19.09.2018 Views

Estartit l'Estartit EMD Ajuntament Torroella de Montgrí Denuncia

Estartit l'Estartit EMD Ajuntament Torroella de Montgrí Denuncia VORERES LLIURES TOTS SOM VIANANTS DRETS I QUALITAT DE VIDA

Estartit l'Estartit EMD Ajuntament Torroella de Montgrí Denuncia VORERES LLIURES TOTS SOM VIANANTS DRETS I QUALITAT DE VIDA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ESTARTIT <strong>EMD</strong> AJUNTAMENT TORROELLA DE MONTGRÍ L'ESTARTIT<br />

ESTARTIT <strong>EMD</strong> AJUNTAMENT TORROELLA DE MONTGRÍ L'ESTARTIT<br />

DENUNCIA L'ESTARTIT<br />

Per un poble petit<br />

i bonic<br />

○●○●○●○●<br />

Español<br />

Français<br />

English<br />

Deutsch<br />

Ne<strong>de</strong>rlands<br />

Euskera<br />

Italiano<br />

Portuguesa<br />

Russian


Chinese<br />

Arabic<br />

Hindi<br />

□■□■□■□<br />

Per una bona "Qualitat <strong>de</strong> vida"<br />

Per una gestió <strong>de</strong> qualitat<br />

= Benestar i tranquil.litat<br />

"Qual'Est"<br />

□■□■□■□<br />

Po<strong>de</strong>u enviar-nos escrits o fotos <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>núncia <strong>de</strong> l'<strong>Estartit</strong> a <strong>de</strong>nunciaestartit@hotmail.com<br />

Les DADES PERSONALS <strong>de</strong> locals o turistes


seran CONFIDENCIALS i no es publicaran.<br />

●○●○●○●○<br />

Tots Som<br />

Vianants<br />

Voreres Lliures


L'actual gestió<br />

<strong>de</strong> les Voreres <strong>de</strong>ls<br />

Vianants<br />

als carrers <strong>de</strong>l Port,<br />

Víctor Concas<br />

i <strong>de</strong> la Platja,<br />

són Ocupa<strong>de</strong>s il·legítima i<br />

il·legalment per <strong>de</strong>ixalles,


contenidors, camions,<br />

taules i cadires, ciclistes...<br />

¿QUÈ POTSER NO ES MEREIXEN ELS<br />

VIANANTS (turistes, locals, possibles<br />

compradors o consumidors, minusvàlids,<br />

nens...) ENTRAR I SORTIR DE LA ZONA<br />

COMERCIAL PER EXCEL·LÈNCIA<br />

DEL CARRER SANTA ANNA (o carrer Major)<br />

PER UNES VORERES PELS VIANANTS, amb<br />

tranquil·litat i seguretat?<br />

¿Què no creuen que això pugui influir en les<br />

persones en consumir més, comprar més,<br />

gaudir més, anar més tranquils i segurs?<br />

...<br />

FOTOS DE L'OCUPACIÓ DE VORERES


Quina impressió s'emportarà el següent turista<br />

(abaix) davant una "vorera <strong>de</strong> vianants com abocador o<br />

femer" en ple centre urbà. Se'n podrien fer "postals"


perquè no creiem que cap poble veí ofereixi un<br />

espectacle igual.


BRAVO DALMAU!!<br />

VISCA LEST!!!


Una mostra <strong>de</strong> la poca EFICIÈNCIA <strong>de</strong> cara als altres però no així <strong>de</strong><br />

cara a casa seva i el seu negoci (per anar a mobilitat sostenible i<br />

eficiència cliqueu aquí)<br />

Po<strong>de</strong>u veure en les següents fotos la diferència d'uns carrers abans<br />

i, ara convertits en plaça per l'autoritat artífex <strong>de</strong> l'ocupació il·legal<br />

(on té el seu negoci).


Abans carrers i aparcament.


Ara una plaça "vallada"(o fortificada). I <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixalles res <strong>de</strong> res.<br />

Per veure la web que li <strong>de</strong>diquem a l'autoritat artífex cliqueu aquí.


□■□■□■□■<br />

DENÚNCIA MINUSVÀLIDA<br />

...una més entre altres.


TURISTES MINUSVÀLIDS/ES TRACTATS<br />

(MOLT PITJOR) QUE ELS GOSSOS.<br />

Gràcies a les autoritats polítiques d'aquest poble, cliqueu aquí.


Resum <strong>de</strong>l subratllat: Discussió. La propietària <strong>de</strong>l Bar la<br />

Cantonada (cliqueu aquí) vs. la senyora minusvàlida. Recrimina DE<br />

MOLT MALES MANERES. Apartar una cadira amb la seva taula.<br />

Ocupació <strong>de</strong> via pública sobre vorera, perquè necessitava passar i que<br />

llavors ja la tornaria a posar a lloc. La patrulla actuant ha informat a la<br />

senyora que pot fer una instància/<strong>de</strong>núncia a la <strong>EMD</strong>. La patrulla actuant<br />

ha mediat amb les dues parts 20-25 min. calmant els ànims. La<br />

propietària ha manifestat constantment que paga 2.000 euros per


ocupar la via pública.<br />

Això són maneres <strong>de</strong> tractar els turistes!<br />

On és el "turisme inclusiu i per a tothom"<br />

(cliqueu aquí)?


I quina seguretat és la que se'ls hi dóna?<br />

Una agressió així es queda en la més gran<br />

impunitat?!<br />

L'agressora amb historial que té no li<br />

diuen res? No hauria <strong>de</strong> ser sancionada?


Encara així la reforcen a continuar<br />

agredint a un i altre.<br />

Quina <strong>de</strong>s-implicació i DESTRUCCIÓ DEL<br />

TURISME!!!<br />

Què no tenen drets els "esgarrats" o<br />

DISCAPACITATS, pobres?


Què els hem <strong>de</strong> tractar pitjor que a un<br />

gos?<br />

I què se'n treu <strong>de</strong> <strong>de</strong>nunciar-ho?<br />

Que l'enviïn a la <strong>EMD</strong> (Entitat Municipal<br />

Descentralitzada <strong>de</strong> l'<strong>Estartit</strong>) i


què aquesta tampoc faci res? Així la <strong>EMD</strong><br />

té l'última paraula. Doncs, la<br />

responsabilitat és <strong>de</strong>l que està al cim <strong>de</strong><br />

la policia, que és on l'acaben redirigint, a<br />

la presidència <strong>de</strong>la <strong>EMD</strong>. Així doncs, una<br />

forma indirecta d'agredir és <strong>de</strong>ixar ocupar<br />

una vorera que és insuficient (més quan<br />

l'altra banda és intransitable).


Això és tractar bé i potenciar el turisme?<br />

Tanta TOLERÀNCIA amb els agressors<br />

s'ha <strong>de</strong> permetre?<br />

No se'ls pot sancionar o és que cal


protegir-los?<br />

Creieu que aquests turistes tornaran a<br />

venir?<br />

Creiem que els responsables d'aquests problemes són els polítics i autoritats que es<br />

salten la llei que per ells anar bé <strong>de</strong>svien problemàtiques a altres llocs saltant-se la<br />

llei i les or<strong>de</strong>nances (es <strong>de</strong>mostra més avall en un mapa en el text<br />

"Okupació il•legal").<br />

La llei serveix per posar ordre i pau social (sense lleis -justes, clar- es converteix en<br />

l'Oest <strong>de</strong> les pel.lícules nord-americanes o els boscos <strong>de</strong> Sherwood d'en Robin<br />

Hood).<br />

INFRINGIR LES LLEIS (LES JUSTES, CLAR) COMPORTA MALESTAR I CONFLICTE<br />

SOCIAL. El que fan aquests governants és potenciar el malestar, enfrontar uns<br />

individus contra els altres.<br />

Crear nous problemes.


