Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Ukrainien

Настроювання

Настроювання комп'ютера VAIO > Захист даних від несанкціонованого використання n132 N Захист даних від несанкціонованого використання Вимкнення вбудованих пристроїв Ви можете використати одну з функцій BIOS для вимкнення наступних вбудованих пристроїв та для заборони зовнішніх з'єднань та зв'язків. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (гнізда карток пам'яті «Memory Stick Duo» та SD) ❑ Optical Disc Drive (вбудований оптичний дисковод) ❑ ❑ Wireless Devices (функції безпроводової локальної мережі, WiMAX, безпроводової мережі WAN, BLUETOOTH та GPS) LAN Device (порт LAN) ✍ Вбудовані пристрої, які ви можете вимкнути, залежать від придбаної моделі.

Настроювання комп'ютера VAIO > Захист даних від несанкціонованого використання n133 N Для вимкнення вбудованих пристроїв 1 Увімкніть комп'ютер і багаторазово натискайте клавішу F2, доки не зникне логотип VAIO. Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо екран усе одно не зникає, перезапустіть комп'ютер і повторіть спробу. 2 Натисніть клавішу < або , для вибору Advanced. 3 За допомогою клавіші M або m виберіть бажаний вбудований пристрій та натисніть клавішу Enter. 4 За допомогою клавіші M або m виберіть параметр Disabled, а потім натисніть клавішу Enter. ✍ Щоб увімкнути пристрій, оберіть Enabled замість Disabled. 5 Якщо вам потрібно вимкнути більше вбудованих пристроїв, повторіть кроки 4 та 5 для кожного пристрою. 6 За допомогою клавіш < або , виберіть Exit, потім Exit Setup, а після натисніть клавіш Enter. Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу Enter.