25.06.2014 Views

Anuari 2014.pdf

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INTRODUCCIÓ

Acabam un altre curs. Un curs extremadament estrany, amb un principi de vagues de

professorat amb forta incidència. Camisetes verdes, manifestacions, baixades de llaços, retirada de

símbols. Tot un conjunt desencontres i tensions amb la Conselleria per una sèrie de qüestions,

però, principalment pel desenvolupament del Tractament Integrat de Llengües, el famós TIL.

Amb la vaga indefinida no desconvocada durant tot el curs, hem trebajat en una situació

d’aparent normalitat però amb la certesa d’un conflicte no tancat.

La situació creada, que evidentment genera friccions i desconfiances, podia haver

desembocat en desilAlusions i manca de colAlaboració per tirar endavant. Afortunadament la

professionalitat dels docents i el fet de tenir clar per a qui treballam ha fet possible la reconversió

d’un curs inicialment perdut.

Així, el segon i el tercer trimestres ham estat un seguit d’activitats amb un nivell important

i un gran èxit de participació. Per damunt de tot, la Setmana de la Sostenibilitat, però també la

gimcana, els viatges als Pirineus i Eivissa, el concurs de haikus, les representacions de teatre, les

sortides, el Concert de Final de Curs, les parelles lingüístiques, les exposicions de les obres de

plàstica i... segurament m’he deixat coses, però hem tengut un curs i un centre molt viu.

Ara, amb l’elaboració d’un nou TIL per al proper curs, ens tornam a trobar immersos en

dubtes i incerteses sobre la seva viabilitat.

En aquests moments toca, però, celebrar l’anuari, guardar-lo a lloc segur i gaudir d’un estiu

i unes vacances ben merescudes. Gràcies a tots els que han ajudat a tirar del carro i a n’Hernán per

fer possible aquesta publicació.

