Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - MSA

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - MSA

44 Tiếng Việt 1

44 Tiếng Việt 1 Đặt máy ở nơi an toàn và để máy nguội. Bạn có thể bảo quản máy bằng cách treo máy bằng vòng đeo. - Môi trường Không vứt thiết bị này cùng chung với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 13). Bảo hành và dịch vụ Nếu bạn cần biết thông tin hay gặp trục trặc, vui lòng vào website của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành khắp thế giới). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng nào ở nước bạn, vui lòng liên hệ đại lý Philips địa phương bạn hay Phòng Dịch Vụ của Philips Domestic appliances and Personal Care BV. Cách khắc phục sự cố Nếu có sự cố phát sinh với máy sấy tóc và bạn không thể khắc phục được bằng thông tin dưới đây, xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ Philips gần nhất hoặc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Philips tại nước bạn. Vấn đề Máy hoàn toàn không hoạt động. Giải pháp Có thể ổ điện mà máy được cắm vào không có điện. Đảm bảo ổ điện có điện. Có thể máy quá nóng và đã tự động tắt. Hãy rút điện khỏi máy và để máy nguội trong vài phút. Trước khi bật lại máy, hãy kiểm tra để bảo đảm các tấm lưới lọc gió không bị bít bởi lông tơ, tóc .... Có thể máy không thích hợp với điện áp mà máy được nối vào. Bảo đảm điện áp ghi trên máy phù hợp với điện áp nguồn ở nơi sử dụng.

Tiếng Việt 45 Vấn đề Giải pháp Có thể dây điện nguồn của máy bị hư hỏng. Nếu dây điện nguồn bị hỏng, bạn nên cho thay dây tại một trung tâm dịch vụ của Philips, một trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền hoặc bởi những người có trình độ tương đương để phòng tránh nguy hiểm.