Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Tchèque

Introducere Vă

Introducere Vă mulţumim că aţi ales acest produs Sony. Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual, după care să îl păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior. Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si conformitatea electrosecurităţii produselor este: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc aparatul. Note privind funcţionarea televizorului digital • Orice funcţii legate de televizorul digital ( ) vor fi active numai în ţările sau zonele în care sunt difuzate semnale digitale terestre DVB-T (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC), sau unde aveţi acces la servicii de cablu compatibile DVB-C (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC). Vă rugăm să verificaţi la dealer-ul local dacă puteţi recepţiona semnal DVB-T în zona unde locuiţi sau întrebaţi furnizorul dvs. de servicii prin cablu dacă acest televizor este potrivit pentru serviciul lor de cablu DVB-C. • Furnizorul de servicii prin cablu poate solicita taxe suplimentare pentru astfel de servicii și este posibil să vi se solicite aderarea la termenii și condiţiile de lucru ale respectivilor furnizori. • Deși acest televizor respectă specificaţiile DVB-T și DVB-C, nu poate fi garantată compatibilitatea cu programele digitale terestre DVB-T și DVB-C prin cablu care vor fi difuzate în viitor. • Unele funcţii ale televizorului digital este posibil să nu fie disponibile în anumite ţări/regiuni, iar serviciile de cablu DVB-C este posibil să nu fie puse la dispoziţie de anumiţi furnizori. Pentru o listă a furnizorilor de servicii prin cablu compatibili, consultaţi situl web de asistenţă: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Informaţii legate de mărci este marcă înregistrată a DVB Project. HDMI, logo-ul HDMI și High- Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte ţări. DLNA®, logo-ul DLNA și DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance. DivX® este o tehnologie de compresie a fișierelor video, dezvoltată de DivX, Inc. DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licenţă. DESPRE DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX,Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified care redă fișiere video DivX. Vizitaţi www.divx.com pentru mai multe informaţii și programe de conversie a fișierelor dumneavoastră în fișiere DivX. DESPRE DIVX VIDEO-ON- DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitaţi vod.divx.com și folosiţi acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare și pentru a afla mai multe informaţii despre DivX VOD. Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories. „Dolby” și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories. „BRAVIA” şi sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation. „XMB ” şi „XrossMediaBar” mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation şi Sony Computer Entertainment Inc. Unde se află eticheta de identificare Etichetele cu Nr. Modelului și Tensiunea de alimentare (în conformitate cu regulile de siguranţă în vigoare) se află în partea posterioară a televizorului. ~ • Instrucţiunile despre „Instalarea dispozitivului de fixare pe perete” sunt incluse în acest manual de instrucţiuni al televizorului. • Ilustraţiile telecomenzii utilizate în acest manual sunt valabile pentru modelul RM-ED034, cu excepţia cazului când există alte specificaţii. • Ilustraţiile utilizate în acest manual pot să difere, în funcţie de modelul televizorului dumneavoastră. • Simbolul „x” care apare în numele modelului corespunde unei cifre aferente designului, variantei de culoare sau sistemului de televiziune. 2 RO

Cuprins Verificarea accesoriilor...................................................................................................................3 Introducerea bateriilor în telecomandă..........................................................................................3 Instalarea Montarea suportului de masă........................................................................................................4 Conectarea unei antene (exterioare)/a unui Set Top Box/a unui recorder (de exemplu un DVD recorder).................................................................................................5 Prevenirea răsturnării televizorului.................................................................................................6 Prinderea laolaltă a cablurilor ........................................................................................................6 Efectuarea reglajului iniţial .............................................................................................................7 Detașarea suportului de masă de la televizor................................................................................7 Vizionare TV Vizionarea programelor..................................................................................................................8 Utilizarea funcţiilor televizorului .....................................................................................................8 Utilizarea i-Manualului....................................................................................................................9 Informaţii suplimentare Depanare .....................................................................................................................................10 Specificaţii ...................................................................................................................................11 Instalarea accesoriilor (dispozitiv de montare pe perete) ............................................................13 Informaţii privind siguranţa ..........................................................................................................16 Măsuri de precauţie .....................................................................................................................17 • Instrucţiunile de utilizare sunt incluse în televizorul dumneavoastră BRAVIA. Pentru informaţii despre modul de utilizare, consultaţi „Utilizarea i-Manualului” (pagina 9). • Înainte de a pune în funcţiune televizorul, vă rugăm să citiţi „Informaţii privind siguranţa” (pagina 16). Păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta și altă dată. Verificarea accesoriilor Cablu de alimentare c.a. (1) Suport pentru cablu (1) Telecomandã (1) Baterii mãrimea AAA (tip R3) (2) Suport de masã (1)* 1 Șuruburi pentru fixarea suportului (M5 × 16) (4) Șuruburi de montare a suportului (M5 × 16) (4) (numai pentru KDL-40HX80x) Capac spate suport (1)* 2 * 1 Pentru KDL-40HX80x, asamblaţi suportul de masă cu șuruburile de asamblare furnizate. Consultaţi broșura aferentă suportului de masă, furnizată, pentru asamblarea suportului. * 2 Pentru KDL-46HX80x, capacul spate al suportului este atașat din fabrică la suportul de masă. Introducerea bateriilor în telecomandă 1 Îndepărtaţi folia de protecţie. 2 Împingeţi și glisaţi capacul în sus. 3 RO RO