Bon estiu a tothom,

© IES Politècnic

Depòsit legal: PM 821-2010

Taller de reprografia – Juny 2014

1


EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR

Cortés Cortés, Tomás

EQUIP DIRECTIU

Arbona Amengual, Joana

Carbonell Crespí, María Antònia

Cortès Cortès, Tomàs

Lafuente García, José Hernán

Palou I Mas, Pere

París Llompart, Catalina

Rabaza González, Pere

Serra Serra, Coloma del Rosari

Sureda Busquets, Onofre

2


DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

ANGLÈS

MULET CLAR, JOANA MARIA

ORDINAS PERSE, GLORIA

REVILLA RABANAL, CAMINO

RUBIO RIDAURA, TALIA

TORRES BALAGUER, JOSEP MARIA

VALLS JUAN, MARIA

VIVES CENTELLES, EVA MARÍA

DEPARTAMENT DE

BIOLOGIA I GEOLOGIA

ARBONA AMENGUAL, JOANA

DUQUE MACÍAS, JESÚS

MESTRE ALARCOS, MARÍA ANTONIA

ORTEGA COMINO, TRINIDAD

DEPARTAMENT DE LLATÍ/GREC

REAL MILLÁN, CRISTÓBAL

LLATÍ/GREC

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

FÍSICOESPORTIVA

ALTÉS MORERA, MARGALIDA

FERRER PASCUAL, PILAR

DEPARTAMENT D’ECONOMIA

PIÑA GARAU, CATALINA

ECONOMIA

3


DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

PLÀSTICA I VISUAL

MORÁN BAÑOS, JUAN JOSÉ

PÉREZ DE RADA FUSTER, MAGDALENA

DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

FILOSOFIA

MARINA MIGUEL, JOSÉ ANTONIO

DEPARTAMENT DE

FÍSICA I QUÍMICA

CORTÈS CORTÈS, TOMÀS

LOBÓN QUINTANA, OLGA

PALOU I MAS, PERE JOSEP

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

FRANCÈS

FLEIXAS FRANÇOIS, CHRISTELLE

OLIVER ADROVER, MARIA CATALINA

4


DEPARTAMENT DE

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

ALBERTÍ GENOVART, BENET ANDREU

BELENGUER ARIAS, CATERINA

REBASSA LLULL, JOANA FRANCESCA

DEPARTAMENT DE

LLENGUA CASTELLANA

ALCALDE GARCÍA-GASCO, DIMAS

CABOT POL, MARIA ANTÒNIA

JIMÉNEZ DE CASTRO, IGNACIO

MÉNDEZ GUERRERO, BEATRIZ

MUÑOZ LEÓN, MARTA

DEPARTAMENT DE

LLENGUA CATALANA

BARCELÓ COSTA, ANTÒNIA

BORDÓN FONT, LLUIS MIQUEL

GUERRIS TORTELLA, MARIA ASSUMPCIÓ

PARÍS LLOMPART, CATALINA

PÉREZ BENAVENT, EMPAR

ROCA JEREZ, ANTONI

SUNYER RIERA, ISABEL

DEPARTAMENT DE

MATEMÀTIQUES

DAMETO TRUYOLS, MARIA JOSÉ

LÓPEZ GOENAGA, KOLDO IÑAKI

MARTÍ MUT, FRANCISCA

5


DEPARTAMENT DE MÚSICA

MÚSICA

COLOMAR SERVERA, ANTONI XAVIER

HERNÁNDEZ VICH, JOSÉ RAMÓN

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

BONNIN ÀNGEL, ALBERT

CAPARRÓS LLODRÀ, XAVIER

GARAU SINTES, AGNES

SALES NEBOT, LAURA

TECNOLOGIA

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

BARCELÓ MANRESA, MARIA ELVIRA

BONET PALLARÉS, CRISTINA

HORRACH ABRAHAM, MARÍA ANTONIA

PONS NICOLAU, CATALINA

SERRA SERRA, COLOMA DEL ROSARI

SOCIAS REMOLA, MARGARITA

VERDEJO RODRÍGUEZ, CONSUELO

RELIGIÓ

BESTARD MUNTANER, PERE

6


DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

FORMACIÓ

I ORIENTACIÓ LABORAL

AGUILERA MESTRE, ÓSCAR ALBERT

ALEMANY MULET, JUAN PEDRO

HEREDIA VALENCIA, CONCEPCIÓN

MARTÍNEZ BENITO, MANUEL ÁNGEL

POL PUJOL, JORDI

RIPOLL GINER, ANTONI VICENT

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

CALLEJA RUIZ, CLAUDIO

FAR FIOL, JOANA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Mª MERCEDES

LAFUENTE GARCÍA, JOSÉ HERNÁN

MAIMÓ VAQUER, MIQUEL ÀNGEL

OCHOA RIVERA, CAMILO

REY BENITO, ÁNGEL

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE

FUSTA I MOBLE

JAUME AULÍ, ANTONI

PASCUAL TRULLENQUE, JUAN ANTONIO

PÉREZ RÓDENAS, JAIME

SEDANO GÓMEZ, LUIS MARIANO

7


FAMÍLIA PROFESSIONAL D’ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

BONNIN JOY, JERONI

CARBONELL CRESPÍ, JOAN MIQUEL

CARBONELL CRESPÍ, MARÍA ANTÒNIA

CLIMENT CLIMENT, JOSÉ SALVADOR

COLL LÓPEZ, MARIA DEL CARMEN

DALMAU ABRAHAM, MIQUEL FRANCESC

DE TOMÁS GARCÍA, FRANCISCO

FERNÁNDEZ COBOS, Mª DOLORES

GARAU AULÍ, JOAN

GARAU TOMÁS, JOANA MARÍA

GELABERT MUNAR, MARIA MAGDALENA

GINARD JULIÀ, SEBASTIÀ

GUERRERO PINDADO, LUIS FRANCISCO

MARÍ PELÁEZ, VICENTE

PALOU CALDENTEY, ALBERT

PAYERAS FEMENIAS, JAUME

PÉREZ JUAN, JESÚS JAIME

PONS MAYOL, GUILLEM

RABAZA GONZÁLEZ, PERE

SANTANA JIMÉNEZ, JUAN

SERRA VALLÉS, ENRIQUE

SOBLECHERO RUIZ, JUAN CARLOS

SOLER BUSQUETS, MARIA ISABEL

SUREDA BUSQUETS, ONOFRE

VIDAL CABRERA, JAUME

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’INSTAL

INSTALALACIÓ LACIÓ I MANTENIMENT

AGUILÓ ESCANDELL, JUAN DE LOS SANTOS

AGUILÓ AGUILÓ, FRANCESC

FONT BALAGUER, MIQUEL

JUAN SALOM, JOAN JOSEP

MARTÍN MARTÍN, CONRADO

MAYOL FERRER, ANTÒNIA

NADAL ALCOVER, JOAN

PERELLÓ VALLESPIR, GERONI

RUA MONSERRAT, MANUEL ANTONIO

SOCIAS FUSTER, ANTONI

SOLER NAVARRO, MARISA

TUR TUR, MARILINA

8


PERSONAL NO DOCENT

OFICINES

CAPARRÓS LLODRÀ, XAVIER

MANCHADO GONZÁLEZ, MARCY

PARÍS LLOMPART, CATALINA

PÉREZ SERVERA, PEDRO

VALLÉS TERRADES, CRISTINA

CONSERGERIA

ÁLVAREZ ROJAS, JULIANA

MALDONADO TORRES, CARMEN

TRIAS HOMAR, INÉS

NETEJA

CARDONA MARÍ, ROSA ISABEL

BIBILONI SEGURA, SEBASTIANA

GARAU SANTANDREU, MAGDALENA

MANRESA LLULL, Mª CARMEN

MARTORELL REAL, ANTONIA

SAORÍN GONZÁLEZ, ANDRÉS

9


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1A

TUTORA:

VIVES CENTELLES, EVA MARÍA

˜ BOTERO QUICENO, ASHLEY TATIANA ˜ DIAZ VILLAGOMEZ, LUIS ENRIQUE ˜ FÉLIX GÓMES, MARCOS VINICIUS ˜ FRAU GALMES, ANTONIO ˜ HADDOUTI, FATIMA

˜ LAL, MONIKA ˜ MATEO AQUINO, CEMYR JOSE ˜ MORENO HERNANDEZ, JUAN ANTONIO ˜ MORENO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL ˜ PARDO AMOR, HUGO

˜ PENKOV, PLAMEN SVETLOZAROV ˜ SARATEANU, ANGELA DANIELLA ˜ VALENTE SAGÑAY, JORDAN RAUL ˜

1B

TUTORA:

DAMETO TRUYOLS, MARIA JOSÉ

˜ CARVAJAL BARAHONA, STEVEN MARCELO ˜ CORTÉS DAVILA, JOSIAS JARED ˜ CRUZ CREO, MANUEL ˜ DAVIES, MORGAN JANE ˜ DE LEON RIVERO, THOMAS

˜ GAETE GAYA, JOSÉ LUIS ˜ GARCIA BARRADO, CRISTIAN ˜ GEORGIEVA, KRISTIYANA ˜ KHATUN, RABEYA ˜ LOPEZ EGEA, ANA ISABEL ˜ MUÑOZ PALMER,

MANUEL ˜ PEÑA LANTIGUA, DIEGO ˜ PEREIRA MESSERDI, MOHAMED ˜ RACZ, CARLOS LEAL ˜ RADA LUNA, MARIANA BELEN ˜ RAFANAN, JOSE MANUEL ˜

RODRIGUEZ MARTIN, IVAN JOSE ˜ ROSSELLO ORFILA, BERNAT ˜ SALA, JOAN DYLAN ˜ SUAREZ PÉREZ, JENNIFER ˜ TANGARA, SEYDOU ˜ TRINCADO ORDOÑEZ,

NEYTAM-WILSON ˜ VELEZ MUÑOZ, SAMUEL ˜ VERDIER VARAMO, ALEJANDRO ˜ VIDAL DANIEL, MARTA ˜

10


1C

TUTOR:

HERNÁNDEZ VICH, JOSÉ RAMÓN

˜ ARAZOLA CHINCOLLA, JOSE ˜ BORREGUERO DÍAZ, PAULA ˜ CABEZAS MUÑOZ, IVÁN ˜ CABOT MAS, FRANCISCO JAVIER ˜ CALLACA MARTINEZ, LAURA ˜

CARRERAS TORRES, NATÀLIA ˜ CARRILLO CRUZ, AGUSTIN ˜ CUADRADO RODRIGUES, ADRIAN ˜ DE LA VEGA RUISANCHEZ, SARA ˜ GAETE GAYA, MATEO ˜

GARCIA-MAURIÑO TOMAS, MAR ˜ GÓMEZ, GONZALO NAHUEL ˜ GONÇALVES GONÇALVES, JUAN DANIEL ˜ GONZALEZ GUTIERREZ, THALIA EVELIN ˜ GONZÁLEZ

VAQUER, MARIA DEL MAR ˜ MARÍN GOMARIZ, HERNÁN ˜ MAYOBRE RATTO, MIRANDA ˜ OBRADOR ROS, LAURA ˜ QUICENO ÁLVAREZ, MARÍA ALEJANDRA ˜

2A

TUTORA:

FERRER PASCUAL, PILAR

˜ AHMED, RENEL AYHAN ˜ BAÑOS RAMIS, OSCAR ˜ BOULAHFA, HAMZA ˜ CABRERA CASAS, JOAN ˜ CHEN, QIANQIAN ˜ DAVIES, PAISLEY VICTORIA ˜ DIMAYA

GABRIEL, EROLL ˜ ENACHE, FLORIN DRAGOS ˜ FRAU ACKER, CLARA ˜ GOICOECHEA DE PALLEJA, JUAN MANUEL ˜ GUERRERO VERA, MIRIAN ANAIS ˜

HIGUERA MEDINA, ALEJANDRO ˜ KAUR, HARPREET ˜ LETELIER ROJAS, ALEJANDRA DENISSE ˜ MEHMED MEHMED, DZHANER ˜ MONTALVO MORENO, MARIA

DEL CARMEN ˜ NIVAR VICTORINO, JONATHAN ISAIAS ˜ PEDRAJA FLORES, MARVIN JOHN ˜ PIRES MOUTINHO, ANTONIO AUGUSTO ˜ PRIMAVERA MARCET,

AGUSTÍN ˜ RADUCANU, MIRELA NOEMI ˜ ROJAS NARVAEZ, SEBASTIAN ˜ SIERRA PINALES, FRANCHESCA ˜ SINGH, INDERPAL ˜ VALDEZ JIMENEZ, ELISA ESMERALDA

˜ ZERDAN, MAIA ˜

11


2B

TUTOR:

ROCA JEREZ, ANTONI

˜ ANGLADA, MARIA DE LOS ANGELES ˜ ARIF, HASSAN ˜ CACERES SILVA, MARCELO JAVIER ˜ CASAS SANCHEZ, DAVID ˜ DOMENECH OLIVER, JORDI ˜

DOMINGUEZ, MATIAS JESUS ˜ FAÑA VENTURA, ALVARO SAUL ˜ FEVZI, AYTACH YUMYUT ˜ HERASME YSABEL, LINESKA BERENICE ˜ HERVAS PADILLA, MARIA DELAS

NIEVES ˜ IGLESIAS, AGUSTIN EZEQUIEL ˜ ILIEV, ROBERTO RUMENOV ˜ LLORENS DALMAU, JOSÉ MARÍA ˜ LUQUE MORAN, BARY VICTOR ˜ MARTINEZ MACIAS,

NICOLAS ˜ MARTINEZ PORTILLO, ROCIO MAGALI ˜ MÉNDEZ LÓPEZ, HAROLD FERNANDO ˜ MORENO MUÑOZ, ANA ˜ MURANO, DAMIAN GERMAN ˜ ORELL MARTÍ,

ANDREU BERNAT ˜ PASCUAL CARREÑO, CRISTIAN ˜ PÉREZ, JACKSON ALEJANDRO ˜ PETERSEN AZPÍROZ, SEBASTIAN ˜ RAMIREZ ALBARRACIN, MIKAELA DANIELA

