Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Roumain

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Roumain

Installation Montering

Installation Montering av bordsstativet (förutom KDL-60EX70x) 1 Se bifogade broschyr bordsstativ för rätt montering på vissa TV-modeller. 2 Placera TV-apparaten på bordsstativet. Ansluta en antenn/ digitalbox/inspelare (t ex en DVD-inspelare) Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) med SCART 3 Förankra TV-apparaten på bordsstativet efter de pilmarkeringar som markerar skruvhålen för de medföljande skruvarna. ~ • Om du använder en elektrisk skruvdragare, ställ in åtdragningsmomentet på cirka 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 4 Montera det medföljande bakre stativskyddet på bordsstativet efter att alla skruvar har dragits åt för KDL-40/ 32EX71x, KDL-40/32EX70x och KDL-40/32EX60x. Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) med HDMI Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) 4 SE

Förhindra att din TV välter Binda ihop kablarna Installation ~ • Bind inte ihop nätkabeln tillsammans med andra kablar. 1 Dra fast en träskruv (4 mm diameter, medföljer ej) i TV-bänken. 2 Dra fast en maskinskruv (M4 × 16, medföljer ej) i skruvhålet på TV:n. 3 Förbind träskruven och maskinskruven med ett kraftigt band (medföljer ej). 5 SE