Nyt Internationalt Center for Innovation indleder samarbejder i ...

ici.aau.dk

Nyt Internationalt Center for Innovation indleder samarbejder i ...

Kick-off ekspedition til Silicon Valley:

Nyt Internationalt Center for

Innovation indleder samarbejder

i Californien

Internationalt Center for Innovation (ICI) ved Aalborg Universitet har netop markeret sin officielle

åbning på en ekspedition til verdens innovations-hotspot, Silicon Valley. Her er første skridt nu taget

til samarbejder mellem ICI og californiske aktører på områder som prototype udvikling i virtuelle

verdener og kundedrevet innovation.

Nordjysk byggebranche i samarbejde med

Stanford Universitets 3D univers

På ICI ekspeditionen mødtes SmartCityDK,

et nordjysk kompetence center for

byggebranchen i partnerskab med ICI, med

forskere på Stanford Humanities Lab.

Parterne har nu taget første skridt i et

samarbejde omkring fremstilling af

virtuelle bygninger efter "Wikitecture"

modellen.

Leder af research projekter på Stanford

Humanities Lab, Henrik Bennetsen forklarer

begrebet:

”Vi overfører Wikipedia konceptet, hvor

alle kan gå ind og være med til at skabe og

forbedre et produkt, til byggebranchen og

laver et rum, hvor mennesker med forskellig

baggrund kan mødes og kreere virtuelle

byggeprojekter sammen. Denne form for

"crowd-sourcing", trækker på den kollektive

intelligens i stedet for enkeltsporet udvikling,”

forklarer han.

Claus Egerland fra firmaet Aikon Gruppen,

der er en aktiv medspiller i SmartCityDK,

bifalder den tankegang.

”Jo flere konkurrenter, der skaber viden,

desto bedre ender mit produkt med at

være, når vi ikke skal opfinde hele paletten

selv”, siger Claus Egerland, som netop har

lanceret Aquula, et helt nyt element-system,

der reformerer opfattelsen af de

gængse køkken- og baderumsmøbler.

Den nordjyske byggebranche er allerede en

stærk klynge i regionen. Men skal

branchen fortsætte med at producere

fremtidens huse, så kan virtuelle byggeprojekter

i 3D ifølge Per Toppenberg, Region

Nordjyllands repræsentant i SmartCityDK,

spare enorme udviklingsressourcer og accelerere

innovationen.

”Det her handler ikke om at afprøve ny

fancy teknik. Vi skal finde nogle modeller,

som kan skabe cashflow og arbejdsplader.

Udviklingen på byggeområdet går så

stærkt, at vi er nødt til at kunne teste produkterne

hurtigt,” siger han og forudsiger

at SmartCityDK især indenfor homecare

området vil få brug for 3D universet.

”Udvikling af smarthouses, som tager

højde for at beboeren har nedsat syn eller

hørelse, bliver et af de store arbejdsområder

i fremtiden,” forudsiger han.

Stanford Humanities Lab arbejder sammen

med universitetets Computer Science afdeling,

der er ved at udvikle en 3D platform

med større brugervenlighed og bedre grafik

end det kendte virtuelle univers Second

Life, som har haft svært ved at nå en kritisk

masse. Stanfords Computer Science

afdeling har en nærmest mytisk klang i

Silicon Valley. Det er her succeser som

Google og eBay udsprang.

Det er meningen, at den nye platform, skal

testes i forskningsprojektet, der nu i de

kommende måneder bliver sammensat af


ICI, Stanford Humanities Lab og Smart

CityDK, hvor projektleder Jesper F.

Carstens, ser det transatlantiske samarbejde

som et spændende element i udviklingen

af den nordjyske byggebranche.

”Vi har simpelthen fået en unik mulighed

for at lave forskning omkring konkrete

byggeprojekter sammen med verdens

førende kapaciteter indenfor det virtuelle

felt,” siger han.

