Informe PYMES Carrefour 2011 Euskera

carrefour.es

Informe PYMES Carrefour 2011 Euskera

Carrefour con las

Pymes Agroalimentarias

Españolas

Carrefour Espainiako

nekazaritzako elikagaien

ETEekin

www.carrefour.es

Centros Comerciales Carrefour, S.A.

C/ Campezo, 16. 28022 Madrid

Programa Anual 2011

2011ko urteko programa


Sumario

Aurkibidea

04

Programa anual

2011 de promoción

de Productos

Regionales de

España

Espainiako

eskualde-produktuakk

sustatzeko 2011ko

urteko programa

02

Nos implicamos

localmente

Tokian bertan

inplikatzen gara

06

Comercializamos

productos

españoles

Espainiako

produktuak

merkaturatzen

ditugu

07

Presentes en cada

Comunidad Autónoma

Autonomia Erkidego

bakoitzean finkatuta gaude

08

Premiamos a las Pymes.

Edición 2011 Premios Carrefour

ETEak saritzen ditugu. Carrefour

Sarien 2011ko edizioa

22

Nuestra dimensión en las CC.AA. que

celebraron los Premios Carrefour en 2010

Carrefour Sariak 2010ean ospatu zituzten

Autonomia Erkidegoetan dugun dimentsioa

30

28

Con las Pymes

españolas

Espainiako

ETEekin

Nuestras Marcas.

Garantía de Calidad

Gure Markak.

Kalitate-bermea


02

Nos implicamos

localmente

Tokian bertan

inplikatzen gara

Uno

de nuestros objetivos, desde que nos

establecimos en España, es identificarnos con las

regiones donde estamos presentes. Asumimos

las costumbres y usos locales l y apoyamos sus

productos, comprometiéndonos así con el

desarrollo económico, social y medioambiental

de las regiones donde nos encontramos.

Nuestra presencia supone una fuerte inversión local

y la dinamización económica de las zonas donde

nos implantamos. A nivel comercial apostamos

por la competitividad en precios, por la innovación

–tanto en el modelo comercial como en los

productos y marca–, así como por los servicios

que se adaptan a las nuevas necesidades del

consumidor.

Generamos empleo en los entornos donde nos

establecemos, y apoyamos a las Pymes españolas,

ya que Carrefour es un gran escaparate para los

proveedores regionales y sus excelentes productos

locales.

“Uno de los aspectos diferenciadores

de nuestro modelo es el amplio

surtido local y regional”

“Gure ereduaren berezitasunetako bat

tokiko eta eskualdeko produktuetan

dugun eskaintza zabala da”

Carrefour en España

Carrefour forma parte del paisaje de España con

sus hipermercados, supermercados y tiendas de

proximidad desde hace 39 años. El 96,4% de las

compras las realizamos a empresas ubicadas en

España de todas las Comunidades Autónomas, que

en 2011 fueron más de 9.950, la mayor parte PYMES

–comerciales, de servicios e inmovilizado–.

A través de nuestra filial de compras de productos

hortofrutícolas, SOCOMO, somos la primera empresa

comercializadora de frutas y verduras de España.

Esto supone también comercializar los productos

españoles, a través de nuestra red, tanto en países de

Europa como de otros continentes.

Nuestra propuesta comercial está basada en la

pluralidad de marcas y surtidos: tanto surtidos

nacionales que incorporan una amplia oferta de

productos locales y regionales de calidad, como

surtidos internacionales. La competitividad en precios,

así como la cercanía y proximidad a través de nuestros

supermercados, forman parte también de nuestra

propuesta comercial. Esta propuesta se adapta a las

diferentes realidades y necesidades de nuestros clientes,

y se convierte en una experiencia de compra atractiva.

Un modelo de comercio responsable

Uno de los ejes de nuestro modelo comercial, es

nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.

Garantizar la calidad de los productos que distribuimos

mediante el control de toda la cadena de valor, es una

de nuestras prioridades.

Asimismo fomentamos el ahorro energético

incorporando las últimas tecnologías en nuestros

centros, y somos activos en la gestión eficiente de

residuos, así como en la reducción de emisiones de

CO2 a la atmósfera.

Dentro de nuestra apuesta por el desarrollo

sostenible, no sólo pretendemos disminuir nuestro

impacto medioambiental a través de diferentes

iniciativas, sino que las complementamos con

la financiación de proyectos concretos de

conservación.

Todas nuestras actividades en este sentido

están recopiladas anualmente en los informes de

sostenibilidad nacional e internacional. Asimismo, y

desde 2001, formamos parte del Pacto Global de la

ONU, que el Grupo Carrefour ha renovado en 2011.

Consecuente con nuestro modelo de desarrollo

sostenible, y conscientes de nuestra capacidad de

contribuir a la mejora de las regiones donde estamos

presentes, la Fundación Solidaridad Carrefour

canaliza la acción social de la compañía en España

y desarrolla sus programas tanto a nivel nacional

como local, implicándonos en todas las sociedades

donde estamos implantados. Para la dinamización

de la acción social a nivel local, la Fundación cuenta

con 130 Comités formados por 891 voluntarios.

Apoyamos las Pymes agroalimentarias

españolas

Uno de los aspectos diferenciadores de nuestro

modelo es el amplio surtido local y regional, en

consonancia con uno de nuestros objetivos:

apoyar las economías locales. Anualmente,

desde hace más de dos décadas, llevamos a cabo

un programa de promoción de los productos

agroalimentarios locales en nuestros centros.

En 2011 se concretó en 19 campañas específicas

de estos productos, donde participaron más de

840 pymes con más de 4.140 productos, y fueron

visitadas por más de 14 millones de personas en

todas las CC.AA.

Espainian ezarri ginenez geroztik, gure helburuetako

bat da saltokiak ditugun eskualdeekin bat egitea.

Horrela, tokian tokiko ohiturak eta erabilerak gure

egiteaz gain, tokian tokiko produktuen alde ere

badihardugu eta eskualde horiek ekonomiaren,

gizartearen eta ingurumenaren aldetik garatzen

laguntzeko konpromisoa hartzen dugu.

Gu toki kibatean izateak inbertsio i handia dakar

Gure lehentasunetako bat da banatzen ditugun

berekin, bai eta ingurune horiei ekonomiaren aldetik produktuen kalitatea bermatzea eta, hartara,

eragitea ere. Merkataritzari dagokionez, prezioen

balio-kate osoa kontrolatzen dugu.

lehiakortasunaren alde egiten dugu, berrikuntzaren

alde –hala merkataritza-ereduan nola produktuetan Era berean, energia aurreztea sustatzen dugu,

eta markan–, eta kontsumitzailearen premia

gure zentroetan azken teknologiak erabiliz, eta

berrietara egokitzen diren zerbitzuen alde ere bai. eragileak gara bereziki hondakinen kudeaketa

eraginkorrean, bai eta atmosferara CO2 gutxiago

isurtzerakoan ere.

Horrez gain, saltokiak irekitzen ditugun inguruetan

enplegua ere sortzen dugu, eta Espainiako Enpresa

Txiki eta Ertainak (ETEak) sustatzen ditugu,

Carrefour erakusleiho bikaina baita eskualdeetako

hornitzaileentzako eta tokiko produktu ezin

hobeentzako.

Carrefour Espainian

Carrefour Espainiako paisaian txertatua dago bere

hipermerkatu, supermerkatu eta gertuko saltokiekin,

duela 39 urtetik hona. Erosketen % 96,4 Espainian

kokaturiko enpresetan egiten ditugu eta Autonomia

Erkidego guztietan daude; 2011n, zehazki, 9.950etik

gora izan ziren, gehienak ETEak merkataritzazkoak,

zerbitzuzkoak eta ibilgetua–.

Espainiako fruta eta barazkiak merkaturatzen dituen

lehen enpresa gara, barazkiak eta fruituak erosten

dituen SOCOMO gure filialaren bidez. Horrek berekin

dakar Espainiako produktuak ere gure sarearen bidez

merkaturatzea, hala Europako herrialdeetan nola

beste kontinente batzuetakoetan.

Gure merkataritza-proposamena marken eta

eskaintzen aniztasunean oinarritua dago: batetik,

eskaintza nazionalak, tokiko eta eskualdeko

produktuen sorta zabala dakartenak, guztiak ere

kalitatezkoak, eta, bestetik, nazioarteko eskaintzak.

Prezioen lehiakortasuna gure merkataritzaproposamenean

ere txertatua dago, bai eta

gure supermerkatuen bidez eskaintzen dugun

hurbiltasuna ere. Proposamen hori gure bezeroen

egoera eta premietara egokitua dago, eta erosketaesperientzia

erakargarria da.

Merkataritza-eredu arduratsua

Garapen iraunkorrarekin dugun konpromisoa gure

merkataritza-ereduaren ardatzetako bat dugu.

Garapen iraunkorraren aldeko gure apustuaren

baitan, ingurumenean sortzen dugun eragina

hainbat ekimenen bidez murriztu nahi izateaz

gain, ingurumena zaintzeko proiektu zehatzak

ere finantzatzen ditugu.

Gure jarduera guztiak, alde batera, nazio mailako

eta nazioarteko iraunkortasun-txostenetan

jasotzen ditugu urtero. Halaber, eta 2001etik

aurrera, NBEren Hitzarmen Globalaren zati gara,

Carrefour Taldeak 2011n berretsi egin duena.

