelse, frivillige gældsordninger, strategiudvikling, funktionærloven,

patientskadeankenævnet, konflikthåndtering, omstødelsesforhold, sikkerhedsstillelse,

sygdom, ansættelseskontrakter, skattefri virksomhedsomdannelse, sagkyndige

vidner, forskelsbehandlingsloven, rentabilitet og risiko, svig , lejet grund,

ABT93, loyalitetspligt, barselsloven, fogedsager, fuldmagtsordningen, økonomisk

kriminalitet, købesum, strategi, risici, skat, post merger, ensidigt indhentede erklæringer,

fejlbehandling, digital tinglysning, underskudsbegrænsning, insolvens,

erstatningsansvarslovens, købesummen, psykiske arbejdsskader, værdifastsættelsen,

kapitalstruktur, budstrategier, viktimisering, kontrolprocedurer, inkassosager,

vikardirektivet, fratrædelsesgodtgørelser, civile retssager, tinglysningsdokumenter,

bortvisning, forudsætninger, betingelser, forbehold, garanti, indeståelse, tilsikring,

professionel, ABR89, underskudsselskaber, risikostyring, anke, overvågning

af medarbejdere, ulovlige aktionærlån, retspraksis, kontraktens ophør, mediation,

forkyndelsesspørgsmål, sambeskatning, persondataloven, hæftelse, offentlighedsloven,

rammeaftaler, optjeningsprincipper, konkurrencebegrænsninger,

hovedaktionæren, svarskrift, ABR92, fødevarelovgivning, personalepolitkker,

sagsomkostninger, incitamentskontrakter, undladelsespligter, voldgift, byggeri,

undergrundsloven, tilbudsevalueringen, præklusion og udeblivelse, skønsmand,

udbudsret, whistleblowerordninger, værdiskabelse, præmie, kapital & gearing,

M&A, lobbyisme, vejlovgivningen, fratrædelsesgodtgørelse, anke og kære, indkøb

af el, erstatningsansvar, finansielle risici, tvistløsningsmiddel, procesøkonomien,

klagenævn, stævninger, forligsmæssig løsning, syn- og skøn, kropssproget, værneting,

kapitaltilgang og kapitalafgang, aktionærlån og selvfinansiering, fusioner og

spaltninger, omdannelser, opsigelsesvarsler, sociale medier, corporate governance,

ejeraftaler, bestyrelses- og ledelsesansvar, voldgiftsdommer, retsgrundlag, tvist,

investeringers fordelagtighed, bestyrelsessammensætning, forsikring, aktionær,

kapitalberedskab, minimalerstatning, bevisbyrde ...


2

praKtisKe forHold

Tilmeld dig her

-- www.advokaternes-hr.dk under ”Kurser”. Her finder du alle kurserne.

-- Send en mail til info@advokaternes-hr.dk med oplysning om hvilke kurser, du

ønsker at deltage i.

-- Ring på telefon 33 38 71 82.

Der udvikles løbende nye kurser inden for alle juridiske områder, hvorfor vi

anbefaler, at du tilmelder dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Tilmeldings- og afmeldingsbetingelser

Du kan tilmelde dig kurserne indtil kursusstart. Vi anbefaler dog, at du tilmelder

dig tidligt, da alle kurser har begrænset deltagerantal og vi derfor ikke kan

garantere en plads ved sen tilmelding. Du kan afmelde dig vederlagsfrit indtil 10

arbejdsdage før kursets start, hvis vi modtager din afmelding senest kl. 10.00 på

seneste afmeldingsdag. Når der er mindre end 10 arbejdsdage til kursets start, er

din tilmelding bindende og vi kan desværre ikke tilbyde at refundere dit kursusgebyr,

men du er altid velkommen til at sende en kollega, der kan overtage din

plads, hvilket er vederlagsfrit.

Tilmelder du dig flere kurser samtidig eller er I flere, der tilmelder jer samtidig

opnår I automatisk 10% i rabat. For virksomhedsaftale bedes I kontakte Advokaternes

HR på telefon 33 38 71 82.

Alle priser er excl. moms, men incl. omkostninger til kursussted, forplejning og kursusmaterialer.

Obligatorisk efteruddannelse?

Alle kurser kan tælle som obligatorisk efteruddannelse for advokater. Heldagskurser

tæller normalt med 7 lektioner, mens halvdagskurser normalt tæller med

4 lektioner.

Hvem deltager på Kurserne Hos advoKaternes Hr?

På kurserne hos Advokaternes HR kommer deltagerne fra såvel advokatvirksomheder, offentlige og private

organisationer og virksomheder. På de internationale aktiviteter deltager tillige norske og svenske advokater. Således

dækker Advokaternes HR både danske og internationale advokaters behov for efteruddannelse hvad enten

du kommer fra et mindre kontor eller fra større selskaber. Blandt Advokaternes HRs kunder finder du bl.a.:

A.P. Møller-Mærsk A/S, A/S Dansk Shell, ABB A/S, Aberdeen Asset Management Denmark A/S, ACCURA

Advokatpartnerselskab, Actaadvokater Næstved, Adacta Advokater, Advodan Bornholm, Advodan Helsingør,

Advodan Lyngby, Advodan Vejen, Advodan Aalborg, Advokat Byrån, Advokataktieselskabet Lowzow & Monberg,

Advokatanpartsselskabet J. Clausager Dalgaard, Advokaterne C.C. Jørgensen & M. Winsløv, Advokaterne

Hestetorvet 7, Advokaterne Jacobsen & Voetmann, Advokaterne Lauritzen & Frederiksen, Advokaterne Vestagervej,

Advokatfelagið við Strond 4, Advokatfirmaet Brockstedt-Rasmussen, Advokatfirmaet Dalgas § Deleuran,

Advokatfirmaet Egsgaard, Advokatfirmaet Fenger, Advokatfirmaet Funch & Nielsen, Advokatfirmaet Guldbrøn,

Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere, Advokatfirmaet Horneman, Advokatfirmaet Hupfeld, Advokatfirmaet

Jordan & Løgstrup, Advokatfirmaet Krebs, Advokatfirmaet Paldan, Advokatfirmaet Poul Schmith,

Advokatfirmaet Rödstenen, Advokatfirmaet Schou & Turley, Advokatfirmaet Stakemann, advokatfirmaet Steffensen

Horstmann, Advokatfirmaet Stenum, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, Advokatfirmaet Vingaardshus,

Advokathuset A/S, Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine, Advokatpartnerselskabet Horten,

Andersen & Thoregaard Advokater, Andersen Advokater, Arla Foods amba, Asnæs & Vangstrup, Axia Advokater,

Bang + Regnarsen, Bang-Olsen & Partners Law Firm, Bech Bruun, Becker & Nielsen, Bestseller A/S, Better

Mondays ApS, Blu Entertaiment, Brix Jensen Havemann , Chr. Hansen Holding A/S, Clemens Advokater,

Clipper Group, Coca-Cola North West Europe & Nordics, ComLaw Advokaterne A/S, COOP, Copydan Verdens

TV, DAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB, Dalsgaard & Co. A/S, Danders & More, Danfond

A/S, Danhostel.dk, Danmarks Radio, Dansk Indutri, Dansk Mode & Textil, Dansk Retursystem A/S, Danske

Arkitektvirksomheder, Danske Bank A/S, Danske Bank A/S, Corporates & Institutions, Legal, Danske Mediers

Arbejdsgiverforening, DELACOUR DANIA , Det Faglige Hus, DI, DOMINIA AS, DONG E&P A/S,

DONG Energy Oil & Gas A/S, DR Arkiv og Research, DR Jura Politik Strategi, DREIST Advokater, E.Pihl &

Søn A.S., Edvard Nielsen & Partnere, Elmann advokatpartnerselskab, Elverdam Advokater A/S, Energinet.dk,

Eskil Nielsen Advokatfirma, Finansforbundet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FLSmidth A/S, FOCUS

ADVOKATER, Forum Advokater, Frie Funktionærer, Funch & Nielsen, Fælles Fagligt Forbund (3F), GE

Money Bank, Gorrissen Federspiel, Hafnia Advokatfirma, Hannes Snellman Advokatpartnerselskab, Hansen

Sønderby Advokatfirma, Harald Simonsens Ejendomskontor, Hasløv Stæhr Advokater, HjulmandKaptain,

Holst, Advokater, Homann Advokater, Horten, Hovedstadens Ejendomsadministration, Hulgaard Advokater,

Husen Advokater, Innova Advokatfirma, Integra Advokater, INTERLEX Advokater I/S, ISS Facility Services

A/S, IUNO, Johan Schlüter, Jonquiére & Jensen, Juris Advokatanpartsselskab, Kammeradvokaten, Karsten Ree

Holding ApS, Kielberg Advokater, Kirk Larsen & Ascanius, Kristelig Fagforening, Juridisk Center Kolding, Kromann

Reumert, Kyed & Jybæk, Københavns Kommune, Kønig & Partnere Advokatfirma, Ladegaard, Rasmussen

& Partnere, LEGO Juris A/S, Leoni Advokater, Lett Advokatfirma, Lou & Partnere advokatfirma, Lowzow

& Monberg, Lunøe Advokatfirma, Magnusson Advokatfirma, MAQS Law Firm, Mazanti-Andersen, Korsø

Jensen & Partnere, MC2 Biotek ApS, Molt Wengel Advokataktieselskab, Munk|Hartz Advokater I/S, Mærsk

Olie og Gas A/S, NHG Advokater, Nielsen & Thomsen Advokater, NNE Pharmaplan A/S, Nordisk Film A/S,

NOVI Advokater, Novozymes A/S, Nuna Advokater, Nyborg & Rørdam Advokatfirma I/S, Paulsen|Keldsen,

Plesner, Prince Advokater, PwC, Rambøll Danmark, Ret & Råd Djursland, Ret & Råd Fyn, Ret & Råd Glostrup,

Ret & Råd København, Ret & Råd Nykøbing F, RiskPoint A/S, Rockwool International A/S, Rønne &

Lundgren , sbs rådgivning a/s, Seed Capital Denmark, Sirius Advokater, SKOV ADVOKATER Advokataktieselskab,

SKOVBO HJORT ADVOKATER, Stampe, Haume & Hasselriis, STEEN & STRØM DANMARK A/S,

Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC) Advokatbyrå KB, Stofa A/S, Sundhedskartellet, Sundhuset

Advokater, Sunstone Capital A/S, SVITZER A/S, Søfartens Ledere, Tandlægeforeningen, Tekniq, Telenor A/S,

Thurø Wegener Advokater ApS. Thyssen, Skovbo & Forsberg Advokater, Tommy V. Christiansen, TRE-FOR A/S,

Vestas Offshore A/S, VILTOFT Advokatfirma, Vincit Advokater, Vitalux A/S , WTC Advokaterne Advokataktieselskab,

Xellia Pharmaceuticals ApS, Zacco, Aalborg Universitet samt en lang række øvrige advokatselskaber i

Danmark, Sverige og Norge.

Advokaternes HR er for alle og kræver ikke medlemskab.

3


4

indHold

Praktiske forhold .................................................................................................. 2

Hvem deltager på kurserne hos Advokaternes HR? ............................................... 3

Advokaternes HR gennemfører rekrutteringer, fusioner og generationsskifter i

danske advokatselskaber ....................................................................................... 6

Sådan udvikler og evaluerer Advokaternes HR efteruddannelsesaktiviteter ........... 7

Kurser:

Erstatning i patientskadesager ............................................................................... 8

Trans-Atlantic Copyright: A Comparative Overview of EU and US Copyright Law

in the Context of the Film Industry ...................................................................... 9

Advanced Negotiation – in a Legal Perspective ................................................... 10

Forhandling I: Forhandlingens fundament ......................................................... 12

Forhandling II: Forhandlingens overbygning ...................................................... 13

Bestyrelses- og ledelsesansvar .............................................................................. 14

Ejeraftaler og vedtægter ...................................................................................... 15

Bestyrelsesledelse: Fokus på strategiudvikling og risikostyring ............................. 16

Virksomhedsstrategi for advokater – investerings- & finansieringsbeslutninger ... 17

Bedre kontraktkoncipiering ............................................................................... 18

Udvidet selskabsret med fokus på udvalgte områder ........................................... 19

Erhvervslivets tvister: Brug af mediation ............................................................. 20

Erhvervslivets tvister: Syn og skøn og brug af sagkyndige dommere .................... 21

M&A, modul 1 – Værdiskabelse, præmie, kapital & gearing .............................. 22

M&A, modul 2 – Købesum, strategi, risici, skat, post merger ............................. 23

Grundlæggende civilproces ................................................................................. 24

Civilprocessuelt brush up ................................................................................... 25

Praktisk behandling af civile retssager ................................................................. 26

Skattemæssige faldgruber i selskabssager ............................................................. 27

Knæk et regnskab – regnskabsforståelse for ikke-økonomer ................................ 28

Tegn på uregelmæssigheder i regnskabet – insolvens, svig og kriminalitet ........... 29

Sagsomkostninger i inkassosager og forældelse i fogedsager ................................. 30

Rekonstruktion i praksis ..................................................................................... 31

Politiklageordningen .......................................................................................... 32

Insiderhandel og kursmanipulation .................................................................... 33

Grundlæggende dødsbobehandling .................................................................... 34

Faldgruber i dødsbobehandlingen ....................................................................... 35

Skat i privatretlige og familieretlige sager ............................................................ 36

Det nye ægtefælleskifte ....................................................................................... 37

Grundlæggende ansættelsesret for ikke-specialister ............................................. 38

Ansættelsesretligt brush up ................................................................................. 39

Do’s & dont’s ved udarbejdelse af globale incentives og bonusordninger ............. 40

International ansættelsesret i praksis ................................................................... 41

Psykiske arbejdsskader, sexchikane efter forskelsbehandlingsloven set fra en

ansættelses- og erstatningsretlig synsvinkel .......................................................... 42

Faldgruber i ansættelsesretten ............................................................................. 43

Persondataloven i ansættelsesretten ..................................................................... 44

Kontrolforanstaltninger, overvågning og whistleblowing i ansættelsesretten ........ 45

Sociale medier i ansættelsesretten ........................................................................ 46

Bortvisning......................................................................................................... 47

Opsigelser i praksis ............................................................................................. 48

Ferieloven ........................................................................................................... 49

Legal Lobbying at the EU and National Level .................................................... 50

Food Law – an Introduction to EU and International Food Law ........................ 51

Aktindsigt, klagenævns- og domstolsbehandling ................................................. 52

Konkurrencepræget dialog .................................................................................. 53

EU-udbud for specialister, forsyningssektor – vigtig årlig opdateringskonference

om seneste udbudsretlige praksis og regulering ................................................... 54

EU-udbud for specialister, klassisk sektor – vigtig årlig opdateringskonference

om seneste udbudsretlige praksis og regulering ................................................... 55

Rammeaftaler i praksis ....................................................................................... 56

Tilbudsloven: Indkob af vare- og tjenesteydelser ................................................. 57

Ny ændring af tilbudsloven – bilag IIB tjenesteydelser ........................................ 58

Effektivt indkøb af el – for offentlige myndigheder............................................. 59

The Nordic Public Procurement (NPP) Conference ........................................... 60

Udbudsret i byggeriet ......................................................................................... 61

Huseftersynsordningen i praksis – sådan virker den efter 1. maj 2012! ............... 62

Faldgruber i boliglejeretten ................................................................................. 63

AB 92 og ABT 93 .............................................................................................. 64

ABR 89 .............................................................................................................. 65

Digital tinglysning – kom i gang ........................................................................ 66

Videregående digital tinglysning – opdatering for erfarne brugere ...................... 67

Vejlovgivningen – seneste ændringer og udvalgte temaer .................................... 68

Undergrundsloven – olie- og gasindustriens retsforhold ...................................... 69

Effektive byggemøder ......................................................................................... 70

IT Negotiation: Systems, Projects and Sourcing Contracts ................................. 72

Law Firm Development Trends – Strategies, Partnerships, Clients and Pricing ... 73

Bedre møder – spar tid og skab mere værdi ........................................................ 74

Møder i modvind – at tackle møder med uenige parter ...................................... 75

Planlæg bedre – få mere tid ................................................................................ 76

Projektledelse for advokater ................................................................................ 77

Præsentation – din gennemslagskraft som jurist .................................................. 78

Virtuel ledelse – hvordan skaber du synlighed, resultater og nærvær på afstand ... 79

KO3: Den nye it-standardkontrakt – alt om brug af agile kontrakter ................. 80

Persondataloven .................................................................................................. 81

Arbitration in Practice – International Topics ..................................................... 82

5


6

advoKaternes Hr gennemfører reKrutteringer,

fusioner og generationssKifter

i dansKe advoKatselsKaber

Advokaternes HR hjælper løbende danske advokatselskaber med en række HR

udfordringer og strategiske udfordringer. Det sker bl.a. i forbindelse med:

-- Rekruttering af specialist advokater, partnere med relevante kundeporteføljer samt

øvrige medarbejdere

-- Fusioner - både når I ønsker at finde egnede fusionskandidater til videre drift i

jeres nuværende advokatselskab, og når I ønsker at blive fusioneret ind i et større

advokatselskab

-- Kontorfællesskaber, hvis I ønsker at udvide det nuværende kontor med et antal fremtidige

kontorfæller eller ønsker at starte sammensætning af et nyt kontorfællesskab

-- Generationsskifte, herunder afklaring og planlægning af mulige scenarier, der f.eks.

kan dække glidende skifte, rekruttering af nye partnere, fusion til fremtidigt setup,

eller afvikling via ”Generationsskifteaftapning”

-- Coaching, karriereplanlægning og sparring, hvor vi typisk arbejder målrettet med

individuelle udfordringer og personlig effektivitet. Bemærk, at denne form for personlig

udvikling kan tælle som obligatorisk efteruddannelse

Det er vores erfaring at ovennævnte områder ofte er i et samspil. F.eks. hjælper vi pt.

advokatselskaber med afklaringer af potentielle rekrutteringer og fusioner, drevet af

den strategiske planlægning, der er nødvendig ifm. kommende generationsskifter

For yderligere information kontakt partner Henrik Engelund på telefon

30 31 90 01, mail he@advokaternes-hr.dk, eller partner Susanne Kandrup

på telefon 23 70 82 68, mail sk@advokaternes-hr.dk

sådan udviKler og evaluerer advoKaternes Hr

efteruddannelsesaKtiviteter

International Development Board, som består af ikke-danske advokater, jurister og

professorer, der medvirker til at sammensætte vores efteruddannelsesaktiviteter til det

danske, svenske og norske advokatmarked, består pt. af:

-- Professor Alberto Alemanno fra HEC i Paris

-- Advokat og partner Steven Bennett fra advokatkontoret Jones Day i New York

-- Harvard forhandlingsspecialist Raphael Lapin fra USA

I kursussæsonen 2013 underviser ovennævnte på kurser i Advokaternes HR suppleret

af en række andre ikke-danske kapaciteter, som bl.a. tæller:

-- Senior Vice President Dean Marks, Intellectual Property, fra Warner Bros.

Entertainment Inc (USA)

-- Professor Sue Arrowsmith fra University of Notingham (UK)

-- Advokat og partner Brigitte Lindner fra Serle Court Chambers in Lincoln’s Inn

i London

-- Advokat og partner Donald C Dowling fra White&Case i New York

-- Advokat og partner Nicholas Greenacre fra White&Case i London

Customer Evaluation Board, som består af danske advokater, der medvirker til at

sammensætte vores efteruddannelsesaktiviteter til det danske advokatmarked samt

at evaluere konkrete efteruddannelsesaktiviteter via egen deltagelse. Formålet med

Customer Evaluation Board er todelt: Dels giver det et kvalitativt evalueringsinput

som supplement til de mere kvantitative evalueringsskemaer, der anvendes som direkte

reaktionsmåling på kurserne. Dels giver det input fra medlemmerne med idéer til nye

efteruddannelsesaktiviteter og undervisere.

Customer Evaluation Board består af 5-10 danske advokater, og det tilstræbes

løbende, at sammensætningen afspejler den danske bestand af advokater, hvad angår

faglighed, geografi, alder og køn ligesom vi tilstræber, at der er såvel praktiserende

advokater som organisations- og virksomhedsansatte advokater blandt medlemmerne.

Følgende advokater er pt. medlem:

-- Advokat J. Bo Jørgensen (f. 1953) fra Alsion Advokater (Sønderborg)

-- Advokat Jørn Nedergaard (f. 1957) selvstændig advokat (København)

-- Advokat Lars Broni (f. 1959) fra Advokaterne Kannikehuset (Århus)

-- Advokat Niels Gabriel Kristensen (f. 1966) fra Advokathuset Slagelse (Slagelse)

-- Advokat Lone Bøgvald Pedersen (f. 1969) fra Oracle Danmark A/S (København)

-- Advokat og juridisk direktør Andreas Hjort (f. 1970) fra GE Money Bank A/S

(København)

-- Advokat Michael Fuchs (f. 1970) selvstændig advokat (København)

-- Advokat Mette Grith Stage (f. 1971) fra Stage Advokatfirma (Fredericia)

-- Advokat Claus Winther Jensen (f. 1980) fra Ladegaard, Rasmussen & Partnere

(Horsens)

-- Advokatfuldmægtig Ann Bruun Larsen (f. 1981) fra Advokatfirmaet Vingaardshus

(Aalborg)

7


8

erstatning i patientsKadesager

Onsdag, 29. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Camilla Hammer

Camilla Hammer er kontorchef i Patientombuddet. Hun er uddannet advokat og har en

master i offentlig ledelse (MPG). Camilla Hammer har siden 2006 været ansat under

Sundhedsministeriet og beskæftiget sig med patientskadesager, herunder bl.a. som sekretariatschef

for Patientskadeankenævnet og nu som kontorchef i Patientombuddets Erstatningscenter.

Formål

Der er de seneste år sket en voldsom stigning i antallet

af patienter, der anmelder krav om erstatning

for skader og fejlbehandling i sundhedsvæsenet.

Ligeledes vælger patienter i stigende grad at lade sig

repræsentere af advokat allerede under den administrative

behandling af sagerne i Patientforsikringen og

Patientskadeankenævnet.

Sager om patientskader er et specialiseret område

indenfor erstatningsretten og jurister, advokater og

andre fagpersoner, der ønsker at bistå patienter i disse

erstatningssager, kan med dette kursus få praktisk

viden om lovgivning og praksis indenfor området.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i den praktiske behandling

af patientskadesager og vil indeholde en grundlæggende

gennemgang af bl.a.:

-- Patientforsikringssystemets opbygning og den administrative

sagshåndtering

-- Betingelser for at anerkende erstatningsansvar efter

klage- og erstatningsloven

-- Udmåling af erstatning for patientskader efter

erstatningsansvarsloven

-- Domstolsprøvelse af Patientskadeankenævnets

afgørelser

-- De forskellige problemstillinger vil blive illustreret

ved konkrete eksempler fra både administrativ praksis

og domspraksis.

Målruppe

Kurset er målrettet alle, der ønsker kendskab til behandlingen

af patientskadesager, herunder både den

administrative sagsbehandling i Patientforsikringssystemet,

samt sagernes efterfølgende behandling ved

domstolene.

trans-atlantic copyrigHt: a comparative overview of eu

and us copyrigHt law in tHe context of tHe film industry

Introduction

This course will introduce the fundamental principles

of copyright law in the United States and the European

Union as well as their application in practice

to the film industry. Comparisons in statutory approaches

and leading case law will be made covering

such core issues as originality, fixation, the idea/

expression dichotomy, rights and their limitations,

ownership and transfer as well as enforcement, in

particular on the internet. The fundamental principle

of “fair use” in U.S. copyright law will also be examined

in some detail and contrasted with the concepts

of fair dealing and catalogue exceptions in Europe. A

high-level comparative overview of the different legal

approaches in the Digital Millennium Copyright

Act and the relevant EU Directives to address online

piracy problems will also be covered . Time will also

be devoted as to how these various copyright issues

operate in practice with respect to film production

and distribution. This will include a discussion about

how studios have adapted to consumer and fan uses

of their content in the digital environment.

Objectives

This course aims to provide a basic understanding of

the framework and key principles of U.S. and EU

copyright law and their significant differences. It

Mandag, 24. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Dean Marks og Brigitte Lindner

Dean Marks is Senior Vice President, Intellectual Property for Warner Bros. Entertainment

Inc. He is responsible for establishing and guiding many of Warner Bros.’ business

practices with respect to copyright related issues, digital rights management and content

protection technology. He also works extensively in copyright policy, including the formulation

of the company’s position on domestic and international intellectual property

legislation and assisting in litigation matters involving copyright and content protection

technologies. In 2009, Dean was named Technology and New Media Entertainment

Counsel of the Year by the Association of Media and Entertainment Counsel.

Brigitte Lindner, Rechtsanwältin, is a member of the Bar of Berlin/Germany and

practises as Registered European Lawyer (Bar Council of England and Wales) at Serle

Court Chambers in Lincoln’s Inn, London, advising on all aspects of international, EU

and comparative copyright law. Ms Lindner has been a course tutor on the Postgraduate

Diploma Course/Masters in UK, EU and US Law of Copyright and Related Rights at

King’s College, London since 2004. She is the author of various contributions to legal

treaties and commentaries on copyright in different jurisdictions and is Co-Editor of

Copyright in the Information Society (2011). Ms Lindner serves on the Executive Committee

of the British Literary and Artistic Copyright Association (BLACA), London, the

British group of the Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI).

also seeks to give participants very practical and real

examples of how these principles operate and apply to

the film industry.

