Views
11 months ago

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Français

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Français

Inhoudsopgave Aan de

Inhoudsopgave Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De DEMO-stand annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De klok instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Het voorpaneel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hoofdeenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zenders opslaan en ontvangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Een CD afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Tracks afspelen in verschillende standen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Geluidsinstellingen en het installatiemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 De geluidsinstellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Instelitems aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Optionele apparaten gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Randapparatuur voor audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 RM-X114-afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4

Aan de slag De DEMO-stand annuleren U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven tijdens het uitschakelen. 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 2 Verdraai de regelknop tot "DEMO" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer "DEMO-OFF" door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. Het instellen is voltooid. 4 Druk op (BACK). De klok instellen De digitale klok werkt met een 24-uursaanduiding. 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 2 Verdraai de regelknop tot "CLOCK- ADJ" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. De aanduiding voor het uur gaat knipperen. 3 Stel de uren en minuten in door de regelknop te verdraaien. Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op –/+. Als u de klok wilt weergeven, drukt u op . Het voorpaneel verwijderen U kunt ter voorkoming van diefstal het voorpaneel van het apparaat verwijderen. 1 Houd ingedrukt. Het apparaat wordt uitgeschakeld. 2 Druk op de toets om het voorpaneel los te maken en trek het voorpaneel naar u toe. 1 2 Waarschuwingstoon Als u de contactschakelaar in de stand OFF zet zonder dat u het voorpaneel hebt verwijderd, klinkt gedurende enkele seconden de waarschuwingstoon. U hoort de waarschuwingstoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt. Opmerking Stel het voorpaneel niet bloot aan hitte/hoge temperaturen of vocht. Laat het voorpaneel niet achter in een geparkeerde auto of op het dashboard/de hoedenplank. Het voorpaneel bevestigen Plaats deel van het voorpaneel op deel van het apparaat, zoals wordt weergegeven, en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt. 4 Druk op de selectietoets na het instellen van de minuten. Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen. 5