Gure garapen iraunkorraren ereduarekin bat,

eta gure saltokiak dauden eskualdeak hobetzen

laguntzeko dugun gaitasunaren jakitun, Carrefour

Elkartasun Fundazioak enpresaren gizarte-ekintza

bideratzen du Espainian eta bere programak

Espainian eta tokian-tokian garatzen ditu,

saltokiak ditugun gizarte guztietan inplikatuz.

Gizarte-ekintza tokian dinamizatzeko, Fundazioak

891 boluntarioz osaturiko 130 Batzorde ditu.

Espainiako nekazaritzako elikagaien ETEen

alde dihardugu

Gure ereduaren ezaugarri berezietako bat

tokiko eta eskualdeko eskaintza zabala da, gure

helburuetako batekin bat: hots, tokiko ekonomien

alde lan egitea. Duela bi hamarkadatik gora,

gure zentroetan tokiko nekazaritzako elikagaiak

sustatzeko programa abiarazten dugu, urtero.

2011n, hain zuzen ere, 19 kanpaina antolatu

genituen, produktu horiek berariaz sustatzeko;

zehazki, 840 ETEk baino gehiagok hartu zuten

parte 4.140tik gora produkturekin, eta Autonomia

Erkidego guztietan, 14 milioitik gora lagunek

bisitatu zituzten.

Nos implicamos localmente Tokian bertan inplikatzen gara

03


Programa anual 2011 de

promoción de Productos

Regionales de España

Espainiako eskualdeproduktuak

sustatzeko

2011ko urteko programa

Fechas: de mayo a agosto de 2011

Datak: 2011ko maiatzetik abuztura

Número de promociones Promozio kopurua: 19

Empresas participantes Enpresa parte-hartzaileak: 846

Productos presentados Aurkeztutako produktuak: 4.145

Número de visitantes Bisitari kopurua: 14.295.146

Número de hipermercados Hipermerkatu kopurua: 172

ANDALUCÍA

ANDALUZIA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 37

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 69

Visitantes:

Bisitariak: 2.195.899

Productos:

Produktuak: 247

ARAGÓN

ARAGOI

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 2

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 23

Visitantes:

Bisitariak: 206.854

Productos:

Produktuak: 152

BIERZO

BIERZO

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 1

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 26

Visitantes:

Bisitariak: 270.776

Productos:

Produktuak: 223

CANARIAS

KANARIAK

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 6

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 97

Visitantes:

Bisitariak: 495.880

Productos:

Produktuak: 300

CANTABRIA

KANTABRIA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 3

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 48

Visitantes:

Bisitariak: 470.529

Productos:

Produktuak: 205

CASTILLA-LA MANCHA

GAZTELA-MANTXA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 5

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 22

Visitantes:

Bisitariak: 186.257

Productos:

Produktuak: 60

CASTILLA Y LEÓN

GAZTELA ETA LEON

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 8

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 68

Visitantes:

Bisitariak: 1.101.613

Productos:

Produktuak: 335

CATALUÑA

KATALUNIA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 25

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 71

Visitantes:

Bisitariak: 1.937.324

Productos:

Produktuak: 237

COMUNIDAD DE MADRID

MADRILGO ERKIDEGOA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 25

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 26

Visitantes:

Bisitariak: 2.212.436

Productos:

Produktuak: 136

COMUNIDAD FORAL DE

NAVARRA NAFARROAKO

FORU KOMUNITATEA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 3

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 49

Visitantes:

Bisitariak: 241.852

Productos:

Produktuak: 251

COMUNITAT VALENCIANA

VALENTZIAKO ERKIDEGOA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 23

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 70

Visitantes:

Bisitariak: 1.709.959

Productos:

Produktuak: 300

EXTREMADURA

EXTREMADURA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 8

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 55

Visitantes:

Bisitariak: 1.318.840

Productos:

Produktuak: 250

GALICIA

GALIZIA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 10

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 57

Visitantes:

Bisitariak: 561.501

Productos:

Produktuak: 625

ILLES BALEARS

BALEAR UHARTEAK

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 3

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 39

Visitantes:

Bisitariak: 338.758

Productos:

Produktuak: 90

PAÍS VASCO

EUSKADI

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 5

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 47

Visitantes:

Bisitariak: 340.276

Productos:

Produktuak: 276

PRINCIPADO DE

ASTURIAS ASTURIASKO

PRINTZERRIA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 5

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 44

Visitantes:

Bisitariak: 401.130

Productos:

Produktuak: 158

REGIÓN DE MURCIA

MURTZIAKO ESKUALDEA

Nº de hipermercados:

Hipermerkatu kop.: 4

Empresas participantes:

Enpresa parte-hartzaileak: 35

Visitantes:

Bisitariak: 305.264

Productos:

Produktuak: 300

04

Prograna anual 2011 de promoción de Productos Regionales de España Espainiako eskualde-produktuak sustatzeko 2011ko urteko programa

05


Comercializamos

productos españoles

Espainiako produktuak

merkaturatzen ditugu

Presentes en cada

Comunidad Autónoma

Autonomia Erkidego

bakoitzean finkatuta gaude

Compramos más de

398.000 toneladas de productos

provenientes del campo español

Espainiako landatik datozen

398.000 tona produktu baino

gehiago erosten ditugu

Nuestra filial de compras

hortofrutícolas SOCOMO, se

ha convertido en la primera

empresa comercializadora de

frutas y verduras de España

Los consumidores españoles, así como los

países de nuestro entorno, valoran cada vez

más los productos del campo español. El sector

hortofrutícola español goza de gran prestigio,

por su calidad y su apuesta por la innovación e

inversión en nuevas tecnologías, lo que le sitúa

en una posición privilegiada en el sector también

fuera de nuestras fronteras.

Nuestra filial de compras de productos

hortofrutícolas, SOCOMO, es la primera empresa

comercializadora de frutas y verduras de España,

con presencia en todas las zonas productoras de

nuestro país y que, en 2011, alcanzó un volumen

de compras de más 398.000 toneladas de

productos de origen español.

SOCOMO es también la primera empresa

exportadora de productos hortofrutícolas de

España. Además de la ya tradicional exportación a

los países de Europa, hemos introducido, a través

de nuestra red de centros, productos de nuestros

agricultores en países como: Bulgaria, Eslovaquia,

Brasil, Malasia, o Emiratos Árabes Unidos.

Barazkiak eta frutak erosten

dituen SOCOMO gure filiala

Espainiako fruta eta barazkiak

merkaturatzen dituen lehen

enpresa bilakatu da

Espainiako eta gure inguruko herrialdeetako

kontsumitzaileek gero eta balio handiagoa ematen

diete Espainiako landako produktuei. Espainiako

barazki eta fruten sektoreak ospe handia du,

kalitatezkoa delako, berrikuntzaren alde egiten

duelako eta teknologia berrietan inbertitzen

duelako; horren ondorioz, sektoreak posizio ezin

hobea du baita gure mugetatik kanpo ere.

Barazkiak eta frutak erosten dituen SOCOMO gure

filiala Espainiako fruta eta barazkiak merkaturatzen

dituen lehen enpresa bilakatu da eta gure

herrialdeko ekoizpen-esparru guztietan finkatuta

dago. 2011n, espainiar jatorriko produktuetan,

398.000 tona baino gehiago erosi zituen.

SOCOMO, gainera, Espainiako barazki- eta

fruta-produktuak esportatzen dituen lehen

enpresa ere bada. Europako herrialdeetara

egin ohi den esportazio tradizionalaz gain, gure

nekazarien produktuak hainbat herrialdetan

ere sartu ditugu gure zentro-sarearen bidez;

Bulgarian, Eslovakian, Brasilen, Malasian eta

Arabiar Emirerri Batuetan, adibidez.

Carrefour, presente

en España desde hace

ya 39 años, forma parte del tejido comercial

de las 17 Comunidades Autónomas del Estado

Carrefour, Espainian

dago duela 39

urtetik hona, eta Estatuko 17 Autonomia

Erkidegoetako merkataritza-ehunean

txertatua dago

606

Nuestra Con la Pymes implicación Españolas local 07


Premiamos a las Pymes.

Edición 2011 Premios Carrefour

ETEak saritzen ditugu.

Carrefour Sarien 2011ko edizioa

Aragón

Aragoi

La muestra tuvo lugar del l8 al l22d de junio en

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria:

los hipermercados de Carrefour en Aragón, Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria:

y fue visitada por 206.854 personas. El acto BODEGA ENATE

de entrega de los Premios Carrefour en

Bodega ENATE fue constituida en 1991

Aragón, estuvo presidido por la Presidenta del con el objetivo de producir un gran vino

Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. de calidad dentro de la Denominación de

Erakustaldia ekainaren 8tik 22ra egin zen Origen Somontano. La calidad, la viticultura

Aragoiko Carrefour hipermerkatuetan, eta de precisión, el respeto al medio ambiente y el

206.854 pertsonak bisitatu zuten. Carrefour seguimiento intensivo de la maduración de la

Sarien Aragoiko banaketa-ekitaldiak

uva, son algunos de sus pilares básicos.

Aragoiko Gobernuburu Luisa Fernanda Rudi

izan zuen buru.

El respeto y la integridad de todos los

factores que intervienen en el proceso de

elaboración del vino, se plasma tanto en sus

viñedos de más de 450 hectáreas, como en su

bodega de más de 12.000 m 2 .

Por todo ello sus vinos han recibido numerosos

premios y son reconocidos tanto en España

como fuera de nuestras fronteras, en países

como Alemania, Suiza, Estados Unidos o

Canadá.