Course Content

At the end of the course you will be able to understand:

-- The framework, basic principles and differences of

U.S. and EU copyright law

-- The application of the fair use principle, fair dealing

and catalogue exceptions in the digital environment

-- Contrasts in the European and U.S. approach to

intermediaries and digital piracy issues

-- How copyright law impacts film production and

distribution

Target Audience

Lawyers and other legal professionals with an interest

in understanding U.S. and EU copyright law and

their differences and/or the film industry.

Please note that there will be some overlap in the topics

and materials with the courses Mr. Dean Marks taught

in Copenhagen in October 2012, but this course will

also include new material.

9


10

advanced negotiation – in a legal perspective

Onsdag, 19. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Raphael Lapin.

Raphael Lapin er Harvarduddannet forhandlings-, mediations- og kommunikationsspecialist,

der fungerer som forhandlingskonsulent og rådgiver for Fortune 500 selskaber og regeringer globalt.

Hans kunder omfatter bl.a. AT&T, British Telecom, Child Health Corp of America, Estee

Lauder (Kina), Government of Qatar, Microsoft Corporation, Northrop Grumman Corporation,

Turner Construction, USAID, USA Air Force, US State Department, Yahoo! Inc., York

International, Johnson Controls Inc., J&J (Kina).

Født og opvokset i Sydafrika, uddannet i Storbritannien og efter at have arbejdet i USA,

Storbritannien, Europa, Kina, Sydøstasien og Mellemøsten, vil Raphael bringe en international

vinkel og kulturel forståelse ind på dette kursus.

Raphael Lapin har forhandlet kontrakter og løst tvister indenfor områderne immaterialret,

byggeri, selskabs- & erhvervsret, ansættelsesret, patientrettigheder, fagforeningsmæssige spørgsmål,

familieret samt konflikter, der involverer multinationale relationer, hvor kulturelle forskelle ofte

spiller en central rolle. Raphael hjælper parterne med at finde kreative og innovative løsninger,

der kan medvirke til indgåelse af aftaler med høj tilfredshed og hvor man samtidig kan bevare et

stærkt fortsat samarbejde.

Introduction

Good law practice involves more than going to battle

on the client’s behalf. It involves the ability to understand

the clients’ true needs and to effectively and efficiently

negotiate a settlement that meet those needs

to the greatest extent possible. Many lawyers adopt

an adversarial and positional approach to negotiations

which commonly result in sub-optimal outcomes

and strained relationships. This course will provide

an entirely new approach to negotiation based on the

Harvard interest-based, collaborative and diplomatic

model. This model has been used with great success

in large business transactions such as mergers and

acquisitions, hard-to-resolve corporate disputes such

as the IBM/Fujitsu dispute over proprietary operating

software as well as in international boundary disagreements

such as the long and bitter Peru/Ecuador

dispute.

Our course will be highly interactive and teach cutting

edge theory, process, skills and techniques which

will also involve role play simulations to allow for

practice and coaching. This will add an entirely new

sophisticated and refined set of skills to the lawyer’s

repertoire.

Objectives

Delegates will learn an advanced process framework

for highly effective and collaborative negotiations that

will achieve optimal outcomes while at the same time

strengthen relationships.

Course Content

By the end of the course you should improve in your

ability to:

-- Negotiate the Relationship. Advanced communication

skills specific to negotiation, building trust,

defusing suspicion and anger, dealing with defensiveness,

effectively communicating messages

-- Discover What the Parties’ Really Need. Advanced

questioning and probing techniques including nondirective

and directive questioning, expanding and

developing information, skills to uncover true underlying

interests and to “loosen the earth” around

rigid positions, using interests to reach a mutually

agreed upon definition of the negotiation problem

to be solved

-- Generate Creative and Innovative Options for Optimal

Agreements. Skills to engage the other party

in collaborative problem solving, identifying and

capitalizing on shared and differing interests and resources,

generating options that maximize value for

all parties, building framework agreements, gaining

commitment and compliance

-- Project Authentic (yet subtle) Negotiation Power

and Confidence. Skills for increasing your power

in the negotiation, dealing with the other party’s

demands and threats without caving in, knowing

when to walk away from a negotiation, conducting

negotiations with confidence

-- Design Fair and Long Lasting Agreements. Skills to

create agreements that the other party can perceive

as fair, wise and amicable; helping the other party

explain to his/her constituents as to why a particular

proposal is fair, crafting contract management

terms and language to ensure durability

-- Negotiate the Process (when necessary). Neutrali-

zing hardball tactics; dealing with those who resort

to ”dirty tricks,” discovering how to be in control

of the process without reacting to the other side’s

tactics; getting the other side to play your game

Target Audience

Lawyers, law makers, diplomats and anyone who

needs to engage in high level negotiations or dispute

resolution.

11


12

forHandling i: forHandlingens fundament

Tirsdag, 14. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Mikkel Gudsøe

Mikkel Gudsøe er ekspert i forhandlingsteknik, kropssprog og konflikthåndtering og en

erfaren og efterspurgt underviser nationalt og internationalt. Sidder endvidere som Chefadvokat

Handelsjura, IPR & Mægling, hos brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, ekstern

lektor i Juridisk Forhandling samt i the International Negotiation Competition (INC)

ved Aarhus Universitet samt uddannet mediator (og ansvarlig for institutionen: DM&T

Mægling). Ejer virksomheden MDR Group – Modern Dispute Resolution. Mikkel Gudsøe

underviser efter flere modeller, hvoraf Harvard Principled Negotiation er fundamentet, der

krydres med flere af Mikkel Gudsøes egne modeller og værktøjer til forståelse af og forberedelse

af forhandlinger – herunder 4-D forhandling, Positiv-Negativ-Positiv modellen,

Forhandl-O-meter og Tricks-O-meter, ØBS-modellen m.fl.

Formål

Vi forhandler alle hver eneste dag – og paradoksalt

nok modtager vi ikke en teoretisk eller praktisk indsigt

og dermed forståelse af forhandling som led i de

gængse undervisningsforløb vi gennemgår i livet.

Med vores praktiske erfaring i bagagen bliver

teorien direkte mulig at implementere retroperspektivt

og vigtigst af alt fremadrettet for bedre og mere

optimale forhandlinger – til gavn for os selv, den vi

repræsenterer og med-/modparten.

Formålet med nærværende kursus er ganske enkelt,

at stimulere og motivere deltagerne til at blive dygtigere

og mere respekterede forhandlere med to overordnede

læringserkendelser:

Du får ikke hvad du fortjener – Du får hvad du forhandler

Samt

Expect the unexpected – Embrace the unexpected

…og det er ikke så enkelt som det lyder; det kræver

indsigt og fremtidigt fokus.

Indhold

”Forhandling I: Forhandlingens Fundament” har

det overordnede indhold, at give deltagerne følgende

vigtige og grundlæggende indsigt og kompetencer:

-- De overordnede forhandlingstyper og emner

-- 4-D Forhandling – What – Why - Who

-- Harvard Principled Negotiation samt konflikttrappens

kobling

-- Professionel forberedelse – Forhandl-O-meteret

-- Identificering af standpunkter ctr. Interesser og andre

væsentlige begreber som BATNA, reservation,

target, åbning, lukning, mandat, framing m.v.

-- Opdeling og forståelse af stil, strategi og taktikker

-- Setting, tillid, aktiv lytning og grundlæggende

spørgeteknik

-- 3 adfærdstyper og reaktioner det nytter at kende

-- Kropssproget, ØBS modellen, grundlæggende

betydning og Harvards tips til stærkere og mere

selvsikker fremtoning

Alle deltagere modtager de anerkendte ved-håndenværktøjer

og oversigter Forhandl-O-meter og Tricks-

O-meter udviklet af Mikkel Gudsøe til daglig fremtidig

brug og opsummerende indlæring.

Form

Kurset går for at være et af det mere læringsintense

af slagsen, idet den væsentligste teori i et stort fagområde

gennemgås på blot én dag med et væld af

eksempler. Derudover forhandles der indledningsvis

en illustrativ case.

Målgruppe

Alle, der professionelt forhandler for sig selv, sin arbejdsgiver

eller kunder/klienter som repræsentant.

forHandling ii: forHandlingens overbygning

Tirsdag, 19. november 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Mikkel Gudsøe

Mikkel Gudsøe er ekspert i forhandlingsteknik, kropssprog og konflikthåndtering og en

erfaren og efterspurgt underviser nationalt og internationalt. Sidder endvidere som Chefadvokat

Handelsjura, IPR & Mægling, hos brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, ekstern

lektor i Juridisk Forhandling samt i the International Negotiation Competition (INC)

ved Aarhus Universitet samt uddannet mediator (og ansvarlig for institutionen: DM&T

Mægling). Ejer virksomheden MDR Group – Modern Dispute Resolution. Mikkel Gudsøe

underviser efter flere modeller, hvoraf Harvard Principled Negotiation er fundamentet, der

krydres med flere af Mikkel Gudsøes egne modeller og værktøjer til forståelse af og forberedelse

af forhandlinger – herunder 4-D forhandling, Positiv-Negativ-Positiv modellen,

Forhandl-O-meter og Tricks-O-meter, ØBS-modellen m.fl.

Formål

Vi forhandler alle hver eneste dag – og paradoksalt nok

modtager vi ikke en teoretisk eller praktisk indsigt og dermed

forståelse af forhandling som led i de gængse undervisningsforløb

vi gennemgår i livet.

Forhandling er en personlig kompetence og samtidig

som en muskel, der kræver træning for at bibeholde samt

vokse. Som sådan kræver kompetencen et stadig fokus for

vedholdende udvikling.

Forhandling II: Forhandlingens Overbygning har til formål

at fastholde samt udbygge læringen og kompetencerne fra

Forhandling I: Forhandlingens Fundament.

Der opsummeres og udbygges, bl.a. med en prisvindende

forhandlingsvideo fra Stanford University, ligesom faldgruberne

ved forhandling over e-mail gennemgås samt, verbale

læk og kropssprogets forståelse udvides med et særligt fokus

på tegn på løgn samt verbale læk, grundlæggende forståelse

af positiv overtalelse m.v.

Indhold

Forhandling II: Forhandlingens Overbygning har det

overordnede indhold, at give deltagerne følgende vigtige og

udvidede indsigt og kompetencer:

-- Kort opsummering/genopfriskning af Forhandling

I: Forhandlingens Fundament

-- Forhandling via e-mail - Ja-Nej-Ja? / Positiv-Negativ-Positiv

modellen

-- Verbale læk

-- Grundlæggende forståelse af positiv overtalelse

-- Tegn på løgn – grundstammen, soft og sweet spots

-- Plenum snak om erfaringer i undervisningsbaseret

kontekst

-- Forhandling med besværlige modparter

Alle deltagere modtager de anerkendte ved-hånden-værktøjer

og oversigter Forhandl-O-meter og Tricks-O-meter

udviklet af Mikkel Gudsøe til daglig fremtidig brug og

opsummerende indlæring.

Form

Kurset har ligesom Forhandling I: Forhandlingens Fundament

fortsat et højt tempo, men på dette Forhandlingens

Overbygning er der afsat god plads til en prisvindende og

illustrativ forhandlingsvideo fra Stanford University, endnu

en case til forhandling samt plenum snak i grupper og på

holdet om erfaringer med forhandling.

Målgruppe

Alle, der professionelt forhandler for sig selv, sin arbejdsgiver

eller kunder/klienter som repræsentant.

13


14

bestyrelses- og ledelsesansvar

Fredag, 14. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Erik Werlauff

Erik Werlauff er professor, dr. jur. og advokat med møderet for Højesteret. Han har siden

1989 arbejdet og forsket ved Aalborg Universitet. Hans primære fagområder er selskabsret,

selskabsskatteret, børs- og kapitalmarkedsret, kontraktret, obligationsrettens alm. del,

civilproces, kredit- og finansieringsret, fondslovgivningen og europæiske menneskerettigheder.

Erik Werlauff er rådgiver for virksomheder i juridiske spørgsmål, voldgiftsdommer m.v.,

ligesom han jævnligt får i opdrag at udarbejde responsa med analyse af konkrete juridiske

spørgsmål.

Formål

Kursets formål er at skærpe deltagernes viden og

operative forståelse for alle materielle og processuelle

spørgsmål om ansvar hos et aktie- eller anpartsselskabs

bestyrelse, direktion og ejere, herunder med

henblik på at bedømme og forebygge ansvarsrisici

samt at forberede og føre ansvarssager på sagsøger-

eller sagsøgtesiden.

Indhold

Kurset gennemgår alle væsentlige teoretiske og praktiske

spørgsmål om bestyrelses-, ledelses- og ejeransvar,

herunder følgende:

-- Retsgrundlag og overblik

-- Fokuspunkterne for ledelsens arbejde og ansvar

-- Medhæftende aktionær – fysisk do. eller moderselskab

-- Tvist om generalforsamlingen

-- Forsikring – af ansvarsrisikoen

-- En række praktiske erfaringer – det, der ikke står i

lærebøgerne

-- Arbejde og ansvar – det hele i en nøddeskal

Målgruppe

Kursets målgruppe er advokater, advokatfuldmægtige

og firmajurister med interesse for ledelsesansvar, herunder

forebyggelse, bedømmelse og førelse af ansvarssager

på sagsøger- eller sagsøgtesiden.

ejeraftaler og vedtægter

Mandag, 24. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Erik Werlauff

Erik Werlauff er professor, dr. jur. og advokat med møderet for Højesteret. Han har siden

1989 arbejdet og forsket ved Aalborg Universitet. Hans primære fagområder er selskabsret,

selskabsskatteret, børs- og kapitalmarkedsret, kontraktret, obligationsrettens alm. del,

civilproces, kredit- og finansieringsret, fondslovgivningen og europæiske menneskerettigheder.

Erik Werlauff er rådgiver for virksomheder i juridiske spørgsmål, voldgiftsdommer m.v.,

ligesom han jævnligt får i opdrag at udarbejde responsa med analyse af konkrete juridiske

spørgsmål.

Formål

Formålet er at forbedre deltagernes praktiske håndelag

med hensyn til forhandling, bedømmelse og udarbejdelse

af ejeraftaler og vedtægter i aktie- og anpartsselskaber.

Indhold

På kurset gennemgås alle væsentlige spørgsmål vedrørende

ejeraftaler og vedtægter, herunder følgende:

-- Grundlæggende om ejerrettighederne

-- Hvorfor overhovedet ejeraftaler? Tjeklister til ejeraftalerne

-- Erfaringer fra 72 ejeraftaler. Martin Chr. Kruhls

resultater

-- Ajourføring af vedtægter efter den nuværende

selskabslov

-- ES-vejledninger: A/S- og ApS-paradigmaer. Vedtægts-

og ledelsesændringer

-- Tjeklister til vedtægterne

-- Skattemæssige muligheder og fælder – ejeraftaler og

vedtægter

-- Udvidet minoritetsbeskyttelse, misbrug, fastlåsning

mv.

-- Elektronisk kommunikation – hvad kan man

skrive?

-- Generalforsamlingen – hvad kan/skal man skrive?

-- Udbytte. Ekstraordinært udbytte. Generationsskifte

via udbytteregel. Ret til et bestemt mindsteudbytte

-- Eksempel på samspil mellem ejeraftale og vedtægter:

Tilkøb af datterselskab med koncernfremmede

49pct. kapitalejere

-- Landbrugsselskab. Godkendt af FødevareErhverv. -

13A. Omdannelse af børsnoteret selskab til nybranche,

ny kapital mv.

-- Partnerselskabet - hvornår er det relevant? Hvad

skal der tages højde for i vedtægterne?

-- Erhvervsdrivende fonde – vedtægter med vejledning

(ES)

-- Omsættelighedsbegrænsninger – hvad kan man

skrive?

-- Overblik – her finder du paradigmaer (+ spørgsmål

og ’advarsler’)

-- Paradigmaer – 6 ejeraftaler og 7 vedtægter

Målgruppe

Advokater, advokatfuldmægtige, firmajurister og

revisorer.

15


16

bestyrelsesledelse: foKus på strategiudviKling

og risiKostyring

Torsdag, 16. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Caspar Rose

Caspar Rose er professor på CBS. Hans forskningsområder omfatter både selskabsret,

selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder. Caspar Rose har dels

en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Hans

forskning fokuserer på risikostyring, corporate governance samt hvordan de finansielle markeder

fungerer. Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk

konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med

risikostyring. Caspar Rose rådgiver ligeledes danske virksomheder inden for sine kompetenceområder.

Caspar Rose har tidl. været tilknyttet Universitet i Hamburg og U.C. Berkeley.

Formål

Bestyrelsen har til opgave at udarbejde virksomhedens

overordnede strategi samt tage beslutninger af stor betydning

eller af ekstraordinær karakter. Dette forudsætter

kendskab til forskellige strategiværktøjer, hvis

strategiarbejdet ikke skal være præget af vilkårlighed

og manglende struktur. Formålet er at give deltagerne

en række centrale værktøjer, som analyserer muligheden

for vækst, set i forhold til konkurrenternes

forventede handlinger samt det omgivende samfunds

øgede krav.

Selskabsloven bestemmer, at bestyrelsen har ansvaret

for virksomhedens risikostyring, hvilket forudsætter

en systematisk tilgang. Under kurset vil deltagerne

blive præsenteret for en række redskaber, som har til

formål at klæde deltagerne bedre på i forhold til virksomhedens

største forretningsmæssige risici, hvilket

ofte drejer sig om styringen af ikke finansielle risici,

som især er relevante for jurister.

Indhold

-- Grundlæggende principper for tildelingen af incitamentskontrakter

til direktionen

-- God selskabsledelse/corporate governance – med

fokus på bestyrelsessammensætning og udvalg

-- SWOT analyse, branche og konkurrentanalyse samt

vækststrategier

-- Core business eller diversifikation?

-- Kapitalberedskab og fastlæggelse af optimal kapitalstruktur

-- Identifikation af centrale finansielle og ikke finansielle

risici

-- Risikorapportering og mitigeringsplaner samt

driftsmæssig gearing

-- Tilrettelæggelse af bestyrelsesevaluering som kompetenceværktøj

-- Undervisning

-- Forelæsninger, kombineret med gennemgang af

relevant case, som udsendes inden kursusstart.

Målgruppe

Jurister og advokater, der dirkete eller indirekte arbejder

med bestyrelsesarbejde.

virKsomHedsstrategi for advoKater

– investerings- & finansieringsbeslutninger

Fredag, 15. november 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Caspar Rose

Caspar Rose er professor på CBS. Hans forskningsområder omfatter både selskabsret,

selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder. Caspar Rose har dels

en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Hans

forskning fokuserer på risikostyring, corporate governance samt hvordan de finansielle markeder

fungerer. Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk

konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med

risikostyring. Caspar Rose rådgiver ligeledes danske virksomheder inden for sine kompetenceområder.

Caspar Rose har tidl. været tilknyttet Universitet i Hamburg og U.C. Berkeley.

Formål

Formålet med kurset er at give dig som deltager en

solid viden om økonomisk virksomhedsstrategi med

hovedvægten på investering og finansieringsbeslutninger.

En sådan viden er relevant for dig, som advokat,

hvis du arbejder som f.eks. virksomhedsjurist, virksomhedsrådgiver

eller bestyrelsesmedlem.

Indhold

-- Vurdering af investeringers fordelagtighed

-- Sammenhæng mellem afkast og risiko

-- Styring af finansielle risici

-- Bestemmelse af kapitalomkostninger

-- Kapitalstruktur og dividende politik

-- Strategisk virksomhedsvurdering, value drivers samt

driftsmæssig risikovurdering

-- Nøgletal og vækstanalyser

-- Pengestrømsanalyser og soliditetsstyring

-- Styring af operationelle risici

-- Tildeling af incitamentskontrakter til topledelsen

-- Undervisning

-- Forelæsninger, suppleret med øvelser og eksterne

indlæg samt cases

Målgruppe

Advokater - og andre jurister - der arbejder som

virksomhedsjurist, virksomhedsrådgiver eller bestyrelsesmedlem.

17


18

bedre KontraKtKoncipiering

Fredag, 3. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Erik Werlauff

Erik Werlauff er professor, dr. jur. og advokat med møderet for Højesteret. Han har siden

1989 arbejdet og forsket ved Aalborg Universitet. Hans primære fagområder er selskabsret,

selskabsskatteret, børs- og kapitalmarkedsret, kontraktret, obligationsrettens alm. del,

civilproces, kredit- og finansieringsret, fondslovgivningen og europæiske menneskerettigheder.

Erik Werlauff er rådgiver for virksomheder i juridiske spørgsmål, voldgiftsdommer m.v.,

ligesom han jævnligt får i opdrag at udarbejde responsa med analyse af konkrete juridiske

spørgsmål.

Formål

Kursets formål er at gøre deltagerne endnu bedre til at

udfærdige, bedømme og forhandle kontrakter, end de

er i forvejen.

Indhold

Kurset gennemgår alt om kontrakter, deres udfærdigelse,

bedømmelse og forhandling fra A-Z, og i særdeleshed

behandles følgende:

-- Hvad er vigtigt at vide om kontrakter?

-- Nogle vigtige spørgsmål – fælles for alle kontrakter

-- Parterne

-- Tre ting at huske

-- Kravene til ydelsen

-- Forudsætninger, betingelser og forbehold

-- Garanti, indeståelse og tilsikring

-- Særlige bestemmelser i kontrakten – ’miscellaneous’

-- Undladelsespligter

-- Pengene – vederlag, betaling, rente

-- Sikring via samtidighed, sikkerhed, garanti mv.

-- Misligholdelse

-- Kontraktens ophør

-- Lovvalg – tilknytning til flere lande

-- Værneting – hvilket lands domstole? Hvad kan der

skrives?

-- Voldgift

-- Afsluttende bestemmelser – kan få stor betydning

Målgruppe

Målgruppen er advokater, advokatfuldmægtige og

firmajurister med interesse for og nogen erfaring i

kontraktforhold.

udvidet selsKabsret med foKus på udvalgte områder

Tirsdag, 11. juni 2013 kl. 13.00-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Lars Bunch

Lars Bunch har i en årrække været ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og er nu kontorchef

i Erhvervsstyrelsen. Lars Bunch beskæftiger sig til daglig med selskabsret og har deltaget

aktivt i arbejdet med udarbejdelsen og administrationen af den nye selskabslov. Lars Bunch

er i dag tilknyttet afdelingen for Erhvervsvilkår og Regulering, hvor der arbejdes for at sikre

gode erhvervsvilkår gennem effektiv erhvervsregulering.

Formål

Formålet er at give deltagerne et indgående kendskab

til en række af de vanskeligste emner i selskabslovgivningen

samt give deltagerne et overblik over aktuelle

emner inden for selskabsretten.

Indhold

Indholdet er en gennemgang og drøftelse af en række

af temaerne inden for selskabslovgivningen, der i

praksis har vist sig mest vanskelige. Der vil blandt

andet blive fokuseret på følgende emner:

-- Kapitaltilgang og kapitalafgang

-- Aktionærlån og selvfinansiering

-- Fusioner og spaltninger

-- Omdannelser m.v.

Der vil endvidere være en gennemgang af en række af

de emner, hvor der er nyheder i form af nye afgørelser

fra Erhvervsstyrelsen, ny lovgivning o.l.

Målgruppe

Målgruppen er advokater med et godt kendskab til og

praktiske erfaringer med selskabsret.

19


20

erHvervslivets tvister: brug af mediation

Torsdag, 30. maj 2013 kl. 9.30-12.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Henrik Rothe

Retspræsident ved Sø- og Handelsretten Henrik Rothe. Udover sit virke med Sø- og Handelsretten

er Henrik Rothe certificeret mediator og virker både som retsmægler og privat

antaget mediator.

Formål

Kurset vil belyse de fordele og ulemper, der er for

såvel den enkelte erhvervsklient som for rådgiveren

forbundet med denne tvistløsningsmodel. Både forretningsmæssige

og processuelle overvejelser inddrages

i denne forbindelse. Formålet er således at sætte

deltagerne i stand til at yde kvalificeret rådgivning

om, hvilke sager der egner sig til mediation og om

hvordan forløbet håndteres i praksis som partsrepræsentant.

Indhold

Deltagerne vil få en overordnet introduktion til:

-- Mediation som tvistløsningsmiddel

-- Valg af mediator

-- Tilrettelæggelse af mediationsprocessen

-- Partsrepræsentantens rolle

-- Omkostningsmæssige forhold (såvel salær for repræsentation

som honorar til mediator)

-- Procesøkonomien i mediation

-- Voldgift og traditionel retssagsbehandling

-- Afslutning af sagen med forlig

-- Hvad kan inddrages i en forligsmæssig løsning?

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater og andre som rådgiver

parter om tvistløsning i erhvervslivets konflikter.

erHvervslivets tvister: syn og sKøn og brug af

sagKyndige dommere

Formål

Formålet med dette kursus er at give deltagerne den

nyeste viden om brugen af syn- og skønsinstituttet,

ensidigt indhentede erklæringer, sagkyndige vidner

samt brugen af sagkyndige dommere i såvel byret,

landsret og Sø- og Handelsretten. Derudover, og ikke

mindst, samspillet mellem sagkundskab tilvejebragt af

parterne og sagkundskaben i dommersædet.

Deltagerne sættes herved i stand til at optimere procesførelsen

i erhvervslivets tvister.

Indhold

Under kurset gennemgås:

-- Den seneste praksis om syn og skøn

-- Brug af sagkyndige vidner og ensidigt indhentede

erklæringer

-- Mulighederne for brug af sagkyndige dommere i

byret og landsret

-- Alt gennemgåes med det praktiske sigte at sætte

deltagerne i stand til at føre denne type af retssager

optimalt. (Der medvirker altid sagkyndige dommere

i Sø- og Handelsretten).