Brugerdrevet innovationsforskning i

samspil med californisk energisektor

Brugeren som en central del af innovationsudviklingen

bliver en af grundstenene i ICI

netværkenes ”Blue Ocean” tankegang, som

fokuserer på hele kæden af kunder og

deres forskellige værdisæt.

En konkretisering af det koncept er projektet

Intelligent Utility, der består af ICI

forskere, som er gået sammen med KMD

Energi, E-boks, Develco, Energi Midt samt

Odense Energi om at udvikle intelligent

energistyring i private hjem.

ICI ekspeditionen bragte Intelligent Utility

repræsentanter sammen med et af USA's

største energiselskaber, Pacific Gas & Electric

(PG&E), som blandt andet vil samarbejde

omkring ”værktøjskasse” metoden,

der innoverer ved at observere hvordan

såkaldte "lead users" selv har skabt nye

energiløsninger.

Det er første gang værktøjskasse metoden

anvendes i energisektoren. Hos PG&E er

Lee Cooper, manager i Emerging Technologies

afdelingen, interesseret i den forskning

Intelligent Utility projektet vil bibringe og

hvad det kan lede til af energibesparende

løsninger. PG&E har allerede over en million

intelligente energimålere, de såkaldte

smart meters ude hos kunder og skal

tidoble det antal inden 2011. Energimålerne

kan sende data imellem forbruger

og energiselskab og oplyser blandt andet

hvordan og hvor meget energi der bruges,

og hvad det koster på bestemte tider af

dagen.

”Vi udvikler konstant produktet med nye

funktioner for brugerne, så det er vigtigt

for os hele tiden at få nye input til hvilke

løsninger, energikunderne har behov for.

Her er ”lead user” metoden et centralt element,

så det bliver spændende at arbejde

sammen med Intelligent Utility omkring

dette, siger Lee Cooper.

Under overskriften ”Vis mig din Storm P

løsning”, skal ICI forskere nu ud til danske

Ole Opfindere i et researchprojekt, der

ifølge Ph.d. studerende på ICI, Jacob Høj

Jørgensen, markerer et paradigmeskift.

”Kunder er ikke længere passive aftagere.

Vi finder de brugere, der ved hvor skoen

trykker og selv har fundet på løsninger, de

hellere end gerne vil dele ud af,” forklarer

han.

Samarbejdet med Stanford University og

PG&E er de første resultater af ICI’s tilstedeværelse

i USA's førende innovations-

miljø, hvor ICI forsker Rene Chester Go-

Fra venstre, Henrik Bennetsen, leder af forsknings

projekter på Stanford Humanities Lab, Per

Toppenberg Region Nordjyllands SmartCityDK

repræsentant, Jeffrey Schnapp leder af Stanford

Humanties Lab, projektleder i SmartCityDK

Jesper Carstens samt Gert Spender og Claus

Egerland fra Aikon Gruppen. De nye samarbejdspartnere

skal nu bruge Stanford Computer

Science Labs nye 3D platform til at forske i

udviklingen af fremtidens huse.

http://shl.stanford.edu

www.smartcitydk.dk

duscheit med base på Stanford vil blive

fast udstationeret.

”I Silicon Valley kommer vi tæt på de virksomheder

og forskere, der for alvor har sat

dagsorden for hvordan innovation føres ud

i livet. Ved at opbygge tætte kontakter

omkring fælles projekter får Nordjylland

et kæmpe skub fremad i arbejdet med at

udvikle morgendagens produkter og services,”

siger han.

www.intelligentutility.dk

ICI forskerne Jacob Høj Jørgensen

(til venstre) og Rene Chester

Goduscheit (til højre) med Pacific

Gas & Electric's Manager of

Emerging Technologies, Lee Cooper.

www.pge.com


Nye forretningsmodeller

i Silicon Valley

Venture kapitalist Lars Leckie fra firmaet Hummer

Winblad Venture Partners fortalte ved en netværksreception

ICI ekspeditionen om hvilke nye forretningsmodeller

han i øjeblikket ser komme ud af

Silicon Valley. Hans investeringsselskab arbejder med

software firmaer på et tidligt stadie, og kigger ofte til

Danmark for at finde potentielle investeringer.