◇■◇■◇■◇<br />

Aquestes infraccions als drets <strong>de</strong>ls vianants ocupant les voreres ja han<br />

sigut <strong>de</strong>nuncia<strong>de</strong>s per diferents persones a la policia, persones<br />

minusvàli<strong>de</strong>s i turistes (<strong>de</strong>sprés diuen que ho fan "en nom <strong>de</strong>"l turisme o<br />

<strong>de</strong>l negoci ...i bla, bla, bla...i <strong>de</strong> l'avarícia o la cobdícia), que s'han salvat<br />

<strong>de</strong> ser envesti<strong>de</strong>s o s'han negat a circular per la calçada on ho fan els<br />

vehicles (com ha <strong>de</strong> ser!!!).<br />

Solucionen un problema creant nous problemes.<br />

#######<br />

Obligats a pagar per uns carrers nous<br />

(veure foto inferior),<br />

<strong>de</strong> pa sucat amb oli, <strong>de</strong> barrim-barram,


a preu d'or (això SÍ),


en temps <strong>de</strong> crisi, tant si plou com si fa<br />

sol i ...sense afluixar la corda (tibant-la<br />

ben fort),<br />

contra la voluntat <strong>de</strong>ls veïns


Veïns <strong>de</strong>nunciant-ho en el canal català <strong>de</strong> TV3 (cliqueu aquí).<br />

(cobrant-nos pels inexistents pisos que<br />

es podrien fer - i que no volem fer ni ara<br />

ni el dia <strong>de</strong> <strong>de</strong>mà- sota AMENAÇA<br />

D'EMBARGAMENT i contra la nostra<br />

voluntat -que això té un altre nom pensem-<br />

, en el nostre cas (agafeu-vos ben fort a la<br />

cadira)<br />

aprox. 80.000 euros,<br />

molt "poca broma" (cliqueu aquí).


...què us penseu que els anem a collir a<br />

l'hort!!!...a cabassats!!!),<br />

que s'ha <strong>de</strong> viure aquí, <strong>de</strong>ls aires <strong>de</strong>l cel!?<br />

...i ara, AL CIM,<br />

ENS PRENEN LES VORERES DELS<br />

VIANANTS<br />

per no saber o no voler gestionar-ho<br />

diferent.<br />

Sembla que visquem a can Pisca.<br />

I a més, contra les or<strong>de</strong>nances i les lleis<br />

vigents.<br />

Il·legítimament.<br />

No és intel·ligent.


Es gestionen uns contenidors<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixalles i càrrega-<strong>de</strong>scàrrega <strong>de</strong><br />

camions interferint en la mobilitat <strong>de</strong>ls<br />

vianants.<br />

I al cim cobren a locals comercials per<br />

ocupar la vorera <strong>de</strong>ls vianants amb taules<br />

i cadires.<br />

De lo il·legal encara en treuen benefici.<br />

Què volen treure suc <strong>de</strong> les pedres!!??<br />

Què "volen explotar els rucs"???<br />

Vinga a esprémer!!?<br />

No és honest.<br />

No és honrat.


No!!!<br />

Torneu-nos els<br />

dineeeeeeeeeeeeeeeeerrsssss.<br />

Les voreres SÓN DE DOMINI PÚBLIC, SÓN<br />

DE TOTHOM.<br />

NO SÓN VOSTRES.<br />

NO A LA MUNICIPALITZACIÓ<br />

DE LES VORERES DELS VIANANTS<br />

No ens priveu <strong>de</strong> DRETS i<br />

LLIBERTATS fonamentals.<br />

Volem PASSEJAR AMB PAU I<br />

SEGURETAT.<br />

Les voreres a qualsevol altre indret


civilitzat són <strong>de</strong>ls vianants.<br />

No n'hi ha prou <strong>de</strong> fer un poble PER<br />

VIURE'N, aquest ha <strong>de</strong> ser un poble PER<br />

VIURE-HI.<br />

Se us ha permès massa i ara no teniu<br />

límits.<br />

VIANANTS SOM TOTS<br />

VORERES LLIURES


♤♡◇♧♤♡<br />

Okupació il·legal<br />

En color vermell (referència al mapa<br />

superior)...voreres <strong>de</strong>ls vianants ocupa<strong>de</strong>s<br />

il·legalment.<br />

En color marró clar (important!)... llocs<br />

compatibles amb els vianants on<br />

anteriorment havien estat els contenidors<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixalles i càrrega-<strong>de</strong>scàrrega <strong>de</strong> forma


legal (el marró clar <strong>de</strong> la dreta <strong>de</strong>l tot<br />

representa que més lluny en la plaça <strong>de</strong>l<br />

Sr. D. és on es restringeix l'entrada al<br />

carrer "les Illes", per arribar a la meitat <strong>de</strong>l<br />

carrer Santa Anna - Per què? Qui hi viu?).<br />

Veure fotos següents.


Més informació clicant aquí.<br />

Alhora, preguntar-vos també que al carrer<br />

Barcelona (concretament al Passatge d'en<br />

Xiscu i la Remei) on abans hi havia els<br />

contenidors <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixalles i el càrrega<strong>de</strong>scàrrega<br />

més importants...Qui hi viu?<br />

Veure fotos següents.<br />

Passatge d'en Xiscu i la Remei<br />

Carrer Barcelona (direcció "El Català")


No aneu lligant caps?....sí, síííí...."caps".


Mireu aquí una foto recent al carrer<br />

Barcelona (Passatge d'en Xiscu i la Remei)<br />

que tot i obligant a no <strong>de</strong>scarregar, el<br />

camioner (camió vermell, foto superior)<br />

aparca i <strong>de</strong>scarrega.<br />

En color blau cel (en el mapa<br />

<strong>de</strong> dalt)...altres llocs on es podrien ubicar<br />

legalment <strong>de</strong>ixalles i càrrega-<strong>de</strong>scàrrega.<br />

Tot i que fent uns altres tipus <strong>de</strong><br />

recolli<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixalles no caldria, per mes<br />

i mig <strong>de</strong> turisme, "emmerdar enlloc" per<br />

tot l'any i fer tant d'enrenou i soroll en la<br />

mobilitat legítima <strong>de</strong>ls vianants.<br />

Tot plegat "molt soroll per no res". "En<br />

nom <strong>de</strong>"l turisme i <strong>de</strong>l negoci.


I mentrestant s'arreglen els seus carrers.<br />

Cliqueu aquí per veure els "seus" carrers<br />

convertits en plaça (en benefici propi) per<br />

l'autoritat artífex d'aquesta ocupació<br />

il·legal <strong>de</strong> les voreres <strong>de</strong>ls vianants.<br />

□■□■□■□■<br />

Una autoritat i un Govern <strong>de</strong> promoció <strong>de</strong>l soroll i<br />

l'incivisme. També <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>l turístic <strong>de</strong> "Molta fressa i<br />

poca endreça" (cliqueu aquí). Mo<strong>de</strong>l caracteritzat per la<br />

InSostenibilitat (amics <strong>de</strong> la "massificació",cliqueu<br />

aquí), manca d'EFICIÈNCIA (cliqueu aquí), inespecificitat<br />

i grolleria.<br />

Mireu la pròpia gestió <strong>de</strong> l'autoritat a casa seva, les<br />

queixes i opinions, cliqueu aquí o aquí.<br />

Com porta el poble <strong>de</strong> l'<strong>Estartit</strong>? Com voleu que anem<br />

bé?


Si possiblement la majoria <strong>de</strong> turistes no tornen!?!?<br />

Per veure OPINIONS <strong>de</strong> BOOKING sobre<br />

l'Hotel les Illes <strong>Estartit</strong> cliqueu aquí.<br />

Per veure OPINIONS <strong>de</strong> TRIPADVISOR<br />

(NO <strong>de</strong> BOOKING) sobre l'Hotel les Illes<br />

<strong>Estartit</strong> cliqueu aquí.<br />

Per veure OPINIONS EXPEDIA,<br />

ATRAPALO, PRICELINE, DESTINIA,<br />

HOTELOPINIONES, WEEKENDESK ...<br />

sobre l'Hotel Les Illes l'<strong>Estartit</strong> cliqueu<br />

aquí.<br />

Per veure OPINIONS SOBRE EL CENTRE<br />

DE BUSSEIG "DIVING ILLES L'ESTARTIT"<br />

cliqueu aquí.<br />

Cliqueu aquí per anar a la nostra web <strong>de</strong> "TURISME ACCESSIBLE"


Cliqueu aquí per anar a la nostra web <strong>de</strong>ls VIANANTS.<br />

Cliqueu aquí per anar a la nostra web <strong>de</strong> MOBILITAT.<br />

Cliqueu aquí per anar a la nostra web <strong>de</strong> SEGURETAT.<br />

Hotel les Illes l'<strong>Estartit</strong><br />

NO hi trobareu CONTENIDORS DE


DEIXALLES (com si fos "la terra promesa")<br />

a la seva placeta, aquí "estan a cobert", i<br />

mira que n'és d'ample (ell és el motiu que<br />

expressa per okupar les voreres <strong>de</strong>ls<br />

vianants <strong>de</strong>l carrer <strong>de</strong>l Port) pel dia <strong>de</strong>mà<br />

POSAR-HI ELS CONTENIDORS DE<br />

DEIXALLES (I DE TOTS ELS TIPUS DE<br />

RECICLATGE), AQUÍ, en aquesta placeta<br />

SÍ QUE HI ESTARIEN UBICADES<br />

LEGALMENT (no estem donant i<strong>de</strong>es),<br />

i aquí en aquesta placeta sí que s'hi posen<br />

senyalitzacions <strong>de</strong> prohibit (o restringit)


aparcar i <strong>de</strong>scarregar. Això abans era un<br />

carrer amb entrada i sortida <strong>de</strong> vehicles<br />

abans <strong>de</strong> "privatitzar-ho", fins i tot s'hi<br />

aparcaven els vehicles.<br />

Carrers abans. Ara, una placeta.