Torsdag, 23. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Henrik Rothe og Claus Forum

Retspræsident Henrik Rothe og dommer Claus Forum Petersen, Sø- og Handelsretten.

Begge undervisere beskæftiger sig i dagligdagen med afvikling af

retligt og faktuelt komplicerede erhvervstvister under medvirken af sagkyndige

dommere.

Med udgangspunkt i praksis og en praktisk advokatvinkel,

drøftes de enkelte skridt i sagen. Som eksempel

på emner, der vil blive taget op, kan nævnes:

-- Kan sagkyndige dommere erstatte syn og skøn?

-- Udvælgelse af den rette skønsmand

-- Formulering af spørgsmål til skønsmand

-- Afhjemling i retten

-- Særlige krav til afvikling af sager med sagkyndige

dommere

Kurset afvikles både med traditionel undervisning og

gennem dialog og erfaringsudveksling med deltagerne.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er advokater som procederer

erhvervsrelaterede retssager.

21


22

m&a, modul 1: værdisKabelse, præmie, Kapital & gearing

Tirsdag, 12. november 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Advokat Ulrik Andersen, Carlsberg, og professor Caspar Rose, CBS

Advokat Ulrik Andersen har en baggrund som praktiserende advokat for

internationale advokatkontorer i London og København. Ulrik Andersen blev i

1998 ansat på Carlsberg, hvor han fungerer som advokat og chefjurist bl.a. med

fokus på M&A.

Caspar Rose er professor på CBS og forsker i selskabsledelse (corporate governance)

samt de finansielle markeder. Caspar Rose har dels en baggrund som

jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose

har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk

Industri samt chefanalytiker i Danske Bank.

Formål

Formålet med kurset er at belyse centrale aspekter ved

M&As og dermed give en solid begrebsforståelse af

de mange økonomiske og strategiske overvejelser ved

M&As.

På kurset kommer du til at stifte bekendtskab med

forskningsbaseret viden omkring de mange økonomiske

aspekter i forbindelse med M&A’s.

Som jurist eller advokat er du involveret i centrale

dele af M&A processen f.eks. i forbindelse med due

diligence og udarbejdelse af diverse dokumenter.

Kurset giver dig øget viden om de mange centrale

økonomiske og strategiske aspekter ved M&As.

Dette bevirker, at du som juridisk rådgiver bliver

klædt bedre på fagligt i kontakten med de ofte mange

forskellige parter, som er involveret i en virksomhedshandel,

såsom corporate finance rådgivere, banker og

revisorer.

Indhold

-- Hvad driver bølger af M&As?

-- Hvad er de økonomiske drivers for M&As?

-- Hvordan måles værdiskabelsen ved M&As?

-- Hvad afhænger præmien til målselskabets aktionærer

af?

-- Core business eller diversifikation?

-- Hvordan bedømmer vi virksomhedens risiko?

-- Hvilken rolle spiller den finansielle gearing?

-- Hvordan findes kapitalomkostningerne?

-- Hvordan beregnes virksomhedens forventede værdi?

-- Hvilke parametre er især følsomme i værdifastsættelsen?

Undervisning

Forelæsning, kombineret med cases og øvelser.

Målgruppe

Jurister og advokater, der arbejder med virksomhedshandler

i praksis enten som virksomhedsansat jurist

eller på klienters vegne som advokat.

Som deltager på dette kursus bør du også overveje M&A

modul 2. Læs om dette kursus på modsatte side.

m&a, modul 2: Købesum, strategi, risici, sKat, post merger

Formål

Målsætningen med kurset er at belyse vigtige aspekter

ved M&As og dermed give en dybtgående forståelse

af de mange økonomiske og strategiske juridiske overvejelser

ved M&As. M&A, modul 2, bygger videre

på M&A, modul 1, således at deltagerne forventes at

være bekendt med de fleste elementer M&A, modul

1. Læs mere om M&A, modul 1, på modsatte side.

Indhold

-- Regulering af købesummen

-- Optimal strukturering af en M&A; valget mellem

joint venture, fusion eller overtagelse

-- Aftalemæssige optioner i praksis, hvad skal man

især være opmærksom på?

-- Optimale budstrategier

-- Core business eller diversifikation?

-- Hvordan bedømmer vi target selskabets risiko, ud

over den traditionelle due diligence proces?

-- Hvilke parametre er især følsomme i værdifastsættelsen?

Scenarioanalyse

-- Post merger integration i internationale opkøb –

muligheder og faldgrupper

-- Centrale skattemæssige forhold ved M&As

Undervisning

Forelæsning, kombineret med cases og øvelser.

Målgruppe

Jurister og advokater, der arbejder med virksomhedshandler

i praksis enten som virksomhedsansat jurist

eller på klienters vegne som advokat.

Mandag, 25. februar 2013, kl. 09.30-16.30

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Bouldevard 70, 2300 København S.

Tirsdag, 10. december 2013 kl. 9:30-16:30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Advokat Ulrik Andersen, Carlsberg, og professor Caspar Rose, CBS

Advokat Ulrik Andersen har en baggrund som praktiserende advokat for internationale

advokatkontorer i London og København. Ulrik Andersen blev i 1998 ansat på Carlsberg,

hvor han fungerer som advokat og chefjurist bl.a. med fokus på M&A.

Caspar Rose er professor på CBS og forsker i selskabsledelse (corporate governance) samt

de finansielle markeder. Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom

(cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring

bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank.

23


24

grundlæggende civilproces

Onsdag, 22. maj 2013 kl. 9.30-13.00

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Michael Kistrup

Michael Kistrup er landsdommer ved Østre Landsret. Michael Kistrup er forfatter og medforfatter

til en række bøger, bl.a. Civilprocessen (2007), Straffeprocessen (2008), Fogedsager

(2010) m.fl.

Formål

Formålet med kurset er at give kursisterne en grundlæggende

og nødvendig viden om behandlingen af

civile retssager, herunder kendskab til relevant retspraksis

på området.

Indhold

Kurset gennemgår de grundlæggende regler i civilprocessen.

Reglerne er navnlig knyttet til byretsbehandling

af civile sager, men inddrager tillige enkelte regler

for anke af civile domme.

Som led i kurset gennemgås regler for:

-- Sagsanlæg, herunder påstande

-- Sagens forberedelse

-- Præklusion og udeblivelse

-- Hovedforhandling og procedure

-- Anke og kære

-- Præklusion og udeblivelse i anken

Målgruppe

Advokater, advokatfuldmægtige og andre, der har

interesse for og arbejder med civil retssagsbehandling.

civilprocessuelt brusH up

Formål

Kurset opdaterer advokaters og advokatfuldmægtiges

civilprocessuelle viden ved gennemgang af en række

procesretlige spørgsmål, som enten synes at volde

vanskeligheder i praksis, og/eller som er under nydannelse,

evt. gennem lovændring.

Indhold

Følgende emner forventes behandlet, idet emner dog

forbeholdes udeladt, hvis tiden nødvendiggør det:

-- Præklusion og udeblivelse generelt

-- Sagsforberedelse i landsretten

-- Kollegial behandling, enten med 3 dommere i byret

og/eller med sagkyndige eller gennem henvisning til

landsret)

-- Sagsomkostninger

-- Foreløbige retsmidler (lovreform)

-- Forkyndelse (lovreform)

-- Lønindeholdelse for privat gæld (lovreform)

-- Erfaringer med gruppesøgsmål

-- Kæretilladelse – hvor og hvordan søger man?

-- Udvalgte afgørelser

Målgruppe

Advokater, advokatfuldmægtige og firmajurister.

Onsdag, 26. juni 2013 kl. 14.00-18.00

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Michael Kistrup og Erik Werlauff

Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret (medforfatter til ”Civilprocessen”

sammen med Gomard) og professor, dr. jur. Erik Werlauff, Aalborg

Universitet. Begge er medlemmer af Retsplejerådet.

25


26

praKtisK beHandling af civile retssager

Fredag, 7. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Jens Bech Stausbøll

Jens Bech Stausbøll har siden 1995 virket som dommer ved Københavns Byret. Han har i

en årrække undervist som ekstern lektor i bl.a. civil proces og praktisk behandling af retssager

på jurastudiet på Københavns Universitet samt undervist dommerfuldmægtige i bl.a.

civilproces og behandling af retssager.

Formål

Advokatrådet og Dommerforeningen har indledt

et samarbejde om effektivisering af behandlingen af

civile sager ved domstolene, bl.a. med henblik på at

nedsætte sagsbehandlingstiden. Formålet med dette

kursus er at gennemgå reglerne for og den praktiske

fremgangsmåde i forbindelse med behandlingen af

civile sager ved domstolene. Gennemgangen, der

foretages af en erfaren dommer, vil fokusere på de

praktiske spørgsmål.

Indhold

På kurset vil følgende blive gennemgået:

-- Anlæg af civile sager ved domstolene (saglig og

stedlig kompetence, herunder spørgsmål om 3

dommerbehandlinger ved byretterne, medvirken af

sagkyndige dommere og henvisning af principielle

sager til landsretten)

-- Krav til stævninger og svarskrift, herunder formulering

af påstande

-- Særlige forkyndelsesspørgsmål

-- Forberedelsen, herunder afholdelse af forberedende

møder

-- Syn og skøn

-- Udeblivelse og genoptagelse

-- Præklusion

-- Hovedforhandlingen og dommertilkedgivelser

-- Anke, herunder særlige spørgsmål i forbindelse med

ankesagsbehandlingen ved landsretterne

-- Særlige spørgsmål vedrørende sagsomkostninger

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der i praksis direkte eller

indirekte beskæftiger sig med forberedelse og førelse

af civile sager ved domstolene.

sKattemæssige faldgruber i selsKabssager

Torsdag, 23. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Martin K. Jensen og Ebbe Melchior

Martin har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og

ansatte hos skattemyndighederne, herunder bl.a. på Skatterevisoruddannelsen,

den skattefaglige efteruddannelse, kommunomuddannelsen, manuduktion

for studerende på cand.merc.aud. mv. Martin har i øvrigt været eksaminator,

censor og forfattet eksamensopgaver. Herudover har Martin skrevet en

række artikler, der er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS),

Skatterevisoren mv. I 2011 modtog Martin prisen Årets Skatterevisor, der uddeles

af Mogens Elgaards Mindefond og SRF skattefaglig forening.

Ebbe er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTL). Ebbe har

arbejdet i den offentlige skattesektor fra 1984 til 1996, hvor han skiftede

til den private rådgivningssektor. Ebbe har været ansat hos Revitax siden 1.

april 1998. Ebbe har igennem nogle år undervist i skatteret, især på kurser

for statsautoriserede revisorer og deres kunder, men også for studerende på

Skatterevisoruddannelsen, hvor han i øvrigt har forfattet eksamensopgaver.

Herudover er Ebbe medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning.

Formål

Udover at kunne mestre de juridiske forhold til perfektion,

så spiller de skattemæssige dispositioner ofte

en stor rolle for en sikker gennemførelse af sager, der

gennemføres for selskaber.

Dette kursus giver et væsentligt input til at opnå en

solid forståelse af de skattemæssige forhold af betydning

for selskaber og deres ejere. Kursets formål er at

sikre, at du som deltager kan undgå de væsentligste

faldgruber af skattemæssig karakter.

Kurset vil være særdeles intensivt og indeholde en

række konkrete eksempler og materialer, der kan

anvendes direkte i hverdagen.

Indhold

-- Ind-/ udtræden af sambeskatning - herunder vigtigheden

af formuleringen af en overdragelsesaftale

f.s.v.a. hæftelse for selskabsskatterne i sambeskatningen

-- Forholdet til hovedaktionæren, herunder eventuel

beskatning af hovedaktionæren af de dispositioner

selskabet måtte foretage

-- Beskatning af ulovlige aktionærlån

-- Handel med underskudsselskaber, herunder underskudsbegrænsning

ved ejerskift

-- Underskudsbegrænsning ved omstrukturering

-- Behandling af kapitalgevinster, herunder skattemæssigbehandling

af porteføljeaktier - mellemholdingreglen

-- Beskatning / etablering af partnerselskaber - skatteret

contra selskabsret

Målgruppe

Dette kursus henvender sig primært til advokater, der

arbejder helt eller delvist indenfor det selskabsretlige

felt, samt andre der har en solid erfaring i sagsbehandlingen

og samtidig ønsker at få øget indblik i de

skattemæssige forhold.

27


28

KnæK et regnsKab – regnsKabsforståelse for

iKKe-øKonomer

Mandag, 13. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Christian Vriborg Petersen

Christian Vriborg Petersen, professor, Ph.D., Copenhagen Business School. Christian har

bred erhvervserfaring fra tidligere stillinger som revisor, koncernregnskabschef, CFO mv.

Underviser på en række uddannelser på CBS. Har desuden en række eksterne rådgivningsopgaver

og aktiviteter overfor et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

Formål

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende

forståelse for et regnskab og sætte dig i stand til at

vurdere en virksomheds rentabilitet og risiko ved

hjælp af finansielle nøgletal. Du vil således få nogle

praktiske værktøjer, som du kan bruge, hvis du har

interesse for eller beskæftiger dig med regnskaber.

Indhold

Kurset omfatter følgende hovedelementer:

-- Indholdet i regnskab (årsrapport)

-- Ledelsespåtegning og beretning

-- Revisionspåtegning

-- Resultatopgørelse

-- Balance

-- Pengestrømsopgørelse

-- Noter

-- Supplerende beretninger

-- Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse

-- Beskrivelse af elementerne i en resultatopgørelse:

Indtægter, omkostninger, gevinster og tab

-- Balancens indhold: Omsætningsaktiver, anlægsaktiver,

forpligtelser, hensatte forpligtelser og

egenkapital

-- Pengestrømme fra drift, investering og finansiering

-- Er det rigtigt, at ’Cash is King’ – altså at fokus alene

bør være på et selskabs pengestrømme

-- Beskrivelse af hvad pengestrømsopgørelsen kan

anvendes til

-- Diskussion af hvad der bedst beskriver et selskabs

rentabilitet (indtjening): Regnskabsmæssige resultatmål

(fx årets overskud) eller pengestrømme

-- Opstilling af analytisk regnskab

-- Beskrivelse af hvorfor et regnskab ikke umiddelbart

er anvendeligt til analysebrug

-- Gennemgang og diskussion af hvad der forstås

ved et analytisk regnskab

-- Adskillelse af regnskabet i drift og finansiering

-- Beskrivelse af et selskabs rentabilitet og risiko ved

hjælp af finansielle nøgletal

-- Beskrivelse af begreberne rentabilitet og risiko

-- Beregning af rentabilitets nøgletal som for eksem-

pel afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes

omsætningshastighed, egenkapital forrentning

mv.

-- Beregning af finansielle nøgletal til beskrivelse af

risiko, herunder solvensgrader og likviditetsgrader

Efter kurset vil du således være i stand til at besvare

spørgsmål så som: Hvad forstås ved en virksomheds

driftsresultat? Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem

drift og finansiering? Hvad forstås ved investeret kapital?

Hvorfor har selskaber så stor fokus på arbejdskapitalen?

Er et overskud på 3,5 millioner kroner

tilfredsstillende? Hvad forstås ved risiko og hvordan

måles det?

Deltagerne får undervejs mulighed for at løse en

mindre case, hvor de skal opstille et analytisk regnskab

og beregne nøgletal med henblik på at afdække

selskabets rentabilitet og risiko.

Målgruppe

Advokater og andre ikke-økonomer, som har behov

for en grundlæggende regnskabsforståelse f.eks. fordi

de sidder i en bestyrelse eller arbejder med erhvervsjura

i bred forstand. Kurset henvender sig primært til

advokater mv., der har begrænset indsigt i regnskaber

og regnskabsanalyse.

tegn på uregelmæssigHeder i regnsKabet

– insolvens, svig og Kriminalitet

Fredag, 7. juni 2013 kl. 9.30-12.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Christian Vriborg Petersen

Christian Vriborg Petersen, professor, Ph.D., Copenhagen Business School. Christian har

bred erhvervserfaring fra tidligere stillinger som revisor, koncernregnskabschef, CFO mv.

Underviser på en række uddannelser på CBS. Har desuden en række eksterne rådgivningsopgaver

og aktiviteter overfor et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

Formål

Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at vurdere

kvaliteten af et regnskab, afdække om et selskab

er levedygtigt (solvent) og finde indikationer på svig

eller økonomisk kriminalitet.

Indhold

IT Factory og Tønder Bank er blot to blandt en lang

række eksempler på virksomheder med blanke revisionspåtegninger,

hvor det efterfølgende viste sig, at

regnskaberne var af lav kvalitet og ikke afspejlede selskabernes

reelle økonomiske forhold. På dette kursus

lærer du, hvordan du metodisk kan afdække uregelmæssigheder

i regnskabet som følge af for eksempel

dårlig ledelse, svig eller kriminalitet.

Kurset indeholder følger grundelementer:

-- Gennemgang af årsregnskabets elementer og regnskabsprincipper

-- Ledelsesberetninger og revisionspåtegninger

-- Regnskabsbaserede resultatmål og pengestrømsbaserede

resultatmål

-- Udarbejdelse og brug af nøgletal med henblik på at

afdække regnskabsmanipulation og/eller svig/økonomisk

kriminalitet

-- Diskussion af faresignaler (kaldet ’røde flag’) i regn-

skabet, herunder

-- Drøftelse af kontrolprocedurer

Læs hjemmeside for fuld beskrivelse af kursets indhold.

Efter kurset vil du være i stand til at besvare spørgsmål

som for eksempel:

-- Hvordan kan jeg vurdere et selskabs rentabilitet,

risiko og likviditet?

-- Hvordan sikrer jeg mig, at selskabet kan fortsætte

sin drift?

-- Hvordan kan jeg opdage uregelmæssigheder i regnskabet?

-- Hvilke faktorer skal jeg være særligt opmærksomme

på for at kunne vurdere risikoen for regnskabsmanipulation?

-- Hvad kan jeg gøre for at forhindre uregelmæssigheder

i fremtiden?

Hovedvægten vil blive lagt på, hvordan du ved hjælp

af regnskabets finansielle data kan vurdere risikoen

for, at der foreligger regnskabsmanipulation eller svig/

økonomisk kriminalitet.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig særligt til forsvarsadvokater,

selskabsretsadvokater, advokater med bestyrelsesposter,

insolvensadvokater og andre, der har brug

for at kunne forholde sig kritisk til en virksomheds

regnskaber.

Kurset forudsætter ikke tidligere undervisning i

regnskabsforståelse eller udarbejdelse af et regnskab.

Det er dog en fordel, hvis du har et basalt kendskab

til en virksomheds bogholderi.

29


30

sagsomKostninger i inKassosager og

forældelse i fogedsager

Formål

Reglerne om sagsomkostninger i inkassosager,

herunder indenretlige og udenretlige inddrivelsesomkostninger

(navnlig fremmed- og egeninddrivelsesomkostninger)

og deres indbyrdes samspil, er blandt de

vanskeligste regler at forstå. Det er samtidigt svært at

sætte sig ind i reglerne ud fra den foreliggende teori

og praksis.

Formålet med kurset er at sætte deltagerne i stand

til praktisk og teoretisk at forstå og anvende regelsættet

korrekt. Dette er relevant for hurtigst muligt at få

sin sag gennem domstolssystemet, men formålet er

også at modtagerne sættes i stand til at udnytte reglernes

potentiale. Dette gælder både i forhold til inkassostævninger,

betalingspåkrav og fogedsager generelt.

Endelig er formålet med kurset at gennemgå de

”nye” regler om forældelse i fogedsager, herunder den

seneste retspraksis.

Indhold

På kurset gennemgås:

Tirsdag, 28. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Kim Rasmussen

Kim Rasmussen er dommer ved Retten i Næstved og har tidligere været

funktionschef for fogedretten i Nykøbing Falster. Han har i en lang årrække

undervist dommerfuldmægtige og kontorpersonalet i fogedret for Domstolsstyrelsen,

været redaktør på Fuldmægtigen (Karnov), samt været forfatter til

forskellige artikler. Han er medforfatter på 9. udgaven af den kommenterede

retsplejelov.

-- Generelt om sagsomkostninger

-- Indenretlige inkassoomkostninger

-- Fremmed inddrivelsesomkostninger

-- Egen inddrivelsesomkostninger

-- Reglernes samspil

-- Rykkergebyrer

-- Inkassogebyr

-- Retsafgift

-- Mødesalær

-- Rekvisitionssalær

-- Seneste lovændringer

-- Forældelse i fogedsager

På kurset udleveres et omfangsrigt materiale med noteapparat

og praksisoversigt. Materialet fungerer både

som undervisningsmateriale, men også som efterfølgende

opslagsværk.

Målgruppe

Kurset er relevant for enhver der beskæftiger sig med

inkassosager, dvs. både advokater, fuldmægtige og

sekretærer.

reKonstruKtion i praKsis

Onsdag, 8. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Andreas Kærsgaard Mylin

Advokat (H) Andreas Kærsgaard Mylin, er partner og leder af ACCURAs Afdeling for

Insolvensret og Rekonstruktion med speciale i bank- og finansieringsret, - herunder virksomhedspant

samt rekonstruktion og anden insolvensret. Andreas er bl.a. medforfatter til

lærebogen: ”Rekonstruktion - teori & praksis”, Dansk Jurist- & Økonomforbunds Forlag

2011, hvilken bog nu samtidig er pensum for den juridiske kandidatuddannelse ved bl.a.

Århus og Københavns Universiteter. Andreas har gennem sit daglige arbejde som advokat i

næsten 20 år en væsentlig praktisk erfaring i bank- og finansieringsret samt rekonstruktion

og anden insolvensret.

Formål

Formålet med dette kursus er at give såvel den

ikke-rutinerede kursist og den med nogen erfaring i

rekonstruktion, en ikke kun systematisk, men også

praktisk gennemgang inden for de grundlæggende og

centrale dele af rekonstruktion, - herunder særligt de

nye regler i konkursloven om rekonstruktionsbehandling,

hvilke regler efter den 1. april 2011 nu erstatter

de tidligere regler om betalingsstandsning og tvangsakkord.

Indhold

Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt, og set

i lyset af de regler, der i det væsentlige regulerer området

og med særlig vægt på en praktisk anvendelse i

en bank:

-- Retsgrundlag i forbindelse med rekonstruktion.

-- Rekonstruktionsbehandling som et ”værktøj”,

herunder anvendelse af såvel rekonstruktionsbehandling

efter de nye regler i konkursloven, eller

rekonstruktion i en ”stille betalingsstandsning” (den

udenretlige rekonstruktion) i en turn-around eller

anden omstrukturering eller salg til anden ejerstruktur.

-- Rekonstruktøren og tillidsmanden - arbejdsopgaver,

håndtering, habilitet og vederlag, og hvilke krav der

kan stilles overfor disse.

-- Forløb af rekonstruktion, herunder etablering,

perioden og ophør, krav til kreditorinformation,

dokumentation og materiale, regnskabsgranskning,

mellemregninger, casepool-ordninger m.v.

-- Tvungen ledelsesskifte i rekonstruktionsbehandling

med rekonstruktør indsat som ledelse.

-- Det generelle arbejde i øvrigt og beredskab i banken

i forholdet til skyldner, hovedkreditor, finansiel

kreditor, andre medkreditorer, ansvarlige långiver,

kautionister og garanter, nærtstående m.fl. under en

rekonstruktion.

-- Frivillige gældsordninger – akkordvariationer, herunder

standstill - og interkreditor-aftaler, ”ringdefence”

– og ”silo-modeller” samt andre moratorieordninger.

-- Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse efter

de nye regler om rekonstruktion herunder forløbet,

forberedelse forinden etablering og retsvirkningerne

af akkord eller virksomhedsoverdragelse, rekonstruktionsplan

og rekonstruktionsforslaget.

-- Øvrige rekonstruktionsmodeller, herunder ”turn-

around”, anvendelse af datterselskabsmodeller

(Fønix og Hafnia modeller) eller søsterselskabsmodeller,

rekonstruktion ved særlige lån, herunder

ansvarlige lån, gældskonvertering, gældseftergivelse,

spaltning, salg, håndtering af pant og separatistrettigheder

m.v.

-- Håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler, -

herunder genetablering af selv ophævede aftaler,

forkortet opsigelsesvarsler, rekonstruktionsregulering

samt tvungen debitorskifte.

-- Retsforfølgning, modregning og bindende vurdering

af de pantsatte aktiver samt omstødelsesforhold.

-- Rekonstruktion og virksomhedsoverdragelse med

samtidig tvungen overdragelse af pantsatte aktiver –

herunder engagementshåndtering m.v.

-- Særlige forhold under rekonstruktion i en konkurs

eller på baggrund af en kommende konkursbehandling

og overgangen fra rekonstruktionsbehandling

til konkurs.

Målgruppe

Advokater, jurister og andre der arbjeder med emnet -

både den ikke-rutinerede og den med nogen erfaring i

rekonstruktion, kan få glæde af kurset.

31


32

politiKlageordningen

Tirsdag, 7. maj 2013 kl. 9.30-12.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Undervisere: Hans Fogtdal og Jesper Hjortenberg

Hans Fogtdal er vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk

Kriminalitet og Jesper Hjortenberg er ansat hos Eurojust i Haag som National

member for Denmark. Underviserne er forfatterne bag bogen ”Politiklageordningen”,

der er udgivet på DJØFs forlag i 2012. Bogen indgår som en

del af undervisningsmaterialet. Begge undervisere har gennem en række år

beskæftiget sig med den tidligere ordning og med behandling af et større antal

konkrete sager gennem deres tidl. ansættelser hos Rigsadvokaten.

