19.04.2013 Views

Guia de compras - Concello de Ames

Guia de compras - Concello de Ames

Guia de compras - Concello de Ames

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÍNDICE<br />

Alimentación<br />

Supermercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4<br />

Carnizarías-Chacinarías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4<br />

Peixarías-Conxelados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4<br />

Froitarías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4<br />

Panadarías-Confitarías-Larpeiradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5<br />

Mercados tropicais-Delicatessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5<br />

Moda e Complementos<br />

Muller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8<br />

Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8<br />

Home-Muller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8<br />

Lenzarías-Merzarías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8<br />

Calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

Complementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

Xoiarías-Reloxarías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

Deportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

Traballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

Mundo Infantil<br />

Moda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

Accesorios para bebé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

Xoguetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

Saú<strong>de</strong><br />

Farmacias-Ortopedias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

Parafarmacias-Nutrición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

Ópticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

Coidado Persoal<br />

Perrucaría-Estética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

Perfumarías-Drogarías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

Fogar<br />

Mobles-Decoración-Téxtil-Descanso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

Baños-Cociñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

Electrodomésticos-Electrónica-Informática-Telefonía . . . . . . . 19<br />

Bazar-Ferraxarías-Iluminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />

Florarías-Xardinarías-Agro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />

Cultura e Ocio<br />

Hobbys-Artesanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />

Librarías-Quioscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />

Vi<strong>de</strong>oclubs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />

Outros Servizos<br />

Animais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />

Arranxos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />

Estancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />

Fotografía-Imprenta dixital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />

Plano O Milladoiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26<br />

Plano Bertamiráns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />

NOTA: os datos que aparecen nesta guía están actualizados a día 5 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong><br />

2010, data en que rematou a súa exposición pública para solicitar correccións na<br />

web municipal www.concello<strong>de</strong>ames.org. Previamente realizouse un traballo <strong>de</strong><br />

campo con entrevistas personalizadas a todos aqueles establecementos que<br />

quixeron facilitar os seus datos e autorizar ao <strong>Concello</strong> a facelos públicos.


Alimentación


Alimentación<br />

Bertamiráns O Milladoiro Polígono /Zona rural<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

SUPERMERCADOS<br />

CARREFOUR EXPRESS Entrerríos 7 ALIMENTACIÓN ACANTO Curuxa 8 ALIMENTACIÓN SABOY <br />

FROIZ Avda. Maía 46 AUTOSERVICIO FAMILIA Rosalía <strong>de</strong> Castro 30 SUPERMERCADOS CARMEN <br />

GADIS Avda. Maía 58 AUTOSERVICIO TURNES Rosalía <strong>de</strong> Castro 32 CONCHITA ALIMENTACIÓN E PESCA <br />

MERCADONA Avda. Maía 75 EL ÁRBOL Rosalía <strong>de</strong> Castro 34<br />

4<br />

GOFER Estivada <strong>de</strong> Castelao 6<br />

SUPERCOR Agro do Medio<br />

SUPERMERCADO ATLÁNTICO Raxoeira 12<br />

SUPERMERCADO DÍA Rosalía <strong>de</strong> Castro 18<br />

SUPERMERCADO DÍA Rosalía <strong>de</strong> Castro 72<br />

CARNIZARÍAS-CHACINARÍAS<br />

CARNICERÍA FERNÁNDEZ Fragua 2 CARNICERÍA FERRO Curuxa 1 CARNICERÍA DEL RÍO <br />

CARNICERÍA M. GARCÍA Pedregal 4 CARNICERÍA JOSÉ Pardiñeiros 4<br />

CARNICERÍA SUSO Avda. Maía 38 CARNICERÍA RAMIRO Panasqueira 1<br />

CORZÁN Avda. Maía 73 CARNICERÍA SIGUEIRO Rosalía <strong>de</strong> Castro 70<br />