˜ SALAVERRIA RINCONES, ALFREINYS TATIANA ˜ SEGURA MARIN, JUAN SEBASTIAN ˜ TORRES MARTINEZ, JOSTIN STEVEN ˜

3A

TUTORES:

VALLS JUAN, MARIA / RUBIO RIDAURA, TALIA

˜ ABDUL, SIFAT ˜ APAZA CEPEDA, VICENTE EMMANUEL ˜ BAISSA, MARIAM ˜ CARUZ DÍAZ, CLAUDIA JAZMÍN ˜ CHEN, JIANYU ˜ CONTRERAS CAMPOS, ANTONIO

RAUL ˜ CRUZ QUIRÓZ, DIANNY CAROLINA ˜ DE LOS ANGELES GARCÍA, ADELA ˜ EL HADRI, MOHAMED ˜ ESPINOSA, MARTIN ˜ FERRER ACEVEDO, JOSE RAMON

˜ GIL MARTIN, GONZALO ˜ GUERRERO VERA, KANNETH FELIX ˜ HERNANDEZ FORTUNA, PAOLA NICOLE ˜ IVANOV, ROSTILAV IVANOV ˜ JUAN GIMENO, LAURA

˜ RAMIREZ ALBARRACIN, FRANCO GABRIEL ˜ WENG, WEIHAN ˜ ZAMBRANO NAZARENO, ISKRA ALLYSSOON ˜

12


3B

TUTOR:

COLOMAR SERVERA, ANTONI XAVIER

˜ ASIAO DUMBRIQUE, ONIKA KIM ˜ BALLESTER ESPIL, SANTIAGO ˜ BARRO RODRIGUEZ, CRISTIAN ˜ CABANTO DUMBRIGUE, WAYNEBERT JAN ˜ CANAVES FRAU,

ALEJANDRO ˜ CASTRO DELGADO, SERGIO ALONSO ˜ DALMAU FORTUNY, ROSALIA ˜ DIAZ FORMENTI, VALENTINA ˜ FEDELI PERAGON, JORDI ˜ FERNÁNDEZ

MARTÍNEZ, ANTONIO ˜ GARCÍA ANACONA, JUAN CAMILO ˜ GOMILA LEON, MARINA ˜ JAUME MELLADO, LUIS JACOBO ˜ KOSTOV, ANTON HRISTOV ˜

MAESTRO FERNANDEZ, SANDRA ˜ MOREIRA FEIJOO, ROGER STEVEN ˜ NARVAEZ GATO, PAULA ˜ ORIVE O'DONELL, JOSÉ ˜ OSORIO GALLEGO, LAURA

VALERIA ˜ PALMER FERNANDEZ, SARA ˜ PIÑA LORENZO, IVELSI FRAILINA ˜ ROMERO RODRÍGUEZ, DIEGO ˜ RUBÍ ESTELRICH, SERGIO ˜ SANTOS NASCIMENTO,

THIAGO ˜ SILVA MIRANDA, GLORIA IGNACIA ˜ ZAMBUDIO BARROS, ANABEL ˜

DC3

TUTORA:

BARCELÓ MANRESA, MARIA ELVIRA

˜ FEDELI PERAGON, JORDI ˜ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANTONIO ˜ GARCÍA ANACONA, JUAN CAMILO ˜ OSORIO GALLEGO, LAURA VALERIA ˜ RUBÍ ESTELRICH,

SERGIO ˜

13


4A

TUTORA:

ALTÉS MORERA, MARGALIDA

˜ AHMED, AYLIN AYHAN ˜ ANTEQUERA VEIZAGA, YOSELYN ˜ BÉJAR GUTIÉRREZ, MARTA ˜ CLAPES ANGRI, JESICA ˜ CORONADO MOTATO, CARINA ˜ CUPABAN

MORENO, YERSON RUBEN ˜ DIMAYA GABRIEL, JERALD ˜ EL OUTOUR, MERYEM ˜ FLORES MAMANI, JOSUE ˜ FONTES LÓPEZ, XOSÉ ˜ GEGNER, SVEN ˜

HERASME YSABEL, OSCAR NEHEMIAS ˜ JIMENEZ VASQUEZ, MAYDELENE ˜ MARIN VILLARREAL, ANDRES ˜ MILANOV, MONCHIL KOSTADINOV ˜ MULTANI,

LOVEDEEPSINGH JASPALSINGH ˜ SERRANO TAPIA, CONSTANZA IGNACIA ˜ TUTIVEN TORRES, AURELIO ENRIQUE ˜

4B

TUTORA:

MUÑOZ LEÓN, MARTA

˜ BARONA GONZALEZ, JUAN DANIEL ˜ BIETO TERCERO, JUAN ANTONIO ˜ CASTEL PULIDO, DAVID ˜ CERDÀ GALLARDO, PERE ARNAU ˜ CLAVIJO GUTIÉRREZ,

FACUNDO MARTÍN ˜ DOMINGUEZ, MARTIN HERNAN ˜ FIOL PAEZ, MARTIN JUAN ˜ GAMMANI CHAIRI, CHAYMAA ˜ GARCÍA AMOR, SERGIO ˜ GEORGIEV, GRIGOR

IVAYLOV ˜ HERNÁNDEZ MUÑOZ, PAULA ˜ KALETA, LILIANA KRYSTYNA ˜ LASA CASTELLO, PEDRO JOSE ˜ LETELIER ROJAS, DIANA MARGARITA ˜ LLANGARI

MONTAÑO, ITAMAR DEL CISNE ˜ LLIGUIN TIGRE, DIANA VALERIA ˜ LLIGUIN TIGRE, WILMER EFRAIN ˜ LOBO SANTIAGO, ROLIZA ANN ˜ MARTINEZ CUERO, MARYELY

˜ MEDRANO GELABERT, CATALINA ROSA ˜ MURANO, MATIAS GASTON ˜ RAMOS FONSECA, ANDRES CAMILO ˜ SÚAREZ CHÁVEZ, LIZETH NAIR ˜ TORTOSA LOPEZ,

JUAN LUIS ˜ VERDERA LUCAS, MARINA ˜ ZIERER, LAURA SYLVIA ELEONORA ˜

14


DC4

TUTORA:

BONET PALLARÉS, CRISTINA

˜ BARONA GONZALEZ, JUAN DANIEL ˜ FIOL PAEZ, MARTIN JUAN ˜ HERNÁNDEZ MUÑOZ, PAULA ˜ KALETA, LILIANA KRYSTYNA ˜ LASA CASTELLO, PEDRO JOSE

˜ LETELIER ROJAS, DIANA MARGARITA ˜ LLIGUIN TIGRE, WILMER EFRAIN ˜ MARTINEZ CUERO, MARYELY ˜ MURANO, MATIAS GASTON ˜ SÚAREZ CHÁVEZ, LIZETH

NAIR ˜ VERDERA LUCAS, MARINA ˜

PQMV

MÒDULS VOLUNTARIS DELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

TUTOR:

AGUILÓ AGUILÓ, FRANCESC

˜ ADAMES REYES, ALEXANDER ˜ AROCA GOMEZ, JOAN MARC ˜ BIBILONI PONS, MIGUEL ANGEL ˜ CHIRIAC, DRAGOS MARIAN ˜ ESPINA ALARCÓN, EVELIO

˜ ESTRUGO SANCHEZ, DAVID ALBERTO ˜ FERNÁNDEZ VILLEN, LESMES ˜ GARCÍA-MORENO ROYO, ADRIÁN ˜ GOMOLLON PALMER, EDUARDO ˜ HERNÀNDEZ

ASENSIO, OSCAR ˜ HUGUET BAÑON, JUAN JOSÉ ˜ KUMI, FRANK ˜ LI, HUNG TIM TIMMY ˜ LIZARRAGA LELARGE, ABEL ORLANDO ˜ LÓPEZ LÓPEZ, ALBERT JOSÉ

˜ MARULANDA SAAVEDRA, BRYAN ˜ NDONG, ABDOU AZIZ ˜ PALMA PALMA, BILLY CHRISTIAN ˜ PEREZ CHAVEZ, TITO MARCELO ˜ SALAZAR AMAIQUEMA, SERGIO

