Royalt besøg i Thy Den 7. september - Jeanette Lund Kommunikation

jeanettelund.dk

Royalt besøg i Thy Den 7. september - Jeanette Lund Kommunikation

Byen LivsstiL Personer virksomheder Butikker mode kuLtur Gastronomi

09.09

Royalt besøg

i Thy

Den 7. september

www.thistedby.dk


2

indhoLd

Svend Erik Jørgensen, City- og Centerchef

et er en spændende

D tid at starte i mit

nye job som City og

Centerchef i Thisted. Der

er rigtig mange aktiviteter i

gang, næsten fra dag 1. Det

royale besøg er i sig selv

rigeligt til at sætte Thisted i

fokus i disse dage. Til overflod

er der så to andre store

arrangementer Nationalpark

Thy Marathon og Træskibssejlads

Limfjorden Rundt.

Hertil kommer de mange

gode tilbud fra forretninger

på gader og i J. P. Jacobsen

Centeret.

Jo, der er rigeligt med

grunde til at besøge Thisted

også i begyndelsen af september.

Jeg glæder mig meget

til at være med til at sætte

yderligere skub i handelen

i Thisted. Ud over de gode

tilbud, skal Thisted summe

af aktiviteter, som gør det at

handle i butikkerne i Thisted

til en glad oplevelse for både

store og små. En af de store

udfordringer bliver at samle

butikkerne i J. P. Jacobsen

Center og på gaden om fælles

aktiviteter og gode tilbud.

En anden udfordring

bliver at brande og markedsføre

Thisted, så kunderne

strømmer til fra nær og fjern.

Ganske enkelt fordi her er så

godt og her sker så meget,

at det er den naturlige vej

at følge. Efterhånden som

ændringerne i byen – Store

Torv, J. P. Jacobsens plads,

Renoveringen af det gamle

rådhus – m.v. bliver færdige

vil Thisted fremstå som en

endnu mere spændende og

smuk by, som det nok er

værd at rejse efter.

udgiver:

Thisted Handels- & Industriforening

ansvarshavende redaktør:

Hans Peter Kragh

6 ny paraply på gaden

12 royalt besøg i thy

24 omgivet af blomster

27 voxpop

28 ny mr Photo Care

32 ny mand på kassen hos

Ceste træ

36 thisted et helt naturligt

centrum for handel

38 voxpop

Af Jørgen Sølvkjær, bestyrelsesformand THI

Velkommen til Svend Erik Jørgensen

histed by har fra mid-

T ten af august måned

fået en ny City- og

centerchef. Jeg vil gerne

takke vores tidligere handelschef

Peter Junker for det

arbejde, han har gjort. Hans

gå-på-mod og tro på tingene

har skabt mange aktiviteter

for byen. Vi ønsker Peter held

og lykke i hans nye job!

Samtidig vil jeg gerne byde

velkommen til Svend Erik

Jørgensen som ny City- og

centerchef. Vi er sikre på, at

Svend Erik kan få markeds-

om avisen

»T« er en avis, hvor medlemmer af

Thisted Handels- & Industriforening kan

komme til orde med nyheder, spændende

historier og gode tilbud til læsere i

Thy, på Mors og i Han Herred.

Avisen skal samtidig være med til at

synliggøre Thisteds aktive og varierede

handels- og erhvervsliv og sætte fokus

på byens udvikling og de mange aktiviteter

i området.

Indhold 09.09

ført Thisted som attraktiv

handelsby. Det vil være én

af hans hovedopgaver, ligesom

han skal sikre, at det nye

samarbejde mellem Thisted

Handelsstands- og Industriforening

(THI) og J. P. Jacobsens

Centeret kommer til at

fungere godt. I stedet for at

markedsføre os hver for sig,

formaliserer vi nu samarbejdet

og går ud samlet. Vi skal

udnytte, at centeret og gågaden

ligger så tæt på hinanden

som tilfældet er. Det vil give

mange synergier, som vi glæ-

design og koncept:

GrafiskHus ApS

Skovgade 20, 7700 Thisted

www.grafiskhus.dk

Foto:

Jens Kristian Vangsgaard

14 Limfjorden rundt

6 nationalpark thy

marathon

2 historisk tur i

nationalparken

der os til at opleve.

Handelsbyen Thisted

står overfor konstant nye

udfordringer. Thisted skal

også kigge ud over Thy og

trække kunderne langvejs fra.

Vi oplever, at de større byer

markedsfører sig kraftigt i

Thisted og Thy, og det skal

handelslivet være meget opmærksom

på. Målet må være,

at vi i Thisted har det rette

sortiment, nogle spændende

butikker, en god service og

kundevenlige åbningstider.

annoncesalg:

Nordjyske Medier

Telefon: 99 19 93 00

annonceproduktion:

FJ Press

Telefon: 96 19 33 61

tryk:

Nordjyske Avistryk

Oplag: 45.000 stk.


6

thisted & J.P. JaCoBsen Center

Paraply

Ny paraply

på gaden!

HI (Thisted Handels- og

T Industriforening) har

netop lanceret en helt

ny paraply i nyt lækkert design!

Vi ved jo, at den danske sommer

er lunefuld og kan være regnfuld

– derfor står der i alle THIs

medlemsbutikker en bøtte med

de flotte nye paraplyer.

De er til låns, mens man

shopper i Thisted – og når man

går hjem, sætter man paraplyen

i den sidste butik, man er i.

Simpelt og smart system – som

bygger på, at man afleverer paraplyen

tilbage.

De nye paraplyer er en del af

Thisteds nye designlinje, som

THI har lanceret her i foråret.

Giv et gavekort til

50 butikker i thisted

Gaven der altid rammer plet!Giv

den perfekte gave! Et gavekort

til 50 af Thisteds butikker. Så

kan modtageren garanteret finde

noget, vedkommende kan lide.

Du kan endda bestille gavekor-

tet over internettet – nemt og

bekvemt for dig.

Gå ind på www.thistedby.dk

og vælg ”City Gavekort” – ”Bestilling

af gavekort”. Du vælger

selv, hvor stort et beløb gavekortet

skal være på. Derefter indsætter

du pengene, og så sender vi

gavekortet, når indbetalingen er

registreret. Nemmere bliver det

ikke.

Hvis du skal bruge mange,

kan du ringe og bestille på 23 72

60 60.

Thistedkortet

www.thistedby.dk/thistedkortet

BruG City Gavekortet

i 50 Butikker:

B-Young

Bendixen

Bog & Ide

Brdr. Vestergaard

Brøndum Jeppesen

Buddy Legetøj

Busk Lædervarer

Cafe Salto

Chr. Sørensens Tømmerhandel

Designa Køkken

Din Tøj Mand

Expert

Esthétique

First

Fona

Fotografen Thisted

Garant Smed Tæpper & Gardiner

HL Botex

H & M, Hennes & Mauritz A/S

Imerco

Juul Sko

Kjær

Kop & Kande

Matas

Marcus

Margretes Blomster

Munk & Co.

Milla

Mr Thøger

New Look

Plaza

Rysgaard

Scoop

Shoppen

Skoringen

Skousen

Sportigan

Sportmaster

Sofie Lingeri

Step-In

Superbrugsen

Tango Shoe

Thisted Motor Compagni

Triumph

Thy Turistbureau

Tøjeksperten Engelsk

Tøj & Sko

Vero Moda

Wagner


12 royaLt BesøG i thy

Af Erik Hove Olesen, Borgmester

Royalt besøg

i Thisted

en stor ære

or nogle få måneder siden modtog jeg en op-

F ringning fra Hoffet, i anledning af at Regentparret

havde et ønske om at besøge Thisted

Kommune. I henvendelsen blev det anført, at Regentparret

meget gerne ville, at et besøg i Nationalpark

Thy indgik i programmet.

Jeg blev selvfølgelig meget beæret over at modtage

en sådan henvendelse, og på Byrådets vegne blev der

givet en hurtig tilbagemelding om, at Thisted Kommune

meget gerne ville modtage besøg af Hendes

Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige

Højhed Prins Henrik med følge.

Så begyndte det store arbejde med at tilrettelægge

et spændende besøg. Et besøg der skal give Regentparret

en god oplevelse, borgerne en festlig dag – og

også gerne sætte Thisted Kommune tydeligt på

landkortet.

Nu nærmer dagen sig for den glædelige begivenhed,

og vi synes selv, at der er udarbejdet et meget godt

og afvekslende program, som I også kan læse her i

avisen.

At Regentparret ankommer i det smukke kongeskib,

der hele dagen vil ligge ved kajen i Thisted havn,

samt Gardehusarregimentet, der deltager i karetturen

i Thisteds gader, vil gøre dagen endnu festligere.

I planlægningsfasen har vi haft den glæde at opleve

en meget stor og positiv opbakning fra mange sider.

Mange tak for det.

Nu har jeg den største tiltro til, at besøget af vort Regentpar

må blive oplevet som en festlig dag, hvor vi

er fælles om at repræsentere vor dejlige egn.

Jeg vil slutte med at ønske Regentparret, det kongelige

følge og alle borgere en festlig og uforglemmelig

dag den 7. september 2009.

Program for Regentparrets

HMDronningen HKHPrinsgemalen

kL. 10.00

– Dannebrog ankommer til Thisted

Havn.

– Regentparret går fra borde og bliver

modtaget af stiftamtmand for Nordjylland

Leif Sondrup med fru Betty.

– Blomsterpige Sabrina Kirstine Andersen.

– Leif Sondrup præsenterer Regent-

kL. 11.30 kL. 12.15

– Afgang i Kronebil til Thisted Museum.

– Besøg på Thisted Museum.

– Museumsleder Jytte Nielsen vil

bl.a. vise rundt i J. P. Jacobsens

Mindestue.

kL. 13.40 kL. 15.10

– Frokost i ”Æ’ Redningshus” – Klitmøller.

parret for borgmester Erik Hove

Olesen og fru Lene.

– Borgmesteren overtager den efterfølgende

præsentation.

– Faneborg på kajen.

– Regentparret hilser på fanerne og

nogle af de fremmødte – ældre,

handicappede og børn.

– Afgang Thisted Museum.

– Besøg på Dragsbæk Margarinefabrik.

– Arbejdende bestyrelsesformand

Mogens Nielsen vil modtage

Hendes Majestæt Dronningen og

fortælle om historien om Dragsbæk

Margarinefabrik.

– Besigtigelse i Nationalpark Thy.

Vært skovrider Ditte Svendsen.

– Besøg i Tved Kirke

– Delegationen modtages af provst

Henning Bjørndal Sørensen.

– Besigtigelse af Blegsøskrænten

– Besøget i Nationalpark Thy afsluttes

ved Nors Sø i Tved Plantage,

Hindingvej, med en forfriskning.

dronninGen oG PrinsGemaLens BesøG i thisted

Dronningen og Prinsgemalen ankommer kl. 10.00 med kongeskibet

”Dannebrog” til Thisted havn og kører i karet eskorteret af hesteskadronen

fra Gardehusarregimentet gennem Thisted inden den officielle

modtagelse på Rådhuset

Byen bliver smykket med både blomster og flag, ligesom det ventes,

at såvel forretninger som private vil markere besøget ved bl.a. at hejse

flagene, så byen tager sig godt ud under Regentparrets besøg.

Der forventes at være hundredvis af thyboer på havnen og langs

karetruten.

Velkommen til en fantastisk oplevelse og årets royale højdepunkt i

Thisted!


esøg i Thisted Kommune den 7. september 2009

kL. 10.20

– Regentparret går om bord igen

inden karetturen til officiel modtagelse

på Thisted Rådhus.

– Afgang fra Nors Sø i Kronebilen

til Kongeskibet Dannebrog ved

Thisted Havn.

– Afgang fra Dannebrog i karet med

Regentparret samt borgmester

Erik Hove Olesen med fru Lene.

– Ledsaget af Gardehusarregimentet

– Kørsel gennem byen til Thisted

Rådhus.