ORVI DOUS Avda. Maía 56<br />

PEIXARÍAS-CONXELADOS<br />

HIPERXEL Avda. Maía 63 FREIXOMAR Panasqueira 2, bx. esq. ALMACENES GPB <br />

HIPESCAR Avda. Maía 38 HERMINIO Anxeriz 11 PESCADOS RITA <br />

P. CHELO Pedregal 2 HIPERXEL Pardiñeiros 4<br />

P. FINA Alc. Lorenzo 7 OLLOMOL Rosalía <strong>de</strong> Castro 29<br />

RÍO SIEIRA Agro da Madalena 6<br />

FROITARÍAS<br />

FRUTAS ZERO Avda. Maía + FRUTAS Rosalía <strong>de</strong> Castro 32, bx. E<br />

GELINA Alc. Lorenzo 2, bx. 4 CARMIÑA Rosalía <strong>de</strong> Castro 25<br />

RÍAS BAIXAS Ameneiral 35 GELINA Rosalía <strong>de</strong> Castro 40<br />

ZERO Pardiñeiros 3<br />

Quistiláns-Bugallido<br />

Augapesada-<strong>Ames</strong><br />

Lens<br />

Eirapedriña-Bugallido<br />

Palmeiras 58-A<br />

A Tarroeira-Ortoño


Alimentación<br />

Bertamiráns O Milladoiro Polígono /Zona rural<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

PANADARÍAS-CONFITARÍAS-LARPEIRADAS<br />

DELICITY Avda. Peregrina 15, bx. 1 ANA Pza. Manuel Murguía 5 PANADERÍA LA SALUD <br />

DON LARPEIRO Pza. Chavián 3, bx. 4 BUSTELO Madalena 13, bx. 3 PANADERÍA ORTOÑO <br />

EL CISNE DE ORO Avda. Maía 52 CAPRICHO Rosalía <strong>de</strong> Castro 29<br />

MIGUEL ANGEL Trav. Peregrina 2 LA ESPIGA DORADA Rosalía <strong>de</strong> Castro 56, bx. esq.<br />

P. A ARTESANA Ameiral 10 LA TAHONA DE SAN JUAN Curuxa 4, bx. esq.<br />

P. MARUXA Alc. Lorenzo 1 MILLADOIRO Rosalía <strong>de</strong> Castro 1<br />

REMIGIO Ameneiral 18 MOURE Rosalía <strong>de</strong> Castro 34-36<br />

XALLAS Avda. Maía 40 PEREIRO EL ARTESANO Rosalía <strong>de</strong> Castro 55<br />

SANDE Figueiras 1<br />

PAN DA CURUXA Curuxa 4<br />

MERCADOS TROPICAIS-DELICATESSEN<br />

COUSAS DA TERRA Pza. Horta <strong>de</strong> Abaixo, bq. 5B ÁFRICA SHOP Rosalía <strong>de</strong> Castro 21<br />

COPACABANA Anxeriz 8, bx. 3<br />

FOGAR DO SEIDÓN Anxeriz 17<br />

MERCADO TROPICAL Raxoeira 4<br />

Barouta-<strong>Ames</strong><br />

Ortoñiño-Ortoño<br />

5


Moda e<br />

complementos


Moda e Complementos<br />

Bertamiráns O Milladoiro<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda<br />

MULLER<br />

En<strong>de</strong>rezo<br />

A SOLAINA DAS GRANDES MULLERES Ameneiral 12, bx. 2 A TENDA DE UXÍA Anxeriz 15<br />

ARALI Avda. Maía 47, bx. 3 AMICI Anxeriz 21<br />

ÁREA ∞<br />

Ameneiral 10 CARMEN COUSELO Agro da Madalena 10, bx. 5<br />

CAROLA MODA Ameneiral 7 CAROLA MODA Anxeriz 8<br />

DOOPY'S MODA Pza. <strong>Concello</strong> 5 CHAMBRA Rosalía <strong>de</strong> Castro 28<br />