Formål

Der har gennem årene været betydelig offentlig interesse

for de klageordninger, der vedrører politipersonales

adfærd og strafbare forhold i tjenesten. Reglerne

har i de seneste mange år været samlet i retsplejeloven.

Som ved andre regler er der imidlertid en lang

række forhold om politiklageordningen, som ikke kan

udledes direkte af lovteksten. Ligeledes er der gennem

mange år skabt en omfattende praksis gennem

afgørelserne i de mange konkrete sager, der har været

behandlet efter ordningerne.

Ved en ny lov, der er trådt i kraft den 1. januar

2012, er der vedtaget en ny politiklageordning og

oprettet en uafhængig politiklagemyndighed.

Derfor vil dette aktuelle kursus give et overblik over

de vigtigste ændringer i loven og den vigtigste praksis,

der kan tænkes at få betydning for politiklagemyndighedens

arbejde, og for de personer der måtte komme

i kontakt med myndigheden på den ene eller anden

måde.

Indhold

-- Politiklagemyndighedens organisation

-- Afgrænsning af ordningen

-- Sagsbehandlingen ved politiklagemyndigheden ved:

-- Adfærdsklager

-- Straffesager

-- Aktindsigt

-- Inhabilitet

-- Sagsprioriteringsspørgsmål

-- Behandling af konkrete sager, f.eks.

-- Magtanvendelse, chikane og myndighedsmisbrug,

sprogbrug og anden ukorrekt adfærd

-- Overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af offentlig

tjeneste, bestikkelse, vold og underslæb

-- Undersøgelsessager, herunder f.eks.skader i

forbindelse detentionsanbringelse, skudsager og

eftersættelser

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der direkte eller indirekte

arbejder med eller skal arbejde med klager eller

anmeldelser af politiet. Som deltager i kurset kan du

være advokat, anklager, dommer, have tilknytning

til politiet eller på anden måde have en interesse i

klagesystemet.

insiderHandel og Kursmanipulation

Tirsdag, 11. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Hanne Råe Larsen og Hans Fogtdal

Hanne Råe Larsen, Kontorchef i Finanstilsynet, Børskontoret. Hans Fogtdal,

vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Begge undervisere har gennem årene beskæftiget sig med en lang række sager

om markedsmisbrug i forbindelse med deres virke i henholdsvis Finanstilsynet

og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Formål

Der har de senere år været betydelig fokus og politisk

bevågenhed omkring kriminalitet begået i forbindelse

med børsforhold ikke mindst som følge af det øgede

fokus på bankerne og andre aktører i det finansielle

marked i kølvandet af finanskrisen. En række større,

komplicerede sager om kriminalitet på dette område

har været i politikernes og pressens søgelys, og der er

indledt efterforskning af en meget lang række sager på

området.

Det må forventes, at der i de kommende år i det

danske retssystem vil blive behandlet et meget stort

antal sager om kursmanipulation, insidertrading og

andre overtrædelser af den finansielle lovgivning.

Derfor afholdes dette kursus med undervisere fra

SØK og Finanstilsynet, der giver et overblik over reglerne

af betydning for insiderhandel og kursmanipulation

i bl.a. værdipapir-handelsloven samt den foreliggende

EU-regulering. Underviserne vil endvidere give

et overblik over den vigtigste praksis på området, der

udvikler sig betydeligt i disse år.

Indhold

-- Historie og hensyn bag reglerne

-- Grundlæggende begreber

-- Overblik over regelværket (herunder omtale af EUretten

og dansk ret)

-- Aktørerne – ansvarsfordeling, markedspladser og

myndigheder

-- Anmeldelse og efterforskning af sager om insiderhandel

og kursmanipulation

-- Intern viden og insidere

-- Forbuddet mod insiderhandel

-- Anvendelsesområde

-- Undtagelser

-- Værdipapirhandlere

-- Juridiske personers handel

-- Handel med egne aktier

-- Interne regler for handel med aktier

-- Sanktioner

-- Forbuddet mod videregivelse af intern viden

-- Anvendelsesområde

-- Undtagelser fra forbuddet

-- Interne regler omkring intern viden

-- Insiderlister

-- Sanktioner

-- Forbuddet mod kursmanipulation

-- Anvendelsesområde

-- Kursmanipulationsformer

-- Indikationer på kursmanipulation

-- Køb af egne aktier

-- Undtagelser fra forbuddet

-- Hvem er ansvarlig for overtrædelserne

-- Sanktioner

-- Kommende EU-regulering på området

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der direkte eller indirekte

arbejder på områder der involverer børsforhold

eller behandler sager der vedrører markedsmisbrug.

Som deltager i kurset kan du være advokat, anklager,

dommer, rådgiver for børsnoterede virksomheder

eller ansat i handels- eller compliancefunktion i et

pengeinstitut, eller du kan på anden måde have en

interesse i området.

33


34

grundlæggende dødsbobeHandling

Mandag, 6. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Kbh. V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Flemming Sorth

Flemming Sorth er skifteretschef ved retten i Helsingør. Derudover er Flemming Sorth

forfatter og medforfatter til flere bøger bl.a. Den nye arvelov (2008) og Boopgørelsen i

dødsboer (2000).

Formål

Formålet med kurset er at give deltagere med et begrænset

kendskab til dødsbobehandling nogle praktiske

redskaber til bedre at kunne forstå og arbejde med

såvel arveretlige som skifteretlige problemstillinger.

Indhold

På kurset vil relevante arveretlige og skifteretlige problemstillinger

blive gennemgået, herunder med fokus

på de nyeste lovændringer og nyeste retspraksis:

-- Den nye arvelov, der trådte i kraft den 1. januar

2008

-- Ændringerne i dødsboskifteloven pr. 1. juli 2011

-- Valg af skifteform

-- Arbejdsfordelingen mellem skifteretten/SKAT og de

skiftende arvinger og/eller disses advokat

-- Beslutninger i boet! Kan der ved uenighed klages til

skifteretten eller skal der anlægges retssag?

-- Åbningsstatus/formueoversigt og boopgørelse

-- Boets afslutning, herunder frister, valg af skærings-

dag, udbetaling af arv og legat samt betaling af

afgifter.

Målgruppe

Kurset henvender sig navnlig til advokater og advokatfuldmægtige

med et begrænset kendskab til området

samt til advokatsekretærer og andre, der professionelt

ønsker at beskæftige sig med arve- og skifteret.

faldgruber i dødsbobeHandlingen

Tirsdag, 25. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Kbh. V.

Pris: Kr. 4.750,

Underviser: Flemming Sorth

Flemming Sorth er skifteretschef ved retten i Helsingør. Derudover er Flemming Sorth

forfatter og medforfatter til flere bøger bl.a. Den nye arvelov (2008) og Boopgørelsen i

dødsboer (2000).

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne værktøjer

til i tide at få øje på faldgruberne ifm. dødsbobehandlinger,

således at det er muligt at undgå at falde i. Der

vil navnlig blive lagt vægt på de problemer, som de

gældende regler kan give i den nuværende økonomiske

krise.

Indhold

På kurset vil der blive gennemgået relevante arveretlige

og skifteretlige problemer, herunder også efter

ændringerne af arvelovgivningen i 2008 og revisionen

af dødsboskifteloven i 2011. Skatterelevante spørgsmål

vil hovedsagelig blive belyst i relation til valg af

skifteform.

Kurset vil i vid udstrækning være deltagerstyret og

forudsætter aktive deltagere. Følgende emner kan

forventes diskuteret:

-- Valg af skifteform

-- Proklama

-- Åbningsstatus/formueoversigt

-- Værdiansættelser

-- Vurdering/omvurdering

-- Tvister/klager i bobestyrerboer

-- Skifterettens opgaver under boets behandling

-- Boets afslutning

-- Advokatsalær

Målgruppe

Kurset henvender sig navnlig til advokater med nogen

praktisk erfaring med bobehandling samt andre, der

professionelt har erfaring med bobehandling.

35


36

sKat i privatretlige og familieretlige sager

Onsdag, 12. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Camilla Poulsen og Ole Aagesen

Camilla er skatterevisor og merkonom i revision, samt har en master i skat

(MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter

hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla været ansat

hos Revitax siden 1. oktober 1999. Camilla har i en lang årrække undervist

revisorer på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.

Ole er lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen i København. Han er

endvidere frem til udgangen af januar 2013 lektor på Professionshøjskolen

Metropol. Han er en erfaren underviser med solidt kendskab til skattelovgivningen

og det praktiske arbejde på regnskabs- og revisionskontorer og i skatteadministrationen.

Endvidere er han Årets skatterevisor 2000 og modtager

af Magnus Prisen 2005. Ole starter som Taxpartner i Revitax den 1. februar

2013.

Formål

Udover at kunne mestre de juridiske forhold til

perfektion, så spiller de skattemæssige dispositioner

ofte en stor rolle for en sikker gennemførelse af sager

indenfor det privatretlige og familieretlige felt.

Dette kursus giver et væsentligt input til at opnå en

solid forståelse af de skattemæssige forhold af betydning

i privatretlige/familieretlige sager. Kursets formål

er at sikre, at du som deltager kan undgå de væsentligste

faldgruber af skattemæssig karakter.

Kurset vil være særdeles intensivt og indeholde en

række konkrete eksempler og materialer, der kan

anvendes direkte i hverdagen.

Indhold

-- Ægtefællebeskatning, herunder skattemæssige forhold

i forbindelse med skilsmisse/bodeling

-- Børns beskatning, herunder af afkast fra gaver fra

forældre

-- Gaver - herunder anvendelse af anfordringsgældsbreve

-- Beskatning af personligt erhvervsdrivende, muligheder

for privatgæld i virksomhedsordningen

-- Endvidere beskatning af resultat fra partnerselskaber

-- Beskatning af udbytter, kursgevinster og renter

-- Beskatning ved salg af ejendomme, aktier og obligationer

-- Skattefri virksomhedsomdannelse

-- Succession ved overdragelse af aktiver, herunder

succession i aktier

-- Skatteretlig værdiansættelse af aktiver og passiver

ved overdragelse mellem interesseforbundne parter

Målgruppe

Dette kursus henvender sig primært til advokater, der

arbejder helt eller delvist indenfor det privatretlige/

familieretlige felt samt andre der har en solid erfaring

i sagsbehandlingen og samtidig ønsker at få øget indblik

i de skattemæssige forhold.

det nye ægtefællesKifte

Mandag, 27. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Claes Dall Hersland

Underviser er Claes Dall Hersland, der er skifteretschef ved Retten i Kolding. Claes Dall

Hersland har undervist i mange sammenhænge, herunder for Domstolsstyrelsen i de nye

regler om ægtefælleskifte, lige som han har deltaget i arbejdet med reglernes implementering

ved domstolene.

Formål

Kurset har til formål at bibringe deltagerne et overblik

over de nye regler og over en skiftesags forløb.

Der vil blive sat fokus på skifterettens og bobehandlernes

opgaver og på samspillet mellem skifteretten og

bobehandlerne.

Indhold

-- Skifterettens kompetence

-- Anmodning om bistand til skifte af fællesbo

-- Vejlednings- og forligsmødet

-- Sikkerhedsstillelse

-- Fri proces og advokatbeskikkelse

-- Bobehandlerens opgaver

-- Skifterettens opgaver efter udlevering til bobehandler

-- Oversigt over reglerne for deling af fællesbo

-- Skifterettens bistand til privatskiftende parter

-- Appel og genoptagelse

-- Overgangsregler

Målgruppe

Kurset er for advokater, men advokatsekretærer, der

har eller skal have området som speciale, vil også med

udbytte kunne deltage.

37


38

grundlæggende ansættelsesret for

iKKe-specialister

Formål

Formålet med dette kursus er at give en indføring i

de grundlæggende regler for ansættelsesforhold. Vi vil

under kurset gennemgå de væsentligste regler, som er

gældende for ansættelsesforholdet.

Indhold

Indholdet af kurset vil være følgende:

Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Kia Dollerschell og Anja Bülow Jensen

Kia Dollerschell, advokat hos FTF’s afdeling for overenskomster og ansættelsesret

og har været beskæftiget inden for arbejds- og ansættelsesret siden 2002. Kia

Dollerschell har tidligere været hos Bech-Bruun Advokatfirma samt en række

organisationer i Danmark; Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening,

Dansk Erhverv og Lederne. Kia Dollerschell er forfatter til en række bøger indenfor

ansættelsesretten, herunder ”Sociale medier i ansættelsesretten” (2012),

”Bortvisning” (2011) og ”Afskedigelsesnævnet” (2009).

Anja Bülow Jensen, advokat og leder af det ansættelsesretlige område hos

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab. Anja Bülow Jensen har beskæftiget

sig med arbejds- og ansættelsesret siden 1999 og har tidligere været ansat

hos Kromann Reumert og Dansk Industri. Anja Bülow Jensen har stor erfaring

inden for persondataret, og konfliktmægling samt mediation. Anja Bülow

Jensen er forfatter til artiklen ”Hvem ejer venner på Facebook” fra 2012.

-- Etablering af ansættelsesforholdet (diskriminationsreglerne

og ansættelsesbevisloven)

-- Oversigt over typer af medarbejdere (funktionærer

og ”timelønnede”)

-- Oversigt over gældende regelsæt (herunder funktionærloven,

ferieloven, barselsloven)

-- Lønfastsættelse (hvilke regler gælder for lønfastsættelsen)

-- Arbejdstiden (hvilke regler gælder for arbejdstiden)

-- Ferie (ret til ferie, ret til betalt ferie, feriegodtgørelse

ved fratræden)

-- Sygdom (hvornår er der tale om sygdom, medarbejderens

pligter under sygdom og medarbejderens

rettigheder under sygdom)

-- Barsel (ret til fravær, ret til barselsdagpenge og ret

til løn)

-- Ophør af ansættelsesforhold (opsigelse og bortvisning)

Målgruppe

Kurset henvender sig advokater, jurister og HR-medarbjedere,

der ikke til daglig arbejder med arbejds- og

ansættelsesretlige problemstillinger i praksis, men som

enten skal begynde at arbejde med disse problemstillinger

eller ønsker en overordnede gennemgang og

introduktion til området.

ansættelsesretligt brusH up

Formål

Kursets formål er at give deltagerne et indblik i den

grundlæggende ansættelsesret. Der vil blive taget

udgangspunkt i de situationer, som man som HRafdeling

og personaleadministration møder af udfordringer

i dagligdagen, herunder de personalejuridiske

udfordringer, der er under ansættelsesforholdet og i

tilfælde af, at et ansættelsesforhold må afsluttes.

Indhold

På kurset vil blive gennemgået følgende:

-- Forskelsbehandlingsloven og persondatalovens indflydelse

på ansættelser

-- Ansættelseskontrakter

-- Ferieplanlægning

-- Sygemeldinger, fraværssamtaler og mulighedserklæringer

-- Skriftlige advarsler

-- Mobning/chikane og/eller sexchikane på arbejdspladsen

-- Den almindelige loyalitetspligt

-- Konkurrencebegrænsninger efter ansættelsesforholdets

ophør

-- Opsigelsesregler

-- Fratrædelsesgodtgørelser

-- Forskelsbehandling i fratrædelsessituationen

Målgruppe

Advokater, privat- og offentligt ansatte, der arbejder

med HR og personaleadministration, ansatte i

arbejdsgiver- og faglige organisationer og personalerådgivere

m.fl., som ikke dagligt beskæftiger sig med

ansættelsesret på højt niveau.

Mandag, 17. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Finn Schwarz og Marianne Lage

Finn Schwarz og Marianne Lage er advokater hos Horten Advokatpartnerselskab

og er begge specialister i ansættelsesret.

39


40

Do’s & Dont’s veD uDarbejDelse af globale

incentives og bonusordninger

Formål

På kurset gennemgår vi de problemstillinger, der kan

opstå, når man udarbejder globale incentives og bonusordninger.

Kurset giver et overblik over, hvordan

sådanne ordninger håndteres i udlandet. Især inden

for de globale medarbejder-aktielønsprogrammer er

der mange forskellige faldgruber, hvis man ikke har

overblik over området.

Indhold

-- Muligheder samt overvejelser ved udarbejdelse af

incentives og bonusordninger

-- Aktie- og pengebaserede programmer

-- Udarbejdelse af en global ordning i forhold til overholdelse

af nationale regler

-- Dokumentation samt styring af globale programmer

i praksis

-- Overførsel af aktiviteter, børsnoteringer osv.

-- Sprogkrav

-- Forbud mod diskrimination

-- Etablering af ordninger og logistik omkring udrulning

-- Opsigelse, modning, udnyttelse og andre bortfaldsbetingelser

-- Andre juridiske og praktiske problemstillinger

Tirsdag, 21. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Anders Etgen Reitz, Donald C. Dowling Jr., og Nicolas Greenacre

Anders Etgen Reitz, advokat og partner hos IUNO advokatfirma. Anders har mange års

erfaring med rådgivning om incentives og bonusordninger både nationalt som internationalt.

Anders er co-chair (næstformand) for IBA International Bar Association - Discrimination

Law Committee og har for nylig været taler på en international konference

om grænseoverskridende ansættelsesretlige problemstillinger.

Donald C Dowling Jr., advokat og partner hos White&Case i New York. Erfaren

advokat inden for rådgivning om international arbejdsret samt andre HR-juridiske

problemstillinger. Donald er Officer for IBA International Bar Association - Discrimination

Law Committee.

Nicholas Greenacre advokat og partner hos White&Case i London. Nicholas har

mange års erfaring med rådgivning inden for incentives programmer. Nicholas er tidligere

bestyrelsesformand for Global Equity Organisation samt medlem af Global Stock

Plans Task Force of the National Association of Stock Plan Professionals.

Målgruppe

Kurset er relevant for advokater, HR-chefer, in-houseadvokater

med ansvar for kompensation samt andre

personalegoder samt for eksterne konsulenter, der

arbejder inden for dette område.

international ansættelsesret i praKsis

Tirsdag, 18. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Anders Etgen Reitz

Anders Etgen Reitz, advokat og partner hos IUNO advokatfirma. Anders har mange års erfaring

med rådgivning om incentives og bonusordninger både nationalt som internationalt.

Anders er co-chair (næstformand) for IBA International Bar Association - Discrimination

Law Committee og har for nylig været taler på en international konference om grænseoverskridende

ansættelsesretlige problemstillinger.

Formål

På kurset gennemgår vi et udvalg af de problemstillinger,

der kan opstå, når man arbejder med medarbejderforhold

i private multinationale virksomheder

på tværs af grænserne. Kurset giver et overblik over

typiske faldgruber og gode råd indenfor risiko- og

projektstyring i forbindelse med håndtering af personale

sager i udlandet.

Indhold

-- Internationale rekrutteringer

-- Håndtering af udstationeringer

-- Overførsel af medarbejder og omstruktureringer i

multinationale virksomheder

-- HR persondata i international kontekst

-- Grænseoverskridende interne undersøgelser og retssager

-- Sociale medier, ny teknologi og grænseoverskridende

personale administration

Målgruppe

Kurset er relevant for advokater, HR-chefer og inhouse-advokater

med internationalt ansvar personaleforhold

og ansættelsesretlige sager samt for eksterne

konsulenter, der arbejder inden for dette område.

41


42

psyKisKe arbejdssKader, sexcHiKane og cHiKane efter forsKelsbeHandlingsloven

set fra en ansættelses- og erstatningsretlig synsvinKel

Formål

Igennem de senere år har der været en øget arbejdsmiljøretlig

fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Efter

Højesterets dom fra november 2011, hvor et erstatningskrav

for psykiske følger opstået i forbindelse

med en personaleweekend blev anerkendt, er der nu

yderligere fokus på de erstatningsretlige muligheder.

Det er kursets formål at gennemgå den ansættelses-

og erstatningsretlige synsvinkel på psykiske skader

som følge af det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold

På kurset vil følgende blive gennemgået:

-- Psykiske skader og de foreliggende regelsystemer

-- Praksis vedrørende forbigående psykisk skade –

uden alvorlig begivenhed

-- Praksis vedrørende alvorlige begivenheder/oplevelser

-- Praksis vedrørende stress, for stor mængde arbejde

mv.

-- Erstatningsansvarslovens § 26’s anvendelse i relation

til ansættelsesretlige tvister

-- Mobning og chikane

-- Sexchikane, herunder hvem skal sag anlægges mod,

bevisbyrde og viktimisering?

-- Chikane efter forskelsbehandlingsloven, herunder

hvem skal sag anlægges mod, bevisbyrde og viktimisering?

-- Særlige problemer vedrørende fratrædelsesaftaler

samt ulovlig udstykning

Mandag, 2. december 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Finn Schwarz og Martin Haug

Underviserne er forfattere til bogen ”Ansvar for arbejdsskader – det fysiske

og psykiske arbejdsmiljø” (2. udgave, 2012), der for første gang indeholder

en fremstilling af de erstatningsretlige problemer, der knytter sig til skader

opstået som følge af det psykiske arbejdsmiljø. På dette kursus indgår bogen

som en del af kursusmateialet. Finn Schwarz og Martin Haug er begge

erfarne ansættelses- og erstatningsretsadvokater, som har ført sager inden

for dette område, samt sager om chikane efter forskelsbehandlingsloven og

ligebehandlingsloven (sexchikane).

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der direkte eller indirekte

arbejder med eller skal arbejde med rådgivning og behandling

af sager, hvor der kan være ansættelsesretlige

og/eller erstatningsretlige problemstillinger i tilknytning

til skader relateret til det psykiske arbejdsmiljø.

Kursusdeltagerne vil som en del af

kurset få udleveret bogen ”Ansvar

for arbejdsskader - det fysiske og

psykiske arbejdsmiljø” (2. udgave,

2012), forfattet af Finn Schwarz og

Martin Haug og udgivet på Karnov

Group forlag. Normal pris for bogen

er kr. 596 excl. moms.

faldgruber i ansættelsesretten

Formål

Kursets formål er at give deltagerne et indblik i faldgruber,

der kan være forbundet med ansættelsesforholdet.

Der vil blive taget udgangspunkt i de situationer,

hvor en virksomhed typisk træder ved siden af

i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, under

ansættelsesforholdet og i forbindelse med opsigelse af

medarbejdere.

Indhold

På kurset vil følgende blive gennemgået:

Mandag, 3. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Finn Schwarz og Jonas Enkegaard

Finn Schwarz og Jonas Enkegaard er advokater hos Horten Advokatpartnerselskab

og er begge specialister i ansættelsesret.

-- Diskriminationsproblemstillinger i forbindelse med

ansættelse

-- Indhentelse af referencer

-- Ansættelse af konsulenter

-- Ansættelse af vikarer, herunder implementering af

vikardirektivet

-- Varsling af ændringer i ansættelsesvilkår

-- De nye regler om ret til erstatningsferie ved sygdom

under ferie

-- Stress og arbejdsgivers mulige erstatningsansvar for

medarbejdernes psykiske arbejdsskade

-- Opsigelse på grund af sygdom med særligt fokus på

handikap

-- Bortvisning – retsfortabende passivitet

-- Konkurrencebegrænsninger i forbindelse med ansættelsesforholdets

ophør

Målgruppe

Advokater, jurister, privat- og offentligt ansatte, der

arbejder med HR og personaleadministration, ansatte

i arbejdsgiver- og faglige organisationer, personalerådgivere

m.fl.

43


44

persondataloven i ansættelsesretten

Torsdag, 16. maj 2013 kl. 9.30-12.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Anja Bülow Jensen

Anja Bülow Jensen, advokat og leder af det ansættelsesretlige område hos advokatfirmaet

Lund Elmer Sandager. Anja Bülow Jensen har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret

siden 1999 og har tidligere været ansat hos Kromann Reumert og Dansk Industri. Anja

Bülow Jensen har stor erfaring inden for persondataret, og konfliktmægling samt mediation.

Anja Bülow Jensen er forfatter til artiklen ”Hvem ejer venner på Facebook” fra 2012.

Formål

Persondataloven gælder også i forbindelse med håndtering

af personalesager, hvorfor det er vigtigt at have

en grundlæggende forståelse for de persondataretlige

regler. Formålet med dette kursus er at gennemgå de

relevante regler i forhold til en personaleadministration.

Hovedfokus vil være på håndtering af konkrete

personoplysninger og videregivelse heraf.

Indhold

Indholdet på kurset vil blandt andet være:

-- Overordnet indføring i persondatalovens system

(principper og system)

-- Håndtering af konkrete personoplysninger i en personaleadministration

(typer af oplysninger, behandling

af oplysninger og den registreredes rettigheder)

-- Videregivelse af personoplysninger (indenfor og

udenfor EU)

-- Whistleblowerordninger (etablering af disse ordninger)

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, jurister og HRfolk

samt andre, der arbejder med personaleadministration

i praksis eller arbejds- og ansættelsesretlige

problemstillinger i praksis.

Kontrolforanstaltninger, overvågning og

wHistleblowing i ansættelsesretten

Fredag, 25. oktober 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Kia Dollerschell og Pernille Backhausen

Kia Dollerschell, advokat hos FTF’s afdeling for overenskomster og ansættelsesret

og har været beskæftiget inden for arbejds- og ansættelsesret siden 2002.

Kia Dollerschell har tidligere været hos Bech-Bruun Advokatfirma samt en

række organisationer i Danmark; Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening,

Dansk Erhverv og Lederne. Kia Dollerschell er forfatter til en række

bøger indenfor ansættelsesretten, herunder ”Sociale medier i ansættelsesretten”

(2012), ”Bortvisning” (2011) og ”Afskedigelsesnævnet” (2009).