23 empresas aragonesas presentaron

152 productos en la promoción anual

“Productos de Aragón, Nacen de la Tierra”

Aragoiko 23 enpresak 152 produktu

aurkeztu zituzten urteroko “Productos de

Aragón, Nacen de la Tierra” promozioan.

Bodega ENATE 1991n sortu zen, Somontano

Jatorrizko Deituraren barrenean kalitatezko ardo

bikain bat ekoizteko. Bere oinarrizko zutabeak

dira, besteak beste, kalitatea, zehaztasunezko

mahastigintza, ingurumena errespetatzea eta

mahats ontzearen jarraipen trinkoa.

Bere osoan errespetatzen ditu ardoa egiteko

prozesuan esku hartzen duten faktore guztiak,

eta hori agerikoa da hala 450etik gora hektareaz

osaturiko mahastietan, nola 12.000 m²-tik gorako

upeltegian.

Hori guztia dela eta, bere ardoek sari asko jaso

dituzte eta ospe handia dute Espainian nahiz gure

mugetatik kanpo; Alemanian, Suitzan, Amerikako

Estatu Batuetan eta Kanadan, esaterako.

Premio a la Empresa más Innovadora:

Enpresa Berritzaileenari Saria:

CAFÉS ORUS S.A.

Fue en el año 1900 cuando la familia

fundadora se instaló en Zaragoza e inauguró

un establecimiento donde se tostaba café, tras

recibir el grano verde procedente de ultramar.

Tras varios años de crecimiento y de inversión en

mejoras tecnológicas, incorporó todo el proceso

de elaboración del café, incluyendo el almacén

de materias primas, empaquetado y despacho.

Todo ello le posiciona frente a la competencia,

alcanzando una cuota de mercado del 52% del

sector en Aragón. Actualmente produce una

gran variedad de cafés en grano, molidos y

solubles, procedentes principalmente de

Centroamérica. En sus actuales instalaciones

desarrollan todo el proceso de compras,

fabricación, almacenaje y distribución,

elaboración y empaquetado. Con la creación del

espacio Ágora Cafés, se convierten en un actor

más de la sociedad aragonesa, invitando a sus

conciudadanos a reflexionar, y participar en el

impulso de proyectos.

Enpresa sortu zuen familia 1900ean finkatu zen

Zaragozan, eta kafea txigortzeko establezimendu

bat zabaldu zuen, itsasoz harainditik ale berdea

jaso ondoren. Hainbat urtez handitu ondoren

eta inbertsioak teknologia hobetzera bideratu

ondoren, kafea egiteko prozesu osoari ekin zion,

lehengaiak biltegiratzea, paketeak egitea eta

salmenta barne. Horrek posizio ona eman dio

lehiakideen aurrean, eta Aragoiko sektorearen

merkatuaren % 52ko kuotara iristen da. Gaur egun,

era askotako kafeak ekoizten ditu, bai pikorretan,

bai ehoak, bai disolbagarriak, gehienbat Erdialdeko

Amerikatik etorritakoak. Egungo instalazioetan,

erosketak, fabrikazioa, biltegiratzea, banaketa,

elaborazioa eta paketatzea egiten dute. Ágora

Cafés esparrua sortzearekin, Aragoiko gizartearen

eragile ere bihurtu da, eta herrikideak gogoeta

egitera gonbitatzen ditu, bai eta proiektuen

sustapenean parte hartzera ere.

Datos de la Promoción

“Productos de Aragón, Nacen de la Tierra”

promozioaren datuak

Del 8 al 22 de junio Ekainaren 8tik 22ra

Empresas participantes Enpresa parte-hartzaileak: 23

Productos Produktuak: 152

Visitas: Bisitariak: 206.854

Datos 2011 de Carrefour en Aragón

Carrefourren 2011ko datuak Aragoin

Empleados directos en la Comunidad Zuzeneko

langileak Erkidegoan: 506

Compras a empresas aragonesas: Aragoiko enpresei

egindako erosketak: 217,5 millones/€ milioi/€

Entidades que mantuvieron relaciones comerciales

con Carrefour: Carrefourrekin merkataritzaharremanak

izan zituzten erakundeak: 193

808

Nuestra implicación local 09

Premiamos a las Pymes Edición 2011 Premios Carrefour


Premiamos a las Pymes.

Edición 2011 Premios Carrefour

ETEak saritzen ditugu.

Carrefour Sarien 2011ko edizioa

Castilla-La Mancha

Gaztela-Mantxa

La muestra tuvo lugar del l7 al l22d de julio

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria:

en los hipermercados de Carrefour en

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria:

Castilla-La Mancha, y fue visitada por

PRODUCTOS RUIZ

186.257 personas. El acto de entrega de los Empresa familiar que nació en 1951 en La Roda

Premios Carrefour en Castilla-La Mancha, de Albacete, creada por un joven matrimonio

estuvo presidido por la Consejera de

emprendedor, cuya primera actividad era

Agricultura, Mª Luisa Martín Soriano.

la panadería. Con la entrada de la segunda

Erakustaldia uztailaren 7tik 22ra egin zen

generación, la empresa se transformó en una

Gaztela-Mantxako Carrefour hipermerkatuetan, industria donde se compaginaba la tradición y la

eta 186.257 pertsonak bisitatu zuten. Carrefour calidad, con la elaboración de nuevos productos,

Sarien Gaztela-Mantxako banaketa-ekitaldiak y la modernización de los sistemas productivos.

Nekazaritzako kontseilari Mª Luisa Martín

Entre sus productos más conocidos están los

Soriano izan zuen buru.

Miguelitos de chocolate y chocolate blanco y

los mini miguelitos bombón y bombón blanco.

Siguen asimismo, consolidando los productos

típicos de los antepasados, como la torta

cenceña, para la elaboración de los gazpachos

manchegos. Sus productos son conocidos no

sólo en nuestro país, sino que están presentes

en mercados como el de Francia, Italia, Portugal

y Alemania, entre otros.

22 empresas castellano manchegas

presentaron 60 productos en la promoción

anual “Productos de Castilla-La Mancha”

Gaztela-Mantxako 22 enpresak 60 produktu

aurkeztu zituzten urteroko “Productos de

Castilla-La Mancha” promozioan

Enpresa familiar hau 1951n sortu zen, La Rodan

(Albacete), senar-emazte bikote gazte eta

ekintzaile baten eskutik; hasieran, okindegia

jarri zuten. Bigarren belaunaldia sartzearekin

batera, enpresa hura industria bilakatu zen, eta

ederki uztartu zituen tradizioa eta kalitatea,

produktu berria egiteko eta ekoizpen-sistemak

modernizatzeko. Enpresaren produkturik

ezagunenen artean txokolatezko eta txokolate

zurizko Miguelitos delakoak daude, bai eta

bonboizko eta bonboi zurizko mini miguelitos

delakoak ere. Era berean, arbasoen produktu

tipikoak finkatzen jarraitzen dute; esaterako,

torta cenceña esaten diotena, Mantxako

gazpatxoak egiteko. Produktuak Espainia

osoan dira ezagunak eta, era berean, atzerriko

hainbat merkatutan daude salgai; Frantzian,

Italian, Portugalen eta Alemanian, adibidez.

Premio a la Empresa más Innovadora:

Enpresa Berritzaileenari Saria:

BENIBALDO S.A.

Esta empresa familiar comenzó su andadura

en 1985 con la distribución de jamones. Más

tarde, gracias al esfuerzo familiar, ampliaron

su gama de productos. A la distribución de

jamones, se unieron quesos; carne fresca y

congelada; conservas de pescado y verduras;

salazones y ahumados; vinos y productos

gourmet, entre otros. Cuenta con una amplia

oferta de dos mil productos, y su apuesta por

la tecnología es clara, para lo que cuentan con

un equipo altamente cualificado, así como

un alto control de calidad. Recientemente,

fruto de esta apuesta por la innovación, han

inaugurado nuevas instalaciones cuatro veces

más grandes que las anteriores. Su objetivo

es seguir innovando, mejorando las líneas de

negocio iniciales, y desarrollar otras nuevas.

Enpresa familiar hau 1985ean lotu zitzaion

bideari, urdaiazpikoak banatzeari ekin

zionean. Geroago, familiaren ahaleginari esker,

produktuen sorta zabaldu egin zuten. Horrela

urdaiazpikoak banatzeaz gain, bestelako

produktuak banatzen ere hasi ziren: gaztak,

haragi freskoa eta izoztua; arrain- eta barazkikontserbak;

elikagai gazituak eta ketuak; ardoak

eta gourmet produktuak, besteak beste. Bi

mila produktuz osaturiko eskaintza dauka, eta

apustu garbia egin du teknologiaren alde; hartara,

lan-taldea egiazki kualifikatua da, eta kalitatea

zorrozki kontrolatzen dute. Berrikuntzaren

aldeko apustuaren ondorioz, berrikitan instalazio

berriak ireki dituzte, aurrekoak baino lau aldiz

handiagoak. Berrikuntzan jarraitzea dute xede,

bai eta hasierako negozio-ildoak hobetu eta

berriak garatzea ere.