HALDETA Ameneiral 7, bx. esq. DANA Pardiñeiros 14<br />

MARIANA Avda. Maía 57 ESCARAVELLO Pardiñeiros 14, bx. 3<br />

NONUTI Pza. Maía 2 MODAS VICENTA Besada 1<br />

NÚA Ameneiral 10 ROPA'S MODA Anxeriz 5<br />

SIARA NOVIAS Pedregal 4 SPIGA MODA Rosalía <strong>de</strong> Castro 41<br />

VAINILLA Y CHOCOLATE Avda. Maía 78<br />

OBAMA Ameneiral 12, bx. 3<br />

HOME<br />

7CAMICIE Avda. Maía 50, bx 3 esq. MORAND Rosalía <strong>de</strong> Castro 29, bx. 1<br />

MABE Avda. Maía 60<br />

LOLITA MODA Avda. Maía 45<br />

HOME-MULLER<br />

CALVIÑO Anxeriz 18<br />

MODAS MARLO Avda. Maía 49 ROB JEAN Rosalía <strong>de</strong> Castro 60<br />

OUTLET CHARM Avda. Peregrina 1, bx. 4<br />

QUEENS Avda. Peregrina 13<br />

SPIRAL SURF Avda. Maía 78<br />

TERRITORIO TEJANO Avda. Maía 71<br />

LENZARÍAS-MERZARÍAS<br />

CARME Alc. Lorenzo 14 AINOS Agro da Madalena 10, bx. 4<br />

CRIS Travesía <strong>de</strong> Paraxó 6 ESTRELLA Rosalía <strong>de</strong> Castro 32<br />

MERCERÍA ELENA Avda. Maía 57 LANS Rosalía <strong>de</strong> Castro 54<br />

ENTRE-DOS Pza. <strong>Concello</strong> 5 MABE Anxeriz 10<br />

HERVÁS Avda. Maía 45<br />

KALÚA Pza. <strong>Concello</strong> 5<br />

MI SUEÑO Avda. Maía 21<br />

VAINICA DOBLE<br />

8<br />

Pedregal 5


Moda e Complementos<br />

Bertamiráns O Milladoiro<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

CALZADO<br />

CALZADOS MIRANDA Avda. Maía 49 ANA ZAPATERÍA Anxeriz 16<br />

PISA MORENA Ameneiral 12, bx. 1 RAXIA CALZADOS Anxeriz 6<br />

ROMEU Pza. <strong>Concello</strong> 1 TANGO ZAPATERÍA Curuxa 1<br />

STRASS Avda. Maía 50<br />

VICTOR Avda. Maía 78<br />

VR ZAPATOS Ameneiral 10<br />

COMPLEMENTOS<br />

COKET@S Avda. Maía 64, bx. 1 ADELFA Agro do Medio 6<br />

MICA Avda. Maía 50 AROLA Viorneira, bx. 4<br />

MOOS Alc. Lorenzo 9, bx. 2 DHEUS Anxeriz 19<br />

PATAGONIA Pza. Maía 3 PATAGONIA Agro da Madalena 10<br />

XAPÓ Ameneiral 10<br />

XOIARÍAS-RELOXARÍAS<br />

AZABACHE Avda. Maía 62 MILLADOURO Pardiñeiros 4<br />

MIRABE Pza. <strong>Concello</strong> 5 RECAREY Rosalía <strong>de</strong> Castro 54<br />

THE SHOP Avda. Maía 52 BOO JOYEROS Rosalía <strong>de</strong> Castro 38<br />

DEPORTES<br />

AMESPORT Avda. Peregrina 13, bx. 5 CENTRO DEPORTIVO Rosalía <strong>de</strong> Castro 61<br />

XPLOSION Avda. Peregrina 9 CUPIAR SPORT Rosalía <strong>de</strong> Castro 21<br />

PROBIKES Avda. Peregrina 13, bx. 3 DEPORTES DIERÓ Raxoeira 5<br />

MILLASPORT Rosalía <strong>de</strong> Castro 64<br />

O CURRUNCHO DEPORTIVO Madalena 4<br />

TRABALLO<br />

LA BATA Costa Gran<strong>de</strong> 3<br />

9


Mundo Infantil


Mundo Infantil<br />

Bertamiráns O Milladoiro<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

MODA<br />

A TENDA DE FRABER Alc. Lorenzo 14 CAREVA Curuxa 6<br />

ALEJANDRA PITA Avda. Peregrina 10 LA JUNGLA Anxeriz 8<br />

ANDORIÑA Pza. Chavián<br />

DUENDE AZUL Alc. Lorenzo 7<br />

TRIS TRAS Pza. Chavián<br />

ACCESORIOS PARA BEBÉ<br />

PRINCIPIÑOS Pza. Maía 6 MUEBLE INFANTIL Rosalía <strong>de</strong> Castro 41<br />

