Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Tchèque

Zálohování a

Zálohování a obnovování dat Zálohování dat je velmi důležité. Pokud nebudete data zálohovat, můžete při neočekávaných událostech nebo při útoku počítačových virů ztratit různá data uložená na integrovaném paměťovém zařízení, například dokumenty a obrázky. Každodenní zálohování dat je důrazně doporučováno. Možnosti zálohování a obnovování dat A Zálohování a obnovení dat pomocí funkce systému Windows Pomocí funkce systému Windows můžete data zálohovat na disk CD nebo DVD nebo na vyjímatelná média jako je externí pevný disk, a poté je obnovovat. B Zálohování a obnovení dat, když nelze spustit systém Windows Když nelze spustit systém Windows, můžete data zálohovat nástrojem Rescue Data (Záchrana dat). Data můžete obnovit nástrojem VAIO Data Restore Tool (Nástroj pro obnovení dat VAIO). C Zálohování a obnovení dat pomocí bodu obnovení Bod obnovení může uložit snímek systémových souborů v počítači v daný okamžik. Pokud například nainstalujete nový software a systém ztratí stabilitu, můžete počítač vrátit do bodu obnovení bez ztráty dat. Systém Windows vytváří body obnovení automaticky. Je však doporučeno, abyste bod obnovení vytvořili ručně před každou instalací softwaru nebo ovladače. D Obnovení předinstalovaného softwaru nebo ovladačů Když předinstalovaný software nebo ovladače nepracují správně, můžete je obnovit do stavu z výroby nástrojem Reinstall Programs or Drivers (Přeinstalování programů nebo ovladačů). 14

Tabulka možností zálohování a obnovování Možnost Použijte tuto možnost Potřebný materiál Požadovaný stav systému Windows Činnost Pokyny CZ A Funkce systému Windows Záznamová média V provozu V provozu Zálohování Obnovení 1 str. 16 B Rescue Data (Záchrana dat) a VAIO Data Restore Tool (Nástroj pro obnovení dat VAIO) Záznamová média V provozu - Zálohování Obnovení 1 str. 19 C Bod obnovení - V provozu Vytvoření bodu obnovení 1 str. 21 - Obnovení D Reinstall Programs or Drivers (Přeinstalování programů nebo ovladačů) - V provozu Přeinstalování 1 str. 23 15