Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Néerlandais

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Néerlandais

De trianguleerstatus

De trianguleerstatus controleren De aanduiding wijzigt afhankelijk van de sterkte van het GPS-signaal wanneer de GPS geactiveerd is. GPSaanduidingen Trianguleerstatus Status van de GPS-signaalontvangst Inhoudsopgave Geen aanduiding OFF Bezig met zoeken/ moeilijk Het GPS-logboek is ingesteld op [OFF] of er heeft zich een fout voorgedaan. De camera zoekt naar GPS-satellieten. Het kan enkele minuten duren voordat het trianguleren begint. Zoeken op bediening Bezig met trianguleren zOver GPS-hulpgegevens Uw camera ontvangt een GPS-signaal en kan de locatie-informatie verkrijgen. De tijdsduur die de GPS nodig heeft om de locatie-informatie te verkrijgen, kan verkort worden door GPS-hulpgegevens in de camera op te slaan. Als er een internetverbinding wordt gemaakt met behulp van de software "PlayMemories Home", kunnen de GPShulpgegevens automatisch bijgewerkt worden. • Als de datum en tijd niet ingesteld zijn of de ingestelde tijd sterk verschilt van de werkelijke tijd, kan de tijdsduur die de GPS nodig heeft om de locatie-informatie te verkrijgen niet verkort worden. • Als de geldigheidstermijn van de GPS-hulpgegevens verstreken is, kan de tijd voor het opvragen van de locatie-informatie niet verkort worden. Zoeken op instellingen Index De tool voor GPS-ondersteuning U kunt de GPS-hulpgegevens ook bijwerken door een geheugenkaart in de computer te plaatsen. Geef het hoofdscherm van "PlayMemories Home" weer en selecteer de naam van het aangesloten model t [GPS Support Tool] t het gewenste geheugenkaartstation van uw computer voor het doorvoeren van de installatie, en werk vervolgens de GPS-hulpgegevens bij. Als u deze geheugenkaart vervolgens invoert, zullen de GPS-hulpgegevens gebruikt worden op de camera. 26 NL

Vliegtuigstand Wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt of in een andere ruimte bent waar beperkingen gelden, kunt u alle functies die gebruikmaken van draadloze toepassingen zoals Wi-Fi enz. uitschakelen op de camera. Als u de vliegtuigstand instelt op [ON], wordt er een vliegtuigsymbool weergegeven op het scherm. 1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2 Druk op de NEXT-toets om [PLANE] (vliegtuigstand) weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. Kies deze optie wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt. Kies deze optie voor normaal gebruik. Instelscherm t Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Keert terug naar het menu [PLANE]. Index 27 NL