Views
3 years ago

PDF - Suomalais-Ugrilainen Seura

PDF - Suomalais-Ugrilainen Seura

PEKKA SAMMALLAHTI

PEKKA SAMMALLAHTI PUBLIKAŠUVNNAT439Koutokeinosta Unalakleetiin. Alaskan saamelaiset. – Tiede 2000 1/1982:35–39.Lappish (Saami) Hunting Terminology in a Historical Perspective. – Åke Hultkrantz& Ørnulf Vorren (doaimm.), The Hunters. Their Culture and Way ofLife. Tromsø Museum Skrifter XVIII. Tromsø – Oslo – Bergen: Universitetsforlaget.S. 103–110.On grade alternation and the illative plural in Lappish. – Finnisch-Ugrische ForschungenXLIV: 110–113.Samiska namnarkiven, nationella eller nordiska projekt. – Botolv Helleland(doaimm.), Nasjonal konferanse i namnegransking. Foredrag og diskusjonfra ein konferanse på Blindern 23. oktober 1981. Oslo: Institutt for namnegransking.S. 30–31.Suomalaiset – saamelaiset. – Seppo Aho & Leena Heikkola (doaimm.), Lapinplakaatista tilojen autioitumisen aikaan. Lapin historiaseminaari Rovaniemellä8.–9.6.1981. Esitelmät ja kommenttipuheenvuorot julkaisuksi toimitettuina.Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. C 42. Oulu: Oulun yliopisto.S. 43–58.Tryggve Sköld 60-vuotias. – Virittäjä 86: 303–305.Ovdanbuktán:Tervetullut lappologian käsikirja. (Mikko Korhonen: Johdatus lapin kielen historiaan.Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 370. Helsinki:Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1981.) – Virittäjä 86: 82–88.1983Saamen peruskurssi 1 ja 2. Helsinki: Lapin sivistysseura ry. V + 195 s.Pekka Sammallahti & Matti Morottaja: Säämi–suoma–säämi škovlasänikirje.Inarinsaame–suomi–inarinsaame koulusanakirja. Ráidu. Ruovt tueatnangielaid dutkanguovddaža sámegiel doaimmahusat 1. Helsset: Ruovttu eatnangielaid dutkanguovddaš / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. IV + 214 s.Israel Ruong 80-vuotias. – Virittäjä 87: 392–393.Péter Hajdú 60-vuotias. – Virittäjä 87: 534–536.1984Suoma–sámi sátnelistu oahppagirjebargguid várás. Helsinki: Kouluhallitus– Valtion painatuskeskus. 89 s.Pekka Sammallahti & Helena Valkeapää: 1400 sáni. Giellaoahppi sátnelistu:sámegiela 1400 dábáleamos sáni. Čohkken Pekka Sammallahti, sániid čilgenHelena Valkeapää. Helsinki: Kouluhallitus – Valtion painatuskeskus. 39 s.

Juhlavuosi 2002 (PDF) - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
uusin julkaisuluettelo (pdf) - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
Kontakt 4.2012.pdf - Suomi-Venäjä-Seura
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
pdf - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
tästä PDF-muodosssa - Petöfi-seura
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16 (2012)
PDF - Suomen arkeologinen seura ry.
Arkeeinen kallioperä - Suomen Geologinen Seura
1 - Suomen arkeologinen seura ry.
PUU 2005/1.pdf - Puuinfo