Luton & Fulham Academy, s. 18-21 ”Böni” Sundqvist, s. 8-9 - Vifk

vifk.fi

Luton & Fulham Academy, s. 18-21 ”Böni” Sundqvist, s. 8-9 - Vifk

2012Många VIFK:are tog teknikmärkeDen 27.10 hölls distriktsmästerskapeni fotbollstekniki hallen i Seinäjoki. Mense det har vi inga resultatfrån. Tidningen görs så passlång tid före pressläggningenatt vi var klara med det härnumret ungefär samtidigtsom funktionärerna borta iSeinäjoki lade upp banorna.Men vi skall förstås hoppasoch tro att det gick bra förde VIFK:are som deltog!Alldeles i slutet av septemberhölls uttagningarna.Glädjande nog så var att deti år var rätt många deltagarefrån de yngre leden. Resultatmässigtvar tävlingarnaockså en framgång. Då funktionärernahade räknat klartfick man fram drygt 40-taletmedaljörer. Det funkar juså, att de som klarar en vissgräns får så kallat Guldmärke,vissa får Silvermärke ochandra får Bronsmärke. Menredan för att klara bronsmärketskall man kunna enhel del.Då dessutom några åldersklasserhade hållit egnakvaltävlingar torde åretsmedaljörer bli rekordmånga.Snudd på, åtminstone. Dettorde ha varit fråga om enbra bit över 50 VIFK-medaljörerdå alla resultat räknassamman. Dessa hade rätt attdelta i teknik-DM, som alltsåordnades för några dagar sedani Seinäjoki. De bästa därifrån– inklusive alla som tarGuldmärke i DM – får sedanvara med i FM som ordnasinom kort.Myynti-, huolto- ja varaosapalvelu!Meiltä koneet taloon ja kotiin, vapaa-aikaan ja työhön!KYSY TARJOUKSIA ruohonleikkureista, moottori-, ja raivaussahoista,lehtipuhaltimista, oksasilppureista, painepesureista ja muista tuotteista.Meiltä myös venetrailerit ja peräkärryt! HUOM! Uudet lumilingot saapuneet!Silmukkatie 15, 65100 Vaasa 318 2950, 0500-364 6885

More magazines by this user
Similar magazines