¿XOGAMOS? Fontal<strong>de</strong>iro 1<br />

JUGUETTOS Pza. Chavián<br />

12<br />

XOGUETES


Saú<strong>de</strong>


Saú<strong>de</strong><br />

Bertamiráns O Milladoiro Polígono /Zona rural<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

FARMACIAS-ORTOPEDIAS<br />

F. ANTONIO RODRÍGUEZ Avda. Maía 24 F. MILLADORIO Rosalía <strong>de</strong> Castro 62 F. ISOLINA LAGO RIAL <br />

F. Mª JOSÉ FERREIRO Avda. Maía 64 F. JESÚS QUIROGA <br />

ORTOPEDIA HERMO Avda. Maía 71<br />

PARAFARMACIAS-NUTRICIÓN<br />

A PARAFARMACIA DE BERTAMIRÁNS Avda. Maía 57 FARMADÓS Curuxa 8, bx. 2<br />

NATURAMES Entrerríos 5 FARMALAR Rosalía <strong>de</strong> Castro 25<br />

14<br />

NATURHOUSE Rosalía <strong>de</strong> Castro 27<br />

ÓPTICAS<br />

ÓPTICA ENRÍQUEZ Avda. Maía 62 ALAINAFFELOU Rosalía <strong>de</strong> Castro 40<br />

ÓPTICA HERMO Avda. Maía 60 FARMAVISIÓN DA VINCI Rosalía <strong>de</strong> Castro 54<br />

SANLUIS ÓPTICO Entrerríos 8 ÓPTICA TAMBRE Curuxa 1, bx. 6<br />

ÓPTICA ZAERA Poeta da Maía 12 ÓPTICA VINTE Travesa 1<br />

A Ponte Nova-Agrón<br />

Biduído <strong>de</strong> Abaixo-Biduído


Coidado Persoal


Coidado Persoal<br />

Bertamiráns O Milladoiro Polígono /Zona rural<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

PERRUCARÍA-ESTÉTICA<br />

HOME-MULLER<br />

ANA LEMOS Avda. Maía 50 A BALSA PELUQUEROS Xaquín Lorenzo 10 MARÍA RIVEIRO <br />

AQUA PELUQUEROS Pedregal 4, bx. E1 BELÉN SEOANE Figueiras 10 PELUQUERÍA MARISA <br />

CHISPAS Agrelo 10 EKLIPSE Anxeriz 8 PELUQUERÍA LOLITA <br />

CORES Pza. Chavián FABIOLA ANDRADE Agro do Medio 3<br />

ETC… Pedregal 2 HEDRA Anxeriz 16<br />

GENO PELUQUERÍA Avda. Maía 20 GRUPO IMAGEN Rosalía <strong>de</strong> Castro 42<br />

LUILLY Avda. Maía 84, bx. 3 GRUPO IMAGEN Pardiñeiros 5<br />

LUZ AZUL Avda. Maía 71 IUVENIA Rosalía <strong>de</strong> Castro 34<br />

MACÍA PELUQUEROS Avda. Peregrina 3, 1º C JUAN MIGUEL Viorneira 2<br />

MANUEL PELUQUERÍA Avda. Maía 11 JUBELL'S PELUQUEROS Rosalía <strong>de</strong> Castro 33, 1º B<br />

MARÍA Alc. Lorenzo 14, port. 2, 1º B JULIA G. PELUQUERÍA Xaquín Lorenzo 2<br />

MARÍA REGUEIRO Avda. Maía 47, bx. 2B KALINKA Panasqueira 4, bx. esq.<br />

MARISA BELLEZA Avda. Maía 22, 1º esq. KIERETE Estivada <strong>de</strong> Castelao 1<br />