Datos de la Promoción

“Productos de Castilla-La Mancha”

promozioaren datuak

Del 7 al 22 de julio Uztailaren 7tik 22ra

Empresas participantes Enpresa parte-hartzaileak: 22

Productos Produktuak: 60

Visitas: Bisitariak: 186.257

Datos 2011 de Carrefour en Castilla-La Mancha

Carrefourren 2011ko datuak

Gaztela-Mantxan

Empleados directos en la Comunidad Zuzeneko

langileak Erkidegoan: 806

Compras a empresas de Castilla-La Mancha:

Gaztela-Mantxako enpresei egindako erosketak:

168,9 millones/€ milioi/€

Entidades que mantuvieron relaciones comerciales

con Carrefour: Carrefourrekin merkataritza-harremanak

izan zituzten erakundeak: 297

10

Nuestra implicación local

11

Premiamos a las Pymes Edición 2011 Premios Carrefour


Premiamos a las Pymes.

Edición 2011 Premios Carrefour

ETEak saritzen ditugu.

Carrefour Sarien 2011ko edizioa

Cataluña

Katalunia

La muestra tuvo lugar del l8 al l23d de junio en los

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria:

hipermercados de Carrefour en Cataluña, y Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria:

fue visitada por 1.937.324 personas. El acto de ANXOVES DE L’ESCALA S.A.

entrega de los Premios Carrefour en Cataluña, Esta empresa tradicional se dedica a la

estuvo presidido por el Director General de salazón y elaboración de la anchoa desde el

Agricultura y Ganadería, Miquel Molins.

año 1940. Debido a la creciente demanda de

Erakustaldia ekainaren 8tik 23ra egin zen

sus productos, remodeló y amplió su fábrica

Kataluniako Carrefour hipermerkatuetan, eta original poniendo en marcha unas instalaciones

1.937.324 pertsonak bisitatu zuten. Carrefour punteras. Esto les permitió aumentar su

Sarien Kataluniako banaketa-ekitaldiak

capacidad de producción y almacenamiento en

Abeltzaintza eta Nekazaritzako Zuzendari frío positivo, tomando como base su producto

Nagusi Miquel Molins izan zuen buru.

estrella, la anchoa. Asimismo sus innovadoras

instalaciones les han permitido profundizar en

la línea de investigación y desarrollo de nuevos

productos como las sardinas, los boquerones y

el atún. Esta empresa, cuyo principal mercado

está en Cataluña, se sitúa también entre las

cinco primeras empresas de su sector a nivel

nacional. Su trabajo tradicional y artesanal les

ha llevado a ser reconocidos por la gran calidad

de sus productos.

71 empresas catalanas presentaron

237 productos en la promoción anual

“Productes de Catalunya”

Kataluniako 71 enpresak 237 produktu

Enpresa tradizional honek antxoa gazitzen

eta elaboratzen dihardu, 1940tik aurrera. Bere

produktuen gaineko eskaria gora zihoanez,

hasierako lantegia moldatu eta handitu

zuen, eta puntako instalazioak jarri zituen.

Horri esker, hotz positiboan ekoizteko eta

biltegiratzeko gaitasuna handitu egin zuten,

betiere haien produktu izarra oinarri harturik;

antxoa, alegia. Instalazio berritzaileei esker,

era berean, ikerketa-ildoa sakondu eta

produktu berriak garatu dituzte; hala nola,

sardinak, bokartak eta hegaluzea. Enpresaren

merkatu nagusia Katalunian dago, eta sektore

horretako lehen bost enpresaren artean dago

Espainia osoan. Artisautzan oinarritutako lan

tradizionala da, eta produktuen kalitate bikaina

aitortu egin zaio.

Premio a la Empresa más Innovadora:

Enpresa Berritzaileenari Saria:

CERVEZAS MORITZ S.A.

Fue un joven de 20 años, Louis Moritz,

quien en 1851 inició esta aventura que dio

como resultado, ya en 1864, la primera gran

fábrica de cerveza en Barcelona. En 2004

el proyecto, relanzado por la quinta y sexta

generación de la familia, tenía como objetivo

consolidar la presencia de su cerveza en

Cataluña, con un espíritu joven y renovado.

12

Nuestra implicación local

13

Premiamos a las Pymes Edición 2011 Premios Carrefour

aurkeztu zituzten urteroko “Productes de

Catalunya” promozioan.

El método de elaboración ha conseguido

una cerveza de cuerpo agradable, que se ha

ido incorporando paulatinamente en bares

y restaurantes de la ciudad condal y su área

de influencia. Actualmente tiene una gran

aceptación por parte del público catalán y

extranjero, y se puede encontrar en más de

15 países.

20 urteko gazte batek, Louis Moritzek,

ekin zion abentura horri 1851n, eta, horren

ondorioz, Bartzelonako garagardo-lantegi

handia sortu zen Bartzelonan. 2004an,

familiaren bosgarren eta seigarren

belaunaldiak suspertuta, proiektuak bere

garagardoa Katalunian errotzea izan zuen

xede, espiritu gazte eta berritu batekin.

Elaborazio-metodoari esker, garagardoaren

gorputza atsegina da eta, poliki-poliki,

Bartzelonako eta hiriaren eragin-eremuko

taberna eta jatetxeetan sartu da. Gaur egun,

onarpen handia du Kataluniako eta atzerriko

jendearen artean, 15etik gora herrialdetara

iritsi baita.

Datos de la Promoción

“Productes de Catalunya”

promozioaren datuak

Del 8 al 23 de junio Ekainaren 8tik 23ra

Empresas participantes Enpresa parte-hartzaileak: 71

Productos Produktuak: 237

Visitas: Bisitariak: 1.937.324

Datos 2011 de Carrefour en Cataluña

Carrefourren 2011ko datuak Katalunian

Empleados directos en la Comunidad Zuzeneko

langileak Erkidegoan: 5.726

Compras a empresas catalanas: Kataluniako enpresei

egindako erosketak: 2.004,4 millones/€ milioi/€

Entidades que mantuvieron relaciones comerciales

con Carrefour: Carrefourrekin merkataritza-harremanak

izan zituzten erakundeak: 1.617


Premiamos a las Pymes.

Edición 2011 Premios Carrefour

ETEak saritzen ditugu.

Carrefour Sarien 2011ko edizioa

Comunidad Foral de Navarra a

Nafarroako Foru Komunitatea

La muestra tuvo lugar del l23d de junio

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria:

al 11 de julio en los hipermercados de

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria:

Carrefour en Navarra, y fue visitada por

LACTURALE

241.852 personas. El acto de entrega de

Esta empresa nació en 2005, fruto de la

los Premios Carrefour en Navarra, estuvo inquietud de un grupo de ganaderos navarros.

presidido por la Presidenta del Gobierno Está formada por 25 explotaciones ganaderas de

de Navarra, Yolanda Barcina.

Navarra cuya producción supone actualmente

Erakustaldia ekainaren 23tik uztailaren

el 20% de la cuota productiva de Navarra y 30

11ra egin zen Nafarroako Carrefour

millones de litros de leche. Apuestan por la

hipermerkatuetan, eta 241.852 pertsonak innovación y la diferenciación, y reflejo de ello es

bisitatu zuten. Carrefour Sarien Nafarroako su sistema de producción pionero en España,

banaketa-ekitaldiak Nafarroako Gobernuburu conocido como “Producción Integrada de

Yolanda Barcina izan zuen buru.

Vacuno de Leche”. Los pilares de este proceso

son: exigencia en la calidad y en el control,

sostenibilidad medioambiental, bienestar

animal junto con una alimentación más sana y

natural, y seguridad alimentaria. Estos pilares

son la base de su filosofía empresarial, y les ha

proporcionado numerosos reconocimientos en

el sector y por parte de los consumidores.

49 empresas navarras presentaron

251 productos en la promoción anual

“El Sabor de lo Nuestro”

Nafarroako 49 enpresak 251 produktu

Enpresa hau 2005ean jaio zen, nafar abeltzain

batzuen kezkak akuilatuta. Nafarroako 25

azienda-ustiategiz osatuta dago eta, urtero,

Nafarroako ekoizpen-kuotaren % 20 egiten

du eta 30 milioi litro esne. Berrikuntzaren eta

bereizitasunaren alde egiten du, ekoizpensisteman

antzeman daitekeen bezala,

aitzindaria baita Espainian: hots, “Esnetako

Behi-aziendaren Ekoizpen Integratua”. Hona

hemen prozesuaren zutabeak: zorroztasuna

kalitatean eta kontrolean, ingurumen arloko

iraunkortasuna, animalien ongizatea,

animalientzako elikadura osasungarriago

eta naturalagoa, eta elikadura-segurtasuna.

Zutabe horiek, beraz, enpresaren filosofiaren

oinarria dira, eta, horri esker, aitortza asko jaso

ditu bai sektorean bai kontsumitzaileen artean.

Premio a la Empresa más Innovadora:

Enpresa Berritzaileenari Saria:

FRIDELA

Empresa familiar cuyos orígenes, hace más

de 20 años, se remontan a las croquetas

caseras elaboradas por Carmen, la madre de

la actual propietaria, quien propuso comenzar

su venta. El éxito y acogida de estos primeros

productos, hizo que se fueran especializando

en fritos de calidad, y ampliaran su gama de

productos. Actualmente elaboran productos

innovadores en el mercado, que basan su

éxito en la elaboración casera, artesana y

natural. La evolución y la innovación se

reflejan en la elaboración de productos para

el sector de la alimentación infantil, productos

de repostería y artículos ecológicos. Por ello

sus productos se distribuyen no sólo en los

hogares españoles, sino que han dado el salto

a países como Estados Unidos, México, Francia

e Italia, entre otros.

