Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Croate

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Croate

Početak rada

Početak rada Isporučeni artikli Brojevi u ( ) označavaju isporučene količine. Svi modeli •Kamkorder(1) • Adapter za izmjeničnu struju (1) • Sjenilo za objektiv Pogledajte stranicu 49 o tome kako pričvrstiti sjenilo za objektiv na kamkorder • Bežični daljinski upravljač (1) • Kabel za napajanje (mrežni vod) (1) • Poklopac za leću (pričvršćen na kamkorder) (1) • Pomoćni kabel za USB vezu (1) Pomoćni kabel za USB vezu namijenjen je za upotrebu samo s ovim kamkorderom. Upotrijebite taj kabel kada je ugrađeni USB kabel kamkordera prekratak za povezivanje. • „Upute za upotrebu” (ovaj priručnik) (1) Samo FDR-AX100/AX100E • Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FV70 (1) Samo HDR-CX900/CX900E • Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FV50 (1) • HDMI kabel (1) HR 12

Punjenje kompleta baterija 1 Isključite kamkorder zatvaranjem LCD zaslona, uvucite tražilo i pričvrstite komplet baterija. Komplet baterija Početak rada 2 Priključite adapter za izmjeničnu struju i kabel za napajanje u kamkorder i zidnu utičnicu. DC IN priključak DC utikač Poravnajte oznaku na DC utikaču s onom na DC IN priključku. Adapter za izmjeničnu struju Kabel za napajanje (mrežni vod) Zidna utičnica • Žaruljica POWER/CHG (punjenje) postaje narančasta. • Žaruljica POWER/CHG (punjenje) isključuje se kada je komplet baterija potpuno napunjen. Isključite adapter za izmjeničnu struju iz DC IN priključka kamkordera. Punjenje baterije pomoću računala Isključite kamkorder i spojite ga na računalo u radu pomoću ugrađenog USB kabela. HR 13