– Ruten foregår fra erhvervshalvøen

til Thisted Kystvej gennem Storegade,

Vestergade, Dragsbækvej,

Thisted Kystvej, Toldbodgade,

Jernbanegade og Asylgade.

– Ankomst Kongeskibet Dannebrog.

– Officiel modtagelse af regentparret

på Thisted Rådhus' byrådssal.

– Modtages ved hovedindgangen til

Thisted Rådhus af viceborgmester

Jens Kr. Yde med fru Inge.

– HMDronningen ledsages af

borgmesteren. HKHPrinsgemalen

ledsages af viceborgmesteren.

– Tale ved borgmesteren.

– Overrækkelse af gaver fra Thisted

Kommune.

– Gæstebog

kL. 12.55 kL. 11.30 kL. 12.55

kL. 12.45

– Afgang fra Dragsbæk Margarinefabrik

mod Klitmøller.

kL. 10.30 kL. 11.00 kL. 11.30

kL. 17.10 kL. 17.33 kL. 19.30 kL. 22.00

Karetruten

i Thisted

– Afgang i Kronebil til Thisted Bryghus.

– Besøg på Thisted Bryghus.

– Bestyrelsesformand Ole Sørensen

forestår rundvisningen på bryghuset.

– Afgang Thisted Bryghus.

– Besøg på Ideal Combi i Hurup.

– Ejerne Bent og Henning

Søgaard tager i mod Prinsgemalen

på fabrikken.

– Regentparret er vært ved en

reception om bord på Kongeskibet

for indbudte gæster.

royaLt BesøG i thy

– Hendes Majestæt Dronningen og

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

påbegynder hver sit

program med virksomhedsbesøg.

– Afgang fra Ideal Combi, Hurup

mod Klitmøller.

– Kongeskibet afsejler.

13


14 royaLt BesøG i thy

FestLiG modtaGeLse

På havnen

Kl. 10.00 mandag den 7. september lægger

Kongeskibet til kaj i Thisted Havn. Regentparret

bliver modtaget af direktøren for

statsforvaltningen Nordjylland, Leif Sondrup

med fru Betty.

Herefter skal 10-årige Sabrina K. Andersen

overrække Dronningen en smuk buket,

bundet af Margretes Blomster i Thisted. Leif

Sondrup præsenterer derefter Regentparret

for borgmester Erik Hove Olesen og fru

Lene. Resten af modtagelseskomiteen består

af:

Viceborgmester Jens Kr. Yde med fru Inge

Politidirektør Jens Kaasgaard med fru Astrid

Retspræsident Hardy Brunsgaard

med fru Henriette

Regionsrådsformand Ulla Astman Nielsen

med ægtefælle Ole Park Nielsen

Provst Henning Bjørndal Sørensen

– Thisted Provsti - med fru Andrea

Provst Jens Munksgaard

– Sydthy Provsti – med fru Lene

Skovrider Ditte Svendsen

med ægtefælle Søren Karlsen

Kommunaldirektør Karl Aage Drengsgaard

med fru Ingrid

Havnechef Lars Klemme

med fru Dagmar Tange

Kolonnechef Jan Werenberg – Beredskabscenter

Nordjylland – med fru Bente

Kompagnichef Erik A. Toft – Hjemmeværnskompagni

Thy – med fru Susanne

De officielle repræsentanter vil være omgivet

af børn, unge, ældre og handicappede.

En årgang fra alle kommunens skoler og

interesserede på ældrecentrene og handicapinstitutionerne

er blevet indbudt til at være

med ved modtagelsen. Prinsens Musikkorps

sørger for god stemning ved at levere den

musikalske underholdning fra kl. 9.45–10.45.

oFFiCieL modtaGeLse oG

virksomhedsBesøG

Efter karetturen rundt i byen skal Regentparret

modtages officielt på Thisted Rådhus.

Det sker i byrådssalen, hvor byrådsmedlemmer

med ægtefæller samt modtagelseskomiteen

fra havnen er indbudte. Her vil borgmester

Erik Hove Olesen tale, og der bliver

overrakt officielle gaver til regentparret. Der

vil være en forfriskning, og regentparret skal

skrive i kommunens officielle gæstebog. Når

kl. er 11.30, skal Dronningen videre på besøg

på Thisted Museum og Dragsbæk Margarinefabrik,

mens Prinsgemalen tager på besøg

på Thisted Bryghus og Ideal Combi. Efter

virksomhedsbesøgene mødes regentparret

til frokost i Æ´Redningshus i Klitmøller.

Prinsens Musikkorps

spiller på havnen

De 16 musikere i Prinsens Musikkorps holder til i Skive, hvor de har øvefaciliteter i Musikhuset på Skive Kaserne. Foto: Prinsens Musikkorps.

når regentparret ankommer,

vil Prinsens musikkorps

spille på kajen i

tidsrummet 9.45 til 10.45.

usikkorpset har rigtig

M mange opgaver og

skal populært sagt

betjene Kongehuset, Forsvaret

og Det Danske Folk. Det gøres

med musik, ved royale begivenheder

(bryllupper, fødselsdage

m.v.), royale besøg,

parader, marchture og andet

ceremonielt. Musikkorpset

bruges også som Forsvarets

repræsentant ved forskellige

begivenheder i udlandet.

øvelokaler i skive

Til daglig holder Musikkorpset

til i Skive, hvor de har

øvefaciliteter i Musikhuset på

Skive Kaserne. Et smukt og

funktionelt hus, der blev byg-

get til Prinsens Musikkorps

i 2001. Musikerne i Prinsens

Musikkorps er konservatorieuddannede

og ansat på fuld

tid i orkestret, hvor de spiller

op mod 150 koncerter om året,

både med orkestrets egne

dirigenter og med gæstedirigenter.

Orkestret er på 16

personer.

mange forskellige

koncerter

De civile koncerter er mange

og særdeles forskellige. Hvert

år begynder Prinsens Musikkorps

eksempelvis med en

stor nytårskoncert-serie, hvor

der spilles med kendte og

populære solister. I begyndelsen

af august er der blevet

tradition for, at orkestret – i

samarbejde med Kulturcenter

Limfjord – spiller til en stor

udendørskoncert i Nykøbing:

»En søndag på Mors«, og

december står i julekoncerternes

tegn. De seneste år har

Prinsens Musikkorps indgået

et samarbejde med Den Jyske

Operas Kor om en række

julekoncerter i Aalborg og

Aarhus.

Prinsens Musikkorps er et

af Forsvarets 3 musikkorps

– de øvrige er Den Kongelige

Livgardes Musikkorps

i København og Slesvigske

Musikkorps i Haderslev.

Tekst: Jeanette Lund


16 royaLt BesøG i thy

dronninGen møder

J. P. JaCoBsen

Museet for Thy og Vester Han Herred, som

Dronningen besøger 7. september, har i

øjeblikket en særudstilling, som givetvis vil

optage Dronningen. Den hedder »Pesten i

Bergamo – omkring J. P. Jacobsen«.

Udstillingen præsenterer blandt andet

førsteudgaver, breve og en privat bogsamling,

som er indkøbt de senere år. Desuden

har museet erhvervet et halvt hundrede

tegninger, som J. P. Jacobsen udførte i sin

ungdom i 1864–65. Sammen med et besøg i

museets mindestue for J. P. Jacobsen giver

udstillingen et komplet billede af hans liv og

digtning.

Navnet har udstillingen fået efter et stort

maleri af Gudmund Hentze med motiv fra

Jacobsens novelle »Pesten i Bergamo«.

Maleriet er indkøbt til museet med støtte fra

Kulturarvsstyrelsen.

Som interesseret i arkæologi vil Dronningen

sikkert også være optaget af de seneste

fund af oldsager på egnen. Nogle effekter er

danefæ, som skal afleveres til Nationalmuseet,

men som museet har fået lov til at låne.

Det gælder blandet andet det bronzehoved,

der blev fundet med en metaldetektor ved

Øster Vandet sidste år.

tidLiGere konGeLiGe

BesøG i thy

Regentparret har tidligere haft fornøjelsen

af at gæste Thy. Den 2. august 1984 blev de

modtaget af daværende Sydthy Kommune

ved færgelejet på Aggersiden. De deltog i

en kort gudstjeneste i Helligsø Kirke, hvor

mindestenen for afdøde kongelig konfessionarius,

biskop Erik Jensen blev afsløret.

Herefter var de på besøg i Vestervig Kirke

og Lodbjerg Fyr og sluttede af med frokost

på Morup Mølle Kro.

I 1989 var det den gamle Thisted Kommune,

der i forbindelse med Nordisk Venskabsbyfestival

den 3. juni, bød Dronningen og

Prinsgemalen velkommen. Det var borgmester

Svend Thorup, der bød velkommen og

som en fælles gave modtog regentparret en

akvarel med motiv fra Vildtreservatet i Thy

malet af Per Kohrtz Andersen, Thisted.

Dannebrog ankom den 2. maj 2002 til den

tidligere Hanstholm Kommune og der var

officiel modtagelse på Hanstholm Rådhus.

Dronningen besøgte Hanstholm Asylcenter

og hun åbnede officielt Dokumentationscenteret,

mens prins Henrik blev vist rundt på

Hanstholm Havn. I forbindelse med besøget

var de også til gudstjeneste i Klitmøller Kirke

og spiste frokost på Hotel Hanstholm.

PressedækninG aF

reGentParrets BesøG

30 pressefolk blandt andet fra de kulørte

blade som Billed-Bladet og Se & Hør har indtil

nu meldt deres ankomst til Thisted, for at

dække Dronningen og Prinsgemalens besøg

i Thisted Kommune. Her i blandt er også tre

TV-stationer; DR1, TV2 og 24NORDjyske.

Der er møde for pressen den 7. september

om morgenen for at orientere pressen om

dagens program og eventuelle ændringer.

Dannebrog vil ligge i Thisted Havn hele den 7. september. så alle thyboer får lejlighed til at bese det flotte skib.

Kongeskibets

2. sommertogt i år

år Dronningen og

N prinsgemalen kommer

til Thisted mandag

den 7. september, kommer

de sejlende fra Lemvig,

og når de afsejler igen sætter

de kursen mod Frederikssund.

Det er regentparrets andet

sommertogt i år. Det første

var i begyndelsen af juni,

GæsteListe – reCePtion

konGeskiBet

den 7. sePtemBer 2009

Borgmester Erik Hove Olesen

med fru Lene Olesen

Viceborgmester Jens Kristian Yde

med fru Inge Elise Yde

Byrådsmedlem Morten Bo

Bertelsen med fru Kirsten Bertelsen

Byrådsmedlem Povl Blak Bojer

med fru Ruth Christensen Bojer

Byrådsmedlem Ole Christensen

med fru Aase Christensen

Byrådsmedlem Preben Bust Dahlgaard

med fru Rita Høgh Dahlgaard

Byrådsmedlem Randi Rønnow

Holler med ægtefælle

Klaus Thingstrup Holler

og her lagde Kongeskibet

til i Nyborg, på Agersø og i

Århus – hvor besøget foregik i

Herning og Ikast.

Kongeskibet Dannebrog er

en selvstændig kommando,

som administreres af H.M.

Dronningens Jagtkaptajn, der

er medlem af Majestætens

hofstab. Dannebrogs fulde

Byrådsmedlem Arne Kjær

Kaspersen med fru Helle Agergård

Kaspersen

Byrådsmedlem Ejner Frøkjær

med fru Tove Duun Frøkjær

Byrådsmedlem Poul Hvass Hansen

med fru Lisbet Hesselvig

Byrådsmedlem Bjarne Holm

med fru Aase Bonderup Holm

Byrådsmedlem Henning Holm

med fru Ulla Mallin Holm

Byrådsmedlem Eleonora Holmgaard

Hornstrup med ægtefælle

Børge Frøkjær Hornstrup

Byrådsmedlem Arne Hyldahl

med fru Inge Hyldahl

Byrådsmedlem Jens Dybdahl

Vestergaard Jensen med fru

Elin Vestergaard Jensen

besætning består af ni officerer,

syv sergenter, to konstabler

og 35 værnepligtige, som

alle er specielt udvalgt fra

marinen. Befalingsmændene

er normalt tilkommanderet i

to-fire års perioder, mens de

menige værnepligtige kun er

med én sommer.

