Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Turc

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Turc

Платено

Платено съдържание не може да се възпроизвежда. Устройството-източник трябва да е съвместимо със системата HDCP (Широколентова система за защита на цифрово съдържание) 2.0 / 2.1. Някои видове платено съдържание може да не могат да се покажат през несъвместимо устройствоизточник. Приложенията са недостъпни Проверете дали LAN кабелът или АС захранващият кабел на рутера/модема* са свързани правилно. * Вашият рутер/модем трябва да е настроен предварително за връзка с Интернет. Свържете се с интернет доставчика относно настройките на рутера/модема. Опитайте да използвате приложения покъсно. Сървърът на доставчика на приложения може да не работи. Понякога качеството на видео потока е лошо при използване на безжична LAN връзка. Качеството на безжичната връзка с мрежата зависи от разстоянието или наличието на препятствия (напр. стена) между телевизора и безжичния рутер (точка за достъп), влиянието на околната среда и качеството на безжичния рутер (точка на достъп). Безжичната LAN връзка е неуспешна или условията за радио приемане са слаби. Проверете мястото на монтиране на телевизора и безжичния рутер (точка на достъп). Състоянието на сигнала може да се повлияе от следните причини. Други безжични устройства, микровълнови фурни, флуоресцентно осветление и др. са поставени наблизо. Има подове или стени между безжичния рутер (точка на достъп) и телевизора. Ако проблемът продължи дори и след като сте проверили горното, се опитайте да осъществите кабелна LAN връзка. Лоша картина на видео от Интернет Качеството зависи от оригиналното видео, предоставяно от доставчика на интернет съдържание, и от скоростта на връзката Ви. Определено интернет съдържание показва загуба на детайли, особено при бързо движение или тъмни сцени Качеството на видеото и размерът на картината зависят от скоростта на връзката и от излъчваното от доставчиците съдържание. Добро качество на картината, но няма звук при интернет съдържание Качеството зависи от оригиналното съдържание, предоставяно от доставчика на интернет съдържание, и от скоростта на връзката Ви. Поради природата на интернет видеото, не всяко видео съдържа звук. Вашият телевизор не може да се свърже със сървъра Проверете LAN кабела или връзката със сървъра и телевизора. Проверете дали мрежата на телевизора е правилно конфигурирана. Появява се съобщение, че телевизорът не може да се свърже с мрежата Проверете текущите настройки на мрежата. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] t [Системни настройки] t [Настройка] t [Мрежа] t [Настройка на мрежата] t [Вижте настройките и статуса на мрежата]. Ако всички настройки на мрежата са “-”, сървърът може да не е правилно свързан. Проверете връзките с мрежата и/или ръководството за работа на сървъра за информация относно свързването. Конфигурирайте настройките на мрежата отново. Ако LAN кабелът е свързан с активен сървър и телевизорът е взел IP адрес, проверете връзките и конфигурациите на сървъра, който е DLNA Certified. Забележка Конфигурацията на вашия IP адрес може да се види чрез избиране на опцията [Вижте настройките и статуса на мрежата]. Медиен сървър, който е DLNA Certified, е недостъпен, въпреки че фигурира в списъка под [Медия] в менюто Home . Проверете LAN кабела/връзката или връзките на сървъра. Телевизорът може да е изгубил връзка със сървъра. Изпълнете [Диагностика на сървърите], за да проверите дали медийният сървър комуникира правилно с телевизора. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] t [Системни настройки] t [Настройка] t [Мрежа] t [Настройка на домашната мрежа] t [Диагностика на сървърите]. 40 BG

