Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Finlandais

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Finlandais

Forskriftsinformasjon

Forskriftsinformasjon Sony erklærer herved at dette produktet, enten det inkluderer eller ikke inkluderer et trådløst sett (bestående av trådløst tastatur og/eller trådløs mus og/eller trådløs mottaker), oppfyller de sentrale kravene i og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC. Du får tilgang til erklæringen om samsvar i forhold til R&TTE-direktivet på følgende nettadresse: http://www.compliance.sony.de/ Dette produktet oppfyller kravene i EN 55022 klasse B og EN 55024 for bruk i følgende områder: private hjem, kommersielle områder og lette industrielle områder. Dette produktet er testet og funnet i samsvar med begrensningene angitt i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler under 3 meter. VAIO stasjonære datamaskiner med trådløst sett Betingelser for bruk I Norge er bruk av dette radioutstyret ikke tillatt innenfor et geografisk område på 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund, Svalbard. Forholdsregler for bruk/avhending ❑ Batteripakke ❑ Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut på feil måte. Batteriet skal bare skiftes med samme eller tilsvarende type, som anbefalt av produsenten. Kvitt deg med brukte batterier i samsvar med produsentens veiledning. ❑ Batteripakken i denne enheten kan forårsake fare for brann eller kjemisk brannskade hvis det behandles på feil måte. ❑ Batteriet må ikke knuses, demonteres, utsettes for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller punkteres. ❑ Avhend brukte batterier raskt og på forsvarlig måte. ❑ Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. ❑ Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for væske, som for eksempel vann, kaffe eller juice. ❑ Ikke håndter litium-ion-batterier som er skadet eller som lekker. ❑ I enkelte områder kan det være forbudt å kaste litium-ion-batterier i husholdningsavfall eller kontoravfall. Bruk offentlig godkjent system for innsamling av batterier. ❑ Batteri for sikkerhetskopiering av minne VAIO-produktet leveres med et internt batteri for sikkerhetskopiering av minne, som ikke skal være nødvendig å skifte ut i produktets driftslevetid. Når batteriet må byttes ut. må du kontakte et service-/støttesenter som er autorisert av Sony. 76

❑ Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse AA-batterier ❑ Enkelte typer tilbehør som drives av AA-batterier kan følge med VAIO-maskinen, avhengig av modell. Du finner informasjon i instruksjonsveiledningen om hvordan du installerer batteriene. ❑ Ikke håndter batterier som er skadet eller som lekker. ❑ Batterier kan eksplodere eller lekke hvis de lades opp på feil måte, kastes i åpen flamme, blandes med andre typer batterier eller installeres på feil måte. ❑ Batteriene kan forårsake fare for brann eller kjemisk brannskade hvis de behandles på feil måte. ❑ Batteriet må ikke demonteres, utsettes for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller punkteres. ❑ Avhend brukte batterier raskt og på forsvarlig måte. ❑ Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. ❑ Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for væske, som for eksempel vann, kaffe eller juice. ❑ Avhend batteriene på forsvarlig måte etter endt levetid. ❑ I enkelte områder kan det være forbudt å kaste batterier i husholdningsavfall eller kontoravfall. Bruk offentlig godkjent system for innsamling av batterier. NO 77