Byrådsmedlem Viggo Iversen

med fru Hanna Iversen

Byrådsmedlem Ketty Sørensen

med ledsager Kaj Yde Hove

Byrådsmedlem Lene Brix Kjelgaard

Jensen med ægtefælle Willy

Kortegård Jensen

Byrådsmedlem Peter Skriver

Nielsen med fru Dorthe Skriver

Nielsen

Byrådsmedlem Jørgen Østerby

Pedersen med fru Karin Østergaard

Pedersen

Byrådsmedlem Ib Poulsen

med ledsager Linda Wulff

Byrådsmedlem Ole Westergaard

med fru Jytte Westergaard

Byrådsmedlem Poul Erik Skov

Sørensen med fru Birgit Sørensen


indretter selv

Den kongelige beboelse rummer

Dronningens og Prinsgemalens

arbejdsværelser, spisesalon,

fællessalon, soverum

m.m. Dronningen og Prinsgemalen

tager personligt del i

interiørets indretning, valg af

møbler og generel udrustning.

Den kongelige afdeling rummer

møbler og udrustning fra

det forrige kongeskib fra 1879.

Kongeskibet Dannebrog

er navngivet af Dronning

Alexandrine i København i

1931 og hejste kommando

Byrådsmedlem Kristian Jensen

Kristensen med fru Vera Regina

Brogaard Kristensen

Retspræsident Hardy Brunsgård

Pedersen med fru Henriette

Bundgaard Lund

Byrådsmedlem Arnold Neesgaard

Larsen med fru Liselotte Rudolph

Larsen

Kommunaldirektør Karl Aage

Drengsgaard med fru Ingrid

Marna Drengsgaard

Regionsrådsformand Ulla Astman

Nielsen med ægtefælle Ole Park

Nielsen

Byrådsmedlem Elsebeth Nielsen

med ægtefælle Willy Nielsen

Byrådsmedlem Mogens Kruse

med fru Bente Lauridsen

første gang den 26. maj 1932.

Skibet tjener nu som officiel

og privat residens for Dronningen

og Prinsgemalen samt

medlemmer af den kongelige

familie, når de er på oversøiske

officielle besøg eller

på sommertogt i hjemlige

farvande. Kongeskibet tager

også del i farvandsovervågning

og søredningstjeneste,

når skibet er til søs.

Dannebrog blev bygget i

1931-1932 på Orlogsværftet i

København, som afløser for

det forrige kongeskib hjul-

Museumsleder Jytte Bøjlund

Nielsen med ægtefælle Peter

Marinus Dahl Jensen

Provst Henning Bjørndal Sørensen

med fru Andrea Elisabeth Rimmer

Sørensen

Bestyrelsesformand for Thisted

Bryghus, Ole Sørensen med fru

Jonna Sørensen

Politidirektør Jens Kaasgaard

med fru Astrid Kaasgaard

Stiftamtmand Leif Sondrup

med fru Betty Marie Strømkjær

Skovrider Ditte Svendsen med ledsager

Steen Oluf Karlsen

Direktør Bent Skaarup Søgaard

med fru Birgit Marie Bukke Søgaard

Direktør Henning Skaarup Søgaard

med fru Ella Nørbjerg Søgaard

Fakta om

konGeskiBet:

• Længde: 78,43 meter

• Bredde: 10,40 meter

• Dybgang: 3,62 meter

• Mastehøjde: 23,00

meter

• Deplacement,

fuldt lastet: 1238 tons

• Hovedmaskineri:

To stk. dieselmotorer

B&W Alpha Diesel,

type 6T23L-KVO a

870 HK

• Hjælpemaskineri:

Tre stk.

dieselmotorer

SCANIA, type DS 11o1

MO 1 a 136 kW

• Fart: 13,5 knob

• Aktionsradius:

3600 sømil

Kilde: www.kongehuset.dk

damperen Dannebrog fra

1879.

Siden kommandohejsning

i 1932 har skibet tilbagelagt

omkring 350.000 sømil og

besøgt hovedparten af havnene

i Danmark, Grønland og

Færøerne. Skibet har også besøgt

europæiske havne, især i

Frankrig og været i Middelhavet

og Caribien.

Tekst: Jeanette Lund

Provst Jens Fahnøe Munksgaard

med fru Lene Munksgaard

Kompagnichef Erik Andreas Toft

med fru Susanne Toft

Oberst Tommy Mikael Paulsen

Pressemedarbejder

Laust Grove Vejlstrup

Kolonnechef Jan Werenberg

med fru Bente Munk Werenberg

Havnechef Lars Nesager Klemme

med fru Dagmar Tange

Driftsleder Bjarne Andersen

Sektionsleder Rita Christensen

Fuldmægtig Charlotte Justesen

royaLt BesøG i thy

reGentParret BesøGer

tved kirke

Sognepræst, provst Henning Bjørndal

Sørensen, vil vise Regentparret Tved Kirke,

når turen går mod Nationalpark Thy. Kirken

ligger for sig selv midt inde i den fredfyldte

skov og er en ydmyg, lille kirke. Tved sogn

har 300 indbyggere og udgør sammen med

Nors sogn, Nors-Tved pastorat. Tved kirke,

skib og kor, stammer fra den store kirkebyggeperiode

i den tidlige middelalder, fra det

11. – 12. århundrede, da de fleste af Danmarks

romanske granitkirker blev bygget. Tårnet er

fra omkring år 1500. Under et større restaureringsarbejde

i kirken omkring 1980, under

ledelse af Nationalmuseet, opdagede man

kalkmalerier tre steder i Tved kirke, flere dog

desværre i en noget dårlig stand.

takt oG tone

Det danske hof sætter pris på, at der er en

naturlig og afslappet atmosfære omkring

regentparret. Derfor er der ikke tale om, at

borgerne skal følge en masse stive formelle

regler for takt og tone under det kongelige

besøg. Vi behøver for eksempel ikke bukke

og neje, når Dronningen og Prinsgemalen

kommer forbi os.

Dog er der regler for tiltaleformer, som skal

overholdes. Det er selvfølgelig ikke den store

katastrofe hvis lille Susanne på fire år siger

»Hej Dronning«. Den korrekte tiltaleform er

”Goddag Deres Majestæt” og til prinsgemalen:

»Goddag Deres Kongelige Højhed«.

Efterfølgende er det tilstrækkeligt at tiltale

i 3. Person. For eksempel »Ønsker Dronningen…«

eller »Hvis prinsgemalen vil følge med

her…«. Man kan også indimellem sige »De«.

For de officielle værter ved besøget og gæsterne

til receptionen på Dannebrog, er der

lidt flere etikettespørgsmål at tage hensyn

til, for eksempel regler for påklædning, på

hvilken side af regentparret, man skal gå,

eller hvordan og hvornår man hilser goddag

og farvel.

aFtenunderhoLdninG

ved danneBroG

Dannebrog afsejler fra Thisted Havn kl. 22.00

mandag den 7. september. Kl. 19.30 holder

Regentparret en officiel reception ombord

på Kongeskibet for indbudte gæster. Fra kl.

20.30 – 22.00 underholder Thisted drenge-

mandskor, Thisted Tamburkorps, Nordvestjysk

Pigekor og Thisted FDF-orkester. Alle er

velkomne til at kigge forbi og se Dannebrog

ligge i havnen og nyde den musikalske underholdning.

Tekst: Jeanette Lund

17


18 royaLt BesøG i thy

Michael Midholm Eriksen & Gitte Eriksen, indehavere af Restaurant Café Conrad, overvejer at sætte lam på menuen til det royale besøg.

Nationalpark-frokost

leveres af Restaurant

»Cafe Conrad«

æt dig lige ned, jeg har et mærkeligt

S spørgsmål. Sådan lød det i telefonen,

da Thisted Kommunes borgmesterkontor

ringede til Michael Midholm Eriksen

fra Restaurant »Cafe Conrad« i juni måned.

Michael Eriksen havde på det tidspunkt 80

gæster til et bryllup med fem retter, så han nåede

ikke at sætte sig ned, før Rita Christensen

i den anden ende af røret havde spurgt ham,

om han ville stå for frokosten, når Regentparret

kom på besøg.

– Jeg troede først, det var telefonfis, for der

var fem dage til vores kobberbryllup, fortæller

han.

Han er naturligvis stolt og glad over, at få

tilbudt opgaven, men tager det ellers oppe fra

og ned, selv om det er første gang Restaurant

»Cafe Conrad« skal levere til en kongelig

begivenhed.

Fisk, lam og mosebøllebær

Der er kun kommet få retningslinjer fra hoffet:

Dronningen er ikke den store is-spiser, og hun

bryder sig ikke om avocado.

Temaet for frokosten er Nationalpark Thy

og det gælder både menuen, blomsterdekorationer

og bordpynt. Menuen er i skrivende

stund ikke besluttet endnu og vil også blive

holdt hemmelig til det sidste, men Michael

Eriksen løfter gerne sløret for nogle af sine

mange ideer med lokale råvarer.

– Redningshuset er jo kun 15 m fra havet,

så der skal gerne fisk på menuen. Det er også

oplagt, at vi skal have lam og måske fedekvæg,

og jeg synes også godt om Ticans kammerskinke,

fortæller Michael Eriksen.

Til dessert overvejer han vækkelseskage.

Den dessert serverede han for nogle år siden

for medlemmer af Viborg Stift.

Dengang var jeg på museet i Vorupør og

fandt en gammel opskrift. Desserten består af

nedfalden frugt med flødeskum og rugbrød ristet

på panden. Det lyder måske mærkeligt, og

det er jo en gammel fattig-ret, men det smager

helt fantastisk, fortæller han.

Udover det så har han ni kg nyplukkede

mosebøllebær fra nationalparken liggende i

fryseren, så dem håber han også at kunne få

brugt.

Frokosten skal serveres ved runde borde

i Æ´Redningshus, og det er ti af Restaurant

»Cafe Conrads« egne unge piger, der skal

servere. Dertil er hidkaldt restaurantens vinhandler,

som er uddannet tjener, og skal være

parrets højre hånd.

Tekst: Jeanette Lund


indBudte tiL Frokost i

æ’ redninGshus,

kLitmøLLer

Hendes Majestæt

Dronning Margrethe

Hans Kongelige højhed

Prins Henrik

Cermonimester

Christian Eugen-Olsen

Hofdame

Adjudant

Jagtkaptajn

+ Evt. kongehusets gæst

2 sikkerhedsfolk

Stiftamtmand Leif Sondrup

med frue, Betty

Borgmester Erik Hove Olesen

med frue, Lene

Viceborgmester Jens Kr. Yde

med frue, Inge

Regionsrådsformand Ulla Astman

Nielsen med ægtefælle

Ole Park Nielsen

Kommunaldirektør Karl Aage

Drengsgaard med frue, Ingrid

Politidirektør Jens Kaasgaard

med frue Astrid.

