Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Finlandais

Opsætning Fastgørelse

Opsætning Fastgørelse af tv-fod ~ • Hvis du vil opnå den bedste billedkvalitet, må du ikke udsætte skærmen for direkte belysning eller sollys. • Fugt kan kondensere på overfladen eller indeni tv'et, hvis du flytter tv'et direkte fra et koldt til et varmt sted, eller anbringer det i et meget fugtigt rum eller et rum, hvor der lige er skruet op for varmen. Hvis det sker, skal du slukke tv'et og lade tv'et være slukket, indtil fugten fordamper, og derefter kan tv'et bruges. Hvis der er fugtkondens mellem skærmglasset og LCD-skærmen, skal du tænde tv'et, så kondensen fordamper, når tv'et er blevet varmet op. 1 Se den medfølgende folder til tv-foden for korrekt fastgørelse for nogle tvmodeller. 2 Anbring tv'et på tv-foden. Justering af tv'ets vinkel (kun KDL-52/46HX90x) Tv'et kan justeres inden for de nedenstående vinkler. 0° 6° 1 4 3 Monter tv'et på tv-foden i overensstemmelse med pilene , der viser, hvor de medfølgende skruer skal skrues i. Fjern skruerne som vist. 2 3 Sæt skruen i det øverste skruehul på tv-foden. ~ • Hvis du bruger en elektrisk skruetrækker, skal tilspændingsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 4 KDL-52/46HX90x og KDL-40HX80x: Når du har spændt alle skruerne, skal det medfølgende bagdæksel til tv-foden monteres. Løft op og vip. Skub ind. ~ • Gentag fremgangsmåden ovenfor i modsat rækkefølge for at vende tilbage til 0°. 4 DK

Tilslutning af antenne/Set Top Box/optager (f.eks. dvdoptager) Undgå, at tv'et vælter Tilslutning af en Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager) med SCART Opsætning Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager) Tilslutning af en Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager) med HDMI 1 Placer en træskrue (4 mm i diameter, medfølger ikke) i tv-foden. 2 Skru en maskinskrue (M4 × 16, medfølger ikke) i skruehullet på tv'et. 3 Bind træskruen og maskinskruen sammen med en kraftig snor (medfølger ikke). Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager) 5 DK