ANTONIO ˜ SUÁREZ VACA, JHON MAXWELL ˜ TABARES MONTOYA, JUAN DAVID ˜ TURBI CUEVAS, FRANCIS ANTONIO ˜

15


PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

PQFU

AUXILIAR DE FUSTERIA

TUTOR:

PÉREZ RÓDENAS, JAIME

˜ CORTES MORENO, FRANCISCO ˜ CRESPÍ LLOMPART, SANTIAGO ˜ DIAZ ARIAS, LUIS FERNANDO ˜ GONZÁLEZ COSTA, MARCOS ˜ HORMAZA SERNA, JUAN DAVID

˜ LOSADA LÓPEZ, ALEJANDRO ˜ MARTÍN PLAZA, CRISTIAN ˜ MERCHAN SAEZ, DAVID ˜ NIEDENZU, MIGUEL ˜ NWACHUKWU, POSSIBLE CHINAZAEKPE ˜ PACHECO

LOPEZ, JORGE ˜ PARRILLA MARTINEZ, EUGENIO ˜ PETROV, MARTIN PETROV ˜ PITTAWAY, CHARLIE ˜ RACHDI, AZIZ ˜ VERA CORNEJO, IGOR FRANCISCO ˜

RUIZ AMBROSIO, LIDIA ˜

PQIM

AUXILIAR DE LAMPISTERIA I CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA

TUTORS:

RUA MONSERRAT, MANUEL ANTONIO / PERELLÓ VALLESPIR, GERONI

˜ AKHARRAZ ECHCHAQAM, ANAS ˜ ALVAREZ VARGAS, LEONARDO ˜ ANGULO CAPARROS, ALEJANDRO ˜ DOMBEYA, FANE ˜ EL JIRARI BARCELÓ, ABDEL-ALI ˜

FERNÁNDEZ DEL OTERO, ALEJANDRO ˜ HERRERA REINA, KEVIN STEVE ˜ MEDINA ELADEL, ISMAEL ˜ MUDARRA GARAU, CRISTIAN ˜ NOGUERA RIGO, JOSÉ MIGUEL

˜ ORTIZ PÉREZ, DANIEL ˜ QUIMOYOG DUMBRIGUE, KISMER ˜ RUIZ CANO, CRISTIAN ˜ SERRATO PALACIO, SEBASTIAN ˜ TORRALBA GARCIA, DANIEL ˜

16


BATXILLERAT

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS - DIÜRN

1BS

TUTOR:

ALBERTÍ GENOVART, BENET ANDREU

˜ BAYA ZARATE, NEDAHABYR MARGARITA ˜ CALLEJAS ORELLANA, CRUZ ADALBERTO ˜ DIAZ RUIZ, REBECKA ˜ FRIMPONG MAIRATA, AZAHARA AGEIMAN ˜

GALARZA GERARDI, IVON IVANA ˜ HERASME YSABEL, VIELKA ESTEFANY ˜ IBÁÑEZ BERJA, TANIA RAQUEL ˜ MARIN ACUÑA, CLAUDIA ANAIS ˜ MARTINEZ BOTA,

SANTIAGO ESAUL ˜ MICÓ JUAN, JULEN ˜ PASCUAL GUTIÉRREZ, JOSÉ MIGUEL ˜ PUIGCERVER DENGRA, MARINA ˜ SÁNCHEZ DE LUCAS, SUSANA ˜ SÁNCHEZ

MARÍ, AGNÈS ˜ TEJADA RODRIGUEZ, JOSE LUIS ˜

2BS

TUTOR:

LÓPEZ GOENAGA, KOLDO IÑAKI

˜ BELBACHIR PERELLÓ, MARINA ˜ BRAVO QUINTEROS, KEVIN RAUL ˜ CACERES SILVA, DENISSE AINARA ˜ CARMONA MOMPO, DEBORA MARIA ˜ CHEN, MIN ˜

DE LA CRUZ VIRACOCHA, STEFANY VIVIANA ˜ DOMENGE FRONTERA, JOSEP LLUIS ˜ GALLON CEBALLOS, PAULA ANDREA ˜ GUZHÑAY GONZALEZ, JENNIFFER

ALEXANDRA ˜ MAYOL SALAS, REBECA ˜ MEACOPE BOCUMA, ELIAS ˜ MOTA BAUZÁ, MARIA DEL MAR ˜ PUERTOLAS COOPER, LAUREEN ˜ RADEV, KALOYAN

MLADENOV ˜ RIERA MASSANET, LORENZO ˜ STOYANOV, IVAN MIHAYLOV ˜ TRUYOLS SEGURA, GUILLERMO ˜ VILA JAUME, ESTER ˜

17


CIÈNCIES I TECNOLOGIA - DIÜRN

1BT

TUTORA:

SUNYER RIERA, ISABEL

˜ CASANOVAS, LEONEL EDUARDO ˜ DOMINGUEZ BAÑOS, EVA MARIA ˜ GHAZARYAN, HAMEST ˜ GIL DAVIU, AINHOA ˜ GUTIERREZ ROLDAN, GABRIELA ˜

MARTINEZ CORREA, DAVID LEONARDO ˜ MUÑOZ GIMÉNEZ, LUCAS NAHUEL ˜ MUÑOZ, GEORGINA NICOLE ˜ ORTEGA RODRÍGUEZ, DANNY ˜

2BT

TUTOR:

ALCALDE GARCÍA-GASCO, DIMAS

˜ AKRICH VAZQUEZ, JUAN IGNACIO ˜ ALVAREZ JOAQUIN, EVA MARIA ˜ AYODELE, ABIOLA GBEMISOLA ˜ AYODELE, ABOLAJI OLUWASEUN ˜ BAYÁ ZÁRATE,

JHAMMYZ MÓNICA ˜ BOSCH NOGUERA, ALEJANDRO ˜ BUADES SITJAR, ESTER ˜ CANTALLOPS PALMER, MIQUEL ˜ CEPEDA CARRERA, STALIN SAUL ˜ CORREA

ORDANES, DENNIS ROWELL ˜ COSTA MÁRQUEZ, MARC ˜ GAMMANI CHAIRI, SARA ˜ GARCÍA HERRERA, KARINA IVONNE ˜ HACHADI WILKINSON, ELEONORA ˜

MARTINEZ CORREA, JUAN SEBASTIAN ˜ NIETO ARROBA, RAÚL ANDRE ˜ PALMERI, LUCIANO ARIEL ˜ PEREZ CAÑELLAS, JOSE DAVID ˜ PERONA LOPEZ, MANUEL

LUIS ˜ REJAIBI GUISSI, SORAYA ˜ TEMPRANO VELASCO, LUCIA ˜

18


CIÈNCIES I TECNOLOGIA - NOCTURN

1BN

TUTORS:

GUERRIS TORTELLA, MARIA ASSUMPCIÓ / BORDÓN FONT, LLUIS MIQUEL

˜ DE LUCIO MARTÍNEZ, LUÍS ˜ GRACIA LOOR, ANA THALIA ˜ IGLESIAS VESPA, AYRTON ˜ MOREY FRAU, PERE ˜ RUBIA MEZCUA, ANTONIO ˜

2BN

TUTORA:

MULET CLAR, JOANA MARIA

˜ BALLESTER PUIGSERVER, FELIO ˜ ENRIKE NUNES, MIHAELA ˜ GOMEZ ALMIRON, NICOLAS ˜ GOMILA MENDEZ, VANESA ˜ GONZALEZ GATTORNO, JORGE

ALEJANDRO ˜ MARTÍNEZ TRUJILLO, IRON MANUEL ˜ PÉREZ-LOZANA SANZ, JOAN MANUEL ˜ RODRIGUEZ SIERRA, JOSE MARIA ˜ SÁNCHEZ MARÍN, ÁNGEL

PEDRO ˜ TORE PEREZ, MIGUEL ANGEL ˜ TORRES ELVIRA, SILVIA ˜

19


3BN

TUTOR:

JIMÉNEZ DE CASTRO, IGNACIO

˜ BETTENS CAPO, ULISSES DAVID ˜ BURGUERA BONNIN, MARIA DEL MAR ˜ GARCIA GONZALEZ, BEATRIZ ˜ GARCÍA-ANDRADE GONZÁLEZ DE TANAGO, PAULA ˜

GOMEZ CARDENAS, BETSAIDA ˜ HURTADO NADAL, MATEO ˜ MARTIN MIR, ELENA ˜ MARTINEZ JUAN, LIDIA ˜ MESQUIDA GRECO, NAHUEL FEDERICO ˜

MONTAÑES LÓPEZ, CRISTINA ˜ NANI, MARCEL ˜ PILLAJO CAJAMARCA, CECILIA JACQUELINE ˜ SUAREZ, MARTÍN ˜ TOLEDO PARRILLA, ADAN ˜ TORRES MARTÍNEZ,

NURIA ˜ TOUS RAMIREZ, MARIA ROSA ˜

CURS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CAS

TUTORA:

MÉNDEZ GUERRERO, BEATRIZ

˜ BALLESTA SILVA, TRINIDAD ˜ BERGAS MANRESA, JOSÉ ANTONIO ˜ BRAVO TANDAZO, LUCIA MATILDE ˜ BUSTAMANTE PINZON, DAVID ALEJANDRO ˜ DÍAZ ORTIZ,

LAURA ˜ DÍAZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ ˜ FELIX GRANCHA, PAULA ˜ FORNÉS FLEXAS, JAIME ˜ FRUTOS MORCILLO, CRISTINA ˜ GARCIA RODRIGUEZ, PEDRO

˜ GUZMAN TACON, JOSEFA ˜ JAUME ORELL, SERGI ˜ KANHAIJALAL , KRISHAN KUMAR ˜ LEÓN TERRÓN, PEDRO ˜ LLINÀS GONZÁLEZ, CARLOS ˜ LÓPEZ ALSINA,

ESTHER ˜ MARTINEZ LARSEN, MIGUEL ANGEL ˜ MENA LLODRÁ, SARA ˜ MORENO ABRIL, SERGIO ANDRÉS ˜ MORILLAS GARCÍA, JOSÉ LUIS ˜ OLIVO LAVANDA,

CARLOS JAVIER ˜ PYVEN GODZ, VLADYSLAV ˜ RIGO MARTÍNEZ, ANDREA ˜ ROCA CAÑELLAS, MARIA ELENA ˜ ROCA MAYOL, MARIA JOSE ˜ RODRÍGUEZ ARÁNEGA,

ISABEL SAMANDA ˜ RODRÍGUEZ BARRIOS, DIEGO LEONEL ˜ ROMERO CEREZO, ANA MARÍA ˜ ROMERO MESQUIDA, PAU ˜ SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA EULALIA

YESSICA ˜ SELVA SOBRINO, CELIA ˜ VALLEJOS OÑA, JENNIFER SOFIA ˜ VILLALONGA CALAFAT, CARLOS ˜ YESLEM NADJEM, ENGUIA ˜

20


CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ

INSTALALACIONS LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

ITC1

TUTOR:

VIDAL CABRERA, JAUME

˜ ALVAREZ CANO, DAVID ˜ ANDIA GAMEZ, OSCAR GARY ˜ BADOIU, DANIEL CONSTANTIN ˜ BADOUIN, ULI ˜ BENITEZ SUREDA, OSCAR ˜ BLÁZQUEZ MASSOT,

MÀXIM ˜ BOSCH SERRANO, JOAN ˜ CAPITAN ALCARAZ, CRISTIAN ˜ GARCÍA SOBERATS, SEBASTIÁN ˜ GARCÍA VÍLCHEZ, JUAN MIGUEL ˜ HERMOSO PERICAS,

JOAN ˜ HERNANDEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO ˜ IGBEBOR, OSAMEDE ˜ LOPEZ SERRANO, IVAN ˜ LOZANO BUADES, JESUS ˜ MARÍ MORALES, JAUME ˜

MARTÍNEZ DEL MORAL, JUAN MANUEL ˜ MOREIRA ARIAS, KEVIN PAUL ˜ NAVARRO REMIRO, SERGIO ˜ PERIS DOMINGUEZ, ANTONIO ˜ RIPOLL PINA, ALBERT

˜ SALA, JOSHUA NAHUEL ˜ TORRES ABANTO, ALEXANDER DAVID ˜ TURANZAS MOLERO, FERNANDO ˜ VILLAGÓMEZ NAVARRETE, LUIS LEONARDO ˜

ITC2

TUTOR:

SANTANA JIMÉNEZ, JUAN

˜ CHAMBA CORDOVA, GONZALO ISMAEL ˜ CRUZ GINEL, LUIS MIGUEL ˜ FERNANDEZ ESTRELLA, DAVID ˜ GOMEZ BANDERA, LUIS ˜ HOYOS JANNA, CHADYA MARIA

˜ LAURENS MOLL, MARC ˜ MARTINEZ PORTILLO, ANDRES ALEJANDRO ˜ MAYANS JULIA, BARTOLOME ˜ MOYA LOMBARDO, DAVID ˜ PARETS GARCÍA, MIQUEL

˜ QUINTERO CHICA, FABIO ALEJANDRO ˜ SOCIAS TRIAS, JOAN ANTONI ˜ VERGARA GARCIA, DAVID ESTEBAN ˜

21


INSTALALACIONS LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES - DIÜRN

IE1D

TUTOR:

DE TOMÁS GARCÍA, FRANCISCO

˜ AGRONO CARABALI, LLILMAR ANDRES ˜ ALBUERA BACULO, SHERWIN ˜ ALEMANY TERRASA, GUILLERMO ˜ ANAPI DOCTOLERO, PAUL ANDREW ˜ ANGEL VERGARA,

NATAN DAVID ˜ ARMIJO, NASRY SAÍN ˜ ARNOLD JACKSON, BENJAMIN ˜ BONET FERNÁNDEZ, JOAN JOSEP ˜ BOUCHNAFA DOUZ, ABDELOUAHAB ˜ CALDERON

MERO, ALFONSO ˜ CARDONA VELASCO, CHRISTIAN ˜ COLORADO GONZALEZ, ANDRES FELIPE ˜ GARCÉS RIERA, JUAN FRANCISCO ˜ GARCÍA DÍAZ, CRISTÓBAL

˜ GARCIA FRONTERA, CRISTIAN ˜ GONZALEZ BEZARES, JUAN LUIS ˜ JIMÉNEZ SERRANO, SERGIO ˜ MASANA MARTÍNEZ, ALFREDO ˜ MORA CABALLERO DE

SEGOVIA, VICTOR ˜ MORENO MUÑOZ, VICTOR ˜ MORENO PINALES, RUDI ANTONIO ˜ PEREZ FERNANDEZ DE LA PUEBLA, AARON ˜ RAMOS JIMENEZ, MIGUEL

ANGEL ˜ REINADO FERNANDEZ, ADRIAN ˜ SANCHEZ BALLESTEROS, RAUL ˜ SANCHO MOREY, DAVID ˜ SIRITEANU, DANIEL ANDREI ˜ SUSOHO SUSOHO, HAMMADI

˜ TORRES VÁSQUEZ, JUAN DAVID ˜ UCLÉS PADILLA, SERGIO ˜

IE2D

TUTOR:

DE TOMÁS GARCÍA, FRANCISCO

˜ COTRINA MOSQUERA, HIRO GIORGIO ˜ CRESPI CANALS, MIGUEL ANGEL ˜ ESMERALDA TORALBA, DEMELOYD ˜ ESPINOSA, NICOLAS ˜ GARCIA CANALS, ELIAS

˜ JIMÉNEZ AYAS, RUBÉN ˜ NAGY, BENJAMIN ADAM ˜ NÚÑEZ JARAMILLO, FRANCISCO JAVIER ˜ PUJOL AGUILAR, JAIME ˜ ROCA CAÑELLAS, ALEJANDRO ˜