Retspræsident Hardy Brunsgård

Pedersen med frue Henriette

Provst Jens F. Munksgaard

med frue Lene

Provst Henning Bjørndal Sørensen

med frue Andrea

Skovrider Ditte Svendsen

med ledsager Steen Karlsen

Havnechef Lars Klemme

med frue Dagmar

Kolonnechef Jan Werenberg

med frue Bente

Kompagnichef Erik A. Toft

med frue Susanne

Major Per Thuesen,

Hesteskradonen, Garderhusar

regimentet

Direktør Henning Søgaard,

Ideal Combi

Direktør Bent Søgaard,

Ideal Combi

Museumsleder Jytte Nielsen

Bestyrelsesformand Ole Sørensen

Direktør Mogens Nielsen

Forhenværende borgmester

N.P. Kaastrup Hansen

med frue Elly

Forhenværende borgmester

Arne Hyttel

Forhenværende borgmester

Svend Thorup med fru Anna

Forhenværende borgmester

Ruth Scharling med ægtefælle Erik

Forhenværende borgmester

Kaj Kristensen med fru Tove

Forhenværende borgmester

Per Kristensen med fru Mariane

Forhenværende borgmester

Åse Jensen med ægtefælle Harald

Forhenværende borgmester

Ejner Frøkjær med fru Tove

Forhenværende borgmester

Arne Hyldahl med fru Inge

Samtlige byrådsmedlemmer

Arne Kaspersen

Ole Westergaard

Jens Vestergaard Jensen

Henning Holm

Bjarne Holm

Ole Christensen

Povl Bojer

Preben Dahlgaard

Morten Bo Bertelsen

Elsebeth Nielsen

Kristian J. Kristensen

Ib Poulsen

Peter Skriver Nielsen

Randi Holler

Poul Hvass Hansen

Poul Erik Skov Sørensen

Jørgen Østerby Pedersen

Mogens Kruse

Nora Hornstrup

Arnold Larsen

Viggo Iversen

Lene Kjelgaard Jensen

Ketty Sørensen

Redningshuset i Klitmøller

Kongelig frokost i

Æ’ Redningshus

i Klitmøller

ronningen og Prins Henrik skal spise frokost med en række

D indbudte gæster i Æ’ Redningshus i Klitmøller. Menuen kommer

fra Restaurant »Café Conrad«, der går for at være en af de

bedste restauranter i Thisted Kommune.

Der skal dækkes bord til cirka 80 mennesker i Æ' Redningshus – ved

runde borde, og det bliver ifølge Michael Eriksen fra »Cafe Conrad« en

udfordring at få plads til.

Æ’ Redningshus husede indtil 1979 en af Vestkystens ældste redningsstationer.

Den blev etableret i 1870. Så tidligt som i 1882 var der

kongeligt besøg, idet Kong Chr. D. 9 og Dronning Louise i 1882 var på

besøg i Klitmøller. Kongen ønskede en sejltur i den nye redningsbåd,

og efter turen besluttede kongen, at redningsvæsenet fremover fik ret

til at føre splitflag. I årene 1852–1954 var der i alt 57 redningsaktioner,

hvor der blev reddet 543 mennesker.

Den nuværende bygning blev opført til en motorredningsbåd i 1937.

På grund af tilsanding blev redningsbåden i 1972 fjernet, og stationen

blev omdannet til en raketstation, indtil den blev nedlagt i 1979. Siden

har kommunen ejet bygningen, der nu er samlingssted for de lokale

beboere. Omkring 450 lokale borgere er medlem af foreningen, der gør

en aktiv indsats for at vedligeholde redningsstationen og arrangerer en

lang række lokale aktiviteter for lokalbefolkningen og turister.

Tekst: Jeanette Lund

royaLt BesøG i thy

19


20 royaLt BesøG i thy

Over halvdelen af

gardehusarerne er piger.

Her er Husar Bjergby til hest

i sin daglige uniform.

Foto: Privat

0-årige Marlene Lund Poulsen fra

2 Bjergby på Mors er gardehusar og

kommer til Thisted for at eskortere

Dronningen og Prinsgemalen på hest. Hun

glæder sig til sin første eskorte, som endda er i

hendes eget lokalområde.

Siden hun var seks år har hun været vild

med heste, og derfor har hun også selv søgt

ind som gardehusar efter gymnasiet. Siden

februar i år har hun derfor taget grunduddannelsen

på tre måneder som soldat og har siden

haft med hestene at gøre.

Hun fortæller begejstret:

– Det er bare rigtig dejligt. Hverdagene er ret

ens. Vi træner sabeleksorcits, træner opvis-

ning og har daglig ridning på hestene. Lige

nu prøver vi alle hestene, og først senere får

vi en ”1’er” hest. For det meste øver vi i gården

her på Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor vi

lærer at lave opstillinger og opmarch. Hver

onsdag har vi så også et byridt i Slagelse by,

hvor vi øver os på det.

Blot til pynt

Hos gardehusarerne er der tradition for at

blive kaldt sit bynavn, så til daglig bliver Marlene

Lund Poulsen ikke kaldt andet end Husar

Bjergby. Hun forklarer, at selv om gardehusarerne

eskorterer Regentparret, har de ikke

en forsvarsteknisk rolle.

Marlene

fra Mors

skal eskortere

Dronningen

i Thisted

– Vi skal sådan set bare følge dem og være

til pynt. Sker der noget, så har vi det ridende

politi med, som skal gribe ind.

Hun er spændt på, hvordan vejret arter sig

til opgaven i Thisted.

– Vores blå gallauniformer er med rød pels,

og det er rigtig uld, så det er dejlig varmt,

griner hun.

Tjenestetiden som gardehusar er 12 måneder,

så Marlene Lund Poulsen slutter sidst i

januar hos gardehusarerne.

Tekst: Jeanette Lund


Oplev hesteskadronen i Thisted By

Gardehusar i gallauniform.

Foto: Gardehusarregimentet.

Skovrider Ditte Svendsen (tv.) ved et af Dronningens tidligere

besøg i Thy.

er er tradition for, at hesteskadronen følger Re-

D gentparret ved sommer- og efterårstogter, og der

bliver god mulighed for at opleve hesteskradonen

i Thisted by.

Søndag den 6. september forventer eskadronen nemlig,

at der gennemføres et byridt – en slags generalprøve - i

Thisted By kl. cirka 18.30. Karetruten kan ses på en af de

foregående sider her i avisen.

indkvartering på Beredskabscenteret

Hesteskadronen kommer til Thisted søndag den 6. september

om eftermiddagen med alle hestene og personel.

Sammen med hesteskadronen medfølger heste og karet fra

De Kongelige Stalde samt heste og ryttere fra det ridende

politi i København. I alt ankommer 62 heste og omkring

90 personer. Hesteskadronen ankommer med 50 heste, de

Kgl. Stalde med seks heste og det ridende politi med seks

heste. Hesteskadronen bliver opstaldet og indkvarteret på

Beredskabscenteret i Thisted.

eskorte af regentparret

Mandag den 7. september rider Hesteskadronen fra staldområdet

til havnen kl. cirka 9.45. Målet er at eskortere

Regentparret kl. 10.20 til rådhuset.

Næste stop for eskadronen er Frederikssund, hvor Regentparret

besøger byen den 10. september.

Tekst: Jeanette Lund

To timer i

Nationalparken

egentparret har selv ønsket at

R bese Nationalpark Thy, og derfor

er skovrider Ditte Svendsen

fra Skov- og Naturstyrelsen Thy meget

glad for, at der er afsat hele to timer til

en rundtur. Hun har ved flere lejligheder

hilst på Dronningen og ser frem

til at guide regentparret rundt i Danmarks

flotteste natur.

– Vores mål er at vise Dronningen og

Prinsgemalen, at nationalparken både

er natur, friluftsliv, kulturhistorie og

erhverv. Turen skal foregå i en lille

bus, hvor regentparret med følge samt

repræsentanter fra Thisted Kommune

og nationalparkens bestyrelse er med,

fortæller Ditte Svendsen.

Turen går op gennem Hanstholm

Reservatet fra Klitmøller, hvor det specielle

landskab skal beskues. Herefter

via Ræhr langs kanten af reservatet

Fakta om

Gardehusarerne

Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet

er en ganske

særlig enhed, hvis primære

opgave det er at stille beredne

eskorter og kommandoer til

tjeneste for regenten, samt at

uddanne gardehusaren til forskellige

funktioner i mobiliseringsstyrken,

såsom geværskytte,

sygehjælper, m.m.

Hesteskadronen fra Gardehusregimentet

er en militær

instans, som til dagligt er

tjenestgørende på Antvorskov

Kaserne i Slagelse.

Gardehusarregimentets

valgsprog er »Vær lynsnar i

handlin«.

og til Tved Kirke, hvor provst Henning

Bjørndal Sørensen vil fortælle om

sandflugtens betydning for kirken.

– Derefter kører vi til udsigtspunktet

Blegsøskrænten i Hanstholm Reservatet,

hvortil Beredskabsstyrelsen

sørger for at selskabet transporteres

i firhjulstrækkere på den sidste uvejsomme

strækning. Jeg vil blandt andet

fortælle om udfordringen i at få ændret

nåletræsplantagerne til natur med

danske løvtræer og buske. De skal også

høre om odder, rovfugle og krondyrene,

og den naturbeskyttelse vi arbejder

med, forklarer Ditte Svendsen.

Rundturen slutter ved Nors Sø, hvor

der bliver serveret en forfriskning med

lokale specialiteter som for eksempel

kronvildt, råvildt og Thy øl.

Tekst: Jeanette Lund

royaLt BesøG i thy

21


22 royaLt BesøG i thy

Sabrina på 10 år er lidt nervøs, men glæder sig også rigtig meget til at overrække

en smuk buket blomster til Dronning Margrethe. Her er hun med en buket fra

Margretes Blomster, der skal binde buketten.

Blomsterpigen

Sabrina

et er en tradition, at

D Dronning Margrethe får

overrakt en smuk buket

blomster, når hun kommer til

en dansk by med Kongeskibet.

Således også i Thisted, hvor det er

Sabrina K. Andersen på 10 år, der

har fået æren. Sabrina K. Andersen

går i 4. Klasse (mellemtrinet)

på Vorupør afdelingen i Sjørring

skoledistrikt.

Da hun fortalte til sine klassekammerater,

at hun skulle

overrække en buket til Dronningen,

var der ingen, der troede på

hende.

– I starten troede de ikke på, at

det var rigtigt, men nu er de lidt

misundelige, smiler hun.

De kommer dog også lidt med

til festlighederne, for hendes årgang

– mellemtrinet – er blevet inviteret

med og får lov til at stå tæt

på Kongeskibet, når det anløber.

Hun har set Dronningen mange

et er indehaver af Mar-

D gretes Blomster i Thisted,

Henrik Andersen, der har

fået æren af at skulle binde den

buket, som blomsterpige Sabrina

K. Andersen, skal overrække

Dronningen. Han skal også levere

den bordpynt der skal være på

bordene i Æ´Redningshus.

– Jeg leverer normalt blomster

til Restaurant »Cafe Conrad«, og

det er derfor, jeg også har fået

denne opgave. Da regentparret jo

selv har ønsket at se Nationalpark

Thy er det besluttet, at både maden,

borddækningen og buketten

skal have dette tema, fortæller

Henrik Andersen.

Han er i øjeblikket i tænkeboks

for at finde ud af, hvordan han

bedst løser opgaven, og han er

både omkring stranden, klitplantagerne

og tænker, at det gerne

må være rustikt og uformelt.

– Jeg skal jo nok på tur i national-

gange – i fjernsynet – men aldrig i

virkeligheden.

Sabrina K. Andersen regner

med, at hun skal sige »Velkommen«

og at Dronningen efterfølgende

siger »Tak«.

– Jeg er lidt nervøs, kommer

det forsigtigt fra Sabrina, men

hun er ikke begyndt at øve sig i at

neje endnu.

Hun har ikke fået noget at vide

om, at hun skal have noget særligt

tøj på, men hun fortæller, at hun

skal ud og købe nyt tøj sammen

med sin mor.

Sabrina er vild med heste og

har redet siden hun var fem år i

Faddersbøl i Hundborg-Midtthy

rideklub.

– Så jeg glæder mig rigtig

meget til at se gardehusarerne,

fortæller hun.

Tekst: Jeanette Lund

Buketten bindes af

Margretes Blomster

parken og lade mig inspirere, så

vi kan få en rød tråd gennem det

hele. Samtidig er der en enkelt

anden ting, jeg er bundet af, men

mere kan jeg ikke sige om det,

siger han hemmelighedsfuldt.

Tekst: Jeanette Lund

Henrik Andersen, indehaver af Margretes

Blomster, skal på tur i Nationalparken

og lade sig inspirere.


