Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Suédois

Skriv

Skriv følgende oplysninger om din VAIO-computer ned. Disse oplysninger skal oplyses, hvis computeren skal repareres. Modelnavn og serienummer: Forhandler og stempel: Købsdato: Kundens navn og adresse: 70

Om det internasjonale ENERGY STAR kontorutstyrsprogrammet Om det internasjonale ENERGY STAR kontorutstyrsprogrammet Følgende informasjon gjelder bare for ENERGY STAR-kvalifiserte produkter. Som ENERGY STAR-partner har Sony avgjort at dette produktet oppfyller ENERGY STARretningslinjene for energieffektivitet. Det internasjonale ENERGY STAR-kontorutstyrsprogrammet er et internasjonalt program som fremmer energisparing gjennom bruk av datamaskiner og kontorutstyr. Programmet støtter utvikling og formidling av produkter med funksjoner som reduserer energiforbruk på en effektiv måte. Du finner detaljerte opplysninger om ENERGY STAR-programmet på følgende nettsteder: ❑ http://www.energystar.gov (USA) ❑ http://www.eu-energystar.org (Europa) Denne datamaskinen er utformet i samsvar med ENERGY STAR-standardene og leveres med følgende strømsparingsinnstillinger som gjelder for datamaskinen når den drives med vekselstrøm. ❑ LCD-baklyset slås av automatisk etter ca. 10 minutter uten aktivitet. ❑ Datamaskinen går inn i Deaktiveringsmodus etter ca. 30 minutter uten aktivitet. Tryjj på en hvilken som helst tast for å få maskinen tilbake til Normalmodus. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte merker i USA. NO 71