Pernille Backhausen er partner i SIRIUS advokater. Pernille blev medlem

af Advokatrådet i 2007 og var samme år med til at stifte foreningen AnsættelsesAdvokater.

Pernille arbejder såvel med individuel ansættelsesret som med

kollektiv arbejdsret. Hun rådgiver løbende en række virksomheder og fungerer

som sparringspartner på det ansættelsesretlige område, eksempelvis ved

fastlæggelse af personalepolitiske spørgsmål, omstruktureringer, nedskæringer

og virksomhedskøb. Pernille har ført flere principielle retssager, herunder også

i Højesteret. Hendes interesse for tvistløsning har også betydet, at hun fungerer

som voldgiftsdommer på det ansættelsesretlige område.

Formål

Kontrolforanstaltninger og overvågning af medarbejdere

sker i stigende omfang, og nye metoder og

modeller af kontrol og overvågning er kommet til

siden stempelurets indførelse.

I dag har mange virksomheder personalepolitkker

om kontrolforanstaltninger og overvågning af medarbejderne.

Foranstaltningerne kan både anvendes til at

kontrollere medarbejderne og til at beskytte dem.

Indhold

På kurset gennemgår vi muligheder og faldgrupper

ved anvendelse af urin-, drug- og alkoholtest, ligesom

vi også ser på nyere muligheder for overvågning, tvovervågning,

anvendelse af detektiver samt logning

af medarbejderens adfærd på elektroniske medier og

e-mail.

Kurset indledes ved tidligere politibetjent, Markedschef

Arne Ellegaard fra DKS sikring og efterforskning,

som vil give et oplæg om de muligheder der i

dag er for overvågning i form af f.eks. GPS/satalit,

telefon, elektronisk overvågning.

Vi afslutter dagen med en gennemgang af whistleblowerordninger

og regelsættet for etablering af

sådanne ordninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig specielt til advokater og jursiter,

der beskæftiger sig med den kollektive arbejdsret,

samt HR folk og andre, der arbejder professionelt

indenfor området.

45


46

sociale medier i ansættelsesretten

Fredag, 22. november 2013 kl. 9.00-12.00

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Kia Dollerschell

Kia Dollerschell, advokat hos FTF’s afdeling for overenskomster og ansættelsesret og har været

beskæftiget inden for arbejds- og ansættelsesret siden 2002. Kia Dollerschell har tidligere

været hos Bech-Bruun Advokatfirma samt en række organisationer i Danmark; Dansk Industri,

Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv og Lederne. Kia Dollerschell er forfatter

til en række bøger indenfor ansættelsesretten, herunder ”Sociale medier i ansættelsesretten”

(2012), ”Bortvisning” (2011) og ”Afskedigelsesnævnet” (2009).

Indhold

Sociale medier spiller i dag en central rolle i de fleste

ansættelsesforhold, og giver både medarbejderen og

arbejdsgiveren nye ansættelsesretlige udfordringer at

forholde sig til.

På kurset gennemgår vi sociale mediers betydning

for ansættelsesforholdet, og i den forbindelse de juridiske

emner der inden for ansættelsesretten regulerer

anvendelsen af sociale medier.

Nærmere gennemgår vi adfærdskravet til medarbejderen

særligt i forhold til medarbejderens adfærd på

sociale medier samt medarbejderens ytringsfrihed og

tavshedspligt overfor arbejdsgiveren.

Vi gennemgår også forhold relateret til konkurrence

og kundeklausuler, ejerskab til profilen samt

problemstillingerne vedrørende persondatalovens

betydning for arbejdsgivers ageren på sociale medier.

Spørgsmålet, om hvorvidt arbejdsgivers venskab med

medarbejderen på et socialt medie udgør en kontrolforanstaltning,

gennemgås også.

Medarbejderens anvendelse af arbejdsgivers e-mailkonto

og internet grænser tæt op til sociale medier, og

berøres også.

Bogen ”Sociale medier i ansættelsesretten” af Kia

Dollerschell indgår som kursusmateriale.

Målgruppe

Alle der beskæftiger sig professionelt med ansættelsesret,

herunder virksomhedsansatte (f.eks. HR ansvarlige,

ledere, jurister m.fl.) og praktiserende advokater,

der varetager ansættelsesretlige spørgsmål på vegne af

klienter.

Kursusdeltagerne vil som en

del af kurset få udleveret bogen

”Sociale medier i ansættelsesretten”

forfattet af Kia Dollerschell og

udgivet i 2012 på DJØFs forlag.

Normalprisen for bogen er kr. 350

incl. moms.

bortvisning

Fredag, 22. november 2013 kl. 13.00-16.00

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Kia Dollerschell

Kia Dollerschell, advokat hos FTF’s afdeling for overenskomster og ansættelsesret og har været

beskæftiget inden for arbejds- og ansættelsesret siden 2002. Kia Dollerschell har tidligere

været hos Bech-Bruun Advokatfirma samt en række organisationer i Danmark; Dansk Industri,

Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv og Lederne. Kia Dollerschell er forfatter

til en række bøger indenfor ansættelsesretten, herunder ”Sociale medier i ansættelsesretten”

(2012), ”Bortvisning” (2011) og ”Afskedigelsesnævnet” (2009).

Formål

Ansættelsesforhold afbrydes både ved opsigelse og

bortvisning. En bortvisning medfører en række juridiske

forhold, som både medarbejder og arbejdsgiver

skal forholde sig til. Formålet med dette kursus er at

gennemgå bortvisningens karakter og de forskellige

forhold der knytter sig til bortvisning.

Indhold

-- Reglerne om modregning i løn og feriepenge

-- Kollektive bortvisninger og arbejdsvægring

-- Bevisbyrde ved bortvisning

-- Betydningen af forudgående advarsel

-- Forhold hvor medarbejderen presses til at opsige sin

stilling for at undgå bortvisning

-- Loyalitetsforpligtelsen

-- Ferieafholdelse ved uberettiget bortvisning

-- Minimalerstatning

-- G-dage

-- Genansættelsesmuligheder og forumvalg

De offentligretlige regler om partshøring og retsvirkningerne

af manglende partshøring gennemgås også,

mens seneste retspraksis berøres i det omfang det er

relevant for at belyse ovennævnte problemstillinger.

Bogen ”Bortvisning” af Kia Dollerschell indgår som

kursusmateriale.

Målgruppe

Kurset henvender sig advokater, jurister og HR-folk

samt andre, der arbejder med arbejds- og ansættelsesretlige

problemstillinger i praksis.

Kursusdeltagerne vil som en del af

kurset få udleveret bogen ”Bortvisning”

forfattet af Kia Dollerschell

og udgivet i 2011 på DJØFs

forlag. Normalprisen for bogen er

kr. 650 incl. moms.

47


48

opsigelser i praKsis

Mandag, 6. maj 2013 kl. 9.30-12.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Anja Bülow Jensen

Anja Bülow Jensen, advokat og leder af det ansættelsesretlige område hos advokatfirmaet

Lund Elmer Sandager. Anja Bülow Jensen har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret

siden 1999 og har tidligere været ansat hos Kromann Reumert og Dansk Industri. Anja

Bülow Jensen har stor erfaring inden for persondataret, og konfliktmægling samt mediation.

Anja Bülow Jensen er forfatter til artiklen ”Hvem ejer venner på Facebook” fra 2012.

Formål

Langt de fleste ansættelsesforhold afbrydes med en

opsigelse fra den ene af parterne. I forbindelse med

en arbejdsgivers opsigelse af ansættelsesforholdet er

der en række forhold, som man skal være opmærksom

på. Hovedfokus vil være på spørgsmålet om saglig og

usaglig opsigelse samt særligt beskyttede medarbejdere.

Formålet med dette kursus er at give en indføring

i de forhold, der er relevante i forbindelse med

opsigelse af ansættelsesforholdet.

Indhold

Vi vil blandt andet komme ind på følgende:

-- Formelle forhold i forbindelse med opsigelse (opsigelsesvarsler

og forhold i opsigelsesperioden)

-- Fratrædelsesgodtgørelse (funktionærloven og overenskomster)

-- Feriegodtgørelse ved fratræden (beregningen af

feriegodtgørelse)

-- Godtgørelige for usaglig opsigelse efter funktio-

nærloven eller hovedaftalen (opsigelser begrundet

i virksomhedens forhold og opsigelser begrundet i

medarbejderens forhold)

-- Særlige beskyttede medarbejdere (gravide medarbej-

dere, medarbejdere på orlov, tillidsrepræsentanter

og medarbejderrepræsentanter)

Målgruppe

Målgruppen for kurset er advokater, jurister og HRfolk,

der skal rådgive eller arbejder med opsigelser i

praksis.

ferieloven

Formål

Formålet med dette kursus er at give dig den nyeste

viden om Ferieloven. Du får dels et overblik over

lovens regler, og dels en anvendelig viden om de praktiske

udfordringer, virksomhederne typisk løber ind i,

når de skal håndtere medarbejdernes ferierettigheder.

Indhold

-- Hvem er omfattet af ferieloven?

-- Hvornår risikerer virksomheden at skulle betale

feriepenge til en ekstern konsulent, som leverer

ydelser til virksomheden?

-- Hvornår skal Ferieloven anvendes på medarbejdere

i udlandet?

-- Ferielovens præceptivitet og fravigelsesmuligheder

-- I hvilket omfang kan Ferieloven fraviges i ansættelseskontrakten

og fratrædelsesaftaler mv.?

-- Få overblik over de vigtigste overenskomster, der

indeholder vilkår, som fraviger Ferieloven

-- Optjening og afholdelse af ferie

-- Hør bl.a. om optjeningsprincipper, varsling af

ferie, feriehindringer og ferie ifm. kollektiv ferielukning

-- Hvad sker der med optjening og afholdelse af

ferie, når medarbejderen går fra fuld til deltid

eller omvendt?

-- Hvordan optjener og afholder medarbejderen

ferie under barsel?

-- Håndtering af ferie ved ferieårets udløb, bl.a.

overførsel af ferie

-- Ferieafholdelse i forbindelse med opsigelse og fritstilling

-- Her gennemgås de største udfordringer, når

Tirsdag, 11. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Peter Salling og Niels Mosegaard

Chefkonsulent Peter Salling Petersen og chefkonsulent Niels Mosegaard er

ansat i Djøf, hvor de dagligt beskæftiger sig med ansættelses- og arbejdsretlige

sager. Begge har en fortid i Feriekontoret og har i mange år beskæftiget

sig med håndtering af ferieretlige sager og har været involveret i revision af

ferieloven.

virksomheden vil pålægge medarbejderen at holde

ferie i opsigelsesperioden

-- Er ferien holdt, når den fritstillede medarbejder

får nyt arbejde eller bliver syg i fritstillingsperioden?

-- Ferie og konkurs

-- Sygdom og ferieafholdelse

-- Hvornår bevirker sygdom, at ferien skal erstattes?

-- Kan den sygemeldte forlange at holde ferie,

selvom han er syg?

-- Ny EU-domstolspraksis om arbejdstidsdirektivets

art.7 gennemgås

-- Feriepenge

-- Hvad indgår i beregningen af feriegodtgørelse og

ferietillæg?

-- Hvordan reguleres ferie med løn ved arbejdstidsændringer?

-- Modregning og forældelse

-- Feriepenge er særligt beskyttede mod modregning,

men hvornår kan virksomheden alligevel

modregne?

-- Lær om ferielovens særlige forældelsesregel

Målgruppe

Kurset henvender sig advokater, jurister og HR folk

samt andre, der arbejder med arbejds- og ansættelsesretlige

problemstillinger i praksis.

49


50

legal lobbying at tHe eu and national level

Mandag, 17. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Ingeniørforeningens Kursuscenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Alberto Alemanno

Professor ved HEC Paris, hvor han har en Jean Monnet Chair i EU Law & Risk Regulation.

Alberto underviser i EU law, International Economic Law, Global Antitrust og Risk

Regulation. Han er også Adjunct Professor of Law ved Georgetown University Law Center,

hvor han underviser i Global Risk Regulation, og har siden 2004 været Qualified Attorney

i New York. Før sin tid som professor ved HEC var Alberto Alemanno tilknyttet dommer

Allan Rosas og dommer Alexander Arabadjiev ved Court of Justice of the European Union.

Derudover var han tilknyttet Enzo Moavero Milanesi, den nuværende italienske minister

for europæiske anliggender ved The European General Court.

Alberto har også udgivet bøger og artikler i udstrakt grad bl.a. i Harvard International

Law Journal, European Law Journal, European Journal of Consumer Law, European

Public Law og Revue du Droit de l’Union européenne.

Introduction

This will be a dynamic and interactive one-day training

course introducing to the main legal lobbying

techniques and strategies to be used both at the EU

and national level. After introducing the main features

of the EU decision-making process, by focusing

on the little-known ‘comitology procedures’ (responsible

for the adoption of more than 2000 EU legal

acts per year), it will focus on some of the emerging

analytical tools systematically used in both national

and EU policy-making, such as regulatory impact

assessment and its main components (problem

definition, policy options, risk assessment and costeffectiveness

studies). Today more than 60% of the

legislation currently in force in Europe originates not

from the national Parliaments but from the European

decision-making process taking place in Brussels. This

legislation applies to most of the business activities

taking place in Europe regardless of their EU or non-

EU origin. As a result no lawyer, consultant, policymaker,

lobbyist or citizen may effectively operate in

Europe without a solid understanding of the European

decision-making process. What if the European

Commission will withdraw your marketing authorisation

for a given product or service (i.e. pharmaceutical,

chemical or 3G license)? What if the Commission

proposes to prohibit the advertising of your activity

(i.e. tobacco products or financial services)?

This course, by addressing some of these questions,

will help you to understand the macro regulatory

framework applicable to any economic activity in

Europe (manufacturing, banking, merchandising and

marketing, finance, consumer products, transports,

public procurement, etc) and will train you on how

to lobby the European Commission, the European

Parliament and other EU and national institutions

and agencies. The focus will be on the methods,

decision-making, monitoring, timing and techniques.

Objectives

This course aims at familiarising the participants with

the European public sphere, by focusing on both its

institutional settings and the decision-making process

leading to the adoption of European legislation,

such as regulations, directives and decisions. Its main

objective is to enable you understanding and playing

with the basic notions and regulatory challenges of

the European internal market. Most of the focus will

be on the lobbying activities systematically undertaken

by all business players inside and outside the EU

institutions in Brussels.

Course Content

At the end of the course, students should be able to:

-- master the European decision-making process and

the interface between it and the national member

states’ political systems

-- understand how and by whom European legislation

is made in Europe

-- analyse and discuss contemporary issues of EU law

and policy, such as impact assessment, new comitology

and cost-benefit analysis.

Target audience

Lawyers and other non-legal professionals who need a

sound introduction to lobbying techniques at the EU

and national level.

food law – an introduction to eu and

international food law

Tirsdag, 18. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Ingeniørforeningens Kursuscenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Alberto Alemanno

Professor ved HEC Paris, hvor han har en Jean Monnet Chair i EU Law & Risk Regulation. Alberto

underviser i EU law, International Economic Law, Global Antitrust og Risk Regulation. Han er også

Adjunct Professor of Law ved Georgetown University Law Center, hvor han underviser i Global Risk

Regulation, og har siden 2004 været Qualified Attorney i New York. Før sin tid som professor ved

HEC var Alberto Alemanno tilknyttet dommer Allan Rosas og dommer Alexander Arabadjiev ved

Court of Justice of the European Union. Derudover var han tilknyttet Enzo Moavero Milanesi, den

nuværende italienske minister for europæiske anliggender ved The European General Court. Alberto

har også udgivet bøger og artikler i udstrakt grad bl.a. i Harvard International Law Journal, European

Law Journal, European Journal of Consumer Law, European Public Law og Revue du Droit de

l’Union européenne.

This training session aims at familiarising the participants

with food law as an autonomous area of legal

practice within the broader framework of both EU

and WTO law.

Introduction

The last two decades have witnessed a rise in genuine

concern for the quality and safety of the food we eat.

While food safety has always been the focus of domestic

regulatory attention, the recent food crises that

have outraged our continent led the EU to embark

on an ambitious set of reforms that have given rise to

a highly harmonised food law regime based on a set

of general principles and on an ad hoc institutional

architecture based on the European Food Safety Authority

(EFSA), the national food safety authorities and

the EU Commission. The development and daily implementation

of EU food law is highly conditioned by

the emergence of a global food law regime stemming

from the activities of the WTO (and its SPS Committee)

as well as by Codex Alimentarius. Both the EU

and International food legislations apply to virtually

all food actors, regardless the level of the food supply

chain in which they do operate (producers, retailers,

importers, etc). As a result no food manufacturer,

importer, retailer, or food policymaker, may effectively

operate in Europe and beyond without a solid understanding

of the global food legislative process.

Objectives

At the end of this course, you should be able to understand

the overall EU framework aimed at ensuring

both the safety and the quality of food products

within the broader framework of global food law. Its

declared goals are:

-- To offer a training on the foundations of EU and

global food law and policy

-- To deepen the understanding of the latest developments

in food regulation

-- To provide an opportunity for professional develop-

ment for those lawyers willing to start a food legal

practice.

Course Content

The session will offer a presentation of the actual state

of play of EU Food Law, by analysing in particular

the general principles and requirements set out by the

General Food Law Regulation (EC) No 178/2002.

This includes an overview on the evolution of the EU

Food Law as well as an explanation of the following

aspects:

-- The application of the risk analysis framework

-- The food safety requirements

-- The precautionary principle in food law

-- The general requirements regarding the labelling

and presentation of foodstuffs

-- as well as an overview of the emergence of global

food governance (WTO, Codex, etc).

Teaching Method

This course will be highly interactive and possibly

entertaining. It will be based on a combination of

lectures, brain storming sessions and case studies that

will be handed down to the participants from session

to session.

Course Work

The course follows a seminar format and the participants

are expected to have covered the reading in advance.

Participants will rely on a syllabus containing

some readings, which will be provided at the beginning

of the course. Participants are also expected to

actively participate in class discussions, debates, group

presentations and individual presentations.

51


52

aKtindsigt, Klagenævns- og domstolsbeHandling

Formål

De fleste, der har med udbud at gøre, vil kunne

genkende indtrykket af, at det oftere og oftere sker, at

nogen beder om aktindsigt. Reglerne kan være vanskelige

at håndtere i praksis, og det er vigtigt at være

klædt godt på til at håndtere sagerne.

Med udgangspunkt i konkrete cases bliver der stillet

skarpt på reglerne om aktindsigt med særligt fokus på

de vanskelige grænsedragninger, der opstår i udbudssituationerne.

Du får råd om, hvordan du kan optimere

dine arbejds- og forretningsgange, så arbejdet

med sager om aktindsigt bliver mere overkommeligt

og indblik i reglerne efter håndhævelsesloven, samt i

hvordan en klagenævnssag og domstolssag forløber.

Indhold

Onsdag, 12. juni 2013 kl. 9.00-13.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 2.995,-

Underviser: Malene Roose Bagh

Malene Roose Bagh, Associeret partner, Advokat, Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul

Schmidt. Hun er specialiseret i udbuds- og kontraktret og rådgiver indenfor alle aspekter af

udbudsretten. Malene har igennem 13 år opnået en alsidig og meget omfattende erfaring

med rådgivning om tilrettelæggelse og gennemførelse af en bred vifte af forskellige udbudstyper,

herunder forhandlingsudbud, samt med rådgivning om udbudsretlige problemstillinger.

Malene har endvidere stor erfaring med kontrakt- og dokumentudarbejdelse indenfor

mange forskellige områder, og har i flere sammenhænge beskæftiget sig indgående med

problemstillinger i forhold til udarbejdelse og indgåelse af rammeaftaler.

-- Aktindsigt

-- Hvad siger loven? Og hvorfor?

-- Er der aktindsigt i hele eller i dele af de indkomne

tilbud, mens udbuddet pågår?

-- Hvor meget skal der udleveres bagefter?

-- Gør det en forskel, at sagen er indbragt for Klagenævnet

for Udbud?

-- Den interne forberedelse af udbuddet og tilbudsevalueringen

– hvad skal der gives aktindsigt i?

-- Offentlighedsloven – konsekvenser hvis den nye

lov vedtages

-- Hvordan håndterer du sagerne i praksis? Organisatoriske,

kommunikative og logistiske overvejelser

og input

-- Klagenævnet

-- Håndhævelsesloven

-- Myndighed og kompetencer

-- Hvordan forløber en klagenævnssag?

-- Domstolene

-- Hvordan forløber en sag ved domstolene?

Målgruppe

Kurset gennemføres i samarbejde med Nohr-Con,

hvorfor der udover advokater på kurset ligeledes deltager

ordregivere i stat, region, kommune, selvejende

institutioner eller offentligretlige organer samt ansvarlige

for – eller ansatte i indkøbsfunktioner, økonomifunktioner,

aftale- eller kontraktafdelinger, IT-chefer,

projektledere, bygge- og anlægsansvarlige m.fl.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con.

KonKurrencepræget dialog

Onsdag, 29. maj 2013 kl. 13.00-16.00

Sted: Adina Apartment Hotel, Amerika Plads 7, 2100 København Ø.

Pris: Kr. 2.995,-

Underviser: Majse Jarlov

Advokat Majse Jarlov er Junior Partner i Advokatfirmaet BvHD, hvor hun sammen med

Peter Dann Jørgensen leder afdelingen for udbudsret. Majse Jarlovs speciale er udbudsret

og rådgivning til såvel de offentlige myndigheder som leverandører til det offentlige, og hun

har gennem sit flerårige ansættelsesforhold i dels advokat-branchen og tidligere hos et stort

rådgivende ingeniørfirma opnået en betydelig indsigt i de udbudsret¬lige problemstillinger

både på ordregiver- og tilbudsgiversiden.

Formål

Kurset er for dig, der ønsker at få større sikkerhed

og masser af inspiration til, hvordan du griber

udbudsformen ”Konkurrencepræget dialog” an. Du

får en grundig gennemgang af reglerne og hvordan

de anvendes i praksis, med mange brugbare tips og

eksempler fra cases.

Indhold

-- Hvornår kan konkurrencepræget dialog anvendes?

-- Hvor går grænsen?

-- Praksis fra Klagenævnet for Udbud

-- Er der krav til omfanget af dialog i en konkurrencepræget

dialog?

-- Hvori består konkurrencen?

-- Fortrolighed og risikoen for videregivelse af fortrolige

oplysninger

-- Honorar for deltagelse?

-- Er ordregiver moden?

-- CASE: Hvordan kan en konkurrencepræget dialog

afvikles? Bl.a.:

-- Hvordan overholdes principperne om gennemsigtighed

og ligebehandling?

-- Er der et dokumentationskrav?

-- Mulighed for løbende fravalg og udskillelse af

løsninger og tilbudsgivere under dialogfasen?

Målgruppe

Kurset gennemføres i samarbejde med Nohr-Con,

hvorfor der udover advokater på kurset ligeledes

deltager personer, der i dagligdagen arbejder med

udbudsret som rådgiver, ordregiver, eller leverandør.

Er du på leverandørsiden skal du være opmærksom

på, at kurset hovedsageligt tager udgangspunkt i en

ordregivers problemstillinger. Kurset forudsætter, at

du i forvejen har et godt kendskab til udbudsret.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con.

53


54

eu-udbud for specialister, forsyningsseKtor – vigtig årlig opdateringsKonference

om seneste udbudsretlige praKsis og regulering

Tirsdag, 11. juni 2013 kl. 9.00-16.45

Sted: København (følger snarest)

Pris: Kr. 4.995,-

Ordstyrer: Peter Dann Sørensen,Cand.merc.jur, Leder af Udbudsteamet BvHD.

Blandt indlægsholderene er: Carina Risvig-Hansen, KFST, Tina Braad, Partner hos Holst

Advokater, Peter Dann Jørgensen, Partner hos BvHD og Jesper Fabricius, Partner, Accura.

Indhold

Denne vigtige årligt tilbagevendende konference,

der afholdes om foråret i København og efteråret i

Jylland, er skræddersyet til at holde dig opdateret

og skarp på udviklingen i retspraksis og den seneste

regulering indenfor udbudsretten og nærtbeslægtede

retsområder, som er relevant for indkøb i forsyningsvirksomhed.

I 2013 har vi selvfølgelig fokus på at holde dig

opdateret på de nye direktiver og implementeringsbekendtgørelsen

og har inviteret Konkurrencestyrelsen

til at tale om nye, væsentlige ændringer – med særligt

fokus på forsyningssektoren.

Som populære, fast programpunkter får du dybt

indblik i højaktuelle vigtige afgørelser af relevans for

forsyningsvirksomheder. Du får mulighed for at sætte

sig ind i afgørelserne før konferencen og deltage aktivt

i den advokatoriske debat.

Der er nye skærpede regler for karteldannelser på

vej. Da vores konferencedeltagere har efterspurgt

viden om dette, stiller vi skarpt på, hvordan man

kan spotte karteldannelser i udbudsmaterialet. Hvile

røde lamper skal man være opmærksom på? Hvad er

konsekvenserne og hvor går grænserne i praksis?

I 2013 sætter vi fokus på følgende emner:

-- Nye, væsentlige ændringer af udbudsreglerne

-- Fortolkning af udvalgte afgørelser af særlig betydning

indlæg!

-- Hvordan spotter du karteldannelser i udbud? – nye

skærpede regler på vej

-- Desuden byder dagen på en inspirerende udbudsretlig

case fra en erfaren praktiker i forsyningssektoren.