RUPEREZ HIBERNON, CARLOS ˜ SASTRE COSTA, PAU ˜ TORRELLO COCERA, MIGUEL ˜ TROYA SEVILLA, SERGIO ˜

22


INSTALALACIONS LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES - NOCTURN

IE1N

TUTOR:

SERRA VALLÉS, ENRIQUE

˜ BINIMELIS MASCARÓ, JOAN ˜ CRESPI GUAL, SEBASTIAN ˜ DE LA TORRE BUSTOS, JUAN JOSÉ ˜ DOMÍNGUEZ BORREGO, EMILIO ˜ ESPINOZA OCHOA, KEVIN

FABRICIO ˜ FERNANDEZ RAMON, JORGE ˜ FLORES PÉREZ, VÍCTOR ˜ GARCIA LÓPEZ, DIEGO FRANCISCO ˜ GARCIA MILLAN, SEBASTIAN ˜ GATICA RODRIGUEZ,

FABIAN ALEJANDRO ˜ GONZA JIMENEZ, JAIRO AMABLE ˜ HUACON SALAZAR, EDWIN LENIN ˜ JIMENEZ ESTARELLAS, JOSÉ MIGUEL ˜ LEAL ROSALES, JOEL

ADRIAN ˜ MARIN MORILLAS, PABLO JOSE ˜ MARISCAL GRAU, ESTEBAN ˜ MARTÍNEZ SALCEDO, ROBERTO ˜ MASCARO CRESPI, ERIK MIQUEL ˜ MONTAÑO

CARBALLO, RIMER ˜ MORA RODRÍGUEZ, ARTURO ˜ MORENO CAIMARI, VIRGILIO ˜ PEREZ ALEMANY, MANUEL VICENTE ˜ ROCA SIMO, RAFAEL ˜ SANTANATALIA

CABELLO, MANUEL CARLOS ˜ SOBRINO OTERO, SALVADOR ˜ TAMAYO FERNANDEZ, CHRISTIAN RODNEY ˜

IE2N

TUTOR:

AGUILERA MESTRE, ÓSCAR ALBERT

˜ ALONSO MAYORAL, RUBEN ˜ BISQUERRA SIMO, ANTONI ˜ HOMS GINEL, ALBERTO JOSE ˜ MAS GINARD, GUILLERMO ˜ VERA LOPEZ, MIGUEL ˜

VICH MORANTA, JOSEP ˜

23


IE3N

TUTORA:

GARAU TOMÁS, JOANA MARÍA

˜ GUERRERO BOTELLA, CRISTOBAL ˜ MASIP SANTIAGO, ALBERTO ˜ MONSERRAT GONZALEZ, RAUL ˜ OYARZUN VELAZQUEZ, CARLOS MATHIAS ˜ PACHECO

LAGOS, EDUARDO MAURICIO ˜ PERALTA BISKOLMS, LUIS CARLOS ˜ RODRIGUEZ MACIAS, FRANCISCO ˜

INSTALALACIONS LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES - DUAL

IE

IEDU

TUTOR:

BONNIN JOY, JERONI

˜ ANANGONO ACEVEDO, DENIS JOEL ˜ AVECILLA SANDOVAL, LUIS GUILLERMO ˜ CHISAGUANO CHIMBA, JONATHAN M. ˜ DELGADO DELGADO, JIMMY

ALEXANDER ˜ FONT MAURA, VICTOR ˜ GARCIA CABEZUELO, SANTIAGO ˜ JARAMILLO HERRERA, JORGE JULIO ˜ PRIOR VILLEN, ALBERTO ˜ SIMONET DALMAU,

DANIEL ˜ TITO MARTINEZ, CRISTIAN DAVID ˜ VALAREZO MENDEZ, JEFFERSON BOLIVAR ˜ VIVES DÍAZ, JAVIER ˜ WILDE PARRI, FRANCISCO JAVIER ˜

24


INSTALALACIÓ LACIÓ I MOBLAMENT

MM1

TUTORA:

HEREDIA VALENCIA, CONCEPCIÓN

˜ ANTICH TALLADA, SERGIO ˜ BARBACHAN MATOS, JORDANYS ˜ BRAVO LOPEZ, DAVID ˜ BUADES SOCIAS, JUAN GABRIEL ˜ BUSQUETS ARANDA, TOMAS ˜

CHANLA JIMÉNEZ, GABRIEL ˜ CIFRE MORA, PAULA ˜ CRESPO YAÑEZ, XOAN FELIPE ˜ FRANCO CEDRÚN, HÉCTOR ˜ GAMEZ SALOM, FRANCISCO DE BORJA

˜ GÓMEZ GIL, MANUEL ˜ HADDACH, HASSAN ˜ LÓPEZ GIMÉNEZ, DAVID ˜ MARTINEZ MOLINA, CARLOS ˜ PALMER ARAGON, SEBASTIAN ˜ PERELLO

MARTINEZ, MANEL SEBASTIA ˜ RODRIGUEZ GILABERT, LIGIA ˜ SILVA SOARES, RAYANNE ˜ SIMO REBOLLO, RAUL ˜ SUAU CAIMARI, TONI ˜ VALLES PICO,

GABRIEL ANDREU ˜ VOGELE NIETO, JEAN CLAUDE ˜

MM2

TUTOR:

SEDANO GÓMEZ, LUIS MARIANO

˜ ARBONA MAS, JAUME ˜ COTA CASTILLO, ANDRES ˜ DE ESTEBAN MARTORELL, MATIAS ˜ GARCIA TERRASA, FRANCISCO ˜ JIMENO COBA, RUBEN ˜ LIRIA SELLES,

DIEGO ˜ MARQUÉS HERRERA, MARTÍ ˜ RAMIREZ RAMIREZ, JEAN CARLO ˜ RAMIS CERVANTES, CATALINA DEL MAR ˜ SAENZ DE BURUAGA DE ROJAS, JUAN I. ˜

VÁZQUEZ LUQUE, ABEL ˜

25


MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

MEL1

TUTOR:

MARTÍNEZ BENITO, MANUEL ÁNGEL

˜ ALCINA QUESADA, SERGIO ˜ BALLESTER IGLESIAS, JUAN ANTONIO ˜ CLADERA SERRA, ESTEBAN ˜ CORTÉS PEREA, DAVID ˜ DI YORIO, JORGE CESAR JAVIER

˜ FREDRIKS VILLAR, ARMANDO ˜ GREEN, LIAM ˜ JIMÉNEZ DAROCHA, PEDRO ˜ JUÁREZ CAMACHO, DANIEL ˜ KYFCHUK, BOHDAN ˜ KYFCHUK, VLADYSLAV ˜

MAROÑAS ROJO, MANUEL ˜ MARTÍNEZ MAS, VÍCTOR ˜ MAS NAVARRO, DANIEL ˜ MAYORAL SAN JULIÁN, CARLOS ˜ NUÑEZ RODRIGUEZ, ERNESTO ALEXANDER

˜ OLIVER LLADÓ, MIGUEL ˜ PALMER BONET, BARTOLOMÉ ˜ PÉREZ ROMERO, JOSÉ MIGUEL ˜ PERONA PUJOL, ANTONIO ˜ PONS SERRA, JAUME ˜ SULLIVAN

MIRANDA, SAUL ˜ VERA BONAFE, FRANCISCO ˜ VERDERA RIGO, ANTONIO ˜

MEL2

TUTOR:

JUAN SALOM, JOAN JOSEP

˜ CARIZZONI, LUCAS NAHUEL ˜ ELIAS DE QUIROS DOMINGUEZ, BORJA ˜ ESPIN LOPEZ, SERGIO ELIAS ˜ FRANCO SANTAMARIA, JAVIER ˜ PALMER PICORNELL,

JUANA MARIA ˜ RODRIGUEZ SANCHEZ, CARLOS ˜ RUIZ OCHOA, JUAN CARLOS ˜ RUIZ SASTRE, PEDRO ˜

26


INSTALALACIONS LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

FIC1

TUTOR:

RABAZA GONZÁLEZ, PERE

˜ ABDELLATI, MOHAMMED ˜ BARRERO REYES, ALBERTO ˜ BOFILL BERDERY, ALEXANDRE ˜ CAMPINS SIGUEROS, DAVID ˜ CASTILLO CASTRO, JOSE JUAN ˜

