Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Espagnol

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Espagnol

Udførelse af

Udførelse af startopsætning 1 Slut tv'et til stikkontakten. 2 For KDL-60/52/46/40EX70x og KDL-55/46/40/32EX71x, kontroller, at indstillingen ENERGY SAVING SWITCH er slået til (z). 3 Tryk på 1 på tv'et. Første gang tv'et tændes, vises sprogmenuen på skærmen. 4 Følg vejledningen på skærmen. Kun KDL-60/52/46/ 40EX70x og KDL-55/ 46/40/32EX71x Aut. programindstilling: Hvis du vælger "Kabel TV", anbefaler vi, at du vælger "Hurtig scanning" for hurtig indstilling. Indstil "Frekvens" og "Netværks-ID" i overensstemmelse med oplysningerne fra din kabeludbyder. Hvis der ikke findes nogen kanal med "Hurtig scanning", kan du prøve "Fuld scanning" (selvom det kan tage lidt længere tid). ~ • "Fuld scanning" er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af område/land. Programsortering: Ændrer rækkefølgen af analoge kanaler, som er gemt i tv'et. 1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil flytte til en ny placering, og tryk derefter på . 2 Tryk på F/f for at vælge den nye placering til kanalen, og tryk derefter på . ~ • Du kan også indstille kanalerne manuelt. Afmontering af tv-foden fra tv'et Fjern skruerne i pilenes retning fra tv'et. ~ • Tv-foden må kun fjernes, hvis du installerer tilsvarende tilbehør på tv'et. • Hold ikke i bagbeklædningen til stativet, mens du bærer foden, for at undgå at stativet falder ned, hvilket kan forårsage personskade eller beskadigelse af inventar. En liste over kompatible kabeludbydere findes på supportwebstedet: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ 6 DK

Betjening af tv Se programmer 1 Tænd for tv'et. GUIDE OPTIONS HOME 2 1 For KDL-60/52/46/40EX70x og KDL-55/46/40/32EX71x, slå ENERGY SAVING SWITCH til (z). 2 Tryk på 1 på tv'et for at tænde tv'et. Betjening af tv 2 Vælg en tilstand. 3 3 Vælg en tv-kanal. z • Knapperne 5, N, PROG + og AUDIO på fjernbetjeningen er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringerne som referencepunkt, når du betjener tv'et. Brug af den elektroniske programoversigt Tryk på GUIDE i digital tilstand for at få vist programoversigten. Benyt tv'ets funktioner Knappen HOME Tryk for at få vist forskellige funktioner og indstillingsskærme. Knappen OPTIONS Tryk for at få vist praktiske funktioner baseret på den aktuelle indgang eller indhold. Indstillinger Systemindstillinger Billede Lyd BRAVIA ENGINE 3 PRO Føj til Favoritter Lås/Lås op PAP Motionflow Sleeptimer Hovedtelefonlydstyrke Højttaler Systemoplysninger TV (Fortsættes) 7 DK