Clar, es busca que els camions no arribin<br />

al carrer Santa Anna a través <strong>de</strong>l carrer <strong>de</strong><br />

les Illes (els molestaria a "ells" el<br />

rebombori, el soroll, a les habitacions <strong>de</strong><br />

l'Hotel les Illes, aquí aquests turistes són<br />

sensibles), i així vagin els transportistes a<br />

donar el tomb i a fer rebombori al carrer<br />

<strong>de</strong>l Port i aparcar-se-hi al cim <strong>de</strong> les<br />

voreres públiques (il·legalment), <strong>de</strong>ls<br />

vianants. A la placeta seva, els vianants<br />

no se'ls <strong>de</strong>sviarà <strong>de</strong>l seu itinerari viari ni<br />

se'ls farà creuar sota cap pretext a la<br />

calçada on circulen els vehicles. Aquí "van<br />

pel camí dret" ni mai més ben dit.


Nota: la vorera té alça!!! en color groc<br />

Les pilones aquí es posen a més <strong>de</strong> que la<br />

vorera té "vora" o alça ("bordillo"). Al<br />

carrer <strong>de</strong>l Port i <strong>de</strong> la Platja les voreres no<br />

tenen "vora" o alça i a més a més es<br />

treuen les pilones. Abús d'autoritat que<br />

<strong>de</strong>mostra la DESIGUALTAT <strong>de</strong> tracte i<br />

condició. Ells a tenir-ho tot a "mamella <strong>de</strong><br />

monja" pel seu negoci. El mateix passa<br />

amb l'altre que pertany també al partit<br />

polític <strong>de</strong> l'Est (cliqueu aquí).


A dalt la prohibició i restricció a favor <strong>de</strong><br />

la gent superior o manaires. Bon profit li<br />

faci. Abaix l'aparcament <strong>de</strong> cotxes al<br />

carrer <strong>de</strong>l Port sobre la vorera <strong>de</strong>ls<br />

vianants (il·legal), carrer <strong>de</strong> súbdits i<br />

"manats" (estarti<strong>de</strong>ncs <strong>de</strong> 2ª).


●♧●♧●♧<br />

IGUALMENT<br />

... TANT LI FA SI VOLEU...<br />

...controlar els camioners...<br />

ells segueixen <strong>de</strong>scarregant on els hi va<br />

bé a ells in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntment <strong>de</strong> les vostres


indicacions i senyalitzacions.<br />

Així doncs, torneu les voreres als seus<br />

legítims propietaris...ELS VIANANTS.<br />

No us apropieu <strong>de</strong>l que no us pertany.<br />

El poble les ha pagat. Quines penques!!!<br />

Es pensen potser "los" amos d'arreu i pel<br />

cim <strong>de</strong> la llei?!<br />

Actueu...<br />

FORA DE LA LLEI !!!<br />

(cliqueu aquí)<br />

⊙☆⊙☆⊙☆<br />

Ah...una altra cosa


Com és possible que hagin fet pagar per<br />

aquesta vorera <strong>de</strong> la foto!


Ens po<strong>de</strong>n dir, veïns, quant els hi han fet<br />

pagar??<br />

Què està feta <strong>de</strong> "plata" potser???<br />

Com és possible que <strong>de</strong>ixin<br />

aquesta vorera sud-oest <strong>de</strong>l carrer Víctor<br />

Concas sense donar solució a un<br />

problema i un perill amb la pen<strong>de</strong>nt que<br />

té? Ja sabem que és un<br />

torrent...però...tampoc cal endossar el<br />

mort així.


Si és INSERVIBLE PELS VIANANTS!!!<br />

I al cim per l'altra vorera l'okupen locals<br />

comercials!! En un <strong>de</strong>ls carrers més<br />

transitats <strong>de</strong>l poble, <strong>de</strong> la comarca!!!!<br />

Quina vergonya!!!<br />

O una vorera <strong>de</strong> metall perforat <strong>de</strong> treu-iposa,<br />

que s'aixequi...o una altra<br />

alternativa?!!!!<br />

Està pitjor que abans <strong>de</strong> fer-la!!!!


#######


MOLTA FRESSA I POCA<br />

ENDREÇA<br />

Mo<strong>de</strong>l Turístic Municipal<br />

(l'<strong>Estartit</strong> - <strong>Torroella</strong> <strong>de</strong> <strong>Montgrí</strong>)<br />

En el mo<strong>de</strong>l turístic municipal <strong>de</strong> "molta<br />

fressa i poca endreça" (o <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sgavell) es<br />

creu que fent concerts i passa-carrers<br />

sorollosos els turistes venen i el comerç<br />

fa més negoci. Això, funciona a vega<strong>de</strong>s<br />

per fer la competència d'un comerç a<br />

l'altre intra-municipi, és a dir, dins el


mateix municipi. O a vega<strong>de</strong>s, entre<br />

municipis. Però és molt relatiu i té efectes<br />

col·laterals emmascarats.<br />

El que s'aconsegueix segur, és que, quan<br />

es fan concerts i passa-carrers<br />

sorollosos, aquells turistes potencials<br />

compradors que estaven passejant, es<br />

distreguin i se'n vagin cap a la platja (o el<br />

lloc on ho facin) a veure què passa i<br />

potser s'hi quedin i no tornin a passar pels<br />

comerços. O tornin a passar amb menys<br />

temps més tard. Si passen més ràpid i<br />

amb menys temps, aleshores, segur que<br />

gastaran menys.<br />

Molt clar i entenedor hauria <strong>de</strong> ser per<br />

hom, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntment <strong>de</strong> la crisi, que,<br />

aquell qui menja o beu en una parada al<br />

concert <strong>de</strong> la platja aquells diners no se'ls


gastarà en els bars o restaurants <strong>de</strong>l<br />

poble. És evi<strong>de</strong>nt. I li restaran menys<br />

diners a la cartera. Aleshores es pot veure<br />

passar més gent i que aquesta gasti<br />

menys en beure i menjar.


Aleshores, els restauradors es queixaran<br />

<strong>de</strong> que els turistes no tenen diners. Això<br />

acaba sent un mal negoci per bars i<br />

restaurants que paguen impostos a


l'<strong>Ajuntament</strong>. Ja que és produeix la<br />

competència <strong>de</strong>slleial. No hauria <strong>de</strong> ser<br />

pròpia aquesta venda d'un municipi<br />

turístic que recolzi i ajudi els negocis <strong>de</strong>ls<br />

"locals". No s'ha <strong>de</strong> municipalitzar el<br />

negoci <strong>de</strong> restauració.<br />

Això <strong>de</strong>mostra el que venim dient aquí <strong>de</strong><br />

que és una façana el discurs <strong>de</strong> que<br />

recolzen o miren pels vilatans.


Quina necessitat hi ha per Sant Joan <strong>de</strong><br />

portar 3 conjunts musicals? Per què tocar<br />

música matussera tant fort fins passa<strong>de</strong>s<br />

les <strong>de</strong>sfasa<strong>de</strong>s 3 o 4 h. <strong>de</strong> la matinada?<br />

Què no es tracta també <strong>de</strong>l mateix mo<strong>de</strong>l<br />

turístic <strong>de</strong> "molta fressa i poca endreça"? I<br />

també d'un turisme no sostenible (<strong>de</strong><br />

batibull) que no aporta res.


(Disculpeu no eren 3 concerts com ens pensavem sinó 9)


Es pot observar la gent baixant <strong>de</strong>ls<br />

cotxes amb bosses <strong>de</strong> menjar i begu<strong>de</strong>s<br />

que han comprat d'allà on venen i no es<br />

gasten, alguns, ni cinc aquí. Molts! Molts<br />

cotxes sí. Rebombori. Molta gent. Sí.<br />

Enrenou. I com queda la platja?


Quan costa la neteja <strong>de</strong>sprés d'una<br />

matinada així? Quin <strong>de</strong>sbaratament! Quins<br />

són els guanys per l'<strong>Ajuntament</strong> (o més<br />

ben dit quines són les <strong>de</strong>speses)? Amb<br />

aquestes <strong>de</strong>speses o pèrdues<br />

innecessàries n'hi hauria per baixar els<br />

impostos als vilatans. No és sostenible.


