13.03.2021 Views

EMRAH KATALOG 20 SAYFA

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

G Ü L E R Y Ü Z

KALİTELİ HİZMET


YOUR LOGO

S L O G A N H ERE

VİZYONUMUZ

Hizmetlerimizde , sektörü en doğru

şekilde takip edip süreç yönetiminde

profesyonellerle çalışarak, sürekli en

mükemmeli müşterilerimize sağlamak,

Dürüstlüğe ve ticaret ahlakına duymuş

olduğumuz saygıyı daimi kılmak,

Hizmet kalitemizi, kar politikalarından

daha önde tutmak,

Yenilikleri yakından takip ederek

farklılıklar yaratıp sektörde kalıcı üstünlükler

sağlamak en büyük hedeflerimiz

arasındadır.Müşterilerimizin memnuniyeti

bizim için her zaman önemlidir.

OUR VİSİON

In our services, to follow the sector in the

most accurate way and to work with

professionals in process management, to

provide the best to our customers,

To perpetuate our respect for honesty

and trade ethics,

To keep our service quality ahead of

profit policies.

It is among our greatest goals to follow

innovations closely and to create

differences and to achieve permanent

superiority in the sector.

MONTAJ - ASSEMBLY

PROJELENDİRME - PROJECT

BAKIM - MAİNTENANCE

H İ Z M E T L E R İ M İ Z

OUR SERVİCES

MODERNİZASYON -MODERNİZATİON

ÖZEL ÇÖZÜMLER - SPECİAL SOLUTIONS

7 GÜN /24 SAAT SERVİS -

HAKKIMIZDA

Tecrübeli teknik kadromuz ile güvenilir ve verilmi ekip olma anlayışıyla; müşteri

memnuniyeti ve kalite ile birlikte zamanındalık ilkerinden ödün vermeden ülke ve

dünya standartlarına uygun olarak hizmet sunmaktayız.

ABOUT US

With the understanding of being a reliable and dedicated team with our

experienced technical staff; We provide services in accordance with the country

and world standards without compromising the principles of customer

satisfaction and quality and timeliness.