MIRIAM CEBADA Alc. Lorenzo 2, bx. 3 KISS'S Rosalía <strong>de</strong> Castro 2, 1º L<br />

NINA PELUQUERÍA Alc. Lorenzo 16 KONTRASTE Pza. Manuel Murguía 3<br />

P. ALBERTO Alc. Lorenzo 16 L&C ESTILISMO Rúa <strong>de</strong> Abaixo 6, bx. 2A<br />

P. CABELOS Avda. Maía 40, 1º B LÚA Rosalía <strong>de</strong> Castro 34<br />

PATO PELUQUEROS Avda. Peregrina 3 MARISOL Rosalía <strong>de</strong> Castro 61<br />

PAULA Avda. Peregrina 9 TINO PELUQUEROS Rosalía <strong>de</strong> Castro 54, bx. 3<br />

PERRUQUERÍA PATRI Pza. Maía 1 TOURIÑO PELUQUEROS Rosalía <strong>de</strong> Castro 11<br />

PILAR REY Poeta da Maía 3<br />

SUSANA BELLO Avda. Maía 45<br />

TINO PELUQUEROS Avda. Maía 47<br />

VERÓNICA ASOREY Xesteira 21<br />

PERFUMARÍAS-DROGARÍAS<br />

JAZMÍN Avda. Maía 84 MI DETERGENTE Pardiñeiros 14, bx. 3<br />

KC Trav. Peregrina 2, bx. 2 MUCHAS Travesa 2<br />

MUCHAS<br />

16<br />

Pza. Maía 4, bx. 7 MULTITODO'S Rosalía <strong>de</strong> Castro 14<br />

O Portanxil-Trasmonte<br />

A Ponte Maceira-Agrón<br />

A Ponte Nova-Agrón


Fogar


Fogar<br />

Bertamiráns O Milladoiro Polígono /Zona rural<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

MOBLES-DECORACION-TÉXTIL-DESCANSO<br />

ÁMBITO Avda. Maía 84, bx. 11 A TENDA DE CARMEN Rosalía <strong>de</strong> Castro 56 BRICOKING <br />

BILOBA Avda. Maía 84, bx. 5 ATENEA Rosalía <strong>de</strong> Castro 10, bx. 2 EL DESVÁN DE COMPOSTELA <br />

CARMELA RENDO Avda. Maía 47 BAMBÚ, IDEAS PARA EL HOGAR Anxeriz 21 LA NAVE DE PORTICO <br />

CASA ROOM Avda. Maía 77 BANAK IMPORTA Rosalía <strong>de</strong> Castro 11 MÁRQUEZ Y VILELA <br />

CELINA CRISTAL Alc. Lorenzo 13 CRISTALERÍA OBRADOIRO Raxoeira 7 MOUSE <br />

DECORACIÓN JEMAR Agrelo 11, bx. 7 DESIGUAL Rosalía <strong>de</strong> Castro 70 NATTEX <br />

DESCANSA Avda. Maía 108, bx. 3 EL TREBOL DE COLORES Curuxa 1 TAPICERÍA PUERTA DEL SOL <br />

EL DESVÁN DE PESTAÑAS Ameneiral 9 LOS TELARES DE AMBER Pza. Manuel Murguía 1 COMERC. PUERTAS Y MARCOS MUÍÑO <br />

ELAS Alc. Lorenzo 9 MARCAPERSOAL Travesa 1 MUEBLES SEBE <br />

MAHONIA Avda. Maía 79 MARÍA VALLADARES ANTIGÜIDADES Rúa <strong>de</strong> Abaixo 17 VIDRIERAS ARTÍSTICAS J.L. TEJEDOR <br />

MARÍA VILACOBA Avda. Peregrina 19 MÁS COLCHÓN Rosalía <strong>de</strong> Castro 23 PUERTAS DE COCINA GUILLÉN <br />

ORGANZA Avda. Maía 71 MAYZU HOGAR Travesa 10<br />

OXO Avda. Maía 96 MÍGUEZ OUTLET Rosalía <strong>de</strong> Castro 6<br />

SANITARIOS RODR. MAROÑO Avda. Maía 103 MOB. GARCÍA Rosalía <strong>de</strong> Castro 63<br />