”Da Microsoft først kom ud med Windows, var dansk

et af de første sprog, det blev oversat til. Det siger lidt

om landets generelle placering og viden på softwareområdet,”

siger han.

www.humwin.com

Jeff Snider fra Next Stage hjælper nordiske firmaer

ind på det amerikanske marked og har blandt andet arbejdet

med at rejse venture kapital til danske gazelle

virksomheder. Han var ordstyrer på ekspeditionens

møde med Lars Leckie og skal nu diskutere samarbejde

med ICI netværk omkring hvordan forretningsmodeller

kan lanceres globalt.

www.nextstagebiz.com

Innovationskonference på Stanford

ICI holdt sammen med Aalborg Universitets MMT (Master of

Management in Technology) en heldagskonference på Stanford

Universitet, hvor Silicon Valleys ledende kræfter indenfor netværk,

innovation og design præsenterede oplæg.

Leder af forskningsprojekter på Stanford Humanities

Lab Henrik Bennetsen har studeret virtuelle verdener

de seneste år.

”Forretningsmodeller baseret på traditionel forbrugerkunde

aftager koncept, har typisk floppet i virtuelle

verdener. Hvem har for eksempel lyst til at drikke virtuel

cola? spørger han og understreger, at open source konceptet

pioneret af Linux styresystemetogså vil vinde indpas

i virtuelle verdener, hvor brugere vil forbedre hinandens

designs.

ICI ekspeditionen fik som afslutning på konferencen en

"fireside chat" med Henrik Bennetsen og Professor

Jeffrey Schnapp (til venstre), som er grundlægger af

Stanford Humanities Lab.

Professor Larry Leifer leder Center for Design Research og Stanford Learning Laboratory ved Stanford

Universitet. Han fortalte ud fra en række design cases hvordan mantraet "spørg ikke hvad du

har lært, spørg hvordan oplevelsen var" kunne overføres på de konkrete design projekter, som for eksempel

indebar at redesigne BMW's åbne sportsvogne, så bilisterne ikke var så generede af vinden.

Woody Powell leder the Scandinavian

Consortium on Organizational Research

(Scancor) ved Stanford Universitet. Han

fortalte hvordan forskningskulturen på

universiteter og private virksomheder,

som før har været meget adskilt, nu er

begyndt at smelte sammen, hvilket har

skabt nye muligheder for samarbejde. Innovation

i netværk er en af professorens

forskningsområder, og han præsenterede

hvordan industriklynger som i Boston og

Silicon Valley formår at hæve det kollektive

vidensniveau.

”Den intense konkurrence gør dig bedre.

At komme til Silicon Valley er som at

svømme med den olympiske guldmedaljevinder

Michael Phelps,” siger han.

http://stanford.edu


Ny platform for

iværksættere

Firmaet YouNoodle står bag et socialt netværk

af iværksætter virksomheder, der har skabt

stor opmærksomhed både i investor- og innovationsverdenen.

YouNoodle’s udviklingschef

Rebeca Hwang fortalte ICI ekspeditionen

hvilke behov, der ligger til grund for initiativet,

der har tusindvis af iværksættere, forskere og

investorer som aktive brugere.

”Hvordan finder en virksomhed, der for eksempel

udvikler LED lys, ud af hvilken type innovation,

der allerede er i gang på det felt i resten

af verden? Hvor laver jeg som nyt firma med

beskedent budget en profil, som vil blive set af

investorer? Og hvordan differentierer jeg mig

selv og finder min niche, hvis ikke jeg ved hvad,

der rører sig på mit felt?” Ifølge Rebeca

Hwang er svaret YouNoodle.com, der allerede

har mange danske medlemmer.