E M K A Y A A S A N S Ö R

MERDİVEN ASANSÖRLERİ

STAIR LIFT

SİENA

Merdiven Asansörü

Staır Lıft

SOFİA

Merdiven Asansörü

Staır Lıft

SOLUS

Merdiven Asansörü

Staır Lıft

STARLA

Merdiven Asansörü

Staır Lıft

SADLER

Merdiven Asansörü

Staır Lıft

SADLER

Merdiven Asansörü

Staır Lıft

01

Engelleri Birlikte Asıyoruz

www.emkayaasansor.com


E M K A Y A A S A N S Ö R

ASANSÖR KABİN VE EKİPMANLARI

ELEVATOR CABİN END COMPONENTS

SRM 6070

EMK-4060

EMK-6070

EMK-7045

EMK-5000

0

www.emkayaasansor.com


E M K A Y A A S A N S Ö R

ASANSÖR KABİN VE EKİPMANLARI

ELEVATOR CABİN END COMPONENTS

PASLANMAZ ÇEŞİTLERİ

STANLESS STEELS MODELS

EMK-7050

EMK-3000

EMK-7070

EMK-7085

www.emkayaasansor.com 03


E M K A Y A A S A N S Ö R

BUTONYERLER

PUSC BUTTONS

04

www.emkayaasansor.com


TSE

ISO 9001:2008

E M K A Y A A S A N S Ö R

BUTONYERLER

PUSC BUTTONS

HYB34-5139

www.emkayaasansor.com 05


E M K A Y A A S A N S Ö R

YARI/TAM OTOMATİK KAPILAR

SEMI/FULL AUTOMATIC DOOR

E MODEL

O MODEL

KAYIN KAPLAMA

GÜMÜŞ DÖVME

BEECH COVERING

ANTIQUE SILVER

FERFORJE -1

PERFORJE -2

SATİNE PASLANMAZ

KRAMER KAPI

SATİNE PASLANMAZ

KRAMER KAPI

FERFORJE-1

FERFORJE - 2

STAINLESS STEEL COVERING

STAINLESS STEEL COVERING

ÇİFT KANATLI

ÖZEL TASARIM

ENDÜSTRİYEL

DOUBLE WINGS

SPECIAL DESIGN

INDUSTRIAL DOORS

06

www.emkayaasansor.com


E M K A Y A A S A N S Ö R

YARI/TAM OTOMATİK KAPILAR

SEMI/FULL AUTOMATIC DOOR

TAM OTOMATİK

2 PANEL TELESKOPİK KAPI

FULL AUTOMATIC 2 PANEL TELESCOPIC DOOR

TAM OTOMATİK

2 PANEL MERKEZİ KAPI

FULL AUTOMATIC 2 PANEL CENTRAL DOOR

www.emkayaasansor.com 07


E M K A Y A A S A N S Ö R

ASANSÖR MAKİNE MOTORLARI

LIFT MACHINE MOTORS

KAYRA MODEL DİŞLİ MOTOR

KAYRA MODEL GEAR MOTOR

DİŞLİSİZ MOTOR

GEARLESS MOTOR

ÖZGEN MODEL DİŞLİ MOTOR

ÖZGEN MODEL GEAR MOTOR

KLASİK MODEL DİŞLİ MOTOR

CLASSIC MODEL GEAR MOTOR

08

www.emkayaasansor.com


E M K A Y A A S A N S Ö R

ASANSÖR MAKİNE MOTORLARI

LIFT MACHINE MOTORS

ZF-82 YAN YATAKSIZ MAKİNE MOTOR

ZF-82 SIDE BEARING MACHINE MOTOR

ZF-82 YAN YATAKSIZ MAKİNE MOTOR

ZF-82 SIDE BEARING MACHINE MOTOR

81-20/50 DİŞLİ MOTOR

81-20/50 GEAR MOTOR

AK5 DİŞLİSİZ MAKİNE MOTOR

AK5 GEARLESS MACHINE MOTOR

www.emkayaasansor.com 09


E M K A Y A A S A N S Ö R

TÜMLEŞİK KUMANDA SİSTEMLERİ

iNTEGRATED CONTROL SYSTEMS

* SLİM KUMANDA PANOSU / SLIM CONTROL PANEL

* MRL KUMANDA PANOSU / MRL CONTROL PANEL

* TEK & ÇİFT HIZLI KUMANDA PANOSU / SINGLE & TWO SPEED CONTROL PANEL

MLSERI40

Hızlı haberleşme kartı

Serial Communication card

ARCODE

ADRIVE

ARl 200

Tümleşik asansör kontrol ünitesi (seri-paralel)

Integrated lift control unit (serial-parallel)

VVVF hız kontrol cihazı

VVVF speed control inverter

Halatlı asansörler için kumanda kartı

Control board for rope lifts

10

www.emkayaasansor.com


E M K A Y A A S A N S Ö R

TÜMLEŞİK KUMANDA SİSTEMLERİ

İNTEGRATED CONTROL SYSTEMS

* HİDROLİK KUMANDA PANOSU / MRL CONTROL PANEL

* MR KUMANDA PANOSU / MRL CONTROL PANEL

* VVVF KUMANDA PANOLARI / VVVF CONTROL PANELS

ARC LIFT

Uzaktan erişim

Remote monitoring

G-Z PLUS

LIFT MEDIA

ONDRIVE

Sesli anons sistemi

Voice announcement system

5,7 inç 320x240 Piksel TFT LCD gösterge

5,7 inch 320x240 pixels TFT LCD display

Kapı Kontrol Ünitesi

Door control Unıt

www.emkayaasansor.com 11


E M K A Y A A S A N S Ö R

KABİN VE KAT TESİSATI

CAR END HALL İNSTALLATİON

EMKAYA

Master Card

B A K I M

T A M İ R

M O N T A J

12

www.emkayaasansor.com


E M K A Y A A S A N S Ö R

KABİN VE KAT TESİSATI

CAR END HALL İNSTALLATİON

* TS EN 81-70 Yönetmenliğine uygun

* Dotmatris Modeli 27 Kata kadar destekler

* 7 Segment Modeli 19 Kata kadar destekler

* Akıllı buzzer kat ve kabinde mevcuttur

* Sıva üstü ve sıva altı tüm kasetlerde kullanabilme imkanı

* Tek buton ve çift buton desteği mevcuttur

* Yangında girilmez mevcuttur

* Tüm sistem hazır söketlidir

* Hiçbir ayar ve program gerektirmez

* Gerektiğinde proglama moduyla tekrar programlanır

* Self test özelliğiyle hızlı arıza bulma

* 15 Mette kat mesafesini destekleme

* 94 Metre kablo mesafesini destekleme

* Parazitlere karşı yüksek dayanıklılık

* Ters takılmalara karşı korumalı

* 2,5/ Sn hıza kadar tüm sistemlere uygulama

* 24 Volt Dc akım ile çalışan bütün panolara uyumlu

* Conforms to TS EN 81-70 Regulation

* Dotmatris Model supports up to 27 floors.

