Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Croate

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Croate

Uključivanje napajanja

Uključivanje napajanja 1 Otvorite LCD zaslon kamkordera i uključite napajanje. • Kamkorder možete uključiti i tako da izvučete tražilo. 2 Prateći upute na LCD zaslonu odaberite jezik, geografsko područje, Ljetno vrijeme ili Ljetno vrijeme, format datuma, datum i vrijeme. Dodirnite gumb na LCD zaslonu. • Za prelazak na sljedeću stranicu dodirnite [Sljed.]. • Za isključivanje napajanja zatvorite LCD zaslon. Ako je tražilo izvučeno, uvucite ga. • Da biste ponovo postavili datum i vrijeme, odaberite [Postavljanje] [ Postavke sata] [Postav. dat. i vrem.]. • Da biste isključili zvuk rada, odaberite [Postavljanje] [ Opće postavke] [Zvučni signal] [Isključeno]. HR 16

Umetanje memorijske kartice 1 Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu tako da klikne. Pristupna žaruljica Umetnite memorijsku karticu tako da odrezani kut bude okrenut u smjeru kao na slici. • Zaslon [Priprema datoteke slikovne baze podataka. Pričekajte.] pojavljuje se ako umetnete novu memorijsku karticu. Pričekajte dok zaslon ne nestane. • Za vađenje memorijske kartice otvorite poklopac i lagano gurnite memorijsku karticu prema unutra. Početak rada Vrste memorijskih kartica koje možete upotrebljavati s ovim kamkorderom Snimanje slika u XAVC S formatu SD Klasa brzine Kapacitet (provjeren rad) SDXC memorijska kartica Klasa 10 ili brža Do 64 GB HR 17