Views
11 months ago

Sony CDX-G1001U - CDX-G1001U Consignes d’utilisation Allemand

Sony CDX-G1001U - CDX-G1001U Consignes d’utilisation Allemand

Uit

Uit veiligheidsoverwegingen moet u dit apparaat in het dashboard van de auto installeren. Raadpleeg de bijgeleverde handleiding voor installtie/aansluitingen voor meer informatie over de installatie en aansluitingen. Geproduceerd in Thailand Eigenschappen laserdiode Emissieduur: continu Laservermogen: minder dan 53,3 μW (Deze uitgangswaarde is gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak op het optische opnameblok met 7 mm opening.) Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland Waarschuwing als het contactslot van de auto geen ACC-positie heeft Zorg ervoor dat u de functie AUTO OFF instelt (pagina 11). Hiermee wordt het apparaat na de ingestelde tijdsduur automatisch volledig uitgeschakeld nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. Zo voorkomt u dat de accu leegraakt. Als u de functie AUTO OFF niet instelt, houdt u OFF ingedrukt totdat het scherm verdwijnt wanneer u het contactslot uitzet. 2NL

Inhoudsopgave Onderdelen en bedieningselementen . . . . . 4 Aan de slag Het voorpaneel verwijderen . . . . . . . . . . . . . 5 De klok instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Een USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . 6 Een ander draagbaar audioapparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Luisteren naar de radio Luisteren naar de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RDS (radiogegevenssysteem) gebruiken . . . 7 Afspelen Een disc afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Een USB-apparaat afspelen. . . . . . . . . . . . . . 9 Tracks zoeken en afspelen. . . . . . . . . . . . . . . 9 Instellingen De DEMO-stand annuleren . . . . . . . . . . . . . 10 Algemene bediening voor instellingen . . . 10 GENERAL-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 SOUND-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 DISPLAY-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3NL