Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen päivittäminen > Muistin lisääminen ja poistaminen n148 N Muistin lisääminen ja poistaminen Jos haluat laajentaa tietokoneen toiminnallisuutta, voit lisätä muistin määrää vaihtamalla asennetun muistimoduulin. Ennen kuin päivität tietokoneesi muistin, lue seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja ohjeet. Muistimoduulien lisäämiseen liittyviä huomautuksia ❑ ❑ ❑ ❑ Aseta tietokone tasaiselle pinnalle ennen muistimoduulien lisäämistä tai poistamista. Ole varovainen tehdessäsi muutoksia muistiin. Muistimoduulin väärä asennus voi vahingoittaa järjestelmää. Tällainen vaurio voi mitätöidä valmistajan takuun. Käytä vain sellaisia muistimoduuleja, jotka ovat yhteensopivia tietokoneen kanssa. Jos tietokone ei havaitse muistimoduulia tai jos Windows-käyttöjärjestelmän toiminta muuttuu epävakaaksi, ota yhteys myyntiedustajaan tai muistimoduulin valmistajaan. Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa sähkökomponentteja. Varmista seuraavat seikat, ennen kuin kosketat muistimoduulia: ❑ ❑ ❑ ❑ Nämä toimintosarjat edellyttävät, että tunnet tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytännöt sekä sähkölaitteiden käyttämistä ja muuttamista koskevien säännösten vaatimukset. Katkaise virta tietokoneesta, irrota se virtalähteistä (akku ja verkkolaite) sekä katkaise muut mahdolliset tietoliikenne- ja verkkoyhteydet, ennen kuin irrotat minkään tietokoneen luukun tai paneelin. Muuten saattaa aiheutua henkilövahinkoja tai laitteistovaurioita. Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli ainoastaan ESD-suojatussa työtilassa. Jos tällaista tilaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä käsittele materiaaleja, jotka tuottavat tai keräävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi koskettamalla kotelon maalaamatonta metalliosaa tämän toimenpiteen aikana. Älä avaa muistimoduulin pakkausta, ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia sähköstaattiselta purkaukselta.

VAIO-tietokoneen päivittäminen > Muistin lisääminen ja poistaminen n149 N ❑ ❑ ❑ ❑ Suojaa muistimoduuli sähköstaattista purkausta vastaan käyttämällä moduulin mukana tulevaa erityistä suojapussia tai käärimällä se alumiinifolioon. Nesteen tai vieraiden aineiden tai esineiden joutuminen muistimoduulipaikkoihin tai tietokoneen muihin sisäosiin vaurioittaa tietokonetta, eivätkä tästä johtuvat korjaukset kuulu takuun piiriin. Älä laita muistimoduulia paikkaan, jossa se voi altistua: ❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle ❑ suoralle auringonvalolle ❑ pölylle ❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille ❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti ❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille ❑ suurelle kosteudelle Käsittele muistiyksikköä varovasti. Jotta välttäisit käsien ja sormien vahingoittumisen, älä koske tietokoneen sisällä olevia komponenttien ja piirilevyjen reunoja.