Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Tchèque

Obnovení a

Obnovení a zálohování Co je obnovení a zálohování? Obnovení Co je obnovení? Obnovení je akce sloužící k obnovení systému počítače do stavu z výroby. Systém počítače můžete obnovit dvěma způsoby: obnovení z disků pro obnovení a obnovení z oddílu pro obnovení. Kdy je obnovení nutné? Systém počítače obnovujte v těchto případech: ❑ Počítač je nestabilní. ❑ Počítač byl napaden počítačovým virem. ❑ Systém počítače má potíže, které nelze vyřešit postupy pro řešení potíží. ❑ Omylem jste zformátovali jednotku C počítače. Proč mám vytvářet disky pro obnovení? Disky pro obnovení slouží k obnovení systému počítače do stavu z výroby. Pokud nelze spustit operační systém Windows nebo když jste odstranili oddíl pro obnovení, je jediným možným způsobem obnovení použití disků pro obnovení. Disky pro obnovení vytvořte bezprostředně poté, co je počítač připraven k použití. Přečtěte si část „Vytváření disků pro obnovení“ na str. 6. K čemu slouží nástroj VAIO Recovery Center (Středisko pro obnovení VAIO)? Nástroj VAIO Recovery Center (Středisko pro obnovení VAIO) nabízí různé funkce pro obnovení a zálohování popsané v této příručce. ❑ Vytváření disků pro obnovení ❑ Zálohování dat ❑ Obnovení dat ze záložní kopie ❑ Obnovení systému počítače ❑ Kontrola hardwaru počítače ❑ Vymazání všech dat z integrovaného paměťového zařízení 4

Zálohování Co je zálohování? Zálohování je vytvoření záložní kopie dat uložených na integrovaném paměťovém zařízení (pevný disk nebo disk SSD) a její uložení na jiné místo. Podle požadovaného účelu můžete data zálohovat různými způsoby. Přečtěte si část „Zálohování a obnovování dat“ na str. 14. CZ Proč mám zálohovat data? Při neočekávaných událostech nebo infekci počítačovými viry můžete ztratit data uložená na integrovaném paměťovém zařízení, například dokumenty a obrázky. K obnovení dat je třeba záložní kopie. Pravidelné zálohování dat je důrazně doporučováno. 5