Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - ESP

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - ESP

88 Svenska Långt hår 1

88 Svenska Långt hår 1 Du kan torka långt hår genom att sprida ut hårsektioner på diffusorn (Bild 9). 2 Alternativt kan du kamma håret nedåt med piggarna på diffusorn samtidigt som du torkar (Bild 10). Stylingkam (endast HP4984) Stylingkammen är specialutformad för att lyfta, räta ut och mjuka upp afrohår under torkningen. 1 Fäst stylingkammen på apparaten (Bild 11). Om du vill ta bort stylingkammen drar du av den från apparaten. Rengöring Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten. Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen. 1 Ta loss alla tillbehör från apparaten innan du rengör den. 2 Rengör tillbehöret med en fuktig trasa eller genom att skölja det under kranen. Obs! Se till att tillbehöret är torrt innan du använder eller lägger undan det. 3 Rengör hårtorken med en torr trasa. 4 Ta bort gallret till luftintaget från apparaten så att du kan ta bort hår och damm. (Bild 12) - Ta bort gallret till luftintaget genom att trycka på tumstöden på vänster och höger sida av gallret samtidigt och dra loss gallret från apparaten. - Sätt tillbaka gallret till luftintaget genom att trycka på tumstöden på vänster och höger sida av gallret samtidigt och trycka fast gallret på apparaten.

Förvaring Dra alltid ut nätsladden efter användning. Linda inte nätsladden runt apparaten. Svenska 89 1 Lägg apparaten på ett säkert ställe och låt den svalna. Du kan förvara apparaten genom att hänga upp den i upphängningsöglan. - Miljön Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 13). Garanti och service Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Felsökning Om du får problem med apparaten och inte kan lösa dem med hjälp av nedanstående information ber vi dig att kontakta närmaste Philipsserviceombud eller Philips kundtjänstcenter i ditt land. Problem Apparaten fungerar inte alls. Lösning Eluttaget som apparaten är kopplad till kanske inte har någon ström. Kontrollera att uttaget har ström.