Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Bulgare

Oppsett Montere

Oppsett Montere bordstativet ~ • For den beste bildekvaliteten, må du ikke utsette skjermen for direkte opplysning eller direkte sollys. • Hvis TV-en tas inn direkte fra et kaldt til et varmt sted, eller plasseres i et svært fuktig rom, eller plasseres i et rom hvor varmen akkurat har blitt slått på, kan det danne seg kondens på overflaten eller inni TV-en. Hvis dette skulle skje, må du slå av TV-en og la TV-en være avslått til fuktigheten fordampes. Når fuktigheten er borte kan du bruke TV-en igjen. Hvis du oppdager kondens mellom glasspanelet og LCD-skjermen, slår du på TV og etter at TV-en har blitt varmet opp vil kondensen forsvinne. 1 Se heftet som fulgte med bordstativet for riktig montering på enkelte TVmodeller. 2 Sett TV-en på bordstativet. 4 For KDL-52/46HX90x og KDL-40HX80x, etter at alle skruene er strammet til, fester du det medfølgende bakdekslet på bordstativet. 3 Fest TV-en til bordstativet i henhold til pilsymbolene som markerer skruehullene, med de medfølgende skruene. ~ • Hvis du bruker en elektrisk skrumaskin, still inn tiltrekkingsmomentet på ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 4 NO

Justere TV-ens synsvinkel (kun KDL-52/46HX90x) Denne TV-en kan justeres innenfor vinklene som vises under. 0° 6° Koble til antenne/dekoder/ opptaker (f.eks. DVDopptaker) Koble til en dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) med SCART Oppsett 1 4 Dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) Fjern skruen som vist. Monter skruen i det øverste skruehullet i bordstativet. Koble til en dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) med HDMI 2 3 Løft opp og vipp. Før inn. ~ • Følg fremgangsmåten over i motsatt rekkefølge for å stille vinkelen tilbake til 0°. Dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) 5 NO