Målgruppe

Konferencen gennemføres i samarbejde med Nohr

Con, hvorfor der udover advokater på konferencen

ligeledes deltager andre der arbejder med udbudsret.

Konferencen er et vigtigt opdateringsforum for dig,

der i dagligdagen arbejder med udbudsret inden for

forsyningssektoren, som ordregiver, rådgiver eller

leverandør. Vi forudsætter, at du i forvejen har et godt

kendskab til udbudsretten.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con

eu-udbud for specialister, KlassisK seKtor – vigtig årlig opdateringsKonference

om seneste udbudsretlige praKsis og regulering

Onsdag, 15. maj 2013 kl. 9.00-16.45

Sted: Aarhus (følger snarest)

Pris: Kr. 4.995,-

Ordstyrer: Peter Dann Sørensen, Partner, Cand.merc.jur, Leder af Udbudsteamet BvHD.

Blandt indlægsholderene er: Carna Risvig-Hansen, KFST, Tina Braad, Partner hos Holst

Advokater, Peter Dann Jørgensen, Partner hos BvHD, Paw Vindahl, Erhvervsjuridisk rådgiver

hos Kammeradvoakten samt Laura Svaneklink, Udbudsrådets sekretariat.

Indhold

Denne vigtige årligt tilbagevendende konference,

der afholdes om foråret i Jylland og efteråret i København,

er skræddersyet til at holde dig opdateret

og skarp på udviklingen i retspraksis og den seneste

udbudsretlige regulering.

I 2013 har vi selvfølgelig fokus på at holde dig

opdateret på de nye direktiver, tilbudsloven og implementeringsbekendtgørelsen

og har inviteret Konkurrencestyrelsen

til at tale om nye, væsentlige ændringer.

Som faste, populære programpunkter får du dybt

indblik i fortolkningen af højaktuelle vigtige afgørelser

inden for temaer som f.eks.: udbudspligt-erstatningsansvar,

tekniske specifikationer, rammeaftaler,

udvælgelse / egnethedsvurdering, ukonditionsmæssige

tilbud eller andre aktuelle temaer. Du får mulighed

for at sætte sig ind i afgørelserne før konferencen og

deltage aktivt i den advokatoriske debat.

Nohr-Con oplever, at indkøbere efterspørger mere

viden om funktionsudbud. Udbudsrådet har udarbejdet

en række værktøjer på området og vi har derfor

som første skridt inviteret Udbudsrådet til at dele af

erfaringerne fra deres flerårige analysearbejde og til at

give råd og anvisninger om, hvordan man går frem i

praksis.

I 2013 sætter vi fokus blandt andet på følgende

emner:

-- Nye, væsentlige ændringer af udbudsreglerne

-- Fortolkning af udvalgte afgørelser af særlig betydning

-- Krav til begrundelser for tildelingsbeslutningen

-- Funktionsudbud i praksis – hvad er erfaringerne?

Hvordan gør man?

-- I tillæg til konferencen afholder vi den 16. maj en

supplerende dag om udbud af tjenesteydelser efter

tilbudsloven, her under et halvdagskursus om lovændringen

vedrørende bilag BII-tjenesteydelser.

Målgruppe

Konferencen gennemføres i samarbejde med Nohr

Con, hvorfor der udover advokater på konferencen

ligeledes deltager andre der arbjeder med udbudsret,

Konferencen er et vigtigt opdateringsforum for dig,

der i dagligdagen arbejder med udbudsret inden for

klassisk sektor, som ordregiver, rådgiver eller leverandør.

Vi forudsætter, at du i forvejen har et godt

kendskab til udbudsretten.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con

55


56

rammeaftaler i praKsis

Fredag, 24. maj 2013 kl. 10.00-16.00

Sted: København (følger snarest)

Pris: Kr. 4.995,-

Formål

Rammeaftaler kan holde ordregivers transaktionsomkostninger

nede og sikre kvaliteten, da der foreligger

en forudgående screening af tilbudsgivere. Men et

indkøb på en rammeaftale skal følge visse procedurer

for at være lovligt, ligesom det selvfølgelig er vigtigt at

sikre, at selve rammeaftalen er lovlig.

På kurset kommer du godt rundt i gældende regler og

praksis for udbud og tildeling af rammeaftaler.

Indhold

Kurset vil ikke gennemgå de grundlæggende forhold

omkring offentlige anskaffelser, men gå direkte til

dagens emne.

Underviser: Majse Jarlov og Peter Dann Jørgensen

Advokat Majse Jarlov Junior Partner i Advokatfirmaet BvHD, hvor hun sammen med

Peter Dann Jørgensen leder afdelingen for udbudsret. Majse Jarlovs speciale er udbudsret

og rådgivning til såvel de offentlige myndigheder som leverandører til det offentlige, og

hun har gennem sit flerårige ansættelsesforhold i dels advokatbranchen og tidligere hos et

stort rådgivende ingeniørfirma opnået en betydelig indsigt i de udbudsretlige problemstillinger

både på ordregiver- og tilbudsgiversiden.

Peter Dann Jørgensen, Partner, Cand.merc.jur, Leder af Udbudsteamet BvHD.

Peters speciale er udbudsret, og Peter kender problemstillingerne i udbudsretten fra begge

sider af bordet, da han løser opgaver både for kommunale, regionale- og statslige ordregivere

og for tilbudsgivere. Peter har tidligere været ansat i en større indkøbsafdeling og er

derfor vant til at operere i politisk styrede organisationer. Derudover har han succesfuldt

ført sager i Klagenævnet for Udbud.

-- Hvad er en rammeaftale?

-- Fordele og ulemper ved brug af rammeaftaler

-- Beregning af tærskelværdi for rammeaftaler

-- Rammeaftalens varighed

-- Rammeaftale med én eller flere leverandører

-- Er der aftalepligt?

-- Hvordan tildeles rammeaftale, og hvordan kommer

leverandør på rammeaftale?

-- Hvordan tildeles kontrakt under rammeaftale?

-- Gennemførelse af direkte tildeling

-- Afvikling af miniudbud

-- Kan rammeaftale bruges af andre?

-- Introduktion af eksempel på rammeaftaleparadigme

-- Kort om SKI rammeaftaler

-- Håndhævelseslovens betydning for rammeaftaler

Målgruppe

Kurset gennemføres i samarbejde med Nohr-Con,

hvorfor der udover advokater på kurset ligeledes deltager

personer, der ikke er advokater, men har erfaring

med offentlige anskaffelser, og som ønsker en gennemgang

af de særlige problemstillinger, der opstår

ved brug af rammeaftaler.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con

tilbudsloven: indKøb af vare- og tjenesteydelser

Torsdag, 16. maj 2013 kl. 13.00-16.00. Registrering og sandwich fra kl. 12.00-13.00

Sted: Århus (følger snarest)

Pris: Kr. 2.995,-

Underviser: Peter Dann Jørgensen

Peter Dann Jørgensen, Partner, Cand.merc.jur, Leder af Udbudsteamet BvHD.

Peters speciale er udbudsret, og Peter kender problemstillingerne i udbudsretten fra begge

sider af bordet, da han løser opgaver både for kommunale, regionale- og statslige ordregivere

og for tilbudsgivere. Peter har tidligere været ansat i en større indkøbsafdeling og er derfor

vant til at operere i politisk styrede organisationer. Derudover har han succesfuldt ført sager

i Klagenævnet for Udbud.

Formål

Dette halvdagskursus har sit udgangspunkt i kontrakter

på vare- og tjenesteydelser, der ligger under

tærskelværdierne for EU-udbud og dermed er omfattet

af annonceringspligten i Tilbudslovens afsnit II.

Indhold

Hvilke regulering gælder for varer og tjenesteydelser?

Tilbudslovens afsnit II: Annonceringspligt

-- Hvilke kontrakter skal annonceres efter tilbudsloven?

-- Hvordan beregnes kontraktværdien?

-- Hvad er bilag II A og bilag II B ydelser?

-- Hvordan gennemføres annoncering?

-- Krav til annoncens indhold

-- Praksis om annonceringspligten

-- Annonceringspligten i praksis (step by step)

Målgruppe

Kurset gennemføres i samarbejde med Nohr Con,

hvorfor der udover advokater på kurset ligeledes

deltager kursister, som i det daglige arbejder som

indkøber i det offentlige og skal leve op til kravene

om annonceringspligt efter Tilbudsloven. Du er også

velkommen, hvis du er leverandør med interesse i

levering af varer og tjenesteydelser efter Tilbudslovens

afsnit II.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con.

57


58

ny ændring af tilbudsloven

– bilag iib tjenesteydelser

Formål

Pr. 1. januar 2013 er tilbudsloven ændret, således at

bilag II B-tjenesteydelser er friholdt fra annonceringspligt,

ligesom opgaver der udføres mellem offentlige

myndigheder er fritaget for annoncering.

På kurset bliver du klædt på til at kunne foretage en

konkret vurdering af hvilke kontrakter der fremover

undtages for annonceringspligt og hvordan du bedst

går frem, når du udbyder disse kontrakter.

Undervisningen er praktisk orienteret med gode

muligheder for interaktion mellem deltagerne og

underviserne.

Indhold

-- Bilag IIB-tjenesteydelser – ophævelse af annonceringspligten

-- Baggrunden for ophævelsen af annonceringspligten

-- Hvilken regulering og traktatmæssige forpligtelser

gælder?

-- Er der aldrig pligt til at konkurrenceudsætte?

-- Praktiske råd til, hvordan du går frem ved konkurrenceudsættelse

af kontrakterne

Torsdag, 16. maj 2013 kl. 9.00-12.00. Let frokost fra kl. 12.00-13.00

Sted: Århus (følger snarest)

Pris: Kr. 2.995,-

Underviser: Peter Dann Jørgensen og Thomas Thorup Larsen

Peter Dann Jørgensen, Partner, Cand.merc.jur, Leder af Udbudsteamet

BvHD. Peters speciale er udbudsret, og Peter kender problemstillingerne

i udbudsretten fra begge sider af bordet, da han løser opgaver både for

kommunale, regionale- og statslige ordregivere og for tilbudsgivere. Peter

har tidligere været ansat i en større indkøbsafdeling og er derfor vant til

at operere i politisk styrede organisationer. Derudover har han succesfuldt

ført sager i Klagenævnet for Udbud.

Thomas Thorup Larsen, Advokat, Associeret partner BVHD.

Thomas´speciale er udbuds- og kontraktsret, og han har gennem sin nuværende

position hos BvHD samt 8 års ansættelse hos Kammeradvokaten

indgående erfaring med rådgivning af kommunale, regionale- og statslige

klienter, herunder rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse

af udbudsforretninger og procesførelse for domstolene og Klagenævnet for

Udbud. Thomas bistår endvidere tilbudsgivere i relation til deltagelse i

udbudsforretninger.

-- Opgaver der udføres mellem offentlige myndigheder

-- Undtagelse fra annonceringspligten

-- Ændringer i udbuds- og omsætningsgrænser

-- Beregningsprincipper

Målgruppe

Kurset gennemføres i samarbejde med Nohr Con,

hvorfor der udover advokater på kurset ligeledes deltager

medarbejdere fra ordregivende myndigheder.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con.

effeKtivt indKøb af el – for offentlige

myndigHeder

Onsdag, 22. maj 2013 kl. 9.00-16.15

Sted: København (følger snarest)

Pris: Kr. 4.995,-

Underviser: Peter Dann Jørgensen

Peter Dann Jørgensen, Partner, Cand.merc.jur, Leder af Udbudsteamet BvHD.

Peters speciale er udbudsret, og Peter kender problemstillingerne i udbudsretten fra begge

sider af bordet, da han løser opgaver både for kommunale, regionale- og statslige ordregivere

og for tilbudsgivere. Peter har tidligere været ansat i en større indkøbsafdeling og er derfor

vant til at operere i politisk styrede organisationer. Derudover har han succesfuldt ført sager

i Klagenævnet for Udbud.

Desuden medvirker følgende gæsteindlægsholdere:

Simon Kaiser, Business Unit Manager, Accenture, og

Mette Lind Jensen, Udbudskonsulent, Helsingør Kommune, Cand. Merc. Jur./BA jur.

Formål

Offentlige myndigheders indkøb af elektricitet betragtes

som en vare, og skal ses i lyset af udbudsreglerne.

Men gælder det altid, at el er en vare? Hvordan

handles i det hele taget el? Og er det muligt at høste

gevinsten af konkurrence, når priserne konstant er i

bevægelse og tidskrævende udbudsprocedurer samtidig

skal følges?

Elmarkedet er ganske komplekst at sætte sig ind

i. Derfor får du, udover indsigt i de udbudsretlige

regler, en grundig introduktion til, hvordan elmarkedet

fungerer, så du har en solid baggrund for at forstå

markedsmekanismerne og arbejde effektivt med indkøb

af el - i en forretningsmæssig og juridisk holdbar

kontekst.

Indhold

-- Introduktion til det danske el-marked; aktører og

roller, indkøbsprocesser mm.

-- Relevante udbudsretlige regler og principper

-- Er indkøb af el udbudspligtig? - herunder udbudsdirektivets

§ 31, stk. 2, litra c

-- Offentlige myndigheders eget indkøb af el

-- Indkøb af elektricitet via elhandelsselskaber

-- Anvendelse af webauktion

Målgruppe

Kurset gennemføres i samarbejde med Nohr-Con,

hvorfor der udover advokater på kurset ligeledes

deltager medarbejdere hos ordregivende myndigheder,

som ønsker indsigt i den udbudsretlige- og praktiske

håndtering af udbud i forbindelse med indkøb af

elektricitet.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con

59


60

tHe nordic public procurement (npp)

conference

Nordic Public Procurement (NPP) is indeed a conference

to look forward to! By attending the conference

you will:

-- Improve your knowledge of the new legislation

including recent amendments

-- Understand the relevant case law

-- Enhance your ability to manage the procurement

process within the rules

-- Enhance your ability to advice about the procurement

process within the rules

The conference is of interest to:

Lawyers, all purchasers from the public and utility

sectors, their suppliers and consultants.

Onsdag, 20. november 2013 kl. 9.30 til torsdag, 21. november 2013 kl. 16.30

Sted: København (følger snarest)

Pris: 1 dag: kr. 5.995,- / 2 dage: kr. 10.495,- (konferencemiddag og overnatning er

ikke inkluderet)

Key note speakers: Professor Sue Arrowsmith and Professor Steen Treumer

Speakers are handpicked among the best specialists working with public procurement

in Europe and we are pleased to already having the key note speakers

booked.

Professor Sue Arrowsmith, Achilles Professor of Public Procurement Law

and Policy, University of Notingham, UK - on chosen aspects on the proposed

directives and on recent developments in case law of the Court of Justice.

Professor Steen Treumer, Professor of Public Procurement Law and Privatization

Law, Faculty of Law, University of Copenhagen, DK - on his recent

research on award and evaluation.

As an example, last year’s conference presented the following

speakers:

Agnete Gersing, Director General, Danish Competition

Authority - Sue Arrowsmith, Professor, University

of Nottingham - Steen Treumer, Professor,

University of Copenhagen - Christopher H. Bovis,

Professor JD, MPhil, LLM, FRSA, University of

Hull, UK - Sofia Lundberg, Assistant Professor, Umeå

University; Committee of Inquiry on Public Procurement,

Sweden - Kristian Mørk Puggaard, Director,

Associated Partner, DAMVAD Economics, Denmark

- Esben Madsen, Head of Supplies and Logistics,

Region Midtjylland (Region Mid-Jutland), Denmark

- Per Harbø, Program Manager, National Program

of Supplier Development, Confederation of Norwegian

Enterprise - René Franz Henschel, IACCMand

DCAM board member, Associate Professor, Department

of Law, Aarhus University, Denmark.

Examples of companies and organizations who have

previously attended:

Aarhus University - Advokatfirmaet Grette DA - Advokatfirmaet

Haavind AS - Advokatfirmaet Thommessen

AS - Agency for Electronic Communications,

Macedonia - Amgros I/S - Arkitektbedriftene i Norge

- ATP Ejendomme A/S - Attorneys at Law Borenius

- Central Denmark Region (Region Midtjylland) -

Confederation of Norwegian Enterprise - DAMVAD

Economics - Danish Competition Authority - Difi,

Agency for Public Management and eGovernment

- Directorate for Civil Protection and Emergency

Planning - EFTA Surveillance Authority - ePractice.

eu - Europakontoret i Skåne AB - European GNSS

Agency - European Patent Office - Finnish Broadcasting

Company - GS1 Denmark - Hansel Ltd. - Helse

Nord RHF - HINAS - Holst Law Firm - Kluge

Advokatfirma DA - KPMG Law Advokatfirma DA

- Krogerus Attorneys Ltd - Københavns Ejendomme -

Law Office ”Eversheds Bitans” - Niuvanniemi Hospital

- Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) -

PostNord AB (publ) - PTCServices - Region Sjælland

- SIMONSEN Advokatfirma DA - SKL Kommentus

Inköbscentral AB - Statnett SF - Statoil - The Swedish

Transport Administration - The Association of Finnish

Local and Regional Authorities - Umeå University

- University of Copenhagen - University of Hull

- University of Nottingham - Vejdirektoratet - Vilnius

University - Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Bemærk: Konferencen afholdes i samarbejde med Nohr-

Con.

udbudsret i byggeriet

Fredag, 17. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Claus Berg

Claus Berg, advokat (H) og partner hos VILTOFT Advokatfirma. Claus Berg har gennem

de sidste ca. 30 år rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt

i bygge- og anlægssektoren, hvor han har bistået som rådgiver i forbindelse med et

betydeligt antal af de væsentligste bygge- og anlægsarbejder i Danmark, herunder Storebæltsforbindelsen,

DR Byen, Metroen og Cityringen i København.

Claus Berg har ført en række store rets- og voldgiftssager for Landsretten og Højesteret

samt for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Ad hoc voldgiftsdommer i adskillige

sager.

Claus Berg er forfatter til bl.a. ”Udbudsret i byggeriet”, 2012 (Jurist- og Økonomforbundets

Forlag) og medforfatter til bl.a. ”Selskabsret for praktikere” (Forlaget Thomson, 2000).

Claus Berg er fra 2013 udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren som medlem af Konkurrenceankenævnet.

Formål

Manglende overholdelse af udbudsreglerne fører hvert

år til meget betydelige økonomiske tab og gener for

både bygherrer, entreprenører og rådgivere m.fl., når

eksempelvis kriterierne for tildeling af ordren ikke har

været tilstrækkeligt gennemtænkte, eller et forbehold,

i et i øvrigt attraktivt tilbud på en licitation, tvinger

bygherren til at kassere tilbuddet som ukonditionsmæssigt.

Formålet med dette kursus er at fremhæve

de vigtigste udfordringer i udbud på bygge- og

anlægsområdet for at forebygge sådanne økonomiske

tab og gener i videst muligt omfang.

Kursusdeltagerne vil som en del af kurset få udleveret

bogen ”Udbudsret i byggeriet” forfattet af Claus

Berg og udgivet i foråret 2012 på DJØFs forlag.

Normalprisen for bogen er kr. 1.500 incl. moms.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i de gældende udbudsdirektiver

og den danske tilbudslov samt nyeste rets- og

klagenævnspraksis med fokus på følgende:

-- Oversigt over regelgrundlaget

-- Afgrænsningen mellem udbudsdirektiverne og

tilbudsloven

-- Udbudsreglernes anvendelsesområde, herunder

særligt afgrænsningen af bygge- og anlægsarbejder

over for varer og tjenesteydelser m.v.

-- Udbudsformerne med særligt fokus på afviklingen

af licitationer

-- Rammeaftaler

-- Udvælgelse/prækvalifikation

-- Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

-- Sideordnet udbud, alternative tilbud og forbehold

-- Forhandlinger

-- Kontraktændringer

-- Sanktioner m.v.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der direkte eller indirekte

arbejder med udbud på bygge- og anlægsområdet.

Selvom kurset er ”juridisk”, henvender kurset sig

også til arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre

ikke-jurister, der i praksis er i berøring med udbud på

bygge- og anlægsområdet.

Kursusdeltagerne vil som en

del af kurset få udleveret bogen

”Udbudsret i byggeriet” forfattet

af Claus Berg og udgivet i foråret

2012 på DJØFs forlag. Normalprisen

for bogen er kr. 1.500 incl.

moms.

61


62

Huseftersynsordningen i praKsis

– sådan virKer den efter 1. maj 2012

Formål

Formålet med dette kursus er at give dig en dybtgående

forståelse for huseftersynsordningen ud fra bygningstekniske,

forsikringstekniske og juridiske vinkler.

På kurset vil du få en grundig gennemgang af de

enkelte elementer i ordningen – herunder tilstandsrapporten,

elinstallationsrapporten samt ejerskifteforsikringens

dækningsomfang og samspil med andre

forsikringer. Du vil også få en gennemgang af, hvilke

krav der kan rejses over for sælger samt de bygningssagkyndige

og el-sagkyndige. Derudover vil du få

belyst baggrunden for, at huseftersynsordningen blev

indført, og hvad der er formålet med den revision,

som blev gennemført pr. 1. maj 2012. Du vil både få

en særskilt gennemgang af de nye regler og en sammenligning

af de nye og de gamle regler.

Kurset vil bl.a. give dig et overblik over de relevante

bekendtgørelser, vejledninger og håndbøger på

området. Derudover vil der blive inddraget fortolkningsbidrag

i form af lovbemærkninger, Betænkning

om huseftersynsordningen samt de vigtigste ankenævnskendelser

og domme. Læs fuld beskrivelse på

hjemmesiden.

Indhold

Følgende vil blive gennemgået:

-- Hovedprincipperne i Lov om forbrugerbeskyttelse

ved erhvervelse af fast ejendom

-- Hovedprincipperne i de seks bekendtgørelser samt

vejledninger og håndbøger på området

Torsdag, 13. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Henning Jønsson, Vibeke Henriques Johansson og Michael Spove

Henning Jønsson har været direktør i Ankenævnet for Forsikring siden 1990. Henning

Jønsson er desuden forfatter til ”Husejerforsikring og ejerskifteforsikring – en kommentar”

samt derudover medforfatter til ”Dansk Forsikringsret” og ”Familieforsikring”.

Vibeke Henriques Johansson er advokat i Forsikring & Pension og har som repræsentant

for forsikringsbranchen arbejdet aktivt for, at de nye regler om huseftersynsordningen

er blevet revideret. Medlem af ministerielle arbejdsgrupper, herunder om

afskrivningstabeller og restlevetider, fugt og skimmelsvamp samt de bygningssagkyndiges

uddannelse. Hun er også medlem af Følgegruppen for Huseftersyn, et rådgivende udvalg

under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Michael Spove er adm. direktør i Byggesagkyndige arkitekt- & ingeniørfirma B.K.

Consult A/S. Er uddannet ingeniører og har fungeret som beskikket bygningssagkyndig

siden 1996. Arbejder som energikonsulent. Er teknisk revisor samt syn- og skønsmand i

regi af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og medlem af det rådgivende

udvalg Følgegruppen for Huseftersyn under MBBL.

Alle underviserne har været medlemmer af ”Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen”,

som afgav Betænkning nr. 1520/2010.

-- Formålet med huseftersynsordningen og ændringerne

pr. 1. maj 2012

-- Ejerskifteforsikringen – skadesbegrebet og sammen-

ligningsgrundlaget, hvilke skader dækker forsikringen,

i hvilken periode dækker den, og hvordan

opgøres erstatningen

-- Tilstandsrapporten – skadebegrebet, karakterne,

noterne og de generelle oplysninger om hustypebeskrivelser,

radonkort og kloakker

-- Elinstallationsrapporten – ulovligheder, nedsat eller

manglende funktion og karaktererne

-- Sælgers mangelshæftelse

-- Rådgiveransvaret for de bygningssagkyndiges og de

el-sagkyndige

-- Regreskrav – hvordan skal de håndteres

-- Springende regres

-- Klageadgang til Ankenævnet for Forsikring, Anke-

nævnet for Tekniske Installationer samt Disciplinær-

og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

-- Forældelse

Målgruppe

Advokater og jurister, der arbejder med køb og salg af

fast ejendom, og andre der beskæftiger sig med ejerskifteforsikringer

og huseftersynsordningen i praksis

– hvad enten det er som rådgive for køber, sælger eller

de sagkyndige. Kurset henvender sig både til dem, der

ønsker en gennemgang af de nye regler og til dem,

der ønsker et overblik over forskellen på de gamle og

de nye regler.

faldgruber i boliglejeretten

Mandag, 10. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Hans Henrik Edlund

Underviser er prof. lic. jur. Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet, der såvel i undervisning,

forskningsmæssigt (bl.a. som medforfatter til bogen Boliglejeret og domsredaktør

på T:BB), og praktisk (bl.a. med mange års erfaring som formand for huslejenævn) har

beskæftiget sig indgående med lejeretlige problemstillinger.

Formål

Kursets formål er at sætte fokus på de (mange) områder

af boliglejeretten, hvor der i praksis ofte opstår

problemer, og som giver anledning til retssager. En

del af disse kunne være undgået ved en mere omhyggelig

formulering af lejekontrakten, og andre kan

afværges, hvis man ved, hvordan man skal forholde

sig i den konkrete situation. Kurset vil derfor kunne

give dig indsigt i, hvorledes man kan styre uden om

de værste fælder eller afbøde virkningerne af, at være

fanget i en.

