Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Finlandais

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Finlandais

Informaţii privind

Informaţii privind siguranţa Instalare/Configurare Instalaţi și utilizaţi televizorul conform instrucţiunilor prezentate în continuare, pentru a evita riscurile de incendii, șocurile electrice sau deteriorări/răniri. Instalarea • Televizorul trebuie instalat în apropierea unei prize ușor accesibile. • Așezaţi televizorul numai pe o suprafaţă stabilă și plată. • Instalarea televizorului pe perete trebuie executată de către persoane calificate. • Din motive de siguranţă, se recomandă cu insistenţă utilizarea accesoriilor Sony, inclusiv: – Dispozitivul de montare pe perete SU-WL500 – Suport TV: SU-52HX1 (KDL-52HX90x) SU-46HX1 (KDL-46HX90x) • Asiguraţi-vă că utilizaţi numai șuruburile furnizate cu dispozitivul de montare pe perete atunci când atașaţi cârligele de montare la televizor. Șuruburile furnizate sunt proiectate astfel încât să aibă o lungime între 8 mm și 12 mm, atunci când este măsurată distanţa de la suprafaţa de atașare până la cârligul de montare. Diametrul și lungimea șuruburilor diferă în funcţie de modelul dispozitivului de montare pe perete. Utilizarea altor șuruburi decât a celor furnizate poate avea ca rezultat deteriorarea internă a televizorului sau căderea acestuia etc. 8 mm - 12 mm 16 RO Șurub (furnizat cu dispozitivul de montare pe perete) Cârlig de montare Cârlig de atașare pe spatele televizorului Transportul • Înainte de a deplasa televizorul, decuplaţi toate cablurile. • La transportul unui televizor de mari dimensiuni, este recomandată participarea a două sau trei persoane. • Pentru transportul televizorului apucaţi-l așa cum este prezentat în imaginea alăturată. Nu forţaţi panoul LCD sau cadrul din jurul ecranului. • Când ridicaţi sau mutaţi televizorul, apucaţi-l ferm de partea sa inferioară. Pentru KDL- 52/46HX90x Pentru KDL-46/ 40HX80x • Feriţi televizorul de șocuri mecanice și de vibraţii prea puternice în timpul transportului. • Când duceţi aparatul la reparat sau când vă mutaţi, împachetaţi-l în ambalajul original. Ventilaţie • Nu acoperiţi niciodată fantele de aerisire și nu introduceţi obiecte în interiorul carcasei aparatului. • Lăsaţi suficient spaţiu în jurul televizorului, așa cum este indicat mai jos. • Se recomandă cu insistenţă să utilizaţi dispozitivul de montare pe perete furnizat de firma Sony, pentru că acesta asigură o ventilaţie adecvată. Instalarea pe perete 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul televizorului. Instalarea pe un suport 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Lăsaţi cel puţin atât spaţiu in jurul televizorului. • Pentru a asigura o ventilaţie corespunzătoare și a evita adunarea prafului și a murdăriei: – Nu așezaţi televizorul culcat, cu susul în jos, pe spate sau lateral. – Nu puneţi televizorul pe un raft, pe covor, în pat sau într-un dulap. – Nu acoperiţi televizorul cu materiale textile, de exemplu draperie, și nici cu alte obiecte, de exemplu ziare etc. – Nu instalaţi televizorul așa cum este arătat mai jos. Circulaţia aerului este blocată. Perete Perete Conductorul de reţea Pentru a evita riscul de incendii, șocuri electrice sau alte deteriorări și răniri, manevraţi conductorul de reţea și ștecherul respectând următoarele: – Utilizaţi numai conductori de reţea marca Sony, nu de la alte firme. – Introduceţi complet ștecherul în priză. – Acest aparat poate funcţiona doar la tensiuni de 220 – 240 V, curent alternativ. – Când conectaţi alte cabluri, aveţi grijă să decuplaţi conductorul de reţea pentru siguranţa dvs., și aveţi grijă să nu vă încurcaţi picioarele între cabluri. – Decuplaţi conductorul de reţea de la priză înainte de a deplasa sau a depana televizorul. – Ţineţi conductorul de reţea la distanţă de surse de căldură. – Scoateţi ștecherul de reţea și curăţaţi-l cu regularitate. Dacă există praf pe ștecher și acesta se umezește, este posibil ca izolaţia să fie deteriorată, ceea ce poate duce la declanșarea de incendii. Note • Nu utilizaţi conductorul de reţea furnizat la alte echipamente. • Nu găuriţi, nu îndoiţi și nu răsuciţi excesiv conductorul de reţea. Firele din interior se pot dezizola sau se pot rupe. • Nu modificaţi conductorul de reţea. • Nu așezaţi obiecte grele pe conductorul de reţea. • Nu trageţi de conductorul de cablu pentru a-l decupla de la priză. • Nu conectaţi prea multe aparate la aceeași priză de reţea. • Nu utilizaţi un ștecher care nu se potrivește cu priza. Moduri de utilizare interzisă Nu instalaţi/utilizaţi televizorul în locaţii, medii înconjurătoare sau situaţii de genul celor prezentate mai jos, deoarece este posibil ca televizorul să producă incendii, șocuri electrice, deteriorări și/sau leziuni. Locaţia: În exterior (la lumină solară directă), pe malul mării, pe o navă sau barcă, în interiorul unui vehicul, în instituţii medicale, în locuri instabile, în apropierea apei, în locuri supuse la ploaie, umezeală sau fum.