Enpresa familiarra da, duela 20 urtetik gora

hasitakoa, noiz eta Carmenek (egungo jabearen

amak) etxeko kroketak egiten zituenean; alabak

kroketak saltzen hastea proposatu zion. Lehen

produktu horien arrakasta eta harrera ona

ikusita, kalitatezko frijituetan espezializatu

ziren, eta produktu sorta zabaldu egin zuten.

Horrela, produktu berritzaileak egiten dituzte,

eta arrakastaren oinarria hauxe da: artisautzan

oinarritutako etxeko elaborazio naturala.

Bilakaeraren eta berrikuntzaren ondorioz, haur

elikaduraren arloan ari dira produktuak egiten,

bai eta gozogintzako produktuak eta produktu

ekologikoak ere. Horregatik, produktuak

Espainiako etxeetan banatzeaz gain, atzerrira

ere egin dute jauzia; esaterako, Amerikako

Estatu Batuetara, Mexikora, Frantziara eta

Italiara, besteak beste.

Datos de la Promoción

“El Sabor de lo Nuestro”

promozioaren datuak

Del 23 de junio al 11 de julio Ekainaren 23tik uztailaren 11ra

Empresas participantes Enpresa parte-hartzaileak: 49

Productos Produktuak: 251

Visitas: Bisitariak: 241.852

Datos 2011 de Carrefour en la Comunidad

Foral de Navarra Carrefourren 2011ko datuak

Nafarroako Foru Komunitatean

Empleados directos en la Comunidad Zuzeneko

langileak Erkidegoan: 483

Compras a empresas navarras: Nafarroako enpresei

egindako erosketak: 155,4 millones/€ milioi/€

Entidades que mantuvieron relaciones comerciales

con Carrefour: Carrefourrekin merkataritza-harremanak

izan zituzten erakundeak: 162

14

Nuestra implicación local

15

Premiamos a las Pymes Edición 2011 Premios Carrefour

aurkeztu zituzten urteroko “El Sabor de lo

Nuestro” promozioan


Premiamos a las Pymes.

Edición 2011 Premios Carrefour

ETEak saritzen ditugu.

Carrefour Sarien 2011ko edizioa

Comunitat Valenciana

Valentziako Erkidegoa

La muestra tuvo lugar del l8 al l22d de junio en los

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria:

hipermercados de Carrefour en la Comunidad Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria:

Valenciana, y fue visitada por 1.709.959

GRANJA RINYA

personas. El acto de entrega de los Premios Esta empresa familiar nace de la tradición

Carrefour en la Comunidad Valenciana, estuvo vaquera mantenida durante generaciones, y que

presidido por la Consejera de Agricultura, Pesca, tiene su origen en una lechería en la localidad

Alimentación y Agua, Maritina Hernández. de Albal. En 1991, el hermano pequeño decide

Erakustaldia ekainaren 8tik 22ra egin

fabricar queso fresco como un modo de

zen Valentziako Erkidegoko Carrefour

defender el negocio familiar. Para ello investiga

hipermerkatuetan eta 1.709.959 pertsonak el modo de recuperar el queso tradicional

bisitatu zuten. Carrefour sarien Valentziar de la zona, elaborando los primeros quesos

banaketa-ekitaldiak Valentziako Gobernuko de cassoleta con moldes de madera, que se

Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Uraren venden en la lechería con gran éxito. Toda su

Kontseilaria Martina Hernandez izan zuen buru. producción sigue el método de fabricación

artesanal, y el resultado es un producto fresco

con todas las propiedades beneficiosas de la

materia prima. Su especialidad son los quesos de

la tierra, valencianos, tales como la servilleta, la

cassoleta o el ares, que elabora con leche de su

propia granja. La frescura y la inmediatez de sus

productos son la clave para que éstos, tengan

una gran demanda en la Comunidad

Valenciana.

70 empresas valencianas presentaron

300 productos en la promoción anual

“Productos de la Comunidad Valenciana”

Valentziako 70 enpresak 300 produktu aurkeztu

zituzten “Productos de la Comunidad Valencia”

izeneko urteko promozioan.

Enpresa familiar hau belaunaldiz belaunaldi

aritu da abeltzaintzan, eta jatorria Albal

herriko esnetegi bat da. 1991n, anaia txikiak

gazta freskoa egitea erabaki zuen, familiaren

negozioa babesteko. Hartara, eskualde

hartako gazta tradizionala berreskuratzeko

modua ikertu zuen; orduan, zurezko

moldetako lehen cassoleta gaztak egin

zituen eta esnetegian arrakasta handiz saldu

egin ziren. Ekoizpen osoa artisau-metodoan

oinarritua dago, eta emaitza produktu

freskoa da, lehengaiaren propietate

onuragarri guztiak biltzen dituena. Bertako

gaztetan, Valentziakoetan, dira espezialistak;

esaterako, servilleta, cassoleta eta ares,

eta bere haztegiko esnearekin berarekin

egiten dituzte. Produktuen freskura

eta berehalakotasuna dira gazta horiek

Valentziako Erkidegoan duten eskari

handiaren gakoa.

Premio a la Empresa más Innovadora:

Enpresa Berritzaileenari Saria:

FERRER SEGARRA S.A.

Empresa familiar que nació en los años

40 fundada por el abuelo de la actual

generación. Se dedicaba en sus orígenes a la

compraventa de cereales, semillas y patatas.

Con la entrada de la segunda generación,

la empresa incorporó nuevos productos

y comenzó con las importaciones, sobre

todo de cacahuetes, que junto con

la producción local formaban una de

las bases del negocio. La inversión en

instalaciones, cámaras frigoríficas, y una

flota de camiones propia, entre otras cosas,

les ha permitido una mayor presencia en el

territorio nacional, además de alcanzar los

actuales niveles de producción de frutos

secos, semillas, petfood, y legumbres

secas, entre otros muchos artículos.

Enpresa familiar hau 40eko hamarkadan

jaio zen; egungo belaunaldiaren aitonak

sortua, zehazki. Hasieran, zerealak,

haziak eta patatak salerosten zituen.

Bigarren belaunaldia sartzearekin batera,

enpresak bestelako produktuak ere

txertatu zituen (kakahueteak, bereziki),

tokiko ekoizpenarekin batera negozioaren

oinarrietako bat zena. Instalazioetan,

hozte-ganberetan eta haien beraien

kamioi-flotan inbertitzeari esker, enpresa

Espainian finkatuagoa dago eta egungo

ekoizpen mailetara iritsi da fruitu

lehorretan, hazietan, petfood-etan

eta lekale lehorretan, beste produktu

askoren artean.

Datos de la Promoción

“Productos de la Comunidad Valenciana”

promozioaren datuak

Del 8 al 22 de junio Ekainaren 8tik 22ra

Empresas participantes Enpresa parte-hartzaileak: 70

Productos Produktuak: 300

Visitas: Bisitariak: 1.709.959

Datos 2011 de Carrefour en la Comunidad

Valenciana Carrefourren 2011ko datuak

Valentziako Erkidegoan

Empleados directos en la Comunidad Zuzeneko

langileak Erkidegoan: 4.935

Compras a empresas de la Comunidad Valenciana:

Valentziako enpresei egindako erosketak:

498,5 millones/€ milioi/€

Entidades que mantuvieron relaciones comerciales

con Carrefour: Carrefourrekin merkataritza-harremanak

izan zituzten erakundeak: 1.009

16

Nuestra implicación local

17

Premiamos a las Pymes Edición 2011 Premios Carrefour


Premiamos a las Pymes.

Edición 2011 Premios Carrefour

ETEak saritzen ditugu.

Carrefour Sarien 2011ko edizioa

Illes Balears

Balear Uharteak

La muestra tuvo lugar del l8 al l22d de junio

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria:

en los hipermercados de Carrefour en Illes Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria:

Balears, y fue visitada por 338.758 personas. AGAMA

El acto de entrega de los Premios Carrefour La Asociación General Agraria Mallorquina S.A.

en Illes Balears, estuvo presidido por el

(Agama) tenía como principal objetivo

Presidente del Gobierno Balear, José Ramón la implantación y desarrollo en Palma de

Bauzá.

Mallorca, de una central lechera de ámbito

Erakustaldiak ekainaren 8tik 22ra egin ziren provincial que asumiera la compra, recogida,

Balear Uharteak Erkidegoko Carrefour

tratamiento, distribución y tráfico de productos

hipermerkatuetan eta 338.758 pertsonak y subproductos de la ganadería y la agricultura.

bisitatu zituzten. Carrefour sarien Balear

Esta industria láctea, prepara en su mayor parte

banaketa-ekitaldiak Balear Gobernuko

leche para el consumo directo, además de una

Presidente Jose Ramon Bauza izan zuen buru. amplia gama de subproductos como batidos,

nata, yogurt, queso, requesón y mantequilla.

Toda la materia prima que se elabora y

transforma procede de las explotaciones

ganaderas de la isla de Mallorca, cuya cabaña

vacuna está considerada como una de las

mejores de España, con una producción de

unos 13 millones de litros anuales. Ello hace que

sus productos gocen de un gran reconocimiento

y prestigio entre los consumidores

39 empresas baleares presentaron

90 productos en la promoción anual

“Sabor Balear”

Balearretako 39 enpresak 90 produktu

Asociación General Agraria Mallorquina

S.A.(Agama) Elkartearen helburu nagusia

izan zen probintzia mailako esne-zentral

bat jarri eta garatzea Palma Mallorcakoan,

abeltzaintzaren eta nekazaritzaren

produktuak eta azpiproduktuak erosi,

bildu, tratatu, banatu eta garraiatzeko.