Rundtur i Second Life

Hos Innovation Center Denmark i Silicon Valley mødtes ICI ekspeditionen med Eilif Trondsen,

leder af Stanford Research Institute Business Intelligence afdeling og dets spinoff projekt

VirtualWorlds@work. Eilif Trondsen hjalp ICI delegationen med en rundtur i det

eksisterende Second Life, hvor Glen Fischer fra Linden Labs business programs fløj ind i

avatar form og demonstrerede hvordan universet kan bruges i en række arbejdsrelaterede

sammenhænge.

Eilif Trondsen gav desuden eksempler fra sin egen research og viste ICI gruppen hvordan,

boreplatforme kan spare millioner ved at simulere geofysiske data i en virtuel verden, hvor ingeniører

kan mødes og plotte næste boring. ICI og Innovation Center Denmark er nu i drøftelser

med Eilif Trondsen omkring deltagelse i VirtualWorlds@work konsortiet.

Danske Joachim Krebs, her med

Rebeca Hwang, er Chief Technology

Officer hos YouNoodle og arbejder

blandt andet på at få danske aktører

ind på platformen. Han er

desuden en af kræfterne bag firmaets

meget omtalte start-up predictor

tool, der har udviklet en

algoritme til at forudsige værdien

af iværksættervirksomheder

baseret på team-sammensætning,

produkt evaluering og markedsanalyse.

www.younoodle.com

ICI Research Fellow Kristin Falck Saughøj

forsker blandt andet i hvordan diversitet kan

fremme innovation. Hos YouNoodle fik ICI delegationen

et indblik i hvordan virksomheden har

formået at realisere det koncept.

www.sric-bi.com/vwc


Cloud Computing

hos VMWare

Hos VMware fik ICI ekspeditionen indblik i

hvordan firmaets virtualiserings-software

gør det muligt at opdele én fysisk server i

flere virtuelle servere, hvilket giver et

kæmpe boost i udnyttelsesgraden af computerkraft

og lagring. Director of Application

Virtualization Henrik Rosendahl

fortalte hvordan firmaet har pioneret denne

form for ”Cloud Computing”, der resulterer

i op til 80 procents energibesparelser og for

eksempel kan installere Microsoft Office på

30 sekunder. VMware tæller nu 120.000

kunder, heriblandt de 100 største

børsnoterede firmaer, og omsætter for 1.3

milliarder dollars.

www.vmware.com

Plug and Play fra dag 1

Litepoints og den

trådløse værdikæde

Plug and Play Tech Center er Silicon Valley's affyringsrampe for nye virksomheder. Her

kan iværksættere leje kontorplads, netværke med hinanden samt få konsulent bistand

til at indhente venture kapital. Centeret tæller i øjeblikket over 160 virksomheder, som

siden åbningen i 2006 har rejst 400 millioner dollars i investeringer.

Innovation Center Denmark i Silicon Valley er en af Plug and Play Tech Centers

strategiske partnere og hjalp ICI-ekspeditionen med et besøg der.

ICI’s Innovations

Ekspedition fandt sted

primo september og talte

26 repræsentanter

primært fra erhvervsliv og

universiteterne i Danmark.

For yderligere information

om ICI og innovations ekspeditionen

kontakt os via

www.ici.aau.dk

Nordjyden Benny Madsen startede i 2000 Litepoint, som laver elektronisk

måleudstyr til den trådløse industri. Tidligere arbejdede han hos Dancall

og var leder af det team, som designede den første GSM telefon.

Han diskuterede den trådløse værdikæde, der omfatter både chip producenter,

OEMs og de forskellige mobiltelefon-brands. Litepoint har hovedkvarter

i Silicon Valley, men åbnede i år også en afdeling i Danmark.

“Danmark har mere end 30 års erfaring i at udvikle mobile teknologier

og givet også den højeste koncentration af ingeniører med kompetencer

på det felt,” mener Benny Madsen.

www.litepoint.com

Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Fibigerstræde 16

DK-9220 Aalborg

Tel. +45 9940 8987

Fax +45 9815 3040

www.ici.aau.dk

��������������������

�������������������

���������������������

���������������������������

More magazines by this user
Similar magazines