Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Slovaque

Въведение

Въведение Благодарим ви за покупката на този продукт на Sony. Преди да започнете работа с телевизора, прочетете ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки. Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи. Забележка за цифровата функция на телевизора • Всяка функция, свързана с цифровата телевизия ( ), ще работи само в държавите и областите, в които се предлагат DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) цифрови наземни сигнали, или там, където има достъп до съвместима с DVB-C (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) кабелна услуга. Проверете при вашия местен доставчик дали там, където живеете, можете да приемате DVB-T сигнал или попитайте вашия доставчик на кабелна телевизия дали тяхната DVB-C кабелна услуга е подходяща за съвместна работа с този телевизор. • Възможно е вашият кабелен доставчик да ви поиска такса за своите услуги или да поиска да се наложи да се съгласите с правилата и условията, които той налага. • Въпреки че този телевизор отговаря на DVB-T и DVB-C спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T цифрови наземни и DVB-C цифрови кабелни излъчвания не е гарантирана. • Възможно е определени цифрови функции на телевизора да не работят в някои държави/региони и DVB-C кабелната услуга може да не работи правилно с някои доставчици. За списък на съвместимите доставчици на кабелна телевизия, вижте интернет страницата за поддръжка: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Инструкции за “Инсталиране на стенната конзола” са включени в ръководството на този телевизор. • Илюстрациите на дистанционното, използвани в това ръководство, са на RM-ED034, освен ако не е указано друго. • Илюстрациите използвани в това ръководство могат да се различават според модела на вашия телевизор. 2 BG • Знакът “x” в името на модела съответства на число, отнасящо се до дизайна и цвета на телевизора. Информация за търговски марки е регистрирана търговска марка на DVB Project. HDMI и логото HDMI, както и High- Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави. DLNA®, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, марки за услуги или сертифицирани марки на Digital Living Network Alliance. DivX® е технология за компресиране на видео файлове, разработена от DivX, Inc. DivX, DivX Certified, и свързаните логота са търговски марки на DivX, Inc. и се използват с лиценз. ОТНОСНО DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео. ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON- DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да бъдe регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX Videoon-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационен код, намерете точка DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите процеса на регистрация и да научите повече относно DivX VOD. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно D са запазени марки на Dolby Laboratories. “BRAVIA” и са търговска марка на Sony Corporation. “XMB ” и “XrossMediaBar” са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc. Място на идентификационния етикет Етикетите за № на модела и стойността на Захранващото напрежение (в съответствие с приложимия стандарт за безопасност) се намират на гърба на телевизора.

Съдържание Проверка на аксесоари...............................................................................................................3 Поставяне на батерии в дистанционното .................................................................................3 Монтаж Закачване на поставката за маса .............................................................................................4 Свързване на антена/цифров приемник/видеорекордер (напр. DVD рекордер)..................5 Предпазване на телевизора от падане.....................................................................................6 Събиране на кабелите ................................................................................................................6 Извършване на първоначалната настройка .............................................................................7 Сваляне на поставката за маса на телевизора .......................................................................7 Гледане на телевизия За да гледате програми ..............................................................................................................8 За да използвате функциите на телевизора............................................................................8 За да използвате i-Manual ..........................................................................................................9 Допълнителна информация Отстраняване на неизправности .............................................................................................10 Спецификации ...........................................................................................................................12 Инсталиране на аксесоарите (конзола за монтиране на стена) ..........................................14 Информация за безопасност....................................................................................................17 Предпазни мерки .......................................................................................................................18 • Инструкциите за работа са вградени във вашия BRAVIA TV. За работа с тях, вижте “За да използвате i-Manual” (стр. 9). • Преди работа с телевизора, моля прочетете “Информация за безопасност” (стр. 17). Запазете това ръководство за бъдещи справки. Проверка на аксесоари Захранващ кабел за променлив ток (1) Държач за кабел (1) Дистанционно (1) Батерии размер AAA (тип R3) (2) Поставка за маса (1)* 1 Фиксиращи винтове за поставка за маса (M5 × 16) (4) Монтажни винтове за поставка за маса (M5 × 16) (4) (само за KDL-40HX80x) Заден капак на поставка (1)* 2 * 1 За KDL-40HX80x монтирайте поставката за маса с доставените монтажни винтове. Вижте доставената брошура за поставката за маса, за да сглобите поставката. * 2 За KDL-46HX80x задният капак на поставката е фабрично прикачен към поставката за маса. Поставяне на батерии в дистанционното 1 Отстранете защитния лист. 2 Натиснете и плъзнете капака нагоре. 3 BG BG