Views
7 months ago

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Suédois

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Suédois

Basisbediening Om te

Basisbediening Om te beginnen Uitpakken Kontroleer of het volgende toebehoren in de verpakking aanwezig is: • Audio-aansluitsnoeren (2) Aansluiten van de installatie Hier wordt beschreven hoe u het cassettedeck aansluit op een versterker. Zorg ervoor dat alle apparatuur uitgeschakeld is, alvorens u enige aansluiting maakt. Voor de bezitters van de TC-WR661 Zie de bij de TA-AV561 geleverde gebruiksaanwijzing voor het verbinden van uw cassettedeck met de TA-AV561 versterker. Voor de bezitters van de TC-WE405 Volg de hieronder gegeven aanwijzingen op om uw cassettedeck met een versterker te verbinden. naar LINE IN naar LINE OUT TC-WE405 naar een stopkontakt Aansluitingen Voor het aansluiten van een audio-aansluitsnoer, dient u goed op te letten dat de gekleurde stekkers worden aangesloten op gelijk gekleurde stekkerbussen van de komponenten: rood (rechts) op rood en wit (links) op wit. Steekt u alle stekkers vooral stevig in de aansluitbussen, want een loszittende verbinding kan storende bijgeluiden veroorzaken. Maak de aansluitingen tussen het cassettedeck en de versterker zoals hieronder aangegeven. L R Cassettedeck IN Ç LINE OUT ç: Signalstroom REC OUT L R Versterker TAPE ç Instellen op de juiste netspanning (alleen voor modellen toegerust met een netspanningskiezer) Kontroleer of de netspanningskiezer op het achterpaneel van het cassettedeck naar behoren staat ingesteld op het voltage van het plaatselijk lichtnet. Zo niet, zet de netspanningskiezer dan met een schroevedraaier in de juiste stand, alvorens u de stekker in het stopkontakt steekt. IN L R VOLTAGE naar REC OUT naar TAPE IN versterker 220V 240V 120V naar een wandstopkontakt Aansluiten van het netsnoer Steek de stekker van het netsnoer in een stopkontakt. Wat is de volgende stap? Uw cassettedeck is nu klaar voor gebruik. Zie voor de basisbedieningen blz. 5 t/m 7; voor de meer uitgebreide (speciale) bedieningsfunkties gaat u naar de gedeelten, beginnend bij blz. 8. 4 NL 3-810-312-41(1)

Basisbediening Basisbediening Afspelen van een cassette 2 4 3 DIRECTION D a RELAY DOLBY NR OFF B C AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 7 SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL 2 8 START(DECK B P) 1 9 DECK A DECK B COUNTER RESET PAUSE REC MUTE REC P R r 0 10 0 ) 0 ) PHONES POWER p ª · p ª · § § • Zie blz. 4 voor aanwijzingen betreffende het aansluiten. • Voor afspelen van een cassette kunt u beide decks gebruiken. z Automatisch opzoeken van het begin van de cassette en starten van het afspelen (Auto Play) Druk op 0 terwijl u · ingedrukt houdt. Voor de andere cassettekant, drukt u op ) terwijl u ª ingedrukt houdt. z Voor afspelen van een cassette die met Dolby* ruisonderdrukking is opgenomen Druk de DOLBY NR schakelaar in de stand die overeenkomt met het systeem waarmee de cassette is opgenomen — B of C. z Wat is Dolby ruisonderdrukking? Met Dolby NR (ruisonderdrukking) wordt de ruis van de cassette onderdrukt door de signalen van laag nivo in het hoge frekwentiebereik tijdens opname te versterken en vervolgens tijdens weergave te verzwakken. Type C levert een betere ruisonderdrukking dan type B. z Voor luisteren via een hoofdtelefoon sluit u deze aan op de PHONES stekkerbus (Uitsluitend de TC-WE405) 1 Schakel 2 Schakel 3 Kies 4 Druk de versterker in en kies de stand voor cassetteweergave. het cassettedeck in met de POWER toets, open de cassettehouder met de § toets en plaats een cassette. Met de kant voor afspelen naar u toe gericht. de DIRECTION omkeerfunktie. Voor afspelen van: één cassettekant beide kanten* beide decks achtereen* Stelt u in op: A a * In deze standen stopt het deck automatisch na vijf maal afspelen. op de · weergavetoets. RELAY Het deck start de weergave van de cassette. Stel de geluidssterkte op de versterker naar wens in. Voor het: stoppen met afspelen beginnen met afspelen aan de achterkant pauzeren (alleen deck B) snel vooruit- of terugspoelen Drukt u op: p ª PAUSE P. Druk nogmaals op deze toets wanneer u het afspelen wilt hervatten. ) of 0 in de stopstand Basisbediening * Dolby ruisonderdrukking geproduceerd onder licentie van: Dolby Laboratories Licensing Corporation. uitnemen van de cassette § nadat het afspelen gestopt is DOLBY en het dubbel D symbool a zijn handelsmerken van: Dolby Laboratories Licensing Corporation. 5 NL 3-810-312-41(1)