THE SHOP Avda. Maía 52 MOB. GARCÍA Rosalía <strong>de</strong> Castro 76<br />

18<br />

MONDI DISENI Rosalía <strong>de</strong> Castro 8<br />

MUEBLES COMPOSTELA Rosalía <strong>de</strong> Castro 2<br />

NOA HOGAR Anxeriz 21<br />

OFI-MILA Rosalía <strong>de</strong> Castro 21<br />

ON-T Rosalía <strong>de</strong> Castro 33<br />

SAMPA Rosalía <strong>de</strong> Castro 21<br />

BAÑOS-COCIÑAS<br />

CAAMAÑO Avda. Maía 105 AM COCINAS Madalena 13 COCIÑAS VEMASA <br />

MAMPABAÑO Avda. Maía 18 COMERCIAL ANXERIZ Rosalía <strong>de</strong> Castro 74 SEGUNDO REY <br />

RC COCINAS Avda. Maía 38 DOMUS Rosalía <strong>de</strong> Castro 33<br />

SANITARIOS AMES Ameneiral 7 GRUPO LAREIRA Rosalía <strong>de</strong> Castro 17<br />

XOANIÑA Avda. Peregrina 14, bx. esq.<br />

Hedras 26-A<br />

Oliveiras 51<br />

Hedras 20-A<br />

Palmeiras 65-A<br />

Palmeiras 83-2A<br />

Hedras 25-B<br />

Oliveiras 100-2A<br />

Ameixenda<br />

As Buceleiras-Bugallido<br />

Est. Santiago-Noia-Ortoño<br />

Seares <strong>de</strong> Arriba-<strong>Ames</strong><br />

Palmeiras 83-1A<br />

Hedras 25


Fogar<br />

Bertamiráns O Milladoiro Polígono /Zona rural<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

ELECTRODOMÉSTICOS-ELECTRÓNICA-INFORMÁTICA-TELEFONÍA<br />

ANGUEIRA TELECOMUNICACIÓN Alc. Lorenzo 18 APP-INFORMÁTICA Curuxa 1, bx. 6 OPPORTUNITY-CONTOKES <br />

APP INFORMÁTICA Avda. Maía 38, bx. E CENTYC EUROPA Curuxa 4 PEYMAR ELECTRÓNICA <br />

CENTYC EUROPA S.L. Avda. Maía 74 COMUNIK-T Viorneira, 2<br />

ELECT. ANGUEIRA Alc. Lorenzo 9 J. VALIÑO Rosalía <strong>de</strong> Castro 32, bx. C<br />

ITC. TELECOMUNICACIÓN Poeta da Maía 14 JUAN PORTELA SEIJO Curuxa 1<br />

OUTLET HOME Trav. Pedregal 1 MOVICELL Rosalía <strong>de</strong> Castro 71<br />

VODAFONE Avda. Maía 61 RICARNET Rosalía <strong>de</strong> Castro 1<br />

TIEN 21 Rosalía <strong>de</strong> Castro 24-26<br />

TOP DIGITAL Rosalía <strong>de</strong> Castro 16<br />

BAZAR-FERRAXARÍAS-ILUMINACIÓN<br />

BAZAR GESTO Alc. Lorenzo 6, bx. 4 ARALDI Anxeriz 13 LÚZETE <br />

BAZAR WUFU Entrerríos 2 BAZAR ORIENTAL Rosalía <strong>de</strong> Castro 68 FERRETERÍA VÁZQUEZ <br />

DECORPINCEL Alc. Lorenzo 9 BAZAR ORIENTAL Curuxa 4<br />

DIPE Entrerríos 2 EURO-MOURE Rosalía <strong>de</strong> Castro 16<br />

ELECTRIC. MARCIAL Avda. Maía 84 F. FERVI Rosalía <strong>de</strong> Castro 29<br />