24 thisted & J.P. JaCoBsen Center

styr På

åBninGstiderne

Den ny city- og handelschef

store opgave bliver ifølge

Henrik Andersen, indehaver af

Margretes Blomster, at få styr

på butikkernes åbningstider i

Thisted.

- Vi skal til at have styr på

vores åbningstider og finde et

fælles fodslag. Det duer ikke,

at nogle butikker lukker klokken

17.00, andre klokken 17.30

eller 18.00. Det er simpelthen

noget rod, vurderer han.

Henrik Andersen har en lang

arbejdsdag, som den er, så

han har ikke behov for lange

åbningstider, men lige nu

prøver han at holde åbent til

17.30.

- Så er det jo noget rod, når

halvdelen af butikkerne i indre

city lukker klokken 17.00, men

det skyldes nok, at vi er et mix

mellem store og små, vurderer

han.

Så åbningstiderne er efter

Henrik Andersens mening et

af de helt store problemer,

som han forventer, at den ny

city- og handelschef finder en

ordning på.

Omgivet af blomster

på arbejde og hjemme

Blomsterdekoratør henrik andersen, der ejer margretes Blomster i thisted, har blomster

som både arbejde og fritidsinteresse. hans have i klitmøller bugner af blomster og

køkkenhaven strutter af vitaminer

n arbejdsdag på 70

E timer plus kan tage

pusten fra enhver,

men det er hverdagen for

indehaver af Margretes Blomster,

Henrik Andersen. Omgivet

af blomster på arbejdet

så mange timer i træk skulle

man tro, at han havde fået

blomster nok. Men sådan er

det ikke for Henrik Andersen.

Hans fritidsinteresse er

udover nærvær med familien

familiens have i Klitmøller.

- Jeg har altid været glad

for naturen og det, at se noget

gro. Derfor har jeg også en

have med mange blomster- og

staudebede. Jeg opholder mig

i haven og spadserer i naturen,

så snart jeg får tid til det,

fortæller Henrik Andersen.

I Klitmøller tæt på havet

ser man ikke så mange køkkenhaver,

men Henrik Andersen

trodser vejr og vind. Hans

køkkenhave er stor og frodig.

Og ikke nok med det, han har

placeret den mod nord vendt

mod havet, hvor den saltholdige

vind normalt hurtigt gør

en ende på lysten til at dyrke

grøntsager og kruspersille.

- Det er et spørgsmål om

tålmodighed og knofedt – og

så selvfølgelig interessen.

Jeg plejer at sige, at man kan

få stort set alt til at gro alle

steder, bare man giver sig tid,

understreger han.

Når han ikke pusler i haven

derhjemme, giver han sig tid

til sin familie, der består af

ham selv, kone og to børn.

Der skal også være plads til

venner og det sociale liv, så

sport eller andre udfarende

fritidsinteresser dyrker Henrik

Andersen ikke og det har

han det fint med.

Flytning lå i kortene

Med en arbejdsuge på 70 timer

og nogle gange mere, har

Henrik Andersen heller ikke

så meget tid at give af. Han

overtog Margretes Blomster

i 2005 og kort efter flyttede

han ned til den nuværende

placering i den nederste ende

af Storegade i Thisted. Flytningen

lå i kortene, da han

overtog Margretes Blomster,

for den tidligere forretning

skulle nedlægges for at gøre

plads til det nye J.P.Jacobsens

Center.

- Jeg har på ingen måde

lyst til at flytte tilbage til den

gamle placering, hvis det

var muligt. Hernede har jeg

fået en god forretning, der er

mere tidssvarende og større

end den gamle, understreger

Henrik Andersen.

Det er en anden handel,

han får for enden af gågaden

end med placeringen lige

midt i gågaden.

- Det giver jo sig selv. Men

jeg synes, at vi har fået trukket

nogle andre kunder fra

yderområderne til Thisted. Så

centeret har skabt lidt mere

liv og handel. J.P.Jacobsen

Centeret er en fordel for

Thisted, for der er blevet lidt

mere at komme efter, understreger

han.

Lige nu er Henrik Andersen

meget optaget af at lave

buketten, der skal overrækkes

Hendes majestæt Dronning

Margrethe, når hun besøger

Thisted den 7. september,

men han kan ikke løfte sløret

for, hvilke blomster han vælger

til buketten.

- Lige nu er det igen kommet

på mode, at dekorere

buketter og beplantninger

med ting fra naturen og det er

den stil jeg foretrækker. Selv

benytter jeg flere ting, som

jeg har indsamlet i naturen og

ved havet i Klitmøller, siger

han.

Så måske får Dronningen

en lille kvist eller andet fra

naturen i Klitmøller med sig

herfra i Henrik Andersens

buket.

Tekst: Ann Kerol


»

Jeg har altid været

glad for naturen og

det, at se noget gro

Henrik Andersen

thisted & J.P. JaCoBsen Center

25


starten af det nye folketingsår fremsætter øko-

I nomi- og erhvervsminister, Lene Espersen (K) et

lovforslag om liberalisering af lukkeloven i 2010.

Lovforslaget indebærer en reel afskaffelse af lukketidsreglerne

fra 2012 med undtagelse af helligdagene.

anette Jacobsen,

sennels

Jeg synes forslaget er

OK og at butikkerne selv

skal bestemme, hvornår

de holder åbent. Det er

især en rigtig god ide,

hvis der bliver holdt

åbent lørdag/søndag og

om aftenen, for det er

svært at nå at handle tøj

i dagtimerne til hverdage,

når man har teenagere,

der går i skole.

hans Jørgen knudsen,

thisted

Som pensionist kan jeg

godt nå at handle indenfor

den normale åbningstid,

som vi kender

i dag. Men jeg synes alligevel,

at det skal være

op til forretningerne selv

at bestemme, hvornår

de vil holde åbent. Det

skal ikke bestemmes fra

Christiansborg.

thisted & J.P. JaCoBsen Center

VOXPOP: Forslag til ny lukkelov

Vi har taget pulsen på Thisteds forbrugere og spurgt om :

1. Skal butikkerne selv bestemme, hvornår de holder åben

2. Vil du gerne kunne handle lørdag og søndag

3. Vil du gerne kunne handle om aftenen

27


28 thisted & J.P. JaCoBsen Center

Ny Mr. PhotoCare

med gennemførelsen af et generationskifte

indenfor en kort årrække og et nuværende

personaleskifte skal medindehaver Jesper

Lehd til at markere sig som den nye

mr. PhotoCare i thisted


»

Det er da svært at få tingene til at

hænge sammen, men med en forstående

kone og et godt personale går det…

Jesper Lehd

esper Lehd har nu taget

J handsken op og skal i de

kommende år for alvor

arbejde på at overtage rorpinden

af PhotoCare i Thisted og markere

sig som førstemanden – Mr.

PhotoCare i Thisted.

PhotoCare har i en årrække

været drevet af Jesper Lehds forældre,

Lis og Lars Lehd med sønnen,

Jesper Lehd, i oplæring til at

overtage ledelsen af forretningen,

når det generationsskifte, der blev

indledt for tre år siden, om et år

eller to bliver gennemført.

- Generationsskiftet er dog sat

lidt på standby, fordi vi lige nu

har haft stor personaleudskiftning

i forbindelse med Sigurd Skovborgs

afsked med os. Desværre

for os har han søgt nye udfordringer

som lærer på EUC. Jeg kan

simpelthen ikke undvære mine

forældre i den nuværende situation,

så jeg har ”forbudt” dem at gå

på pension endnu, siger Jesper

Lehd med et kærligt glimt i øjet.

I forbindelse med Sigurd Skovborgs

fratrædelse har Jesper Lehd

overtaget nogle af hans opgaver

og der er blevet udskiftet og ansat

nye ansigter i forretningen.

en moderne mand

Jesper Lehd er parat og klar til at

overtage den gule førertrøje og

dermed ledelsen af PhotoCare,

når tiden er inde. Han ved godt,

at det er en stor opgave og at det

kræver meget – ikke mindst for en

mand, der har et medansvar for

en familie, der består af ham selv,

kone og tre børn i alderen fra tre

til otte år.

For Jesper Lehd er en moderne

mand, der har taget sin barselorlov

ved alle tre børn og som

også har et ønske om at tage del i

familielivet – både det sure og det

søde.

- Det er da svært at få tingene

til at hænge sammen, men med en

forstående kone og et godt personale

går det, understreger han.

Generationsskiftet har også

ladet vente på sig på grund af flytningen

af PhotoCare, der i dag har

adresse i J.P.Jacobsens Centeret.

- Det har været en stor udfordring

at flytte ind i centeret og

der har da været et par ting, der

ikke har været helt optimal i den

forbindelse. Der har været flere

tekniske ting i centeret, der ikke

har været i orden. Men tingene er

ved at falde på plads og centeret

er ved at komme sig ovenpå det

første fjumreår, påpeger Jesper

Lehd og han har flere forventninger

til den nye city- og handelschef.

- En vigtig ting for centeret er,

at vi skal til at trække på samme

hammel blandt andet gennem en

ensartet annoncering, vi skal gøre

centeret til et hyggeligt sted at

opholde sig i med nogle bænke

og lidt planter og så skal vi ikke

mindst have styr på åbningstiderne,

fastslår Jesper Lehd, der

lige nu allermest glæder sig til at

byggeriet på Storetorv bliver færdigt,

så gadevarerne kan komme

ud at stå.

Tekst: Ann Kerol

thisted & J.P. JaCoBsen Center

29

City oG Center under

samme kasket

Åbningstiderne er en af de

største udfordringer den nye

city- og centerchef får, mener

Jesper Lehd, medindehaver af

PhotoCare.

- Hvis den nye city- og centerchef

kan gennemføre det,

som der er lagt op til, nemlig

at samle handelslivet indenfor

og udenfor centeret, er det en

rigtig god ide, at samle de to

job under en kasket, vurderer

Jesper Lehd.

For han understreger, at det er

vigtigt at få en fælles forståelse

for ens åbningstider og

for hans vedkommende uden

tvunget åbningstid om søndagen

i centeret.

- Hvis centeret gennemfører

fælles åbningstider om søndagen,

bliver det uden mig,

fastslår han.

Ellers mener han, at Thisted

er en meget dynamisk og

aktiv handelsby, der er ved at

bevæge sig ind i den moderne

tidsalder. I forhold til

en samlet branding af Thisted

som by, mener han det er den

kulturelle del, der halter.

- Jeg synes, vi skal samle

nogle fælles kræfter om at få

et kulturhus bygget på havnen

og arbejde på at få lystsejlerne

ind i den indre havn og

et kulturhus ud på den ydre

del af havnen. Det ville være

et godt brand for Thisted,

påpeger han.


32 thisted & J.P. JaCoBsen Center

Banker støtter stadiG

Gode ProJekter

Bankerne lukker for kreditten,

de er for restriktive og er ikke

parate til at yde risikovillig

kapital – heller ikke til gode,

sunde projekter.

Filialdirektør i Morsø Banks

afdeling i Thisted, Flemming

Bech, har hørt det hele før

rigtigt mange gange det

seneste år.

- Jeg forstår faktisk ikke helt

kritikken, for vi støtter stadig

gode projekter, der har en

sund økonomi. Vi er måske

nok blevet mere påpasselige

med kreditvurderingen og i

større stil gået tilbage til de

gamle dyder, men det ser jeg

faktisk som et sundhedstegn

og ikke det modsatte, understreger

han.

Derimod peger han på en ny

tendens i forhold til de projekter,

som bankerne præsenteres

for i disse tider.

- Der er en tendens til, at de

projekter, vi får ind til vurdering,

er blevet ringere og det

er måske en konsekvens af

finanskrisen. Men både for vores

og kundernes egen skyld,

lukker vi kassen i for projekter,

der ikke kan bære, og det

gjorde vi også før finanskrisen,

understreger han.

Flemming Bech har et godt

råd til erhvervslivet.

- Sig hvad I gør og gør hvad I

siger. Forstået på den måde.