Oh,... i la gent que no pot <strong>de</strong>scansar pel<br />

soroll <strong>de</strong>ls concerts?<br />

Creieu que un altre any tornaran si no<br />

se'ls <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong>scansar?<br />

Particularment, prefereixo facin un


concert fins a la 1 h. <strong>de</strong> la matinada, que<br />

ens cobrin menys imposts, i d'aquest<br />

calés estalviats la festa se la munta<br />

cadascú amb el que vol, qui i quan vol.<br />

Els turistes que nosaltres volem o<br />

necessitem venen al cap i a la fi per uns 5<br />

"grans motius" generals:<br />

1. Perquè fan vacances d'estiu.


2. Per ser cap <strong>de</strong> setmana i/o festa.<br />

3. Per la calor, l'estiu, el bon temps<br />

convida a sortir i passejar i a fer activitats<br />

<strong>de</strong> lleure.<br />

4. Per <strong>de</strong>scansar i distreure's <strong>de</strong>l treball,<br />

<strong>de</strong> la ciutat, etc.<br />

5. Per la platja, les illes Me<strong>de</strong>s i<br />

l'entorn, per ser un lloc bonic i SEGUR.<br />

També es podrien sintetitzar en 3:<br />

a) Per ser festa i / o cap <strong>de</strong> setmana, és a<br />

dir, vacances.<br />

b) temporada d'estiu, calor amb activitats<br />

d'oci i/o <strong>de</strong>scans (temporada d'hivern<br />

seria per vacances a la neu i les seves<br />

activitats).


c) Turisme <strong>de</strong> platja, sol, entorn bonic i<br />

SEGUR.<br />

Aquests són els "grans motius" <strong>de</strong> la gran<br />

majoria <strong>de</strong> turistes, <strong>de</strong>sprés, en minoria a<br />

aquells grans motius hi ha altres tipus <strong>de</strong><br />

turistes que venen com els que van a fer<br />

la revetlla <strong>de</strong> Sant Joan (inclòs en els<br />

anteriors grans motius, p. ex. núm. 2 i 4).<br />

Pel que fa a altres subtipus <strong>de</strong> motius o<br />

<strong>de</strong> turisme com el submarinisme (inclòs<br />

en el 3), molts <strong>de</strong>ls que venen <strong>de</strong><br />

vacances i a la platja, molts d'aquests,<br />

s'acaben apuntant a fer submarinisme<br />

com una activitat que ofereix l'indret. I qui<br />

diu això, el mateix per les altres activitats<br />

<strong>de</strong> lleure que es fan i per altres que no es<br />

fan ni es potencien. Si hom oferís fer<br />

submarinisme fora <strong>de</strong>ls "grans motius"


esmentats ni <strong>de</strong> franc no vindria quasi<br />

ningú (veure un dimecres <strong>de</strong> Gener fora<br />

<strong>de</strong> temporada d'estiu, amb fred, època <strong>de</strong><br />

treball...).<br />

Així el mo<strong>de</strong>l municipal <strong>de</strong> turisme <strong>de</strong><br />

"molta fressa per no res" (<strong>de</strong> <strong>de</strong>sori<br />

organitzat o brogit) és molt relatiu i poc<br />

vàlid, molt "barroer", potiner i vàlid més<br />

aviat per a gent arcaica, sorruda, rústega i<br />

primitiva. És més, en ocasions va contra<br />

el propi negoci <strong>de</strong>ls vilatans. I té<br />

importants efectes rebot molt<br />

in<strong>de</strong>sitjables com ara que turistes amb<br />

més po<strong>de</strong>r adquisitiu se'n vagin i marxin a<br />

altres llocs on els seus sentits no són tant<br />

bombar<strong>de</strong>jats contra la seva voluntat.<br />

Aquests no volen trobar la massificació i<br />

problemes <strong>de</strong>rivats d'aquella que ja tenen<br />

a la ciutat d'on venen. Forces turistes


marxen per massa soroll, <strong>de</strong> la zona,<br />

pels veïns escandalosos, lladrucs<br />

provinents <strong>de</strong> gossos <strong>de</strong> l'altre veí... O<br />

sigui que hi ha gent que marxa pel<br />

graponer i agrest mo<strong>de</strong>l turístic municipal<br />

<strong>de</strong> "molta fressa i poca endreça".<br />

Turistes amb més po<strong>de</strong>r adquisitiu perduts (amb humor).<br />

Aleshores ens preguntem, quina eficàcia i<br />

eficiència i quins guanys i <strong>de</strong>speses<br />

aporta seguir aplicant aquest mo<strong>de</strong>l?<br />

Fins i tot un infant pensem ho podria


copsar.<br />

Creiem que actuar així "no té ni suc ni<br />

bruc". És més, aquest "fer veure",<br />

"aparentar" o "fardar" que autoritats o<br />

governants (<strong>de</strong> forma ordinària, grollera i<br />

típic <strong>de</strong> gent quica i aspra) utilitzen per<br />

fer-nos creure que "fan molt pel poble, pel<br />

negoci <strong>de</strong>ls vilatans, pel turisme"..."que ha<br />

<strong>de</strong> ser vistosa la seva actuació turística,<br />

vinga grans concerts, vinga xafarranxo,<br />

...que ells sí que en saben i són els<br />

millors, i que sense la seva contribució no<br />

seria possible la prosperitat econòmica".<br />

Aquesta "inflor" (vanaglòria) situacional<br />

és per mantenir els comerciants contents<br />

i els seus vots assegurats.... quan en la<br />

pura realitat es fan <strong>de</strong>speses<br />

<strong>de</strong>smesura<strong>de</strong>s i es perd en altres tipus <strong>de</strong><br />

persones i turistes.


Què no és <strong>de</strong>l primari mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong> "molta<br />

fressa i poca endreça" el que passa en les<br />

voreres <strong>de</strong>l carrer <strong>de</strong>l Port, <strong>de</strong> la Platja i<br />

Víctor Concas?<br />

Ens fan creure explícita o implícitament<br />

que si no fan l'enrenou (fanfàrria pròpia<br />

d'actuacions saberu<strong>de</strong>s i vanitoses) <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>ixar les voreres pels camions i les


<strong>de</strong>ixalles no hi haurà negoci.<br />

Implícitament als comerciants els hi<br />

mancarà la matèria prima que porten els<br />

camioners i així cal sacrificar voreres "en<br />

nom <strong>de</strong>"l turisme i el negoci (molta<br />

fressa), menystenint que a les voreres hi<br />

puguin passejar els vianants i<br />

discapacitats i amb SEGURETAT, fet<br />

il·legítim, obligant-los a no seguir en la<br />

mateixa vorera (itinerari <strong>de</strong> vianants) i<br />

fent-los creuar la calçada amb el<br />

conseqüent perill fins a l'altra vorera, i a


trobar-se en mig camions, cotxes,<br />

contenidors <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixalles, etc... una<br />

mobilitat tipus "laberint" que a la fi porta a<br />

que persones que hi passejarien, amb<br />

minusvali<strong>de</strong>sa o més po<strong>de</strong>r adquisitiu que<br />

exigeixen més qualitat i menys<br />

complicacions, <strong>de</strong>ixin <strong>de</strong> venir a un poble<br />

que no està pensat per a tots (poca<br />

endreça)...<br />

I mentre les autoritats polítiques se'n<br />

vanaglorien <strong>de</strong> dir "Aquí... Som Tots".<br />

Doncs NO som tots!<br />

Perquè en el cas <strong>de</strong>ls minusvàlids són<br />

menystinguts, discriminats i <strong>de</strong>spreciats<br />

(clica aquí). Creieu que tindran moltes<br />

ganes <strong>de</strong> tornar aquests turistes en un<br />

poble no pensat per a tothom, no pensats<br />

per ells, pensat només per uns.


Cliqueu aquí per veure <strong>de</strong>núncia minusvàlida.


Així doncs, el que sembla molt d'enrenou


per 1 mes i mig <strong>de</strong> temporada turística<br />

forta, aquest "molt soroll" provoca la<br />

"poca endreça" o pèrdua d'uns turistes.<br />

I a més, tot l'any els vianants al carrer <strong>de</strong>l<br />

Port amb les voreres sense vora<br />

("bordillo") ni "pilones".<br />

Necessitem una Vila <strong>de</strong> vianants.<br />

Abans i primer que no pas <strong>de</strong> ciclistes i<br />

gossos.<br />

Les persones primer, els viatgers<br />

sostenibles.


