Views
8 months ago

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Danois

Sony VPCEH3C4E - VPCEH3C4E Documents de garantie Danois

Veiledning om sikkerhet

Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse Informasjon for VAIO datamaskin Sikkerhetsinformasjon ❑ Advarsel: Apparatet må kobles til jord. (med unntak av produkter med 2-pinnersstøpsel.) NO ❑ Hvis du slår av datamaskinen med av-/på-knappen, kobles ikke datamaskinen helt fra strømnettet. Hvis du vil koble den helt fra må du trekke ut AC-adapteren eller strømledningen fra kontakten. Strømuttaket må installeres nært utstyret og må være lett tilgjengelig. ❑ Hovedenheten eller tilbehøret må ikke åpnes eller demonteres, uansett årsak, da dette kan føre til skader som ikke omfattes av garantien. ❑ Kabinettet må ikke åpnes, da dette kan medføre elektrisk støt. Alle reparasjon skal utføres av fagfolk. ❑ For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt, må produktet eller tilbehøret ikke utsettes for regn eller fukt. ❑ Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for væske, som for eksempel vann, kaffe eller juice. ❑ Unngå å utsette enheten for direkte sollys eller varmekilder. Intern overoppheting kan føre til brann eller skade på enheten. ❑ Ikke blokker luftekanalene mens datamaskinen er på. ❑ Hvis luftekanalene blokkeres, hindres luftsirkulasjonen. Det kan føre til innvendig overoppheting, slik at datamaskinen deformeres eller får funksjonsfeil, og kan medføre brannfare. ❑ Ta følgende forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig luftsirkulasjon og for å sikre normal drift. ❑ Ikke bruk datamaskinen på stoffkledde flater som tepper, pledd eller puter, nær gardiner, forheng eller lignende, eller på støvete flater som kan blokkere luftekanalene. Bruk alltid datamaskinen på flatt underlag. ❑ Ikke bruk datamaskinen og/eller AC-adapteren mens de er dekket av eller pakket inn i stoff. Sørg for at AC-adapteren ligger fritt. ❑ Slå av datamaskinen og kontroller at strømindikatoren er slukket før datamaskinen legges i bæreveske eller lignende. ❑ Når du holder datamaskinen, må du vente til den er avkjølt. Overflaten rundt luftutløpet kan bli svært varm. ❑ Det anbefales at du ikke har datamaskinen direkte på fanget. Temperaturen på basedelen av enheten kan øke ved normal bruk, og dette kan over tid føre til ubehag eller brannskader. ❑ Ikke la AC-adapteren komme i kontakt med huden. Flytt AC-adapteren vekk fra kroppen hvis den blir varm og forårsaker ubehag. ❑ Dette apparatet er også utformet for IT-strømsystem med fase-til-fase-spenning på 230 V, for kunder i Norge. ❑ Det kan oppstå forstyrrelser på lyd og bilde hvis utstyret plasseres nært annet utstyr som sender ut elektromagnetisk stråling. 71