Esne-industria horrek, gehienbat, esnea

prestatzen du zuzeneko kontsumorako, eta

horrez gain, azpiproduktuen sorta zabala

ere bai; esaterako, batidoak, esnegaina,

jogurta, zenberena eta gurina. Lantzen eta

eraldatzen den lehengai guztia Mallorcako

abere-ustiategietatik dator, eta bertako behiaziendari

Espainiako hoberenetakoa irizten

zaio; urtero, 13 milioi litro inguru ematen ditu.

Horri esker, bertako produktuak benetan

ospetsuak dira eta harrera ezin hobea dute

kontsumitzaileen artean.

Premio a la Empresa más Innovadora:

Enpresa Berritzaileenari Saria:

BODEGAS JOSÉ LUIS FERRER

El romanticismo de un joven aventurero que

quería apostar por los vinos de la tierra, fue

el comienzo de esta bodega que tiene sus

orígenes en 1931. Tras años duros y difíciles,

el trabajo y el esfuerzo culminaron con la

aprobación de la D.O. Binissalem. Las tres

18

Nuestra implicación local

19

Premiamos a las Pymes Edición 2011 Premios Carrefour

aurkeztu zituzten “Sabor Balear” izeneko

urteko promozioan

generaciones que han trabajado en esta

bodega, han aunado la tradición heredada

de sus antepasados con la innovación,

buscando constantemente descubrir y

aplicar nuevas ideas y técnicas enológicas.

En sus instalaciones se combinan técnicas

tradicionales y modernas, que les ha hecho

merecedores tanto del reconocimiento

autóctono, como del de los sectores

especializados a través de numerosos

premios.

Bertako ardoen aldeko apustua egin nahi

izan zuen gazte baten erromantizismoak

eman zion hasiera upeltegi honi; 1931n,

zehazki. Urte gogor eta zailetan jardun

ondoren, lanak eta ahaleginak emaitza

ona ekarri zuten; hots, Binissalem jatorrideitura

onartzea. Upeltegian aritu diren

hiru belaunaldiek ederki uztartu dituzte

arbasoengandik jasotako tradizioa eta

berrikuntza, eta etengabe aritu dira ideia

berriak eta teknika enologikoak aurkitzen

eta aplikatzen. Instalazioetan, teknika

tradizionalak eta modernoak erabiltzen dira;

horri esker, bertako jendeak eta sektore

espezializatuek upeltegiaren lana aitortu eta

hartu dute aintzat, sari askoren bidez.

Datos de la Promoción

“Sabor Balear”

promozioaren datuak

Del 8 al 22 de junio Ekainaren 8tik 22ra

Empresas participantes Enpresa parte-hartzaileak: 39

Productos Produktuak: 90

Visitas: Bisitariak: 338.758

Datos 2011 de Carrefour en Illes Balears

Carrefourren 2011ko datuak Balear

Uharteetan

Empleados directos en la Comunidad Zuzeneko

langileak Erkidegoan: 791

Compras a empresas baleares:

Balearretako enpresei egindako erosketak:

17,2 millones/€ milioi/€

Entidades que mantuvieron relaciones comerciales

con Carrefour: Carrefourrekin merkataritza-harremanak

izan zituzten erakundeak: 163


Premiamos a las Pymes.

Edición 2011 Premios Carrefour

ETEak saritzen ditugu.

Carrefour Sarien 2011ko edizioa

País Vasco

Euskal Autonomia

Erkidegoa

La muestra tuvo lugar del 12 al 26 de julio en

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria:

los hipermercados de Carrefour en el País Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria:

Vasco, y fue visitada por 340.276 personas. AVICOLA GORROTXATEGI S.A.

El acto de entrega de los Premios Carrefour Los inicios de esta empresa se remontan a

en el País Vasco, estuvo presidido por la

1950, cuando el socio fundador comenzó

Consejera de Medioambiente, Planificación repartiendo pienso y aves por los caseríos,

Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno principalmente en Goierri. En los años 70

Vasco, Pilar Unzalu Pérez de Eulate.

invirtieron en instalaciones más modernas

Erakustaldia 2011ko uztailaren 12tik 26ra egin para gallinas y envasado de huevos, y además

zen Euskal Autonomia Erkidegoko Carrefour se incorporaron los hijos del fundador, que

hipermerkatuetan eta 340.276 pertsonak continúan hoy en día con la labor. Actualmente

bisitatu zuten. Carrefour sarien Euskal

disponen de 300.000 gallinas, granjas de recría,

banaketa-ekitaldiak Eusko Jaurlaritzako

y una fábrica de piensos –que produce 3.000

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta toneladas al mes de piensos compuestos

Arrantza Kontseilari Pilar Unzalu Pérez de Eulate para todo tipo de ganadería–. Tras la creación

izan zuen buru.

del Grupo Pitas, cuenta con una amplia

gama de productos como huevos frescos

y ovoproductos (pasteurizados, cocidos,

camperos y ecológicos), entre otros.

47 empresas vascas presentaron 276

productos en la promoción anual “Bertako

Produktuak, El Sabor de lo Nuestro”

Euskal Autonomia Erkidegoko 47 enpresak

276 produktu aurkeztu zituzten “Bertako

Produktuak, El Sabor de lo Nuestro” izeneko

urteko promozioan.

Enpresa 1950 inguruan hasi zen, noiz eta bazkide

sortzailea pentsua eta hegaztiak baserriz baserri

banatzen hasi zenean; gehienbat, Goierrin.

70eko hamarkadan, oiloentzako eta arrautzak

ontziratzeko instalazio modernoagoetan inbertitu

zuen; ondoren, sortzailearen seme-alabek ere

ekin zioten, eta haiek dira egungo arduradunak.

Gaur egun, 300.000 oilo dituzte, oiloak hazteko

haztegiak eta pentsu-lantegi bat, hilean 3.000 tona

pentsu ekoizten dituena azienda mota ororentzako.

Pitas Taldea sortu ondoren, produktu sorta zabala

merkaturatzen du; adibidez, arrautza freskoak eta

arrautza-produktuak (pasteurizatuak, egosiak,

baserrikoak eta ekologikoak), besteak beste.

Premio a la Empresa más Innovadora:

Enpresa Berritzaileenari Saria:

CAFÉ FORTALEZA

Comenzó su actividad de tostado de café en

Bilbao en 1885, instalándose más tarde en Vitoria.

Desde entonces han ido creciendo, y en los años

80 invirtieron en una planta que les posicionó

como una de las fábricas tecnológicamente

más avanzadas dentro de las empresas

torrefactoras. Asimismo desarrolla, junto con

prestigiosas instituciones alimentarias europeas,

un innovador programa de I+D. Sus productos

abarcan diferentes formatos como el café en

grano, molido, soluble, cápsulas y monodosis.

Ofrece al consumidor alternativas innovadoras

y diferentes que mantienen el sabor del café,

y aportan un beneficio funcional para la salud.

Muestra de ello son algunos de sus productos

como el descafeinado con tila y melisa, o el

café con fibra. Todo ello les sitúa en el segundo

puesto en el ranking de materias primas

comercializadas a nivel mundial.

1885ean hasi zen Bilbon kafea txigortzen eta,

ondotik, Gasteizen finkatu zen. Orduez geroztik,

hazi eta hazi egin da eta, 80eko hamarkadan,

lantegi batean inbertitu izanari esker, teknologia

aurreratueneko lantegietako bat izatera iritsi

zen kafea txigortzen zuten enpresen artean.

Era berean, I+G programa berritzaile batean

dihardu, Europako elikadura arloko hainbat

erakunde ospetsurekin batera. Produktuak

hainbat formatutan egiten ditu; hala nola,

kafe-pikorrak, ehoa, disolbagarria, kapsulak

eta monodosiak. Kontsumitzaileari alternatiba

berritzaile eta desberdinak eskaintzen dizkio,

guztiak ere oso egokiak kafearen zaporea

mantentzeko, eta oso onak dira osasunerako.

Horren erakusgarri, aipa ditzagun produktu

batzuk; esaterako, deskafeinatua ezki-urarekin

eta garraiskarekin, edota kafe zunzduna. Horri

guztiari esker, bigarren tokian daude lehengai

merkaturatuen munduko rankinean.

Datos de la Promoción

“Bertako Produktuak, El Sabor de lo Nuestro”

promozioaren datuak

Del 12 al 26 de julio Uztailaren 12tik 26ra

Empresas participantes Enpresa parte-hartzaileak: 47

Productos Produktuak: 276

Visitas: Bisitariak: 340.276

Datos 2011 de Carrefour en el País Vasco

Carrefourren 2011ko datuak Euskal

Autonomia Erkidegoan

Empleados directos en la Comunidad Zuzeneko

langileak Erkidegoan: 1.480

Compras a empresas vascas: EAEko enpresei egindako

erosketak: 252,9 millones/€ milioi/€

Entidades que mantuvieron relaciones comerciales

con Carrefour: Carrefourrekin merkataritza-harremanak

izan zituzten erakundeak: 431

20

Nuestra implicación local

21

Premiamos a las Pymes Edición 2011 Premios Carrefour


Nuestra dimensión en las CC.AA.

que celebraron los Premios

Carrefour en 2010

Carrefour Sariak 2010ean ospatu

zituzten Autonomia Erkidegoetan

dugun dimentsioa

Andalucía

Andaluzia

Canarias

Kanariak

Cantabria

Kantabria

7.235

Empleados

Langile

662,6

Millones de euros de compras

Milioi euro erosketetan

1.251

Entidades mantuvieron relaciones comerciales

Erakundek merkataritza-harremanak izan zituzten

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2010:

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2010):

Consorcio de Jabugo S.A.