ENSERES Ameneiral 7 F. POSECAL Raxoeira 6<br />

EVA HOGAR Alc. Lorenzo 18 ILUMETA Anxeriz 12<br />

EVA HOGAR Avda. Maía 39 MAFERPÍN Agro do Medio 1<br />

F. FERREIRO Avda. Maía 51 SUPER BAZAR Rosalía <strong>de</strong> Castro 29<br />

F. GESTO Agrelo 13 WATIO Madalena 8<br />

SUPER BAZAR Pza. Maía 6<br />

FLORARÍAS-XARDINARÍAS-AGRO<br />

ADRIA Pza. <strong>Concello</strong> 1 ARALIA Pardiñeiros 3 MAQUINARIA CASALONGA <br />

CARMIÑA Avda. Maía 50 JARDINERÍA MILLADOIRO Rosalía <strong>de</strong> Castro 70, bx. 2 XARDÍNS BARCIA <br />

CEREALES RICARDO PAZ Alc. Lorenzo 16 ROSI REDONDO Agro do Medio 1<br />

LABRALIA Alc. Lorenzo 22 VOLVORETAS Rosalía <strong>de</strong> Castro 27<br />

TODO PLANTAS Y FLOR Pedregal 8<br />

Hedras 103-A<br />

Os Batáns-Ortoño<br />

Hedras 49-A<br />

Firminstáns-Bugallido<br />

Palmeiras 84-2A<br />

Prolongación J. L. Azcárraga<br />

19


Cultura e Ocio


Cultura e Ocio<br />

Bertamiráns O Milladoiro<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

H O B B Y S - A R T E S A N Í A<br />

MANOS ARTESANAS Pardiñeiros 12<br />

TNT TATTOO Pza. Manuel Murguía 8<br />

L I B R A R Í A S - Q U I O S C O S<br />

BOAS E NOVAS Alc. Lorenzo 6 DANIELIÑA Figueiras 4<br />

KIOSCO CARTAFOL Avda. Maía 66 KIOSCO MARUXÍA Agro do Medio 10<br />

LIBRERÍA LENDA Pza. Chavián 3, bx. 5 NENOS - NAIS Agro do Medio 6<br />

LIBRERÍA MAINOMEN Avda. Peregrina 15 PAPELERÍA ANAUCO Madalena 4<br />

PAPELERÍA CHAVIÁN Avda. Maía 44 PAPELERÍA BOO Rosalía <strong>de</strong> Castro 38<br />

V I D E O C L U B S<br />

VIDEOFILME Alc. Lorenzo 20 VIDEOCLUB EUROPA Agro do Medio 3<br />

VIDEOMANÍA Avda. Maía 40 VIDEOCLUB S&V Anxeriz 19<br />

VISIÓNS Avda. Peregrina 1, bx. 5<br />

22


Outros Servizos


Outros Servizos<br />

Bertamiráns O Milladoiro Polígono /Zona rural<br />

Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo Tenda En<strong>de</strong>rezo<br />

A N I M A I S<br />

MUNDO VIVO Avda. Maía 50 A LÚA CLÍNICA VETERINARIA Besada 1 SERAGRO <br />

SAUDEVET J. Luis Azcárraga 4 ANIMAL CENTER Curuxa 8 XESGA <br />

ZOOLANDIA Pza. Maía 4 HOSPICAN Rosalía <strong>de</strong> Castro 31<br />

A R R A N X O S<br />

ARRANXOS Pza. Chavián 3, bx. 5A NORMA Figueiras 4, entr. A<br />

CHIRUCA ARREGLOS Alc. Lorenzo 6 RAXIA Anxeriz 6<br />

DON ARREGLO Avda. Maía 47 ZAPATERÍA RIAL Viorneira 6<br />

O ZAPATEIRO Pza. <strong>Concello</strong> 5 ZAPATERÍA SAÁ Rosalía <strong>de</strong> Castro 34, bx. C<br />

TRUCOS Avda. Peregrina 3, bx. 3<br />

E S T A N C O S<br />

ESTANCO BERTAMIRÁNS Avda. Maía 87 ESTANCO MILLADOIRO Vioneira 2<br />

F O T O G R A F Í A - I M P R E N T A D I X I T A L<br />

ANTÍA DIXITAL Agrelo 7 FERNANDO RIVAS Anxeriz 15 IMPROSET <br />

FOTOGRAFÍA BERTAMIRÁNS Pza. <strong>Concello</strong> 5 FOTO MANOLO Rosalía <strong>de</strong> Castro 60 XEDICOM-XEROX <br />