Indhold

Lejelovgivningen kan pga. dens mange ufravigelige

retsregler og vanskeligt tilgængelige regler være en

jungle at finde rundt i, hvis man ikke har tilstrækkeligt

overblik. Bl.a. kan det være af afgørende betydning

for f.eks. lejefastsættelse og muligheden for at opsige

lejere, hvorledes kontrakterne formuleres, også selv om

der anvendes autoriserede typeformularer. Endvidere

er det overordentligt vanskeligt at foretage en korrekt

lejefastsættelse, og den løbende kommunikation mellem

lejer og udlejer kan også have stor betydning for

parternes retsstilling i tilfælde af en konflikt.

Undervejs på kurset vil især følgende emner blive

berørt:

-- Indgåelse af lejekontrakter

-- Anvendelse af typeformularer

-- Elektronisk kommunikation mellem lejer og udlejer

-- De forskellige lejefastsættelsessystemer

-- Muligheden for at opkræve beløb ud over lejen

-- Aftaler om vedligeholdelse

-- Nyistandsættelsesklausuler

-- Forbrugsregnskaber

-- Opsigelse af lejemålet

-- Ophævelse af lejemålet ved misligholdelse

-- Udlejers fremsættelse af krav om istandsættelse i

forbindelse med fraflytning

-- Endeligt opgør efter fraflytning

Målgruppe

Det er først og fremmest praktikere, der jævnligt

arbejder med boliglejeretlige relationer, som kurset

henvender sig til.

63


64

ab 92 og abt 93

Torsdag, 2. maj 2013 kl. 9.30-12.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Claus Berg

Claus Berg, advokat (H) og partner hos VILTOFT Advokatfirma. Claus Berg har gennem

de sidste ca. 30 år rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt

i bygge- og anlægssektoren, hvor han har bistået som rådgiver i forbindelse med et

betydeligt antal af de væsentligste bygge- og anlægsarbejder i Danmark, herunder Storebæltsforbindelsen,

DR Byen, Metroen og Cityringen i København.

Claus Berg har ført en række store rets- og voldgiftssager for Landsretten og Højesteret

samt for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Ad hoc voldgiftsdommer i adskillige

sager. Claus Berg er forfatter til bl.a. ”Udbudsret i byggeriet”, 2012 (Jurist- og Økonomforbundets

Forlag) og medforfatter til bl.a. ”Selskabsret for praktikere” (Forlaget Thomson,

2000). Claus Berg er fra 2013 udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren som medlem af

Konkurrenceankenævnet.

Formål

Kursets formål er at behandle aftaler om bygge- og

anlægsarbejder på grundlag af de gængse standardvilkår

for fag-, stor- og hovedentreprise (AB 92) og

totalentreprise (ABT 93).

Indhold

I stedet for en slavisk gennemgang af disse standardvilkår

sættes der fokus på udvalgte problemstillinger,

der i praksis giver anledning til de største udfordringer

og behov for specifikke afvigelser fra AB 92 og

ABT 93, herunder:

-- Håndteringen af entreprenørers ekstrakrav

(”claim”), bl.a. de såkaldte globale krav

-- Sikkerhedsstillelse

-- Forsinkelse af byggeriet

-- ansvar for mangler

-- Fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer i

voldgiftssager

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater og jurister samt

alle, der arbejder inden for bygge – og anlægssektoren

som bygherre, rådgiver, herunder bygherrerådgiver,

entreprenør eller leverandør.

abr 89

Onsdag, 8. maj 2013 kl. 9.30-12.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Steen Hellmann

Steen Hellmann, advokat (L) og partner hos VILTOFT Advokatfirma og har siden 2000

rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og

anlægssektoren. Steen Hellmann behandler løbende erstatningsansvarssager for tekniske

rådgiveres ansvarsforsikringsselskaber og har derigennem et stort kendskab til tekniske rådgiveres

juridiske forhold. Sideløbende med sit virke som advokat varetager Steen Hellmann

undervisnings- og foredragsvirksomhed inden for entreprise- og udbudsret, ligesom han

fra 2000-2011 var manuduktør og ekstern lektor på Københavns Universitet i formueret

(erstatningsret, aftaleret, køberet og ejendomsret).

Formål

Kursets formål er at behandle aftaler om teknisk rådgivning

(ingeniør- og arkitektrådgivning) på grundlag

af ABR 89.

Indhold

På kurset vil der blive lagt særlig vægt på problemstillinger

og faldgruber i forhold til rådgiveraftalens

bestemmelser om bl.a.

-- Ydelsesomfang

-- Budgetansvar

-- Honorar

-- Rådgivers og bygherres ansvar for fejl, mangler og

forsinkelser

Derudover vil rådgivers erstatningsansvar for projektfejl.

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater og jurister samt

alle, der arbejder inden for bygge- og anlægssektoren

som bygherre, rådgiver, herunder bygherrerådgiver,

entreprenør eller leverandør.

65


66

digital tinglysning – Kom i gang

Tirsdag, 21. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Brian Pedersen

Brian Pedersen er sekretariatschef/juridisk chef i Tinglysningsretten og har i en lang årrække

beskæftiget sig med tinglysning og undervisning i tinglysning.

Formål

Kursets formål er at give grundlæggende viden om

tinglysning og overblik over det digitale tinglysningssystem

og de funktioner, der her er til rådighed, samt

indsigt i brug af systemet til oprettelse af digitale

anmeldelser – skøder, servitutter og pantebreve.

Indhold

Med udgangspunkt i praksis gennemgås hvilke rettigheder,

der kan tinglyses og nødvendige oplysninger

i et tinglysningsdokument, således at kursisten har

baggrund for at forberede og derefter oprette tinglysningsdokumenter.

-- Kort om Tinglysningsretten og digital tinglysning

-- Formålet med at tinglyse en rettighed – hvilke rettigheder

kan tinglyses og med hvilke oplysninger

-- Funktioner i www.tinglysning.dk

-- Opslag i tingbogen og dokumenter i tingbogen

-- Oprettelse af skøde, servitut og pantebrev

-- Tinglysning efter ejers død

-- Anmeldelse af en navneændring

-- Anmeldelse af og på en bygning på lejet grund

-- Seneste nyheder

-- Kursisternes emner

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater og advokatsekretærer

samt andre der alene har kort erfaring med tinglysning

eller som skal til at bruge tinglysningssystemet.

videregående digital tinglysning – opdatering

for erfarne brugere

Formål

Kursets formål er at give dig den nyeste viden om

digital tinglysning og tinglysningsafgift. Det digitale

tinglysningssystem udvikles fortløbende samtidig

med at ny lovgivning og præciseret retspraksis stiller

krav til opdateret viden hos de professionelle brugere

af digital tinglysning. Med udgangspunkt i sådanne

ændringer, brugernes og herunder kursisternes udfordringer,

tilstræber kurset at give kursisterne viden til

at håndtere vanskeligere tinglysningsopgaver.

Indhold

Kurset vil tage udgangspunkt i emnerne – idet prioriteringen

af emnerne vil afhænge af kursisterne og

hvad der er aktuelt på kursustidspunktet.

Fredag, 14. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Brian Pedersen og Jørgen Sindet

Brian Pedersen er sekretariatschef/juridisk chef i Tinglysningsretten og har i

en lang årrække beskæftiget sig med tinglysning og undervisning i tinglysning.

Jørgen Sindet er chefkonsulent i SKAT, og har siden 2004 har det været

beskæftiget med tinglysningsafgift i SKAT’s tinglysningsafgiftsafdeling i Høje-

Tåstrup.

-- Kort om Tinglysningsretten og digital tinglysning

-- Hvad kan tinglyses – stifter ret over fast ejendom/

begrænser rettigheden ejers rådighed – indhold og

påtaleret

-- Oprettelse af og underskrift af tinglysningsdokumenter

– herunder nyeste om fuldmagtsordningen

-- Hvad finder jeg hvor i tinglysningssystemet

-- Berettigede/ forpligtede i et tinglysningsdokument

– brug af cpr- og cvr-nummer og undtagelser herfra

-- Dødsboer – danske og udenlandske – hvordan

håndteres de i forhold til tinglysning og herunder

ved overdragelse

-- Navneændringer – notering

-- Andre adkomstændringer

-- Vedtægter for bl.a. ejerforeninger

-- Konvertering af pantedokumenter/evt. mortifikation

-- Tinglysningsafgift

-- Bygninger på lejet grund – søgning, oprettelse og

nedlæggelse af bygningsblade. Hvad med tilbygninger

til bygninger – hvordan behandles de i

tingbogen.

-- Nyheder i digital tinglysning – seneste og kommende

opdatering af tinglysningssystemet

-- Ægtepagter – identifikation og gæld i ægtepagter

-- Kursisternes emner

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater og advokatsekretærer

samt andre brugere af digital tinglysning med tinglysningserfaring,

men som har behov for opdatering af

nyeste funktioner, praksis og lovgivning.

67


68

vejlovgivningen – seneste ændringer og

udvalgte temaer!

Formål

Kursets formål er at give dig indsigt i de seneste ændringer

i vejlovgivningen, herunder den nye lov om

private fællesveje og vejloven, og give dig en praktisk

indføring i håndteringen af konkrete sagstyper, f.eks.

hvordan beregner man vejbidrag? Hvordan behandler

man en sag i overensstemmelse med forvaltningslovens

regler?

Indhold

Kurset er bygget op som en dialog mellem underviserne.

Tilsammen har de stor indsigt i typiske sagstyper,

faldgruber og håndteringen af vejlovgivningen i

praksis.

-- Vejlovgivningen – hvordan er området reguleret?

-- De seneste fornyelser og lovændringer

-- Lov om private fællesveje

-- Vejloven

-- Hvordan behandler du en sag i overensstemmelse

med forvaltningslovens regler?

-- Kort om forvaltningsretten

-- Sagsbehandling der er i overensstemmelse med

forvaltningsretten

-- Faldgruber du skal være opmærksom på

-- Hvornår er der tale om en vej i vejlovgivningens

forstand?

Torsdag, 30. maj 2013 kl. 9.00-16.45

Sted: Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

Pris: Kr. 4.995,-

Undervisere: Louise Heilberg og Hanne Mølbeck

Louise Heilberg er Juridisk chef Vejdirektoratet og har været ansat siden

siden 2006. Opgaverne i VD omfatter fortolkning af vejlovgivningen, udstedelse

af regler, behandling af klager over kommunernes afgørelser og tvister

mellem kommunerne og politiet, samt rollen som husjurist – hvor opgaverne

går fra udbud, ledninger, hen over kontrakter, erstatningssager, til aktindsigt,

påbud, forbud m.m.

Hanne Mølbeck er Partner i Bech-Brunn. Hun er specialiseret i byggelovgivning,

vejlovgivning, ekspropriation, naboret og forvaltningsret m.m.

Hanne Mølbeck er beskæftiget i faggruppen Offentlig virksomhed, hvor hun

er specialiseret inden for miljøret & infrastruktur. Hun har skrevet bogen

”Ekspropriation i praksis” og har stor erfaring med undervisning og rådgivning

af offentlige virksomheder, kommuner og andre myndigheder om

ekspropriation, plan-, vej- og byggelovgivning.

-- Finansiering af infrastruktur

-- Planlovens § 21b

-- Indgåelse af aftaler på ikke lovbestemt grundlag

-- Opkrævning af vejbidrag (intro)

-- Sådan beregnes vejbidrag

-- Vejbidrag, hvordan og til hvem?

-- De mest anvendte beregningsmetoder

-- Faldgruber ved beregning

-- Ledninger i praksis

-- Seneste juridiske praksis

-- Hvilke afgørelser er der kommet de seneste år,

som har relevans for brug af vejloven?

Målgruppe

Kurset gennemføres i samarbejde med Nohr-Con,

hvorfor der udover advokater på kurset ligeledes

deltager personer, der ikke er advokater, men med

praktisk erfaring og interesse indenfor kursets faglige

felt.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con

undergrundsloven – olie- og gasindustriens

retsforHold

Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 9.30-12.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 3.150,-

Underviser: Bo Sandroos

Bo Sandroos har i godt 15 år udelukkende arbejdet inden for energiindustrien som både

advokat og chefjurist og er forfatter til bogen ”Undergrundsloven med kommentarer”,

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012. Denne bog indgår som en del af kursusmatrialet

og er incl. i kursets pris. Bo Sandroos har tidligere arbejdet som vice president i Denerco Oil

og som associeret partner i Petroleum & Chemicals hos IBM. Han startede sin karriere som

advokat i den juridiske afdeling i Maersk Oil.

Bo Sandroos er jurist fra Københavns Universitet (1991) og Nordisk Institut for Søret,

Universitetet i Oslo (1990).

Formål

Formålet med dette halvdagskursus er på en intensiv

og målrettet måde at give overblik over det komplicerede

retsområde, undergrundsloven udgør. Deltagerne

klædes på til at rådgive virksomheder beskæftiget

med efterforskning og produktion af olie og gas samt

leverandører og konsulenter beskæftiget inden for

energiindustrien i Danmark. I Danmark gennemføres

i 2013 en ny udbudsrunde af olie- og gaslicenser,

hvor aktivitetsniveauet i denne vigtige erhvervssektor

forventes at stige yderligere.

Indhold

På kurset gennemgås med udgangspunkt i undergrundsloven

de retsregler, der gælder for efterforskning

og produktion af olie og gas i Danmark. Der

tages udgangspunkt i tilladelsessystemet som dette

er etableret i lov om anvendelse af Danmarks undergrund,

herunder udbudsrunder, reglerne om tilladelsernes

varighed og indhold, forundersøgelser, særlige

regler for olie og gas, fjernelse af anlæg, sikkerhed,

miljø og skat samt i mindre omfang de nye regler

(2011) om geotermisk energi, lagring af naturgas

samt transport og lagring af CO2.

-- Udviklingslinier og oversigt over reglerne

-- Almindelige bestemmelser

-- Forundersøgelser

-- Efterforskning og indvinding

-- Særlige regler for olie og gas

-- Geotermi

-- Lagring

-- CO2-lagring og transport

-- Tilsyn og andre bestemmelser

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der direkte eller indirekte

arbejder med eller skal rådgive virksomheder

beskæftiget inden for energiindustrien i Danmark,

eksempelvis advokater, virksomhedsjurister, revisorer

samt andre rådgivere. Kurset er også yderst relevant

for afdelingsledere, projektchefer samt ledere inden

for industrien.

Kursusdeltagerne vil som en del af

kurset få udleveret bogen ”Undergrundsloven”

forfattet af Bo

Sandroos og udgivet i foråret 2012

på Jurist- og Økonomiforbundets

forlag. Normalprisen for bogen er

kr. 600 incl. moms.

69


70

effeKtive byggemøder

Formål

Bliv bedre til at lede byggemøder gennem facilitering

og sikre juridisk holdbar dokumentation.

I byggebranchen er vores kalendere ofte fyldt op

med mange forskellige møder, der både har til formål

at fremme byggeriet – og styre byggeriet juridisk.

Møderne kræver dog tid og ressourcer og kan være

vanskelige at styre. Mange meninger og fagligheder

skal høres, beslutninger skal træffes og møderne skal

være juridisk veldokumenterede.

På kurset får du indsigt i, hvordan du kan optimere

mødeudbyttet ved at være skarp på mødets formål og

procesdesign. Du får værdifulde råd til, hvordan du

bruger byggemøderne til at styre byggeriet juridisk –

og lærer teknikker til at facilitere møderne effektivt,

til at involvere og engagere mødedeltagerne og håndtere

vanskelige mødesituationer.

Indhold

-- Byggemøder og byggemødereferater – de bedste og

de værste…

-- Juridisk mødeledelse og referatskrivning – typiske

faldgruber og gode fif

-- Mødefacilitering: Fra traditionel mødeleder til faciliterende

mødeleder

-- Mødets formål og procesdesign

-- Det opbyggelige sprog

-- Tryg og troværdig som mødeleder, hvordan?

Tirsdag, 7. maj 2013 kl. 9.00 til onsdag, 8. maj 2013 kl. 16-30

Sted: København centrum (følger snarest)

Pris: Kr. 9.995,-

Undervisere: Anja Ristorp Heidelberg, Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann

Anja Ristorp Heidelberg er advokat hos MOLT WENGEL Advokataktieselskab. Hun

har med sin store erfaring inden for entrepriseret og fast ejendom udviklet sig til en af

de førende advokater på området. Anja har ført et utal af sager for såvel de almindelige

domstole som Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Den omfattende procedureerfaring

kommer kursisterne til gode i form af mange praktiske eksempler, som kan

bruges fremadrettet til at undgå problemfyldte sager. Anja har desuden specialviden om

ejendomsoptimering og overdragelse af erhvervs- og udlejningsejendomme gennem sit

virke som rådgiver for ejendomsselskaber.

Michael Stig Ørbech og Lars Borgmann er begge certificerede som CPF (Certified

Professional Facilitator) i den internationalt anerkendte organisation IAF (International

Association of Facilitators) og har i en årrække faciliteret workshops og events i byggeriet.

Lars er erhvervspsykolog og Michael er civilingeniør og har en fortid som leder i

COWI og Niras. De er forfattere til bogen ”Livgivende samtaler og relationer” på Hans

Reitzels Forlag, og i efteråret 2012 udkommer bogen ”Velfungerende grupper, håndbog

i facilitering” på samme forlag.

-- Faciliteringsredskaber til involvering og engagement

-- Håndtering af vanskelige mødesituationer

-- Visuelle virkemidler

Form

To dage på gulvet hvor vi afprøver værktøj og metoder.

Fokus på dig og din virkelighed. Masser af korte

oplæg efterfulgt af afprøvning i praksis i grupper. Alle

kommer på og forventes at være aktive og bidrage

med egne erfaringer. Vi vil udfordre “plejer” i et fremadrettet

rum med plads til folks forskelligheder.

Målgruppe

Kurset gennemføres i samarbejde med Nohr-Con,

hvorfor der udover advokater på kurset ligeledes deltager

bygherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører

og arkitekter. Kurset henvender sig til mødeledere,

der er nysgerrige efter at lære mere om, hvordan facilitering

kan benyttes til bedre møder og som samtidig

gerne vil opgraderes på juridiske aspekter ved byggemøder.

Der er således også mulighed for at dele

erfaringer på tværs blandt deltagerne.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con

71


72

it negotiation: systems, projects and sourcing

contracts

Tirsdag, 18. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Raphael Lapin.

Raphael Lapin er Harvarduddannet forhandlings-, mediations- og kommunikationsspecialist, der fungerer

som forhandlingskonsulent og rådgiver for Fortune 500 selskaber og regeringer globalt. Hans kunder omfatter

bl.a. AT&T, British Telecom, Child Health Corp of America, Estee Lauder (Kina), Government of Qatar,

Microsoft Corporation, Northrop Grumman Corporation, Turner Construction, USAID, USA Air Force,

US State Department, Yahoo! Inc., York International, Johnson Controls Inc., J&J (Kina).

Født og opvokset i Sydafrika, uddannet i Storbritannien og efter at have arbejdet i USA, Storbritannien,

Europa, Kina, Sydøstasien og Mellemøsten, vil Raphael bringe en international vinkel og kulturel forståelse

ind på dette kursus.

Raphael Lapin har forhandlet kontrakter og løst tvister indenfor områderne immaterialret, byggeri,

selskabs- & erhvervsret, ansættelsesret, patientrettigheder, fagforeningsmæssige spørgsmål, familieret samt konflikter,

der involverer multinationale relationer, hvor kulturelle forskelle ofte spiller en central rolle. Raphael

hjælper parterne med at finde kreative og innovative løsninger, der kan medvirke til indgåelse af aftaler med

høj tilfredshed og hvor man samtidig kan bevare et stærkt fortsat samarbejde.

Introduction

In the fast paced and often changing and evolving

world of information technology, deals need to be

negotiated efficiently, resources allocated equitably,

projects completed on schedule and budget, and issues

resolved swiftly. It is not uncommon for divisions to

clash with one another for example marketing committing

beyond engineering’s capability or internal teams

competing over resources, recognition and visibility.

Without cultivating strong skills across the organization,

costs can be devastating and include:

-- Misunderstandings

-- Missed deadlines

-- Sub-optimal team performance

-- Useless blaming as opposed to constructive problem

solving

-- Inefficient use of resources

-- Costs associated with conflict

-- Individual defensiveness and resistance

-- Obstruction to team productivity

-- Individual agendas and turf protection

-- Impaired group energy, drive and morale

IT organizations also need to be nimble in establishing

profitable and synergistic alliances and partnerships

such as with support services contracts with

vendors. These often involve vendors and suppliers

across the globe and invariably introduce a cultural

component to the negotiations too. Due to this complex

environment, IT organizations are well advised

to cultivate people with highly sophisticated and

advanced negotiation and dispute resolution skills.

Our course will be highly interactive and teach cutting

edge theory, process, skills and techniques which

will also involve role play simulations to allow for

practice and coaching. This will equip IT professionals

to negotiate optimally and efficiently both internally

and externally, in the fast pace of the technology world.

Objectives

Delegates will learn advanced process frameworks to

generate an environment of collaboration, cooperation,

effective group process facilitation, advanced

communication skills, efficient conflict resolution

processes and strong negotiation skills.

Course Content

By the end of the course you should improve in your

ability to:

-- Turn confrontation into conversation

-- Change unproductive blame into future focused

problemsolving

-- Create an environment of collaboration as opposed

to competition

-- Engage the customer

-- Negotiate and manage customer/supplier/vendor

relationships and contracts.

-- Resolve conflict

-- Work with difficult people

Target Audience

IT professionals including VP’s, Directors, Managers,

Project Leads and Business Development.

law firm development trends – strategies,

partnersHips, clients and pricing

Mandag, 2. december 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Steven Bennett

Advokat og partner Steven Bennett fra advokatfirmaet Jones Day i New York, USA. Steven

Bennett har en omfattende erfaring baseret på sit arbejde, siden han for snart 30 år siden

blev uddannet jurist. Steven har de sidste 15 år været partner i Jonas Day, der med sine

2.500 advokater globalt er en væsentlig spiller for en række klienter lokalt og internationalt.

Steven Bennett er dybt involveret i udviklingen af advokatforretningen, hvilket kommer

kursisterne til gode på kursusdagen med fokus på Law Firm Development Trends, hvor

Steven giver indsigt i strategiske udviklinger, partnerskaber, klientforhold og prissætningsstrategier.

Derudover er Steven både i USA og internationalt involveret i en bred vifte af

voldgiftsager, hvilket ligeledes kommer kursisterne til gode da der også er fokus på Arbitration

in Practice - International Top Topics. Steven har skrevet flere bøger om Arbitration og

er fast skribent på ”Arbitration” i The New York Law Journal.

Introduction

This course will focus on practical issues in the international

practice of law.

Objectives

This course aims at familiarising the participants with

the fundamentals of modern international law practice.

Its main objective is to enable you to gain an

understanding of the principal trends, including outsourcing,

fragmentation and blending of professional

functions, revised ethics rules, and new forms of legal

education, all of which react to, and are affected by,

the global economy and new technologies. Special

attention will be paid to the issue of best practices in

developing a legal practice that responds appropriately

to these trends.

Course Content

At the end of the course, you should be able to:

-- Recognise principal objectives in international law

practice

-- Identify alternative means to achieve such objectives

-- Structure a law practice to achieve those objectives

-- Implement the law practice plan effectively

Target Audience

Lawyers and other legal professionals who require

essential information on effective international law

practice.

73


74

bedre møder – spar tid og sKab mere værdi

Formål

En ny dansk undersøgelse viser, at det mødeledere og

mødedeltagere er bedst til i forbindelse med møder,

samtidig er det, de selv synes er mindst vigtigt. Det

at sørge for kaffe er vi gode til – men at sørge for tydelige

konklusioner og beslutninger – ja det er straks

sværere. På kurset hører du mere om undersøgelsen

- og får inspiration til at forbedre mødekulturen i din

dagligdag.

Formålet med kurset er:

Torsdag, 6. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr.4.750,-

Underviser: Kirsten Andersen

Kirsten Andersen, konsulent, ejer firmaet Mnemosyne Kurser og Forlag. Selvstændig siden

1991. Inden da havde Kirsten arbejdet 8 år i brancheorganisationen Danske Slagterier

med sekretariats- og informationsopgaver. Kirsten underviser og holder foredrag i ”Effektive

møder”, ”Planlæg bedre”, ”Præsentation og argumantation”, ”Forhandlingsteknik”, ”Mind

Map” og Målrettet læsning”. Er medforfatter til en række bøger herunder ”Bedre mødekultur”,

”Planlæg bedre - få mere tid”, ”Præsentationer der fænger, bind 1 og 2” og ”Visuel

Mind Mapping”. Har desuden været med til at udvikle elæringskurser til Moderniseringsstyrelsen

i ”Mødeledelse”, ”Mind Mapping” og ”Hurtig læsning”.

-- At gøre hverdagens møder mere dynamiske – herunder

sikre fremdrift igennem mødet

-- At foretage strategiske overvejelser om formål,

mødetype, dagsorden med delmål, metodevalg,

tidsdisponering og deltagerkreds

-- At udarbejde en motiverende mødeindkaldelse

-- At styre mødet hensigtsmæssigt hen imod målet

-- At udveksle erfaringer med andre omkring emnet

”Bedre møder”

Indhold

Kurset er en blanding af øvelser og oplæg.

-- Hvad har andre gjort for at forbedre mødekulturen?