CLADERA BONNÍN, SALVADOR ˜ FERNANDES ARQUES, JOSE ANTONIO ˜ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS ˜ FONT MATAS, ALBERT ˜ HIBERNÓN ROIG, JOAN

ANTONI ˜ JARMICH, OMAR ˜ JIMENEZ RIOS, DAVID ˜ JIMENO COBA, ANGEL ˜ JOHNSON, LUKE LESLIE ˜ LAGO RIVAS, CRISTIAN ˜ LLABRÉS VILA, MARC ˜

LLADÓ SÁNCHEZ, ALEJANDRO ˜ MARÍN LARA, ALEX ˜ MOREIRA RODRIGUEZ, FRANCO ˜ MOREIRA RODRIGUEZ, MAXIMILIANO ˜ PLANAS BERGAS, JAUME ˜ POLO

DE PAZ, MARCO ˜ ROCA OBRADOR, MIGUEL ANGEL ˜ SANTANDREU MARTÍN, JUAN MIGUEL ˜ SEGUI ROCA, ANDREU ˜ SERVERA BATLE, FRANCESC ˜

FIC2

TUTOR:

FONT BALAGUER, MIQUEL

˜ MARTÍNEZ CUERDA, PEDRO ANTONIO ˜ SALORD LEGARDA, MIGUEL ELIAS ˜ VALLORI ADROVER, ANDRÉS ˜ VALLS AGUILÓ, PERE ANDREU ˜

27


CICLES FORMATIUS - GRAU SUPERIOR

PROJECTES D’EDIFICACIÓ

PC1d

TUTORS:

MAIMÓ VAQUER, MIQUEL ÀNGEL / FAR FIOL, JOANA

˜ ADROVER HIDALGO, ALBERT ˜ BARAJAS SALDAÑA, IRINA ˜ BORDOY COMPANY, DANIEL JOSÉ ˜ CABELLO MAIMO, AINA MARIA ˜ COSTA ARROYO, MIRIAM

JULIETA ˜ GALMÉS QUEJIGO, ALBERTO ˜ GARCIA SALVA, ROSA ˜ LÓPEZ CASADO, SANTIAGO ˜ MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JUAN ˜ MATEOS MARTINEZ, RUBEN ˜

MURIA BALAGUER, XAVIER ˜ PEÑA RODRÍGUEZ, SARA ˜ PEREZ INCINILLAS, GONZALO ˜ RODRIGUEZ ACOSTA, BRAYIAM ANDRES ˜ RUDOLPH, JAZMIN SAMANTA

˜ RUFO CAMARERO, JESUS ˜ SARAVIA GAMBOA, CRISTIAN MARCEL ˜ TUR BORDOY, JUAN ANTONIO ˜ VEGA CHAMBA, EDWIN VINICIO ˜ ZUCCOLLO HAAL, HELGA

INGRID ˜

PC2H

TUTOR:

CALLEJA RUIZ, CLAUDIO

˜ ADROVER VIDAL, RAFEL ˜ CHÁVEZ GUTIÉRREZ, ELOIZA LISBETH ˜ GARCIA NAVARRO, AIDA CLARA ˜ GONZÁLEZ MORENO, SERGIO ˜ JIMÉNEZ

MARTÍNEZ, SERGIO ˜ LÓPEZ GAMBOA, LIDIA ˜ OULD ROUIS, MEROUANE ˜ RODRÍGUEZ TITOS, ANTONIO ˜ ROSSELLÓ TERRADE, ALEIX ˜ TAULER FERRER,

MIQUEL ˜ TRIAS SASTRE, LAURA ˜

28


PROJECTES D’OBRA CIVIL

OC1H

TUTORS:

FAR FIOL, JOANA / MAIMÓ VAQUER, MIQUEL ÀNGEL

˜ BATLLE MURILLO, MARC ˜ CANTALAPIEDRA TRUYOLS, LAUREANO ˜ GOMEZ ABAURREA, JESUS ˜ PEREZ INCINILLAS, GONZALO ˜ RIERA LLANERAS,

SEBASTIÁN ˜ TORRES MOYA, JULIA ˜ TOVAR NEGRI, LUIGI YANIK ˜ VALVERDE CARO, ELVIS DANTE ˜

OC2D

TUTOR:

REY BENITO, ÁNGEL

˜ ABRAHAM FERNANDEZ, DARIO ˜ BENADERET GOST, SARA ˜ CARDELL MIRALLES, MARIA DEL MAR ˜ GIMENO MOYA, RAFAEL ˜ LIZARRAGA SANCHEZ, JOSE

EDUARDO ˜ MOYA FEBRER, MATEU ˜ TORRENS LUQUE, CLAUDIA FRANCISCA ˜

29


MANTENIMENT ELECTRÒNIC

MTO1

TUTOR:

RIPOLL GINER, ANTONI VICENT

˜ BLANCO IRARZABAL, ZUZEN ˜ DEBLI SIDFI, AMIN ˜ DEBLI SIDFI, REDA ˜ DIÉGUEZ QUILEZ, ABEL ˜ ESCUDERO JIMENEZ, MIQUEL ÀNGEL ˜ ESPINOSA BIBILONI,

DARIO ADRIAN ˜ FALCON LOZANO, MANUEL ˜ FORTEZA CALAFELL, XAVIER ˜ GARCIA CARMONA, FRANCISCO JAVIER ˜ HERREROS MARTINEZ, SERGIO ˜ MARTIN

BERNABE, JONATHAN ˜ MATAMALAS GUAL, GABRIEL ˜ MESTRE MASCARÓ, LLUÍS ˜ MORALES SALAZAR, ALVARO JOSE ˜ MORANTA MOREY, MAGI ˜ NIETO

RAMIREZ, JOSE MARCOS ˜ PALENZUELA CEREZO, PEDRO ˜ PERELLO TOMAS, CARLOS ˜ QUINTEROS QUINTEROS, LUÍS ULISES ˜ RAMA PEDRAZA, JOSE MANUEL

˜ RAMOS CASTELLANOS, RAFAEL ˜ RIBOT MELIS, JAUME ˜ RULLAN DELGADO, JAVIER RAMON ˜ SALA GRAU, PAU JOAN ˜ SÁNCHEZ PÉREZ, ÁNGEL DAVID ˜

SERRA MOLINA, MIGUEL ˜ VIDAL VERD, JAUME ˜ VILLAR FLORES, ALEJANDRO ˜

MTO2

TUTOR:

PAYERAS FEMENIAS, JAUME

˜ CZUDAY RIERA, DANIEL ˜ ESTRELLA ROLDÁN, JOSÉ MARÍA ˜ GUERRERO GOMILA, JOSÉ LUIS ˜ MOLINA LOPEZ, DAILOS ˜ POZO PORCU, AARON MIGUEL

˜ SERRANO ROMAGUERA, CARLOS RUFO ˜ VICH GARCIA, LORENZO ˜

30


AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

ARI1

TUTOR:

GINARD JULIÀ, SEBASTIÀ

˜ ARBONA CABOOTER, FRANCESC ˜ BURON NOGUERAS, MIGUEL ˜ COLOMAR MANDILEGO, PEDRO ˜ COMAS FULLANA, XAVIER ˜ CRESPO SANSO, DANIEL

˜ ESTRUGO OLIVER, DANIEL ˜ FERNANDEZ BAILADOR, CARLOS ˜ FLORES FERNÁNDEZ, IVÁN ˜ FREIXAS TRIAS, JAUME ˜ FUSTER SANCHO, MIGUEL ANDRES ˜

GUASP BORRÀS, ANTONI ˜ GUTIERREZ GUTIERREZ, JOSE LUIS ˜ LÓPEZ SERRATO, CELEDONIO ˜ LUCENA CERDA, BERNAT ˜ MARIN JIMENEZ, DAVID ˜ MARTINS

GONÇALVES, MARCO ˜ MERCADER BARCELO, JOAN ˜ MONTMANY ROYO, XAVIER ˜ MORCILLO GIMÉNEZ, ÁNGEL ˜ OLIVERA OLIVARES, JOSE GASTON ˜