FOTOSUN Alc. Lorenzo 6 MARCAPERSOAL Travesa 1<br />

J.J. FOTOGRAFÍA Pza. Chavián 1 STAMPA Anxeriz 8<br />

MARTIÑO DE LOPO Avda. Peregrina 1, bx. 1<br />

24<br />

Castiñeiras 112-A2<br />

Castiñeiras 112-A2<br />

Palmeiras<br />

Hedras 46-D


O pequeno comercio instalado no <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Ames</strong> <strong>de</strong>sempeña un papel importante no <strong>de</strong>senvolvemento económico e social. Ocupa un<br />

posto <strong>de</strong> relevancia <strong>de</strong>ntro da economía local como xerador <strong>de</strong> riqueza e emprego, a<strong>de</strong>mais <strong>de</strong> xogar unha importante función social <strong>de</strong><br />

cohesión, vertebración e dinamización das rúas e prazas, tornándoas máis atraentes e fomentando as relacións <strong>de</strong> convivencia tanto para<br />

a nosa cidadanía como para as persoas que nos visitan.<br />

Den<strong>de</strong> o <strong>Concello</strong> somos coñecedores <strong>de</strong>sta riqueza e temos o convencemento <strong>de</strong> posuír un comercio <strong>de</strong> calida<strong>de</strong>. Un comercio que<br />

realiza gran<strong>de</strong>s esforzos por mellorar día a día e acadar uns niveis <strong>de</strong> innovación e profesionalización cada vez maiores, como vimos<br />

comprobando nas accións formativas que se veñen organizando <strong>de</strong>n<strong>de</strong> a Concellaría <strong>de</strong> Promoción Económica nos últimos anos.<br />

Conscientes da necesida<strong>de</strong> <strong>de</strong> dinamizar, potenciar e divulgar este importante sector, <strong>de</strong>señamos e editamos esta Guía <strong>de</strong> Compras <strong>de</strong><br />

<strong>Ames</strong> para contribuír, <strong>de</strong>ntro do posible, a un coñecemento maior e mellor dos nosos establecementos comerciais por parte da poboación<br />

local, así como para atraer e reter clientela nova.<br />

A guía está concibida dun xeito práctico, ameno e <strong>de</strong> consulta fácil e rápida. Preséntase estruturada en oito sectores, cada un cunha cor<br />

diferente. Os establecementos comprendidos en cada sector están agrupados tendo en conta dous criterios: a localización xeográfica e a<br />

especialida<strong>de</strong>. Por último, a información relativa a cada negocio está composta por nome comercial e en<strong>de</strong>rezo.<br />

Así, por exemplo, a sección <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> organízase, por situación, en tres grupos: Bertamiráns, O Milladoiro e Polígono/Zona rural; e, por<br />

especialida<strong>de</strong>s, noutros tres grupos: FA R M A C I A S - O R T O P E D I A S, PA R A FA R M A C I A S - N U T R I C I Ó N e Ó P T I C A S.<br />

Confiamos en que acollan este traballo coa ilusión coa que foi concibido, e nos resulte a todas e todos un instrumento útil para acadar o<br />

obxectivo <strong>de</strong> aumentarmos e mellorarmos a información que posuímos acerca do noso tecido comercial e, por tanto, impulsar o seu <strong>de</strong>senvolvemento.<br />

Tarefa na que o goberno municipal <strong>de</strong> <strong>Ames</strong> está comprometido.<br />

25


26<br />

O Milladoiro


Bertamiráns<br />

27


Alimentación<br />

Saú<strong>de</strong><br />

Outros Servizos Mundo Infantil<br />

Moda e<br />

Complementos<br />

Fogar Cultura e Ocio<br />

Coidado Persoal<br />

981 88 30 02 + www.concello<strong>de</strong>ames.org<br />

guia<strong>de</strong><strong>compras</strong>@concello<strong>de</strong>ames.org

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!