Lad være med at fortælle

banken et og så alligevel lave

et overtræk på kassekreditten.

Det er utroværdigt og så

reagerer vi, påpeger han.

Flemming Bech råder også

erhvervslivet til at komme til

banken før krisen opstår.

- Hvis ordrebogen ser lidt tom

ud, så kom til os i tide, så vi

kan få en fornuftig snak om

tingene. Og så husk igen på

rådet, sig hvad I gør og gør

hvad I siger, understreger

Flemming Bech og tilføjer, at

han som bankmand stadig

finansierer både erhvervslivet

og huskøb og dermed ikke

sidder begravet i konkurser

og regnskaber fra lukketruede

virksomheder.

»

… vores Byggemarkeder, der

henvender sig til private,

ligger på nogenlunde samme

niveau som før krisen …

Henrik Kusk Jeppesen


den 3. august satte henrik kusk Jeppesen sig i økonomidirektørens

stol hos Ceste træ i thisted og han har store udfordringer med nyt

it-system og ny organisationsstruktur at tage fat på

Ny mand på kassen

hos Ceste Træ

S

pringet var stort, da Henrik Kusk Jeppesen

sagde farvel til jobbet som adm.

direktør hos NJA Møbler og takkede

ja til jobbet som økonomidirektør for det noget

større foretagende, XL-Byg Ceste Træ A/S

i Thisted. Han tiltrådte sin nye stilling den 3.

august.

- Lige nu skal jeg finde mine ben at stå på

og jeg har nok af store udfordringer at tage fat

på her i begyndelsen. Dels har vi netop fået

implementeret nyt it-system og dels har Ceste

Træ netop samlet hele administrationen af

alle afdelinger her i Thisted. Den nye administrative

struktur skal jeg nu være med til at

opbygge, fortæller Henrik Kusk Jeppesen.

Som ansvarlig for økonomien er han godt

klar over, at hans jobskifte sker midt i en krisetid,

hvor finanskrisens mørke skyer hænger

over byggebranchen.

- Det er især salget til de professionelle,

der kan mærke en nedgang i omsætningen

som konsekvens af krisen. Et lyspunkt er så,

at vores Byggemarkeder, der henvender sig til

private, ligger på nogenlunde samme niveau

som før krisen, og det er positivt i disse tider,

påpeger han. Vi har nok fået lidt hjælp af SPpengene

og renoveringspuljen.

nervøse banker

Henrik Kusk Jeppesen vil ikke kalde krisen

en bankkrise og skyde al skylden for krisen på

bankerne.

- Jeg tror det er en kombination af, at

bankerne måske i de gode år var for ivrige til

at låne penge ud og at der på den anden side

var nok, der ville låne pengene på et måske for

spinkelt grundlag. Men overordnet set startede

det hele jo i USA med den såkaldte sub-prime

krise, forklarer han. Vi kan kun opfordre pen-

geinstitutterne til igen at ”få gang i udlånene”.

- Vi ser, at især de store banker, er blevet

meget indelukket og stort set ikke er parate til

at yde risikovillig kapital. Og det er jo det, der

skal til, for at få gang i hjulene igen. Bankerne

slikker sårene lige nu, for sporene skræmmer,

men de skal passe på ikke at skyde sig selv i

foden, vurderer han.

thy i udvikling

Selvom Thy også er ramt af krisen, mener

Henrik Kusk Jeppesen dog, at Thy indtil nu er

sluppet gennem krisen med skindet på næsen.

- Vi har ikke i Thy set de helt store lukninger

af centrale virksomheder og jeg synes

faktisk, at Thy stadig er et dynamisk område i

udvikling, understreger han.

Henrik Kusk Jeppesen mener dog stadig,

at Thy kan arbejde mere på at ”brande” sig på

den kulturelle side.

- Vi har nogle gode sunde virksomheder

og et godt handelsliv i Thy. Nu skal vi have et

kulturhus på havnefronten. Ikke noget stort

operahus som i Sydney, men et flot kulturhus,

der er tilpasset vores område, påpeger han.

Hele egnen inkl. Ceste Træ må være med til

at bakke op om et kulturhus rent økonomisk,

hvis man enes om et egnet projekt.

- Ceste Træ er ejet af en fond, der jo blandt

andet har til formål at støtte lokal-området,

påpeger Henrik Kusk Jeppesen, uden dog

at love hverken et bestemt beløb eller noget

andet i den sammenhæng.

- Men vi må stå sammen og alle må bidrage

til at ”brande” Thisted og dermed være med til

at komme i mål med et flot og levende kulturhus,

understreger han.

Tekst: Ann Kerol

thisted & J.P. JaCoBsen Center

33


36 thisted & J.P. JaCoBsen Center

thisteds placering ved Limfjorden med gode besejlingsforhold

og forgrenede å-systemer ind i landet

har siden 1200-tallet gjort thisted til en central handelsby

for hele thy og sat skub i thisteds handelsmæssige

udvikling frem til i dag

Thisted et naturligt

centrum for handel

T

histed har altid været

midtpunkt for handel

lige fra den tidlige mid-

delalder i 1200-tallet til i dag, hvor

Thisted har fået et stort handelscenter

midt i byen. Og påstanden

er endda veldokumenteret af

Thisted Museum.

I forbindelse med byggeriet af

J.P.Jacobsen Centret gjorde middelalderarkæolog,

Charlotte Boje

Andersen fra Thisted Museum

nemlig nogle interessante fund,

der kan datere spiren til organiseret

handel i Thisted tilbage til

1200-tallet.

En af de ting, der dokumenterer,

at der under J.P.Jacobsen

Centret i 1200-har foregået handel

i 1200-tallet, er fundet

af en mønt og bymæssig

bebyggelse

fra denne periode.

- Helt præcist

har vi fundet efterladenskaber

fra to

fiskehuse, hvilket

dokumenterer en

tilstedeværelse af en

by, som altid trækker

handel til sig. Fundet

af mønten indikerer,

at vi måske ser en spæd start på

organiseret handel med penge på

stedet, forklarer Charlotte Boje

Andersen.

thisted blev købstad

Vi skal frem til 1524, før Thisted

Museum igen kan dokumentere

noget banebrydende om Thisteds

handelsmæssige udvikling. I 1524

blev Thisted en købstad, der betød,

at al handel i området skulle

foregå i Thisted, forklarer museumsdirektør

Jytte Nielsen.

- Det blev det store gennembrud

for Thisted som handelsby.

Vi kan dokumentere torvehandel

langt op i tiden og i forbindelse

med udnævnelsen som købstad

blev der indført toldrettigheder

og den kirke, vi kender i dag, blev

bygget i de år, påpeger hun.

Udviklingen for handel blev for

alvor sat i gang. I 1700-tallet var

»

Fundet af mønten indikerer, at

vi måske ser en spæd start på

organiseret handel med penge på

stedet

Charlotte Boje Andersen.

der skudehandel fra kystbyerne,

hvorfra der foregik stor trafik

mellem Danmark og Norge og der

blev etableret en vigtig samhandel

mellem Aalborg og Thisted i

årene der fulgte.

Museumsdirektør Jytte Nielsen

thisted havn

Den samhandel blev dog meget

brat neddroslet, da Agger Tange

blev gennembrudt i

1825. Meget hurtigt

i årene efter og med

etableringen af Agger

Kanal blev Thisted

for alvor centrum for

søfart – blandt andet

begyndte handelen

med Norge, der

tidligere var foregået

fra kystbyerne – at

foregå via Thisted og

samhandelen med

Aalborg døde hurtigt ud.

Gennembruddet af Agger Tange

fik derfor en meget væsentlig

betydning for Thisteds handelsmæssige

udvikling, der for alvor

kulminerede, da man byggede


Thisted Havn i 1840. Indbyggertallet

i Thisted blev fordoblet

i perioden omkring byggeriet af

havnen.

Allerede i 1700-tallet har der

været købmænd og købmandsgårde

i Thisted, men i starten af

1800-tallet tog den udvikling fart.

I 1801 var der 16 købmænd i Thisted

i 1840 var tallet oppe på 29.

J.P.Jacobsen

En af de købmænd, der rykkede til

Thisted i starten af 1800-tallet var

J.P.Jacobsens far, der havde en

stor købmandsgård ved Thisted

Havn. Om det har haft indflydelse,

da Thisteds nye handelscenter

J.P.Jacobsen Center blev navngivet,

skal være usagt. Men forfatteren

J.P.Jacobsen havde således

købmandsblod i årene.

Historisk set ligger det nye handelscenter

helt naturligt der, hvor

al handel siden 1200-tallet havde

sin naturlige beliggenhed, om det

er et tilfælde eller en helt naturlig

udvikling, vil museumsdirektør

Jytte Nielsen ikke vurdere.

- Men hver tid har sine udtryk

og hver ting har sine fordringer,

siger Jytte Nielsen og lader

dermed arkæologer og historikere

om at tyde den nuværende udvikling

af Thisted om et par hundrede

år, hvor J.P.Jacobsen Centret

bliver endnu et arkæologisk lag i

Thisteds midtby.

Tekst: Ann Kerol

thisted & J.P. JaCoBsen Center

dronninGen BesøGer museet

37

H.M Dronning Margrethe 2 skal besøge Thisted Museum

når hun besøger Thisted den 7. september og hvad er mere

naturligt, end vise hende museeets aktuelle udstilling om

J.P.Jacobsen og hans mindestue, oplyser museumsdirektør

Jytte Nielsen, der i øvrigt glæder sig til, at Storetorv igen

bliver præsentabel.

- Det er selvfølgelig ærgerligt at H.M. Dronningen ikke

kommer til at se vores nye flotte torv, som jeg er sikker

på, bliver et flot og godt samlingspunkt for byen, vurderer

Jytte Nielsen.

Hun kan tilmed oplyse, at Thisted Museum har planer om

at udvide og med i planerne er en ny indgangs-portal til

museet fra det nye Storetorv.

- Med en ny indgang til museet fra Storetorv vil museet på

en smuk måde blive integreret i torvbilledet og vi kan på

en naturlig måde få glæde af torvet med et flot indgangsparti,

understreger Jytte Nielsen.

Planerne er blevet godkendt, nu mangler kun finansieringen

at falde plads.


38 thisted & J.P. JaCoBsen Center

VOXPOP: Forslag til ny lukkelov

starten af det nye folketingsår fremsætter øko-

I nomi- og erhvervsminister, Lene Espersen (K) et

lovforslag om liberalisering af lukkeloven i 2010.

Lovforslaget indebærer en reel afskaffelse af lukketidsreglerne

fra 2012 med undtagelse af helligdagene.

Vi har taget pulsen på Thisteds forbrugere og spurgt om :

1. Skal butikkerne selv bestemme, hvornår de holder åben

2. Vil du gerne kunne handle lørdag og søndag

3. Vil du gerne kunne handle om aftenen

rene terkildsen, thisted

Jeg synes, det er helt fint, hvis

butikkerne selv må bestemme,

hvornår de holder åbent, men det

kommer jo nok til at gå ud over

de små butikker. Det ville da især

være rart, hvis forretningerne holder

åbent begge dage i weekenden,

så kommer der mere liv i byen og

mere at kigge på.

susanne horsdal,

vester Jølby, mors

Det skal være op til forretningerne

selv at bestemme, hvornår de vil

holde åbent. Det vil da være rart

for en familie som vores, vi har

syv børn, selv at kunne bestemme,

hvornår vi vil handle. Jeg kommer

dog ikke til at handle meget om

aftenen, så har jeg nok at se til

derhjemme.


ByeN livsstil persoNer virksomheder Butikker mode kultur gastroNomi

09.09

Træskibssejlads

Den 8. september

Nationalpark

Marathon

Den 5. september

www.thistedby.dk


2

NatioNalpark thy marathoN & limfjordeN ruNdt

Historisk tur i

nationalparken

på lørdag går starten til danmarks første nationalpark-marathon

er bliver skrevet et lille stykke danmarkshistorie,

D når Nationalpark Thy på lørdag er den spektakulære

scene om et marathonløb.