Premio a la Empresa más Innovadora 2010:

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2010):

Bornay Desserts S.L.

1.300

Empleados

Langile

73,8

Millones de euros de compras

Milioi euro erosketetan

417

Entidades mantuvieron relaciones comerciales

Erakundek merkataritza-harremanak izan zituzten

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2010:

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2010):

Grupo Kalise Menorquina S.A.

Premio a la Empresa más Innovadora 2010:

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2010):

José Sanchez Peñate S.A.

825

Empleados

Langile

79,6

Millones de euros de compras

Milioi euro erosketetan

187

Entidades mantuvieron relaciones comerciales

Erakundek merkataritza-harremanak izan zituzten

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2010:

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2010):

Sobaos Serafina S.L.

Premio a la Empresa más Innovadora 2010:

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2010):

Segacan. Sociedad Cooperativa

de Segundo Grado

22

Nuestra dimensión en las CC.AA. que celebraron los Premios Nuestra Carrefour implicación en 2010 local

23


Nuestra dimensión en las CC.AA.

que celebraron los Premios

Carrefour en 2010

Carrefour Sariak 2010ean ospatu

zituzten Autonomia Erkidegoetan

dugun dimentsioa

Castilla y León

Gaztela eta Leon

Comunidad de Madrid

Madrilgo Erkidegoa

Extremadura

Extremadura

1.885

Empleados

Langile

294,9

Millones de euros de compras

Milioi euro erosketetan

553

Entidades mantuvieron relaciones comerciales

Erakundek merkataritza-harremanak izan zituzten

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2010:

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2010):

Asociacion de Artesanos Alimentarios de

Castilla y León

Premio a la Empresa más Innovadora 2010:

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2010):

Galletas Gullón

9.805

Empleados

Langile

3.502,9

Millones de euros de compras

Milioi euro erosketetan

2.299

Entidades mantuvieron relaciones comerciales

Erakundek merkataritza-harremanak izan zituzten

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2009:

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2009):

Rogu S.A.

Premio a la Empresa más Innovadora 2009:

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2009):

Embutidos Frial S.A.

1.291

Empleados

Langile

48,2

Millones de euros de compras

Milioi euro erosketetan

257

Entidades mantuvieron relaciones comerciales

Erakundek merkataritza-harremanak izan zituzten

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2010:

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2010):

Deguste

Premio a la Empresa más Innovadora 2010:

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2010):

Tany Nature S.A.

24

Nuestra implicación local

25

Nuestra dimensión en las CC.AA. que celebraron los Premios Carrefour en 2010


Nuestra dimensión en las CC.AA.

que celebraron los Premios

Carrefour en 2010

Carrefour Sariak 2010ean ospatu

zituzten Autonomia Erkidegoetan

dugun dimentsioa

Galicia

Galizia

Principado de Asturias

Asturiasko Printzerria

Región de Murcia

Murtziako eskualdea

1.784

Empleados

Langile

312,9

Millones de euros de compras

Milioi euro erosketetan

564

Entidades mantuvieron relaciones comerciales

Erakundek merkataritza-harremanak izan zituzten

891

Empleados

Langile

124,6

Millones de euros de compras

Milioi euro erosketetan

216

Entidades mantuvieron relaciones comerciales

Erakundek merkataritza-harremanak izan zituzten

864

Empleados

Langile

245,6

Millones de euros de compras

Milioi euro erosketetan

245

Entidades mantuvieron relaciones comerciales

Erakundek merkataritza-harremanak izan zituzten

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2010:

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2010:

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2010):

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2010):

Thenaisie Provôte S.A.

Fast Eurocafé S.A.

Premio a la Mejor Pyme Agroalimentaria 2010:

Nekazaritzarako elikagaien ETE Onenaren Saria (2010):

Patatas Fritas Rubio S.C.L.

Premio a la Empresa más Innovadora 2010:

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2010):

Adegas Moure

Premio a la Empresa más Innovadora 2010:

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2010):

Asturvisa

Premio a la Empresa más Innovadora 2010:

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2010):

Frutas el Dulze

Mención especial a la Empresa no Pyme más votada:

Enpresa ez ETE bozkatuenaren aipamen berezia:

Hero España S.A.

26

Nuestra implicación local

27

Nuestra dimensión de los Premios Carrefour en 2011


Con las Pymes

Españolas

Espainiako

ETEekin

Valoramos la trayectoria, la calidad y la

capacidad de innovación de nuestras Pymes

Gure ETEen ibilbidea, kalitatea eta

berritzeko gaitasuna baloratzen dugu

Las

pequeñas y medianas

empresas galardonadas con

los Premios Carrefour 2011

se reunieron en la XI Jornada

Nacional de Pymes.

ETEen nazio mailako XI.

Jardunaldiek 2011ko Carrefour

Sariak eskuratu dituzten

nekazaritzako elikagaien

enpresa txiki eta ertainak

bildu zituzten.

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente, Miguel Arias Cañete, presidió en

Madrid la XI Edición de la Jornada Nacional de

Pymes Carrefour.

Con esta Jornada se clausuró el programa

anual 2011 de promoción y reconocimiento

de Carrefour al tejido agroalimentario regional

español, sus empresas y sus productos. En el acto

se puso en valor a las empresas galardonadas

con los Premios Carrefour en 2011, y expusimos

sus productos. La Edición 2011 de los Premios

Carrefour se celebró en 7 CC.AA, donde

otorgamos el Premio Carrefour a la Mejor Pyme

Agroalimentaria y a la Empresa más Innovadora.

Balance

En 2011 se realizaron 19 campañas

promocionales específicas de productos

regionales en 172 hipermercados Carrefour, en

las que participaron 846 empresas con más de

4.140 productos. Dichas promociones fueron

visitadas por más de 14 millones de clientes.

Apoyamos los productos locales

Carrefour desde que se estableció en España,

fijó como uno de sus objetivos el compromiso

con las economías locales. Ello lleva implícito

una responsabilidad en el desarrollo

económico, social y medioambiental de las

regiones donde estamos presentes.

En Carrefour, el surtido local y regional es un

aspecto diferenciador de nuestro modelo.

Apoyamos las economías regionales, a través

de compras y promociones específicas de los

productos locales. En 2011 el 96,4 de nuestras

compras, tanto comerciales como de servicios,

se han realizado a más de 9.950 empresas

españolas, la mayor parte Pymes.

Dentro de nuestras marcas propias

comercializamos productos de nuestra amplia y

variada gastronomía, seleccionando a industrias

españolas por su calidad, capacidad

e innovación.

Somos la primera empresa comercializadora de

frutas y verduras de España a través de nuestra

filial de compras de productos hortofrutícolas,

SOCOMO, y por tanto, vehículo proveedor de

nuestra red en Europa de estos productos.

Carrefour ETEen nazio mailako Jardunaldien

XI. edizioa Madrilen egin zen, Espainiako

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumeneko

Ministro Miguel Arias Cañete jauna buru zela.

Jardunaldiarekin batera, Carrefourrek 2011n

Espainiako nekazaritzarako elikagaien sarea

sustatu eta aintzakotzat hartzeko urteko

programari eman zitzaion amaiera. Ekitaldian,

2011n zazpi Autonomia Erkidegotan emandako

Carrefour Sariak jaso zituzten enpresen balioa

azpimarratu zen. Bertan, Nekazaritzarako

elikagaietan ETE Onenaren Carrefour Saria

ez ezik, Enpresa Berritzaileenarena ere eman

ziren.

Balantzea

2011n, eskualdeko produktuen berariazko 19

promozio-kanpaina egin ziren 172 Carrefour

hipermerkatutan. Promozio horietan, 846

enpresak hartu zuten parte 4.140 produkturekin

baino gehiagorekin. 14 milioi bezerok baino

gehiagok aipatu promozio horiek bisitatu

zituzten.

Tokiko produktuen alde dihardugu

Espainian finkatu ginenetik, Carrefourrek

tokiko ekonomiak bultzatzea izan zuen

helburu, besteak beste. Horrek berekin

jarrera arduratsua dakar saltokiak ditugun

eskualdeen garapenari dagokionez,

ekonomiari, gizarteari eta ingurumenari

begira.

Carrefourren, eskualdeko eta tokiko

eskaintza gure ereduaren bereizitasuna da.

Eskualdeko ekonomiak bultzatzen ditugu,

tokiko produktuak erosiz eta berariaz

sustatuz. 2011n, gure erosketen % 96,4,

merkataritzakoak zein zerbitzuetakoak,

9.950 enpresa espainiarri baino gehiagori

egin zaizkie; gehienbat, enpresa txiki eta

ertainei.

Geure marken artean, gure gastronomia

zabaleko produktuak merkaturatzen ditugu,

eta industria espainiarrak bere kalitate,

gaitasun eta berrikuntzagatik aukeratzen

ditugu.

Espainiako fruta eta barazkiak merkaturatzen

dituen lehen enpresa gara, barazkiak eta

fruituak erosten dituen SOCOMO gure

filialaren bidez; horrenbestez, gure Europako

sarea produktu horiez hornitzen dugu.

28

Nuestra implicación local

29

Con las Pymes Españolas


Nuestras Marcas.