PACE, BRIAN MAURO ˜ PUERTAS THORBORG, JELLE MIGUEL ˜ RUPEREZ HIBERNON, CARLOS ˜ SALOM ROJAS, CAMILO ANDRES ˜ SÁNCHEZ BONNÍN, PEDRO ˜

SANCHEZ PIZARRO, JUAN LUIS ˜ VIDAL ALVAREZ, JUAN MANUEL ˜ ZAFRA VIEJO, ANTONIO ˜

ARI2

TUTOR:

SOBLECHERO RUIZ, JUAN CARLOS

˜ BOUTAHAR, NABIL ˜ CAPARROZ MARTIN, JUAN ANDRES ˜ GARCIA BAUZA, SERGIO ˜ ROTGER VAQUER, FRANCISCO ˜

31


SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓNS I INFORMÀTICS

STI1

TUTOR:

PONS MAYOL, GUILLEM

˜ ARIZTI MORELL, JOSE JOAQUIN ˜ ARTIGUES RIGO, SEBASTIAN ˜ BAUZA BURGOS, ALBERT ˜ BOZZO ROMERO, MARCO ˜ BRIONES ARROBA, EMIL VICENZO

˜ COLL FERRER, PAU ˜ CRUZ BLASCO, ÁNGEL ˜ ESONO MAYE, CRISTIAN ˜ GARCIAS BOREL, JOAN ˜ GOMEZ CUBERO, JOSE MARIA ˜ HERNANDEZ GASULLA,

FRANCISCO JAVIER ˜ HERNANDEZ VERA, SERGIO ˜ MARCH DOLZ, LORENZO ˜ MARTÍN SALVATIERRAS, FAUSTO ˜ MARTINEZ PONCE, JESUS ˜ MORENO BLANCO,

FERNANDO ˜ MORENO HERNÁNDEZ, CARLOS ˜ MORENO PINALES, LEIME YAMEL ˜ OLIVER MAYOR, GABRIEL ˜ OWONO NZANG, ACACIO BEE ˜ PEREZ

TREJO, DOMINGO ˜ PORTUGUÉS URBANO, CARLOS ALBERTO ˜ RAMÓN SASTRE, MIQUEL ˜ RODRUEJO MARTÍNEZ, JOSÉ AURELIO ˜ SAONA CARRILLO, CARLOS

ANDRÉS ˜ ZURITA BERMUDEZ, MIGUEL ANGEL ˜

STI2

TUTOR:

GARAU AULÍ, JOAN

˜ ALDERETE RUBIO, JUAN ANTONIO ˜ ESCOBAR BRIONES, ROBERTO ANTONIO ˜ MARCOS PALACIOS, DANIEL ˜ NAVALON RIBAS, JUAN ˜ PONS MIR, MIGUEL

ANGEL ˜ RAMIREZ MATAS, JUAN ANTONIO ˜ ROIG SORELL, JOAN ˜

32


MANTENIMENT D’INSTALALACIONS LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

MIT1

TUTORA:

TUR TUR, MARIA CATALINA

˜ ALAVA FERNANDEZ, JUAN FERMIN ˜ AMENGUAL AMENGUAL, MIQUEL ˜ BELMONTE FERNANDEZ, JUAN ˜ BORZATTA, ENZO NICOLAS ˜ BOSCH AGUILO,

FRANCESC XAVIER ˜ CUSIN, CHRISTOPHE ˜ DÍAZ GALLEGO, JAVIER ˜ FERNANDEZ CANOVAS, SERGIO ˜ FONT CARBONELL, JOSEP ˜ GARCIA BUSTELO, JOSE

LUIS ˜ GARRIDO ALVAREZ, VICTOR ˜ GARRIDO MOREIRA, DIEGO ˜ GONZALEZ MARTIN, PABLO ˜ HABIB MARTÍNEZ, GABRIEL ˜ LORENZO RAMBORGER, MANUEL

A. ˜ MELIS FAJARDO, JAUME ˜ MIRO BONNIN, ANTONIO ˜ MORENO MERCHANT, DAVID ˜ MUÑOZ LOPEZ, EUSEBIO ˜ PRIETO MANCHADO, MARCOS ˜

QUINTEROS QUINTEROS, LUÍS ULISES ˜ REQUENA BOSCH, MIGUEL ANGEL ˜ RIERA SALVADOR, JOAN ˜ ROCA BULLEJOS, MARC ˜ RODRIGUEZ ROSARIO, FELIX

JEAN ˜ ROSA HERNÁNDEZ, MIGUEL ˜ RUZAFA GARRIDO, JOSE ANTONIO ˜ SASTRE CERRILLO, CRISTIAN ˜ VILLAVERDE DE LA PARTE, RAMÓN ˜

MIT2

TUTOR:

SOCIAS FUSTER, ANTONI

˜ AMENGUAL AMENGUAL, BERNAT ERNEST ˜ BALLESTER VANRELL, MIGUEL ˜ GALLEGO PEÑA, HUMBERTO ˜ GÓMEZ, LUÍS ALBERTO ˜ MARTÍNEZ MOLTON, JULIÁN

˜ MORALES REUS, GABRIEL RAMON ˜ OCHOA GARCIA, HASSEN ˜ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, TELMO ˜

33


PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS

PRP1

TUTORA:

SOLER NAVARRO, MARISA

˜ ANTICH MIR, BARTOLOME ˜ CARDONA TORRES, MACK ROBERT ˜ CATALÀ FERRER, AARON ˜ COVAS POMAR, BARTOMEU ˜ DE LA CRUZ CURADO, PATRICIA

˜ FERNANDEZ SAEZ, DAVID ˜ KRESIMON, PAWEL MICHAL ˜ LOPEZ DAVIDSON, TOMAS ˜ MASCARO BAUZA, JORGE ˜ PALOU GARCÍA, AINA ˜ PEÑA MORA,

VICTOR MIGUEL ˜ RICART ROSELLO, MARIA ˜ RODRIGUEZ ROTGER, PABLO ˜ ROIG SORELL, JAUME ˜ ROSSELLÓ NUEZ, MARGARITA ˜ ROZUMIY, ANASTASIYA

˜ SINTES TORRES, MARÍA ASUNCIÓN ˜

PRP2

TUTOR:

POL PUJOL, JORDI

˜ BALINOT COBO, ANTONIO ˜ BURGOS GUTIERREZ, MARIO ˜ CASTELLANOS MARTINEZ, ISABEL ˜ CHESA VILAJUANA, SERGIO ˜ DAVIS CASTRO, BETTY ˜

GALVEZ LEON, VICTOR ˜ GÓMEZ BONET, ANTONIO ˜ MARQUEZ CELORIO, RUBEN ˜ MARTÍN LÓPEZ, SONIA ˜ MAYOL TORRENS, CATALINA ˜ PÉREZ PRIETO,

GÉNOVA ˜ POCOVI GARCIA, JUAN MANUEL ˜ RAMOS BUJOSA, ALEJANDRO ˜ RODRÍGUEZ BELINCHON, RAQUEL ˜ SANS SANSO, JAUME ˜ SORIA VALLCANERAS,

BORJA ˜

34


ACTIVITATS

ACTIVITATS (UNA PETITA MOSTRA)

EXPEDICIONÀRIA

BARCELONA-PIRINEUS

35


PARELLES

LINGÜÍSTIQUES

CONCURS DE HAIKUS

36


SETMANA DE LA SOSTENIBILITAT

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

VISITA A UN BUQUE OCEANOGRÀFIC

AULA MÒBIL

DE RECICLATGE

37


38

GIMCANA A L’IES POLITÈCNIC


ENTREGA DELS PREMIS DE LA GIMCANA

VISITA A LA UIB

EXPOSICIÓ D’ARTS PLÀSTIQUES

39


REPRESENTACIÓ DE TEATRE

CONSULTA JOVE

AL POLITÈCNIC

SIMULACRE D’EVACUACIÓ

SORTIDA

ES CARNATGE

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!