Cliqueu aquí per llegir els Drets <strong>de</strong>ls Vianants.


Els governants fan veure amb aquestes<br />

"posa<strong>de</strong>s en escena" que són molt


"competents", "que sí que fan molt pel<br />

poble" actuant congruentment la supèrbia<br />

o superioritat i "mando" per tal que amb la<br />

seva <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rada actuació <strong>de</strong><br />

fanfàrria guanyar o mantenir votants i<br />

confirmadors. Quan en realitat<br />

menystenen a uns altres. I contra les<br />

or<strong>de</strong>nances i les lleis, fet totalment<br />

il·legítim i impropi, <strong>de</strong>mostrant amb<br />

prepotència que són únics i millors, que<br />

estan "il·luminats" en nom <strong>de</strong>l negoci i el<br />

turisme, i que estan pel cim <strong>de</strong> tot. Sent<br />

més savis que els especialistes que van<br />

redactar les lleis. I que els arquitectes que<br />

van dissenyar els carrers.<br />

A més es pensen solventar un problema<br />

(que potser no caldria tanta fanfàrria) i en<br />

creen uns altres <strong>de</strong> nous.


S'ha provat un estiu <strong>de</strong> no fer res<br />

d'animació? Creieu que no vindrà ningú?<br />

Segur? Doncs, al menys no marxarà ningú<br />

pel soroll i el xivarri.<br />

Què no es po<strong>de</strong>n orientar cap a mar els<br />

escenaris <strong>de</strong>ls concerts o ubicar-los lluny<br />

(més endins <strong>de</strong> la platja, a l'alçada <strong>de</strong><br />

l'antic Hotel Miramar o al Molinet si cal)<br />

per mantenir i guanyar-nos tots els tipus<br />

<strong>de</strong> turistes.


Així "cada tipus <strong>de</strong> turista té el seu espai o<br />

territori sense ser interferit o menyspreat<br />

en el seu fruir, lleure i <strong>de</strong>scans".<br />

A això s'anomenaria fomentar la "Qualitat<br />

<strong>de</strong> Vida" i també el "turisme <strong>de</strong> qualitat" i<br />

la fi<strong>de</strong>lització <strong>de</strong> turistes.<br />

Què no po<strong>de</strong>n els governants fer les<br />

actuacions dins l'espai (i que en dóna<br />

molt) que limita la llei?<br />

Què no po<strong>de</strong>n els camioners venir amb<br />

més temps i no pas amb el temps just<br />

(slow life in slow city<br />

slow life in slow city) i utilitzar més els<br />

carretons o carros? Què no pot el servei<br />

<strong>de</strong> neteja municipal utilitzar un altre tipus<br />

alternatiu <strong>de</strong> recollida d'escombraries i<br />

<strong>de</strong>ixar les voreres en pau?


Què no es pot tenir un poble més bonic?<br />

Què és estètic i maco, a part <strong>de</strong> no ser<br />

pràctic ni segur, tenir les voreres<br />

ocupa<strong>de</strong>s?


Ieeep! Un moment... mireu mentre, com<br />

les autoritats les gasten per/davant el seu<br />

negoci. Cliqueu aquí.<br />

€€€€€€€€€€


EL PROGRÉS CAPITALISTA O<br />

L'ESPECULACIÓ<br />

URBANÍSTICA I/O<br />

IMMOBILIÀRIA D'UN<br />

INDRET IDÍL·LIC.<br />

La Urbanització In-<br />

Sostenible.<br />

(Donem les "gràcies" a les autoritats que ho han fet i segueixen fent possible).


Quin goig el Rocamaura!


Què verd el Passeig Marítim!


Ara amb molts més turistes a l'estiu que<br />

no pas abans...<br />

Però qualsevol autòcton es guanyava<br />

abans molt més bé la vida que no pas ara.<br />

A més, abans no era un indret més segur,<br />

idíl·lic i bonic??<br />

Què ens volen asfaltar més, la llengua??<br />

Què han <strong>de</strong> esprémer les pedres per<br />

treure'n suc?


Quan més negocis i més gent s'anirà<br />

acceptant aleshores molts menys diners a<br />

repartir i guanyar amb un mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong><br />

"competència rapinyaire".<br />

Més "<strong>de</strong>ixa<strong>de</strong>sa" en el compliment<br />

normatiu.<br />

"Menys civilitat i més conflictivitat".<br />

A la fi ningú es guanyarà bé la vida. Cosa<br />

que ja està passant.<br />

Anem enrere, a pitjor en tots els sentits,<br />

reculem.<br />

Més conflictes. Menys seguretat. Més<br />

impunitat. Aquest mo<strong>de</strong>l turístic <strong>de</strong><br />

rebombori (molta fressa i poca endreça, a<br />

la llarga no porta enlloc, trontolla i ens


perjudicarà a tots molt més que no ens<br />

beneficiarà.Total: "menys civilitat i més<br />

conflictivitat"<br />

€+€+€+€+€+€


ManifESTem<br />

(Qual'Est - "Qualitat l'<strong>Estartit</strong>")<br />

Cliqueu als subratllats<br />

Volem un "Poble Normal"<br />

amb els Drets Bàsics<br />

resguardats i protegits.<br />

Volem uns governants amb valors


morals,<br />

sense afany <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, notorietat,<br />

lucre o vanitat, tampoc "saberuts"<br />

ni que es pensin que saben<br />

d'això i d'allò... i <strong>de</strong> tot,...<br />

sinó amb vocació autèntica <strong>de</strong><br />

servei a la comunitat.<br />

Governants que, igual com els policies o<br />

els que porten armes, haurien <strong>de</strong> passar<br />

una selecció, és a dir, una puntuació<br />

mínima en uns tests psicològics i <strong>de</strong> la<br />

personalitat. També haurien <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrar<br />

el seu coneixement en múltiples<br />

disciplines acadèmiques. Per <strong>de</strong>scomptat<br />

en matèries <strong>de</strong> lletres i sobretot<br />

humanitats.


Humils, francs,<br />

<strong>de</strong> bona fe, honrats<br />

i <strong>de</strong>sitjosos<br />

d'aprendre <strong>de</strong>l dia a dia,<br />

oberts a totes les opinions,<br />

flexibles, reversibles i alternatius,<br />

sense interessos personals o privats,<br />

ni amiguismes ni favoritismes<br />

ni "en-amiguismes".<br />

Sense avi<strong>de</strong>sa per mantenir-se<br />

a perpetuïtat<br />

i "sigui com sigui" en càrrecs <strong>de</strong> per<br />

vida,...els polítics haurien d'anar-se<br />

rellevant sovint (sense <strong>de</strong>generar en una<br />

"politocràcia") i <strong>de</strong>ixar pas, sense impedir


l'accès, a noves generacions...<br />

i que escoltin a la gent,<br />

amb empatia genuïna,<br />

i tinguin en compte el parer <strong>de</strong>ls<br />

estarti<strong>de</strong>ncs,...<br />

però... i sobretot,<br />

pel cim <strong>de</strong> tot,<br />

<strong>de</strong> tot...i <strong>de</strong> TOT,<br />

que respectin TOTES LES LLEIS i<br />

ORDENANCES vigents.<br />

Volem un "Poble Bonic",<br />

"Slow City" <strong>de</strong> Qualitat,<br />

Green & Sustainable City.<br />

Una vila <strong>de</strong> vianants (Pe<strong>de</strong>strian City).