* 7 Segment Model supports up to 19 floors

* Smart buzzer available on floor and cabin

* Possibility to use in all surface and flush mounted cassettes

* Single button and double button support is available

* Available in case of fire

* The whole system is ready plug

* No setting or program required

* If necessary, it can be reprogrammed with programming mode.

* Quick fault finding with self-test feature

* Supporting 15 Mette floor distance

* Supporting 94 Meter cable distance

* High resistance to parasites

* Protected against adverse strings

* Application to all systems up to 2.5 / Sec speed

* Compatible with all panels operating with 24 Volt Dc current

www.emkayaasansor.com 13


E M K A Y A A S A N S Ö R

HAZIR TESİSAT KONTROL SİSTEMİ

PLUG & PLAY SYSTEM

1- El Terminali - Hand Terminal

2- DFC Kapı Kontak Hata Bulucu - Door Contact Failure Checker

3- AREM

4- BYPASS şalter - BAYPASS Switch

5- Revizyon Kutusu - İnspection Box

6- IBC-S Kartı - IBC-S Board

7- BYPASS Flaşör Sesli İkaz - Flasher Alarm

8- Acil Stop Butonu - Emergency Stop Button

9- Kuyu Aydınlatma Buton - Shaft Lighting Button

10- Kuyu Dibi Kutusu - Pit Box

11- Reset Anahtarı - Electrical Reset Device

12- LiftSense

13- KXCBA Canbus Bağlantı Kartı - Canbus Junction

14

www.emkayaasansor.com


E M K A Y A A S A N S Ö R

KOMPLE ASANSÖRLER

FULL LIFTS

L Karkas Dişlisiz

Hidrolik Asansör

L KARKAS GEARLESS AND

HYDRAULIC LIFT

Makine Daireli

Asansör

MACHINE ROOM LIFT

MRL Asansör

MRL LIFT

Kılavuz Rayları

GUİDE RAİLS

Flanş

FLANGE

T 50 T 70 T 90

www.emkayaasansor.com 15


E M K A Y A A S A N S Ö R

ASANSÖR AKSAMLARI

ELEVATOR PARTS

Fleksibl Kablo

Yağ Kabı

Klavuz Rayı

Saptırma Kasna ğı

Flexible Cable

Oil Can

Guide Rail

Deflection Pulley

Kapı Kilidi

Kabin Pateni

Diktatör

Saptırma Kasnak Koruma Sacı

Door Lock

Cabin Guide Shoes

Dictator

Deflection Pulley Safety Sheet

Hidrolik Tampon

Tampon Sehpası

Lirpomp

Barit A ğırlık

Hydraulic Buffer

Pit Buffer Block

Lirpomp

RCC Filling

Motor Kasnak Koruma Sacı

Korkuluk

Tampon

Flesible Kablo Tutucu

Machine Pulley Safety Sheet

Safety Balustrade

Pit Buffer

Flexible Cable Holder

Paten Plasti ği

Hız Regülatörü

Regülatör Nihai Kesici

Halat Tutucu

Guide Shoes Diamond

Speed Governor

Regulator Final Cutter

Rope Holder

Boy Fotosel

Makine Motor

Makine Motor

Makaralı Paten

Full Height Photocell

Machine Motor

Machine Motor

Roller Guide Shoes

16

www.emkayaasansor.com


Basarı Asla Tesadüf Degildir


Esatpaşa Mah.Ziya Paşa Cd.Bingül Sk.No:2A/5

Ataşehir-İSTANBUL/TURKEY

TEL : 0(216) 315 40 87 - 0(539) 878 80 95

E-mail : emkayaasansor@gmail.com

Web : www.emkayaasansor.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!