Когато използвате функция за визуализация (renderer), музикалните файлове не могат да се възпроизвеждат. Някои приложения показват файлове с изображение, предварително инсталирани на компютъра, едновременно с възпроизвеждането на музика при използване на функция за визуализация (renderer). В зависимост от предварително инсталирания файл с изображение, възпроизвеждането на музика може да не е възможно, но ако се промени файла с изображение, може да е възможно. Не можете да се свържете с Интернет Проверете дали LAN кабелът или АС захранващият кабел на рутера/модема* са свързани правилно. * Вашият рутер/модем трябва да е настроен предварително за връзка с Интернет. Свържете се с интернет доставчика относно настройките на рутера/модема. Нямате регистрация в YouTube Ако нямате потребителско име и парола в YouTube, се регистрирайте чрез адреса подолу. http://www.google.com/device (Можете да се регистрирате в YouTube и от Вашия компютър.) След като създадете потребителско име, можете да го използвате веднага. Общи Телевизорът се изключва автоматично (влиза в режим на готовност) Проверете дали [Таймер за изключване] е активиран (страница 29). Проверете дали [Времетраене] е активирано от [Автоматично включване] (страница 29) или [Настройки на фоторамка] (страница 29). Проверете дали [Изключване, когато ТВ не се използва] е активирано (страница 31). Някои входни източници не могат да бъдат избрани Изберете [AV настройки] и изберете [Винаги] за входния източник (страница 30). Дистанционното управление не работи Сменете батериите. HDMI оборудването не се показва в [Списък на BRAVIA Sync yстройства] Проверете дали вашето оборудване е съвместимо с Управление чрез BRAVIA Sync. Не може да се избере [Изкл.] в [Управление на BRAVIA Sync] Ако сте свързали аудио система, която е съвместима с Управление чрез BRAVIA Sync, не можете да изберете [Изкл.] от това меню. За да промените аудио изхода към ТВ високоговорителите, изберете [ТВ говорител] в менюто [Говорители] (страница 30). Паролата за [Родителски контрол] е забравена Въведете 9999 за ПИН код. Обновете ПИН кода, като натиснете HOME и изберете [Настройки] t [Системни настройки] t [Родителски контрол] t [Смяна на ПИН кода]. На екрана се вижда режимът Показване в магазин или логото за промоция на функции От дистанционното управление натиснете RETURN, после натиснете HOME и изберете [Настройки]t [Системни настройки] t [Настройка] t [Първоначална настройка]. Непременно изберете [У дома] в [Местонахождение]. Не можете да намерите бутоните , +, и – на телевизора. Вижте илюстрацията по-долу относно местоположението на бутоните на телевизора. Предна част на телевизора 41 BG BG

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38:

  Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

 • Page 39 and 40:

  Nie mogę połączyć się z Intern

 • Page 41 and 42:

  Zasilanie, karta produktu i inne Wy

 • Page 43 and 44:

  43 PL PL

 • Page 45 and 46:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 47 and 48:

  Umístění: • Venkovní prostor

 • Page 49 and 50:

  Součásti a ovládací prvky Telev

 • Page 51 and 52:

  AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného

 • Page 53 and 54:

  Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

 • Page 55 and 56:

  Sledování televize Změna stylu z

 • Page 57 and 58:

  Používání televizoru v režimu

 • Page 59 and 60:

  Volby přehrávání Stisknutím č

 • Page 61 and 62:

  Barevná teplota Nastavuje bílé b

 • Page 63 and 64:

  Automatické ladění - rozsah [Nor

 • Page 65 and 66:

  Blokovat soubory cookie jiných spo

 • Page 67 and 68:

  První den v týdnu: Nastaví jako

 • Page 69 and 70:

  Nastavení sítě (pouze pro Spojen

 • Page 71 and 72:

  Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

 • Page 73 and 74:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 75 and 76:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 77 and 78:

  Obecné Televizor se automaticky vy

 • Page 79 and 80:

  Napájení, informační list výro

 • Page 81 and 82:

  39 CZ CZ

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Zakázané použitie Televízny pri

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ak sa nedokážete pripojiť k inte

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Zoznam digit. Programov 1 V digitá

 • Page 99 and 100:

  Hudobný formát USB •LPCM (.wav)

 • Page 101 and 102:

  Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep

 • Page 103 and 104:

  Miera kombinácie Úprava hlavnej v

 • Page 105 and 106:

  Satelitný programový zámok Zablo

 • Page 107 and 108:

  Časové pásmo Umožňuje manuáln

 • Page 109 and 110:

  Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n

 • Page 111 and 112:

  Kvalita obrazu • Kompozitný AV k

 • Page 113 and 114:

  Zmena nastavenia pásma (pre odborn

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118:

  Niekedy, keď používam bezdrôtov

 • Page 119 and 120:

  Špecifikácie Systém Systém pane

 • Page 121 and 122:

  Poznámky k funkcii Digital TV •

 • Page 124 and 125:

  Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

 • Page 126 and 127:

  Szállítás • A készülék szá

 • Page 128 and 129:

  • Soha ne használjon súrolóesz

 • Page 130 and 131:

  Távvezérlő A távvezérlő alakj

 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Alkalmazások nem érhetők el Ell

 • Page 162 and 163:

  Műszaki adatok Rendszer Megjelení

 • Page 164 and 165:

  Megjegyzések a digitális tv-funkc

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175:

  Conectarea televizorului la interne

 • Page 176 and 177:

  • Pentru a utiliza reţeaua cu IP

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Listă de progr. Digitale 1 Apăsa

 • Page 182 and 183:

  Notă • Redarea formatelor de fi

 • Page 184 and 185:

  Setează sunetul de la difuzor la [

 • Page 186 and 187:

  A doua limbă preferată Selectaţi

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  26 RO Oră Setează ora curentă. F

 • Page 192 and 193:

  Asistenţă pentru clienţi Numele

 • Page 194 and 195: Calitatea imaginii • Cablu AV com
 • Page 196 and 197: Notă • Dispozitivele care se con
 • Page 198 and 199: Informaţii suplimentare Depanare C
 • Page 200 and 201: Uneori, calitatea streamingului vid
 • Page 202 and 203: Specificaţii Sistem Tip de panou P
 • Page 204 and 205: Note privind televiziunea digitală
 • Page 206 and 207: Съдържание ВАЖНА З
 • Page 208 and 209: • На всяка цена изп
 • Page 210 and 211: Предпазни мерки Гл
 • Page 212 and 213: Части и управление
 • Page 214 and 215: RETURN • Връща към пре
 • Page 216 and 217: Свързване на телев
 • Page 218 and 219: Тип 4: Настройка на
 • Page 220 and 221: Гледане на телевиз
 • Page 222 and 223: • Поддържа се брау
 • Page 224 and 225: Медия Възпроизвежд
 • Page 226 and 227: Списък на медийнит
 • Page 228 and 229: Формат на екрана За
 • Page 230 and 231: Настройка на сател
 • Page 232 and 233: Блокиране за Запис
 • Page 234 and 235: Лого при включване
 • Page 236 and 237: Поддръжка Име на мо
 • Page 238 and 239: Качество на картин
 • Page 240 and 241: За да промените нас
 • Page 242 and 243: Допълнителна инфор
 • Page 246 and 247: Спецификации Систе
 • Page 248 and 249: Забележка за цифро
 • Page 250 and 251: Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ
 • Page 252 and 253: • Επισκευή ή επιχε
 • Page 254 and 255: Εγκατάσταση στον τ
 • Page 256 and 257: • Όταν προσαρμόζετ
 • Page 258 and 259: • Περιμένετε για λ
 • Page 260 and 261: PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ
 • Page 262 and 263: • Μετά την επιλογή
 • Page 264 and 265: Αν δεν μπορείτε να
 • Page 266 and 267: Περιήγηση στο μενο
 • Page 268 and 269: Ακρόαση ραδιοφώνου
 • Page 270 and 271: • Όταν συνδέετε μι
 • Page 272 and 273: Λειτουργία Ταινίας
 • Page 274 and 275: Ρυθμίζει τα κανάλι
 • Page 276 and 277: Σας δίνει τη δυνατό
 • Page 278 and 279: Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο
 • Page 280 and 281: Ακουστικά/Έξοδος ή
 • Page 282 and 283: Έλεγχος εικόνας Πρ
 • Page 284 and 285: Ποιότητα εικόνας •
 • Page 286 and 287: Όταν εμφανιστεί η ο
 • Page 288 and 289: Πρόσθετες πληροφορ
 • Page 290 and 291: Η ταχύτητα επικοιν
 • Page 292 and 293: Δεν είναι δυνατή η
 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta