Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen käyttäminen > BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen n 82 N BLUETOOTH-toimintojen käyttöön liittyviä huomautuksia ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee seuraavien tekijöiden mukaan: ❑ laitteiden välissä olevat seinät ja muut esteet ❑ laitteiden välinen etäisyys ❑ seinien materiaali ❑ mikroaaltojen ja langattomien puhelimien läheisyys ❑ radiotaajuushäiriöt ja muut ympäristöolosuhteet ❑ laitekokoonpano ❑ sovellusohjelmien tyyppi ❑ käyttöjärjestelmän tyyppi ❑ langattoman lähiverkkotoiminnon ja BLUETOOTH-toimintojen samanaikainen käyttö tietokoneessa ❑ siirrettävän tiedoston koko BLUETOOTH-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi suuret tiedostot saattavat joskus vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana. Kaikki BLUETOOTH-laitteet täytyy sertifioida, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät kyseisen standardin vaatimukset. Yksittäisten laitteiden suorituskyky, ohjearvot ja toimintatavat voivat kuitenkin vaihdella, vaikka ne täyttäisivätkin standardin vaatimukset. Tietojen vaihtaminen ei ole ehkä mahdollista kaikissa tilanteissa. Video ja audio eivät pysy välttämättä synkronoituina, jos soitat videota tietokoneella ja ääni tulee BLUETOOTH-laitteesta. Tämä on normaalia BLUETOOTH-teknologialle eikä ole merkki viasta. Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin BLUETOOTH- ja WLAN-laitteet. Vaikka BLUETOOTH-laitteet käyttävät teknologiaa, joka minimoi muista samaa kaistaa käyttävistä laitteista johtuvan radiohäirinnän, tällainen radiohäirintä voi hidastaa tiedonsiirtoa ja lyhentää kantomatkaa tai estää tiedonsiirron.

VAIO-tietokoneen käyttäminen > BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen n 83 N ❑ ❑ ❑ BLUETOOTH-toiminto ei välttämättä toimi muiden laitteiden kanssa, riippuen valmistajasta ja valmistajan käyttämästä ohjelmistoversiosta. Useiden BLUETOOTH-laitteiden kytkentä tietokoneeseen samanaikaisesti voi tukkia kanavan ja saada laitteet toimimaan heikosti. Tämä on normaalia BLUETOOTH-teknologialle eikä ole merkki viasta. Nopeaa tietoliikennettä tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteiden välillä voidaan käyttää laitteiden ollessa nopean BLUETOOTH-tekniikan mukaisia. Nopea tietoliikenne edellyttää, että sekä WLAN- että BLUETOOTH-toiminto on käytössä tietokoneella. Tietokoneesi kokoonpano kuvataan teknisissä tiedoissa.