Amb més espais verds,<br />

més arbres, flors, fonts, sortidors,<br />

alguna escultura o<br />

monument no hi faria lleig...<br />

amb "llocs amb vistes" reservats<br />

per gaudir <strong>de</strong>l meravellós paisatge<br />

que atrau tants turistes cada any.<br />

Que es fomenti més la gastronomia<br />

local i regional.<br />

Un mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong> turisme sostenible,<br />

accessible i inclusiu, per a tothom,<br />

turisme <strong>de</strong> qualitat,<br />

una massificació <strong>de</strong> turisme controlada,<br />

no a l'actual mo<strong>de</strong>l turístic municipal<br />

<strong>de</strong> "molta fressa i poca endreça"


i <strong>de</strong> discriminació.<br />

Cal control <strong>de</strong> la contaminació acústica...<br />

els turistes no es prenen vacances<br />

per trobar-se <strong>de</strong> nou<br />

el soroll <strong>de</strong> la ciutat,<br />

ni una baixa qualitat <strong>de</strong> l'aire.<br />

Una economia basada en la qualitat,<br />

no pas <strong>de</strong> masses turístiques in<strong>de</strong>fini<strong>de</strong>s<br />

poc o gens solvents.<br />

Una avaluació <strong>de</strong>ls turistes i<br />

<strong>de</strong> les accions pel turisme<br />

i <strong>de</strong>ls costos-guanys<br />

anualment assolits.<br />

Actuacions emprant els<br />

coneixements <strong>de</strong> la recerca científica,


el mèto<strong>de</strong> científic,<br />

i divulgació pública anual <strong>de</strong>ls resultats<br />

ja que <strong>de</strong>l turisme,<br />

aquí,<br />

en vivim tots.<br />

No distragueu els compradors<br />

<strong>de</strong>ls comerços amb concert, imposant<br />

música forta, passa-carrers amb<br />

timbalers sorollosos,<br />

(aquestes coses no les entenen,<br />

us recomanem molt que cliqueu aquí)<br />

i no <strong>de</strong>ixeu passar <strong>de</strong> multar<br />

(i per tant <strong>de</strong> recaptar)<br />

els propietaris <strong>de</strong>ls gossos


que molesten amb els seus lladrucs a<br />

compradors en l'àrea comercial,<br />

o a veïns o turistes que <strong>de</strong>scansen.<br />

Aquells concerts<br />

(que els acabem<br />

pagant entre tots)<br />

on hi hagi la venta <strong>de</strong><br />

begu<strong>de</strong>s i/o menjars,<br />

fan la competència <strong>de</strong>slleial<br />

als bars i restaurants <strong>de</strong>l poble.<br />

Volem un govern orientat als interessos<br />

<strong>de</strong>ls bars, restaurants, comerços,<br />

hostaleria.<br />

No a la municipalització <strong>de</strong> la<br />

restauració.


Ni a la potenciació d'uns negocis<br />

pel cim d'altres <strong>de</strong>s <strong>de</strong> dalt.<br />

Volem serveis municipals amb una<br />

qualitat-preu justificats,<br />

senzillesa i eficàcia.<br />

Atenció ciutadana real i <strong>de</strong> qualitat.<br />

Una administració oberta i transparent,<br />

seguint les regles d'un Bon Govern,<br />

amb <strong>de</strong>mocràcia participativa<br />

i "no" a un governar en contra<br />

la voluntat <strong>de</strong> la gent.<br />

Calen consultes populars<br />

en els grans temes<br />

(fer nous carrers, els costos veïnals,...)


Amb més tècnics municipals<br />

visibles i arreu,<br />

no només exclusius per<br />

als assumptes municipals o<br />

per als estarti<strong>de</strong>ncs <strong>de</strong> 1ª.<br />

Una gestió <strong>de</strong> qualitat<br />

en tots els àmbits<br />

i no una façana...<br />

Volem més seguretat<br />

i implicació policial amb els ciutadans<br />

i no només amb els afers municipals,<br />

i que no els interfereixin<br />

altres autoritats alienes<br />

en les seves actuacions


i siguin així in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts d'aquells.<br />

Policies in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts per complir<br />

lleis i or<strong>de</strong>nances.<br />

Que té molt potencial el cos policial!<br />

Que es multi la gent conflictiva.<br />

Alhora que imposts proporcionats<br />

i justs pels resi<strong>de</strong>nts pacífics.<br />

Cal menys imposts,<br />

menys quantitats.<br />

Justícia social. Igualtat en els<br />

drets i obligacions per tothom.<br />

Tots som persones, tots som iguals.<br />

Tots hem <strong>de</strong> ser tractats igual.<br />

I la llei ha <strong>de</strong> ser igual per tots.<br />

Unes autoritats properes i accessibles,


amb honestedat i codi ètic, nobles,<br />

imparcials, implica<strong>de</strong>s<br />

i no generadores<br />

o perpetuadores <strong>de</strong> conflictes,<br />

<strong>de</strong> tarannà pacífic,<br />

que prenguin <strong>de</strong>cisions justes,<br />

amb llei, equitat i proporció,<br />

que no enfrontin uns veïns<br />

contra els altres<br />

i per darrere se'n rentin les mans,<br />

que no es quedi sense multar<br />

la conducta insolidària<br />

<strong>de</strong> les persones conflictives,<br />

que els bons no hagin<br />

<strong>de</strong> pagar pels dolents,


ser un ciutadà modèlic i noble<br />

hauria <strong>de</strong> <strong>de</strong>sgravar impostos.<br />

Cal realitzar una Auca <strong>de</strong>l Civisme i Bona<br />

Conducta com ja s'han fet en altres<br />

municipis i començar a distribuir-la<br />

arreu.<br />

Aprovar igualment una "Or<strong>de</strong>nança <strong>de</strong><br />

Civisme i Convivència" i el seu règim<br />

sancionador corresponent<br />

ja que anem a la cua <strong>de</strong>ls municipis<br />

avançats. I aplicar sancions als incívics,<br />

no po<strong>de</strong>n quedar en la impunitat quan un<br />

veí reiteradament trepitja els drets <strong>de</strong><br />

l'altre.<br />

Els nouvinguts així aprendrien d'un mo<strong>de</strong>l<br />

exemplar <strong>de</strong> comportament en la nostra<br />

societat.<br />

Amb l'aplicació d'aquest "mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong>


prevenció psicosocial"<br />

els conflictes veïnals i municipals es<br />

reduirien i la policia no tindria que actuar<br />

amb tanta freqüència.<br />

Alhora amb l'aplicació <strong>de</strong>l règim<br />

sancionador<br />

<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l'inici d'alguns conflictes<br />

dificultaria<br />

el reforç que aconsegueixen persones<br />

conflictives en no ser penalitza<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> realitzar conductes molestes,<br />

incorrectes i egocèntriques.<br />

Així mateix les víctimes es sentirien<br />

més empara<strong>de</strong>s i segures en la<br />

comunitat.<br />

La <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> la víctima i el recolzament<br />

serien objectius en qualsevol intervenció


<strong>de</strong> situació d'abús. Tanmateix <strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

l'infància es podrien oferir<br />

a l'escola classes i educació en civisme i<br />

convivència.<br />

Sense haver-hi estarti<strong>de</strong>ncs <strong>de</strong> primera<br />

i estarti<strong>de</strong>ncs <strong>de</strong> segona,<br />

que aquests últims no siguin consi<strong>de</strong>rats<br />

únicament com un objecte econòmic<br />

i manipulatiu a ser explotat<br />

(no som esclaus,<br />

no pararem l'altra galta)...<br />

Dignitat!<br />

Per resoldre un problema<br />

que no en creïn <strong>de</strong> nous<br />

i perjudiquin a altres estarti<strong>de</strong>ncs...<br />

Que si paguem impostos


no ens vinguin amb altres<br />

problemes i ens perjudiquin.<br />

Que això, li pot passar<br />

a qualsevol el dia <strong>de</strong> <strong>de</strong>mà<br />

amb aquests governs<br />

i volem tenir la SEGURETAT<br />

<strong>de</strong> no ser perjudicats,<br />

facin el que facin.<br />

Que ens <strong>de</strong>ixin VIURE EN PAU.<br />

Aquest és el motiu <strong>de</strong> fundar<br />

aquesta entitat (Qual'Est),<br />

el <strong>de</strong> tenir seguretat i <strong>de</strong>fensa<br />

envers els "abusos d'autoritat o po<strong>de</strong>r"<br />

i <strong>de</strong>sigualtat <strong>de</strong> tracte<br />

que es practiquin ara i en el futur.


Defensarem els Drets<br />

i la Qualitat <strong>de</strong> Vida.<br />

Per què aquest cop<br />

ens ha tocat a nosaltres,<br />

però <strong>de</strong>mà<br />

us pot tocar a vosaltres<br />

(la "gran munyida").<br />

Volem un poble amb el màxim<br />

d'AUTONOMIA i d'INDEPENDÈNCIA<br />

d'altres municipis, molt més que l'actual.<br />

...per no anar enrere...<br />

NO ENS CONFORMEM<br />

NO ENS RESIGNEM<br />

NO ENS CALLEM


NI ENS AGENOLLAREM<br />

(davant <strong>de</strong>cisions i<br />

actuacions injustes<br />

<strong>de</strong>ls polítics, les elits extractives<br />

i la "politocràcia" o establishment)<br />

AIXEQUEM EL CAP!!!<br />

DEMPEUS!!!<br />

ACTUAREM PACÍFICAMENT,<br />

PERÒ AMB FERMESA<br />

I... A POC A POC...


