Views
9 months ago

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Polonais

Sony VGN-CR41ZR - VGN-CR41ZR Documents de garantie Polonais

3-291-816-11.book Page

3-291-816-11.book Page 28 Wednesday, November 7, 2007 4:38 PM W przypadku wszystkich pozostałych baterii należy zapoznać się z punktem, w którym opisano sposób bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Baterię należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu recyklingu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu lub baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się odpadami lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Oficjalny przedstawiciel w zakresie zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa produktu: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach związanych z serwisem i gwarancją można kontaktować się z producentem, korzystając z adresów podanych w oddzielnych dokumentach serwisowych lub gwarancyjnych. CLASS 1 LASER PRODUCT TO EN 60825-1 PCG-4N1M i PCG-4N2M Ta naklejka znajduje się na spodzie modelu PCG-4N1M i PCG-4N2M: Umieszczone w komorze akumulatora PCG-4N1M i PCG-4N2M: 28

3-291-816-11.book Page 29 Wednesday, November 7, 2007 4:38 PM Przepisy dotyczące modemu Modem wewnętrzny Firma Sony niniejszym oświadcza, że modem wbudowany w komputerze VAIO, spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie wymogi dyrektywy Komisji Europejskiej 1999/5/WE. Modem wewnętrzny jest przeznaczony do transmisji danych i faksów w standardzie DTMF (Dual Tone Multi Frequency, wybieranie tonowe) w publicznych komutowanych sieciach telefonicznych PSTN (Public Switched Telephone Network) w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. 29