Garantía de Calidad

Gure Markak.

Kalitate-bermea

Para todos los días

Eguneroko produktuak

Abarca una gama de referencias de

consumo habitual que van desde

productos básicos de la cesta

de la compra, hasta productos

innovadores en el mercado. Todos

los productos están garantizados

por doble sistema de control

de calidad, el que establece el

proveedor y el propio de Carrefour.

Una gran familia de productos de

gran consumo que se enriquecen

permanentemente.

El modelo multimarca de

Carrefour, basado en exigentes

protocolos de calidad, fomenta la

libertad de elección de un amplio

surtido de productos

Carrefourren marka anitzeko

ereduak, kalitatezko protokolo

zorrotzean oinarrituta, produktu u

sorta zabal bat askatasunez

aukeratzeko parada sustatzen du.

Ohiko kontsumo erreferentzia

sorta bat biltzen du; hots, erosketasaskiko

oinarrizko produktuetatik

hasi eta merkatuan berritzaileak

diren produktuetaraino aurki daiteke.

Produktu guztiek kalitatezko kontrolsistema

bikoitzaren bermea dute:

hornitzailearena eta Carrefourrena

berarena, alegia. Kontsumo handiko

produktu sorta handi bat, etengabe

aberasten direnak.

La máxima calidad en nuestros

productos frescos

Kalitaterik handiena gure

produktu freskoetan

Es una marca de productos frescos

con trazabilidad garantizada,

origen seleccionado y máxima

calidad. El sello Carrefour Calidad

y Origen contribuye a preservar el

tejido social y económico de las

regiones en las que se desarrolla. Su

elaboración, implica a las industrias

agroalimentarias de las mejores

zonas y D.O., para crear una marca

dinámica que se adapta al mercado.

Trazabilitatea bermatua, jatorri

aukeratua eta kalitate gorena duten

produktu freskoen marka da. Kalitatea

eta Jatorria Carrefour zigiluari esker,

saltokian dituen eskualdeetako

gizarte- eta ekonomia-ehunari eusten

laguntzen dugu. Eskualde onenetako

eta jatorri-deituretako nekazaritzako

elikagaiez arduratzen diren industriek

dihardute lanean, produktuak

elaboratzeko, merkatura egokitzen den

marka dinamiko bat

sortze aldera.

Lo mejor de la gastronomía

Gastronomiaren onena

Esta compuesta por productos

“Gourmet” de la mayor calidad

procedentes tanto la gastronomía

española como de otros países

del mundo. Dentro de esta línea,

se encuentran los productos “De

Nuestra Tierra”, así como nuevos

productos que se van incorporando

paulatinamente. En esta colección

se encuentran los mejores

productos de la gastronomía

española, producidos al 100% con

materias primas de origen español

y con una elaboración tradicional.

La mayoría de ellos cuentan con

Denominación de Origen

certificada, e Indicación

Geográfica Protegida.

Goi-mailako kalitatezko “Gourmet”

produktuez osatua dago eta

Espainiako gastronomia ez

ezik, munduko beste herrialde

batzuetako gastronomia ere badu

oinarri. Ildo horren barruan, “De

Nuestra Tierra” produktuak ditugu,

bai eta pixkanaka merkaturatzen

diren produktu berriak ere.

Bilduma horretan Espainiako

gastronomiaren produkturik

onenak daude, guztiak ere % 100en

espainiar jatorriko lehengaiekin eta

lanketa tradizionalarekin eginak.

Haietako gehienek jatorri-deitura

ziurtatua eta Geografia Adierazpen

Babestua dute.

Cuidamos de ti y del

medio ambiente

Zu eta ingurumena

zaintzen zaituztegu

Son productos procedentes de

la agricultura ecológica, basados

en un sistema alternativo de

producción agraria que emplea

técnicas respetuosas con el

medio ambiente, evitando el

uso de sustancias químicas y la

manipulación genética. Todos

sus productos cumplen las

condiciones de producción

y fabricación del Reglamento

Europeo 834/2007 CE, y

provienen de empresas

controladas y certificadas por

organismos autorizados por las

Administraciones competentes.

La gama abarca lácteos, pastas,

legumbres, conservas, pan, cafés

e infusiones, embutidos, dulces,

zumos, alimentación infantil,

aceites y vinagres, entre otros.

Produktu horiek nekazaritza ekologikotik

datoz eta oinarri hauek dituzte:

nekazaritzarako ekoizpen-sistema

alternatiboa, ingurumena errespetatzen

duten teknikak erabiltzen dituena, betiere

substantzia kimikorik eta manipulazio

genetikorik gabea. Produktu guztiek

Europako EE 834/2007 araudiaren

ekoizpen- eta fabrikazio-baldintzak

betetzen dituzte eta Administrazio

eskudunek onartutako erakundeek

kontrolatu eta egiaztatutako

enpresetatik datoz. Produktusortan,

besteak eak beste, esnekiak,

pastak, lekaleak, eak, kontserbak,

ogia, kafeak eta

infusioak,

hestebeteak,

gozoak, zukuak,

haur elikadura, a,

olioak eta

ozpinak

aurkituko

ditugu.

30

Nuestras Marcas. Garantía de Calidad Gure Nuestra Markak. k implicación Kalitate-bermea

local

31


Nuestras Marcas.

Garantía de Calidad

Gure Markak.

Kalitate-bermea

Cuidamos de tu salud

Zure osasuna zaintzen dugu

También para ti

Baita zuretzat ere

Para los niños

Haurrentzat

Los productos más económicos

Produktu ekonomikoenak

En Carrefour queremos ayudar

a aquellos que deseen cuidar

su alimentación, bien de forma

preventiva o por necesidades

concretas, con una amplia

gama de productos específicos.

Componen esta gama, productos

bajos en sal, azúcares o materias

grasas, productos fuente de calcio

o fibra y también productos que

ayudan a reducir el colesterol.

Todos ellos cumplen con el

Reglamento Europeo relativo a

las declaraciones nutricionales y

de propiedades saludables de los

alimentos.

Carrefourren laguntza eman nahi

diegu elikadura zaindu nahi dutenei,

bai gaixotasunei aurrea hartzeagatik

edo berariazko premia batzuei

erantzun behar izateagatik; hartara,

berariazko produktu-sorta zabala

dugu. Sorta osoan, gatz, azukre edo

koipe gutxi duten, kaltzio edo zuntza

duten eta kolesterola murrizten

laguntzen duten produktuak ditugu.

Gure produktu guztiek, gainera,

elikagaien nutrizio-adierazpenei

eta osasun-ezaugarriei

buruzko Europako

araudia betetzen dute.

En Carrefour contamos también

con una gama de productos

específicos para celíacos,

elaborados sin gluten, a un

precio más económico que otros

distribuidores. Son alimentos de

alta calidad, certificados con la

marca de garantía “Controlado

por FACE” perteneciente eneciente a la

Federación de Asociaciones de

Celíacos de España (FACE).

Carrefourrek, era berean,

berariazko produktu-sorta bat du

zeliakoentzako, glutenik gabe eginak

eta beste banatzaile batzuek baino

prezio apalagoan merkaturatuak.

Kalitate altuko elikagaiak ditugu,

betiere Espainiako Zeliakoen

Elkarteen Federazioari (FACEri)

dagokion “FACEk kontrolatua”

berme-markaren egiaztagiriarekin.

Esta marca está orientada a los

niños entre 3 y 10 años. Presenta

una línea exclusiva de alimentos y

de productos de higiene y salud,

adaptados a los gustos de los

más pequeños de la casa. Los

alimentos, que cuentan con un

packaging atractivo para los niños,

son elaborados con ingredientes

seleccionados y nutricionalmente

equilibrados, y están supervisados

por la Jefa del Servicio de Nutrición

del Hospital La Paz, de Madrid.

Marka hau 3 eta 10 urte arteko

haurrei zuzendua dago. Elikagaiak,

higiene- eta osasun-produktuak

dira, guztiak ere etxeko txikienen

gustuetara egokitutakoak.

Elikagaiek haurrentzat erakargarria

den packaging-a dute; nutrizioari

dagokionez, gainera, osagaiak artaz

aukeratzen ditugu eta nutrizioari

begira orekatuak daude. Elikagaiak,

gainera, Madrilgo La Paz Ospitaleko

Nutrizio Ataleko Zerbitzuburuak

gainbegiratuak daude.

Gama de productos que

cubren las necesidades del

hogar en alimentación, bazar,

productos frescos, perfumería

y droguería, al precio más bajo,

y con la garantía Carrefour. Los

productos Discount proceden

de proveedores autorizados por

Carrefour que han superado

una rigurosa auditoría en la que

se revisan las condiciones de

higiene, seguridad, trazabilidad abilidad

y cumplimiento de la calidad.

Elikadura, bazar, produktu fresko,

lurringintza eta drogeria mailan etxean

izan ditzakezun premia guztiak asetzen

dituen produktu-sorta eskaintzen

dugu prezio apalenean eta Carrefour

bermearekin. Discount produktuak

Carrefourrek baimendutako hornitzaileek

ekoizten dituzte. Hornitzaileok, gainera,

higienea, segurtasuna, trazabilitatea eta

kalitate arloko arauak betetzea oinarri

dituzten baldintzak

gainbegiratzen dituen

ikuskaritza zorrotza

gainditu dute.

32

Nuestras Marcas. Garantía de Calidad Gure Nuestra Markak. implicación Kalitate-bermea local

33

More magazines by this user
Similar magazines