ARRIBAREM<br />

LLUNY i AMUNT.<br />

MAI<br />

ENS PRENDRAN<br />

LA DIGNITAT.<br />

Per tot això i molt més,<br />

fun<strong>de</strong>m (esperem us hi sumeu... sinó<br />

res) l'entitat<br />

"Qual'Est"<br />

(Qualitat l'<strong>Estartit</strong>)<br />

sense ànim <strong>de</strong> lucre


una entitat per <strong>de</strong>fensar<br />

la "Qualitat <strong>de</strong> Vida"<br />

<strong>de</strong> TOTS els estarti<strong>de</strong>ncs<br />

( i <strong>de</strong>ls que estimen aquest poble)<br />

QuaL'EST<br />

(perquè L'EST... NO som tots)<br />

no n'hi ha prou <strong>de</strong> fer un poble per<br />

VIURE'N, s'ha <strong>de</strong> construir un poble per<br />

VIURE-HI<br />

per lluitar per un Poble Petit i Bonic<br />

(però moooolt "Ben Parit")<br />

amb Qualitat <strong>de</strong> Vida i Dignitat.<br />

A les vostres mans teniu<br />

el futur i la "Qualitat <strong>de</strong> Vida"<br />

i el Drets <strong>de</strong>l <strong>de</strong>mà.


O callar... o<br />

ENDAVAAAAAANT!!!!!!<br />

envia les teves da<strong>de</strong>s (nom i<br />

cognoms,adreça, email i telèfon/mòbil)<br />

com a inscripció gratuïta a Qual'Est...<br />

a l'e-mail <strong>de</strong>nuncia-estartit@hotmail.com<br />

Volem gent <strong>de</strong> totes les edats (joves i<br />

grans)<br />

per tal <strong>de</strong> tirar endavant un projecte ple<br />

<strong>de</strong> conseqüències positives.<br />

Pàgina d'humor<br />

$€$€$€$€$<br />

Moltes Mercès a les persones que ens han donat el seu<br />

suport i també a les que ens han enviat fotos i e-mails.<br />

Poc a poc anem creixent. Merci! Tot just comencem. No<br />

us publicarem les queixes i problemes fins a Desembre.


Poc a poc (Slow Life).<br />

♤◇♤◇♤◇<br />

El propòsit d'aquesta web és donar sortida i publicar <strong>de</strong>núncies, fotos i<br />

relats <strong>de</strong> problemes <strong>de</strong>ls veïns <strong>de</strong>l poble <strong>de</strong> l'<strong>Estartit</strong> (enviant e-mail a<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit@hotmail.com) i també per animar els veïns <strong>de</strong>l poble<br />

a unir-nos a una entitat (Qual'Est - qualest@outlook.com) per <strong>de</strong>fensar<br />

una bona "qualitat <strong>de</strong> vida" i els drets <strong>de</strong>ls seus habitants o turistes que<br />

siguin vulnerats. El nostre telèfon és el 622.622.406 (també WhatsApp i<br />

Viber).<br />

Fem ús <strong>de</strong>l nostre dret a la llibertat d'expressió i a la lliure associació.<br />

+×+×+×+×+×<br />

"Ens haurem <strong>de</strong> penedir no tan sols <strong>de</strong> les<br />

paraules i les accions infames <strong>de</strong>..., sinó<br />

també <strong>de</strong>l terribleSILENCI DE LA BONA<br />

GENT". Això va dir Martin Luther King (<br />

Atlanta 1929 - assassinat a Memphis<br />

1968), lluitador <strong>de</strong>ls drets civils <strong>de</strong>ls<br />

afroamericans als Estats Units i premi<br />

Nobel <strong>de</strong> la Pau el 1964.


**********<br />

Us recomanem llegir les nostres pàgines<br />

webs:<br />

*Sobre les voreres <strong>de</strong>ls vianants<br />

ocupa<strong>de</strong>s il.legalment,<br />

llicencies-permisos-estartit-torroella.emiweb.es<br />

<strong>de</strong>ja<strong>de</strong>z-municipal.emiweb.es<br />

https://<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/ocupacioil-legal<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/lleis<br />

qualest.webno<strong>de</strong>.cat<br />

creaib.blogspot.com.es/2008/09/carta-europea-<strong>de</strong>ls-drets-<strong>de</strong>lsvianant.html<br />

qualest.webno<strong>de</strong>.cat/<strong>de</strong>ixalles<br />

vianants.webno<strong>de</strong>.cat


mobilitat.webno<strong>de</strong>.cat<br />

seguretat.webno<strong>de</strong>.cat<br />

aceraspeatones.emiweb.es<br />

pe<strong>de</strong>strians-si<strong>de</strong>walks.emiweb.es<br />

pietons-trottoirs-estartit.emiweb.es<br />

nadal-estartit.webno<strong>de</strong>.cat<br />

nadalestartit.emiweb.es<br />

reis-estartit.webno<strong>de</strong>.cat<br />

elsreis<strong>de</strong>lestartit.jimdo.com<br />

estartit.emiweb.es<br />

estartit.webno<strong>de</strong>.cat<br />

torroellaestartit.wordpress.com<br />

lestartit.webno<strong>de</strong>.cat


tots-som-vianants.webno<strong>de</strong>.cat<br />

voreres-lliures.webno<strong>de</strong>.cat<br />

beatles-weekend-estartit.emiweb.es<br />

sant-joan-estartit-revetlla-verbena.emiweb.es<br />

*Sobre els trets narcisistes i <strong>de</strong> sadisme, i<br />

les relacions <strong>de</strong> superioritat i abús,<br />

pirates-estartit.webno<strong>de</strong>.cat<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/saberuts-prepotents<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/<strong>de</strong>spotisme<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/ennom<strong>de</strong><br />

assetjament-municipal-estartit-torroella.emiweb.es/paginas/po<strong>de</strong>r-imalaltia.html<br />

qualest.webno<strong>de</strong>.cat/civisme<br />

www.salvadorcardus.cat/?p=5660


lesilleshotelestartit.emiweb.es<br />

hotel-estartit.emiweb.es<br />

<strong>de</strong>mocracia-<strong>de</strong>fectuosa.emiweb.es<br />

*Sobre el maltractament a turistes i<br />

discapacitats,<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/<strong>de</strong>nuncia-minusvalida<br />

https://bar-cantonada-minusvalida-<strong>de</strong>nuncia.emiweb.es/<br />

estartit-turisme.webno<strong>de</strong>.cat<br />

bar-estartit.emiweb.es<br />

hotel-les-illes.webno<strong>de</strong>.cat<br />

discapacitats<strong>de</strong>nuncia.wordpress.com<br />

discapacidad<strong>de</strong>nuncia.wordpress.com


*Sobre les i<strong>de</strong>es errònies i el suposat<br />

control <strong>de</strong>l turisme,<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/fressaipocaendreca<br />

https://molta-fressa-i-poca-endreca.emiweb.es/<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/musica-imposada<br />

qualest.webno<strong>de</strong>.cat/pipica<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/bellpaisatge<br />

*Sobre gent que practica l'abús amb<br />

impunitat,<br />

barcantonadaestartit.emiweb.es<br />

bar-estartit.emiweb.es<br />

barcantonadaestartit.simplesite.com<br />

bar-cantonada-estartit-restaurant-05.webself.net


ars-lestartit.emiweb.es<br />

hotel-les-illes.webno<strong>de</strong>.cat<br />

illes-hotel-estartit.emiweb.es<br />

hotel-illes-estartit.emiweb.es<br />

hotel-illes-estartit-english.emiweb.es/<br />

hotel-les-illes-estartit-francais.emiweb.es/<br />

hotel-estartit.emiweb.es<br />

hotel-les-illes-estartit.emiweb.es<br />

booking-opiniones-hotel-les-illes-estartit.emiweb.es<br />

tripadvisorhotellesillesestartitopiniones.emiweb.es<br />

hotel-diving-les-illes-estartit.emiweb.es/paginas/hotel-diving-les-illesl-estartit-catala.html<br />

diving-les-illes-estartit.emiweb.es/paginas/diving-les-illes-lestartit.html<br />