Det er første gang nogensinde, at den klassiske løbedistance

er på programmet i et offentligt løb i en dansk nationalpark,

og ganske passende er det altså landets første

nationalpark, der danner rammen om løbet.

Ideen til løbet blev undfanget sidste år under forberedelserne

til indvielsen af nationalparken.

- Naturen er til for at blive brugt, og det skulle også

markeres, da Nationalpark Thy blev indviet. Skov- og

naturstyrelsen havde derfor indbudt en kreds af løbere og

andre motionister op til indvielsen, og vi gennemførte et

helt skrabet løb i parken i forbindelse med den officielle

åbning. Men det var allerede under disse drøftelser, at

tanken om et rigtigt, organiseret nationalpark-løb blev

undfanget, fortæller Erik Salomonsen, der som ivrig løber

var med ved bordet dengang for over et år siden.

Erik Salomonsen var også med til at holde fast i ideen.

Sammen med en gruppe andre løbere satte han sig ned

for at afdække mulighederne for at gennemføre et marathonløb

i den nye nationalpark.

- Vi var straks meget ambitiøse, men vi måtte også

straks konstatere, at den her opgave var alt for stor til, at

vi kunne løfte den. Vi diskuterede derfor, hvem der kunne

tænkes at have ressourcerne og kompetencerne til at

hjælpe os med at få ideen virkeliggjort, siger Erik Salomonsen.

Gruppen fandt frem til, at Thisted Kommune ville være

den perfekte samarbejdspartner, så Erik Salomonsen tog

kontakt til sundhedschef Anette Hedegaard og fritidschef

Niels Jeppesen.

- Vores tanke var, at kommunen kunne få dobbelt

bonus, nemlig få fokus på folkesundhed internt i hele

kommunen og samtidig få gjort reklame for Thisted Kommune

og nationalparken, siger Erik Salomonsen.

Og kommunen tog da også med kyshånd imod forslaget.

En bestyrelse for Nationalpark Thy Marathon blev

nedsat med Anette Hedegaard som formand og Erik

Salomonsen som næstformand. Kommunen stillede med

flere folk i en bestyrelse, der også tæller repræsentanter

fra Skov- og Naturstyrelsen, Thy Erhvervsråd, Thy Turistforening

og Thisted Dagblad.

- Kommunen har været en stor drivkraft, og det samme

har de andre medlemmer i bestyrelsen. Det har vist sig at

være en effektiv enhed med mange forskellige kompetencer,

og det har ført til, at vi er nået så vidt, siger Erik Salomonsen,

der selv er souchef i Thy Hallen og instruktør på

et løbehold under TIK Gymnastik, der har 200 medlemmer,

der for manges vedkommende træner til løbet.

Under processen med at tilrettelægge løbet har arrangørerne

mødt en række udfordringer. Ikke mindst økonomisk,

hvor udgifter til løbetrøjer, tidtagningsudstyr og

hjemmeside tilsammen tegner sig for omkring 300.000

kroner.

- Vi har heldigvis mødt en fantastisk velvilje fra vore

sponsorer. Uden dem kunne det ikke lade sig gør, konstaterer

Erik Salomonsen, der har set projektet vokse og

vokse.

- I første omgang ville vi have været glade for omkring

500 deltagere. Nu tyder alt på, at vi når op omkring 1200.

Det er helt fantastisk, og jeg er ikke et sekund i tvivl om,

at det her vil udvikle sig til at blive en årligt tilbagevendende

begivenhed i Nationalpark Thy, siger Erik Salomonsen,

der regner med selv at deltage aktivt i løbet.

- Som en af arrangørerne har jeg selvfølgelig en del

praktiske opgaver, men jeg håber, jeg får tid til at løbe

halvmarathon, siger Erik Salomonsen.


NatioNalpark thy marathoN & limfjordeN ruNdt 3

erik salomonsen er som ivrig løber en

af initiativtagerne til Nationalpark Thy

Marathon, der på lørdag bliver afviklet for

første gang. Her er han fotograferet ved

start- og målområdet ved Nors Sø.

Tekst og foto: Lars Bang Bertelsen, morsthy medieservice


6

NatioNalpark thy marathoN & limfjordeN ruNdt

fakta om NatioNalpark

thy marathoN

Nationalpark Thy Marathon bliver

for første gang nogensinde afviklet

lørdag den 5. september 2009.

ruter

Alle fire ruter starter ved Badepladsen

på sydsiden af Nors Sø, og de

første knap ni km. af ruten mod vest

er fælles for de to længste ruter.

Herfra deler ruterne sig. Den kvarte

marathon er med start mod øst.

Helmarathonen med start kl. 11:00

følger Kystvejen gennem Hanstholm

Vildtreservat – et af landets største

fredede områder, og med rette

kaldet Danmarks sidste vildmark. Ved

Hanstholm stiger løberne op på den

gamle stenalderø og får en milevid

udsigt mod syd. Den sidste halvdel af

ruten går gennem Tved Klitplantage

og østen om Nors Sø, som er endnu

en af perlerne i nationalparken.

Længde 42,2 km. Pris: kr. 400,-

Halvmarathonen med start kl. 11:30

går ad små veje syd og vest om Vandet

Sø. Ruten går gennem afvekslende

terræn – over hede og mark og

gennem bjergfyrplantage og løvskov.

På lange strækninger kan man nyde

udsigten til den store, smukke og

renvandede Vandet Sø, inden man

vender tilbage til udgangspunktet

ved Nors Sø i den frodige Vilsbøl

Plantage. Længde 21,1 km. Pris: kr.

200,-

Kvartmarathonen med start kl. 12:00

går gennem skoven, tæt på såvel

Du kan stadig

tilmelde dig

ationalpark Thy Marathon bliver af-

N viklet på lørdag den 5. september. Den

28. august udløb muligheden for at

forhåndstilmelde sig løbet, men du kan stadig

nå at være med.

På selve løbsdagen kan man eftertilmelde

sig i start- og målområdet ved Nors Sø. Prisen

for eftertilmeldte vil være på 50 kroner ekstra i

forhold standardprisen.

- Vi sidder klar i en lille skurvogn med to

bærbare pc’er for at tage imod eftertilmeldinger

på selve løbsdagen. Jeg vil opfordre folk til

at medbringe deltagergebyret i kontanter, da

vi ikke kan love, at man kan betale med kort,

siger Per Kristensen, der som repræsentant

for Thy Erhvervsråd sidder i bestyrelsen for

Nationalpark Thy Marathon, hvor han især er

beskæftiget med praktiske ting omkring løbet.

Nors som Vandet Sø, og bliver en

oplevelse af naturen. Et lille stykke

af ruten foregår på asfalt vej. På sit

højeste punkt er der en fantastisk

udsigt ud over Vandet Sø. Længde

10,5 km. Pris kr. 150,-

Gåmarathonen på 42,2 km. er kommet

på programmet på opfordring af

nogle særdeles friske seniormotionister,

der har ønsket at prøve kræfter

med denne klassiske distance. Der

bliver fælles start kl. 06:00 på løbsdagen.

Ruten vil være afmærket, men

der vil ikke være opsat forplejning på

den første del af ruten.. Deltagelse vil

være gratis og uden start nummer.

Ønsker man at gå de andre distancer,

skal man på normal vis tilmelde og

starte på samme tid som løberne.

Længde 42,2 km. Gåmarathonen er

GRATIS. Løbstrøje skal bestilles og

betales separat.

fotokonkurrence

I samarbejde med www.fotofestival.

dk udskriver Nationalpark Thy Marathon

en fotokonkurrence i forbindelse

med løbet. Emnet er Nationalpark

Thy, mennesker og bevægelse. Billederne

i konkurrencen skal være

taget i nationalparken lørdag den 5.

september i forbindelse med løbet.

startnumre kan afhentes

Fredag, den 4. september i Thy Hallen,

Lerpyttervej, i tidsrummet 08.00

– 21.00.

Lørdag, den 5. september ved Nors

Sø (start/mål område).

resultatservice

Ultimate Sport Service vil sørge for

elektronisk resultatformidling.

Hvis du har tilmeldt dit mobilnr. vil

der ligeledes blive sendt en SMS til

dig med resultatet.

diplom

Ultimate Sport Service vil have

diplom tilgængelig som PDF - så du

selv kan skrive den ud fra deres hjemmeside

- op til 30 dage efter løbet.

Der vil IKKE være medalje til deltagerne.

Arrangørerne har valgt at

prioriterer de økonomiske ressourcer

på løbetrøjen, som udleveres til

deltagerne.

omklædning / bad

Der vil være telt til omklædning på

pladsen ved Nors Sø.

Der vil være mulighed for "økologisk

bad" = Nors Sø efter løbet - ellers

stiller Thy Hallen (svømmecenter)

også badefaciliteter til rådighed.

musikalsk opvarmning

Også øregangene får sig en gang

opvarmning i forbindelse med Nationalpark

Thy Marathon. Det lokale

jazzband Orfeu underholder nemlig i

startområdet op til løbet.

parkering

Ved Nors Sø er der store arealer til

brug for parkering. Samme princip

som ved indvielse af Nationalparken -

så logistikken er afprøvet - det skulle

virke (også når folk vil til / fra Nors

Sø under løbet - så løberne og bilerne

IKKE skal benytte samme veje).

køb af trøje

Op til løbet hos Thy Turistbureau,

Havnen 37A, 7700 Thisted.

På selve dagen kan trøjen også købes

ved Nors Sø (husk kontanter).

sikkerhed

Der vil være flere hjertestartere, som

vil cirkulerer langs ruterne + uddannet

personale til at betjene disse.

Ruterne vil være afmærket. På visse

strækninger, vil der kunne forekomme

trafik - med en fartbegrænsning

til 40 km/t. Der vil være politi og

politi-hjemmeværn til stede for at

dirigerer trafikken.

Politihjemmeværnet stiller samaritter

til rådighed.

Der er massører på pladsen ved Nors

Sø.

præmier

En af løbets sponsorer, Intersport, har

leveret præmier i form af gavekort

til de tre bedste på hver distance.

Vinderen af marathonløbet får et

gavekort på 1500 kroner, mens der

er 1000 kroner og 750 kroner til

nummer to og tre. Vinderen af den

halve marathon får et gavekort på

1000 kroner, mens der er 750 kroner

og 500 kroner til nummer to og tre.

Vinderen af den kvarte marathon får

et gavekort på 750 kroner, mens der

er 500 kroner og 300 kroner til nummer

to og tre.

kilder: Per Kristensen og www.nptmarathon.dk


En spektakulær og barsk tur Mød miljøministeren

ationalpark Thy er lig med spektaku-

N lær og særdeles afvekslende natur.

Det får deltagerne ved lørdagens

Nationalpark Thy Marathon rig lejlighed til at

konstatere, hvad enten man deltager på en hel,

halv eller en kvart marathon.

Det lover Kim Christensen fra Skov- og naturstyrelsen.

Han sidder med i den bestyrelse,

der står bag arrangementet, og han garanterer,

at deltagerne får en friluftsoplevelse ud over

det sædvanlige.

- Hele ideen har jo været at vise nationalparken

frem for deltagerne. Det er meningen, de

skal opleve de helt unikke og meget forskellige

naturtyper, som nationalparken indeholder.

Nationalpark Thy er let forenklet kendetegnet

ved kyststrækningen og klitterne, klitheden,

klitplantagerne og de store søer siger Kim

Christensen.

Deltagerne på både hel- og halvmarathon

kommer til at opleve stort set alle de nævnte

naturtyper. Dog bliver der selvsagt flest naturoplevelser

og skift for løberne på den fulde

rute. For deltagerne på den korte distance

bliver det især plantagerne og søerne, de kommer

til at opleve.

- Det her løb kommer virkelig til at adskille

sig fra den gængse marathon, som jo typisk

finder sted i byer og forstæder. Her foregår det

hele i naturen. De løbere, som har kigget på

ruten, kalder den da også særdeles krævende.