Mediul înconjurător: Unde este foarte cald sau umed, unde există mult praf; în spaţii unde există insecte care pot pătrunde în interior; în locaţii unde poate fi supus la vibraţii mecanice, în apropierea unor obiecte cu flăcări deschise (lumânări, etc). Televizorul nu trebuie expus la picături sau stropire, și nu trebuie așezate deasupra lui recipiente ce conţin lichide, de exemplu vaze. Situaţii: Nu manevraţi televizorul cu mâinile ude, cu carcasa demontată, sau având atașate dispozitive care nu au fost recomandate de producător. Decuplaţi televizorul de la priză, precum și antena de exterior în timpul furtunilor. Piese defecte: • Nu aruncaţi obiecte spre televizor. Sticla ecranului se poate sparge la impact, cauzând răniri grave. • Dacă se sparge carcasa televizorului, nu o atingeţi înainte de a decupla conductorul de reţea de la priză. În caz contrar, pot apărea șocuri electrice. Când aparatul nu funcţionează • Dacă nu utilizaţi televizorul câteva zile, decuplaţi-l de la reţea din motive ecologice și de siguranţă. • Deoarece televizorul nu este decuplat de la reţea dacă este doar oprit, scoateţi ștecherul din priză pentru deconectarea completă. • Anumite televizoare pot fi dotate cu facilităţi care solicită ca televizorul să fie lăsat în standby pentru a funcţiona corespunzător. Pentru copii • Nu lăsaţi copiii să se caţere pe televizor. • Nu lăsaţi accesoriile de mici dimensiuni la îndemâna copiilor, deoarece pot fi înghiţite accidental. În cazul în care apar următoarele probleme... Opriţi şi decuplaţi imediat aparatul de la priză dacă survine vreuna din problemele prezentate mai jos. Solicitaţi dealer-ului dvs. sau unui centru de service Sony ca o persoană calificată să verifice televizorul. Când: – Este deteriorat conductorul de reţea. – Ștecherul nu se potrivește cu priza. – Televizorul a fost deteriorat prin cădere, lovire sau izbirea cu un alt obiect. – Vreun obiect sau lichid a pătruns în interiorul carcasei. Atenţie Pentru a preveni extinderea incendiului, păstraţi lumânările sau alte flăcări deschise departe de acest produs în orice moment. Măsuri de precauţie Vizionarea la televizor • Unele persoane pot avea probleme de disconfort (precum oboseală vizuală, extenuare sau ameţeli) în timpul vizionării imaginilor video 3D sau al practicării jocurilor video 3D. Sony recomandă ca toţi telespectatorii să ia pauze regulate în timpul urmăririi imaginilor video 3D sau al practicării jocurilor video 3D. Durata și frecvenţa pauzelor necesare va varia de la o persoană la alta. Alegerea soluţiei optime vă aparţine. Dacă aveţi senzaţii de disconfort, trebuie să sistaţi urmărirea imaginilor video 3D sau practicarea jocurilor video 3D până la dispariţia senzaţiilor; consultaţi un medic, dacă consideraţi necesar. De asemenea, consultaţi (i) manualul de instrucţiuni al oricărui alt dispozitiv sau suport utilizat cu acest televizor și (ii) site-ul nostru Web (http://www.sony-europe.com/ myproduct) pentru cele mai recente informaţii. Vederea copiilor mici (mai ales a celor sub șase ani) este încă în dezvoltare. Consultaţi-vă medicul (un pediatru sau un oftalmolog) înainte de a permite copiilor să urmărească imagini video 3D sau să joace jocuri video 3D. Adulţii trebuie să-i supravegheze pe copii, pentru a se asigura că respectă recomandările de mai sus. • Când folosiţi funcţia 3D simulat, vă rugăm să reţineţi faptul că imaginea afișată se modifică, datorită conversiei realizate de acest televizor. • Asiguraţi o iluminare moderată a camerei, deoarece nu este recomandată vizionarea televizorului o perioadă îndelungată de timp, în condiţii de iluminare scăzută, deoarece vă poate fi afectată vederea. • Când utilizaţi căștile, evitaţi audierea la un nivel ridicat al volumului, deoarece vă poate fi afectat auzul. Ecranul LCD • Deși ecranul LCD este produs folosindu-se o tehnologie de înaltă precizie și 99,99% sau mai mult dintre pixeli funcţionează, este posibilă existenţa unor minuscule puncte negre sau a unora luminoase (roșii, albastre sau verzi) care să apară în mod constant pe ecranul LCD. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului LCD și nu constituie o disfuncţionalitate. • Nu împingeţi și nu zgâriaţi filtrul frontal, și nu așezaţi obiecte pe partea de sus a acestui televizor. Imaginea poate deveni neuniformă sau ecranul LCD se poate deteriora. • Dacă televizorul este utilizat într-un loc cu temperatură scăzută, poate apărea un efect de prelungire neregulată a liniilor orizontale, sau imaginea poate deveni întunecată. Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Fenomenul va dispărea pe măsură ce temperatura crește. • Pot apărea imagini remanente în cazul în care sunt afișate în mod continuu imagini statice. Acestea pot să dispară după câteva momente. • Ecranul și carcasa se încălzesc când televizorul este în uz. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. • Ecranul LCD conţine o cantitate mică de cristale lichide. Unele tuburi fluorescente utilizate la acest televizor conţin de asemenea mercur. Respectaţi instrucţiunile și regulamentele locale în vigoare cu privire la salubrizare. Manevrarea și curăţarea suprafeţei ecranului/ carcasei televizorului Decuplaţi conductorul de reţea de la priză înainte de a curăţa televizorul. Pentru a evita degradarea materialului sau deteriorarea acoperirii ecranului, respectaţi următoarele măsuri de precauţie. • Pentru a îndepărta praful de pe ecran și carcasă, ștergeţi ușor cu o cârpă moale. Dacă praful este persistent, ștergeţi cu o cârpă moale, ușor umezită într-o soluţie slabă de detergent. • Nu pulverizaţi apă sau detergent direct pe televizor. Poate să picure în partea de jos a ecranului sau pe componentele exterioare, fiind posibilă apariţia unei defecţiuni. • Nu utilizaţi niciodată pastă abrazivă, substanţe de curăţare alcaline/acide, praf de curăţat sau solvenţi volatili, cum ar fi alcoolul, benzina, diluantul sau insecticidele. Utilizarea unor astfel de materiale sau contactul prelungit cu materiale din cauciuc sau vinil poate duce la daune ale suprafeţei ecranului și materialului carcasei. • Se recomandă aspirarea periodică a orificiilor de ventilare pentru a asigura ventilarea corespunzătoare. • Când ajustaţi unghiul de vizionare al televizorului, deplasaţi lent aparatul, pentru a evita desprinderea sau alunecarea de pe suportul său stabil. Echipamentul opţional • Păstraţi componentele opţionale sau oricare alte dispozitive care emit radiaţii electromagnetice la distanţă de televizor. În caz contrar, pot apărea distorsiuni și/sau zgomot. • Acest echipament a fost testat și s-a aflat astfel că este în conformitate cu limitele stabilite prin Directiva EMC pentru utilizarea cablului de conexiune pentru semnal, mai scurt de 3 metri. Bateriile • Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile. • Nu utilizaţi baterii de tip diferit și nu amestecaţi baterii vechi cu unele noi. • Salubrizaţi bateriile în mod ecologic. Este posibil ca în anumite regiuni, salubrizarea bateriilor să fie reglementată prin lege. Vă rugăm consultaţi autorităţile dvs. locale. Informaţii suplimentare (Continuare) 17 RO

 • Page 1 and 2:

  4-180-174-23(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Réglage de l’angle de visualisat

 • Page 7 and 8:

  Exécution du réglage initial 1 Ra

 • Page 9 and 10:

  Pour utiliser l’i-Manual 1 2 Le m

 • Page 11 and 12:

  Spécifications Norme Type de dalle

 • Page 13 and 14:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 15 and 16:

  Schéma/tableau des emplacements po

 • Page 17 and 18:

  Eclats et projections d’objets :

 • Page 20 and 21:

  Introducción Gracias por elegir es

 • Page 22 and 23:

  Instalación Instalación del sopor

 • Page 24 and 25:

  Cómo evitar la caída del televiso

 • Page 26 and 27:

  Ver TV Para ver programas de televi

 • Page 28 and 29:

  Información complementaria Soluci

 • Page 30 and 31:

  Nombre del modelo 52HX90x 46HX90x 4

 • Page 32 and 33:

  Tabla de dimensiones de instalació

 • Page 34 and 35:

  Información de seguridad Instalaci

 • Page 36:

  Tratamiento de las baterías al fin

 • Page 39 and 40:

  Inhoudsopgave De accessoires contro

 • Page 41 and 42:

  De kijkhoek van de tv aanpassen (al

 • Page 43 and 44:

  De eerste instellingen uitvoeren Pr

 • Page 45 and 46:

  i-Manual gebruiken 1 2 De gebruiksa

 • Page 47 and 48:

  Specificaties Systeem Beeldschermsy

 • Page 49 and 50:

  De accessoires installeren (wandmon

 • Page 51 and 52:

  Tabel/overzicht met de plaatsen van

 • Page 53 and 54:

  • Als het televisietoestel nog on

 • Page 56 and 57:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 58 and 59:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 60 and 61:

  Fissaggio del televisore per impedi

 • Page 62 and 63:

  Uso del televisore Visione dei prog

 • Page 64 and 65:

  Informazioni utili Risoluzione dei

 • Page 66 and 67:

  Nome del modello KDL- 52HX90x 46HX9

 • Page 68 and 69:

  Tabella delle dimensioni di install

 • Page 70 and 71:

  Informazioni di sicurezza Installaz

 • Page 72 and 73:

  Smaltimento del televisore Trattame

 • Page 74 and 75:

  Einführung Vielen Dank, dass Sie s

 • Page 76 and 77:

  Aufstellung und Grundeinstellungen

 • Page 78 and 79:

  Anbringen einer Kippsicherung für

 • Page 80 and 81:

  Fernsehempfang So sehen Sie fern 1

 • Page 82 and 83:

  Zusatzinformationen Störungsbehebu

 • Page 84 and 85:

  Bildschirmgröße (Diagonale) ca. 1

 • Page 86 and 87:

  Tabelle der Fernsehgeräte-Installa

 • Page 88 and 89:

  Sicherheitsinformationen Installati

 • Page 90:

  • Verwenden Sie keine Scheuerschw

 • Page 93 and 94:

  Índice Verificar os acessórios...

 • Page 95 and 96:

  Ajustar o ângulo de visualização

 • Page 97 and 98:

  Executar a configuração inicial O

 • Page 99 and 100:

  Utilizar o i-Manual 1 2 As instruç

 • Page 101 and 102:

  Características técnicas Sistema

 • Page 103 and 104:

  Instalar os Acessórios (Suporte de

 • Page 105 and 106:

  Diagrama/tabela das localizações

 • Page 107 and 108:

  Ambiente: Locais quentes, húmidos

 • Page 110 and 111:

  Inledning Tack för att du har valt

 • Page 112 and 113:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 114 and 115:

  Förhindra att din TV välter Binda

 • Page 116 and 117:

  Se på TV Titta på program 1 Slå

 • Page 118 and 119:

  Övrig information Felsökning Kont

 • Page 120 and 121:

  Modellnamn KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 122 and 123:

  Tabell över TV:ns installationsmå

 • Page 124 and 125:

  Säkerhetsinformation Installation

 • Page 126 and 127:

  Indledning Tak fordi du valgte dett

 • Page 128 and 129:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod ~

 • Page 130 and 131:

  Samling af kablerne Udførelse af s

 • Page 132 and 133:

  Brug af tv'et Se programmer 1 Tænd

 • Page 134 and 135:

  Yderligere oplysninger Fejlfinding

 • Page 136 and 137:

  Modelnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX

 • Page 138 and 139:

  Oversigt over mål til tv-montering

 • Page 140 and 141:

  Sikkerhedsoplysninger Installation/

 • Page 142 and 143:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 144 and 145:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 146 and 147:

  Kaapeleiden niputtaminen Alkuasetus

 • Page 148 and 149:

  TV:n katselu Ohjelmien katseleminen

 • Page 150 and 151:

  Lisätietoja Vianmääritys Tarkist

 • Page 152 and 153:

  Mallinimi KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX

 • Page 154 and 155:

  Television asennusmittataulukko Ruu

 • Page 156 and 157:

  Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt

 • Page 158 and 159:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 160 and 161:

  Instalacja Mocowanie podstawy ~ •

 • Page 162 and 163:

  Zabezpieczenie odbiornika TV przed

 • Page 164 and 165:

  Oglądanie telewizji Oglądanie pro

 • Page 166 and 167:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 168 and 169:

  Nazwa modelu KDL- 52HX90x 46HX90x 4

 • Page 170 and 171:

  Tabela wymiarów instalacyjnych tel

 • Page 172 and 173:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 174:

  Urządzenia dodatkowe • W pobliż

 • Page 177 and 178:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 179 and 180:

  Justere TV-ens synsvinkel (kun KDL-

 • Page 181 and 182:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 183 and 184:

  Bruke i-Manual 1 Betjeningsinstruks

 • Page 185 and 186:

  Spesifikasjoner System Skjermsystem

 • Page 187 and 188:

  Montere tilbehøret (veggmonterings

 • Page 189 and 190:

  Diagram/tabell over plassering av s

 • Page 191 and 192:

  Barns sikkerhet • Ikke la barn kl

 • Page 193 and 194:

  Περιεχόμενα Έλεγχο

 • Page 195 and 196:

  Ρύθμιση της γωνίας

 • Page 197 and 198:

  4 Ακολουθήστε τις ο

 • Page 199 and 200:

  Για χρήση του i-Manual 1

 • Page 201 and 202:

  Κατάσταση Γενικά Δ

 • Page 203 and 204:

  Όνομα μοντέλου KDL- 52

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας διαστάσεων

 • Page 207 and 208:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 209 and 210:

  Χειρισμός και καθα

 • Page 211 and 212:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 213 and 214:

  İçindekiler Aksesuarları kontrol

 • Page 215 and 216:

  Televizyonun görüntüleme açıs

 • Page 217 and 218:

  Başlangıç kurulumunu gerçekleş

 • Page 219 and 220:

  i-Manual’i kullanmak için 1 2 Ç

 • Page 221 and 222:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel siste

 • Page 223 and 224:

  Aksesuarları takma (Duvara Montaj

 • Page 225 and 226:

  Vida ve Kanca yerleri şeması/tabl

 • Page 227 and 228:

  Kullanılmadığında •Eğer tele

 • Page 229 and 230:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 231 and 232:

  Obsah Kontrola příslušenství ..

 • Page 233 and 234:

  Nastavení úhlu televizoru (pouze

 • Page 235 and 236:

  Provedení počátečního nastaven

 • Page 237 and 238:

  Použití příručky i-Manual 1 2

 • Page 239 and 240:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 241 and 242:

  Instalace příslušenství (nást

 • Page 243 and 244:

  Nákres/tabulka umístění šroub

 • Page 245 and 246:

  Když televizor nepoužíváte •

 • Page 248 and 249: Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a
 • Page 250 and 251: Beállítás Az asztali állvány c
 • Page 252 and 253: A TV-készülék felborulásának m
 • Page 254 and 255: TV-nézés TV-nézés 1 Kapcsolja b
 • Page 256 and 257: További információk Hibaelhárí
 • Page 258 and 259: Típusnév KDL- 52HX90x 46HX90x 46H
 • Page 260 and 261: Mérettáblázat a TV-készülék f
 • Page 262 and 263: Biztonsági előírások Üzembe he
 • Page 264: A tv-készülék elhelyezése hulla
 • Page 267 and 268: Obsah Kontrola príslušenstva ....
 • Page 269 and 270: Nastavenie pozorovacieho uhla (iba
 • Page 271 and 272: Urobenie úvodných nastavení Trie
 • Page 273 and 274: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 275 and 276: Technické parametre Systém Obrazo
 • Page 277 and 278: Inštalácia príslušenstva (mont
 • Page 279 and 280: Schéma/tabuľka umiestnenia skruti
 • Page 281 and 282: nárazom poškodit’ a spôsobit
 • Page 284 and 285: Introducere Vă mulţumim că aţi
 • Page 286 and 287: Instalarea Montarea suportului de m
 • Page 288 and 289: Prevenirea răsturnării televizoru
 • Page 290 and 291: Vizionare TV Vizionarea programelor
 • Page 292 and 293: Informaţii suplimentare Depanare V
 • Page 294 and 295: Numele modelului KDL- 52HX90x 46HX9
 • Page 296 and 297: Tabelul cu dimensiunile recomandate
 • Page 300: • Manevraţi telecomanda cu grij
 • Page 303 and 304: Съдържание Проверк
 • Page 305 and 306: Регулиране на ъгъл
 • Page 307 and 308: Извършване на първ
 • Page 309 and 310: За да използвате i-Ma
 • Page 311 and 312: Състояние Общи Не м
 • Page 313 and 314: Име на модел KDL- 52HX90x
 • Page 315 and 316: Таблица на размери
 • Page 317 and 318: Информация за безо
 • Page 319 and 320: • Не използвайте г