-- Det kreative møde – oplev omvendt brainstorming

-- Mødelederens strategi – om at tilrettelægge mødet,

så ressourcerne udnyttes bedst muligt

-- Mødeindkaldelsen – ubrugelige stikord eller …

-- Træd i karakter på den gode måde som mødeleder

– som mødeleder skal du fylde, men du skal ikke

fylde lige meget hele tiden

-- Det ideelle møde – om at styre eller facilitere et

møde fra start til slut – herunder sørge for prøvekonklusioner

og endelig konklusioner/beslutninger

-- Referatet – hvordan løses opgaven lettest og stadig

professionelt

-- Implementering af kursets værktøjer

Materiale

Bogen ”Bedre mødekultur” af Kirsten Andersen

og Claus Bekker Jensen, som indeholder et væld af

metoder, praktiske tips og skabeloner, du kan bruge

allerede dagen efter.

Kursusdeltagerne vil som en del af

kurset få udleveret bogen ”Bedre

mødekultur” af Kirsten Andersen

og Claus Bekker Jensen.

møder i modvind – at tacKle møder med uenige

parter

Onsdag, 22. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Malene Rix

Malene Rix har de seneste 10 år arbejdet som selvstændig konsulent, rådgiver og underviser

i forhandling, procesfacilitering og ledelse. Hun har løst opgaver for såvel det private

erhvervsliv som en lang række offentlige organisationer, og hendes kunder er bl.a. Danske

Bank, Nordea, Dansk Industri, DONG, KPMG, Novo Nordisk, Comwell a-s., Danida,

Nordisk Ministerråd, Københavns Kommune, Danmarks Pædagogiske Universitet, Syddansk

Universitet og en lang række faglige organisationer. Malene Rix laver ligeledes interne

kurser for EU kommissionen (EACI). Malene Rix har en Master of Arts fra Edinburgh

University og har tidligere boet og arbejdet i udlandet, bl.a. Storbritannien, Australien,

Mexico og Sverige.

Formål

Formålet med kurset er at give dig, som deltager, indblik

i de mekanismer, der får møder til at gå i hårdknude,

og hvad man kan gøre for at komme videre

på en god måde. Ofte handler det om, at parterne er

uenige, og at denne uenighed i sig selv afføder uhensigtsmæssige

arbejdsformer. Dette kan i sig selv føre

til møder, der går i stå og føre til konflikter, hvor man

ikke når frem til det ønskede resultat og derfor må

aftale flere (uproduktive) møder.

At kunne facilitere et møde på en konstruktiv måde

– d.v.s. at lede det uden nødvendigvis at styre indholdet

– er centralt for, at uenige parter opnår et godt og

holdbart resultat.

Som deltager, vil du vil få skærpet din evne til at

analysere en mødeproces, og ved hjælp af effektive

kommunikations- og faciliteringsredskaber blive i

stand til at lede møder fremad mod værdiskabende

resultater. De gode råd og anbefalinger tager afsæt i

konstruktiv, interessebaseret forhandlingsteknik.

Indhold

-- Møder i modvind – undersøgelse og analyse af

deltagernes egne erfaringer med møder, der går i

hårdknude, og hvad der virker

-- Indhold og proces – oplæg om møders anatomi og

formål og hvilke mødeprocesser, der er hensigtsmæssige

for at opnå det ønskede resultat.

-- Et møde i modvind – facilitering af et møde med

uenige parter baseret på en case

-- Tiden omkring det svære møde – gode råd til strategisk

forberedelse og opfølgning på mødet

-- Kommunikation der skaber fremdrift – fokus på

de kommunikationsformer, der fremmer bevægelse

hen imod et godt resultat

-- Form

-- Undervisningen baseres på deltagernes egne erfaringer

og på en undersøgelse af, hvilke metoder de

allerede anvender og om de virker. Kurset vil være

en blanding af korte oplæg, øvelser, feedback og generel

viden og forskning på området. Gode råd og

konkrete anvisninger til praktisk facilitering danner

kerne og der vil blive lagt stor vægt på deltagernes

input og aktive medvirken.

Målgruppe

Kurset er for alle, der ofte eller lejlighedsvis befinder

sig i møder og situationer med uenige parter og

ønsker konkrete værktøjer til at optimere udbyttet af

hvert enkelt møde.

75


76

planlæg bedre – få mere tid

Formål

Kunne du tænke dig at bruge en dag på at få en række

værktøjer, der kan hjælpe dig til en hverdag med mere

overblik, flere resultater og mere overskud? Så er kurset

her noget for dig.

Formålet med kurset er:

Tirsdag, 21. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr.4.750,-

Underviser: Kirsten Andersen

Kirsten Andersen, konsulent, ejer firmaet Mnemosyne Kurser og Forlag. Selvstændig siden

1991. Inden da havde Kirsten arbejdet 8 år i brancheorganisationen Danske Slagterier

med sekretariats- og informationsopgaver. Kirsten underviser og holder foredrag i ”Effektive

møder”, ”Planlæg bedre”, ”Præsentation og argumantation”, ”Forhandlingsteknik”, ”Mind

Map” og Målrettet læsning”. Er medforfatter til en række bøger herunder ”Bedre mødekultur”,

”Planlæg bedre - få mere tid”, ”Præsentationer der fænger, bind 1 og 2” og ”Visuel

Mind Mapping”. Har desuden været med til at udvikle elæringskurser til Moderniseringsstyrelsen

i ”Mødeledelse”, ”Mind Mapping” og ”Hurtig læsning”.

-- At håndtere de vigtigste tidsrøvere – herunder

blandt andet overspringshandlinger, forstyrrelser,

uhensigtsmæssigt mailbehandling og irrelevante

møder

-- At skabe overblik over sine opgaver

-- At prioritere – og evt. omprioritere nemt og fleksi-

belt

-- At planlægge ved hjælp af Mind Map teknikken

Indhold

-- Styr tidsrøverne

-- Via tidsrøverhjulet får du et visuelt billede af dine

tidsrøvere. Vi tager fat i de vigtigste og drøfter,

hvordan de kan minimeres.

-- PrioPladen – om at prioritere bevidst

-- Hvorfor vælger du en opgave frem for en anden?

Prioritering handler om at give en opgave forrang

frem for en anden. Prio-pladen hjælper til

at skabe overblik over dine opgavers karaktér og

betydning. Vi kigger også på, hvordan tankegangen

kan overføres til afdelings-niveau.

-- Mind Map giver overblik og arbejdsglæde

-- Har du mange bolde i luften? Så er Mind Map

interessant. Mind Map er genialt til at skabe

overblik over små og store projekter, og så er

det samtidig en både meget effektiv og hyggelig

teknik at arbejde med.

Undervisningsform

Kurset en vekslen mellem individuelle øvelser, gruppediskussioner

og miniindlæg af underviseren.

Materiale

På kurset får du bogen ”Planlæg bedre – få mere

tid” samt en ”PrioPlade” og et sæt tuscher, så du har

værktøjet i orden – og straks efter kurset kan fortsætte

med teknikkerne.

Kursusdeltagerne vil som en del af

kurset få udleveret bogen ”Planlæg

bedre – få mere tid”.

projeKtledelse for advoKater

Onsdag, 15. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser. Søren Truelsen

Søren Truelsen, Partner hos Connector a/s. Søren Truelsen har i mere 25 år arbejdet med

projektledelse herunder som projektleder, som underviser og som rådgiver i forbindelse med

udvikling af virksomheders projektmodenhed og evne til at styre projekter, programmer og

porteføljer. Søren Truelsens kunder kommer såvel fra den offentlige som den private sektor

og tæller rådgivningsvirksomheder, IT-virksomheder, servicevirksomheder, produktionsvirksomheder,

ministerier, styrelser og kommuner. Søren Truelsen har været i Connector siden

1992 og er cand. merc. fra CBS suppleret med en række efteruddannelser indenfor projektledelse,

procesledelse og porteføljeledelse. Søren Truelsen er certificeret IPMA projektleder og

har siden 2002 fungeret som assessor i IPMA’s internationale certificeringsordning.

Baggrund

Som advokat er dine arbejdsopgaver formentlig mangeartede.

Nogle er forholdsvis enkle at planlægge og

styre, andre fx fusioner, konkurser og virksomhedsoverdragelser,

opstår pludseligt, kræver hurtig indsats,

har flere afhængigheder samt involverer flere kompetencer

og ressourcepersoner.

Sidstnævnte opgavetype har mange fællestræk med

andre projekttyper. Anvendelsen af projektledelsesdisciplinens

vil i forhold til disse opgaver kunne bidrage

til en mere effektiv styring og udnyttelse af den i

advokatbranchen vigtigste ressource: Tid.

Formål

Med udgangspunkt i advokatbranchens hverdag har

vi designet er kursus målrettet de tre væsentligste

ledelsesopgaver i ”advokatprojekter”:

1. Planlægning og estimering

2. Kommunikation og delegering

3. Opfølgning og ændring

Det er kursets formål, at du som deltager får konkrete

metoder til systematisk og ressourceeffektiv løsning

af ledelsesopgaverne og dermed grundlag for at sikre

en forudsigelig og korrekt opgaveløsning med en

optimering af indtjeningen til følge.

Indhold

Kursets indhold og begrebsanvendelse er i overensstemmelse

med kravene til ledelse af projekter i de

internationale projektledelsesorganisationer PMI

(Project Management International) og IPMA (International

Project Management Association).

Centrale spørgsmål som behandles på kurset:

-- Hvornår kan det betale sig at bringe projektmetoderne

i spil i advokaters opgaveløsning?

-- Hvordan skabes en effektiv planlægningsproces?

Anvendelse af paradigmer og erfaringer i planlægningen

-- Planlægningsmetoder; få overblik over afhængigheder,

nødvendige kompetencer og ressourcebehov.

Optimering af planlægningen og de økonomiske

konsekvenser

-- Skab robusthed og forebyg behovet for replanlægning.

Kommunikation, delegering, samt bidrag og

roller

-- Når opgaveløsningen er i gang. Hvad består ledelsesopgaverne

i og hvem udfører dem? Beslutningsoplæg

og påvirkningsmuligheder

-- Usikkerhed, hvordan forholder vi os til det? Både

den slags der vedrører det faglige indhold i opgaveløsningen

og opgavens dækningsbidrag.

-- Kurset har et hårdt styringsmæssigt fokus, og går

direkte efter målrettede isolerede indsatsområder,

som kan forbedre advokatvirksomhedens måde

at arbejde på i nogle karakteristiske og konkrete

situation

-- Form

-- Kurset er case-baseret, således at vi arbejder os frem

til en holdning til, hvornår vi løser en opgave med

tilstrækkelig professionel tilgang, og hvordan vi

løser opgaver bedst muligt i hverdagen.

Målgruppe

Advokater og øvrige ansatte i advokatvirksomheden,

der har eller skal have ansvaret for at iværksætte, koordinere

og gennemføre projekter eller projektlignende

opgaver.

77


78

præsentation – din gennemslagsKraft som jurist

Tirsdag, 7. maj 2013 kl. 9.30-12.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Hasse Steenbuch

Hasse Steenbuch er Partner i INCIPIA. Hasse har flere lederstillinger bag sig, senest som

adm. direktør i en større børsnoteret konsulentvirksomhed. Han har gennem de seneste 16

år arbejdet indgående med kompetenceudvikling og HR bl.a. som underviser af specialister

og ledere. Hasse har gennem årene bl.a. gennemført adskillige interne og åbne kurser

indenfor præsentationsteknik. Hasse er uddannet HD (A) fra CBS i 1995. INCIPIA er en

konsulentvirksomhed som har specialiseret sig i praktiske HR-løsninger, som f.eks. rekruttering,

ledervurdering og kompetenceudvikling.

Formål

Formålet med dette intensive 1 dags kursus er klart –

at styrke din personlige gennemslagskraft som jurist

i præsentationer markant, samt at give dig praktiske

værktøjer til at forberede og gennemføre dine præsentationer.

Indhold

Kurset indeholder alle aspekter i forhold til at gennemføre

en levende, målrettet og effektiv præsentation,

herunder såvel din forberedelse som den praktiske

gennemførelse af præsentationer:

-- Præsentationer og jura – fakta & adfærd

-- Disponere, strukturere og gennemføre præsentationer

-- Et klart mål med din præsentation

-- Kropssprog og aktivering af tilhørere

-- Hvordan når mit budskab modtagerne på den

bedste måde?

-- Træning i egne cases – få din personlighed frem

-- Personlig praktisk feedback på egne udviklingsområder

-- Håndtering af forskellige hjælpemidler i dine præsentationer

Formen er meget varieret med input fra kursuslederen,

der veksles med korte øvelser og egen træning

sammen med de øvrige deltagere.

Målgruppe

Alle advokater og fuldmægtige, samt ansatte i advokatbranchen,

der arbejder med at formidle præsentationer

til større eller mindre forsamlinger. Herunder

også advokater der jævnligt fungerer i en mæglende

rolle som mødeleder/ordstyrer.

virtuel ledelse – Hvordan sKaber du synligHed,

resultater og nærvær på afstand

Tirsdag, 7. maj 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Mads Schramm

Mads Schramm er erhvervspsykolog og partner i Netpsykologer.dk og har specialiseret sig

I ledelse og samarbejde på afstand. Mads Schramm er forfatter til bogen “Virtuel ledelse

– skab resultater, synlighed og nærvær på afstand” som for nylig er udkommet på Dansk

Psykologisk Forlag. Mads Schramm har løst opgaver for en lang række private og offentlige

virksomheder omkring emnet bl.a. Mærsk, Systematic og DSB og er i gang med et stort

projekt for Væksthus for ledelse om Ledelse på afstand.

Formål

Kurset er for dig, som er leder for medarbejdere, du

ikke møder dagligt. Virtuel ledelse eller ”ledelse på

afstand” vinder stærkt frem i en globaliseret verden,

hvor ledere har opgaver, der kalder på kompetencer til

at organisere og motivere på afstand.

Indhold

På dette kursus lærer du, hvordan du bedst motiverer

og udvikler medarbejdere og teams til at arbejde

mod fælles mål - selv når du ikke ser dem til daglig

og medarbejderne måske kommer med forskellige

kulturelle baggrunde.

Du får teknikker til at fremme selvledende kompetencer

hos dine medarbejdere, så du kan udvikle det individuelle

potentiale hos hver enkelt. Du får desuden

praktiske tips til, hvordan du gennem forventningsafstemning

og målstyring kan fremme ejerskabet og

styrke motivationen hos medarbejderne.

Blandt emnerne på dette kursus er:

-- Hvad er udfordringerne ved ledelse på afstand

-- Hvad kendetegner en god leder på afstand

-- Resultatskabelse og forankring af fælles målsætninger

-- Hvordan skaber du tillid og motiverer dine medarbejdere

på afstand

-- Hvordan håndterer du forskellighed – personligheder,

kulturelle baggrunde

-- Klar kommunikation mellem leder og medarbejder

-- Virtuel ledelse og elektroniske kommunikationsmidler

– hvordan navigerer du

-- mellem de forskellige kommunikationskanaler

-- Effektiv e-mail kommunikation

Udbytte

”Virtuel ledelse” er et 1 dages kursus, der sikrer dig

godt overblik og brugbare værktøjer inden for alle de

nødvendige elementer af din lederrolle, som du har

brug for, når du leder medarbejdere, som du ikke er i

daglig kontakt med.

På dette kursus får du brugbare værktøjer til, hvordan

du:

-- Skaber resultater trods distancen

-- Planlægger og organiserer arbejdet, når du leder på

afstand

-- Skaber metoder for opfølgning og feedback

-- Styrker samarbejdet og dialogen med dine medarbejdere

-- Formidler og styrer efter fælles målsætninger

-- Bruger de tilgængelige elektroniske kommunikationsmidler

bedst

-- Opbygger systemer, som sikrer dig bedre overblik

Undervisningsform

Undervisningen baseres på en kombination af nyeste

teori, praktiske øvelser, dialog og erfaringsudveksling,

som altsammen hjælper til at koble din nye viden og

de anvendte værktøjer til konkrete forbedringsforslag

i din daglige ledelse på afstand.

Målruppe

Kurset henvender sig til ledere, som ikke møder sine

medarbejdere dagligt. Det kunne eksempelvis være

ledere med ansvar for:

-- Medarbejdere, der er spredt geografisk

-- Medarbejdere med stor rejseaktivitet og kundekontakt

-- Medarbejdere med meget hjemmearbejde

-- Medarbejdere, som sidder spredt i samme hus

79


80

K03: den nye it-standardKontraKt – alt om

brug af agile KontraKter

Formål

Efter kurset kender du forbedringerne fra de andre

standardkontrakter til den nye standardkontrakt for

it-projekter K03, og du har fået kendskab til den

grundlæggende fortolkning af standardkontrakten,

hørt hvordan kontrakten anvendes, og du har fået

indblik i hvordan bilagene anvendes.

Er du omfattet af udbudsreglerne, kan du på

kursets 2. dag - som er et valgfrit modul - få indsigt

i, hvordan et EU-udbud baseret på en agil kontrakt

gennemføres i overensstemmelse med reglerne.

Undervisningen vil være praktisk orienteret med

gode muligheder for interaktion mellem deltagerne

og underviserne. Alle deltagere får bogen ”Iterative

projektmodeller og kontrakter” med hjem

Indhold

Du får gennemgået K03, Statens standardkontrakt for

agile kontrakter, af specialister, der har været involveret

i udarbejdelsen af denne.

Dag 1

Den agile kontrakt i helikopterperspektiv

-- Introduktion til agile metoder

-- Hovedpunkterne, der skal være styr på i den agile

kontrakt

-- Sådan skrives en agil kontrakt – case-baseret undervisning

med udgangspunkt i K03 og 01i

-- Konkrete erfaringer fra kunde- og leverandør

Se den fulde beskrivelse af dagens indhold på vores

hjemmeside.

Tirsdag, 7. maj 2013 kl. 9.00 til onsdag, 8. maj 2013 kl. 16.30

Sted: København centrum (følger snarest)

Pris: Kr. 9.995,- for deltagelse i hele kurset (dag 1 og dag 2). Ønsker du kun at

deltage dag 1, er prisen 4.995 kr. Anfør venligst i kommentarfeltet ved tilmelding,

hvis du alene deltager dag 1.

Undervisere: Jesper Langemark, Claus Sørensen og Peter Dann Jørgensen

It-advokaterne Jesper Langemark og Claus Sørensen fra henholdsvis BvHD

og DAHL advokatfirma, der begge er erfarne undervisere og har arbejdet

intensivt med agile kontrakter gennem flere år. Herudover vil der være indlæg

af Projektdirektør Kimmy Aagaard fra Informi GIS og Projektleder Ane Klok

fra Miljøportalen i løbet af dagen, samt af Partner Peter Dann Jørgensen fra

BvHD’s udbudsteam på dag 2.

Dag 2 - Sådan udbydes den agile kontrakt (Valgfri dag)

-- Udfordringerne i udbudsretten

-- Udbudsformerne

-- Egnethedsvurderingen

-- Krav til beskrivelse af den udbudte kontrakts

genstand

-- Hvilke underkriterier kan anvendes og hvordan

bruges de?

-- Pris – budget

-- Tidsplan – for at sikre fremdrift i projektet

-- Leverandørens tilbudte kompetencer – brug af

CV’er

-- Leverandørens tilbudte metode - for at sikre en

metode der understøtter det konkrete projekt

-- Ovrordnet løsningsbeskrivelse

-- Gæsteindlæg ved en ordregivende myndighed om

konkrete udbudserfaringer med K03

Målgruppe

Kurset gennemføres i samarbejde med Nohr Con,

hvorfor der udover advokater på kurset ligeledes er

deltagere, der arbejder med indkøb og salg af it-systemer,

både offentlige og private, samt personer, der

arbejder med it-kontrakters udformning.

Det er en fordel, hvis du inden kurset har orienteret

dig i K03 samt standardkontrakterne, K01 og K02.

Ca. 1 uge før kursusafholdelse vil du få fremsendt

K03, K01 og K02 på e-mail.

Bemærk: Kurset udbydes i samarbejde med Nohr-Con

persondataloven

Formål

Formålet med dette kursus er at gennemgå persondatalovens

regler og praksis. Vi vil gennemgå både de

grundlæggende og overordnede principper i persondataloven

samt de specifikke regler for håndtering af

personoplysninger.

Indhold

Indholdet af kurset vil være følgende:

Torsdag, 13. juni 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Undervisere: Anja Bülow Jensen og Pia Kristine Voldmester

Anja Bülow Jensen, advokat og leder af det ansættelsesretlige område hos

advokatfirmaet Lund Elmer Sandager. Anja Bülow Jensen har beskæftiget

sig med arbejds- og ansættelsesret siden 1999 og har tidligere været ansat hos

Kromann Reumert og Dansk Industri. Anja Bülow Jensen har stor erfaring

inden for persondataret, og konfliktmægling samt mediation. Anja Bülow

Jensen er forfatter til artiklen ”Hvem ejer venner på Facebook” fra 2012.

Pia Kirstine Voldmester er partner hos Kromann Reumert og rådgiver om

IP-ret, CSR og persondataret. Pia har rådgivet om persondataret siden 1998

og er i kraft af sin position som ledende specialist på området en efterspurgt

foredragsholder. Gennem sit arbejde har Pia opnået et indgående kendskab til

alle aspekter af persondataretten, herunder speciallovgivningen og de særlige

problemstillinger, der bl.a. knytter sig til etablering og håndtering af whistleblower-ordninger,

anti-korruptionstiltag og -undersøgelser samt bredere compliance

due diligence-projekter, internationale dataoverførsler og udarbejdelse

af Binding Corporate Rules.

-- Overordnet introduktion til persondataloven (baggrund,

anvendelsesområde og systematik)

-- Regler for indsamling og registrering af personoplysninger

(generelle principper for behandling af

personoplysninger)

-- Typer af oplysninger (følsomme og ikke-følsomme

oplysninger)

-- Videregivelse af oplysninger (videregivelse inden for

EU og uden for EU, modelkontrakter og binding

corporate rules)

-- Rettigheder for den registrerede (oplysningspligt,

indsigtsret og indsigelsesret)

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater og jurister, der helt

eller delvist arbejder med sager indenfor persondatalovens

rammer samt øvrige der arbejder professionelt

hvor persondataloven har betydning.

81


82

arbitration in practice – international topics

Tirsdag, 3. december 2013 kl. 9.30-16.30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Pris: Kr. 4.750,-

Underviser: Steven Bennett

Advokat og partner Steven Bennett fra advokatfirmaet Jones Day i New York, USA. Steven

Bennett har en omfattende erfaring baseret på sit arbejde, siden han for snart 30 år siden

blev uddannet jurist. Steven har de sidste 15 år været partner i Jonas Day, der med sine

2.500 advokater globalt er en væsentlig spiller for en række klienter lokalt og internationalt.

Steven Bennett er dybt involveret i udviklingen af advokatforretningen, hvilket kommer

kursisterne til gode på kursusdagen med fokus på Law Firm Development Trends, hvor

Steven giver indsigt i strategiske udviklinger, partnerskaber, klientforhold og prissætningsstrategier.

Derudover er Steven både i USA og internationalt involveret i en bred vifte af

voldgiftsager, hvilket ligeledes kommer kursisterne til gode på kursusdagen med fokus på

Arbitration in Practice - International Top Topics. Steven har skrevet flere bøger om Arbitration

og er fast skribent på ”Arbitration” i The New York Law Journal.

Introduction

This course will focus on practical issues in international

arbitration.

Objectives

This course aims at familiarising the participants with

the fundamentals of international arbitration law and

practice. Its main objective is to enable you to gain

an understanding of the arbitration process, including

commencement of arbitration, challenges to jurisdiction,

establishment of procedures for disclosure, the

conduct of hearings, issuance of an award, and enforcement

(or challenges) to an award. Special attention

will be paid to the issue of best practices in crafting

arbitration provisions, to avoid inefficiency and delay

in implementing an arbitration procedure.

Course Content

At the end of the course, you should be able to:

-- Recognise principal objectives in international

arbitration

-- Identify alternative means to achieve such objectives

-- Structure an arbitration scheme to achieve those

objectives

-- Implement the arbitration process effectively

-- Develop an enforceable arbitration award

Target Audience

Lawyers and other legal professionals who require

essential information on effective practices in international

arbitration.

83


84

udvalgte Kurser som du Kan læse meget mere om inden i Kataloget:

18. juni 2013 – it negotiation – systems, projects and sourcing contracts

19. juni 2013 – advanced negotiation – in a legal perspective

Underviser: Raphael Lapin

3. maj 2013 – bedre KontraKtKoncipiering

14. juni 2013 – bestyrelses- og ledelsesansvar

24. juni 2013 – ejeraftaler og vedtægter

Underviser: Professor Erik Werlauff

14. maj 2013 – forHandling i: forHandlingens fundament

19. november 2013 – forHandling ii: forHandlingens overbygning

Underviser: Advokat Mikkel Gudsøe

23. maj 2013 – syn og sKøn og brug af sagKyndige dommere i

erHvervslivets tvister

Undervisere: Retspræsident Henrik Rothe (Sø- og Handelsretten)

og Dommer Claus Forum (Sø- og Handelsretten)

11. juni 2013 – insiderHandel og Kursmanipulation

Undervisere: Vicestatsadvokat Hans Fogtdal (SØK) og

Kontorchef Hanne Råe Larsen (Finanstilsynet)

28. maj 2013 – sagsomKostninger i inKassosager og forældelse

i fogedsager

Underviser: Dommer Kim Rasmussen

21. maj 2013 – Do’s & Dont’s veD uDarbejDelse af globale

incentives og bonusordninger

Undervisere: Anders Etgen Reitz, Donald C. Dowling Jr.

og Nicolas Greenacre

Advokaternes HR

Wesselsgade 24 st.

2200 København N

Telefon 3338 7182

www.advokaternes-Hr.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!