Dels er der et par hårde stigninger, og så er

der også udfordringen ved, at underlaget hele

tiden skifter fra grusvej til asfalt til skovstier

og så videre. Og især ved kysten vil løberne

sikkert også blive blæst godt igennem, siger

Kim Christensen.

Den lange rute går gennem Vilsbøll Plantage

og ud til kysten ved Klitmøller, hvor

løberne følger kysten mod Hanstholm. På

kystvejen er der er storslået kig ind mod

klitheden. I Hanstholm kommer løberne op

over den gamle stenalderø og får endnu et

fantastisk kig ud over klitheden og resten af

Nationalparken. Fra Ræhr går ruten mod Tved

Plantage og videre mod Nors Sø, som man har

en fantastisk udsigt over fra Søgaard Mark.

Halvmarathon-ruten følger den lange rute

de første ni kilometer, men ved Klitmøller drejer

løberne mod syd og løber reelt rundt om

Vandet Sø. Flere steder har deltagerne et fantastisk

vue over søen. Løberne kommer også

gennem Nystrup Plantage og passerer tomten

fra den tidligere Nystrupgård – en herregård

der lå her fra 1600 til 1910, hvor sandflugten

betød, at staten købte ejendommen og nogle

af jorderne. Herefter går turen gennem Vandet

Plantage og tilbage mod nord til Nors Sø.

Den korte distance på en kvart marathon

bliver også en smuk naturoplevelse gennem

plantagerne og med flotte udsigter og Vandet

og Nors Søer. Her møder løberne også det

dyrkede agerland.

- Vi har lagt os i selen for at skabe en god

oplevelse for deltagerne, der får en virkelig

afvekslende tur i noget helt unikt natur, siger

Kim Christensen.

NatioNalpark thy marathoN & limfjordeN ruNdt 7

iljøminister Troels Lund Poulsen

M er blandt deltagerne ved Nationalpark

Thy Marathon, hvor

ministeren også giver en verbal peptalk,

inden deltagerne skydes ud på ruten.

Troels Lund Poulsen står i spidsen for et

kæmpestort hold. Miljøministeriet deltager

således med et hold på næsten 300

løbere, der overnatter i Vigsø Feriecenter.

I forbindelse med løbet slår ministeriet

også et telt op på pladsen. Her bydes der

indenfor med et interessant program af

små foredrag i det såkaldte ”speakers

corner” efter følgende program:

kl. 12.15 - 12.45

Klitplantør Ib Nord Nielsen, SNS Thy:

Naturindholdet i Nationalpark Thy

kl. 13.00 - 13.30

Klitplantør Henrik S. Kristensen, SNS

Thy: Rynket rose - en slange i paradiset

kl 13.30 – 14.00

Jytte Nielsen, Museumsleder Thisted

Museum: Kulturhistorie i nationalparken

kl. 14.00 - 14.25

Teknisk Direktør Torben Juul-Olsen,

Thisted Kommune: Film + oplæg om

Thisted Kommune - Danmarks førende

klimakommune

14.30 – 14.45

Kaare Albrechtsen, sekretariatschef for

vindmøllesekretariatet: Vindmølleplanlægning

kl. 14.45 - 15.00

Sundhedschef Annette Hedegaard, Thisted

Kommune Sundhed i Thisted Kommune

- via en tværfaglig indsats

kl: 15.10 - 15.30

Troels Lund Poulsen, Miljøminister :

"Kom og mød Ministeren"


14

NatioNalpark thy marathoN & limfjordeN ruNdt

Til Thisted for

fulde sejl

et bliver et skue ud over det sædvanlige, når

D Thisted by og havn tirsdag den 8. september

får besøg af omkring 60 gamle træskibe.

De gamle træskibe vil ankomme til Thisted for

fulde sejl, som deltagere i Limfjorden Rundt, der er

Nordens største træskibsregatta.

Det er 22. år i træk, Limfjorden fra Løgstør over

Thisted, Struer, Nykøbing og Fur, til Skive lægger

farvand til kapsejladsen, og i alle årene er feltet blevet

ført an af ”Fulton” og ”Marylin Anne”, der i år får

selskab af yderligere tre tre-mastere.

De fem tre-mastere er de største i feltet, der desuden

tæller mange galeaser, jagter og lodsskøjter,

alle originale eller kopier, nogle tæt på 100 år gamle.

Deltagerne er fra det ganske land, en enkelt fra

Thisted, galeasen ”Noatun”, nogle stykker fra Norge,

Sverige og Tyskland.

Som et ekstra kuriosum i år bliver startkanonen

i Løgstør fyret af fra Kongeskibet Dannebrog, hvor

regentparret vil sende sejlerne afsted. Dagen forinden

er regentparret sejlet fra Thisted med kurs mod

Løgstør.

Når det sejlende stykke historie ankommer til en

målby, plejer tusinder at stå på havneområdet for

både at se de gamle træskibe, men også komme ombord

på de skibe, fortrinsvis skoleskibe, der holder

åbent hus.

I Thisted forventes der også stort rykind på

havneområdet, og byen sætter alle sejl til for at gøre

dagen ekstra festlig for både tilskuere og de omkring

550 besætningsmedlemmer ombord på de stolte

skuder.

"Orfeu", Thys kendte Jazzband, spiller sejlerne

i havn fra klokken cirka 16.00. Cafe Salto serverer

kæmpe Paella, Fiskehuset lækre fiskespecialiteter og

butikkerne på havnen har ekstra gode tilbud.

Desuden vil cirka 25 kunstnere fra hele Thy

udstille i et stort telt på parkeringspladsen bagved

Bang & Olufsen.

Senere på aftenen sætter sejlerne sig til bords i

sejlklubbens lokaler for at nyde et festmåltid sponseret

af Sparekassen Thy, Thisted Bryghus og Thisted

Kommune.

Dagen efter, onsdag den 9. september, sætter bådene

kurs mod Struer. Herfra går turen til Nykøbing

og Fur inden den store finale i Skive Lørdag den 13.

september.

Tekst: Lars Bo Nielsen, morsthy medieservice

Skipper for Limfjorden rundt

M

ens der er cirka 60 skippere

på vandet i Limfjorden rundt,

er der kun én ”skipper” på

land – og han bestemmer suverænt

over afviklingen af Nordens største

træskibsregatta.

Siden 1989 har skipperne på vandet

sejlet efter det program og de regler

Niels Sohn fra Skive har lavet.

- Der er kun en mand, der

bestemmer over Limfjorden

Rundt, og det er mig. Det var

en betingelse fra min side

for at stå som arrangør af

kapsejladsen tilbage i 1989,

siger Niels Sohn.

Sejladsen var startet

året før med med værtshusholder

Per Tidemand

som arrangør, men selv om

der kun var fem-seks både til start i

1988, var der efterfølgende stor uenighed

blandt skipperne om afviklingen.

På den baggrund slap Per Tidemand

tøjlerne og anbefalede i stedet Niels

Sohn, som han kendte fra sejladser

ombord på ”Bona Vista” og som

han vidste, havde stor erfaring med

kapsejlads, blandt andet Fyn rundt og

med at arrangere kapsejladser.

På et skippermøde i Løgstør var

der ikke udelt begejstring over Per

Tidemand anbefaling. Skipperen fra

”Havgasten” sagde ligeud, at han ikke

havde den store tiltro til så ung en

klør som Niels Sohn.

På Per Tidemands opfordring indvilgede

skipperne dog i at give Niels

Sohn en chance, og da den første

sejlads med Niels Sohn som arrangør

var overstået, fik han en undskyldning

fra den skeptiske skipper.

- Han kom til mig og sagde, at det

var første gang han havde deltaget i

en kapsejlads, hvor alt bare var klappet

og uden ævl og kævl fra deltagerne,

fortæller Niels Sohn.

Siden har sejladsen vokset sig

større og større til i dag omkring 60

deltagere uden, det har været nødvendigt

med større justeringer af det

regelsæt, Niels Sohn lavede for 20 år

siden.

- Der har været lidt småjusteringer

for fire-fem år siden, men i hovedtræk

er reglerne de samme som dengang,

siger han.

Der i dag sidder som tovholder for

en succes, hvor skipperne måneder før

tilmelder sig Limfjorden Rundt.


- I dag har vi det luksusproblem,

at vi kan tillade os at sige

nej til deltagere, for vi har ingen

problemer med at nå de omkring

60 både, der er plads til

rundt om i havnene, siger han.

Bortset fra to år, hvor stormvejr

holdt havnen lukket, har

Thisted været en af målbyerne

i Limfjorden Rundt og Niels

Sohn glæder sig til gensynet.

- Vi har altid haft et godt

samarbejde med Thisted.

Samtidig er Thisted en af de

byer, hvor havnen er placeret i

centrum. Det trækker altid ekstra

mange tilskuere til, og det er

sejlerne glade for, siger han.

Tekst: Lars Bo Nielsen

formaNdeN øNsker

god forNøjelse

Thy har mange fantastiske

aktiviteter, som både egnens

befolkning og vore gæster kan

nyde godt af.

Mange har allerede fundet

sted og flere vil følge, hvilket

denne avis jo netop er et

levende bevis for.

I et nært samarbejde mellem

mange af egnes aktive foreninger

og ihærdige iværksættere,

ser vi lige nu tre store

begivenheder udfolde sig i

begyndelsen af september.

På lige fod med de mange arrangører

er Thy Turistforening

gået aktivt ind i forsøget på

at skabe endnu mere aktivitet

på egnen og med et overflødighedshorn

af begivenheder

indenfor blot nogle få dage

må man sige at nogle spændende

dage venter os.

Jeg håber, at rigtig mange vil

tage del i de festlige dage.

Marathonløb i Thy Nationalpark

– i øvrigt det første nationalparkløb

i Danmark. Kongeligt

besøg med Dannebrog

i Thisted Havn og rundvisning

i hele Thisted Kommune. Stort

træskibssejlads i fjorden til

glæde for befolkningen i Thy

og de mange gæster/turister,

der naturligvis kommer hertil

for at deltage og opleve nogle

spændende dage sammen.

Go’ fornøjelse

Henning Holm

Formand, Thy Turistforening

Kunst, Kunsthåndværk og Gårdbutikker

udstiller på havnen, den 8. september

år træskibene anløber Thisted Havn kan

N man nyde synet af meget.

Skibene, selvfølgelig, men flere af egnens

bedste kunsthåndværkere, kunstnere og gårdbutikker

vil også være tilstede og præsentere nogle af

deres egne produkter.

I et telt bydes alle velkomne til spændende, smagfulde,

fantasifulde og smukke oplevelser - det er en

nyhed man glæder sig til at præsentere i forbindelse

med træskibssejladsen.

Finn Bukhave, Hundborg, Grethe Bjerge, Snedsted,

Funglass, Vorupør, Jobi Glas, Bedsted, Julie

Glaskunst, Klitmøller, Vorupør Lys, Læderværkstedet,

Ydby, Sephia, Vorupør og Aagaard Tekstil

Kunsthåndværk, Refs er blandt udstillerne på havnen

sammen med Bulbjerg Økobutik, Nørklit og Thy

Bondegårdsferie og Gårdbutik i Stagstrup.

Måske er man på vej til at skabe en lille ny og hyggelig

tradition, hvor uforlignelige rammer, god stemning

og gode lokale frembringelser kan være med til

at gøre oplevelsen på en tur til haven endnu større -

NatioNalpark thy marathoN & limfjordeN ruNdt 15

og når det hele så samtidig krydres med gode tilbud

fra de lokale forretninger og spisesteder, ja så vil den

festlige musik, med Jazzbandet Orfeu, på kajen nok

få det hele til at gå op i en herlig enhed.

Fiskehuset står klar med lækkerier, og holder

butikken åbent, Restaurant Bryggen byder indefor til

lækre menuer ligesom Cafe Salto serverer Paëlla.

Tekst: Ole Riis


NatioNalpark thy marathoN & limfjordeN ruNdt 17

More magazines by this user
Similar magazines