lesilleshotelestartit.emiweb.es


lesilleshotelestartit.wordpress.com<br />

hotellesillesestartit.blogspot.com.es/?m=1<br />

hotellesilles.blogspot.com.es/?m=1<br />

hotel-estartit-english.emiweb.es<br />

hotel-estartit-français.emiweb.es<br />

hotel-les-illes.webno<strong>de</strong>.cat/francais<br />

dalmau-dimissio.emiweb.es<br />

genis-dalmau-burgues-estartit.jimdo.com<br />

genis-dalmau-burgues-estartit.site123.me<br />

pizzeria-paradis.webno<strong>de</strong>.cat<br />

pizzeria-paradis.webno<strong>de</strong>.cat/english<br />

pizzeria-paradis.webno<strong>de</strong>.cat/francais<br />

pizzeria-paradis-estartit-opiniones.emiweb.es/<br />

pizzeria-paradis-restaurant-estartit.emiweb.es/


pizzeria-paradis-estartit-restaurant-english.emiweb.es<br />

opiniones-pizzeria-e<strong>de</strong>n-estartit-restaurante.emiweb.es/<br />

hostal-santa-clara-estartit.emiweb.es<br />

hostal-santa-clara-opiniones-tripadvisor-booking.emiweb.es/<br />

pizzeria-e<strong>de</strong>n-restaurant-estartit.emiweb.es/paginas/pizzeria-e<strong>de</strong>nestartit-catala.html<br />

hostal-santa-clara-estartit.emiweb.es/paginas/francais-hostal-santaclara-estartit-restaurant-hoteles.html<br />

restaurante-santa-clara-hostal-estartit.emiweb.es<br />

qualest.webno<strong>de</strong>.cat/obres<br />

lest.emiweb.es<br />

lest-estartit.emiweb.es<br />

lestsomtots.webno<strong>de</strong>.cat<br />

assetjament-municipal-estartit-torroella.emiweb.es<br />

emd-estartit.emiweb.es/


llicencies-permisos-estartit-torroella.emiweb.es/<br />

torroella-<strong>de</strong>-montgri-ajuntament-ayuntamiento.emiweb.es/<br />

queixa-queixes-queja-quejas-torroella-estartit.emiweb.es<br />

estartit-qualest-manifest-cat.emiweb.es<br />

estartit-manifest-qualest.emiweb.es<br />

sant-jordi-pregaria.webno<strong>de</strong>.cat<br />

<strong>de</strong>nuncia-estartit.webno<strong>de</strong>.cat/sant-jordi-pregaria/<br />

@@@@@@@<br />

DRETS DELS VIANANTS


La Carta Europea <strong>de</strong>ls Drets <strong>de</strong>ls


Vianants va ser aprovada pel Parlament<br />

Europeu el dia 12 d'octubre <strong>de</strong> 1988, en<br />

forma <strong>de</strong> Resolució (Diario Oficial <strong>de</strong> las<br />

Comunida<strong>de</strong>s Europeas, nº C 290/52 <strong>de</strong><br />

14/11/88).<br />

I. Els vianants tenen dret a viure en un ambient sa i gaudir lliurement<br />

<strong>de</strong> l'espai públic en les condicions <strong>de</strong> seguretat a<strong>de</strong>qua<strong>de</strong>s per a la<br />

seva salut física i psicològica.<br />

II. Els vianants tenen dret a viure en centres urbans o rurals<br />

organitzats a escala humana i no <strong>de</strong> l'automòbil, i a disposar<br />

d'infraestructures a les quals es pugui accedir fàcilment a peu o en<br />

bicicleta.


III. Els infants, la gent gran i les persones discapacita<strong>de</strong>s tenen dret<br />

que la ciutat constitueixi un lloc <strong>de</strong> socialització i no<br />

d'empitjorament <strong>de</strong> la seva situació <strong>de</strong> feblesa.<br />

IV. Les persones discapacita<strong>de</strong>s tenen dret que es prenguin<br />

mesures específiques que els permetin tota la mobilitat possible,<br />

com ara la supressió <strong>de</strong> les barreres arquitectòniques i el<br />

condicionament <strong>de</strong>ls mitjans públics <strong>de</strong> transport.<br />

V. Els vianants tenen dret a la reserva <strong>de</strong> zones urbanes tan àmplies<br />

com sigui posible que no siguin meres illes per a vianants, sinó que<br />

s'insereixin <strong>de</strong> manera coherent en l'organització general <strong>de</strong> la<br />

ciutat.<br />

VI. Els vianants tenen dret particularment:<br />

*Al respecte <strong>de</strong> les normes relatives a emissions químiques i<br />

acústiques <strong>de</strong>ls vehicles <strong>de</strong> motor consi<strong>de</strong>ra<strong>de</strong>s científicament<br />

com a suportables.


*A la implantació generalitzada, en el trasport públic, <strong>de</strong> vehicles<br />

que no siguin font <strong>de</strong> contaminació atmosfèrica o acústica.<br />

*A la creació <strong>de</strong> pulmons verds, fins i tot mitjançant obres <strong>de</strong><br />

repoblació forestal urbana.<br />

*A la limitació <strong>de</strong> la velocitat mitjançant una reforma estructural<br />

<strong>de</strong>ls carrers, creuers (per exemple amb ajuda d'illetes), <strong>de</strong> manera<br />

que els automobilistes rectifiquin la velocitat i es garanteixi el<br />

trànsit <strong>de</strong> vianants i bicicletes.<br />

*A la prohibició <strong>de</strong> la difusió <strong>de</strong> missatges publicitaris que<br />

fomentin l'ús erroni i perillós <strong>de</strong> l'automòbil.


*A sistemes eficaços <strong>de</strong> senyalització concebuts també per a les<br />

persones que estiguin priva<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l sentit <strong>de</strong> la vista.<br />

*A mesures específiques que permetin aturar-se i accedir a<br />

recórrer carrers i voravies (per exemple, pavimentació que no<br />

llenegui, rampes que permetin superar el <strong>de</strong>snivell amb el ras <strong>de</strong>l<br />

carrers, mesures especials durant l'execució <strong>de</strong> treballs <strong>de</strong><br />

construcció, protecció contra el trànsit automobilístic mitjançant<br />

elements urbans, creació <strong>de</strong> punts d'aturada i <strong>de</strong>scans, i passos<br />

subterranis i ponts que facilitin el creuament).<br />

*A la introducció d'un sistema <strong>de</strong> responsabilitat objectiva o <strong>de</strong><br />

risc, <strong>de</strong> manera que aquell que sigui responsable <strong>de</strong> provocar un<br />

risc n'assumeixi les conseqüències financeres (com ara a França<br />

<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 1985).


VII. Els vianants tenen dret a una mobilitat completa i lliure que es<br />

pugui efectuar mitjançant l'ús integrat <strong>de</strong>ls mitjans <strong>de</strong> transport.<br />

Particularment tenen dret:<br />

*A un servei <strong>de</strong> transport públic articulat i <strong>de</strong>gudament equipat per<br />

respondre a les exigències <strong>de</strong> tota la ciutadania, tant si són<br />

persones discapacita<strong>de</strong>s com si no ho són.<br />

*A la implantació <strong>de</strong> carrils per a bicicletes en tot el centre urbà.<br />

*A la disposició d'àrees d'aparcament que no inci<strong>de</strong>ixin en la<br />

mobilitat <strong>de</strong>ls vianants i en la possibilitat <strong>de</strong> gaudir <strong>de</strong>ls valors<br />

arquitectònics.


VIII. Tot estat ha <strong>de</strong> procurar que el públic rebi tota la informació<br />

necessària sobre els drets <strong>de</strong>ls vianants a través <strong>de</strong>ls canals<br />

a<strong>de</strong>quats i a partir <strong>de</strong>ls primers nivells d'ensenyament escolar.<br />

Si realment volem una ecociudad habitable i participativa, s'han <strong>de</strong> crear<br />

escenaris urbans on les persones estiguin per sobre <strong>de</strong>ls vehicles a<br />

motor privats. S'ha d'aconseguir un ambient sa, espais públics <strong>de</strong><br />

qualitat i crear condicions idònies per incrementar l'autonomia en la<br />

mobilitat <strong>de</strong>ls diversos grups socials més febles. Les solucions<br />

POSSIBLES les remarca la Carta Europea <strong>de</strong>ls Drets <strong>de</strong>ls Vianants i<br />

passen per restringir el trànsit motoritzat i donar un clar predomini <strong>de</strong>l<br />

trànsit <strong>de</strong> vianants.<br />

La impunitat existent a<br />

l'<strong>Estartit</strong> fa que qualsevol<br />

conflicte o abús duri més<br />

que no pas "el ball <strong>de</strong>ls cent


mil diumenges" (cliqueu<br />

aquí).


Contacte: <strong>de</strong>nuncia-estartit@hotmail.com<br />

Menú<br />

Síguenos en Facebook<br />

Temps


Barcelona<br />

°C<br />

27 Algo <strong>de</strong> nubes<br />

Mín: 26 °C | Máx: 27 °C | Viento: 15 kmh 110°<br />

Crear una página web gratis con emiweb.es - Reporte <strong>de</strong> abuso

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!